• ป.ป.ช.ภาคประชาชน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-03-26
  • จำนวนเรื่อง : 55
  • จำนวนผู้ชม : 139121
  • ส่ง msg :
  • โหวต 36 คน
ป.ป.ช.ภาคประชาชน
ป.ป.ช.ภาคประชาชน คือ องค์กรภาคประชาชนที่มีพันธกิจคู่ขนานกับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/pacm
วันพฤหัสบดี ที่ 27 มีนาคม 2551
Posted by ป.ป.ช.ภาคประชาชน , ผู้อ่าน : 2027 , 20:02:26 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

รองเลขาธิการ ป.ป.ช.และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ป.ป.ช.ภาคประชาชนอย่างเป็นกันเอง

หมายเหตุ : ป.ป.ช.ภาคประชาชน เป็นองค์กรภาคประชาชนที่ก่อตั้งขึ้นใหม่โดยมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 ดังนั้น ป.ป.ช.ภาคประชาชน จึงตระหนักถึงความจำเป็นในการส่งผู้แทนเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำองค์กรและหาช่องทางในการประสานความร่วมมือต่อไป ดังกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วโดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานกิจกรรม ป.ป.ช.ภาคประชาชน
เรื่องการแนะนำองค์กรและประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคี

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 นายประเทือง ปรัชญพฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชนชนและคณะ (กรรมการและคณะทำงาน) ได้เดินทางไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อแนะนำองค์กรและประสานความร่วมมือกับผู้แทนฝ่ายบริหารสำนักงาน ป.ป.ช. โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นายปรีชา เลิศกมลมาศ รองเลขาธิการ ป.ป.ช.ที่ยืนยันว่าพร้อมจะให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของ ป.ป.ช.ภาคประชาชน  

ทั้งนี้ รองเลขาธิการ ป.ป.ช.เปิดเผยด้วยว่า นโยบายของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ให้ความสำคัญในด้านการป้องกันและการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้การกระจายอำนาจหน้าที่โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงาน ป.ป.ช.จังหวัดไปแล้วหลายพื้นที่ เช่น จังหวัดสุรินทร์ หนองคาย ลำพูน สุโขทัย เพชรบุรี และสงขลา เป็นต้น

ประเทือง ปรัชญพฤทธิ์ (ซ้าย) สัมฤทธิ์ มีวงศ์อุโฆษ (ขวา)นายประเทือง ชี้แจงว่า ป.ป.ช.ภาคประชาชน จะให้ความร่วมมือสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันร่วมกับทุกหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยจะขับเคลื่อนงานในลักษณะคู่ขนานด้วยความมุ่งมั่นและจริงใจ

จากนั้นนายประเทืองได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะและประสานความร่วมมือกับผู้แทนมูลนิธิ ดร.ธวัช มกรพงศ์* ณ ห้องประชุมสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ม.ล.ประทีป จรูญโรจน์ ประธานมูลนิธิ และนายสัมฤทธิ์ มีวงศ์อุโฆษ เลขาธิการมูลนิธิ ให้การต้อนรับอย่างดี

ในการนี้ประธานมูลนิธิฯ ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของ ป.ป.ช.ภาคประชาชน โดยสรุปได้ว่า สังคมไทยส่วนใหญ่เป็นคนดี คนไม่ดีเป็นเพียงส่วนน้อย แต่ลอยนวลได้เพราะกลไกและกฎหมายมีช่องโหว่ ระบบราชการเกื้อหนุนให้ช่วยเหลือกัน จึงจำเป็นต้องแก้กฎหมายให้ประชาชนสามารถยื่นฟ้องผู้กระทำผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ แม้ว่าประชาชนจะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงก็ตาม และควรมีการสังคยานากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาคอร์รัปชันทั้งระบบ ให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จ ป้องกันไม่ให้ปัญหาวนเวียน หากปล่อยให้คนชั่วลอยนวล คนจะกระทำผิดก็ไม่เกรงกลัว ภาคประชาชนก็จะอ่อนแรงและท้อถอย

ม.ล.ประทีป จรูญโรจน์“ปัญหาสำคัญที่สุดของประเทศที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็คือ ความไม่ยุติธรรมที่เกิดจากรัฐ มากที่สุดคือข้อพิพาทเรื่องที่ดิน เพราะฉะนั้นนอกจากปัญหาคอร์รัปชันแล้ว พวกเราควรจะต้องดูแลปัญหาความไม่ยุติธรรมในสังคมด้วย และที่สำคัญอย่างยิ่งคือจะต้องให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อนำพาสังคมไทยให้ก้าวสู่การปฏิรูปการเมืองที่แท้จริงให้ได้ ประการสุดท้าย พวกเราควรจะแสดงจุดยืนให้ชัดเจนว่าไม่ได้เข้ามาแสวงหาประโยชน์ทางการเมืองแต่อย่างใด” ม.ล.ประทีป กล่าว

ด้าน นายสัมฤทธิ์ มีวงศ์อุโฆษ เลขาธิการมูลนิธิ ดร.ธวัชฯ แสดงความเห็นว่า สาเหตุที่นักการเมืองราว 1-2 พันคนไม่หยุดยั้งพฤติการณ์ซื้อเสียงก็เพราะต้องการเข้าสู่อำนาจ โดยมีข้อสังเกตจากการศึกษาว่านักการเมืองกลัวอะไร กล่าวคือ นักการเมืองกลัวประชาชนลุกขึ้นขวางการใช้อำนาจโดยมิชอบ พอๆ กับการกลัวพลังของสื่อมวลชนในการเปิดโปงต่อสาธารณะ

ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาทีอนึ่ง นายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที ผู้ดำเนินรายการสภากาแฟ สถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี ที่ได้เข้าร่วมสนทนาทำความรู้จักเพื่อประสานความร่วมมือกับ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ได้แสดงความเห็นว่า กรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ตลอดจนแกนนำเครือข่ายต่างๆ ในทุกจังหวัด สามารถใช้พื้นที่สื่อในเครือผู้จัดการและเอเอสทีวีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอย่างน้อยให้มีการออกแถลงการณ์หรือแสดงท่าทีต่อกรณีปัญหาต่างๆ เพื่อชิงความได้เปรียบในพื้นที่ข่าว อันจะสะท้อนถึงพลังแห่งการเคลื่อนไหวอันบริสุทธิ์ของภาคประชาชนด้วย โดยสามารถส่งข่าวหรือแถลงการณ์ไปที่สำนักงานรายการสภากาแฟ หมายเลขโทรสาร 02 7122 904 เพื่อตนจะได้ช่วยประสานการเผยแพร่ในส่วนที่เหมาะสมต่อไป

เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมตามกำหนดการแล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชนและคณะทำงานได้ประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยสรุปได้ว่ายังมีปัญหาในการติดต่อสื่อสารแจ้งข่าวต่อกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ส่วนหนึ่ง โดยฝ่ายเลขาฯ และสำนักงานจะเร่งรัดแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้อง นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้กรรมการและคณะทำงานส่วนหนึ่งประกอบด้วย นายกรสัณห์ กันยะพงศ์ น.อ.สุรินทร์ มีชูจิตร นายธานี แดงพวงไพบูลย์ และนางเพ็ญจิตร ปัญญวรรณศิริ เป็นตัวแทนไปแถลงข่าวที่สำนักงาน กกต.เพื่อให้กำลังใจแก่ กกต.และเรียกร้องให้เร่งรัดพิจารณาดำเนินการต่อคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.ที่ค้างอยู่ โดยเฉพาะให้เร่งรัดมีมติต่อคำร้องกรณี นายยงยุทธ์ ติยะไพรัตน์ อดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าทุจริตในการเลือกตั้ง แต่กลับมีโอกาสได้รับเลือกเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากคณะอนุกรรมการ กกต.ได้สรุปผลการพิจารณาสอบสวนแล้วว่ากรณีมีมูล

รายงานโดย คณะทำงานสื่อสารสาธารณะ ป.ป.ช.ภาคประชาชน

เชิงอรรถ

* ดร.ธวัช มกรพงศ์ คืออดีตข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ได้รับการยกย่องยอมรับอย่างกว้างขวางในความซื่อสัตย์สุจริต
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
มองการณ์ใกล้ วันที่ : 31/03/2008 เวลา : 20.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/visionary

แวะมาอ่านค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

รู้ทันปัญหาปราสาทพระวิหาร

วิดีทัศน์นำการเสวนา (25/08/2552)

View All
<< มีนาคม 2008 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]