• คนช่างเล่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-07-25
  • จำนวนเรื่อง : 307
  • จำนวนผู้ชม : 1003124
  • จำนวนผู้โหวต : 1065
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1065 คน
<< มีนาคม 2012 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2555
Posted by คนช่างเล่า , ผู้อ่าน : 4858 , 04:49:10 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 15 คน

กระทรวงพาณิชย์ มีหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลอยู่หลายหน่วยงาน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นอีกรมหนึ่ง ที่อยู่ภายใต้การกำกับ

ดูแลด้านนโยบาย ของท่าน อธิบดีบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ หน่วยงานที่สร้างความ

เดือดร้อนให้ผม คือสำนักงานทะเบียนธุกิจ หน่วยงานนี้ตอบ เรื่องการพิจารณาอุธรณ์

ของผมล่าช้า เพราะขอยืดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไป ๓๐ วัน ความต่อเนื่องของ

สิทธิ ของผมสูญเสียไป (หนังสือตอบที่ พณ.๐๘๐๕.๐๑/๐๔๖ ลว ๒๔ ก.พ. ๕๕

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
Mr.Boonsong Teriyapirom

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Minister of Commerce
E-mail : @moc.go.th
โทรศัพท์ 02-507-6699 โทรสาร 02-547-5266
Tel : 02-507-6699 Fax : 02-547-5266

ผมมีความจำเป็น ต้องเขียน จดหมายเปิดผนึกถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์

(สังเกตุ  อี เมล์ ไม่มียูซเซอร์เนม จึงส่งเอเมล์ไม่ได้)

...........................................................................................................


ท่านอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้กำกับนโยบาย

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์
Mr.Banyong Limprayoonwong

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Director General
Department of Business Development
E-mail : banyongl@dbd.go.th
โทร. 02-547-4434-5 โทรสาร 02-547-4433

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 จดหมายเปิดผนึก เรียนท่านรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์

   กล่าวถึงการไม่แก้ไขปัญหา ให้ยกเลิกการจัดตั้งห้างฯ ตามคำร้องขอ

      กระผม นายนุกูล  ฯ อดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

กระทรวง ไอ ที ซี ปลดเกษียณ เมื่อ เดือนกันยายน ๒๕๕๔

    รายละเอียด ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ เกี่ยวกับการกระทำที่เป็นเหตุให้ เกิดความเดือดร้อน

เสียหาย  ด้วยเมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กระผมได้รับหนังสือจากนักวิชาการ

สรรพากร ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๘ ตามหนังสือที่

ก.ค. ๐๗๐๕.๐๘/ บส/ ๔๙๓๙ ลว. ๓ ก.พ.๒๕๕๔

   ขอเชิญพบเพื่อขอทราบข้อความบางอย่างเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคล และขอมีเลขประจำตัวผู้

เสียภาษีอากร ของห้างหุ้นส่วนจำกัดโกลเด้น เอ็น อาร์ ล๊อตโต้ ๑ กระผมจึงได้ไปพบเจ้าหน้าที่สรรพากร

คุณนลพรรณฯ (ทีมบริหารการสำรวจ ) โทรฯ ๐๒๕๒๒๗๕๔๑ -๕๐ ต่อ ๔๑๐๓

   จึงได้ทราบข้อเท็จจริงว่ามีการแอบนำเอกสารสำเนาบัตรประชาชน ตัวกระผม ไปขอจดทะเบียน ในการจัดตั้ง ห้าง

หุ้นส่วนจำกัดโกลเด้น เอ็น อาร์ ล๊อตโต้ ๑  ต่อมาวันที่  ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๔ กระผมไปทำการขอคัดสำเนา

การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ที่สำนักงาน พัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๓ ถ.รัชดาภิเษก  ซึ่งจากเอกสารที่ได้รับ

มาปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนดังกล่าว ได้ขอยื่นคำขอจดทะเบียน โดย นางมาลี  อลจวงศ์ ผู้ขอเมื่อวันที่ ๖ พ.ค.

๒๕๕๓

   แต่ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ปรกฏว่า ห้างฯได้จดทะเบียน

ตั้งแต่วันที่  ๒๐  เม.ย. ๕๓ (ซึ่งก่อนยื่นคำขอเสียอีก) โดยห้างฯดังกล่าว มีชื่อ นางรุ้งตะวัน พิพัฒนพงศ์โสภณ

และกระผม เป็นหุ้นส่วนรวม ๒ คน

   ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วกระผมไม่เคยไปยื่นคำขอ หรือไปตกลงเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนดังกล่าวกับบุคคล

ใดๆทั้งสิ้น และลายมือชื่อ ของกระผม จากการจดทะเบียน (แบบ หส.๒) ที่ปรากฏก็เป็นลายมือชื่อปลอม ( สามารถ

ขอเอกสารเปรียบเทียบกับลายมือชื่อจริง ของกระผม ซึ่งเคยลงชื่อในฐานะกรรมการเก็บรักษาเงิน เป็นกรรมการ

รับส่งเงิน ของไปรษณีย์ไทย จากที่ทำการไปรษณีย์ต่างๆ สามารถขอย้อนหลังได้ถึง ๒๐ ปี)

  ดังนั้นในวันเดียวกัน ( ๑๑ ก.พ. ๕๔) กระผมจึงไปแจ้งความร้องทุกข์พนักงานสอบสวน ของสถานีตำรวจสุทธิสาร

เพื่อให้นำตัวผู้กระทำผิดในกรณีดังกล่าวมาลงโทษต่อไป

   หลังจากนั้นกระผมได้มีหนังสือ ลว. ๑ มีนาคม ๕๔ แจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการเพิกถอนราย

ชื่อกระผม ออกจากการเป็นหุ้นส่วน ของห้างหุ้นส่วนดังกล่าว และต่อมากระผมได้ รับหนังสือ ที่ พ.ณ. ๐๘๐๕.๑๔/

๙๖๓ ลว. ๑๒ ก.ค. ๕๔ แจ้งให้กระผมชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม ซึ่งกระผมชี้แจงไป  และ

   ต่อมาทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีหนังสือที่ พ.ณ .๐๘๐๕.๑๔/ ๒๐๐๙ ลว. ๒๐ ธ.ค.๕๔ แจ้ง

ผลการพิจารณา ให้กระผมทราบว่าไม่อาจเพิกถอนชื่อกระผมออกจากการเป็นหุ้นส่วน ของห้างหุ้นส่วนจำกัดโกลเด้น เอ็น

อาร์ ล๊อตโต้ ๑ได้ เพราะไม่อาจพิสูจน์ลายมือชื่อได้

 การที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ทำการจดทะเบียนห้าง โดยมีชื่อกระผม ในกรณีดังกล่าว และไม่ทำการ

ถอนชื่อ ของกระผมออกจากรายชื่อของห้างฯ ตามคำร้องขอ ทำให้กระผมได้รับความเดือดร้อนเสียหาย และเป็นการที่กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามกฏหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติกรณีดังกล่าว

  เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๔ กระผมได้ทำหนังสืออุธรณ์ไปอีก  เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๕ กระผมได้รับหนังสือที่ พณ.๐๘๐๕.๐๑/๐๔๕๖

ลว. ๒๔ ก.พ. ๕๕ แจ้งว่ายังดำเนินการไม่ทัน ขอขยาย เวลา ไป อีก ๓๐ วัน  ตรงนี้เป็นการประวิงเวลา ทำให้ผมเสียหาย จากศาล

ปกครองกลาง

  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕  กระผมได้รับหนังสือที่ พณ.๐๘๐๕.๐๑/๐๕๔๓ ลว. ๙ มี.ค.๕๕ เรื่องแจ้งผลการพิจารณาอุธรณ์

แจ้ง ๓ ประเด็น ดังนี้....

     ๑.ประเด็นที่อุธรณ์ว่า กระผมไม่มีส่วนรู้เห็นในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น อาร์ ล๊อตโต้ ๑ นั้น นายทะเบียนตอบว่า

ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนคนอื่นให้มาชี้แจงข้อเท็จจริง ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมาให้ถ้อยคำหรือมีหนังสือชี้แจง

แต่อย่างใด ข้อเท็จจริงจึงไม่สามารถรับฟังเป็นยุติได้ว่ากระผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนดังกล่าว (ความชุ่ยของหน่วยงาน)

   ๒.ประเด็นที่กระผมตั้งข้อสังเกตุว่าคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเด้น เอ็น อาร์ ล๊อตโต้ ๑ คำขอที่ ๗๕๕๓๐๕๐๖-๕๘ รับ

เงินลงหุ้น  ๓๐๐,๐๐๐ บาท กระผมปฏิเสธไปว่าไม่เคยจ่ายเงินออกไป และไม่เคยรู้จัก นางมาลี  อจลวงษ์ มาก่อนเลย (ตรงนี้คนไม่เคย

รู้จักกัน ใครจะกล้าลงทุนด้วย)

  ๓.ตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางฯ พ.ศ. ๒๔๔๙ ทางกรมฯอ้างว่าไม่ได้กำหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนต้องแนบสำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชน  ผมอยากเรียนถามว่าหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ มีกำหนดไว้ชัดเจน

อีกทั้ง ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้กำหนดไว้ชัดเจน

   ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นกระผมจำเป็นต้องทำหนังสือเปิดผนึก ถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ และผ่านสื่อมวลชน เพื่อเรียกร้องความเป็น

ธรรม เพราะกระผมร้องเรียนขอความเป็นธรรมมายาวนาน แต่แนะให้ไปฟ้องศาลปกครอง ซึ่งผมเป็นพนักงานปลดเกษียณ จะเอาเงินที่ไหน

ไปจ้างทนายความไปสู่รบตบมือกับข้าราชการ ที่มีอำนาจ

  จึงกราบเรียนมาด้วยความเคารพ เพื่อเรียกร้องความถูกต้องให้กระผมด้วย ขอกราบขอบพระคุณ ท่านรัฐมนตรีฯและท่านสื่อมวลชน มา ณ ที่นี้ด้วย

                                                                                                                           ด้วยความเคารพนับถือ

                                                                                                                        กระผมนายนุกูล  ฯ ผู้เดือดร้อน

                                                                                                                    อดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง ไอ ที ซี
หมายเหตุ
 ในการจัดตั้ง ห้าง

หุ้นส่วนจำกัดโกลเด้น เอ็น อาร์ ล๊อตโต้ ๑  คำขอจดของนางมาลี  อลจวงษ์ เมื่อ เมื่อ  ๖ พ.ค. ๕๓

  แต่ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ปรากฏว่า ห้างฯได้จดทะเบียน

ตั้งแต่วันที่  ๒๐  เม.ย. ๕๓ (ซึ่งก่อนยื่นคำขอเสียอีก) โดยห้างฯดังกล่าว มีชื่อ นางรุ้งตะวัน พิพัฒนพงศ์โสภณ

และกระผม เป็นหุ้นส่วนรวม ๒ คน

จากข้อสั่งเกตุตรงนี้หรือเปล่า ที่ไม่สามารถถอนชื่อกระผมออกได้

มาตราการ ในทางบริหารทางราชการ

    จัดตั้งกรรมการหาข้อเท็จจริง ใครทำอะไรไว้อย่างไร?

    มาตรการที่ สอง เมื่อรู้ข้อเท็จจริงแล้วให้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวน โดยแจ้งให้สื่อในเครื่อเนชั่นทราบด้วย

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 72
หวานหวาน วันที่ : 30/08/2014 เวลา : 13.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/warnwarn
คาราโอเกะกับหวานหวาน http://www.oknation.net/blog/warnwarnsong

(0)

กราบพี่นุค่ะ

ปีนี้ลองกองดกมาก
เห็นลองกองแล้วคิดถึงพี่นุค่ะ
ความคิดเห็นที่ 71
เคียงดิน วันที่ : 17/02/2014 เวลา : 09.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keangdin
รั ก แ ค่ ว า ท ก ร ร ม  อำ พ  ร า ง

(0)
คิดถึงพี่นุค่ะ

มองดูหนูจากบนฟ้าอยู่หรือเปล่าคะพี่
ความคิดเห็นที่ 70
wansuk วันที่ : 12/07/2013 เวลา : 17.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wansuk

(0)
มาเยือนด้วยความระลึกถึงค่ะ
ความคิดเห็นที่ 69
ซันญ่า วันที่ : 16/09/2012 เวลา : 22.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

(0)
ไปโหวต มาจาก บล๊อคปรกวด นะคะ
เราจะคุยกันในบล๊อค ของเรากันนะคะ พี่ชาย
ความคิดเห็นที่ 68
วันดีเสมอ วันที่ : 31/08/2012 เวลา : 06.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yutthawinai

(0)
RIP krub.
ความคิดเห็นที่ 67
อะหนึ่ง วันที่ : 06/07/2012 เวลา : 14.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mindhand
  อะหนึ่ง    คิ ด เ ขี ย น...พ อ สั ง เ ข ป  

(0)
แวะมาเยี่ยมครับพี่บ่าว
ความคิดเห็นที่ 66
เฒ่าไผ่เขียว วันที่ : 14/06/2012 เวลา : 10.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/okokbaby

(0)
...สู่สุขคติเถิดครับ...

