• ป.ป.ช.ภาคประชาชน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-03-26
  • จำนวนเรื่อง : 55
  • จำนวนผู้ชม : 139121
  • ส่ง msg :
  • โหวต 36 คน
ป.ป.ช.ภาคประชาชน
ป.ป.ช.ภาคประชาชน คือ องค์กรภาคประชาชนที่มีพันธกิจคู่ขนานกับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/pacm
วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2552
Posted by ป.ป.ช.ภาคประชาชน , ผู้อ่าน : 1259 , 16:29:27 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แฟ้มภาพจาก AFP หลังเหตุการณ์ 7 ต.ค.2551

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 ตัวแทน ป.ป.ช.ภาคประชาชน ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา) ในประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินการของรัฐ เพื่อเรียกร้องให้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) กรณีพรรคภูมิใจไทย เสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) และกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) โดยส่อพฤติการณ์ซ่อนเร้นในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระทำผิดอย่างขัดต่อหลักนิติรัฐและนิติธรรม พร้อมกันนี้ตัวแทน ป.ป.ช.ภาคประชาชน ได้อ่านแถลงการณ์ของภาคีเครือข่ายภาคประชาชนผู้คัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฯ ต่อสื่อมวลชน ณ ห้องแถลงข่าวอาคารรัฐสภา 1 (รายละเอียดปรากฏตามสำเนาเอกสารแนบท้าย)

คณะทำงานสื่อสารสาธารณะ ป.ป.ช.ภาคประชาชน (23/08/2552)

แฟ้มภาพจาก AFP

(สำเนาหนังสือร้องเรียนของ ป.ป.ช.ภาคประชาชน)

21 สิงหาคม 2552

เรื่อง  ขอให้ตั้งกระทู้ถามกรณีพรรคภูมิใจไทยเสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ 

เรียน  ประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินการของรัฐ (นายไพบูลย์ นิติตะวัน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แถลงการณ์ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนผู้คัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม จำนวน 1 หน้า

ด้วยปรากฏว่าตัวแทนพรรคภูมิใจไทยได้เสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมทางการเมืองของประชาชนระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2551 และระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 14 เมษายน 2552 พ.ศ. .... ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชัย ชิดชอบ) เพื่อบรรจุเข้าสู่การพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุด (เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552) โดยส่อพฤติการณ์ซ่อนเร้นในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระทำผิดอย่างขัดต่อหลักนิติรัฐและนิติธรรม

ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนผู้คัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฯ จึงได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) แสดงท่าทีให้ชัดเจนว่าจะสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้หรือไม่ ทั้งในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

ในการนี้ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายฯ จึงใคร่ขอให้ท่านสนับสนุนเจตนารมณ์ของภาคประชาชนโดยการตั้งกระทู้ถาม ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในการประชุมวุฒิสภาโดยเร็ว เนื่องจากเป็นประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบทางการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
 
นายประเทือง ปรัชญพฤทธิ์
ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน

แฟ้มภาพจาก AFP

แถลงการณ์ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนผู้คัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฯ
เรื่อง หยุด! ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฯ หยุด! อ้างความสามัคคี หยุด! ย่ำยีกระบวนการยุติธรรม

ตามที่ตัวแทนพรรคภูมิใจไทยได้เสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมทางการเมืองของประชาชนระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2551 และระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 14 เมษายน 2552 พ.ศ. .... ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชัย ชิดชอบ) เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุด โดยส่อเจตนาสร้างความสับสนแก่สังคมว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวมุ่งนิรโทษกรรมแก่มวลชนทั้งสองฝ่าย คือ กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) และกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)

เนื่องจากร่างกฎหมายฉบับนี้มี 9 มาตรา โดยระบุหลักการและเหตุผลในการเสนอว่า "ด้วยปรากฏว่าประเทศไทยได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง มีการแบ่งแยกทางแนวความคิด ทำให้เกิดการประท้วงมีการรวมกลุ่มและชุมนุมของประชาชน ซึ่งการชุมนุมเกิดขึ้นภายใต้ความคิดและความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง จึงเป็นผลให้มีการกระทำผิดทางอาญา และขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประเทศชาติมีความรัก ความสามัคคี และรู้จักการให้อภัย จึงเห็นสมควรออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับผู้ชุมนุมทางการเมือง" แต่ความจริงได้หมกเม็ดในการช่วยเหลือผู้กระทำผิดอย่างไม่แนบเนียน

กล่าวคือ มาตรา 6 ของร่างกฎหมายดังกล่าว กำหนดให้นิรโทษกรรมคดีแพ่ง อาญา และวินัย ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐที่สั่งการหรือรับคำสั่งให้ปฏิบัติการณ์ในการชุมนุมทั้งสองช่วงเวลา คือ ทั้งในช่วงการชุมนุมของ พธม.และ นปช.อันมีนัยสำคัญต่อการนิรโทษกรรมแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูง และนักการเมืองที่เป็นรัฐบาลขณะเกิดเหตุการณ์ 7 ตุลาฯ 2551 (การสลายการชุมนุมของ พธม.โดยใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก) ซึ่งทั้งหมดล้วนอยู่ในข่ายที่อาจจะถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดร้ายแรงในเร็วๆ นี้ เป็นต้น

มิพักต้องกล่าวถึงข้อวิตกที่ว่า อาจมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมแก้ไขเพิ่มเติมสาระของร่างกฎหมายฉบับนี้ในชั้นแปรญัตติในวารที่ 2 วาระที่ 3 หรือในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภา เพื่อนิรโทษกรรมแก่นักการเมืองผู้ต้องโทษและต้องหาในคดีต่างๆ ทั้งหมดนับตั้งแต่หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 อย่าง "สมประโยชน์" ตามแนวทางของร่าง พ.ร.บ.ความปรองดองแห่งชาติ ที่พรรคเพื่อไทยเคยเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วแต่ไม่ผ่าน โดยมีเป้าหมายในนำทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปอยู่เสมือนก่อนหน้าวันที่ 19 กันยายน 2549 อันจะเป็นการฟอกความผิดแก่ "ทักษิณ ชินวัตร" และบริวารอย่างเบ็ดเสร็จ

ถึงแม้จะมีกระแสข่าวเชิงวิเคราะห์ว่า การเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฯ ดังกล่าว เป็นเพียงกลเกมต่อรองทางการเมืองกับนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทั้งเรื่องการโยกย้ายตำรวจและทหารประจำปี และการเร่งรัดผลักดันโครงการต่างๆ ที่ถูกขวาง อีกทั้งมีเสียงคัดค้านจากแกนนำ พธม.และ นปช.ที่ต่างไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้ "เพราะจะทำลายความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมของประเทศ" และ "หากระบบยุติธรรมไม่เป็นมาตรฐาน ปัญหาความขัดแย้งจะไม่มีวันจบ" แต่ก็ไม่มีหลักประกันว่าการผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง โดยเฉพาะภายใต้เงื่อนไขความได้เปรียบที่ผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดของพรรคภูมิใจไทย คือ นายเนวิน ชิดชอบ 

ดังนั้น ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนผู้คัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฯ (ตามรายชื่อแนบท้าย) จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงท่าทีให้ชัดเจนโดยไม่เลี่ยงบาลีว่า “เป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติ” และต้องแสดงความกล้าหาญทางจริยธรรมในการส่งสัญญาณให้พรรคภูมิใจไทยตระหนักถึงนโยบายของรัฐบาลที่ให้สัญญาประชาคมอย่างหนักแน่นว่าจะยึดมั่นในหลัก "นิติรัฐ-นิติธรรม" หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องแสดงจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ให้ชัดเจนว่า จะสนับสนุนร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฯ ที่ส่อเจตนาแอบอ้างความสามัคคีเพื่อช่วยเหลือนายตำรวจและนักการเมืองกลุ่มหนึ่งให้รอดพ้นความผิดอาญาร้ายแรงอย่างย่ำยีกระบวนการยุติธรรมหรือไม่?

.........................................

ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนผู้คัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฯ : ป.ป.ช.ภาคประชาชน, ชมรมร่วมใจไทยกู้ชาติ, ชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย, ชมรมใจภักดิ์รักไทย, เครือข่ายปัญญาสยาม, เครือข่ายธรรมาภิบาล, เครือข่ายปวงชนต่อต้านอธรรม, กลุ่มรณรงค์สื่อต้านคอร์รัปชัน (21 สิงหาคม 2552)

ลิงค์ข่าวเกี่ยวเนื่อง

VDO clip ข่าวเอเอสทีวี : จี้วุฒิฯ ยื่นกระทู้ถามจุดยืน “มาร์ค” กม.นิรโทษฯ ฉบับภูมิใจห้อย
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9520000095347&Keyword=%bb.%bb.%aa.%c0%d2%a4%bb%c3%d0%aa%d2%aa%b9
ป.ป.ช.ภาคชาวบ้านร้อง ส.ว.ตั้งกระทู้ถาม “มาร์ค” ปล่อย ภท.เสนอร่าง กม.นิรโทษ
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9520000095439&Keyword=%bb.%bb.%aa.%c0%d2%a4%bb%c3%d0%aa%d2%aa%b9
ภาค ปชช.ร้อง 40 ส.ว. ตั้งกระทู้ถามนายกฯ สำรวจท่าที กม.นิรโทษกรรม
http://news.mcot.net/politic/inside.php?value=bmlkPTExMDc2NSZudHlwZT10ZXh0
ชทพ.หนุนกม.นิรโทษกรรมภูมิใจไทยหากจริงใจ ป.ป.ช.ภาคปชช.ออกโรงต้าน ชี้ส่อเจตนาแอบอ้างสามัคคี
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1250833939&grpid=00&catid=00
บันทึกเลือดตุลาทมิฬ (1) Clip หลักฐานมัด ตร.ขว้างระเบิดตัดขา!
http://www.oknation.net/blog/Anti-Corruption/2008/10/12/entry-1

เรื่องก่อนหน้า

Sound clip รายการคนรักแผ่นดิน : จี้รัฐทวงที่ดินเขากระโดงคืน รฟท.
http://www.oknation.net/blog/pacm/2009/07/06/entry-1
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ป.ป.ช.ภาคประชาชน วันที่ : 24/08/2009 เวลา : 15.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pacm


ข่าวเกี่ยวเนื่อง

“เทพเทือก” แย้ง กม.นิรโทษกรรม ติงทำคนย่ามใจทำผิดไม่ได้รับผิด

รองนายกฯ ฝ่ายความมั่นคง ยืนยันไม่เห็นด้วย พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ของพรรคภูมิใจไทย ชี้เป็นอันตรายทำคนย่ามใจคิดทำผิด เพราะคิดว่ามีคนยกโทษให้ ปัดไม่พูดเป็นเกมต่อรองทางการเมืองหรือไม่ ยันขอเวลาคุยทุกฝ่าย

วันนี้ (24 ส.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 09.15 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง กล่าวถึงข้อเสนอของพรรคภูมิใจไทยที่เสนอ พ.ร.บ.นิรโทษกรรมให้แก่กลุ่มเสื้อเหลือง และเสื้อแดง ที่จะเข้าสู่สภาฯ สัปดาห์นี้ว่า ตนยังไม่ได้คุยกันในพรรคหรือในรัฐบาล หากในความเห็นส่วนตัวไม่เห็นด้วย เพราะวันที่ 30 ส.ค.คนเสื้อแดงจะมาชุมนุมอีกและอาจคิดว่าทำไปแล้วไม่ผิดก็จะทำได้ทุกอย่าง ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังไม่ได้ประชุมในเรื่องนี้ ตนพูดเรื่องนี้ในฐานะผู้รักษาความสงบเรียบร้อย เพราะหากประชาชนเห็นว่าทำในสิ่งไม่เรียบร้อยแล้วไม่ผิดกฎหมายเพราะจะมีผู้นิรโทษให้ อย่างนี้เป็นอันตรายต่อการทำงานของตน ส่วนความจำเป็นของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ที่นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาฯ บรรจุไว้ในวาระการประชุมแล้วนั้น นายสุเทพกล่าวว่า ยังไม่ได้สอบถามนายชัยว่าเหตุใดจึงเร่งบรรจุร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่วาระการประชุม

เมื่อถามว่า ในฐานะนักการเมืองหลายสมัยมองว่าการที่พรรคภูมิใจไทยต่อรองตั้งแต่นายชวรัตน์โหวตสวนนายกฯ และการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ มันคือการต่อรองอะไร นายสุเทพกล่าวว่า ตนไม่ค่อยใช้จินตนาการในทางร้าย และพยายามใช้จินตนาการในทางดี เพราะมันจะคุยกับฝ่ายต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ส่วนจะคุยกับพรรคภูมิใจไทยนั้น ตนต้องไปคุยกับทุกฝ่ายอยู่ดี และตนเชื่อในการเจรจา เมื่อถามว่าจินตนาการที่ดีนั้นจะจัดการทุกอย่างให้ลงตัวและไม่เขย่าเสถียรภาพรัฐบาล นายสุเทพกล่าวว่า ตนเชื่อว่าจัดการได้แน่นอน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 24 สิงหาคม 2552 11:43 น.
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9520000096172

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

รู้ทันปัญหาปราสาทพระวิหาร

วิดีทัศน์นำการเสวนา (25/08/2552)

View All
<< สิงหาคม 2009 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]