• ไพวรินทร์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : paiwarin@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-07-31
  • จำนวนเรื่อง : 346
  • จำนวนผู้ชม : 346878
  • ส่ง msg :
  • โหวต 345 คน
ทางหนังสือ ต้นกล้า ม้าก้านกล้วย
คิดไม่ถึง จะคิดถึง ถึงเพียงนี้ คิดไม่ถึง ใจจะมี ที่คิดถึง เพียงแค่คิด ไม่คิดว่า จะตราตรึง คิดที่นี่ อีกที่หนึ่ง คิดถึงกัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/paiwarinkhaongam
วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2552
Posted by ไพวรินทร์ , ผู้อ่าน : 9082 , 10:10:33 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ไพวรินทร์

ทางหนังสือ  ทางชีวิต 

ไพวรินทร์  ขาวงาม

 

พุทธศักราช ๒๕๐๔ –

เกิดในครอบครัวชาวนา  ต. ทุ่งกุลา  อ. สุวรรณภูมิ  จ. ร้อยเอ็ด

ศึกษาระดับประถมตอนต้น  โรงเรียนบ้านสาหร่าย  อ. สุวรรณภูมิ  จ. ร้อยเอ็ด

ศึกษาระดับประถมตอนปลาย  โรงเรียนบ้านตาหยวก  อ. สุวรรณภูมิ  จ. ร้อยเอ็ด

 

พุทธศักราช ๒๕๑๘ –

บรรพชาเป็นสามเณร  ศึกษาระดับนักตรี – เอก  วัดไตรรัตนาราม  อ. เมือง  จ. สุรินทร์

อุปสมบทเป็นพระภิกษุ  ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย 

สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย  อ. วังน้อย  จ. พระนครศรีอยุธยา

ลาสิกขาหลังบวช ๘ ปี  เคยสมัครเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

พุทธศักราช  ๒๕๒๐ – ๒๕๒๙

เริ่มต้นเขียนอ่าน  มีผลงานเผยแพร่

ไม่มีลำนำรักจากคนยากไร้ (บทร้อยกรองชิ้นแรก)

ฟ้ายังไม่มืด  (เรื่องสั้นเรื่องแรก)

ลำนำวเนจร  (หนังสือร้อยกรอง  ตีพิมพ์แล้ว ๓ ครั้ง)

คำใดจะเอ่ยได้ดั่งใจ (หนังสือร้อยกรอง  ตีพิมพ์แล้ว ๔ ครั้ง) )

 

พุทธศักราช  ๒๕๓๐ – ๒๕๔๐

ไม่ใช่กวีนิพนธ์จากชายป่าอารยธรรม  (หนังสือร้อยแก้ว  ตีพิมพ์แล้ว ๓ ครั้ง)

ฤดีกาล  (หนังสือร้อยกรอง  ตีพิมพ์แล้ว ๓ ครั้ง)

คือแรงใจและไฟฝัน  (หนังสือร้อยกรอง  ร่วมกับภาพถ่าย ธีรภาพ  โลหิตกุล  ตีพิมพ์แล้ว ๒ ครั้ง)

ถนนนักฝัน  (หนังสือร้อยกรอง  ร่วมกับภาพจิตรกรรม ปริญญา  ตันติสุข)

ม้าก้านกล้วย  (หนังสือร้อยกรอง  ตีพิมพ์แล้ว ๒๕ ครั้ง)

ม้าก้านกล้วย ภาคภาษาอังกฤษ  (แปลโด ย ม.ล .พีระพงศ์  เกษมศรี  ตีพิมพ์แล้ว ๓ ครั้ง)

หลายบทกวีจากหลายเล่ม  แปลเป็นภาษาอังกฤษ   ญี่ปุ่น  มลายู  กัมพูชา ฯลฯ 

 

พุทธศักราช  ๒๕๔๑ – ๒๕๔๙

เจ้านกกวี  (หนังสือร้อยกรอง)

ทอดยอด  (หนังสือร้อยแก้ว)

เพราะภาพพูดได้  หัวใจจึงขอฟัง  (หนังสือร้อยแก้ว  ร่วมกับภาพถ่ายตัวเอง)

ผมจรรอนแรมจากลุ่มน้ำมูล  (หนังสือร้อยแก้ว)

ที่ใดมีรัก  ที่นั่นมีรัก  (หนังสือร้อยกรอง)

กลอนกล่อมโลก  (หนังสือร้อยกรอง)

ดวงใจจึงจำนรรจ์ (หนังสือร้อยกรอง  ไทย – อังกฤษ  แปลโดย  วรวดี  วงศ์สง่า)

จิบใจ  จอกจ้อย  (หนังสือร้อยกรอง  ร่วมกับบทกวีร้อยแก้ว  พาสนา  แพรวพรรณ)

มันคงไม่ตายง่ายๆ หรอก  (หนังสือร้อยแก้ว)

เราจะพบกันอีกไหม  (หนังสือร้อยกรอง)

 

พุทธศักราช  ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน

หลายชีวิต  คิดถึงบ้าน  (หนังสือร้อยแก้ว)

โฉมชีวาอุษาคะนึง  (หนังสือร้อยกรอง)

แอบรักหมาชาวบ้าน  (หนังสือร้อยแก้ว)

ฯลฯ

 

 

วิทยานิพนธ์อันเกี่ยวเนื่องด้วยงานกวีนิพนธ์ของ ไพวรินทร์  ขาวงาม

(เท่าที่พบข้อมูล)

 

๑.      “วิเคราะห์กวีนิพนธ์ของ ไพวรินทร์  ขาวงาม”  โดย พระมหาสาคร  ภักดีนอก  มหาวิทยาลัยนเรศวร  (๒๕๔๓)

๒.     “การวิเคราะห์บทร้อยกรองของ ไพวรินทร์  ขาวงาม”  โดย เพ็ญพักตร์  สูงสุมาลย์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  (๒๕๔๔)

๓.    “สุนทรียภาพในวรรณกรรมร้อยกรองของ ไพวรินทร์  ขาวงาม”  โดย พรพิมล  พิมสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (๒๕๔๒)

๔.    “วัจนลีลาในการเสนอภาพลักษณ์สังคมเมืองในกวีนิพนธ์ของ ไพวรินทร์  ขาวงาม”  โดย นฤมล  อินทรลักษณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (๒๕๔๕)

๕.    จินตภาพที่เกี่ยวกับธรรมชาติในกวีนิพนธ์ของ อุชเชนี,  เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  และ ไพวรินทร์  ขาวงาม”  โดย เบญจพร  เนียรนาทสกุล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (๒๕๔๔)

๖.     “นิราศสมัยใหม่ในกวีนิพนธ์ของ อังคาร  กัลยาณพงศ์  และ ไพวรินทร์  ขาวงาม”  โดย ณัฐกาญจน์  นาคนวล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (๒๕๔๗)

๗.    งานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. “โลกทัศน์ในรวมบทกวีนิพนธ์ ม้าก้านกล้วย ของ ไพวรินทร์  ขาวงาม”  โดย กีรติกานต์  บุญฤทธิ์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี (๒๕๕๐) 

 

 

บางกิจกรรมประวัติ

ปี ๒๕๔๗  เป็นตัวแทนกวีไทย ร่วมอ่านบทกวีนานาชาติ  

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  มาเลเซีย

ปี ๒๕๔๘  ร่วมประชุมและอ่านบทกวีในนามสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

ณ กรุงฮานอย  เวียดนาม

ปี ๒๕๕๐  ร่วมประชุมและอ่านบทกวีในนามสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  มาเลเซีย

 

บางเกียรติประวัติ

ปี ๒๕๓๕  คือแรงใจและไฟฝัน ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น  คณะกรรมการพัฒนาหนังสือฯ

ปี ๒๕๓๘  ม้าก้านกล้วย ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซี่ยน (ซีไรต์)

ปี ๒๕๔๑ ต่อหน้าความทรงจำและกาลเวลา ได้รับรางวัลบทกวีดีเด่น  สมาคมภาษาและหนังสือฯ

ปี ๒๕๔๒  บนวิถีแห่งการมีชีวิตอยู่ ได้รับรางวัลบทกวีดีเด่น  สมาคมภาษาและหนังสือฯ

ปี ๒๕๔๘  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

บางกิจกรรมสังคม

ที่ปรึกษาสโมสรนักเขียนภาคอีสาน

ที่ปรึกษากลุ่มสุรินทร์สโมสร  สุรินทร์

ที่ปรึกษาชุมนุมต้นกล้าวรรณศิลป์ โรงเรียนบ้านไผ่  ขอนแก่น

กรรมการรางวัล “พานแว่นฟ้า” (ลาออกแล้ว)

กรรมการรางวัล “นายอินทร์  อะวอร์ด”

กรรมการโครงการประกวดบทร้อยกร้อยกรองเยาวชน  มูลนิธิเด็ก

คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ, เนชั่นสุดสัปดาห์,สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์

คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ในนามปากกา กุลา  กรกุหลาบ

นักเขียนรับเชิญ นิตยสาร ขวัญเรือน, กุลสตรี ฯลฯ

คอลัมนิสต์จุลสาร สุรินทร์สโมสร

กรรมการกองทุนศิลปินครูบ้านป่า สลา  คุณวุฒิ

กรรมการกองทุน กนกพงศ์  สงสมพันธุ์

อาจารย์พิเศษ และวิทยากร  ตามคำเชิญของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

ฯลฯ

 

ครอบครัว

สถานภาพสมรส  ภรรยาชื่อ สุกัญญา  ชวฤทธิ์

บุตรชายชื่อ  เด็กชายคำพุทธิคุณ  ขาวงาม

พำนักที่  ๕๙๙/๙๕  ถนนสมหวังสังวาลย์   อ. บ้านไผ่  จ. ขอนแก่น

หมายเลขติดต่อ ๐๔๓  ๒๗๔๘๙๒ และ ๐๘๙  ๔๘๒๒๗๒๔

อีเมล์ paiwarin@yahoo.com

และ www.oknation.net/blog/paiwarinkhaongam

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
พันธกานท์ วันที่ : 07/04/2009 เวลา : 21.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panthakant
สวนอักษร : ธารคำท่ามกลางยุคสมัยฯ  "พันธกานท์ ตฤณราษฎร์" 

มาอ่านประวัติท่านไพฯด้วยความคิดถึงขอรับท่าน

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ทิดโส วันที่ : 11/03/2009 เวลา : 15.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tidso
ข้าวเปลือกเมล็ดเดียว ต้มเหล้าไม่ได้

หวัดดีครับอ้ายไพ
ขออภัย หากต้องการนำประวัติและผลงานของอ้ายไปประกอบ
ทิดโสขอไว้หม่องนี้เลยเด้อครับ
ขอบคุณครับ 5555
..
สำบายดีเนาะครับ
ปานได๋สิได้กินก้อยนำน้อ
คึดฮอดเด้อครับ

ไปละ อิอิอิ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ไพวรินทร์ วันที่ : 11/03/2009 เวลา : 09.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paiwarinkhaongam
มือเปื้อนดิน  จะปั้นดิน  เป็นดวงดาว  ใจเหน็บหนาว  จะเคี่ยวหนาว  เป็นเปลวไฟ

zeit
ติ๊ก ชำนาญ ณ เยอรมัน ครับ
ไม่เห็นต้องอายอะไรเลยครับ
เพื่อนร่วมเรียน ไม่ได้เจอกันหลายสิบปี
ยังคิดถึงกันได้ ดีที่สุดแล้ว
งานและชื่อเสียงของเรา เป็นไปตามวิถี
ไม่ได้วิเศษกว่าเพื่อนๆ เลย
มีโอกาสกลับเมืองไทย
พาครอบครัวพบกันหน่อยก้ดี
ระลึกถึงครับ
ไพวรินทร์

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
zeit วันที่ : 11/03/2009 เวลา : 06.23 น.

สวัสดีครับ โอ้โหเฮะ ไม่เจอกันนานใบ ประกาศยาวเหยียดเลย ตามหาข้อมูลตั้งนาน เพิ่งมาพบจะๆตรงนี้เอง ดีใจจริงๆที่มีเพื่อนเคยเรียนด้วยกัน ประสบความสำหรับด้วยดี แล้วยังงี้จะกล้ามาเยี่ยมเยียนหรือเปล่าหนอเรา อายคับ..จากยรม.

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
zeit วันที่ : 11/03/2009 เวลา : 06.23 น.


ความคิดเห็นที่ 4 (0)
zeit วันที่ : 11/03/2009 เวลา : 06.23 น.


ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ไพวรินทร์ วันที่ : 10/03/2009 เวลา : 12.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paiwarinkhaongam
มือเปื้อนดิน  จะปั้นดิน  เป็นดวงดาว  ใจเหน็บหนาว  จะเคี่ยวหนาว  เป็นเปลวไฟ

ครับ
นำมาลงไว้
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ต้องการค้นข้อมูล
หลายครั้งที่มีการใช้ข้อมูลเก่าๆ จากเว็บไซต์ต่างๆ
ที่ยังไม่ได้ผ่านการปรับปรุงตามวันเวลา
ต่อไปนี้ ที่นี่จะมีการปรับให้ใหม่ ๆ เสมอ
ตามวันเวลาอันสมควร
...
ขอบคุณสำหรับมิตรภาพ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
อณูทิพย์ธารทอง วันที่ : 10/03/2009 เวลา : 12.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Anutip

มาศึกษาเส้นทางชีวิตของกวีซีไรต์...ขอบคุณคุณพี่ไพวรินทร์ ขาวงาม มากครับที่เอื้อเฟื้อข้อมูล โอ้โห พี่มาแรงแซงโค้งนะนี่ผมแต่งงานมา 10 ปี ยังไม่มีพยานรักสักคนเลยครับ...มีเวลาก็แวะมาเสพงานกวีพี่ท่านประจำ เพียงแต่ไม่ได้คอมเมนต์ครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
น้ำใส วันที่ : 10/03/2009 เวลา : 10.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chayada
 


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]