• Numwaan_S
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : wanee_su@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2012-01-17
  • จำนวนเรื่อง : 88
  • จำนวนผู้ชม : 100772
  • ส่ง msg :
  • โหวต 31 คน
ท่องเที่ยวง่ายๆ ไปกันเอง
My Favorite Everything. Simple tips, fresh ideas, news, activity and great attractions. ^__^
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/numwaan
วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2556
Posted by Numwaan_S , ผู้อ่าน : 2112 , 14:22:02 น.  
หมวด : นักเรียน/นักศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน ดงละดอน , ลูกแมวหน้าโรงหนังลุง โหวตเรื่องนี้

 
 
งานประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล “การประกวดออกแบบห้องสมุดที่ดีที่สุดในสลัม
“The Dream Contest-Library for All”
 

มูลนิธิสิกขาเอเชีย ได้จัดงานตัดสินและมอบรางวัลการประกวดการออกแบบห้องสมุดในสลัม The Dream Contest “Library for All” ซึ่งโครงการนี้ เป็นความตั้งใจของมูลนิธิสิกขาเอเซีย ที่ต้องการสร้างห้องสมุดในชุมชนคลองเตยให้เป็นห้องสมุดที่ดีที่สุดในสลัม ห้องสมุดแห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศของความสนุกสนานและกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และ เกิดความต้องการที่จะใฝ่หาความรู้ด้วยตัวเองและทำกิจกรรมร่วมกัน โดยได้รับเกียรติย์จาก มร. โอซามุ อิซาวา อัครราชทูตญี่ปุ่น, นายชัชกูล รัตนวิบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มร. คาซูฮิโร ฟูกูดะ ประธานมูลนิธิญี่ปุ่น และแขกผู้มีเกียรติ์ จากภาครัฐและเอกชน หน่วยงานองค์กรพัฒนาและผู้นำชุมชนจำนวนมาก

 
 
ผลการตัดสิน

รางวัลชนะเลิศ ชื่อทีม MiraiBrary แนวคิดคือ เพาะเมล็ดการอ่านแก่เยาวชน ห้องสมุดแห่งการเติบโต Mirai ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อนาคต brary ย่อมาจากคำว่า Library จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวดลธิดา โฆษกิจจาเลิศ,นายสมิทธ์ ยุวจรัสกุล, นายชนินทร์ คงพร้อมพงศ์,นางสาวณพคณา คุณรักษา รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 The last second Concept : ชวนหนังสือมา..เล่าเรื่อง สร้างบทสนทนาระหว่างคนให้มากขึ้นโดยการใช้หนังสือเป็นสื่อกลางในการพูดคุย ให้หนังสือได้สื่อกับคนและคนได้พูดคุยกัน รวมถึงยังได้ความรู้ไปพร้อมๆ กันสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวธันยพร กรวัฒนานนท์ นางสาวบุณยนุช ตันซัมนาดำเนิน นางสาวกาญจนวรรณ คงสวัสดิ์ รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม แรง young me Colourative : Libraly For All (จิตวิทยาสี สร้างสรรค์ และเรียนรู้) Flexible / Play / Moveแนวคิดที่ใช้การจัดวางตำแหน่งแบบไม่ตายตัวสามารถจัดเก็บได้ ช่วยในการประหยัดพื้นที่ตอบสนองการใช้พื้นที่แบบอเนกประสงค์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายถิรายุ ปรีชาวิบูลย์ นายทศพล แสงจันทร์ นางสาวกนกวรรณ คล้ายทิม นายรัฐ สงวนไทย รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย 2 รางวัล 

1. ทีม BT แนวคิดการออกแบบใช้พื้นที่แบ Mix use และ Give For Get สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกฤตินเจริญพรวรนาม นายพรภัทร ปิยะจันทร์วิจิตต์ รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

2.ทีม AKU Main Idea : Re- (Revision, Recycle, Reorieantation)การมองปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนคลองเตยแนวคิดหลักในกระบวนการออกแบบโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานและยังสร้างทัศนคติที่ดีทั้งคนภายในพื้นที่ตลอดจนคนภายนอกที่มีต่อชุมชนคลองเตย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายประทีป ธนาวุฒิ นางสาวพัชยา ผังพิทยากุล รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

มูลนิธิยังได้มอบรางวัลชมเชยพิเศษ “รางวัลจิตอาสาดีเด่น” เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนที่ทำงานเพื่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนให้กับคุณอดินนท์ พวัน คุณนิทิวดี ปานประยูร จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี นักศึกษาที่ช่วยเขียนผังห้องสมุดเพื่อใช้ในการประกวด

 

คณะกรรมการตัดสิน 

1. คุณประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) 
2. ผศ. รัชต ชมพูนิช คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. คุณนิธิศ สถาปิตานนท์ Executive Director Architects 49 Limited 
4. คุณอมตะ หลูไพบูลย์ Principal Department of Architecture 
5. ผศ. เสก สวัสดี ผู้ช่วยคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ขอขอบคุณ คุณพัชรศรี เบญจมาศ พิธีกรดำเนินรายการ ขอขอบคุณ คุณอลิซา ครอส ,บริษัท ล๊อคเล่ย์ จำกัด มหาชน, บริษัทนิคอนไทยแลนด์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนโครงการ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประกวดการออกแบบห้องสมุดที่ดีที่สุดในสลัมในครั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์มายังทุกท่านว่า ผลงานที่ชนะเลิศการประกวดจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นห้องสมุดใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงห้องสมุดในครั้งนี้ ด้วยการบริจาคเงินงบประมาณหรืออุปกรณ์ เช่น หนังสือ คอมพิวเตอร์ หรือของเล่น เพื่อให้เด็ก ๆ และพี่น้องในชุมชนคลองเตยได้ใช้ประโยชน์และศึกษาหาความรู้จากห้องสมุดแห่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์ ในอนาคตอันใกล้นี้ 

 
 
เกี่ยวกับมูลนิธิ สิกขาเอเซีย 

มูลนิธิสิกขาเอเชียถือกำเนิดจากองค์กรอาสาสมัครญี่ปุ่น เริ่มดำเนินงานในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 และได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ ในฐานะองค์กรสาธารณกุศลและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในปี พ.ศ.2534 โดยมีพันธกิจหลักเพื่อช่วยเหลือคนยากจนและด้อยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยมุ่งเน้นการดำเนินโครงการซึ่งเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการศึกษาเพื่อเยาวชนที่ยากจน ด้วยความเชื่อที่ว่าการศึกษาจะทำให้พวกเขาสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยศักยภาพของตนเองและเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนบ้านเกิดและสังคม โครงการของมูลนิธิฯ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประกอบด้วย ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเคลื่อนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน โครงการบ้านพักนักเรียนชาวเขา โครงการทุนการศึกษา นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯยังจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็กและบรรณารักษ์อีกด้วย 

 

 

***************************
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 
คุณอรุณี พรหมมาโทร: 02-249-7567-8 อีเมล์: neesaf@gmail.com 
มูลนิธิสิกขาเอเซีย 100/14-20 เคหะคลองเตย4 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

Cool The World - Unofficial MV

ผู้ขับร้อง : มาลีวัลย์ เจมิน่า คำร้อง : มูซู (บัณฑิต แซ่โง้ว) : แก๊ก (มุกเอก จงมั่นคง) ทำนอง/เรียบเรียง : โสฬส ปุณกะบต

View All
<< ตุลาคม 2013 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]