• บุษบัน
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : training.hu@hotmail.com
 • วันที่สร้าง : 2013-05-31
 • จำนวนเรื่อง : 12
 • จำนวนผู้ชม : 21291
 • ส่ง msg :
 • โหวต 0 คน
สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ยินดีต้อนรับทุกท่าน สามารถติดต่องานบริการวิชาการหลักสูตรต่างๆ ได้ที่ 074-200392-4 หรือโทรสาร 074-200383 และ www.hu.ac.th/opes
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/opes
วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2556
Posted by บุษบัน , ผู้อ่าน : 1263 , 20:42:42 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน บุษบัน โหวตเรื่องนี้

คล็ดลับ...  การสอนงาน

               ในแวดวงของการทำงานคงปฏิเสธไม่ได้ว่าหัวหน้างานเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่เปรียบเสมือนเป็นฟันเฟืองตัวหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งนอกเหนือจากบทบาทที่สำคัญนี้แล้ว หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การสอนงาน จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนก็ล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญเรื่องการสอนงาน หลายท่านอาจมีข้อสงสัยว่าทำไมหัวหน้างานต้องเรียนรู้การสอนงานด้วยล่ะ เฉพาะงานที่รับผิดชอบอยู่ในแต่ละวันก็ทำจนไม่หวาดไม่ไหวแล้ว และถ้าสอนให้ลูกน้องเก่งพอๆ กับเรา เราก็หมดความสำคัญไปเสียเปล่าๆ ซึ่งความจริงแล้วนั้นการที่หัวหน้างานที่สอนเก่ง ลูกน้องก็จะเก่งตาม สามารถทำงานของหน่วยงานได้บรรลุเป้าหมาย เมื่อหน่วยงานทำงานได้บรรลุเป้าหมายหลายหน่วยงานรวมกัน ก็ย่อมส่งผลต่อผลประกอบการขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามไปด้วย เมื่อองค์กรมีผลประกอบการดีก็ย้อนกลับมาให้บุคลากรในรูปแบบของผลตอบแทนต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น นี่ล่ะคือ เหตุผลสำคัญที่ทำไมเราจึงต้องมีการสอนงานในองค์กร

     

               จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเป็นวิทยากรในเรื่อง “เทคนิคการสอนงานที่ทรงประสิทธิผล” ให้กับบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ในปี 2555 ที่ผ่านมา เกือบตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นการอบรมให้กับหัวหน้างานขององค์กรจำนวนกว่า 350 คน ซึ่งมีการแบ่งการอบรมเป็น 7 รุ่นๆ ละ 50-60 คน การอบรมในครั้งนี้เป็นการต่อยอดความรู้จากการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสอนงานในครั้งที่ผ่านมาในปี 2554 ทั้งนี้ ผู้อบรมเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน สำหรับเหตุผลสำคัญที่ผู้บริหารขององค์กรต้องการให้เสริมเติมเต็มความรู้ในเรื่องนี้อีกครั้ง เนื่องจากว่าเมื่อผู้เข้ารับการอบรมที่เรียนรู้พื้นฐานการสอนงานจากครั้งที่แล้วไปแล้ว ทางองค์กรได้มีการนำไปสานต่อโดยมีนโยบายกำหนดให้ผู้เข้าอบรมนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง นั่นคือ นำเทคนิคต่างๆ ที่ได้รับไปสอนงานลูกน้องในหน่วยงาน ซึ่งพบว่าผลการดำเนินงานมีปริมาณเพิ่มขึ้นและปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานลดลง และก่อให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่ดี ดังนั้นทีมผู้บริหารจึงเห็นว่าควรเสริมสร้างความรู้ และทักษะที่สำคัญในการสอนเพิ่มเติมให้กับบุคลากรกลุ่มนี้อีกครั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้มากขึ้น

                สำหรับประเด็นความรู้ที่สำคัญในการสอนงาน ครั้งที่ 2 นี้ ผู้เขียนได้กล่าวไว้ 4 ประเด็น ได้แก่
1. ปัจจัยที่สำคัญในการสอนงาน     2. กระบวนการสอนงาน 3. คุณสมบัติผู้สอนงานที่จำเป็นต้องมี  4. ทักษะสำคัญในการสอนงาน 7 ประการ ได้แก่ ทักษะการสร้างความต้องการในการเรียนรู้ ทักษะการสร้างความพร้อมให้ผู้รับการสอนงาน ทักษะการสังเกต ทักษะการให้ข้อมูลย้อนกลับ ทักษะการเร้าให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะการฟัง และทักษะการตั้งคำถาม ซึ่งผู้เขียนใช้เวลาในการอบรม 7 ชั่วโมง โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมที่เน้นการฝึกปฏิบัติ (workshop) ต่างๆ 70% เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ทั้งนี้ บรรยากาศในการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เสริมสร้างทักษะการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ และทำงานเป็นทีมไปด้วย

                ในตลอดระยะเวลาการอบรมเรื่องนี้เป็นระยะ 7 เดือน ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ผู้เขียนมีความสุขทุกครั้งที่ได้เสริมเติมเต็มความรู้เรื่องการสอนงานให้กับหัวหน้างานของบริษัทสงขลาแคนนิ่งฯ เดือนละครั้ง(จัดอบรมเดือนละ 1 ครั้ง) สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากในตัวของบุคลากรที่เข้าอบรม ก็คือ ความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ตั้งใจใฝ่รู้ในการอบรมอย่างเต็มที่ และทีมผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับการอบรม มาเข้าร่วมในการมาเป็นส่วนหนึ่งของการอบรม ทั้งในการเป็นกรรมการ workshop และเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ซึ่งจากการอบรมทั้ง 7 วัน ทำให้ผู้เขียนสามารถเห็นพัฒนาการของผู้อบรมทั้งก่อนและหลังจากการอบรมในแต่ละรุ่น ทำให้ผู้เขียนอนุมานได้ว่าผู้อบรมทุกท่านเป็นหัวหน้างานที่สอนงานได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมี “ทัศนคติที่ดีในการสอนงาน” ที่ถือว่าเป็น “เคล็ดลับที่สำคัญในการสอนงาน” โดยประมวลผลจากผลงานการทำ workshop ในกิจกรรม “เปิดใจ คนสอนงาน” ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกที่ผู้เขียนนำมาใช้เพื่อต้องการทราบทัศนคติในการสอนงานของทุกคนก่อนเข้าสู่การเรียนรู้ในภาคทฤษฎีต่อไป

                การปรับทัศนคติ หรือ การมีทัศนคติที่ดีในการสอนงานนั้น ถือว่าเป็นเคล็ดลับที่สำคัญในการสอนงาน หากเรามีการเปิดใจ ปรับทัศนคติที่ดีให้เป็นบวกในเรื่องอะไรก็ตาม ผลของการกระทำหรือการดำเนินงานก็จะออกมาดี ซึ่งการสอนงานก็เช่นการ หากเราคิดว่าทำได้ ก็จะทำได้ คิดว่าเอาอยู่ก็จะเอาอยู่ และที่สำคัญในการปรับทัศนคตินั้น มี 2 ประเด็นที่สำคัญ คือ 1. ให้ความรักก่อนให้ความรู้ 2. เอาใจเขามาใส่ใจเรา ทั้งนี้ผู้สอนงานที่ดีนั้นต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า เราจะสอนงานได้ดีนั้น เราต้องมีความรักในการสอนงานก่อน หากเรารักสิ่งใดเราจะทำสิ่งนั้นได้ดี นอกจากนี้ การที่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ซึ่งก่อนจะมาเป็นหัวหน้างาน ทุกคนก็ย่อมมีประสบการณ์เป็นลูกน้องมาก่อน มีพี่เลี้ยงและมีหัวหน้าที่สอนงานให้เรา เพื่อเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์จากหัวหน้างานที่สอนงานดีและไม่ดีมาปรับใช้ได้ หากเป็นการสอนงานที่ดีนำมาใช้เป็นแบบอย่างต่อไป และการสอนที่ไม่ดีก็จะไม่นำมาปฏิบัติกับลูกน้องให้เกิดความคับข้องใจหรือขาดขวัญกำลังใจเหมือนอย่างที่เราได้ประสบมาก่อน

                    

                สำหรับผลงาน “กิจกรรมการเปิดใจคนสอนงาน” ที่ให้ผู้อบรมได้แสดงทัศนคติหรือแนวความคิดที่มีต่อการสอนงาน โดยที่ผู้เขียนให้ผู้อบรมวาดภาพ 1 ภาพที่สะท้อนภาพความคิดในการเป็นคนสอนงาน และให้นำเสนอคนละ 1 นาที ซึ่งมีหลายผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และโดดเด่นที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เขียนและทีมผู้บริหารเป็นอย่างยิ่ง จนอดที่จะกล่าวถึงไม่ได้ จึงขอนำมาเล่าสู่กัน ณ ที่นี้สัก 10 ผลงานดังนี้

 1. ภาพสปริงเกอร์น้ำ : เปรียบตนเองเป็นสปริงเกอร์ที่คอยให้ความชุ่มชื้นและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับลูกน้องตลอดเวลา
 2. ภาพบันได : เปรียบตนเองเป็นบันไดที่จะพัฒนาลูกน้องไปทีละขั้นจนถึงขั้นสุดท้ายที่เป็นจุดหมายปลายทาง
 3. ภาพจรวดลูกธนูหรือเครื่องบิน : เปรียบตนเองดังภาพที่จะนำพาลูกน้องไปถึงเป้าหมายอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
 4. ภาพสอนลูกขี้จักรยาน : เปรียบตนเองเป็นคุณพ่อที่ค่อยๆ สอนลูก ซึ่งก็คือลูกน้องคอยประคับประคองสอนงานจนกว่าลูกน้องสามารถทำงานด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี
 5. ภาพรถไฟ รถบัส หรือรถยนต์ : เปรียบตนเองที่เป็นผู้ขับรถไฟ รถบัส หรือรถยนต์ ที่จะนำพาลูกน้องไปสู่จุดหมายปลายทางได้สำเร็จ
 6. ภาพก้อนเมฆ : เปรียบตนเองเป็นก้อนเมฆขององค์กรที่ผลิตน้ำฝนให้ความชุ่มชื้น สอนงาน ประคับประคอง แก้ไขปัญหา สร้างขวัญกำลังใจให้ลูกน้อง
 7. ภาพต้นมะม่วง หรือกระถางต้นไม้ : เปรียบตนเองเป็นคนปลูก ดูแลต้นไม้ ดอกไม้เป็นอย่างดี จนเกิดดอกออกผลที่งดงามเป็นที่ชื่นชมขององค์กร
 8. ภาพถนนชีวิต : เปรียบตนเองเป็นขอบซ้ายของถนน ลูกน้องเป็นขอบขวาของถนนและองค์กรเป็นเลนส์ตรงกลางของถนน ดังนั้น หัวหน้างานต้องประคับประคองสอนงานลูกน้องให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
 9. ต้นไม้ผลัดใบ : เปรียบตนเองเป็นผู้สร้างใบใหม่ คือสอนงานลูกน้องให้มีความสามารถทดแทนลูกน้องคนเก่าที่เป็นใบไม้เก่าที่ร่วงหล่นหรือลาออกไป
 10. หม้อหุงข้าว : เปรียบตนเองเหมือนหม้อหุงข้าว และลูกน้องเหมือนกับข้าวสารที่มีความหลากหลายมีทั้ง ข้าวหอมมะลิ ข้าวเล็บนก ข้าวสังข์หยด ฯลฯ การสอนงานก็เหมือนกับการเติมน้ำให้มีความพอเหมาะกับชนิดของข้าวไม่มากหรือน้อยเกินไป จึงหุงข้าวได้สวยดังตั้งใจ และการสอนงานที่ผิดพลาดก็เหมือนกับการลืมกดสวิทซ์ที่ทำให้งานไม่สำเร็จนั่นเอง

                เป็นอย่างไรบ้างค่ะสำหรับผลงานการสะท้อนภาพตนเองในการเป็นคนสอนงานของผู้เข้าอบรมสงขลาแคนนิ่ง เยี่ยมยอดมั้ยค่ะ นำมาบอกกล่าวกับหัวหน้างานท่านอื่นๆ ของหน่วยงานต่างๆ ว่า..สำหรับท่านล่ะค่ะมองภาพตนเองเป็นอย่างไร สำหรับเป็นคนสอนงาน หากท่านมองได้ภาพที่เป็นเชิงบวกเท่ากับเป็นการเปิดใจท่านให้มีทัศนคติที่ดีต่อการสอนงาน ซึ่งถือว่าเป็นเคล็ดลับในการสอนงานที่จะทำให้ท่านมีความสุขในการสอนงานได้ดี และประสบความสำเร็จค่ะ

 

ผู้เขียน...  อาจารย์อุบลรัตน์  ศรีวิเชียรอำไพ

ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
แมวเหมียวสิบชีวิต วันที่ : 31/05/2013 เวลา : 22.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/trainthetrain

สวัสดีครับ คุณบุษบัน
ยินดีต้อนรับครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน