• พล.ท.นันทเดช
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nun@rimfar.com
  • วันที่สร้าง : 2009-08-19
  • จำนวนเรื่อง : 353
  • จำนวนผู้ชม : 1592318
  • ส่ง msg :
  • โหวต 851 คน
พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์
รู้ลึก รู้จริง ยิ่งกว่าข่าวกรอง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/nunrimfar
วันพฤหัสบดี ที่ 28 สิงหาคม 2557
Posted by พล.ท.นันทเดช , ผู้อ่าน : 4582 , 15:14:14 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 15 คน

        เกาะรัตนโกสินทร์เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่คนไทยเราจะไปขุดค้นหา “รากเหง้าของตัวเอง” ได้มากที่สุด เพราะเป็นที่รวมทั้งประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต ชีวา เป็นที่รวมของงานศิลปะของชาติมากมายหลายแขนง ที่ชาวต่างชาตินิยมนำไปสะสม บางรายนำออกมาลอกเลียน ผลิตเป็นสินค้าจำหน่ายก็มี นอกจากนั้นยังบ่งบอกถึงความแตกต่างของคนไทยรุ่นก่อนกับคนไทยรุ่นเราได้ชัดเจนหลายแง่มุม และในที่สุดได้บอกกับเราว่า “สถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยนั้น มีคุณประโยชน์ต่อชาติไทย อย่างไม่รู้จักจบสิ้น” ทิ้งอะไรต่ออะไรไว้ให้พวกเราคนไทยได้อาศัยทำมาหากิน ยืดคอเท่าเทียมกับชาวยุโรปได้สบายๆ ครับ อมริกานั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องวัฒนธรรม ซึ่งเรื่องเหล่านี้จะสัมผัสไม่ได้ทางตัวหนังสือ นอกจากลงไปเดินดูด้วยตัวเอง ว่างๆ อ.สมศักดิ์ เจียมฯ ลองพาพรรคพวกไปดูบ้างก็น่าจะเข้าใจอะไรได้ดีมากขึ้นนะครับ ตอนนี้ก็ว่างๆ แล้ว

        ในวันเวลาที่ค่อนข้างสบายใจ บ้านเมืองเงียบสงบจากการเมือง ในวันที่ประเทศไทยของเราสุขสงบแบบนี้ ผมจะพาไปเที่ยวบนเกาะรัตนโกสินทร์สัก ๓ แห่งก่อน (เดือนละ ๓ แห่ง) ครับ

        “วัดราชนัดดา และ โลหะประสาท”

        โลหะปราสาท และวัดราชนัดดา ตั้งเด่นขนานกับถนนราชดำเนินได้อย่างงดงาม เมื่อมีการรื้อถอนโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย ทิ้งเมื่อปี ๒๕๓๒ โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้ลงมือทำเพื่อเปิดมุมมอง ทางเข้าเกาะรัตนโกสินทร์ รวมถึงการก่อสร้างลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ (ต่อมาคือรัชกาลที่ ๓) รวมถึงจัดสร้างพลับพลาที่ประทับ เพื่อเป็นที่ต้อนรับคนสำคัญระดับชาติเวลามาเยื่อนประเทศไทย

        วัดราชนัดดา แปลว่า วัดหลานของพระมหากษัตริย์นั้น รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานเป็นเกียรติแก่พระราชนัดดา คือ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี (ภายหลังทรงเป็นพระมเหสีใน รัชกาลที่ ๔ )

        ตามปกติ รัชกาลที่ ๓ ทรงโปรดการสร้างวัดด้วยศิลปะแบบจีน ไม่มีช่อฟ้าใบระกา แต่ประดับกระเบื้องจากจีนแทน (เดือนต่อไปจะไปตามวัดเหล่านี้ครับ) แต่สำหรับสถาปัตยกรรมที่วัดราชนัดดานั้นยังเป็นแบบไทยอยู่ พระอุโบสถเป็นมีช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันลงรักปิดทอง งดงามมาก ภายในประดิษฐานพระประธานพระนามว่า “พระเสฏฐตมมุนี” (การดูภาพในพระอุโบสถนั้นมีหลักเกณฑ์ในการดู ต้องถามพระในวัดครับ ผมไม่บอก) น่าชมและน่ากราบไหว้มาก ตรงลานด้านนอกมีร้านกาแฟเล็กๆ น่ารักอีกเช่นกัน ไปดูกันเองครับ นอกจากนั้นยังมีโลหะประสาทให้ชมอีก

        โลหะประสาทในโลกนี้มีทั้งหมด ๓ หลัง ปัจจุบันนี้เหลือในไทยเพียงหลังเดียว เป็นหลังสุดท้ายของโลก โลหะปราสาท ๒ หลังแรก คือ โลหะปราสาทของนางวิสาขา บุตรีของธนัญชัย เศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี ประเทศอินเดีย มีขนาดใหญ่โตมาก เรียกว่า “มิคารมาตุปราสาท” สร้างเพื่อถวายเป็นที่อยู่ให้แก่พระสงฆ์ ปัจจุบันเสียหายหมดแล้ว

        ส่วนโลหะปราสาทหลังที่ ๒ ผู้สร้างคือพระเจ้าทุฏฐคามณี กษัตริย์แห่งกรุงอนุราชปุระ ประเทศลังกา ทรงสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.๓๘๒ โลหะปราสาทหลังนี้มี ๙ ชั้น ๑,๐๐๐ ห้อง หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดง ผนังเป็นไม้ประดับด้วยหินมีค่าและงาช้าง สร้างให้พระภิกษุสงฆ์อยู่อาศัยเช่นกัน ภายหลังโลหะปราสาทนี้ได้ถูกไฟไหม้และถูกทำลาย ปัจจุบันนี้เหลือเพียงซากปราสาทที่แสดงถึงความใหญ่โตเป็นเสาหินถึงประมาณ ๑,๖๐๐ ต้นด้วยกัน

        รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโลหะปราสาทหลังที่ ๓ นี้ขึ้นโดยมีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้นแทนการสร้างธรรมเจดีย์ โดยโปรดเกล้าฯ ให้ช่างเดินทางไปดูแบบถึงประเทศลังกา และนำเค้าเดิมนั้นมาเป็นต้นแบบปรับปรุงให้เป็นศิลปกรรมแบบ “ไทย” โดยแบ่ง “ทองแดง”จำนวนหนึ่งจากการทำอาวุธมาใช้ในการก่อสร้าง

        การก่อสร้างนั้นยังไม่เสร็จ รัชกาลที่ ๓ ได้เสด็จสวรรคตไปเสียก่อน แต่ก็มีการสร้างต่อกันมาเรื่อยๆ ทุกรัชกาล จนมาเสร็จสมบูรณ์ ในสมัย รัชกาลที่ ๙ เป็นโลหะปราสาท ๗ ชั้น แต่ถ้ามองจากด้านนอกจะเห็นเป็น ๓ ชั้นเท่านั้น มียอดปราสาท ๓๗ ยอดด้วยกัน (ยอดปราสาททั้ง ๓๗ ยอดนั้นแทนความหมายถึงโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ อันเป็นปัจจัยให้ดำเนินไปสู่ความหลุดพ้นเข้าสู่นิพพาน ซึ่งแยกได้เป็น สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ และ มรรค ๘)

        ด้านบนปราสาทจะมีระเบียงที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ ไว้รอบทั้ง ๔ ด้าน เมื่อขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุด จะมี “พระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ในบุษบก” โดยในหลวง รัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จมาประกอบพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ โลหะปราสาท เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘ ถ้าพวกเราไปชมดูจะได้พบรากเหง้าของเราถึง ๓ อย่าง คือ (๑) ได้กราบไหว้พระ และพระบรมสารีริกธาตุ แบบคนไทย, (๒) ได้ชมทิวทัศน์รอบๆ ประสาท สวยงามมาก และ (๓) ได้ชมฝีมือช่างไทย เพราะยอดประสาททั้ง ๓๗ ยอดนั้น สร้างมาจาก “ทองแดง” ล้วนๆ ไม่มีเจื่อปนวัตถุอื่น แต่ใช้กรรมวิธีทางสถาปัตย์เคลือบผิวสีดำไว้ ยกเว้นยอดที่เคลือบผิวสีทองตามแบบโลหะประสาทโบราญ

        อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

        เป็นแหล่งรวมเรื่องราวทั้งหมดของกรุงรัตนโกสินทร์ไว้อย่างเป็นระบบ หลายสิบเรื่องที่พวกเราเคยได้ยิน แต่ไม่เคยเห็น ก็ต้องมาดู เรื่องนี้ควรเป็นหน้าที่ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือกรมศิลปากร แต่กลับมาเป็นเรื่องที่สำนักงานทรัพย์สินฯ ลงมาทำเอง แปลกไหมครับ การเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมเป็นรอบ ทุกๆ ๒๐ นาที ทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ (วันจันทร์หยุด) ผู้ใหญ่เสียค่าเข้าชม๑๐๐ บาท (เด็ก,นักเรียน นักศึกษา, คนแก่ ไม่เสียค่าชมครับ) และยังมีห้องสมุดเฉพาะทางเกี่ยวกับเกาะรัตนโกสินทร์ใหญ่โตกว้างขวางมาก

