• พล.ท.นันทเดช
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nun@rimfar.com
  • วันที่สร้าง : 2009-08-19
  • จำนวนเรื่อง : 352
  • จำนวนผู้ชม : 1580323
  • ส่ง msg :
  • โหวต 850 คน
พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์
รู้ลึก รู้จริง ยิ่งกว่าข่าวกรอง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/nunrimfar
วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2559
Posted by พล.ท.นันทเดช , ผู้อ่าน : 1984 , 15:29:42 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 10 คน

      ปัญหาเดิมของประเทศไทยที่ต้องหยุดยืนอยู่กับที่ (เมื่อยืนมานานก็เริ่มเซ ทรงตัวไม่อยู่) ในขณะที่ทุกประเทศเดินหน้าผ่านประเทศไทยไปเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลาเกือบ ๑๕ ปีที่ผ่านมานั้น อยู่ที่ ๔ ปัญหาหลัก (๑) ปัญหาการทุจริตโกงชาติขนาดใหญ่มากขึ้นตามลำดับ (ข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ คนที่โกงชาติกำลังทยอยเข้าคุกไปเรื่อยๆ), (๒) กระบวนการยุติธรรมไม่ทำงาน เพราะผู้คนที่ทำการทุจริตได้นำเงินจากการทุจริตมาซื้อตัวเจ้าหน้าที่, ซื้อตำแหน่งให้เจ้าหน้าที่ เพื่อละเลยการบังคับใช้กฎหมาย ช่วยป้องกันตัวผู้ทุจริต, (๓) จงใจทำให้การศึกษาด้อยพัฒนา เป็นผลมาจากการทุจริตที่ต้องการทำให้คนโง่เพื่อความสะดวกในการโกง และมีโอกาสโกงงบประมาณการศึกษาซึ่งมีจำนวนมหาศาลไปเป็นของตัวเองได้ง่ายๆ และ (๔) ไม่ยอมนำเงินงบประมาณไปพัฒนาประเทศ แต่นำไปตั้งโครงการประชานิยมต่างๆ แล้วโกงเอาดื้อๆ นึกดูเอาเองก็ได้ ตัวอย่างมากมายครับ

      มาดูคร่าวๆ ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะป้องกันปัญหาทั้ง ๔ เรื่องได้อย่างไร และทำไมนักการเมืองส่วนใหญ่จึงไม่ชอบ
      ๑. ป้องกันไม่ให้นักการเมืองซื้อสื่อมวลชน โดย ม.๓๕ ระบุให้ “เจ้าของสื่อต้องเป็นคนสัญชาติไทย การให้เงินของรัฐต่อสื่อจะทำไม่ได้ การให้เงินของรัฐต่อสื่อในการประชาสัมพันธ์ต้องเปิดเผยรายละเอียดให้ สตง. และประกาศให้ประชาชนทราบด้วย” มาตรานี้จะทำให้สื่อเป็นสื่อที่ดีต่อไป สื่อจะจะกลายมาป็นเครื่องมือของนักการเมืองน้อยลง การประชาสัมพันธ์ของรัฐก็จะกระจายไปยังสื่อต่างๆ อย่างทั่วถึง ไม่ใช่ไปตกอยู่กับสื่อเพียง ๒-๓ ฉบับ

      ๒. ระบุให้นักการเมืองหรือองค์กรท้องถิ่นต้องตอบคำถามแก่ประชาชนที่ถามเรื่องความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว (การร้องทุกข์แล้วเรื่องเงียบหายไปกับสายลมก็จะน้อยลง) และมีรายละเอียดให้สิทธิชุมชนอีกหลายประการ (ม.๔๑) นอกจากนั้นยังไปย้ำเรื่องนี้ ไว้ใน ม.๕๑ เพิ่มเติมอีก

      ๓. ใน ม.๔๕ ระบุว่า “พรรคการเมืองต้องบริหารงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ การกำหนดนโยบาย ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต้องให้สมาชิกเข้าร่วมดำเนินการอย่างอิสระ ปราศจากการครอบงำหรือชี้นำจากบุคคลภายนอกพรรค และพรรคการเมืองมีหน้าที่ดูไม่ให้สมาชิกพรรคโกงเลือกตั้งด้วยซึ่งจะมีการกำหนดหลักการไว้ในกฎหมายลูกต่อไปอีกทอดหนึ่ง”
      กรณีที่นายทุนพรรคการเมืองจะออกมาชี้นำต่อ ส.ส.แบบลูกจ้างแบบเดิม แม้จะยังไม่หมดไปทีเดียว แต่ก็จะลดน้อยลงไป เรื่องนี้ “พรรคการเมือง ๒ - ๓ พรรค เกลีดนักเลย”

      ๔.หน้าที่ของชาวไทยเพิ่มรายละเอียดมาใน ม.๕๐ เช่น เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม, ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ, ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม, เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ และ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

      ๕. หน้าที่ของรัฐที่เพิ่มมาหลายเรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อชาติและประชาชนอย่างมาก ยกตัวอย่างมาให้ดูเช่น

         ม.๕๒ “เพื่อผลประโยชน์ของชาติรัฐต้องจัดให้มีการทหาร การทูต และการข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการยกระดับงานข่าวกรองครั้งใหญ่ของชาติ ให้ทันกับยุคสมัยที่ว่า “ใครครอบครองข่าวสาร คนนั้นเป็นใหญ่” 

         ม.๕๓ “รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด” ดังนั้นต่อไปนี้จะมาละเลย จับกุมอาวุธสงครามได้แล้วปล่อยไปอีกไม่ได้ เรื่องแบบนี้เดือดร้อนกันหมด ทั้งนักการเมือง, ทหาร และตำรวจครับ

       ๖. ม.๖๐ ระบุว่า “การรักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน” 

      ในกรณีตาม ม.๖๐ นี้ ถือเป็นความกล้าหาญของ กรธ. เพื่อความเข้าใจขอให้มาดูเรื่องเดิมซึ่งสรุปได้ว่า “การจะมีดาวเทียมได้ต้องมีวงโคจร การจะมีวงโคจรได้ รัฐต้องเป็นคนขอเท่านั้น เมื่อได้วงโคจรมาแล้ว วงโคจรก็เป็นของรัฐ เมื่อบริษัทใดต้องการใช้วงโคจรนี้ก็ต้องมาขอสัมปทานจากรัฐ ดาวเทียมที่ยิงขึ้นไปจึงตกเป็นของรัฐ” 

      ปัจจุบัน รัฐยังต้องเป็นผู้ขอวงโคจรเหมือนเดิม แต่มีการแก้ไขให้ พ.ร.บ. กสทช.ระบุว่า บริษัทฯ ไม่ต้องขอสัมปทานจากรัฐ แค่มาขอใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมจาก กสทช.แทน แต่รัฐก็ยังต้องรับผิดชอบวงโคจรอยู่เช่นเดิม ดาวเทียมที่ยิงในช่วงหลังจึงไม่เป็นของรัฐ ทำให้รัฐเสียผลประโยชน์หลายอย่าง การมี ม.๖๐ จึงน่าจะเป็นเรื่องที่ดี ถือว่าคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้รักชาติมากๆ ครับ

      ๗. การป้องกันการทุจริตนั้น เมื่ออ่านดูแล้วจะเห็นว่า รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ๔ ระดับ คือ
            ๗.๑ การป้องกันการทุจริตในภาคเอกชน
            ๗.๒ การกลั่นกรองผู้เข้าดำรงตำแหน่ง ส.ส. และรัฐมนตรี “ต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์”
            ๗.๓ การควบคุมทางรัฐสภา
            ๗.๔ การควบคุมทางองค์กรอิสระ

         ซึ่งการควบคุม ๔ รูปแบบนี้จะทำให้นักการเมืองทุจริตได้ยากมาก ถ้าลงมือทุจริตก็ต้องออกมากลางห้วงเวลาที่เป็นรัฐบาล เรื่องนี้จึงน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญถูกต่อต้านจากนักการเมืองส่วนใหญ เช่น
         (๑) ระบุไว้ใน ม.๕๐ ว่า ประชาชนชาวไทยมีหน้าที่ “ไม่ร่วมมือ หรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ”

         (๒) ระบุไว้ใน ม.๖๓ บังคับให้ “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้านหรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

      (๓) ใน ม.๗๖ ระบุให้รัฐพัฒนาระบบราชการทั้งหมดให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจ หรือกระทำการโดยมิชอบที่เป็นการก่าวก้ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ

         (๔) ใน ม.๗๘ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชนตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ต่อต้านการทุจริตที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน

          (๕) ม.๙๘ กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ส.ส.ไว้ละเอียดมาก

      (๖) ม.๑๖๐ กำหนดคุณสมบัติของผู้เป็นรัฐมนตรีไว้ เพิ่มจากคุณสมบัติของผู้สมัคร ส.ส.อีก ๗ ประการ ที่สำคัญ ๒ ข้อคือ มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ (ต้องดีไม่มีที่ติ) และไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง (กรณีการโยกย้ายข้าราชการก็จะเป็นธรรมมากขึ้น)

      (๗) ม.๖๕ ระบุว่า “รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” ดังนั้นรัฐบาลจะต้องนำงบประมาณไปพัฒนาประเทศอย่างหนีไม่ออก ไอ้เรื่องเอางบไปซื้อแท็ปแล็ตต้องยุติไปเลยครับ

 

      กระบวนการป้องกันการทุจริตในขั้นต้นจากการกำหนดคุณสมบัติเหล่านี้ น่าจะกลั่นกรองคนดีพอสมควรเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้ การทุจริต การทำผิดจรรยาบรรณที่เกิดขึ้นจึงไม่น่าจะรุนแรงเหมือนเดิมอีก ถ้ามีการทุจริตก็จะถูกกลไกทางกฎหมาย และองค์กรอิสระกำจัดออกไปทันที

      กระบวนการป้องกันการทุจริตในขั้นต่อไปมีอยู่ในการบริหารงานของรัฐบาลมีอีกมาก เช่น รัฐบาลต้องรายงานผลงานต่อรัฐสภา (ส.ส. และ ส.ว.) ทุก ๓ เดือน, การโยกงบประมาณมารวมไว้ส่วนกลางทำได้ยากขึ้น, การรักษาวินัยการคลังต้องเคร่งครัดฯลฯ ส่วนการควบคุมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนก็ไล่ลงไปถึงคู่สมรส บุตร และผู้ที่ได้รับมอบหมายงานด้วย รวมถึงการควบคุมจากการตรวจสอบขององค์กรอิสระ เช่น ป.ป.ช., ป.ป.ง. และ สตง. ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขนาดใหญ่แบบที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว จะมีขึ้นได้ยากในอนาคตครับ ถ้าผมเป็นนักการเมือง อ่านแล้วก็ต้องท้อแท้ครับ

      ส่วนเรื่องที่เป็นข้อท้วงติงอื่นๆ เช่น บัตรทอง และเบี้ยเลี้ยงคนชรา ก็ไม่ได้หายไป มีแต่เพิ่มขึ้น (ม.๒๗, ม.๔๗, ม.๔๘ และ ม.๕๕)

      เรื่องการศึกษานั้น กรธ.เห็นว่า เด็กก่อนวัยเรียนช่วงอายุ ๑–๕ ขวบนั้น เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนา ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ตามข้อเท็จจริงแล้ว เด็กส่วนใหญ่จะถูกทิ้งไว้กับคนเลี้ยงดูที่บ้าน หรือไปจ้างเพื่อนบ้านดูแล ในขณะที่พ่อแม่ออกไปทำงาน เด็กก็ว่างไปเปล่าๆ จึงกำหนดให้รัฐเข้ามารับผิดชอบในส่วนนี้อย่างจริงจัง ในกรณีที่บอกว่าจะตัดการเรียนฟรีในระดับมัธยมปลายออกไปนั้นก็ไม่เป็นความจริง เพียงแต่ต้องการให้เด็กรู้จักหาทางเลือกหนทางชีวิต และอาชีพที่เหมาะสม ไม่ไปเสียเวลาเรียนไปในทิศทางที่ไม่ได้พิจารณาให้ดีก่อน แต่สำหรับเด็กที่ต้องการเรียนต่อมัธยมปลาย รัฐธรรมนูญก็กำหนดให้รัฐรับผิดชอบสนับสนุนต่อไป ก็เท่ากับไม่ได้ตัดอะไรออกไปนั่นเอง

      มีอีกมากมายครับ ไปอ่านกันเอาเอง สนุกพอๆ กับหนังสือนิยายจีนเลยครับ แม้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ตรงที่ทำให้ “พรรคการเมืองอ่อนแอลง” เพราะองค์กรอิสระ และประชาชฃนมีอำนาจตรวจสอบนักการเมืองมากขึ้น แต่เมื่อเหตุการณ์ปกติแล้ว รัฐบาลสามารถขอทำประชามติ เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญได้ แต่ปัจจุบัน ผมว่าประชาชนต้องการรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนสามารถตามติดควบคุมนักการเมืองที่ตนลงคะแนนเลือกตั้งไปอย่างใกล้ชิด ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่หย่อนบัตรเลือกตั้งเสร็จ ประชาชนก็หมดสิทธิ์ควบคุมนักการเมือง อ่านไปอ่านมาแล้วก็หวังว่า อีก ๒ -๓ ปี บ้านเมืองเราจะเจริญก้าวหน้าไปจนจำไม่ได้แน่ ถ้าได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ส่วนนักการเมืองก็จะเป็นอาชีพธรรมดา ใครจะหวังรวยทางนั้นก็ต้องไปค้าขายเอาครับ

      วันอาทิตย์ที่ ๗ ส.ค. นี้ ขอเชิญชวนทุกคนไปลงประชามติตามที่ท่านเห็นชอบ อย่างเป็นอิสระ และอย่ามาเชื่อบทความนี้ซึ่งไม่ค่อยเป็นกลางนัก

 

   ความคิดเห็นของ ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

 

ความคิดเห็นของ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ กรธ.

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
nitimada วันที่ : 07/08/2016 เวลา : 08.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nitimada
jj-ntmd

สายสวัสดิ์อาทิตยวารค่ะ

คคหที่ 11

.
UFO บุกโลกหรือปรากฏการณ์ลี้ลับ!?ลูกไฟยักษ์ปริศนาเคลื่อนที่บนพื้นดิน ก่อนหายวับไป

"ประเทศเราก็เห็นกันบ่อย นักวิทยาศาสตร์ว่ามันเป็นภาพที่เกิดจากการหักเหของแสง ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า"

หากเชื่อนักวิทยาศาสตร์ ก็แบบนั้น
หากเชื่อไสยศาสตร์ ก็อีกแบบ
หากดูหนังมาก ก็เชื่อว่าเป็น UFO

เลือกเชื่อตามชอบค่ะ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
พล.ท.นันทเดช วันที่ : 06/08/2016 เวลา : 19.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nunrimfar
พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์

คุณ February และ คุณ ครุฑทอง ตอบไม่ได้เกิน 1800แล้วครับ ติดไว้ก่อน นะ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
february26 วันที่ : 06/08/2016 เวลา : 16.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bang2510
The twenty-six of February 

รับครับ ทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ครุฑทอง วันที่ : 06/08/2016 เวลา : 06.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kruttong

ไปแน่นอน ครับ เพราะเป็น ผอ.หน่วยเลือกตั้งอยู่แล้ว

ความคิดเห็นที่ 11 nitimada ถูกใจสิ่งนี้ (1)
พล.ท.นันทเดช วันที่ : 05/08/2016 เวลา : 19.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nunrimfar
พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์

คุณ Nitimada ขอบคุณท่ีช่วยกันออกไปรับ ไม่รับ ไม่สำคัญครับ / ส่วนรูปนั้น สวยขนาดนี้ ผอม หรือท้วม กว่านี้ก็ไม่มีทางได้กอดหรอกครับ

คุณ Bluehill ขอบคุณครับ ถ้ารับมากๆ เราก็จะมีป่าเพิ่มขึ้นมามากๆ นกสำหรับไว้ดูก็จะเพิ่มตามมาครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
BlueHill วันที่ : 05/08/2016 เวลา : 14.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ครอบครัวผม
รับทั้ง 2 ข้อ ครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
nitimada วันที่ : 05/08/2016 เวลา : 12.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nitimada
jj-ntmd

บ้านดิฉัน ๒ คน ไปทั้งสองคนค่ะ
คูหาเลือกตั้ง ห่างจากบ้านสัก ๕๐๐ เมตรเองค่ะ
.
.
การ์ดแสนงามภาพฝีมือชั้นบรมครู อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต จาก จีริ

"อวบไปหน่อยครับ"

อ้อ ชอบกอดแบบเจอกระดูก

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
พล.ท.นันทเดช วันที่ : 04/08/2016 เวลา : 23.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nunrimfar
พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์

คุณ สิงห์ อ่านไม่พอต้องออกมาลงด้วยนะครับ ลงอะไรก็ได้

คุณ ยั้งคิด มีหลายๆเรื่องท่ีควรทำให้บ้านเมืองตอนนี้ ถ้าพลาดไปจะเสียโอกาศ ไปครับ อย่าลืมออกไป รับ หรือ ไม่รับ ด้วย

ความคิดเห็นที่ 7 february26 ถูกใจสิ่งนี้ (1)
พล.ท.นันทเดช วันที่ : 04/08/2016 เวลา : 23.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nunrimfar
พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์

คุณ วรรณสุข ตอนนี้เราอยู่ในกลุ่ม OK นะครับ ออกไปลงคะแนนครั้งนี้เพื่อตัวเรา และ ชาติด้วย

คุณ February26 แค่มีแผนปฎิรูปอยู่ในรัฐธรรมนูญ คนก็ออกมาต่อต้านกันแล้ว มีเรื่องดีๆอยู่ในนั้นหลายเรื่อง ท่ีผมไม่ได้เขียน แต่ก็มีคนเสียประโยชน์มากเช่นกันครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 04/08/2016 เวลา : 21.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

ปัญหาเดิมของประเทศไทยที่ต้องหยุดยืนอยู่กับที่ (เมื่อยืนมานานก็เริ่มเซ ทรงตัวไม่อยู่) ในขณะที่ทุกประเทศเดินหน้าผ่านประเทศไทยไปเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลาเกือบ ๑๕ ปีที่ผ่านมานั้น อยู่ที่ ๔ ปัญหาหลัก (๑) ปัญหาการทุจริตโกงชาติขนาดใหญ่มากขึ้นตามลำดับ (ข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ คนที่โกงชาติกำลังทยอยเข้าคุกไปเรื่อยๆ), (๒) กระบวนการยุติธรรมไม่ทำงาน เพราะผู้คนที่ทำการทุจริตได้นำเงินจากการทุจริตมาซื้อตัวเจ้าหน้าที่, ซื้อตำแหน่งให้เจ้าหน้าที่ เพื่อละเลยการบังคับใช้กฎหมาย ช่วยป้องกันตัวผู้ทุจริต, (๓) จงใจทำให้การศึกษาด้อยพัฒนา เป็นผลมาจากการทุจริตที่ต้องการทำให้คนโง่เพื่อความสะดวกในการโกง และมีโอกาสโกงงบประมาณการศึกษาซึ่งมีจำนวนมหาศาลไปเป็นของตัวเองได้ง่ายๆ และ (๔) ไม่ยอมนำเงินงบประมาณไปพัฒนาประเทศ แต่นำไปตั้งโครงการประชานิยมต่างๆ แล้วโกงเอาดื้อๆ นึกดูเอาเองก็ได้ ตัวอย่างมากมายครับ
..........................................
วรรคแรกของบทความนี้ อ่านแล้วเห็นภาพสองพี่น้อง 'ชินวัตร' ทีเดียวครับท่าน

คณอภิสิทธิ์นำเอาคำพูดของใครก็ไม่ทราบ ว่าร่างรธน.ใหม่จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ 'โจรปราบโจร' แล้วจะเหลือโจรเป็นปัญหาต่อไป ท่านจึงไม่เห็นด้วยครับ ประเด็นนี้ไม่ทราบว่าผ่านหูผ่านตาท่านแล้วยังครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 04/08/2016 เวลา : 21.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

อันนี้เลยครับ
ดาวน์โหลดร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อศึกษาทำความเข้าใจ ก่อนลงประชามติ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ http://www.oknation.net/blog/nfedlion/2016/07/19/entry-1

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
february26 วันที่ : 04/08/2016 เวลา : 21.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bang2510
The twenty-six of February 

สวัสดีครับ คุณอา พล.ท.นันทเดช

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอา ที่สรุปประเด็น หลักๆ ออกมา โดยเฉพาะข่าวลือ ที่กำลังโจมรัฐธรรมนูญ โดยไม่มีข้อเท็จจริง
เช่น เรื่องบัตรสุขภาพ บัตรทอง เรื่อง จะตัดการเรียนฟรีในระดับมัธยมปลายออกไปนั้นก็ไม่เป็นความจริง

@ [เรื่องโกง]

ผมคิดว่าเป็นปัญใหญ่ ของโลก และก็ประเทศของเราครับ ที่ผ่านมา ถ้าเราไปถามประชาชนส่วนใหญ่ เกี่ยวกับพรรคการเมือง ว่าชอบไหม เรื่องนักการเมืองโกง คำตอบที่ได้ คือ "ไม่ชอบแต่ก็ต้องทำใจ" ถามกลับไปว่า ทำไมคิดแบบนี้ คำตอบคือ ก็โกงกันทุกพรรค โกงกันเกือบหมด และจะไม่ทำใจได้อย่างไร

@ ? แล้วจะเลือกตั้งอย่างไรในเมื่อโกงกันหมด
คำตอบที่ได้ คือ ก็มีสองข้อให้เลือก คือ โกงและมีผลงานกับ โกงและไม่มีผลงาน

สรุปว่า 2ข้อ โกงหมด แต่ก็เลือก "ทำใจ"

@ ผมคิดว่า นักการเมือง ที่โกงกินประเทศ ควรต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด เพื่อยกระดับ การเมืองประเทศของเรา

ผมคิดว่า ถ้าหากเรายอมให้นักการเมือง ที่ฉ้อฉล ลอยนวลอยู่ในประเทศของเรา ก็อย่าหวัง ว่า เราจะสามารถ "ปฏิรูป" ประเทศของเราให้พ้น จากประเทศที่ด้อยพัฒนาด้านจริยธรรม

ผมคิดว่า ถ้ามองตามหลักมาตราฐานสากล การปราบนักการเมือง "คดโกง" ต้องแสดงให้เห็นว่า ประเทศของเราเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ รวมทั้งพฤติกรรม ทุกประเภทที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

@ ผมคิดว่า ถ้าหากเราต้องการประชาธิปไตย อย่างจริงจัง ควรเริ่ม จากมาตราการ ป้องกันไม่ให้นักการเมือง ซื้อเสียงเพื่อให้ตัวเองเข้า เพื่อสร้างฐานอำนาจ สืบทอด รุ่นต่อรุ่น

สรุป..คนโกรง คนขี้โกง โดยเฉพาะโกงชาติบ้านเมือง ไม่ควรที่จะมีที่ยืนในสังคมไทยและในประเทศ อีกต่อไป ไม่ว่าจะระดับไหนครับ

ขอบคุณครับคุณอา

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
วรรณสุข วันที่ : 04/08/2016 เวลา : 20.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/outofstep

ไปกันทั้งบ้านค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
พล.ท.นันทเดช วันที่ : 04/08/2016 เวลา : 17.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nunrimfar
พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์

ไปด้วยกัน แต่คนละที่ครับ คุณ ลูกเสือ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 04/08/2016 เวลา : 17.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

ผมจะไปใช้สิทธิ์ครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน