*/
  • minmint
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : kawinporn@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-10-05
  • จำนวนเรื่อง : 88
  • จำนวนผู้ชม : 276523
  • จำนวนผู้โหวต : 232
  • ส่ง msg :
  • โหวต 232 คน
<< ตุลาคม 2007 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2550
Posted by minmint , ผู้อ่าน : 7373 , 15:57:27 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน


                           

         ‘ โขน  ( “ KHON ” - THAI MASKED DANCE ) 

สุดยอดของนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย ที่ต้องปีนบันไดดู ในทัศนะของ คนทั่วไป มีผู้ที่จะเข้าใจและซาบซึ้งต่อศิลปแขนงนี้น้อยลงทุกที ในปัจจุบันโขนจึงได้รับการอนุรักษ์โดยทำให้ เข้าใจง่ายขึ้นด้วย วิธีการแสดงและองค์ประกอบของรูปแบบการนำเสนอ ที่ไม่ทำให้ คุณค่าของงานประณีตศิลป์ลดทอนลงไปได้เลย ยังคงวิจิตรใน ทุกกระบวนการ ในขณะ เดียวกันการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม แขนงนี้ ได้เติบโตอย่างมีวิวัฒน์ที่ชัดเจน ตามแนวทางที่เป็น เอกลักษณ์ไทย ในขนบเดิมและการต่อยอดทางปัญญา ของศิลปิน รุ่นใหม่ ที่มีวิธีคิดโดดเด่นดว้ยอัตลักษณ์ ซึ่งสร้างมิติใหม่ให้กับ การแสดง โขนของไทย และร่วมเดินทางไปกับสังคมปัจจุบันใน สากลโลกได้อย่างมีเอกลักษณ์ของชาติเฉกเช่นอารยะประเทศ
ทั้งหลาย ในโลก

                                          

ศาลาเฉลิมกรุง โรงมหรสพหลวง ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 เสมือนเป็น สถาบันแห่งการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ ปัจจุบันจึงได้รับการปรับปรุงให้เป็นโรงละคร หลวงและเป็น พิพิธภัณฑ์โขน ที่ทุกคน สามารถเข้าชม ได้ ซึ่งจะเป็น Land Mark ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งสำหรับดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่สนใจในงาน ศิลปวัฒนธรรมของไทย และในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อเป็นการ สนองต่อพระมหากรุณาธิคุณในการดำเนินตามรอยเบื้องพระ  ยุคลบาท และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ จึงได้รับการคัดสรรเพื่อจัดให้มีการแสดงโขนอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2549 ในเรื่อง รามเกียรติ์  โดยโขนคณะใหม่ ที่ได้รับการ คัดเลือก จาก หลายสถาบัน ภายใต้การ ควบคุมการฝึกซ้อมของ คณะครูจาก วิทยาลัยนาฏศิลปและกรมศิลปากร ด้วยวิธีการ นำเสนอการให้ ความบันเทิงและ ความรู้ แก่ประชาชนทั้งในแง่ ของประวัติศาสตร์ศิลป์ และศิลปะการแสดงที่กระชับและเข้าใจง่าย 

                                          

นอกจากวโรกาสสำคัญครบ60ปีครองราชย์แล้ว อีกวาระที่สำคัญ คือการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ กรมศิลปากรจึงได้รับพระราชทาน พระราชเสาวนีย์ใน สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และแนวพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้จัด สร้างเครื่องแต่งกายโขนที่มีเอกลักษณ์ วิจิตร งดงามตามแบบแผนโบราณราชประเพณีไทย
เพื่ออนุรักษ์ให้เป็นแบบมาตรฐานของ กรมศิลปากร
 ทางกรมจึงได้ พิจารณาคัดเลือกบท โขนชุด ศึกพรหมาสตร์ ซึ่งประกอบ ไปด้วยเครื่องแต่งกายจำนวน 31 รายการ รวม 96 ชุด งบประมาณทั้งสิ้น 10,610,000 บาท ( งบประมาณปี 2549 )

            การจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนแบบโบราณครั้งนี้ทางกรมศิลปากร ได้แต่งตั้งคณะ กรรมการฝ่ายต่างๆ และกำหนดภารกิจ แนวทางการดำเนินงานไว้เป็นขั้นเป็นตอน นับตั้งแต่ การศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์ เครื่องแต่งกายโขน แบบโบราณ (สำหรับ เป็นแนวทางในการออกแบบลวดลาย) เมื่อวิจัยจนสรุปข้อมูลได้แล้ว จึงเป็นการ ออกแบบลวดลาย ทั้งพระ นาง ลิง ยักษ์ และ เครื่องประดับศรีษะ พร้อมอาวุธ แล้วจึงจัด สร้างชุดจากลวดลาย ที่ได้ออกแบบไว้ และ ขั้นตอนสุดท้าย คือ การจัดพิมพ์หนังสือ เพื่อรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดสร้าง (คู่ขนานกันไปใน ทุก ขั้นตอน) ที่สุดแล้วจะมีการบันทึกไว้เป็น จดหมาย ของชาติด้วย นั่นเพราะ โขนเป็นการแสดง นาฏกรรมชั้นสูงในราชสำนัก ใช้เป็นเครื่อง ราชูปโภค และแสดงถึงพระเกียรติยศของ พระมหากษัตริย์ไทย ตลอดจน พระบรมวงศานุวงศ์ โขนจึงเป็น ทั้งศิลปะและวัฒนธรรมประจำชาติที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทย ได้อย่างสง่างาม สมเกียรติประเทศชาติิิ

            