        ถ้าชาวบล็อกโอเคเนชั่นสนใจรวมกันเป็นกลุ่มไปชม ผมจะติดต่อให้ได้ (รอบละประมาณ๔ชั่วโมง) ผมชอบร้านกาแฟข้างบนที่ชมวิวราชดำเนินได้ ๒๗๐องศาเลยครับ ส่วนการบรรยายลายละเอียดการดูแต่ละห้องของนิทรรศการนั้นทำได้ลำบาก เพราะมีทั้งนั่งเรือ, รถไฟฟ้า ย้อนไปเมืองโบราณกาล ต้องไปดูเอง ตอนนี้ดูรูปไปแทนก่อนครับ

 

        วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

        วัดนี้ตั้งอยู่ติดกับกระทรวงมหาดไทย เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ฝ่ายธรรมยุต และเป็นพระอารามหลวงสุดท้าย ที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณี (หลังจากนั้นพระมหากษัตริย์ไทยทรงสร้างสร้างสถานศึกษา และเส้นทางคมนาคมแทน) เป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๕ และ รัชกาลที่ ๗ อีกด้วย เนื่องจากรัชกาลที่ ๗ มิได้ทรงสร้างวัดประจำรัชกาล (ทรงสร้างสะพานพุทธฯแทน) แต่ได้รับพระราชภาระในการทำนุบำรุง และทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งเป็นวัดของพระราชบิดา (รัชกาลที่ ๕)

        วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม หมายถึง วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง และมีมหาสีมาอันเป็นเสาศิลาจำหลักยอดเป็นรูปเสมาธรรมจักร ๘ เสา ตั้งเป็นสีมาที่กำแพง ๘ ทิศ ส่วน “ราชบพิธ” หมายถึง พระอารามที่พระเจ้าแผ่นดินสร้าง และ “สถิตมหาสีมาราม” หมายถึง พระอารามซึ่งมีมหาเสมาหรือเสมาใหญ่ จึงเป็นวัดที่แปลกกว่าวัดอื่นๆ พอก้าวเท้าเข้าวัดก็เข้าเขตสีมาเลย (ปกติหนังไทย เวลาจะหนีผี ต้องรีบเข้ามาหาเขตที่ปักหลักสีมาก่อน แม้จะเข้ามาในเขตวัดแล้วก็ตาม)

        วัดราชบพิธมีการก่อสร้างแบบไทยผสมยุโรป ภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทย ส่วนภายในออกแบบตกแต่งอย่างตะวันตก โดยตัวพระอุโบสถภายนอกสถาปัตยกรรมแบบไทยแท้ ประกอบด้วยลวดลายกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์รูปเทพประนม ภายในเป็นสถาปัตยกรรมโกธิค (รับรองว่าสวยกว่าวาติกันอีกครับ) พระประธาน คือ พระพุทธอังคีรส แปลว่ามีรัศมีซ่านออกจากพระวรกาย ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ถูกหล่อขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ ต่อต้นรัชกาลที่ ๕ กะไหล่ทองคำเนื้อแปดหนัก ๑๘๐ บาท เป็นช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้เมื่อยังทรงพระเยาว์ เดิมรัชกาลที่ ๔ จะทรงนำไปประดิษฐานที่พระปฐมเจดีย์ แต่สิ้นรัชกาลเสียก่อน รัชกาลที่ ๕ จึงโปรดเกล้าฯ ให้นำมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดราชบพิธ

 

       นอกจากนี้ ที่ฐานบัลลังก์กะไหล่ทองเนื้อหนัก ๔๘ บาท ภายในบรรจุพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒), พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓), พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔), พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕), พระบรมอัฐิพระศรีสุลาลัย สมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๓, สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร และ สมเด็จย่าอีกด้วย ใครไปไหว้พระเท่ากับกราบไหว้ทุกพระองค์ไปด้วย พลาดไม่ได้

