• พล.ท.นันทเดช
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nun@rimfar.com
  • วันที่สร้าง : 2009-08-19
  • จำนวนเรื่อง : 359
  • จำนวนผู้ชม : 1620887
  • ส่ง msg :
  • โหวต 853 คน
พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์
รู้ลึก รู้จริง ยิ่งกว่าข่าวกรอง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/nunrimfar
วันพฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม 2557
Posted by พล.ท.นันทเดช , ผู้อ่าน : 6287 , 11:02:21 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 18 คน

        การที่องค์พระมหากษัตริย์ของไทย มีกฎหมายให้ความคุ้มครองไม่ให้ผู้ใด “ละเมิด” หรือ “ฟ้องร้องในทางใดๆ มิได้” ซึ่งเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญนั้น มีเหตุผลสืบเนื่องมา ๖ ประการ คือ

        ๑. ในหลวงทรงเป็นประมุขของประเทศ ซึ่งไม่ใช่มีฐานะเป็นบุคคล แต่มีสถานะเป็น “สถาบัน” (INSTITUTION) ที่จะต้องได้รับความคุ้มครอง ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นสากล ซึ่งเห็นได้ว่าในทุกประเทศ นอกจากมีกฎหมายคุ้มครองประมุขของประทศแล้วยังเลยไปคุ้มครองถึงสถาบันอื่นๆ ด้วย เช่น ศาล, รัฐสภา, รัฐธรรมนูญ ในหลวงในฐานะประมุขของประเทศ จึงต้องมีกฎหมายคุ้มครองด้วยเป็นเรื่องตามปกติ ตามหลักสากล

 

       ๒. ในหลวงทรงมีพระราชฐานะอันศักดิ์สิทธิ์ ในทุกประเทศที่มีระบบ “พระมหากษัตริย์” ก็มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่จะรองรับในฐานะ “ส่วนบุคคล” ไม่ใช่สถาบันเพิ่มเติมขึ้นไปอีก ในพระราชฐานะอันศักดิ์สิทธิ์ (SACRED) และเป็นที่เคารพสักการะ ละเมิดไม่ได้ (INVIOLABLE) ซึ่งเป็นแบบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาแต่โบราณของประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์

        ๓. ตามหลักการประชาธิปไตย เมื่อคนอยู่รวมกันมากขึ้น ความขัดแย้ง ย่อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงต้องมีกฎหมายออกมาคุ้มครองสิทธิของแต่ละคน ให้อยู่ในขอบเขตที่ใช้สิทธิของตนออกไปแล้ว ต้องไม่ส่งผลกระทบหรือไปริดรอนสิทธิของผู้อื่น ในทุกประเทศจึงมีการคุ้มครองสิทธิของประชาชนทั่วๆ ไปด้วยกฎหมายหมิ่นประมาท, ทำร้ายร่างกายกันไม่ได้ ฯลฯ ซึ่งกฎหมาย ม.๑๑๒ คุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น ก็อยู่ในหลักการนี้เช่นกัน มีส่วนที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย คือ บุคคลในสถาบันพระมหากษัตริย์ย่อมไม่ฟ้องร้องต่อผู้ละเมิดด้วยพระองค์เอง กฎหมายจึงบัญญัติให้รัฐเป็นผู้ฟ้องร้องแทน

        ๔. ในหลวงทรงเป็น “เสาหลักของความมั่นคงแห่งชาติ” เพราะในหลวงอยู่ในฐานะจอมทัพไทย และอยู่บนหลักการ “ของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” กรณีนี้คงไม่ ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมอีก ใครมาทำลายพระองค์ก็เท่ากับมุ่งทำลายต่อจอมทัพไทย, ทำลายกองทัพไทย ซึ่งเท่ากับทำลายความมั่นคงของชาติด้วย ดังนั้น ม.๑๑๒ จึงถูกจัดอยู่ในหมวดความมั่นคงแห่งชาติ

        ๕. ในหลวงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดี ในหลวงองค์ปัจจุบัน นอกจากเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แล้ว ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีอีกด้วย การเป็นกษัตริย์ที่ดี หรือการเป็นคนดี มีนัยยะเดียวกัน คือต้องได้มาด้วยความประพฤติและความอุตสาหะของตนเอง ไม่ได้มาจากการสืบทอดในลักษณะสถาบันฯ อย่างแน่นอน การเป็นกษัตริย์ที่ดี ประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยจึงมอบหลักกฎหมายดังกล่าว เพื่อ “คุ้มครองพระองค์” ผ่านรัฐธรรมนูญทุกฉบับ แม้จะมีผู้พยายามแก้ไข แต่ก็ทำไม่ได้ เพราะประชาชนจะไม่ยอม

        ๖. ในหลวงทรงเป็นวิถีชีวิตของชาวไทย หลังการปฏิวัติโดยคณะราษฎรในปี ๒๔๗๕ รัฐธรรมนูญฉบับแรก (พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕) ระบุถึงสถานะของพระมหากษัตริย์ว่า

                    “กษัตริย์จะถูกฟ้องร้องคดีอาญายังโรงศาลไม่ได้ เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรจะวินิจฉัย”

        ต่อมารัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกต่อต้านจากทั้งประชาชนและข้าราชการอย่างกว้างขวาง คณะราษฎรจึงออกรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๒ (รัฐธรรมนูญฉบับถาวร ๑๐ ธ.ค. ๒๔๗๕) ในอีก ๖ เดือนต่อมาหลังจากออกรัฐธรรมนูญฉบับแรกโดยบัญญัติใน ม.๓ ว่า “องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้” ตั้งแต่นั้นรัฐธรรมนูญทุกฉบับก็ระบุเช่นนี้ตลอดมา ดังนั้น ม.๑๑๒ ก็เป็นกฎหมายที่มีรากฐานมาจากคณะราษฎรผู้ล้มล้างการปกครองเป็นผู้บัญญัติขึ้นมาเอง โดยมีเหตุผลหลักมาจาก “ความต้องการของประชาชนที่จะปกป้องในหลวงของพวกเขานั่นเอง”

        การรักษาและปกป้องในหลวงของคนไทยได้กลายเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณี การสืบทอดวัฒนธรรมของไทย เป็นสังคมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอยู่ทุกวันนี้ ล้วนแต่มาจากรากฐานที่เกี่ยวข้องกับพระจริยวัตรของสถาบันพระมหากษัตริย์มาแต่โบราณเกือบทั้งหมด รากฐานดังกล่าวเป็นผลมาจากการปกครองแบบ “พ่อปกครองลูก” ของพระมหากษัตริย์ไทยแต่โบราณกาล ซึ่งมีลักษณะความสัมพันธ์กับประชาชนแบบใกล้ชิดแยกกันไม่ออก พระมหากษัตริย์ของไทยทรงสถิตอยู่ในทุกอณูแห่งชีวิตของคนไทยมาแสนนาน เมื่อประชาชนทุกข์ร้อนก็จะนึกถึงพระองค์ ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีอาหาร ไม่มีการศึกษา ไม่มีโรงพยาบาล แม้กระทั่งไม่มีฝน ไม่มีศาลาวัด คนไทยก็นึกถึงพระองค์ ในหลวงและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยจึงต่างกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศอื่น เพราะทรงเป็นชีวิตและจิตวิญญาณของคนในชาติ ทรงเป็นพลังที่ขับเคลื่อนแผ่นดินนี้ให้เจริญรุ่งเรืองตราบชั่วกาลนาน

_________________________
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
สุกรวดี วันที่ : 07/12/2014 เวลา : 06.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rojanar


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เมื่อวันที่ 4อ่านข่าวว่า
ในหลวงจะเสด็จออกตามหมายกำหนดการ ในวันที่5

ยังนึกเสียดายว่า บังเอิญไม่ได้อยู่บ้าน จึงเชิญธงชาติขึ้นไว้เล่วงหน้า
กลับมาวันนี้เจอว่าธงชาติเปียกฝน จนถึงวันนี้ที่6 ฝนบังตกอยู่
จำใจเก็บธงชาติเข้าบ้าน(เกรงจะหาย) ทั้งที่ใจนั้นไม่อยากเก็บเลย


ความคิดเห็นที่ 27 (0)
ลิงเขียว วันที่ : 06/12/2014 เวลา : 05.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/greenmonkey

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

------
สวัสดีค่ะ

ได้ความรู้เพิ่มเติมมาเยอะเลยทีเดียว เกี่ยวกับกฏหมายคุ้มครองสถาบัน

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
พล.ท.นันทเดช วันที่ : 05/12/2014 เวลา : 22.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nunrimfar
พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์

คุณ Payont!ครูแดง,คุณ Red Ribbons07ชื่อยาวจังยังกับระห้สอีเมล์ ,ครู ชบา ผู้กล้าหาญ,น้องรักอะหนึ่ง. ผู้ไม่เคยอยู่สุข,ครูหน่อย / ขอบคุณ ท่ีมาช่วยกันเติมกำลังใจให้ในหลวง ของพวกเรา ครับ

ความคิดเห็นที่ 25 ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
พล.ท.นันทเดช วันที่ : 05/12/2014 เวลา : 22.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nunrimfar
พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์

คุณ BlueHill คนดีย่อมมาจากการกระทำของตัวเอง คนอื่นจะมาสร้างภาพให้เป็นคนดีไม่ได้ครับ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
kruhnoi วันที่ : 05/12/2014 เวลา : 19.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kruhnoi
You're my destiny !!!.        (kruhnoi ครูหน่อย)...

ภาพประทับใจค่ะ ขอจงทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และจงทรงพระเกษมสำราญเทอญ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
อะหนึ่ง วันที่ : 05/12/2014 เวลา : 18.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mindhand
  อะหนึ่ง    คิ ด เ ขี ย น...พ อ สั ง เ ข ป  


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
..
ธ ทรงเป็นวิถีชีวิตของชาวไทย

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
ชบาตานี วันที่ : 05/12/2014 เวลา : 13.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
redribbons07 วันที่ : 05/12/2014 เวลา : 12.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


.

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
ครูแดง วันที่ : 05/12/2014 เวลา : 10.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
Payont วันที่ : 05/12/2014 เวลา : 10.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/payont

ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
BlueHill วันที่ : 05/12/2014 เวลา : 07.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ด้วยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดี
จึงอยู่ในหัวใจของคนไทยเราครับ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
พล.ท.นันทเดช วันที่ : 05/12/2014 เวลา : 01.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nunrimfar
พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์

คุณ บุณปาม อายุ30ต้นๆพอทันการทรงงานในพื้นท่ีครับ ประมาณปี 2527 แต่รุ่นเรียนมมมหาลัยตอนนี้ไม่ทันแล้วครับ รู้จักในหลวงจากโรงภาพยนต์ ซะเป็นส่วนใหญ่

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
พล.ท.นันทเดช วันที่ : 05/12/2014 เวลา : 00.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nunrimfar
พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์

คุณ สุยใช่เลยครับ / ตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลา ตอนแรกจะเขียนเรื่องโขนพระราชทาน
ตอบ คุณ สุย ก็เขียนไม่จบ ใช้เรื่องนี้แทนครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
พล.ท.นันทเดช วันที่ : 05/12/2014 เวลา : 00.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nunrimfar
พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์

คุณ ดบดูอิน สบายดีครับ คิดถึงคุณเสมอ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
พล.ท.นันทเดช วันที่ : 05/12/2014 เวลา : 00.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nunrimfar
พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์

คุณ คนปทุมฯ,คุณ ปวิภาฯ,กับตัยแจ็ค,แม่หมีผู้แสนดี,ลุงตุ่ยผู้น่ารัก,คุณ ราศีเมษ,
และ คุณ โจนาธานฯผู้บินไม่ได้

คำอวยพรของพวกเราแม้จะคนละเล็กคนละน้อย แต่เมื่อรวมกันแล้วจะสร้างพลังอันเข็มแข็งโดยเฉพาะการเป็นกำลังใจให้กับ ในหลวงของเราเพราะเมื่อพระองค์ เห็นประชนมีความสุข ในหลวงก็มีความสุขตามไปด้วย

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
พล.ท.นันทเดช วันที่ : 05/12/2014 เวลา : 00.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nunrimfar
พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์

คุณยั้งคิด ขอบคุณท่ีมาช่วยต่อเติมเรื่องราวให้สมบูรณ์มากขึ้นครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
เบดูอิน วันที่ : 04/12/2014 เวลา : 20.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somdej

ใช่ครับท่าน...สบายดีนะครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
jonathan_seagull วันที่ : 04/12/2014 เวลา : 20.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/seagull

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ
=ขอพระองค์ทรงพระเจริญ=

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ราศีเมษ วันที่ : 04/12/2014 เวลา : 19.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Steel-Roses
I have a dream.

ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 9 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
feng_shui วันที่ : 04/12/2014 เวลา : 19.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

เอ็นทรี่นี้ถือว่า ท่าน ตอบ tagในหลวงของข้าพเจ้า ใน http://www.oknation.net/blog/buzz/2014/12/01/entry-1 เลยยะคะ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ลุงตุ่ย วันที่ : 04/12/2014 เวลา : 17.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/THAMRONG

ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
บุญปาม วันที่ : 04/12/2014 เวลา : 17.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Lamparm

อ่านย่อหน้าสุดท้ายแล้วใช่เลยครับ

รุ่นผมสามสิบต้นๆยังทัน ที่พระองค์ท่านเสด็จไปแก้ปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ แม้กระทั่งในพื้นที่ที่ผมอาศัยอยู่
ไม่เคยคิดเลยว่าพระองค์ท่านจะเสด็จมาในพื้นที่เล็กๆ แต่พระองค์ท่านก็มาช่วยแก้ปัญหา

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
แม่หมี วันที่ : 04/12/2014 เวลา : 17.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
captain.Jack วันที่ : 04/12/2014 เวลา : 14.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Mafia

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ปวิภา วันที่ : 04/12/2014 เวลา : 14.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pavipa
ปวิภา วัฒนวราสิน...@ บูชาคนดี...ไว้เชิดชู...แผ่นดินไทย @ 

ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว วันที่ : 04/12/2014 เวลา : 13.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jarinasa

-- ทรงพระเจริญ --

ความคิดเห็นที่ 2 ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
นายยั้งคิด วันที่ : 04/12/2014 เวลา : 12.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

หลายครั้งหลายหน เมื่อสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บป่วยหนัก พิกลพิการ ที่มาเข้าเฝ้า จะมีรับสั่งให้ข้าราชบริพารฝ่ายในจดบันทึกไว้ก่อน แล้วหลังจากนั้นไม่นาน พระองคืก็ทรงรับเป็นคนไข้ส่วนพระองค์ หรือพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์แก่ผู้เดือดร้อนทั้งหลาย เพราะฉะนั้น อยากให้คนรุ่นหลังที่บรรพชนเคยเข้าเฝ้ารับเสด็จ ได้รับรู้สิ่งที่ในหลวงพระราชินีทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรการพระราชทานมาให้ โโยเฉพาะชาวอิสานที่ยากจนมากที่สุด และเสด็จเยี่ยมบ่อยที่สุด จนเกิดมีเขื่อนเก็บกักน้ำ มีระบบชลประทานสำหรับการเพาะปลูก และอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล เป็นต้น เมื่อรู้แล้วยังจะเอาแต่เชื่อคนยุให้ออกห่างในหลวงอยู่อีกหรือไม่ ทำไมยอมให้เขาหลอกได้ง่ายๆ พูดแล้วเจ็บใจเหลือเกิน แล้เคยได้ยินในหลวงพระราชินีตรัสทวงบุญคุณบ้างไหม? เจ้าพวกนั้นต่างหากที่อ้างว่าทำอย่างโน้นอย่างนี้ให้ แล้วทวงบุญคุณตลอดมา แม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ ชางบ้านใช้หนี้บุญคุณไม่หมดสักที

ความคิดเห็นที่ 1 ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
นายยั้งคิด วันที่ : 04/12/2014 เวลา : 12.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

บางครั้ง ระหว่างเสด็จเยี่ยมราษฎรนั้น พระเสโทท่วพระวรกายเลยทีเดียว เสด็ไปที่แห่งไหนก็เป็นไปอย่างเรียบง่าย คนสำคัญของไทยคนอื่นๆควรดูอย่างพระองค์ บางครั้งทรงประทับแรมในที่เจ้าภาพรับเสด็จจัดเอาไว้ เช่น ที่โครงการต่างๆของกรมชลประทาน เป็นต้น เพื่อมีรับสั่งกับข้าราชการผู้ใหญ่ที่มาเข้าเฝ้า เพื่อทูลถวายคำตอบและข้อมูลต่างๆ ประเด็นข้อมูลนี้ พระองค์จะได้จากราษฎรบางคนในกลุ่มที่มาคอยรับเสด็จ ชาวบ้านตอบเมื่อทรงถามด้วยคำธรรมดาๆเพียงแต่ประนมมือเท่านั้น บางคนจะทรงตรัสด้วยนานหลายนาทีทีเดียว ในการทรงถามพระองค์มักจะใช้ท่อนเศษไม้ขีดลงบนพื้นดินเพื่อให้คนตอบเข้าใจ ใครที่เคยได้เห็นการเสด็จเยี่ยมราษฎรของในหลวงนับเป็นบุญตาอย่างยิ่ง ข้าราชการที่มีหน้าที่ต้องคอยห้อมล้อมใกล้ชิดพระองค์ เพราะทรงถามคนนั้นบ้างคนนี้บ้าง ทางกรมชลประทานได้จัดให้คุณปราโมทย์ ไม้กลัดเตรียมข้อมูลเอาไว้ให้แน่นทีเดียว เพราะทรงถามอย่างลึกๆ และบางทีจะเสด็จไปยังแหล่งน้ำเล็กๆ ที่ชาวบ้านบอกว่ามีอยู่ตรงนั้นตรงนี้ ขบวนยานพาหนะต้องพร้อมที่จะนำเสด็จ แม้ใกล้พลบค่ำก็ยังเสด็จไปยังที่นั้นๆ สมเด็จพระเทพฯคอยบันทีกลงสมุดโดยตลอด และมีหน้าที่คองส่องไฟฉายให้ในหลวง กางร่มถวายเมื่อฝนตก ทรงทำงานถวายงานอย่างรู้พระทัยเสด็จพ่อ และสมเด็จพระมารดาที่ตามเสด็จด้วยทุกครั้ง สมเด็จพระราชินีก็จะมีรับสั่งกับราษฎรคนละกลุ่มกับพระเจ้าหัว ตามที่พระองค์สนพระทัยการทำมาหากินและความเดือดร้อน แล้วพระองค์จะพระราชทานความช่วยตามมาในภายหลัง หรือมีรับสั่งให้หน่วยงานราชการช่วยโดยเร็ว

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน