• ประภาพรรณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : brainasia@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2018-09-18
  • จำนวนเรื่อง : 55
  • จำนวนผู้ชม : 12258
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
OK Life
พลังความคิด ชีวิตเบิกบาน กับการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง ประสบการณ์และความท้าทาย เติมความหมายให้ชีวิต การทำงาน และการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศไทย
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/oklife
วันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562
Posted by ประภาพรรณ , ผู้อ่าน : 219 , 18:30:07 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน wullopp โหวตเรื่องนี้

 

           

              คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผนึกพลัง 5 องค์กรของไทยและสหราชอาณาจักร พัฒนายกระดับบริการระบบขนส่งมวลชนทางรางไทยให้ก้าวไกลและมีมาตรฐาน โดย ผศ. ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ร่วมกับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดย คุณสุเทพ  พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ University College London สหราชอาณาจักร โดย ดร.ทากุ ฟูจิยาม่า พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการขนส่งทางราง การรถไฟแห่งประเทศไทย Transport for London และตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ภายใต้โครงการวิจัย Smart Metro Operations Enhancement Through Data Analytics” ซึ่งมีระยะเวลา 2 ปี โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบ Big Data และการนำมาใช้ประโยชน์วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อพัฒนาระบบบริการในรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

 

โครงการนำร่อง SmartMetro

             ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า งานโลจิสติกส์และระบบรางเป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสำคัญ ด้วยเป็นระบบคมนาคมที่ตอบโจทย์การเดินทางของประชาชน รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  สมาร์ทซิตี้ ลดปัญหารถติด ลดการใช้พลังงานในภาคขนส่งที่สูงถึง 40%ของการใช้พลังงานทั้งหมดในประเทศ ตลอดจนช่วยลดมลพิษในสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพลงได้ ในระยะ20 ปีที่ผ่านมา ภาครัฐและภาค

อุตสาหกรรมได้ร่วมกันพัฒนาสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายแรกขึ้น จนถึงวันนี้ มีการลงทุนมหาศาล ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและกำลังขยายไปใน 5 เมืองหลักในภูมิภาค เช่น ภูเก็ต นครราชสีมา เชียงใหม่ ขอนแก่น พิษณุโลก  ดังนั้นความร่วมมือไทย-สหราชอาณาจักร ภายใต้โครงการวิจัย Smart Metro Operations Enhancement Through Data Analytics โดยมี โครงการ SmartMetro การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นโครงการนำร่อง จะเป็นพลังสำคัญเพื่อการวิจัยพัฒนาร่วมกัน และวางกรอบแนวทางการยกระดับมาตรฐานและบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของประเทศไทย

มุ่งพัฒนามาตรฐานขนส่งทางรางไทย

              ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการขนส่งทางราง ซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิจัยของโครงการฯ กล่าวว่า ในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของไทยนั้น ปัจจุบันข้อมูลการให้บริการรถไฟฟ้ามีอยู่หลากหลายและกระจัดกระจาย โดยข้อมูลส่วนใหญ่ถูกเก็บอยู่ที่ผู้ประกอบการ หรือผู้รับสัมปทาน ยังไม่ได้ถูกนำมาเชื่อมโยงบนแพลทฟอร์มเดียวกัน การพัฒนา Big Data และการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ จะทำให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน อีกทั้งในอนาคตเราต้องมีเกณฑ์ในการกำกับดูแลและพัฒนาคุณภาพของการให้บริการแก่ผู้ใช้รถไฟฟ้า ตลอดจนส่งเสริมความปลอดภัยอย่างแท้จริง จากความร่วมมือระหว่างไทย - อังกฤษครั้งนี้ จะเป็นการนำกรณีศึกษาและประสบการณ์จริงของการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆ มาเป็นแนวทางเพื่อวางกรอบแนวทางการใช้ข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐในการออกนโยบายและกำกับดูแลการให้บริการรถไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานระบบขนส่งทางรางของไทย ที่จะมีขึ้นในอนาคตด้วย

 

พัฒนา BIG DATA และ DATA ANALYTICS

                 ดร.จิรพรรณ เลี่ยงโรคาพาธ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรมในฐานะหัวหน้าโครงการ SmartMetro กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบาลวางแผนแม่บทด้านดิจิทัล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา Thailand 4.0 ทำให้อุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมระบบรางต้องปรับตัว พัฒนาระบบฐานข้อมูล Big Data และนำข้อมูลที่เตรียมไว้มาใช้วิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ ตอบโจทย์หรือวางแผนคาดการณ์ ที่เรียกว่า Data Analytics  ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น เพื่อพัฒนาการบริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของไทยให้สามารถรองรับความต้องการของผู้โดยสารในอนาคตและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้โครงการนำร่อง SmartMetro นี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก Newton Fund ภายใต้ชื่อโครงการ Industry Academic Partnership Programme-18/19 ซึ่งมี Royal Academy of Engineering และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ให้การสนับสนุน โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อทำงานวิจัยร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร  นำความรู้และโจทย์จากการดำเนินงานจริงในภาคอุตสาหกรรมมาใช้ในการเรียนการสอน ผลิตบุคลากรของไทยและพัฒนาศักยภาพในรูปแบบ Reskill และ Upskill ให้มีความเชี่ยวชาญและทักษะประสบการณ์ที่ใช้งานได้จริง พร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีระบบขนส่งมวลชนทางราง

 

 

 

ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพคนไทยในระบบราง

              ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริมว่า ในปัจจุบัน คณะวิศวะมหิดล โดยกลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง เร่งผลิตบุคลากรรองรับการขนส่งระบบราง 2 หลักสูตร การเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ได้แก่ 1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นสหวิทยาการที่บูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเข้าด้วยกัน และ 2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ) จากการลงทุนในโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจำนวนมาก ทำให้มีความต้องการแรงงานและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และทักษะเฉพาะด้านเพิ่มสูงมาก ดังนั้นการจัดโครงการอบรมเพื่อถ่ายทอดพัฒนาความรู้ ทักษะความเป็นมืออาชีพด้านการให้บริการขนส่งทางรางอย่างต่อเนื่อง หรือ Continuing Professional Development (CPD) ก็เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง โดยทางมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมมือกับ University College London และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจากสหราชอาณาจักร ที่จะนำความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์อันยาวนานในการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน มาถ่ายทอดให้อาจารย์ นักวิจัย และภาคอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรและความก้าวหน้าของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศไทย

 

___________________________________________

 

www.eg.mahidol.ac.th/egmu/

PR AGENCY    :  บ.เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (BrainAsia Communication)

TEL:  ประภาพรรณ 081-899-3599, สุวพัชร 086-341-6567, E-mail:   brainasiapr@gmail.com      

 

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
wullopp วันที่ : 02/12/2019 เวลา : 20.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

ขอให้
วิศวะ มหิดล
ญี่ปุ่น
สหราชอาณาจักร (UK)
ไทย
ประสบความสำเร็จในด้านดีทุกๆ ด้าน ครับ...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ธันวาคม 2019 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]