        นอกจากข้างในโบถส์และวิหารจะสวยงามแล้ว บานประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถ ที่มีลายไทยลงรักประดับมุกเป็นรูปดวงตราครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ สวยงามมาก และที่น่าสนใจอีกอย่างคือ กระเบื้องเบญจรงค์ ทั้งพระอุโบสถ วิหาร เจดีย์ และระเบียงแก้ว ล้วนตกแต่งด้วยลายกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ทั้งสิ้น มหัศจรรย์เกินกว่าจะบรรยายครับ ความสวยงามที่ต้องมีการทำนุบำรุงอย่างต่อเนื่องนั้น มาจากการดูแลของสำนักงานทรัพย์สินฯ อีกเช่นกัน ในวัดราชบพิธยังมีสุสานหลวงอีก น่าสนใจมากเช่นกันครับ เอามาให้ดูเล็กน้อย

        คราวหน้าจะพาไปดูโบสถ์วัดเทพศิรินทร์ เหลือเชื่อว่าคนไทยทำได้ขนาดนี้ นอกจากนั้นจะพาไปพบหลวงพ่อพระพุทธรูปในโบสถ์วัดนางนอง บางขุนเทียน และวัดอินทราราม วัดของพระเจ้าตากสินครับ

___________________________________________

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
ชบาตานี วันที่ : 31/08/2014 เวลา : 07.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

เป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย ที่เราสามารถโชว์ต่างชาติได้อย่างไม่อายใครเลยล่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
feng_shui วันที่ : 29/08/2014 เวลา : 17.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

ไป เกือบทุกปี ที่นี่มีการตัดบาตรดอกไม้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
แม่หมี วันที่ : 29/08/2014 เวลา : 16.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

เคยพาลูกไปชม นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ตอนเปิดใหม่ๆ ลูกๆชอบมาก เขาจะหมุนเวียนเปลี่ยนนิทรรศการไปเรื่อยๆ

ยังไม่เคยเข้าวัดราชนัดดาเลยค่ะ ดูแค่ภายนอก

ท่านนำเที่ยวและถ่ายภาพมางดงามมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
พัชรวิภาวรรณ วันที่ : 29/08/2014 เวลา : 14.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tommychan

เรียน ท่าน พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์ ที่เคารพนับถือ
สิ่งที่ท่าน บรรยายมา งดงามยิ่งนัก มิกล้าเสนอความเห็นใด ๆ ทั้งสิ้น ได้แต่ภาวนาในใจว่า สักวันหนึ่งในภาย ภาคหน้า สัก 2000 ปี นับจากวันนี้ พวกเขาเหล่านี้ คงเข้าใจ ว่า เราคนไทย มาจากไหน ท่าน นายพล ๆ ของผม สวัสดีครับ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
รินรู้ดี วันที่ : 29/08/2014 เวลา : 09.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rinrudeeรินเคยไปเดินเที่ยวเองคะ และไม่ได้มีโอกาสเข้าไปชม
ในโบสถ์วัดราชนัดดา
ดังนั้น จึง ขอสมัครเป็นลูกทัวร์ หากมีกิจกรรม
"นายพลพาดูวัด" ด้วยคนนะคะ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 29/08/2014 เวลา : 08.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

ขอบคุณค่ะที่พาชม
ถึงจะเคยไปชมมาแล้ว แต่ความงามของปราสาทก็ทำให้ยังอยากชมซ้ำค่ะ

ความคิดเห็นที่ 15 รินรู้ดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
พล.ท.นันทเดช วันที่ : 28/08/2014 เวลา : 23.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nunrimfar
พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์

คุณปทุมฯกับ เจ้าหญิง ลองรวมคนให้ได้สัก10คนซิครับ เดียวจะพาไปเทียวเอง
เอาคนถ่ายรูปแบกกล้องไปสัก1คน

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว วันที่ : 28/08/2014 เวลา : 22.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jarinasa

เห็นแล้วอยากสะกดเดินรอยตามไปเที่ยววัดที่ท่านนนายพลไปด้วยจังเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 13 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Chaoying วันที่ : 28/08/2014 เวลา : 22.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