ด้วยความระลึกถึง...และด้วยความเคารพ...
ความคิดเห็นที่ 65
musachiza วันที่ : 13/06/2012 เวลา : 14.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/musachiza
Bin humzah

(0)
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของท่านครับ
ความคิดเห็นที่ 64
พญาสุขุม วันที่ : 12/06/2012 เวลา : 14.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sangrak

(0)

จงสู่สวรรคาลัยนะครับ พี่นุ
จากเพื่อนร่วมดินแดน พ่อท่านคล้าย
ความคิดเห็นที่ 63
นรอง วันที่ : 11/06/2012 เวลา : 16.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nrong

(0)
ขอให้พี่นุหลับให้สบายนะคะ
ด้วยความเคารพ
ความคิดเห็นที่ 62
สาวโบ....ราณ วันที่ : 11/06/2012 เวลา : 11.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pusujarit
วัยกำลัง อยากรู้ ...อยากเห็น

(0)
หลับให้สบายนะคะพี่นุ
ความคิดเห็นที่ 61
wansuk วันที่ : 11/06/2012 เวลา : 09.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wansuk

(0)
ด้วยความอาลัยค่ะ ... พี่นุ
ความคิดเห็นที่ 60
สาวโรงงาน วันที่ : 10/06/2012 เวลา : 22.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mootong

(0)
สาวโรงงาน ขอร่วมไว้อาลัยกับพี่คนช่างเล่า ด้วยนะค่ะ ....หลับให้สบาย .........
ความคิดเห็นที่ 59
วันพุธ วันที่ : 10/06/2012 เวลา : 20.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kritwat

(0)
ขอแสดงความอาลัย พี่นุ คนช่างเล่า
307 เรื่่องราวในบล็อกของพี่
จะอยู่ในความทรงจำของพวกเราบล็อกเกอร์โอเคเนชั่น
ตลอดไปครับ
ความคิดเห็นที่ 58
หวานหวาน วันที่ : 09/06/2012 เวลา : 18.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/warnwarn
คาราโอเกะกับหวานหวาน http://www.oknation.net/blog/warnwarnsong

(0)
กราบพี่นุค่ะ

ขอดวงวิญญาณสถิตยังสรวงสวรรค์ชั้นฟ้า
ด้วยรักเคารพและระลึกถึงพี่เสมอ

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่นุด้วยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 57
ซันญ่า วันที่ : 09/06/2012 เวลา : 18.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

(0)
มาบอกว่าระลึก ถึงปลายปากกา คนช่างเล่า
มาคาราวะ ในครั้งที่รู้ว่า ไปจุติใหม่ ในภพใหม่
และขออุทิศ กุศลทั้งปวงที่เคยทำ และกำลังจะกระทำต่อไป ให้กับจิต ท่านช่างเล่า คุณพี่นุกุล ปานชี ด้วย
ทุกวาระที่ได้กระทำ ให้เป็นทางสู่ จุติที่ปรารถนา
ด้วยเคารพยิ่ง
ซันญ่า
................
ความคิดเห็นที่ 56
Chaoying วันที่ : 09/06/2012 เวลา : 16.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

(0)
พี่นุ..คนช่างเล่า..พี่บ่าวคะ

หากพี่รู้ด้วยญาณอันใด..ขอให้ทราบว่า พวกเรารักเคารพและระลึกถึงพี่เสมอ และขอให้พี่เดินทางไปสู่สรวงสวรรค์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งค่ะ
ความคิดเห็นที่ 55
สุรศักดิ์ วันที่ : 08/06/2012 เวลา : 21.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

(0)
มาเยี่ยมเยียนและเป็นกำลังใจให้หายป่วยโดยเร็วครับ
ความคิดเห็นที่ 54
see-you วันที่ : 04/06/2012 เวลา : 21.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ddstory


(0)
ขอส่งกำลังใจ ให้หายป่วยในเร็ววันนะคะ

สวัสดีค่ะ
ความคิดเห็นที่ 53
ซันญ่า วันที่ : 04/06/2012 เวลา : 20.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

(0)
มาวางช่อ ดอกพุทธหอม ถนอมพุทธ
วิสาขา...ผุด ชยันตี ปีนี้ถึง
วันพระใหญ่ น้อมพุท...ธ...คุณพึ่ง
แผ่มาถึง คนช่างเล่า ทุเลาคลาย
...
วันพระใหญ่ สวดมนต์ ส่งใจถึงคุณพี่นุ นะคะ
ใส่บาตร และรักษาศีล มาส่งบุญแผ่...กุศล
ด้วยจิตคาราวะ
...
ให้หายเร็ววัน
.
.


http://www.oknation.net/blog/SonyaUAS/2012/06/04/entry-1

.
.
ความคิดเห็นที่ 52
โอลิมปัส วันที่ : 02/06/2012 เวลา : 16.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Present-life

(0)
แวะมาเยี่ยมครับ เป็นกำลังใจอีกหนึ่งคนครับ
ไม่ค่อยมีเวลามาเยี่ยมเยือนนาน หวังว่าท่านจะหายวันหายคืนครับ
ความคิดเห็นที่ 51
หวานหวาน วันที่ : 13/05/2012 เวลา : 18.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/warnwarn
คาราโอเกะกับหวานหวาน http://www.oknation.net/blog/warnwarnsong

(0)

สวัสดีค่ะพี่นุ
หวานหวานมาเยี่ยมและมาให้กำลังใจพี่นุค่ะ

เมื่อสองสามวันที่แล้วทราบข่าวว่าพี่นุป่วย...ใจหายค่ะ
ก็เลยเดินออกไปดูต้นลองกอง ปีนี้ลองกองออกลูกน้อยแค่สิบช่อ
นึกถึงคำพี่นุ เคยบอกว่าถ้าดอกดกให้เด็ดช่อดอกทิ้งซะบ้าง
แต่ปีนี้มันออกลูกน้อยเหลือเกิน มีแต่ปุ่มปม

หวานหวานเลยอธิษฐานว่า ถ้าพี่นุจะหายป่วย ก็ขอให้ลองกองออกดอกใหม่อีกรอบ

เหลือเชื่อค่ะ ปาฏิหาริย์มีจริง !!!
วันนี้ลองกองแทงช่อดอกยาวๆสีเขียวๆออกมาหลายช่อ เยอะเลย
ด้วยความดีใจจึงถ่ายรูปมาอวดพี่นุ
พี่นุต้องหายป่วยแน่นอนค่ะ
สู้ๆๆๆๆๆๆๆนะคะ

หวานหวาน
ความคิดเห็นที่ 50
ซันญ่า วันที่ : 13/05/2012 เวลา : 12.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

(0)
สภาวะจิตเราหากวางในความว่าง ...ไม่เกี่ยวข้อง ให้พลังจิตหม่นหมองจาก สิ่งที่เป็นปัจจัย ภายนอกย้ำหาก
นำมาใช้ในขณะที่กำลังจิต เคี่ยวกรำในความทุกข์ ...ทั้งกาย และใจ เราเอาจิต จรดจ่อเพียง รู้กับความเปลี่ยนแปลง ไม่ต้องออกไกล ภวังค์ห้วงคิด ปัญหาจะแก้ไข ได้ที่พละ กำลังทางใจและกาย พุทธมนต์บทที่ เราชอบที่สุด ระลึกไว้อย่าให้ขาดหาย ...หากหลุดไป นึกได้ก็ระลึกใหม่ ...ทำไปแบบ ไม่เร่ง ให้เบาๆ กลางๆ
ยาที่ได้รับ และอาการ ตอบรับ กับความเจ็บป่วย จะทุเลามากขึ้น หมอทีเชี่ยวชาญ จะเป็นผู้ส่ง ยาดีและเราเองต้องเปิดใจกว้างๆ ยอมรับ...ยา ให้มาบรรเทา โรคนะคะ
...............
ย้อนไปอ่านบทความในอีกบ้านหนึ่ง ที่ท่านช่างเล่าเขียน อ่านเพื่อให้วาระ...ความมีจิตวิญญาณ ส่งถึงกัน
แล้วก็ทุ่มเท กุศลทั้งปวง ที่เพื่อนๆ ทุกท่านส่งมาถึง ให้ท่าน กลับมามีพละกำลัง ทำความดี เพื่อหน้าที่พลเมืองดี ต่อไป
...................................
ยามใดที่ท่านมาอ่านข้อความต่างๆของ เราชาวโอเค
ขอท่านยิ้มทั้งน้ำตา และอย่าเพิ่งเช็ดน้ำตานะคะ
ปล่อยให้ความอบอุ่นอาบ ดวงตา ดวงใจ ของเรา ให้มากเท่ามาก ............
แล้วก็อย่าลืม ถึงเวลาที่ พร้อม ก็รุกขึ้นมาเขียน ...เรื่องเล่า จากนามปากกา คนช่างเล่า ให้เราอ่าน ......
จะรอ วันที่...เอนทรี่ใหม่ มาปรากฎ ในเพจนี้

.
.
ด้วยจิตคาราวะ
ซันญ่า
ความคิดเห็นที่ 49
ซันญ่า วันที่ : 12/05/2012 เวลา : 23.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

(0)
มาเยี่ยมคุณพี่นุ
และมาส่งกำลังใจ ให้กับพี่ผู้หญิงและน้องโน๊ตนะคะ
เข้ามาอ่านและกดหาเอนทรี่ ล่าสุด ก็หายไปนาน
ทราบจาก ท่านNN1234
สามเอนทรี่ที่ส่งข่าวให้ทราบ ทั่วกัน ส่งกำลังใจดีๆ มาเยี่ยมและต่อจากนี้ขั้นตอนการรักษาที่ดีที่สุด จะมาถึงคุณพี่นุ ทั้งหมด แล้วจะรออ่าน นามปากกาคนช่างเล่า
........
ด้วยจิตคาราวะ
.
.
ความคิดเห็นที่ 48
Chaoying วันที่ : 11/05/2012 เวลา : 21.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

(0)
กลับมาที่บ้านนี้อีก..เอ็นทรีที่เคยอ่าน..ทำไมคิดถึง พี่นุ..พี่บ่าว..เงียบเหงา เศร้าใจ..
ขอให้แข็งแรง และเกิดปาฏิหารย์จริงๆ นะคะ..กลับมาเขียนบล็อกให้เหร่าอ่านอีกนะคะ
ความคิดเห็นที่ 47
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 11/05/2012 เวลา : 20.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 

(0)
ต้องขออภัยมากกเลยนะคะ ที่เพิ่งมาทราบข่าว เรื่องการเจ็บป่วยของ คนช่างเล่า กระทู้นี้ ตามอ่านกระทู้ ของบลอกเกอร์ NN .. สองกระทู้ ก็ยังสรุปไม่ได้นะคะว่า บลอกเกอร์คนช่างเล่า เป็นอะไร

... รับทราบข่าวแล้วตกใจนะคะ จำได้ว่า ก่อนหน้านี้ บลอกเกอร์คนช่างเล่า มักจะเข้ามา คอมเมนท์แซวๆ หลายครั้ง เกี่ยวกับ เขยคนนครศรี ซึ่ง สำหรับบลอกเกอร์ คนช่างเล่า แม้จะไม่เคยเจอตัวเป็นๆ แต่ความคุ้นเคย กับบลอกเกอร์คนช่างเล่า ผ่านตัวอักษร มิว่า หน้าไมค์ หลังไมค์ บ่อยครั้งมากทีเดียวนะคะ โดยเฉพาะ ยังระลึกถึงความมมีน้ำใจของคนช่างเล่า อย่างสูงส่ง เกี่ยวกับการส่งหนังสือ ไปให้นักเรียนที่โรงเรียน หลายครั้งหลายครา

ที่นี่โอเค โอเคจริงๆนะคะ มิตรภาพที่งดงาม งดงามแบบไร้พรมแดนจริงๆค่ะ ขอให้ หายป่วยเร็วๆนะคะ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาล ให้คนช่างเล่า ผู้มีจิตสาธารณะสูงส่ง จงหายจากโรคภัยด้วยเถิด
ความคิดเห็นที่ 46
หวานหวาน วันที่ : 10/05/2012 เวลา : 22.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/warnwarn
คาราโอเกะกับหวานหวาน http://www.oknation.net/blog/warnwarnsong

(0)

สวัสดีค่ะพี่นุ

ไม่เห็นพี่นุอัพบล็อกนานแล้ว ทราบแต่ว่าไปต่างจังหวัด
นึกว่าไม่มีอินเตอร์เนตใช้
เพิ่งจะทราบว่าพี่นุป่วย เพราะไม่ได้เข้าบล็อกอยู่ระยะนึงค่ะ
ขอส่งกำลังใจไปให้พี่นุและครอบครัวนะคะ
ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยปกป้องคุ้มครองพี่นุของพวกเรา
ให้หายป่วยในเร็ววันค่ะ
ความคิดเห็นที่ 45
แม่หมี วันที่ : 10/05/2012 เวลา : 17.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

(0)
เป็นกำลังใจให้ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 44
อิมกุดั่น วันที่ : 09/05/2012 เวลา : 05.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/im
คลิกชื่อ "  อิมกุดั่น " เลือก "สารภาพ" แล้วพบกันที่.. http://www.oknation.net/blog/canvas 

(0)
ท่านหัวหน้าเป็นยังไงบ้างคะ ฝากความคิดถึงไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 43
ครูติ๋ว วันที่ : 08/05/2012 เวลา : 10.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/romrawin
 รักความไทย ใส่ใจคนรอบข้าง

(0)
แวะมาส่งกำลังใจให้คุณนุหายเร็วๆนะคะ
ความคิดเห็นที่ 42
กำหนัน วันที่ : 08/05/2012 เวลา : 08.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saiyai21

(0)
สวัสดีครับคุณลุง หายป่วยเร็วๆนะครับ
ความคิดเห็นที่ 41
Chaoying วันที่ : 08/05/2012 เวลา : 07.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

(0)
กราบเรียน เพื่อนๆ พี่น้อง มิตรรักแฟนๆ บล็อกเกอร์คนช่างเล่า ที่เคารพทุกท่าน
ด้วยคนช่างเล่าไม่สบายมาก ไม่อาจมาตอบคุยได้..จึงห่างหายไปพักใญ่แล้ว..

พวกเราชาวโอเคและผู้อ่านทุกท่าน เอาแรงใจช่วยภาวนาให้พี่นุ ของพวกเรา หายเร็ว ๆ นะคะ
ความคิดเห็นที่ 40
หวานหวาน วันที่ : 13/04/2012 เวลา : 12.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/warnwarn
คาราโอเกะกับหวานหวาน http://www.oknation.net/blog/warnwarnsong

(0)

สุขสันต์สุขศรีปีใหม่ไทยค่ะพี่นุ
ความคิดเห็นที่ 39
นายนกฮูก วันที่ : 07/04/2012 เวลา : 10.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/boonsong

(0)
ไม่สันทัดเรื่องกฏหมาย..ขอเอาใจช่วยแทนนะพี่
ความคิดเห็นที่ 38
chailasalle วันที่ : 01/04/2012 เวลา : 21.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chailasalle

(0)
แย่เลยนะครับ
ความคิดเห็นที่ 37
สุรศักดิ์ วันที่ : 01/04/2012 เวลา : 12.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

(0)
มาเป็นกำลังใจครับ ไม่ทราบเรื่องไปถึงไหนแล้ว
ความคิดเห็นที่ 36
หวานหวาน วันที่ : 29/03/2012 เวลา : 20.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/warnwarn
คาราโอเกะกับหวานหวาน http://www.oknation.net/blog/warnwarnsong

(0)

มีดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้พี่นุค่ะ
ความคิดเห็นที่ 35
ความทรงจำเก่าๆ วันที่ : 25/03/2012 เวลา : 08.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kontummadha
เพลงชีวิต.....เพลงชีวา...คนธรรมด๊า..พระมเหศวร รุ่น ช้างป่าต้น

(0)

สวัสดีครับพี่นุ ป่านนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างตามเนื้อความร้องเรียนในจดหมาย...

.
.
ผมกำลังทำโครงการ5

ได้นำชุดแสตมป์ที่พี่นุเคยบอกกล่าว ไปให้บล๊อกเกอร์ลุงกิ๊
ประมูลในกิจกรรมครั้งที่5 นะครับ
รายละเอียดที่..

ประมูลการกุศลครั้งที่ 34 แด่เด็กๆๆนักเรียนบ้านเนินดินแดง ปิดประมูล 28 มี.ค.55 เวลา 20.00 น.

http://www.oknation.net/blog/thaithai/2012/03/24/entry-1

................................................................


.
.

และมาเชิญชวนร่วมกิจกรรมกีฬาการกุศล
"เตะบอลให้ได้บุญ โครงการ2"
สนับสนุนกิจกรรมโครงการตามรอยครูซัน...สานฝันเด็กน้อย#5

ณ สนามไทยเบฟ ซ.ประชาอุทิศ23 ถ.ประชาอุทิศ (ใกล้แยกเหม่งจ๋าย) กทม.

อา.1 เม.ย.2555 นี้
เวลา 15.30-18.30 น.

ร่วมชมและร่วมเชียร์

1.ทีมโอเคยูไนเต็ดและเพื่อนเทพ104 (ทีมชาวบล๊อกเกอร์โอเคเนชั่น นำโดย กัปตันหมี ปีศาจ)

2.ทีมคนบันเทิง นำโดย น้อย นพเก้า, หนู มิเตอร์

3.ทีมคนทำทัวร์ (ผองเพื่อนบล๊อกเกอร์เต็งพ้ง)

พบปะ และร่วมบริจาคทุน และหนังสือนอกเวลาระดับประถมศึกษา อุปกรณ์การศึกษา กีฬา

เพื่อจะไปมอบแด่

1.โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย อ.บ่อเกลือ จ.ชลบุรี
2.โรงเรียนบ้านเนินดินแดง อ.บ่อเกลือ จ.ชลบุรี

(ซึ่งจะไปทำกิจกรรมในพื้นที่และส่งมอบใน อา.3 มิ.ย.ต่อไป...)

ท่านที่ไม่สะดวกร่วมกิจกรรม

สามารถร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีผม
ในนาม ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์เรณู

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ประชานิเวศน์1

เลขที่บัญชี 085-227174-2

ประเภท ออมทรัพย์

แล้วโทรแจ้งผม 089-824-8816

รายละเอียดเพิ่มเติมที่

http://www.oknation.net/blog/kontummadha/2012/03/21/entry-1

และ

http://www.bankrusun.net/

http://www.bankrusun.net/forum/index.php?topic=147.0


ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 34
ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ วันที่ : 19/03/2012 เวลา : 23.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somchoke101

(0)
สวัสดีห้าทุ่มครับคุณนุ

ตามมาให้กำลังใจครับ
ความคิดเห็นที่ 33
ครูแดง วันที่ : 16/03/2012 เวลา : 06.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

(0)
-ตามมาให้กำลังใจคุณนุ...
-ทนายเบิ้มมาแล้ว...สู้ ในความถูกต้องของเรานะคะ
ความคิดเห็นที่ 32
GoJeab วันที่ : 16/03/2012 เวลา : 01.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/gojeab

(0)
ยุคที่เทคโนโลยีก้าวไกล แต่จิตใจของคนเราตกต่ำลง

คนอยากมี อยากได้ มีเยอะ ทุจริตจึงผุดขึ้นยิ่งกว่าดอกเห็ด

ขอส่งกำลังใจให้คุณคนช่างเล่า สู้ สู้ นะคะ เพื่อรักษาสิทธิและความถูกต้อง
ความคิดเห็นที่ 31
tanatach วันที่ : 15/03/2012 เวลา : 14.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

(0)
ผมอ่านไม่ละเอียดพอ และไม่สันทัดต่อกรณีนี้
จากประสพการเมื่อหลายปีก่อน ผมเคยมีปัญหากับหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง
ช่วงแรกปรึกษาเพื่อนๆ ที่เป็นนักกฎหมาย ต่างชี้ว่าสู้ไม่ได้ และพวกราชการพวกนี้ได้ทีก็ไล่บี้ตลอด จนปวดหัว หมดไปหลายตังค์ เพราะเชื่อว่าเราไม่ผิด จนพบกับผู้ใหญ่ทางกฎหมายท่านหนึ่ง ท่านชี้ช่องทางให้ และมันเป็นความผิดขั้นร้ายแรงของข้าราชการด้วย
จากนั้นเราก็กลับมารุกบ้าง จนพวกนั้นต้องยอมความให้กับผม
ตอนนั้นดีว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่ พ่อบอกว่าอย่าไปเอาเรื่องจนมันต้องหมดอาชีพเลย แค่นี้ก็พอ
นึกถึงตอนนั้นยังแค้นไม่หาย มันได้ทีขู่เราสารพัด
........
เอาใจช่วยครับพี่นุ ข้าราชการหากความผิดนั้นไม่ถึงตัว มันเฉื่อยงานอย่างนี้แหละ ลองสู้สักตั้ง ดูว่าตรงไหนพอที่จะให้เป็นความผิดของราชการได้บ้าง ต้องเน้นจุดนั้น แล้วเรื่องจะได้จบไวขึ้น
โชคดีครับพี่
ธนธัช
ความคิดเห็นที่ 30
Chaoying วันที่ : 15/03/2012 เวลา : 14.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

(0)
มาให้กำลังใจ..ในความถูกต้อง..สู้ๆ
ความคิดเห็นที่ 29
ทนายเบิ้ม วันที่ : 15/03/2012 เวลา : 14.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hardcorelawyer

(0)
อีกครั้ง อ่านดูพิมพ์ผิดอีกแล้ว ผมใช้เนื้อที่หน้าบล็อคพี่ฟุ่มเฟือยจริงๆ ต้องขอโทษ ที่ผมพิมพ์มาตรา 50 2 ตอน มาตรา 50 แรก ที่จริงๆแล้ว คือ มาตรา 49 ครับ
ความคิดเห็นที่ 28
ทนายเบิ้ม วันที่ : 15/03/2012 เวลา : 14.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hardcorelawyer

(0)
เข้ามาอีกครั้ง ขอแก้ไขข้อความ วรรค 3 ผมคงเบลอ พิมพ์มากไป

"ซึ่งคำสั่งทางปกครองนี้ ตามกฎหมายฉบับดังกล่าวสามารถเพิกถอนได้ ซึ่งรายละเอียดมีอยู่หลายมาตรา แตผมขอยกมา 3 มาตรา มาตรา 49-53 ถ้าเข้าข้อเท็จจริงใด พี่ก็ต้องทำหนังสือไปตามนั้น"

ขอแก้ไขเป็น

"ซึ่งคำสั่งทางปกครองนี้ ตามกฎหมายฉบับดังกล่าวสามารถเพิกถอนได้ ซึ่งรายละเอียดมีอยู่ 5 มาตรา คือมาตรา 49-53 ถ้าเข้าข้อเท็จจริงใด พี่ก็ต้องทำหนังสือไปตามนั้น"

เพื่อไม่ให้ความเข้าใจสับสน หรือ พี่จะโหลด พ.ร.บ.มาอ่านทั้งฉบับก็ได้ เข้ากูเกิ้ล พิมพ์คำว่า"พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 "เป็นไฟล์ pdf
ความคิดเห็นที่ 27
ทนายเบิ้ม วันที่ : 15/03/2012 เวลา : 13.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hardcorelawyer

(0)
พี่ครับ ขอโทษด้วย ผมเข้ามาตอบช้าไป กรณีพี่ ทำได้ 2 กรณี คือ

1. ฟ้องศาลเป็นคดีแพ่ง เพิกถอนการจดทะเบียน
2. ใช้วิธีทางปกครอง คือ ทำหนังสือไปยังผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้น ให้เพิกถอนการรับจดทะเบียน ซึ่งถือว่า เป็นคำสั่งทางปครอง ตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 4(1) ที่ให้นิยามคำสั่งนี้ไว้ว่า เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

ซึ่งคำสั่งทางปกครองนี้ ตามกฎหมายฉบับดังกล่าวสามารถเพิกถอนได้ ซึ่งรายละเอียดมีอยู่หลายมาตรา แตผมขอยกมา 3 มาตรา มาตรา 49-53 ถ้าเข้าข้อเท็จจริงใด พี่ก็ต้องทำหนังสือไปตามนั้น

มาตรา 50 เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนคำสั่งทางปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 51 มาตรา 52 และมาตรา 53 ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการกำหนดให้อุทธรณ์หรือให้โต้แย้งตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้วหรือไม่การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่คำสั่งทางปกครองจะได้ทำขึ้นเพราะการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือการ
ข่มขู่หรือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา 50 คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมด หรือบางส่วน โดยจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้ แต่ถ้าคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับ การเพิกถอนต้องเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 51 ถึงมาตรา 52

มาตรา 51การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้
เงิน หรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ให้คำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับ
ประโยชน์ในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน

ความเชื่อโดยสุจริตตามวรรคหนึ่งจะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อผู้รับคำสั่งทาง
ปกครองได้ใช้ประโยชน์อันเกิดจากคำสั่งทางปกครองหรือได้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินไปแล้ว
โดยไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หรือการเปลี่ยนแปลงจะทำให้ผู้นั้นต้องเสียหายเกินควรแก่กรณี

ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับคำสั่งทางปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้
(1) ผู้นั้นได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้หรือข่มขู่ หรือชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย
(2) ผู้นั้นได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ
(3) ผู้นั้นได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองในขณะได้รับคำสั่งทางปกครองหรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ในกรณีที่เพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลัง การคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ผู้รับคำสั่งทางปกครองได้ไป ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยถ้าเมื่อใดผู้รับคำสั่งทางปกครองได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองหรือควรได้รู้เช่นนั้นหากผู้นั้นมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ถือว่าผู้นั้นตกอยู่ในฐานะไม่สุจริตตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไป และในกรณีตามวรรคสาม ผู้นั้นต้องรับผิดในการคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ได้รับไปเต็มจำนวน

มาตรา 52 คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 51 อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองได้ และให้นำความในมาตรา 51 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ต้องร้องขอค่าทดแทนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น

ค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้จะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ผู้นั้นอาจได้รับหากคำสั่งทางปกครองดังกล่าวไม่ถูกเพิกถอน

มาตรา 53 คำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่
ผู้รับคำสั่งทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอนหรือ
มีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่คงต้องทำคำสั่งทาง
ปกครองที่มีเนื้อหาทำนองเดียวกันนั้นอีก หรือเป็นกรณีที่การเพิกถอนไม่อาจกระทำได้เพราะเหตุ
อื่น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลภายนอกประกอบด้วย

คำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอน หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้เฉพาะเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
(1) มีกฎหมายกำหนดให้เพิกถอนได้หรือมีข้อสงวนสิทธิให้เพิกถอนได้ในคำสั่งทางปกครองนั้นเอง
(2) คำสั่งทางปกครองนั้นมีข้อกำหนดให้ผู้รับประโยชน์ต้องปฏิบัติ แต่ไม่มีการปฏิบัติภายในเวลาที่กำหนด
(3) ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เช่นนี้ในขณะทำคำสั่งทางปกครองแล้วเจ้าหน้าที่คงจะไม่ทำคำสั่งทางปกครองนั้น และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้
(4) บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีบทกฎหมายเช่นนี้ในขณะทำคำสั่งทางปกครองแล้วเจ้าหน้าที่คงจะไม่ทำคำสั่งทางปกครองนั้น แต่การเพิกถอนในกรณีนี้ให้กระทำได้เท่าที่ผู้รับประโยชน์ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือยังไม่ได้รับประโยชน์ตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าวและหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้
(๕5) อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อประชาชน อันจำเป็นต้องป้องกันหรือขจัดเหตุดังกล่าว

ในกรณีที่มีการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองเพราะเหตุตามวรรคสอง (๓) (๔) และ(๕) ผู้ได้รับประโยชน์มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองได้ และให้นำมาตรา 52 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

คำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่มีผลย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของคำสั่งทางปกครอง
(2) ผู้ได้รับประโยชน์มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันที่จะดำเนินการให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขของคำสั่งทางปกครอง

ทั้งนี้ ให้นำความในมาตรา 51 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
-----------------------------
เมื่อพี่ใช้สิทธิร้องเรียนเพิกถอนตามหนังสือจนถึงที่สุด ปรากฎว่า ไม่เป็นผล พี่ย่อมใช้สิทธิฟ้องหน่วยงานที่ออกคำสั่ง ให้เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนได้ การฟ้องคดีดังกล่าว ต้องฟ้องต่อศาลปกครอง เป็นคดีปกครองครับ

(ป.ล.ผมขอเน้นตามข้อ 2. นะครับ เพราะขั้นตอนไม่น่ายุ่งยาก และไม่น่าจะใช้เวลานาน ถ้าฟ้องคดีแพ่ง ผมว่าหลายปีครับ)
ความคิดเห็นที่ 26
คนช่างเล่า วันที่ : 15/03/2012 เวลา : 09.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

(0)
ผมจะลำดับเหคุการณ์ ตามเอกสารที่ไปขอคัดสำเนามีดังนี้
๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๓๕๕๓๐๑๑๘๒๒
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร ออกหนังสือรับรอง
สำนักงานห้างอยู่ที่ ๔๒๑/๑๒๒ ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา
นางสาว รุจิรา จงแจ่ม ลงชื่อนายทะเบียน
ผู้ดำเนินการจด ชื่อ ส. บัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความประเภทตลอดชีพ
เลขที่ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ๘๕../ ๒๕๓๗
มอบอำนาจให้นายนพรัตน์ฯ ดำเนินขอจดทะเบียน
เอการที่ค่อยคลายออกมา
ความคิดเห็นที่ 25
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/03/2012 เวลา : 07.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

(0)
ขอเป็นกำลังใจให้คุณนุครับ สู้ ๆ เพื่อความถูกต้อง
และเป็นธรรม

โหวตครับ
ความคิดเห็นที่ 24
BlueHill วันที่ : 15/03/2012 เวลา : 07.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

(0)
กระทรวงพาณิชย์ ต้องเข้่าไปตรวจสอบโดยเร่งด่วนว่า เรื่องสิบแปดมงกุฎเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

ข้าราขการคนไหน หน่วยงานใด เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้ิองกับเหตุการณ์หลอกลวงครั้งนี้ ต้ิองนำตัวมาลงโทษ แล้วสอบขยายผลไปถึงบุุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ิองกับการจดทะเบียนปลอมครั้งนี้ด้วย

กระทรวงพาณิชย์ ไำม่ควรทำตัวลอยอยู่เหนือปัญหา
ความคิดเห็นที่ 23
ครูแดง วันที่ : 15/03/2012 เวลา : 05.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

(0)
-มาส่งกำลังใจให้น้องชาย สู้ สู้...
และอย่าเครียดเป็นอันขาด...สรรพสิ่งมีเกิด มีดับ

-สู้และปล่อยวางนะคะ
ความคิดเห็นที่ 22
ลุงตุ่ย วันที่ : 14/03/2012 เวลา : 23.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/THAMRONG

(0)
พี่นุสู้ๆครับ
ความคิดเห็นที่ 21
นายยั้งคิด วันที่ : 14/03/2012 เวลา : 20.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

(0)
เห็นท่าจะต้องให้ทนายความเป็นคนจัดการเรื่องให้เสียแล้วกระมังครับ เรียกค่าเสียหายเสียด้วยเลยครับ
ความคิดเห็นที่ 20
คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว วันที่ : 14/03/2012 เวลา : 20.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jarinasa

(0)
ติดตามกันต่อครับ เป็นกำลังให้พี่นุนะครับ..
ความคิดเห็นที่ 19
กำหนัน วันที่ : 14/03/2012 เวลา : 19.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saiyai21

(0)
สวัสดีครับคุณลุง เดินทางไปหานักข่าวทุกสำนักเพื่อกระชากหน้ากากมันครับ ขอให้ประสบผลสำเร็จนะครับ
ความคิดเห็นที่ 18
ภาษาไทย วันที่ : 14/03/2012 เวลา : 18.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/snowy

(0)
พี่นุคะ
กรณีนี้ นางรุ้งตะวัน เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
พี่นุ ไม่ต้องรับผิดชอบหรอกค่ะ

โหวตให้กำลังใจนะคะ
ความคิดเห็นที่ 17
ลูกแมวหน้าโรงหนังลุง วันที่ : 14/03/2012 เวลา : 18.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sri

(0)
นายทะเบียนตอบว่า

ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนคนอื่นให้มาชี้แจงข้อเท็จจริง ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมาให้ถ้อยคำหรือมีหนังสือชี้แจง

แต่อย่างใด ข้อเท็จจริงจึงไม่สามารถรับฟังเป็นยุติได้ว่ากระผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนดังกล่าว
....................
มันชักจะยังไง ๆ แล้วละครับ..
ออกหนังสือเชิญหุ้นส่วนที่เหลือ หุ้นส่วนที่เหลือไม่มา แล้วสรุปออกมาอย่างนั้น...

โดยปรกติการได้รับหนังสือจากหน่วยงานราชการ โดยสันดานคนขี้คร้านจะกุลีกุจอ มาหาเจ้าหน้าที่...
ความคิดเห็นที่ 16
ลุงต้าลี่ วันที่ : 14/03/2012 เวลา : 18.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loongdali

(0)
ขอเป็นกำลังใจและเอาใจช่วย มายังพี่นุด้วยครับ
ความคิดเห็นที่ 15
ภาษาไทย วันที่ : 14/03/2012 เวลา : 16.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/snowy

(0)
พี่นุคะ ดูจม.น้อยด้วยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 14
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 14/03/2012 เวลา : 16.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

(0)
สนับสนุนคอมเมนต์ 12 ครับ
ความคิดเห็นที่ 13
คนช่างเล่า วันที่ : 14/03/2012 เวลา : 15.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

(0)
กราบขอบพระคุณท่นพี่ความเห็นที่ ๑๒
จะดำเนินการ
ความคิดเห็นที่ 12
ภาณุมาศ_ทักษณา วันที่ : 14/03/2012 เวลา : 14.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netmom
เฒ่า..เล่าเรื่อง

(0)
คุณนุควรส่งสำเนาหนังสือร้องเรียนไปยัง บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฉบับต่าง ๆ ด้วยนะครับ

ความจริงจะได้ปรากฎต่อสังคมว่า ภาครัฐหละหลวมในการรับจดทะเบียนการค้า

เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้หลาย ๆ คนที่อาจถุกอ้างชื่อได้เช่นกัน

ต้องสู้ให้ถึงที่สุดครับ
ความคิดเห็นที่ 11
คนช่างเล่า วันที่ : 14/03/2012 เวลา : 13.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

(0)
กราบขอบพระคุณ เพื่อนพ้องน้องพี่
น้องมะอึก ความเห็นที่ ๒ ผมคงไปอยู่นครศรีฯ สักเดือนสองเดือน
ใช่ครับมันแก้ไข ไม่ได้เพราะมีเบื้องหลัง ค่อยๆสืบค่อยๆคายออกมา น่าจะเป็นตอนยาวเสียแล้ว
จดหมายตอบคำอุทธรณ์ ผมช้า ทำให้ผมเสียสิทธิ์ ทางศาลปกครองไป
งานนี้ จะต้องใช้จริยธรรมนำ คุณธรรมนำ
ความคิดเห็นที่ 10
แม่มดเดือนMarch วันที่ : 14/03/2012 เวลา : 10.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/March

(0)
ชอบจังที่พี่นุสู้ไม่ถอย
ส่งกำลังใจไปให้ห่อใหญ่ ค่าส่งแพงหูอื้อ ได้รับไหมคะ
ความคิดเห็นที่ 9
หวานหวาน วันที่ : 14/03/2012 เวลา : 10.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/warnwarn
คาราโอเกะกับหวานหวาน http://www.oknation.net/blog/warnwarnsong

(0)
มากดโหวตให้กำลังใจพี่นุค่ะ
สู้ๆ เพื่อความถูกต้องนะคะพี่นุ

http://www.oknation.net/blog/warnwarnsong/2012/03/13/entry-1

ความคิดเห็นที่ 8
คนขายปุ๋ย วันที่ : 14/03/2012 เวลา : 08.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kpm

(0)
ประเทศนี้เปลี่ยน "คน" เป็น "แพะ" อย่างง่ายดายเสียจริง เปลี่ยนเสร็จก็ทิ้งภาระให้แพะดิ้นรนเอง
ความคิดเห็นที่ 7
toondee วันที่ : 14/03/2012 เวลา : 08.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/toondee
เกษียณแล้ว ไปไหน

(0)
เรื่องนี้ถ้าเอาจริง น่าจะมีความชัดเจน ตอบคำถามเราซึ่งเป็นผู้เสียหายได้ อะไรทำให้นิ่งเฉยต้องหาสาเหตุ ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 6
Monchai วันที่ : 14/03/2012 เวลา : 08.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/monchai83

(0)
ขอให้ แก้ไขได้สำเร็จ ครับ
ความคิดเห็นที่ 5
Payont วันที่ : 14/03/2012 เวลา : 07.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/payont

(0)
แปลกนะ
อย่างนี้ก็มีด้วย

บริษัทผี
สำนักงานอยู่ที่ไหน
ใครทำงานอยู่บ้าง
ทำมาค้าขายกะใคร
ทำไมราชการไม่ไปไล่เบี้ยดู
นั่งกระดิกเท้ารอให้โจรเข้ามารายตัวหรือไง

กลุ้มใจ ราชการไทย
ความคิดเห็นที่ 4
ทางแก้ว วันที่ : 14/03/2012 เวลา : 06.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

(0)
มายกมือสนับสนุนครับพี่นุ
ความคิดเห็นที่ 3
ชบาตานี วันที่ : 14/03/2012 เวลา : 06.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

(0)
เป็นกำลังใจให้เรื่องมันสิ้นสุดโดยเร็วค่ะ สู้ๆ นะคะพี่
ความคิดเห็นที่ 2
มะอึก วันที่ : 14/03/2012 เวลา : 06.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

(0)
เรื่องนี้ต้องมีเบื้องหลังแน่นอนครับพี่
ความคิดเห็นที่ 1
ฅนสยาม วันที่ : 14/03/2012 เวลา : 05.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khonsiam

(0)
โหวต 1 คน โหวตเรียบร้อยแล้ว...

สวัสดียามเ้ช้าครับ...พี่นุ..

เป็น 1 ในกำลังใจนะครับ..พี่
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน