• NiTa
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nita2009@windowslive.com
  • วันที่สร้าง : 2008-08-26
  • จำนวนเรื่อง : 86
  • จำนวนผู้ชม : 452517
  • ส่ง msg :
  • โหวต 42 คน
งานควบคุมโรคและระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลปราณบุรี
การควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ระบาดวิทยาและการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โครงการเบาหวาน,ความดัน,กิจกรรมคลินิก,และข่าวสารทางสุขภาพ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/owner
วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2553
Posted by NiTa , ผู้อ่าน : 4570 , 13:23:22 น.  
หมวด : สุขภาพความงาม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กลับมาแล้วค่ะ หลังจากห่างหายจากBlogไปซะนานนนนนน วันนี้มีกำลังใจลุกขึ้นมาอีกครั้งเพราะมีพี่ๆน้องๆหลายคน
เมล์มาบ้างหรือโทรศัพท์บมาหาบ้างว่า เปิดเจอเรื่องเบาหวาน, เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยบ้าง
และอยากได้รายละเอียดต่างๆของงานที่ทำไว้  เลยเข้ามาอีกครั้ง เพื่อนำเสนอสิ่งที่มีประโยชน์ในการทำงานเบาหวานให้กับพี่น้อง
ชาวNCDที่สนใจ  แต่ขอออกตัวก่อนว่า ค่ายเบาหวานสไตล์โรงพยาบาลปราณบุรี นะคะ

  ขั้นตอนการทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน
  ( Day camp ค่ายเบาหวาน แบบไม่ค้างคืน )
   สไตล์โรงพยาบาลปราณบุรี

ขั้นเตรียมการ
ก่อนเข้ากลุ่ม     
 1.ลงทะเบียน
 2.ใช้แบบสอบถาม เพื่อประเมินความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวในการดูแล
    ตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในด้านการควบคุมอาหาร,  การประเมินและแก้ไขอาการ
    น้ำตาลในเลือดต่ำ,  การใช้ยา,  การออกกำลังกาย  และการผ่อนคลายความเครียด
 3.ตรวจก่อนเริ่มกิจกรรม
            •ชั่งน้ำหนัก
            •วัดส่วนสูง
            •วัด BP
            • วัดรอบเอว
 4.ลงสมุดบันทึกประจำตัว
 5.แจกแฟ้มข้อมูล,เอกสาร/แผ่นพับ ได้แก่
            •ความรู้เรื่องโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อน
            •อาหารแลกเปลี่ยน
            •การออกกำลังกายดุลยภาพบำบัด/ศาสตร์แพทย์ทางเลือกต่างๆตามความเหมาะ    สมของกลุ่มเป้าหมาย
            •การดูแลสุขภาพเท้า
            •การผ่อนคลายความเครียด
            •เอกสารอื่นตามสภาพปัญหาผู้ป่วย  เช่น  ความรู้เรื่องโรคความดันในเลือดสูง,     ไขมันในเลือดสูง,      ไตวายเรื้อรัง, ฯลฯ
            •วิเคราะห์ข้อมูล ภาพรวมของปัญหาเบาหวานในพื้นที่ และวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับ     การอบรม ก่อนดำเนินการกลุ่ม เพื่อใช้นำเสนอก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกลุ่ม
 6.มอบเสื้อทีมและผ้าพันคอแยกสีแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ขั้นดำเนินการ 
กิจกรรมกลุ่ม ก่อนแยกเข้าฐาน

•    สร้างสัมพันธภาพ ละลายพฤติกรรม  ด้วยกิจกรรมกลุ่ม
•    กำหนดกติกากลุ่ม   ทำความตกลง  วัน,  เวลา,  สถานที่,  ระยะเวลาและ  
      ระเบียบการอยู่ร่วมกันในกลุ่ม
•    ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และโรคแทรกซ้อน โดยใช้วิธี
บรรยาย/ให้ดูวิดิทัศน์ การเกิดโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ  
•    ออกกำลังกายท่าบริหารปรับสมดุลย์ เน้นการฝึกหายใจให้ถูกวิธี
•    แจกเอกสารแผ่นพับเรื่อง   ออกกำลังกายท่าบริหารปรับสมดุล,  ความรู้เรื่อง
     โรคเบาหวาน


ฐานที่ 1  ความรู้เรื่องเบาหวานและเจาะน้ำตาลด้วยตนเอง
• ให้ความรู้เรื่องการควบคุมน้ำตาลในเลือด สำคัญอย่างไร
• แลกเปลี่ยนประสบการณ์ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ/สูง
• การดูแลตนเอง
• ฝึกปฏิบัติ การเจาะน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง
• เจ้าหน้าที่ฐานให้คะแนนกลุ่ม


ฐานที่ 2 การใช้ยา เบาหวานและยาความดันโลหิตสูง
• สมาชิกช่วยกันทบทวนยาที่ตนเองรับประทาน
• แยกยาแยกโรคให้เป็น
• รู้ฤทธิ์ข้างเคียงของยาที่รับประทานแต่ละตัว
• เล่นเกมส์ ยาอะไรเอ่ย?
• เจ้าหน้าที่ฐานให้คะแนนกลุ่ม


ฐานที่ 3 การออกกำลังกายและผ่อนคลายความเครียด
• ให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการออกกำลังกาย มีผลอย่างไรต่อระดับน้ำตาลและความดันโลหิต
• ให้สมาชิกแลกเปลี่ยนการออกกำลังกายและการผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเอง
• แนะนำท่าออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย
• ฝึกการออกกำลังกายเพื่อนำไปใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน
• ฝึกการผ่อนคลายความเครียดตามศาสตร์แพทย์ทางเลือก
• เจ้าหน้าที่ฐานให้คะแนนกลุ่ม


ฐานที่ 4 ช่องปากและฟัน
• ความรู้เรื่องการดูแลรักษาช่องปากและฟันในผู้ป่วยเบาหวาน
• ระดับน้ำตาลและระดับความดันโลหิต มีผลต่อการทำฟันอย่างไร?
• ให้สมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดูแลช่องปาก
• สาธิตวิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธี
• สมาชิกฝึกการแรงฟัน
• เจ้าหน้าที่ฐานให้คะแนนกลุ่ม


ฐานที่ 5 การดูแลสุขภาพเท้า
• ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเท้าตนเองและการตรวจสภาพเท้าด้วย Monofilamet
• ให้สมาชิกแลกเปลี่ยนประสบการณ์การได้รับการดูแลเท้าและการตรวจประเมินสภาพเท้าด้วย Monofilament จากคลินิกตรวจสุขภาพเท้า


ฐานที่ 6 การนวดเท้าด้วยตนเอง
• ประโยชน์ของการนวดเท้า
• แลกเปลี่ยนประสบการณ์การนวดเท้าตนเอง
• สาธิตวิธีการนวดเท้าด้วยตนเอง
• ให้สมาชิกฝึกปฏิบัติการนวดเท้า

ฐานที่ 7 อาหารเมนูเด็ด ( ฐานสุดท้าย รวมตัวกัน)
• จัดตัวอย่างอาหารแลกเปลี่ยนชุดใหญ่ บนโต๊ะสาธิต/โต๊ะนิทรรศการ
(แนะนำให้จัด หลังจากครบ6ฐานแล้ว)
• ให้สมาชิกทุกกลุ่มนั่งรวมกันที่ห้องประชุม
• โภชนากรบรรยายเรื่องอาหารแลกเปลี่ยนโรคเบาหวานและโรคร่วมต่างๆ
• ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันหัดคำนวณอาหารแลกเปลี่ยนในแต่ละมื้อใน
1 สัปดาห์ มาส่ง
• ตั้งโจทย์ การปรุงอาหารเฉพาะโรค ได้แก่
o อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
o อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
o อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
o อาหารอาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันสูง
o อาหารผู้ป่วยที่โรคเก๊าต์
• ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนจับสลาก และปรึกษากันในกลุ่ม
• แยกย้ายให้แต่ละกลุ่มปรุงอาหารตามโจทย์ที่ได้รับ
• นำตัวอย่างอาหารมาส่งคณะกรรมการหน้าห้อง
• ส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาบรรยายอาหารที่ช่วยกันทำ
• กรรมการชิมอาหารและให้คะแนน


สรุป กิจกรรม
• ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนสมาชิกออกมาช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้จากการเข้าค่ายเบาหวาน
• ช่วยกันเสนอแนะข้อคิดเห็น
• ผู้รับผิดชอบโครงการ สรุปกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
• ประกาศคะแนนรวมแต่ละกลุ่ม
• แจกรางวัล
• นัดหมายการติดตามผลการเข้าค่ายเป็นระยะๆ  1,2,3และ6เดือน
• ปิดค่าย

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เมื่อครั้งODที่เขากะโหลก

ทุกคนมีความสุขกับกิจกรรมครั้งนี้

View All
<< กรกฎาคม 2010 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]