เจ้าหญิงขอยกมือสมัครไปเที่ยวชมวัดด้วยคนค่ะ
โลหะปราสาทเคยขึ้นไปเที่ยวด้านบน นานแล้วค่ะ ตอนนั้นไม่ค่อยมีใครสนใจ ทางการทางวัดก็ยังไม่ห้าม..ต่อมาเขาห้ามขึ้นแล้ว และบูรณะ
ส่วนวัดราชนัดดา..เจ้าหญิงก็เคยเข้าไป..ฮิๆ จะไปสมัครเรียนวิชาหมอดู ค่ะ..ใจรักแต่ไม่มีพรสวรรค์ ฮาๆ
ท่านพาพวกเราชาวโอเคไปเที่ยววัดอื่นๆ อีกนะคะ คนไทยควรหันมาสนใจสถาปัตยกรรมที่เป็นวัดทุกวัด ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพราะวัด..คือ สถาปัตยกรรมที่จะเหลือไว้โชว์ต่างชาติ ถึงศิลปะอันงดงาม..ทุกวัด..ค่ะ แม้บางวัดจะมีโบสถ์เก่าเรียบง่าย ก็สวยมากค่ะ การก่อสร้างสมัยก่อน ช่างสมัยนี้ไม่มีวันทำได้ เพราะใจคนเราร้อนเกินไปเสียแล้ว..

ความคิดเห็นที่ 12 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
พล.ท.นันทเดช วันที่ : 28/08/2014 เวลา : 21.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nunrimfar
พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์

คุณ สิงห์ ชอบคุณมาเติ่มรายละเอียดครับ ผมจำได้ไม่หมด อย่างท่ีวัดราชประดิษฐ์
ท่ีวิหารเป็นสีชมพู สวยมาก ก็ตกไป,วิหารหลวง ของเจ้านายหลายสิบพระองค์น่าสนใจก็ตกไป รูปชั้นบนสุดของโลหะปราสาท ก็ตกไป ฯลฯ ต้องไปดูกันเองครับ

ความคิดเห็นที่ 11 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
พล.ท.นันทเดช วันที่ : 28/08/2014 เวลา : 21.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nunrimfar
พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์

คุณ Bluehill. ผมเลิกแบกกล้องมานานแล้ว คราวนี้เห็นแล้วทนไม่ได้ ต้องใช้กล้องจากมือถือ ถ่ายมา ถ้าคุณไปเองภาพท่ีออกมาคงสวยกว่านี้มาก ทำให้ไม่ต้องบรรยายมากเหมืินผม

คุณ วรรณสุข ผมก็ชวน อ.สมศักดิ์ฯไปอย่างนั้นแหละครับ เพื่อฟรุ๊ค แกแอบไปดูจะได้รู้สึกเสียบ้างว่า ฉันก็เป็นคนไทยนะโว้ย เพื่อฟลุ๊คครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 28/08/2014 เวลา : 21.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

โลหะปราสาท วัดราชนัดดา เป็นโลหะปราสาทองค์แรกและองค์เดียวของไทย และเป็นองค์ที่ ๓ ของโลกต่อจาก มิคารมาตุปราสาท โลหะปราสาท ณ ประเทศอินเดีย สร้างขึ้นโดยนางวิสาขา บุตรีธนัญชัยเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี โดยการประมูลราคาเครื่องประดับของตน ชื่อ "มหาลดาประสาธน์" เป็น ๙ โกฏิ ๑ แสน แล้วนำเงินสร้างที่อยู่ให้พระสงฆ์ มีลักษณะเป็นปราสาท ๒ ชั้น ๑,๐๐๐ ห้อง ยอดปราสาททำด้วยทองคำ และ โลหะปราสาท ณ ประเทศศรีลังกา ซึ่งพระเจ้าทุฏฐคามณีอภัย กษัตริย์แห่งกรุงอนุราธปุระ ทรงสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พุทธศักราช ๓๘๒ ตามคำทำนายในแผ่นพระสุพรรณบัฏขิง พระมหินทเถระที่ทรงได้พบ โปรดฯ ให้สร้างแบบทิพยพิมานที่ทอดพระเนตร มีความกว้างและสูงด้านละ ๑๐๐ ศอก มี ๙ ชั้น ๑,๐๐๐ ห้อง หลังคามุงด้วยแผ่นทองคำ ผนังเป็นไม้ประดับหินมีค่าและงานช้าง ปัจจุบันเหลือแต่ซากปราสาท ซึ่งประกอบด้วยเสาหิน ประมาณ 1,600 ต้น ปัจจุบันทั้งองค์ที่ ๑ และ ๒ ไม่มีอยู่แล้ว ดังนั้นโลหะปราสาท วัดราชนัดดา เป็นโลหะปราสาทองค์เดียวที่เหลืออยู่ในโลกครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
พล.ท.นันทเดช วันที่ : 28/08/2014 เวลา : 20.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nunrimfar
พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์

คุณสุกรวดี/คุณ ดาเรน ทั้ง2คนคงเหมือนผม ผมเคยไปดูตอยหนุ่มๆ มันไม่ได้อะไรมากนัก รู้ว่าสวยแต่ไม่ได้รู้ว่าความสวยนั้นมีรากฐานมาจากอะไร แต่พอมาดูตอนนี้ รู้สึกไปอีกอย่างหนึ่งเลย คุณ เดรน อยู่กับวัดก็คงหนุ่มๆแบบผม คุณ สุกรวดี กลับมาแวะดูเถอะครับ คุ้มค่าจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
พล.ท.นันทเดช วันที่ : 28/08/2014 เวลา : 20.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nunrimfar
พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์

ครูแดง และ อ.ไชยแสง ผมคิดว่าถ้า อ.สมศักดิ์ฯแกได้ดู แบบผมจริงๆ คงจะพบว่า มีอะไรใหม่ๆเข้ามาเพิ่มขึ้นในชีวิต ความหลงไหลในตะวันตกจะอ่อนแรลงได้ แต่ถ้าดูแล้วยังคิดไม่ออก ผมว่าแกคงไม่มีความสุขไปตลอดชีวิตนี้.

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
วรรณสุข วันที่ : 28/08/2014 เวลา : 20.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/outofstep

รากเหง้าของเราช่างงดงาม ไม่ไปไม่รู้จัก ไม่เปิดใจไม่รู้ซึ้ง
ชวนคนที่คู่ควรไปชมดีกว่าค่ะท่าน

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
BlueHill วันที่ : 28/08/2014 เวลา : 19.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

รากเหง้าวัฒนธรรมไทยเรามีความละเอียดอ่อนและลึกซึ้งมาก
เป็นทราบกันดีทั่วโลก แต่คนไทยบางคนไม่รู้จัก อาจเป็นเพราะใจหยาบเกินกว่าจะเข้าใจก็ได้ครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 28/08/2014 เวลา : 19.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

ศิลปกรรมที่แสดงในบล็อกนี้ แสดงถึง Human Being ครับ ขอบคุณที่นำสิ่งดีมาให้ชื่นชมครับท่าน

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ตาเรน วันที่ : 28/08/2014 เวลา : 19.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sammaapii
เรียนฟรีจริง ๆ  ขอเชิญแวะเยี่ยมตาเรนที่  >>> http://www.webudon.net

เป็นเด็กวัดราชนัดดาคณะ 5 ปี 05...
ไม่เคยเข้าดูโลหะปราสาทเลย...
น่าเขกกระบาลจริง ๆ
ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
สุกรวดี วันที่ : 28/08/2014 เวลา : 18.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rojanar

ตอนอยู่ไทย ก็วุ่นแต่การทำมาหากิน วัดที่ไปทำบุญช่วงเทศกาลต่างๆ
ก็เป็นแต่วัดใกล้บ้าน วันนี้มีบุญตาได้ชมภาพ ที่ไม่เคยเห็นด้วยตามาก่อน
คราวหน้าไปไทย ไม่พลาดแน่ ภาพสวยงามสุดยอดค่ะ


ความคิดเห็นที่ 2 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ครูแดง วันที่ : 28/08/2014 เวลา : 17.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

-ไทยเป็นชาติที่มีรากเหง้า...เก่าแก่ มีหลักฐานยืนยันมั่นคงแน่นหนา...

-คนอย่างนาย... เจียม...มองไม่เห็นคุณค่าสิ่งเหล่านี้หรอกค่ะ

-ขอบพระคุณสำหรับความงดงามที่นำมาเผื่อแผ่ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
อ.ไชยแสง วันที่ : 28/08/2014 เวลา : 17.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaisang
บ้านหวั่งหลี ซัวเถา

ท่านนายพลครับ ชวนไอ้หงอกไปดู ก็จะก่นด่าแต่เจ้า
ต้องพาไอ้หงอกไปดู หงี่ซัวเต๊ง ครับ
มันถึงจะเข้าใจถึงสัจจธรรมของชีวิตว่า
คนอย่างมัน เกิด แก่ เจ็บ แล้ว ต้องรีบๆไปตายซะ
พวกที่เตี่ยมาอาศัยแผ่นดินไทยหากิน เลี้ยงลูกชั่วๆ
ออกมาก่นด่าแต่เจ้า ต้องให้อยู่ หงี่ซัวเต๊ง ที่เดียว

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน