CHILDREN ON BLOG
วัยรุ่น (มิ) วุ่นวาย การเรียนรู้ของเด็ก คือแบบฝึกหัดของผู้ใหญ่ อาหารการกิน คือการต่อยอดของพระเจ้า การ์ตูน คือกระจกหกด้านของเด็ก ลัลลา ลัลลา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/nuttyosat
วันอาทิตย์ ที่ 9 มีนาคม 2551
Posted by สปาเก็ตตี้เขียวหวาน , ผู้อ่าน : 11003 , 22:51:15 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

       หลังจากที่จัดชั้นหนังสือเด็ก เจอหนังสือดีเล่มหนึ่ง เลยมาแบ่งปันกันค่ะ  ข้อมูลอาจจะเยอะไปนิด คัดเอามาแต่ที่ค่อนข้างสำคัญ ถึงสำคัญที่สุด แต่เคยลองใช้แล้ว (ตอนสอบ กรมศุล)ได้ผลค่ะ และมีอีกเยอะ แล้วจะทยอย up นะคะ

เทคนิคการเดาความหมายศัพท์

          ในบางครั้งที่อ่านบทความภาษาอังกฤษ เราอาจพบกับคำศัพท์ใหม่ๆ ที่เราไม่ทราบความหมาย พจนานุกรม (Dictionary) เป็นสิ่งที่จะช่วยเราได้ดีที่สุดและทำให้เราได้เรียนรู้คำใหม่นั้นๆ ในการเปิดดูความหมายของคำศัพท์
ในพจนานุกรม เราควรดูที่มาของคำศัพท์นั้นประกอบกับคำแปลด้วย เพราะคำศัพท์ใหม่คำอื่นๆ อาจประกอบด้วย
รากศัพท์หรือที่มาของคำศัพท์เราจำได้จากคำศัพท์เก่าที่เราเคยเปิดพจนานุกรมดูแล้ว ทำให้เราพอจะเดาความหมาย ได้คร่าวๆ หรืออาจจะถูกต้องเลยก็ได้ นอกจากนั้นเวลาเปิดพจนานุกรมเราควรดูการออกเสียงของคำศัพท์นั้นๆ ด้วย รวมถึงการเน้นเสียง (Stress) ที่ถูกต้อง เพราะมีบ่อยครั้งที่ลักษณะการออกเสียงไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดไว้
         
ถ้าเราไม่มีพจนานุกรม เราก็คงต้องเดาความหมายคำศัพท์คำใหม่นั้นๆ แต่เป็นการเดาอย่างมีหลักการ ซึ่งเราแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ ได้แก่
         
1.
การเดาความหมายจากข้อความแวดล้อม (Context clues)


         
ตัวอย่างเช่น Elvis Presley was afraid of being assassinated, and he wore a bullet-proof vest, but he couldn't stay away from the crowds who loved him.
         
จากประโยคข้างต้น ความหมายของคำว่า assassinate น่าจะหมายถึง ฆ่า เพราะข้อความที่ตามมาบอกว่า เขาใส่เสื้อเกราะกันกระสุน ดังนั้นสิ่งที่ Elvis Presley กลัวก็น่าจะหมายถึงการถูกฆ่าหรือจากตัวอย่างเช่น
His sister is so indolent. She sleeps late and never does chores unless yelled at.
         
คำว่า indolent น่าจะหมายความว่า ขี้เกียจ เพราะจากประโยคที่ตามมาว่าเธอหลับดึกและไม่ทำงานบ้าน นอกจากจะถูกตะโกนสั่ง
         
2.  การเดาความหมายโดยวิธีแยกรากศัพท์

         
เราอาจแยกส่วนประกอบของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ยาวๆ ออกเป็น Prefix, Root และ/หรือ Suffix โดยที่ Prefix หมายถึง คำที่วางหน้าส่วน Root (รากศัพท์) แล้วทำให้เกิดความหมายหรือทำให้ความหมายของ Root นั้นเปลี่ยนไป เช่น           

Re- = again :
Reuse = use again
Reload = load again
Reheat = heat again

Inter- = between :
Interact = act in between

En- or Em- + adj. = to make :
Ensure = to make sure
Enlarge = to make large

En- or Em- + n. or v. = to put into or o­n :
Endanger = to put into danger
Empanel = to put in a panel

         ส่วน Root หรือรากศัพท์ เป็นส่วนที่เราต้องเพ่งความสนใจเป็นพิเศษเพราะมันเป็นส่วนที่ให้ความหมายหลัก แต่ก็เป็นส่วนที่เราต้องจำมากที่สุดด้วย เช่น

aqua = water : Aquarium = an artificial pond for water creatures
fact = make,do : Manufacture = to make (goods) using machinery
ject = throw : Trajectory = a path of something thrown in the air
vert = turn,change : Convert = to change from o­ne form to another
port = carry : Portable = that can be easily carried

         สุดท้ายก็เป็น Suffix ซึ่งเป็นส่วนที่บอกถึงหน้าที่ (Part of speech) ของคำนั้นๆ เช่น

Portable (adjective) = that can be easily carried
Portably (adverb) = in the way that can be easily carried
Portage (noun) = (cost of) carrying goods ; carrying boats
Portative (adjective) = of carrying ; able to be carried

         อย่างไรก็ตาม การเดาความหมายโดยวิธีแยกรากศัพท์นี้ไม่สามารถใช้ได้กับคำศัพท์ทุกคำ เพราะคำบางคำ มีที่มาจากคำเฉพาะของมันเอง ไม่ได้เกิดจากการประกอบกันของ Prefix, Root และ Suffix ดังกล่าว เช่นคำว่า Injury (n) แปลว่า การบาดเจ็บ ไม่ได้เกิดจากคำว่า In (ที่เราอาจเผลอคิดไปว่าเป็น Prefix) ต่อกับคำว่า Jury
(
ที่เราคิดว่าเป็น Root) ที่แปลว่าคณะลูกขุน จะเห็นว่า Injuryไม่ได้มีความหมายเกี่ยวอะไรกับคณะลูกขุนเลย เป็นต้น

         
**
ถ้าเราวิเคราะห์ให้ลึกๆ อีกที เราจะทราบว่าเมื่อเราทดลองแยกรากศัพท์แล้วส่วนของ Root ที่ถูกแยกออกจาก Prefix และ Suffixมักจะเป็นรากศัพท์ของกรีกหรือลาตินซึ่งไม่ได้มีความหมายตรงกับความหมายของคำๆนั้นเมื่อเป็นคำภาษาอังกฤษโดยตัวมันเองตัวอย่างเช่น
              
Tangent(n) = a straight line that touches the outside of a curve
         
ซึ่งสามารถแยกออกเป็น Root ซึ่งก็คือ Tang เป็นรากศัพท์หมายถึง touch แต่คำว่า Tangนี้เองก็เป็นคำในภาษาอังกฤษโดยตัวมันเองซึ่งแปลว่า รสชาด(เปรี้ยว)จี๊ดหรือกลิ่นฉุน จะเห็นว่าคำแปลของ Tangent นั้นไม่เกี่ยวข้องกับรสชาติหรือกลิ่นฉุนเลย 


**
จุดนี้เราต้องแยกให้ออก คราวนี้มาถึงขั้นตอนของการแยกรากศัพท์ ขั้นแรกต้องแยก Prefix หรือ Suffix ออกไปก่อน โดยนึกถึง Prefix/Suffix ที่เราคุ้นเคย แล้วจึงค่อยมาพิจารณา Root ทีหลัง บางครั้งเราอาจต้องใช้วิธีทดลองแยกหลายๆ แบบ ถ้าเราไม่รู้จัก Prefix/Suffix นั้นๆ เช่น คำว่า Dermatitis ถ้าแยกเป็น De- + rmat + -itis เพราะคิดว่าคำนี้มี Prefix เป็น De- (หมายถึงทำให้เลวลง,ลดลง) และ Suffix เป็น -itis (หมายถึงการอักเสบ) จะเห็นว่า Root "rmat"นั้นไม่มีความหมาย หรือถ้าแยกเป็น Derm- + atit + is โดยคิดว่า Derm- เป็น Prefix ที่แปลว่าเกี่ยวกับผิวหนัง Root "atit" และ Suffix "is" ก็ไม่มีความหมายอีกที่จริงแล้วต้องแยกเป็น Dermat- + itis โดย Dermat- เป็น Root แปลว่าผิวหนังหรือเกี่ยวกับผิวหนัง ส่วน -itis เป็น Suffix หมายถึงการอักเสบ เพราะฉะนั้นคำว่า Dermatitis ก็คือการอักเสบของผิวหนัง นั่นเอง

**
สังเกตว่าคำนี้ไม่มี Prefix   ดังนั้นจะเห็นว่า คนที่มีความรู้เรื่อง Root, Prefix และ Suffix มากๆ จะสามารถเข้าใจความหมายของคำศัพท้มากมาย

   

 

     Prefixes
        คำศัพท์ที่มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกมักมี Prefix ทำหน้าที่เป็น Preposition ซึ่งจะลงท้ายด้วยสระ ถ้า Root ที่ตามมาขึ้นต้นด้วยสระด้วย จะเกิดการลดรูปโดยตัดสระท้าย Prefix นั้นทิ้ง (ยกเว้น Peri-) เช่น Prefix "meta-"ถ้านำหน้า Root "morphosis" เกิดคำว่า metamorphosis แต่ถ้านำหน้า "encephalon"จะเกิดคำว่า metencephalon แต่คำว่า Peri-(รอบๆ) รวมกับ Otic (เกี่ยวกับหู) ก็ยังเป็น Periotic ที่แปลว่า รอบๆหู
ส่วน Prefix ที่มาจากภาษาลาตินอาจเปลี่ยนพยัญชนะท้ายตามพยัญชนะที่ขึ้นต้นของ Root เพื่อให้การออกเสียงคำนั้นง่ายขึ้น เช่น Prefix "ad-" รวมกับ Root+Suffix "finity"จะกลายเป็น Affinity หรือ Prefix "in-"กับ Root+Suffix "radiation" กลายเป็น Irradiation เป็นต้น
         
คำประกอบโดยทั่วไป ถ้า Root หรือ Suffix ที่ตามมาขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ก็มักจะมีการเติม "o" หรือ "i"ระหว่างกลาง เช่น Aerosol ที่แปลว่า คอลลอยด์ที่มีตัวกลางเป็นแก๊ส มาจาก Aer- (อากาศ) + o + -sol (คอลลอยด์ชนิดหนึ่ง) หรือ Lumbocostal ที่แปลว่าเกี่ยวกับส่วนเอวต่อกับซี่โครง มาจาก Lumb- (เอวหรือสีข้าง) + o + -costal (เกี่ยวกับกระดูกซี่โครง) หรือ Curvilinear ที่แปลว่า เป็นเส้นโค้งมาจาก Curv- (เส้นโค้ง) + i + -linear (เป็นเส้น)เป็นต้น

Prefixes ที่ควรรู้

ab-
ac-,ad-,af-,ag-
ambi-   
ante-  
anti-    
arch-
auto-       
bene-        
bi-     
circum-         
co-,com-,con-       
contra- 
de-         
dis-
e-,ex-
extra-
fore-      
hyper-   
il-,im-,in-,ir-
inter- 
intra-,intro-
mal-,male-
mis-    
mono- 
non-       
pan-         
per-         
poly-    
post-  
pre- 
pro-   
re-          
semi-  
sub-,sup-     
super-    
trans-     
tri-        
un-    
uni-     
vice-        

=     from,away        ; abnormal, abduct
=     toward, to         ; account,advantage, aggravate
=     both            ; ambidextrous
=     before            ; antechamber, antedate
=     against            ; antisocial, antiporn
=     great,chief        ; archbishop
=     self            ; automatic
=     well            ; benefactor,benevolent
=     two, twice        ; bicycle,bisexual
=     around            ; circumference,circumscribe
=    with, together         ; cooperate,commit, conduct
=     against, contrary    ; contradict
=     from, down, away    ; deport, deteriorate, decelerate
=     apart from, away    ; dissect, distrust, dissipate
=     from, out, out of    ; eject, exclude, expatriate
=     beyond, outside of    ; extraordinary, extraneous
=     in front of, before    ; forebode, forearm
=     over, beyond        ; hypertension
=     not, in, inside        ;illegible, input, impure, irradiate
=     among, between    ; interrupt, intercom, intercede
=     between, into         ;intramural, intravenous, intromit
=     bad, ill            ; malefactor, malady,malfunction
=     wrong            ; misprint,mispronounce, misspell
=     o­ne           ; monotone, monofilament
=     not, none        ; nonsense,nonissue, nonmusic
=     all           ; panorama, pandemic
=     through, by        ; perforate,perceive
=     many            ; polygamy, polyester,polygon
=     after, behind        ; postscript,postlude
=     before            ; preview, precede,prenomen
=     forward, before    ; process, procede, progress
=     again, back        ; reheat,reboil, retreat
=     half, partly        ; semicircle,seminude
=    under            ; subordinate, support
=     o­n, over, above    ; superior, superabound, superpose
=     across, over        ; transports,transmit
=     three            ; tricolor, tricycle
=     not, to do in opposite way ; unnecessary, uncover
=     single, o­ne        ; uniform,unify
=     in place of        ;vice-president

Suffix ที่ควรรู้

-able,-ible (adj)   
-age    (n)    
-al    (adj)   
-ance,-ence    (n)   
-ant,-ent (adj or n)   
-ary,-ory (n or adj)   
-atic,-etic (adj)
-cy (n)
-er,-or (n)      
-esque (adj)       
-ful,-full (adj)       
-hood (n)    
-ism (n)          
-ist (n)         
-istic (adj)  
-less (adj)     
-ly (adv)   
-ment    (n)       
-ness (n)     
-ous (adj)     
-sis          
-ster (n)
-tion,-sion,-ion (n)  
-tive,-sive (adj or n
-tude (n)
-tudinous (adj) 
   

=   capable,fit        ; loanable, sensible
=   state             ;camouflage, appendage
=    pertaining to        ; natural,postural
=   act of, state of         ; patience,importance
=    in a condition of, o­ne who     ; adjacent,assistant
=    place of, in the state of      ; armory,accessory, necessary
=   of, characterized of        ; systematic,sympathetic
=   state of being            ; intimacy, pungency
=    o­ne who         ; villager,inspector, instructor
=    like            ; grotesque,picturesque
=    having, full         ;pitiful, handful, fruitful
=    state, condition     ; ladyhood, neighborhood
=    state, fact of being    ; atheism, Bhuddism
=    o­ne who do, follow ; physicist, artist, Bhuddist
=    of -ism         ; artistic
=    without         ; airless,cheerless
=     in the manner of    ; commonly, capably
=    that which        ; acomplishment,statement
=   state of         ; madness, foolishness
=   full of, like         ; poisonous,furious
=    state of            ; psychosis, abiosis       
=   o­ne who         ; youngser, gangster
=    act of            ; extension, election
=    of, like            ; infective, native,motive
=    quality of         ; altitude,plentitude
=    having the quality of     ; longitudinous
   

การเดาคำศัพท์โดยดูจากคำเชื่อมที่บอกคำจำกัดความ
      หรือนิยาม (Definition)      

                   
คำเชื่อมเหล่านี้ ได้แก่
   
                    
    to be                            be called
                        mean ( gled)                called
                        to be know as              refer to
                        can be defined as        can be thought of

        
ตัวอย่างที่ 1
            A body of water surrounded by land is usually called a lake.

            lake         =   a body of water surrounded by land 
          
 ตัวแนะ     =   is called

       
ตัวอย่างที่ 2 
            A committee may be defined as any group interacting in regard 
            to a common purpose.
            
          
committee    =  any group interacting in regard 
                                     to a common purpose 
          
  ตัวแนะ       =   be defined as

1.2  การเดาคำศัพท์โดยดูจากคำเชื่อมที่แสดงการพูดซ้ำความหมาย
      (Renaming or Restatement) 

                    คำเชื่อมเหล่านี้ ได้แก่
  
                          or                                   that is to say  ( หรือ i.e.)
                        that is                            in other words
                        to put in another way   viz (
อ่านว่า
namely)

        ตัวอย่างที่ 1
            You  can take an escalator, or a moving staircase, to go down to the plateform.
            escalator      =    a moving staircase 
            ตัวแนะ      =    or

  
      ตัวอย่างที่ 2 
            These two circles are concentric. In other words, they have the same center
  
        
   concentric     =   having the same center 
              
ตัวแนะ      =   in other words

1.3 การเดาคำศัพท์โดยดูจากคำเชื่อมที่แสดงการเปรียบเทียบที่คล้ายคลึงกัน
     (Similarity)

             คำเชื่อมเหล่านี้ ได้แก่
                        as                                   like
                        as...........as                    alike
                        likewise                         as if
                        similar                            just as
                        just the same as            in the same way
                        comparity                      compared with
                        as though

        ตัวอย่างที่ 1
            Like John who loves  to stroll in the park, Jane thinks it is a good
       way to spend an evening walking in the park.
            stroll      =   walking
          
ตัวแนะ   =    like

 
       ตัวอย่างที่ 2 
            If you invert the letter "W" you will get the letter "M". In the same way,
       you get the letter "u" by turning the letter "n" upside down.            
              invert       =  turning the upside down
           
ตัวแนะ       =  in the same way

1.4 การเดาคำศัพท์โดยดูจากคำเชื่อมที่แสดงความขัดแย้ง
     (Contrast and Concession) 

               
คำเชื่อมเหล่านี้ ได้แก่
                        but/yet                          though / although/
                        eventhough                   however / nevertheless   
                        o­n the other hand
                        while / whereas             o­n the contrary                 
                        in contrast                     as opposite to 
                        in spite of                      despite

         
ตัวอย่างที่ 1
            Some people endure great suffering without complaining at all,
        while those who cannot cope with pain complain endlessly.

             ประโยคนี้มีคำเชื่อมคือ  while เชื่อมข้อความที่ขัดแย้งกัน ข้อความแรกกล่าวว่า
      
บางคน "endure"  ความทุกข์ยากลำบากได้โดยไม่บ่นเลย  ข้อความหลังกล่าวว่า
      
แต่บางคนที่ไม่สามารถทนกับความทุกข์ เจ็บปวดได้ (cannot cope with pain) 
      
จะบ่นโดยไม่มีที่สิ้นสุด (complain endlessly)  ข้อความหลังจะมีความหมายตรงข้าม

      
กับข้อความแรก ดังนั้นพอจะเดาได้ว่า  endure  ซึ่งตรงข้ามกับ  cannot cope with
       pain 
คือ ทน ทนทาน หรือ bear นั่นเอง  ในพจนานุกรมให้ความหมายคำนี้ไว้ว่า

       bear, put up with
ซึ่งใกล้เคียงกับที่เดาไว้นั่นเอง

        
ตัวอย่างที่ 2
             An elephant is immense, comparing to a mouse.       
        mouse (
หนู ) เป็นสัตว์ขนาดเล็ก
  (small) 
       
แต่  elephant   (ช้าง) เป็นสัตว์ขนาดใหญ่ (
big)
          immense =/= small       ( not small /big) 
        
ดังนั้น  immense = big

1.5 การเดาคำศัพท์โดยดูจากคำเชื่อมที่แสดงตัวอย่าง (Examplification) 

                คำเชื่อมเหล่านี้ ได้แก่
                        e.g./for example
                        for instance                     such as
                        like                                  ex.                 
                        as follows

       
ตัวอย่างที่ 1
            Do you participate in o­ne of the more popular avocations, such as
        jogging, tennis or stamp collecting?

       
อธิบาย     avocations        เป็นคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย 
                          such as             เป็นคำชี้แนะ หรือคำสัญญาณ
 
                          jogging, tennis, stamp collecting      เป็นตัวอย่างที่ผู้เขียนยกขึ้นมา
    
       
เพราะฉะนั้น  avocations  ก็คือ งานอดิเรก  (hobbies)  ทั้งนี้เพราะ
 jogging
                 (
การวิ่งเหยาะ ๆ)  tennis และ  stamp collecting  เป็นงานอดิเรกทั้งสิ้น     

       
ตัวอย่างที่ 2 
            When  you arrange the condiment shelf, put the salt and pepper next 
      the paprika.
   
       
อธิบาย     condiment           เป็นคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย

                          salt and pepper  เป็นตัวอย่างที่ผู้เขียนยกขึ้นแสดง
              ดังนั้น  condiment          ก็คือ เครื่องปรุงรส ทั้งนี้เพราะ salt (เกลือ)  และ pepper 
                                                     
เป็นเครื่องปรุงรสอาหาร
     

   
                                             -------------------------------------

1.6 การเดาคำศัพท์โดยดูจากคำเชื่อมที่บอกการอธิบายสาเหตุ
    
และความเป็นเหตุเป็นผล (Cause and Effect or Result) 

                คำเชื่อมเหล่านี้ ได้แก่
                        because                        since
                        as                                  now that
                        for                                 because of
                        owing to                        due to
                        o­n account of                therefore
                        as a result                     so
                        that is why                     hence     
 

   
      
ตัวอย่างที่ 1
            The flowers bloomed earlier but are languishing now because of
      the heat and lack of rain .

       cause (
สาเหตุ)  =  the heat and lack of rain (ความร้อนและขาดฝน)

       effect (
ผล)  = The flowers are languishing (ดอกไม้จึง languishing)

       
ตัวแนะ =
  because of

        
ดังนั้น languishing  จึงน่าจะมีความหมายว่าเหี่ยวเฉา (
withered)
         
เพราะความร้อนและขาดฝน


     
     ตัวอย่างที่ 2 
            Travellers needed food and shelter for the night, so inns were
      built and markets opened

             cause (
สาเหตุ)  =  Travellers needed food and shelter  for 
                                            the night
          
   effect (ผล)        =  inns were built and markets opened

             
ตัวแนะ
  =   so

             
ดังนั้น shelter จึงแปลว่าที่พักอาศัย (
a place to live in)
            
นักท่องเที่ยวต้องการอาหาร  และที่พัก  ดังนั้นจึงมีการสร้าง

            
โรงแรมและที่พัก     

2. การเดาคำศัพท์โดยดูจากเครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation) 

         1. เครื่องหมาย ,  (comma)        2. เครื่องหมาย -- (dash)     
         3. เครื่องหมาย  :  (colon)          4. เครื่องหมาย (
  )  (parentheses)     

              คำหรือข้อความที่อยู่หลังเครื่องหมายตามข้อ 1 - 3  หรืออยู่ในวงเล็บ
        
ตามข้อ 4 บอกความหมายหรือให้ตัวอย่างคำหรือข้อความที่อยู่ข้างหน้า

        ตัวอย่างที่ 1
            Deglutition, or swallowing, moves food from the mouth to the stomach.

             ประโยคนี้ข้อความที่ตามหลังเครื่องหมาย , (comma) จะอธิบายคำที่มาข้างหน้า
       
คือ   Deglutition  ว่ามีความหมายเดียวกับ swallowing  (กลืน) สำหรับประโยคนี้
       
อาจสังเกตตัวแนะ ", or" ร่วมด้วยก็ได้ว่า คำที่มาข้างหน้า    ", or" จะมี     
     
ความหมายใกล้เคียงกับคำที่ตามมาหลัง  ดังนั้นสรุปได้ว่า

      Deglutition 
คือ swallowing  (กลืน)  นั่นเอง 

        ตัวอย่างที่ 2 
            Are you averse --opposed  to the court decision.

           
ประโยคนี้ข้อความที่ตามหลังเครื่องหมาย --(dash)  จะอธิบายคำที่มาข้างหน้า
     
คือ averse  ดังนั้นพอจะสรุปได้ว่า  averse  คือ opposed  หรือ ต่อต้าน หรือ
     
ตรงข้ามนั้นเอง

       
ตัวอย่างที่ 3 
            Cleaning up waterways is an enormous task: the job is so large, in fact, that the
 
      
government may not be able to save some of the rivers and lakes which have been
       polluted.

            
ประโยคนี้เมื่อเห็นเครื่องหมาย : (colon)  ผู้อ่านจะทราบความสัมพันธ์ของ
     
ทั้งสองข้อความทันทีว่า สิ่งที่มาข้างหน้าจะมีความหมายใกล้เคียงหรือเท่ากับสิ่งที่
     
ตามมาข้างหลัง  ดังนั้น  enormous task ก็คือ the job (that) is so large  (งานใหญ่)
      
นั่นเอง

       
ตัวอย่างที่ 4 
            Catching crooks with pilfered items is indeed difficult; thieves do not often
        hold o­n to the stolen goods. 

            
คำว่า  pilfered ในข้อความแรกควรจะมีความหมายใกล้เคียงกับคำในข้อความ

     
ข้างหลัง pilfered items   คือสิ่งของที่ถูก  pilfered   โดยโขมย (crooks) ก็ควรมี
     
ความหมายเหมือนกับ stolen goods (ของที่โขมยมา) นั่นเอง  ดังนั้นสรุปได้ว่า 
      pilfered
คือ
stolen 

       
ตัวอย่างที่ 5
 
            Here are several comments about the pros and cons
(advantages and disadvantages)
       
of buying a second-hand car from a dealer.

           
ในที่นี้มีคำในวงเล็บตามหลังคำว่า pros and cons ทำให้เดาได้ว่า pros
       
น่าจะแปลว่า advantages ข้อดี และ cons คือ disadvantages ข้อเสียของการซื้อรถ

     
ใช้แล้ว

.......................................                                                                        ..................................

3. การเดาคำศัพท์โดยดูจากเนื้อความหรือข้อความที่อยู่รอบ ๆ คำนั้น (context)  

            ขั้นตอนในการเดาคำศัพท์โดยใช้เนื้อความรอบ ๆ หรือบริบท มีดังนี้  
        1. ดูประเภทของคำ  (part of speech) ว่าเป็น  noun, verb, adjective หรือ
adverb 
เป็นต้น
 
        2. พิจารณาความสัมพันธ์ของคำที่ไม่ทราบความหมายกับคำต่าง ๆ ในประโยคนั้น เช่น     ถ้าคำที่ไม่ทราบเป็น noun ลองดูว่ามีคำ adjective ขยายบ้างไหม หรือมี verb ตัวใดเกี่ยวข้องกับ noun นั้นบ้าง หรือถ้าคำนั้นเป็น verb ก็ดูความสัมพันธ์กับ noun ใดบ้าง และมี verb ขยายหรือไม่
                                                
        3.
พิจารณาความสัมพันธ์ของข้อความหรือประโยคที่มีคำซึ่งไม่ทราบความหมายนั้น
กับข้อความ หรือ  ประโยคอื่น ๆ บางครั้งความสัมพันธ์ของประโยคเหล่านี้อาจมีคำเชื่อม เช่น  but, because,  like,  i.e.ให้เห็นชัดเจนแต่บางครั้งเมื่อไม่มีอาจต้องพิจารณา
ความสัมพันธ์เอาเองว่า  มันเป็นข้อความที่เป็นเหตุเป็นผลกัน หรือคล้อยตามกัน  หรือขัดแย้งกัน  เป็นต้น
         4. ใช้ข้อมูลที่ได้จากข้อ 1-3 มาพิจารณาความหมายของคำศัพท์นั้น 
         5. เมื่อได้ความหมายแล้ว ควรตรวจสอบทบทวนอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าความหมายนั้น

ใกล้เคียงความจริงที่สุด  ด้วยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
             5.1 ดูว่าคำหรือข้อความที่เดาได้นั้นเป็นคำประเภทเดียวกับคำศัพท์ตัวนั้น
                 
หรือเปล่า เช่น เป็น noun, verb  เหมือนกันหรือเปล่า  ถ้าไม่เหมือนกัน 
                  
แสดงว่าคงต้องมีอะไรผิดสักอย่าง

             5.2
ให้ลองแทนคำศัพท์นั้นด้วยคำที่เดามาได้ถ้าทำให้ประโยคนั้นมีความหมาย
                  
ดีแสดงว่า    คำที่เดามาได้คงจะใช้ได้แล้ว       
 
 ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้เพื่อฝึกขั้นตอนในการเดาความหมายของคำศัพท์    

               ตัวอย่าง 

                   This butter was out of the refrigerator too long; it smells bad
            and must be rancid.                
 

                        สมมติคำว่า  rancid คือศัพท์ตัวที่ไม่ทราบความหมาย  ลองฝึกการเดา
ตามขั้นตอน ดังนี้
                    1.
ดูประเภทของคำ rancid เป็นคำ adjective เพราะตามหลัง verb to be 
                    2.
ดูว่าเกี่ยวข้องกับคำอื่น ๆ ในประโยคอย่างไร ในที่นี้ rancid  เป็นคำ

                        adjective 
บอกสภาพของเนย (butter) 
                    3.
ดูความสัมพันธ์ของข้อความที่สอง (
it smells bad and must be rancid)
                       
กับข้อความแรก (
This butter was out of refrigerator too long)
                       
ทั้งสองข้อความไม่มีตัวเชื่อมให้เห็นชัดเจน แต่ดูจากความหมายรอบ 

                      
ได้ว่า เป็นเหตุเป็นผลกัน เพราะเมื่อนำเนยออกจากตู้เย็นนาน ๆ  
                       
ผลคือมันจะมีกลิ่นไม่ดีและต้อง
rancid 
                    4.
เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วลองเดาความหมายดูในขั้นตอนนี้บางครั้ง

                      
อาจใช้ประสบการณ์ช่วยด้วยก็ได้ ลองคิดดูว่าเมื่อเนยอยู่นอกตู้เย็นนาน 
                      
นอกจากมันจะอ่อนตัวลง ยังมีกลิ่นไม่ดีแล้วจะบูด เน่า หรือเสียในที่สุด 
                   
    ดังนั้น rancid  น่าจะมีความหมายเท่ากับ บูด เสีย หรือ bad, spoiled นั่นเอง

                    5.
ตรวจสอบความหมายที่ได้ 
                        5.1 
ดูประเภทของคำ คำที่เดาได้ว่า bad หรือ spoiled  เป็นคำ adjective
 
                              
เช่นเดียวกับ
 rancid  
                        5.2 
ลองแทนคำว่า rancid  ด้วย bad หรือ spoiled ความหมายที่ออกมา

                             
จะได้ว่า
                         .....it smells bad and must be bad or spoiled 
คือเนยที่อยู่นอกตู้เย็นนาน ๆ
              
จะมีกลิ่นไม่ดีและบูดเสีย ความหมายก็ใช้ได้ดี ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า
              
ความหมายที่เดาได้นี้ น่าจะดีที่สุด เมื่อลองตรวจสอบจากพจนานุกรมอีกที 
              
คำว่า rancid มีความหมายว่า
decaying fat and butter; having gone bad
               
นับว่าความหมายที่เดาได้นั้นใกล้เคียงที่สุดแล้ว 

------------------------------------------------------------ 

4.การเดาคำศัพท์ด้วยการวิเคราะห์ส่วนขยาย (Modifier type) 

           บางครั้งผู้อ่านก็สามารถตีความหมายของคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยได้
     
ด้วยการวิเคราะห์ส่วนส่วนขยาย  (modifier) ที่ปรากฏอยู่ในข้อความแวดล้อมนั้น 
     
ส่วนขยายที่ปรากฏโดยมากมักจะมีคำขึ้นต้น เช่น who, which, where,  that, with, 
      with out
หรือวลี (phrase) ที่ขึ้นต้นด้วย verb+ing  หรืออาจจะขึ้นต้นด้วย verb ช่อง
3
    
ตามติดคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยนั้นมา ซึ่งผู้อ่านสามารถตีความหมายของศัพท์

   
ที่ไม่คุ้นเคยนั้นได้ทันทีจากส่วนขยายที่บ่งบอกเพิ่มเติมไว้นี้

        ตัวอย่างที่ 1 

             Mr. Brown is an anarchist,
who think that all governments are bad. 

        อธิบาย            
          anarchist   
เป็นศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย
                         
          who            
เป็นคำชี้แนะการเริ่มต้นของส่วนขยาย

          a person who think that all governments
          are bad     
เป็นความหมายของศัพท์ไม่คุ้นเคยที่พบอยู่ในส่วนขยาย
         
ดังนั้น anarchist ก็คือ บุคคลที่คิดว่ารัฐบาลทุกแห่งเป็นรัฐบาลที่เลว

        ตัวอย่างที่ 2 

                Nylon and polyester are synthetic fibers made by
man

        อธิบาย     
           synthetic 
เป็นศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย

           made       
เป็นกริยาช่อง 3 แสดงส่วนขยาย  ซึ่งมีความว่า
           that are made
           fibers that are made by man
           
เป็นความหมายของศัพท์ไม่คุ้นเคยที่พบอยู่ในส่วนขยาย
           synthetic fiber
ก็คือ เส้นใยที่สังเคราะห์ขึ้นโดยมนุษย์
         
ดังนั้น  synthetic  จึงแปลได้ว่า สังเคราะห์

        ตัวอย่างที่ 3 

              John is a member of an anarchist community  where there are no leaders.

        อธิบาย     
           anarchist community 
เป็นศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย

           where     
เป็นคำชี้แนะการเริ่มต้นของส่วนขยาย
           a community without any leaders
           
เป็นความหมายของศัพท์ไม่คุ้นเคยที่พบอยู่ในส่วนขยาย
          
ดังนั้น anarchist community ก็คือ ชุมชนที่ไร้ผู้นำ

 

ขอขอบคุณหนังสือดีจากชั้นหนังสือที่บ้าน
เทคนิคเดาศัพท์อย่างง่าย  ผู้เขียน  เรืองสุข  ฉัตรปราการ และ อัญชลี พงศ์พันธุ์  หจก.สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์,  2533

Wise Ways to Guess Words สรวงสุดา  เตียวรัตนกุล (สมสกุล)  :

หจก.สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์,  2533
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ฟ้าใสที่ปลายฟ้า วันที่ : 12/03/2008 เวลา : 16.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/feasai
พรากมีวันพบ จากมีวันเจอ จากกันยามเป็นได้เห็นน้ำใจ จากกันยามตายได้เห็นน้ำตา

ลาก่อนค่ะ ขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่ดีดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
คนโทใส่น้ำ วันที่ : 11/03/2008 เวลา : 17.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konto
It's not where you start. It's where you finish.

เนื้อหาเยอะเหมือนกันเนอะ

บ้านนี้แต่งได้สวยงามน่ารัก แล้วแอบไปชะโงกบ้านคนโทฯ ทำม้าย..อิอิ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ToeflThailand วันที่ : 11/03/2008 เวลา : 16.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ToeflThailand
แวะมาทักทายกันหน่อยซิครับ :) 

ขอบคุณทีมาทักทายครับ
บทความเยี่ยมครับ

หากแต่ผมเองมีปัญหาเล็กน้อยเวลากรอก
comment นะครับ มันมีตัวอักษรเป็น
ิbackground เลยทำให้กรอกยากมากนะครับ

แล้วคุยกันอีกครับ :)

==========================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!! http://www.ToeflThailand.com

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ญาปู่ครูบาธรรมโยคีอริยธาตุมหาญาณโพธิสัจ วันที่ : 10/03/2008 เวลา : 08.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/taimahayan
ธรรมะวิถีไทเซน  มหาสารคาม

..ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว แต่ยากมาก จะพยายามเรียนรู้จากที่นี่ เพื่อจะพัฒนาภาษาอังกฤษ จากพื้นฐานป.๔ไก่จ้างออกร.ร.บ้านโคกอีแร้ง
..สนใจอยากมีภาพสไลด์ประกอบบทความ ให้ดูดีมีสไตล์ เชิญที่บ้านTaimahayan บริการทำให้ฟรีๆ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
chedtha วันที่ : 09/03/2008 เวลา : 22.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chedtha
http://www.oknation.net/blog/chedtha3 (ภาพที่สวยงามในความทรงจำ)

สุดยอดวิชาการด้านภาษาอังกฤษ

อ่านแล้วต้องโหวตให้เลย สอนเก่งจัง
ต้องแวะมาเรียนภาษาอังกฤษด้วยบ่อยๆแล้วสิ

ขอบคุณนะครับ ผมเป็นคนประเภท ภาษาอังกฤษไม่กระดิกหูเลย รู้งูๆปลาๆ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
กิต วันที่ : 09/03/2008 เวลา : 22.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kit2550
สิ่งที่ยังไม่รู้........ยังมีอีกเยอะขอบคุณทุกท่าน....ที่นำเรื่องที่ยังไม่รู้...แบ่งปันกันรู้
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

Sekai wa Mawaru to iu Keredo

เป็นเพลง Ending28 ของ GARNET CROW เพราะอีกแล้ว

View All
How do you think my BLOG
Good
2 คน
Very Good
1 คน
Excellent
0 คน

  โหวต 3 คน