• NiTa
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nita2009@windowslive.com
  • วันที่สร้าง : 2008-08-26
  • จำนวนเรื่อง : 86
  • จำนวนผู้ชม : 442899
  • ส่ง msg :
  • โหวต 42 คน
งานควบคุมโรคและระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลปราณบุรี
การควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ระบาดวิทยาและการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โครงการเบาหวาน,ความดัน,กิจกรรมคลินิก,และข่าวสารทางสุขภาพ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/owner
วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2552
Posted by NiTa , ผู้อ่าน : 10921 , 17:12:08 น.  
หมวด : สุขภาพความงาม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ตีฆ้องร้องป่าว2

หลังจาก ตีฆ้องร้องป่าว1 เรื่องอบรมการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ในโครงการโครงการค่ายเบาหวาน เบาใจ ใส่ใจดูแลเท้า อำเภอปราณบุรี  ไปแล้วนั้น โครงการนี้เป็นการต่อยอด หลังจากเราได้อบรมการตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวานได้แล้ว ก็ถึงเวลาที่สมาชิกชมรมเบาหวานของเรา จะมีรองเท้าที่ถูกสุขลักษณะกับเท้า และมาเข้าค่ายกันเป็นครั้งแรกของอำเภอปราณบุรีค่ะ สมาชิกที่มาเข้าค่ายประกอบด้วยผู้ป่วยทุกตำบล ของอำเภอ โดยมีน้องๆ จาก PCU และ อสม.มาร่วมเป็นทีมคณะทำงานกับจนท.ทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาลด้วย

ชื่อโครงการ : “ค่ายความรู้ สู้ภัยเบาหวาน และธนาคารรองเท้าเบาหวาน โรงพยาบาลปราณบุรี”
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
คณะกรรมการคลินิกเบาหวาน  โรงพยาบาลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ชื่อ   วฤณดา  นามสกุล   ฝั่งสินธุ์ โทรศัพท์ 032- 825565
                 มือถือ   081-9436368   E-mail : 
NCDpran@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ทุกปีจะมีผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นกว่า 7 ล้านคน โดยมีผู้เป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2 เพิ่มขึ้นมากที่สุด ซึ่งเกิดจากรูปแบบการใช้ชีวิตที่เร่งรีบและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก สิ่งนี้ทำให้เห็นว่ารูปแบบการใช้ชีวิตเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรค ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2 มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ (CVD) ได้มากกว่าคนปกติถึง 2-4 เท่า และ 80% ของคนที่เป็นโรคเบาหวานเสียชีวิตเพราะโรคนี้

ปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกป่วยด้วยโรคเบาหวานสูงถึง 246 ล้านราย สำหรับประเทศไทยมีการคาดการณ์จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานประมาณ 2 ล้านคน และยังมีอีกหลายล้านคนอยู่ในภาวะเสี่ยง ทั้งนี้ปัญหาหลักที่พบคือการขาดความตระหนักถึงสถานการณ์ความรุนแรงของโรคเบาหวาน ในประเทศไทยและอีกหลายส่วนของโลกพบว่า มีผู้ป่วยเบาหวานเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าตนป่วยด้วยโรคดังกล่าว เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานในระยะเริ่มต้นจะไม่มีอาการใด ๆ

โรคเบาหวานเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังที่มีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุดเป็นอันดับ3  ของโรงพยาบาลปราณบุรี  และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี   โดยในปีงบประมาณ  2550  มีผู้ป่วยเบาหวาน  4,894  ราย  (ร้อยละ  6.30  ของประชากร)และในปีงบประมาณ  2551  มีผู้ป่วยเบาหวาน  5.079  ราย  (ร้อยละ 6.54  ของประชากร)    ซึ่งสอดคล้องกับระบาดวิทยาของทั่วประเทศที่มีอัตราความชุกอยู่ที่ร้อยละ  2.5  รวมไปถึงทุกประเทศทั่วโลกที่พบอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  (ธิติ  สนับบุญ:การดูแลเบาหวานแบบองค์กรรวม)   สืบเนื่องจากนโยบายหลักประกันสุขภาพ  ช่วยคนไทยห่างไกลโรค  มีเป้าหมายสำคัญคือ  สร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน  และลดปัญหาค่าใช้จ่ายสุขภาพในระยะยาวโดยใช้กระบวนการส่งเสริมสุขภาพ  และป้องกันโรค  ทางทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลปราณบุรี  จึงเน้นกิจกรรมในส่วนของงานบริการเชิงรุกและคลินิกบริการ โดยได้เริ่มดำเนินการคลินิกเบาหวานมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550  มีผู้ป่วยอยู่ในความดูแล ณ ปัจจุบัน จำนวน 1129 ราย เป็นผู้ป่วยเบาหวาน สิทธิ์ UC จำนวน 871 คนจากการประเมินความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวน 57 ราย พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับความรู้อยู่ในเกณฑ์ มาก รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมาสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการควบคุมอาหาร พบว่าอยู่ในเกณฑ์ ปานกลางและน้อย ตามลำดับ ผู้ป่วยเกือบทุกรายมีปัญหาเท้าชา และมีปัญหาในการสวมรองเท้าที่ไม่ถูกต้อง เหมาะสมและเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าเป็นอย่างสูง


ทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ “ค่ายความรู้ สู้ภัยเบาหวาน และธนาคารรองเท้าเบาหวาน โรงพยาบาลปราณบุรี”เพื่อให้เกิดความตระหนัก เพิ่มศักยภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ที่ถูกต้อง  เหมาะสม  ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง  สุขภาพจิตดี  เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานที่จะเกิดขึ้นต่อไป


วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานได้เรียนรู้ โดยผ่านฐานกิจกรรมต่างๆในค่าย คือ โรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อน
    การใช้ยา การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร และการประเมินผลเบาหวานด้วยตนเอง

 2.เพื่อป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
   และดูแลสุขภาพเป็นประจำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


3.เพื่อจัดตั้งธนาคารรองเท้าเบาหวาน ของชมรมเบาหวานโรงพยาบาลปราณบุรี

พื้นที่/ประชากรเป้าหมาย
1. ผู้ป่วยเบาหวานใน อำเภอปราณบุรี จำนวน 150 คน แบ่งออกเป็น4 กลุ่ม/ครั้ง จำนวน3 ครั้ง/ปี
2. ทีมวิทยากรค่ายเบาหวาน 12 คน


กลยุทธ์/กลวิธี
1. ประชุมคณะกรรมการคลินิกเบาหวาน ทีมสหวิชาชีพ เพื่อชี้แจงทำแผนดำเนินงานโครงการ
2. แต่งตั้งคณะทำงาน และจัดตั้งทีมวิทยากรค่ายเบาหวาน จากบุคลากรของโรงพยาบาลและสถานีอนามัย
3. เขียนโครงการเสนอผู้บังคับบัญชา
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ติดต่อทีมวิทยากร
7. ดำเนินงานตามแผน


กิจกรรมดำเนินการ
 กิจกรรมที่1 ขั้นเตรียมการ
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงาน กับกลุ่มเป้าหมายในชมรมฯ
2. รวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยเบาหวานจากทะเบียนคลินิกเบาหวาน
3. ถามความสมัครใจ/คัดเลือกจากสมาชิกชมรมเบาหวาน โรงพยาบาลปราณบุรี
4. จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม
5. ประชุมชี้แจงคณะทำงานและวางแผนการดำเนินงาน จำนวน 3 ครั้ง
6. ประสานงานวิทยากรเสริมในส่วนให้ความบันเทิง
7. จัดเตรียมแผนการจัดกิจกรรมค่ายเบาหวาน โดยแบ่งผู้ป่วยที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มๆ 50 คนต่อการจัดกิจกรรม 1 ครั้ง จะได้ 3 ครั้งต่อ1ปีงบประมาณ
8. แจ้งตารางนัดหมายการจัดกิจกรรมให้ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายทราบ
9. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ และเสื้อทีมสำหรับสมาชิกและทีมพี่เลี้ยงแต่ละค่าย จำนวน 5 ค่ายๆละ  12   คน
10. จัดเตรียมสถานที่
11. จัดทำสมุดบันทึกสุขภาพและคู่มือความรู้ แก่ผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าค่ายอบรม
12. จัดเตรียมแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลัง การเข้าร่วมกิจกรรม
13. จัดเตรียมวัดขนาดรองเท้าสมาชิกที่ยังมีรองเท้าไม่เหมาะสม
14. เตรียมหารือการจัดตั้งธนาคารรองเท้าเบาหวาน สำหรับสมาชิกในชมรมเบาหวานโรงพยาบาลปราณบุรี เพื่อให้สมาชิกทุกคน มีรองเท้าใส่ป้องกันและลดอัตราการเกิดแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานต่อไป

กิจกรรมที่ 2 ขั้นดำเนินการ
2..1   จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน  ในรูปแบบค่ายกระตุ้นความรู้ (Day camp) ครั้งละ 50 คน  จำนวน 3 ครั้ง
2.1.1 โรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน,อาการ การรักษาและการแกปัญหาภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและต่ำ
2.1.2 การออกกําลังกาย
2.1.3 การใชยารักษาเบาหวาน
2.1.4 สุขภาพช่องปากและฟัน
2.1.5 อาหารเพื่อสุขภาพการ
2.1.6 ดูแลเทาและการนวดเท้า
2.2    มอบเสื้อทีมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละฐาน
2.2    พิธีเปิดธนาคารรองเท้าเบาหวาน พร้อมมอบรองเท้าแก่สมาชิกที่ขึ้นทะเบียนไว้
2.2    ติดตามประเมินผล โดย 
 -แบบทดสอบความรู้หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม
 -แบบติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม 
2.3    สรุปผลการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน  
 เดือนเมษายน 2552 – สิงหาคม 2552  จำนวน  4  เดือน (3 ครั้งๆละ  1 วัน)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย ได้เรียนรู้ ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆในค่าย คือความรู้เรื่องโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน,อาการ การรักษาและการแก้ ปญหาภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและต่ำ การออกกําลังกาย การใชยารักษาเบาหวาน อาหารเพื่อสุขภาพการดูแลเทา การดูแลสุขภาพจิต
2. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดตั้งธนาคารรองเท้าเบาหวาน ของชมรมเบาหวาน โรงพยาบาลปราณบุรี และใส่รองเท้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม


วิธีการวัดผลสำเร็จ
1. จากแบบประเมินความรู้ก่อนและหลังการเข้าค่ายฯ
2. จากแบบติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้ารับการ
3. จากการสังเกต


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ป่วยเบาหวานสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตระหนักถึงความสำคัญของโรคเบาหวาน และมีการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. ผู้ป่วยเบาหวานสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง และกระจายความรู้สู่ครอบครัวและชุมชน
3. ป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานในอนาคต
4. สมาชิกชมรมเบาหวานโรงพยาบาลปราณบุรี ใส่รองเท้าถูกสุขลักษณะ
5. ทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวาน มีทักษะในการจัดค่ายความรู้ และพัฒนาศักยภาพสู่การดูแลผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เขียนโครงการ
                       (วฤณดา  ฝั่งสินธุ์)
                          พยาบาลวิชาชีพ


โครงการนี้จะไม่สำเร็จได้เลยถ้าขาดความร่วมมือ ร่วมใจจากทีมสหวิชาชีพ ที่ช่วยกันเป็นSTAFFของงาน และร่วมปรึกษาหารือ เพื่อช่วยกันหาแนวทางการทำงานให้ผ่านไปได้ด้วยดี

ขอขอบคุณท่านสาธารณสุขอำเภอปราณบุรี(คุณทิวา เชื้อชาติ) ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน แทนท่านนายอำเภอ และเจ้าหน้าที่งานควบคุมโรค สสอ.ปราณบุรี(คุณอำไพพรรณ ) ที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมเป็นSTAFF คณะทำงานในฐานจนครบหลักสูตร

ขอขอบคุณ ทพญ.นฤมล หัวหน้างานทันตกรรม ที่กรุณาให้เกี่ยรติ มาร่วมเป็น STAFF ด้วยตนเอง พร้อมน้องๆอีก2ท่าน ในฐานสุขภาพช่องปากและฟัน

ขอขอบคุณน้องๆทีมงานทุกท่าน ทั้งPCU และฝ่ายต่างๆในรพ.และพี่งานบริหารทั้ง2ท่าน ที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จและลุล่วงไปด้วยดีค่ะ

ขอขอบคุณน้องปุย บริษัทRoch ที่กรุณาสละเวลา มาทำฐานให้ความรู้เรื่องการควบคุมน้ำตาลและเจาะน้ำตาลด้วยตนเอง

ขอขอบคุณน้องๆและเพื่อนร่วมงานในฝ่าย งานควบคุมโรคและระบาดวิทยาทุกคน ที่ช่วยกันเตรียมงาน อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย

สิ่งที่ทำให้ทุกคนหายเหนื่อยกับกิจกรรมเข้าค่ายทั้ง 3 รุ่นนี้คือ รอยยิ้ม และความสนุกของสมาชิกชมรมเบาหวานของเราค่ะ

