• ป.ป.ช.ภาคประชาชน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-03-26
  • จำนวนเรื่อง : 55
  • จำนวนผู้ชม : 139256
  • ส่ง msg :
  • โหวต 36 คน
ป.ป.ช.ภาคประชาชน
ป.ป.ช.ภาคประชาชน คือ องค์กรภาคประชาชนที่มีพันธกิจคู่ขนานกับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/pacm
วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2552
Posted by ป.ป.ช.ภาคประชาชน , ผู้อ่าน : 1773 , 19:32:30 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ภาคีเครือข่ายต้านโครงการเช่ารถเมล์อัปยศ (3 มิ.ย.2552)

หมายเหตุ : วันนี้ (3 มิ.ย.) ตัวแทน ป.ป.ช.ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายต้านโครงการเช่ารถเมล์อัปยศ ได้นัดชุมนุมเพื่อแสดงเจตนารมณ์ ณ บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาล (ประตู 8) และส่งตัวแทนเข้ายื่นหนังสือและแถลงการณ์เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงความกล้าหาญทางจริยธรรม ในการยกเลิกโครงการจัดเช่ารถเมล์ NGV 4,000 คัน (มูลค่าเกือบ 7 หมื่นล้านบาท) โดยไม่มีเงื่อนไข เนื่องจากเป็นโครงการที่ไม่โปร่งใส ส่อแนวโน้มการทุจริตประพฤติมิชอบ และการเอื้อประโยชน์แก่เอกชนอย่างไร้สติ หาไม่แล้วรัฐบาลจะต้องเผชิญกับกระบวนการถอดถอน เพื่อมิให้มีโอกาสสร้างความเสียหายแก่ชาติบ้านเมืองต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือและแถลงการณ์แนบท้าย)

คณะทำงานสื่อสารสาธารณะ ป.ป.ช.ภาคประชาชน (03/06/2552) 

(สำเนาหนังสือร้องเรียน)

ที่ ปปช.ภช.009/2552

วันที่ 3 มิถุนายน 2552

เรื่อง ขอให้รัฐบาลยกเลิกโครงการจัดเช่ารถเมล์ NGV 4,000 คัน

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

ด้วย ป.ป.ช.ภาคประชาชน ได้ติดตามความไม่โปร่งใสของโครงการจัดเช่ารถเมล์ NGV จำนวน 4,000 คัน (ระยะเวลา 10 ปี) มูลค่าเกือบ 70,000 ล้านบาท ของกระทรวงคมนาคมมาตลอด และได้เข้าร่วมการเสวนาเรื่อง “คำถามของประชาชน กับรถเมล์ NGV 4,000 คัน” จัดโดย คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินการของรัฐ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 โดยมีตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรภาคีเข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก.ชมรมรถร่วม ขสมก.เป็นต้น 

ผลจากการเสวนาดังกล่าวสรุปได้ว่า โครงการจัดเช่ารถเมล์ NGV ดังกล่าวมีความไม่โปร่งใส ส่อแนวโน้มการทุจริตประพฤติมิชอบ และการเอื้อประโยชน์แก่เอกชนอย่างไร้สติ ประกอบกับเมื่อพิจารณาเบาะแสความฉ้อฉลที่หมกเม็ดใน (ร่าง) ขอบเขตงานของงาน (Terms of Reference: TOR) อีกมากมาย ผู้เข้าร่วมเสวนาจึงมีฉันทามติว่า ควรมีการจัดตั้ง “เครือข่ายประชาชนต่อต้านโครงการเช่ารถเมล์ NGV 4,000 คัน” เพื่อต่อต้านมรดกอัปยศที่ตกทอดมาจากรัฐบาล “หุ่นเชิด ขายชาติ” ให้ถึงที่สุด

ในการนี้ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ขอเรียกร้องให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี แสดงความกล้าหาญทางจริยธรรม และภาวะผู้นำที่เชิดชูหลักนิติธรรม โดยการยกเลิกโครงการจัดเช่ารถเมล์ NGV 4,000 คันอย่างไม่มีเงื่อนไข และกำชับให้ผู้บริหารกระทรวงคมนาคมตระหนักถึงธรรมาภิบาลและการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างโปร่งใสและคุ้มค่า มิเช่นนั้น ป.ป.ช.ภาคประชาชน และเครือข่ายองค์กรภาคี ก็จำเป็นต้องดำเนินการเข้าชื่อถอดถอนคณะรัฐมนตรีเพื่อมิให้มีโอกาสสร้างความเสียหายแก่ชาติบ้านเมืองต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
 
(นายประเทือง ปรัชญพฤทธิ์)
ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน

ภาคีเครือข่ายต้านโครงการเช่ารถเมล์อัปยศ (3 มิ.ย.2552)

แถลงการณ์ภาคีเครือข่ายต้านโครงการเช่ารถเมล์อัปยศ
เรื่อง นายกรัฐมนตรีต้องแสดงความกล้าหาญทางจริยธรรมในการขจัดการเมืองที่ล้มเหลว

ด้วยเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าต้นตอแห่งปัญหาสำคัญของชาติบ้านเมืองที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่มานานนับ 10 ปีก็คือปัญหาการคอร์รัปชันของนักการเมืองโดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐสมรู้ร่วมคิด โดยรากฐานของปัญหาได้บ่มเพาะจนสุกงอมกลายเป็นวิกฤตทางการเมือง อันเนื่องมาจากการคอร์รัปชันเชิงนโยบายของรัฐบาล "ระบอบทักษิณ" ที่ถูกโค่นล้มโดยคณะรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ก่อนที่สังคมไทยจะต้องทนรับสภาพการบริหารประเทศอย่าง "ใส่เกียร์ว่าง" ของรัฐบาล "ขิงแก่" ทำให้หลังการเลือกตั้งวันที่ 23 ธันวาคม 2550 รัฐบาล "นอมินี" ของระบอบทักษิณจึงได้กลับสู่บังลังก์อำนาจอีกครั้งตามระบอบ "ธนาธิปไตย" ที่ใช้เงินเป็นใบเบิกทางสู่อำนาจ และมุ่งจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อลบล้างมลทินความผิดแก่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และบริวาร จนก่อให้เกิดปฏิกริยาต่อต้านและการชุมนุมต่อสู้ 193 วันของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่จบลงด้วยชัยชนะของมวลชนผู้ตั้งมั่นในธรรม และนำมาสู่การพลิกขั้วทางการเมือง โดยรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคประชาธิปัตย์

ภาคีเครือข่ายต้านโครงการเช่ารถเมล์อัปยศ (3 มิ.ย.2552)

ในปี 2551 รัฐบาล "หุ่นเชิด-ขายชาติ" ภายใต้การนำของ นายสมัคร สุนทรเวช หัวหน้าพรรคพลังประชาชน ไม่เพียงแต่จะมุ่งแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อฟอกความผิดแก่ "ทักษิณและบริวาร" เท่านั้น หากแต่ยังจ้องผลักดันโครงการที่ส่อความฉ้อฉลเชิงนโยบายหลายโครงการ เพื่อมุ่งกอบโกยผลประโยชน์จากอำนาจรัฐโดยมิชอบ อาทิ เช่น โครงการจัดเช่ารถเมล์ (ขสมก.) ใช้ก๊าซ NGV 6,000 คันจากประเทศจีน มูลค่ากว่า 111,000 ล้านบาท (เสนอ ครม.22 กรกฎาคม 2551) ซึ่งก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และกระแสต่อต้าน จนต้องมีการปรับลดขนาดเป็นการจัดเช่ารถเมล์ NGV จำนวน 4,000 คัน มูลค่า 62,598 ล้านบาท แต่ก็สามารถผลักดันได้เพียงให้ ครม.เห็นชอบโครงการตามข้อเสนอของรองนายกรัฐมนตรี (พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551 เดชะบุญที่ "รัฐบาลสมัคร" ต้องล่มไปเพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดี "ชิมไป-บ่นไป" ทำให้ "ระบอบทักษิณ" ต้องผลักดัน "รัฐบาลน้องเขย" ภายใต้การนำของ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เข้ามาเสวยอำนาจต่อ แต่ก็ยังไม่สามารถเดินหน้าโครงการเช่ารถเมล์ NGV 4,000 คันอย่างเป็นรูปธรรม เพราะต้องรอการแก้ไข TOR (Terms of Reference) จนกระทั่งวันที่ 3 ธันวาคม 2551 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคพลังประชาชนฐานทุจริตในการเลือกตั้ง ทำให้การเมืองพลิกขั้วจนพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

ภาคีเครือข่ายต้านโครงการเช่ารถเมล์อัปยศ (3 มิ.ย.2552)

ต่อมาภายหลังจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ได้ให้สัญญาประชาคมว่ารัฐบาลจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งใน 3 เรื่อง คือ 1) การปกป้องเทิดทูนสถาบันสูงสุดให้อยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมือง 2) การมุ่งขจัดการเมืองที่ล้มเหลวซึ่งเป็นต้นตอของความขัดแย้ง โดยใช้กระบวนการยุติธรรมนำหน้า 3) จะทำงานให้กับคนไทยทุกคนโดยยึดหลักนิติรัฐ นิติธรรม นิติรัฐ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค นอกจากนี้นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ในหมวดที่ 8 ว่าด้วยนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ข้อ 8.1.6 ระบุว่ารัฐบาลจะ "สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรมและส่งเสริมเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่บัญญัติไว้" และล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวในรายการ "เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์" โดยเรียกร้องให้ประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ดีมาก

ภาคีเครือข่ายต้านโครงการเช่ารถเมล์อัปยศ (3 มิ.ย.2552)

หากแต่ในความเป็นจริง รัฐบาลกลับเผชิญกับข้อครหาและการตรวจสอบจากหลายภาคส่วน อันเนื่องมาจากความเหลวใหลและส่งกลิ่นของโครงการจัดเช่ารถเมล์ NGV 4,000 คันที่คืนชีพกลับมาอีกครั้งโดยการผลักดันอย่างขมีขมันของ นายโสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม ซึ่งเบื้องต้นได้มีการปรับมูลค่าโครงการเพิ่มจากเดิมเป็น 69,700 ล้านบาท ก่อนจะมีการปรับลดเหลือ 67,900 ล้านบาท และมีแนวโน้มว่าอาจมีการปรับลดมูลค่าโครงการลงอีกเพื่อลดกระแสการต่อต้าน ทั้งที่จริงแล้วโครงการนี้ตั้งอยู่บนฐานคิดที่ไม่มีตรรกะโดยสิ้นเชิง กล่าวโดยสรุปก็คือ ไม่มีเหตุผลความชอบธรรมใดๆ ที่รัฐต้องเสียเงิน “ค่าเช่ารถ + ค่าซ่อม” ในราคาเกือบ 17 ล้านบาท/คัน/10 ปี แทนที่จะ “จัดซื้อ” ในราคาไม่เกิน คันละ 3 ล้านบาท หรือหากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณก็สามารถในวิธีการ “เช่าซื้อ” แม้จะมีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นบ้าง แต่ท้ายสุดรถทั้งหมดก็ตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน 

ภาคีเครือข่ายต้านโครงการเช่ารถเมล์อัปยศ (3 มิ.ย.2552)

ภาคีเครือข่ายต้านโครงการเช่ารถเมล์อัปยศ ตามรายชื่อแนบท้ายได้เห็นพ้องกันว่า การคอร์รัปชันคือต้นตอหนึ่งที่ทำให้การเมืองล้มเหลว การขจัดการคอร์รัปชันก็คือการตัดวงจรอุบาทว์ในการ “ซื้อเสียง-ถอนทุน” ซึ่งเป็นเหตุให้การเมืองล้มเหลว ดังนั้น เราจึงมีฉันทามติในการประกาศข้อเรียกร้องต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

1. ขอให้แสดงความกล้าหาญทางจริยธรรม และภาวะผู้นำที่เชิดชูหลักนิติธรรม โดยการยกเลิกโครงการจัดเช่ารถเมล์ NGV 4,000 คันอย่างไม่มีเงื่อนไข และกำชับให้ผู้บริหารกระทรวงคมนาคมตระหนักถึงธรรมาภิบาลและการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างโปร่งใสและคุ้มค่าตามนโยบายของรัฐบาล

ภาคีเครือข่ายต้านโครงการเช่ารถเมล์อัปยศ (3 มิ.ย.2552)2. การจัดหารถเมล์ใหม่ ควรใช้หลักการจัดซื้อ หรือการเช่าซื้อเท่านั้น เพื่อเป็นการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เหลวไหล และไม่เอื้อต่อการหาประโยชน์โดยมิชอบจากส่วนต่างของงบประมาณ

3. ขอให้ตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องในโครงการนี้ทั้งหมดว่ามีพฤติการณ์หรือส่อเจตนาทุจริตประพฤติมิชอบ และ/หรือเอื้อประโยชน์โดยมิชอบแก่ตนเองและพวกพ้องหรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมาความผิดได้สำเร็จแล้ว ในวางแผนเตรียมการให้รัฐเสียประโยชน์จำนวนมหาศาล

ทั้งนี้ หาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไม่มีความกล้าหาญพอในการตัดสินใจบนพื้นฐานความถูกต้องชอบธรรมตามข้อเสนอดังกล่าว หรือยังคงสนับสนุน “โครงการเช่ารถเมล์อัปยศ” ต่อไป พวกเราก็จำเป็นจะต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการเข้าชื่อเพื่อยื่นถอดถอนรัฐมนตรีทั้งคณะ เพื่อมิให้มีโอกาสสร้างความเสียหายแก่ชาติบ้านเมืองต่อไป

ป.ป.ช.ภาคประชาชน
เครือข่ายปัญญาสยาม
เครือข่ายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
ชมรมรถร่วม ขสมก.
ชมรมร่วมใจไทยกู้ชาติ
ชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย
ขบวนประชาธิปไตยยาตรา Democracy Move              
สมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็ง (สxส)
สมาคมเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชน (ค.อสช.)
และสมาชิกเครือข่ายวิทยุชุมชน 7 ภูมิภาค
เครือข่ายวางแผนผังเมืองเพื่อสังคม
กลุ่มรณรงค์สื่อต้านคอร์รัปชัน
กลุ่ม TGO (hi5) 

3 มิถุนายน 2552

ภาคีเครือข่ายต้านโครงการเช่ารถเมล์อัปยศ (3 มิ.ย.2552)

เรื่องย้อนหลัง (หมวดเดียวกัน)

Sound Clip ร่วมด้วยช่วยกัน : ตอนรู้ทันโคตรโกง(เช่า)รถเมล์ NGV
http://www.oknation.net/blog/pacm/2009/05/31/entry-1
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

รู้ทันปัญหาปราสาทพระวิหาร

วิดีทัศน์นำการเสวนา (25/08/2552)

View All
<< มิถุนายน 2009 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        [ Add to my favorite ] [ X ]