ภาพกิจกรรม

ระหว่างที่รอห้องประชุมเปิด คนแก่นี่มากันแต่เช้าดีจิงๆ

  

  

   

  

ก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมเข้าค่าย มาละลายพฤติกรรมกันก่อน

   

  

  

ฐานที่1 ความรู้เรื่องเบาหวานและโรคแทรกซ้อน

ฐานนี้เป็นฐานรวมให้ความรู้ทั้ง class เพื่อให้สมาขิกแค่ละคนได้มีองค์ความรู้เรื่องโรคและโรคแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น เตรียมความพร้อม ก่อนเข้าฐานอื่นๆ งานนี้เจ้าของโครงการเลยเล่นเองทำเองค่ะ

  

  

  

ฐานที่2 ความรู้เรื่องการควบคุมน้ำตาลและเจาะน้ำตาลด้วยตนเอง

ได้น้องปุย จากบริษัทRoch มาช่วยด้วยค่ะ

  

  

ฐานที่3 ออกกำลังกาย

ได้น้องขวัญ (คุณชณมล)และพี่เจ็ค (คุณสมเด็จ) รับผิดชอบการออกกำลังกายได้อย่างขะมักเขม้น และนำท่าที่ไม่ยาก มาฝึกให้สมาชิกสามารถนำไปทำต่อที่บ้านได้

  

  

ฐานที่4 การใช้ยาเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง

เป็นฐานที่มีเภสัชกรวรนันท์(น้องอ้อย) ที่เสียงเบาและนุ่มที่สุดของเรา รับผิดชอบฐานอยู่ ด้วยความเรียบร้อยและเสียงเบาของเธอๆจึงเป็นคนเดียวในห้องที่ได้โทละโข่งไปครอบครอง

  

  

  

  

ฐานที่5 ช่องปากและฟัน

ฐานนี้มีคุณหมอหนิง (ชวนชื่น) นำทีมค่ะ แค่เห็นหน้า คนไข้ก็ลืมเจ็บแล้ว

  

  

   

  

   ฐานที่ 6 การดูแลเท้า

เป็นฐานให้ความรู้และสอน การดูแลเท้าของผู้ป่วย โดยเน้นการตรวจด้วยตนเอง เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยมีพี่ไพ จากสสอ.และน้องเล็ก(ปรารถนา)เป็นผู้รับผิดชอบฐานกันอย่างเอาจริงเอาจัง

  

  

     

ฐานที่ 7 การนวดเท้า

ฐานนี้คุณพิชัย (น้องหมู) หัวหน้านวดแผนไทย นำทีมหมอนวดของเราขึ้นมาสาธิตการนวดเท้าด้วยตนเองกันถึงห้องประชุมเลยค่ะ ดูสีหน้าของสมาชิกที่ผลัดกันนวดแล้ว คงไม่ต้องบอกว่า Happy กันขนาดไหน น่าอิจฉาจังเลยค่ะ

  

  

ฐานที่ 8 ฐานอาหารเมนูเด็ด

ฐานสุดท้ายที่เก็บเอาไว้ช่วงบ่าย ถือว่าเป็นไฮไลน์ของงาน เราให้เวลากับเรื่องนี้มาก เนื่องจากสมาชิกของเราค่อนข้างมีปัญหากับการรับประทานอาหารเป็นส่วนใหญ่

และที่สำคัญ น้องชุ(คุณกนกอร)โภชนากรของเรา เธอทุ่มเทกับงานนี้มาก ลงทุนจ่ายตลาดเพื่อซื้อเครื่องปรุง วัตถุดิบต่างๆ มาใช้ในฐานของเธออย่างมากมาย ทำให้สมาชิกสนุกสนานเพลิดเพลินได้มากมาย โดยไม่มีอาการง่วงนอนตอนบ่าย

หน้าตาอาหารในฐานนี้ ก็ล้วนแล้วแต่น่าทานทั้งนั้น แต่ละกลุ่มได้โจทย์ไม่เหมือนกัน จึงทำให้ได้เมนูอาหารออกมาหลากหลาย แต่ละกลุ่มโชว์ฝีมือเต็มที่เลยค่ะ

  

  

  

  

  

   

  

  

   

  

  

เชิญชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Picture และ Video Clip

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เมื่อครั้งODที่เขากะโหลก

ทุกคนมีความสุขกับกิจกรรมครั้งนี้

View All
<< สิงหาคม 2009 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

[ Add to my favorite ] [ X ]