นอกจากการแสดง
(โขน) ใน แนวอนุรักษ์ หรือ แนวประเพณี แล้ว ยังมีแนวร่วมสมัย ในวิธีการนำเสนอ ก็ถือเป็นบทบันทึกสำคัญของยุคสมัย ( การนำเสนองาน แบบ สื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Cross Culture) ด้วยรูปแบบ Dance Performance )เพราะงานศิลปะ คือแนวทางที่ เปิิดโอกาสให้คนเราได้ใช้ ความสามารถ และจิตวิญญาณ ในการสร้างงานได้ ชัดเจน หนึ่งในศิลปิน รุ่นใหม่ที่มีความ โดดเด่นด้วย อัตลักษณ์ ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตัวเอง และ เป็นที่ ยอมรับในระดับ นานาชาติ คือ พิเชษฐ กลั่นชื่น ศิลปิน ศิลปาธร ปี 2549 นักเต้นร่วม สมัย ผู้มีผลงาน และความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะเป็นสื่อกลาง ในการเผยแพร่การ เต้นในแนวร่วมสมัย (contemporary ) โดยใช้ร่างกายสื่อสาร ในรูปแบบของ ประเพณีีไทยและสากล  AppleMark


                      

ประเด็นหลักในการทำงานของผมกับ
นาฏศิลป์ไทย คือ
 เรียนรู้ ค้นหา และ สานต่อ เรียนรู้ว่า ของเดิมคืออะไร เกิดขึ้น และสืบทอดมาอย่างไร ค้นหาว่าอะไรคือองค์ประกอบและ
ความหมายที่ซ่อนอยู่
 สานต่อคือ ทำอย่างไรจะให้รำไทยมีมิติใหม่ที่ร่วม
เดินทางไปกับสังคมปัจจุบันได้ตลอด เวลา
 ไม่ใช่เพียงช่วงเทศกาล หรือ วาระสำคัญของบ้านเมือง 

ในนาฏศิลป์ไทย มีองค์ประกอบอยู่หลายอย่าง เช่น เสื้อผ้า ดนตรี วรรณศิลป์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ คือองค์ประกอบทั้งสิ้น(Arts Decoration) ซึ่งตัวนาฏศิลป์ไทยจริงๆ คือ มนุษย์ กับท่ารำที่เคลื่อนไหว เท่านั้น AppleMarkAppleMarkAppleMarkAppleMark
พิเชษฐมองว่า...“ ร่างกายคือภาษา จิตใจ คือความรู้สึก

 นาฏศิลป์ไทยของพิเชษฐก็คือ การใช้ร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึก สื่อสารกับผู้ชม ไปตามเรื่องราว ต่างๆ ที่อยากนำเสนอ ซึ่งในวงการ นาฏศิลป์ไทย มีผู้รู้มากมาย... แต่ไม่มีผู้ตื่นและเบิกบาน ตื่น  ที่จะรับรู้และยอมรับว่า วันนี้สังคม เปลี่ยนแปลงหรือ เป็นอย่างไร เบิกบาน ที่จะมีความคิดเปิดกว้าง ยอมรับ และเข้าใจที่จะเรียนรู้ สิ่งใหม่โดยให้ ความงามของตัวเองยังคงอยู่เช่นเดิม 

         
สำหรับในงาน
 I am a demon เขาได้นำเสนอ 3 ประเด็นหลัก ที่สอดคล้องกับ แนวคิดดังกล่าว คือ 

 ประเด็นที่ 1 การให้ความสำคัญกับองค์ประกอบมากกว่า

การเต้นโขน ทุกคนพัฒนาเรื่อง เครื่องแต่งกาย ฉาก แสง เสียง ให้ดีใหม่ แต่ไม่มีใครเคยพูดถึง เรื่อง คุณภาพ ของนักเต้น ท่าเต้น การฝึกซ้อม แต่เขาเชื่อใน คุณภาพของมนุษย์มากกว่า สิ่งของวัตถุที่นำมาตบแต่ง

 ประเด็นที่ 2 อะไรคือความหมาย I am a demon

 ประเด็นที่ 3 การเรียนด้วยศรัทธาและการสอนด้วยความรัก
และเมตตา
สำคัญกว่าการเรียนเพราะหน้าที่และ
สอนเพื่อภาระงาน
 ด้วยวิธีการเรียนกับคูร ( ชัยยศ คุ้มมณี ) ในระยะเวลา 16 ปี ที่มีความ ศรัทธาและเชื่อมั่นใน ครูผู้สอน และสิ่งที่สำคัญ ก็คือ ศิลปะต้องเรียนด้วยใจและสอนด้วยใจ ไม่ใช่หน้าที่ เหมือนที่เป็นอยู่ ที่ทำให้ศิลปะ การเต้นโขน  วันนี้ เป็นเหมือนนักเต้น หุ่นยนต์ ที่ทำตามหน้าที่สิ้นเดือนรับเงิน หมดชั่วโมงเลิกสอน ศิลปะต้องการเวลา การฝึกฝน และการดูแล เอาใจใส่จากครูผู้สอน ด้วยความไว้วางใจกัน ทั้งผู้เรียน และผู้สอน 

                    

I am a demon นั้นไม่ใช่สิ่งใหม่ เป็นสิ่งที่ ทุกคนรู้ แต่ดูเหมือนว่าทุกคนจะหลงลืมไป เพราะมัวไปยึดติดกับ เครื่องปรุงแต่ง ทางสังคม I am a demon เป็นการบอก กล่าวว่า    ‘ หลงได้ แต่อย่าลืมว่าอะไร คือรำไทยจริงๆ

ผมเป็นยักษ์ (I am a demon) / 25 มิถุนายน 2549 เวลา 19.30 . เป็นการกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องสำหรับผู้ที่พลาดชมเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ ตัวละครยักษ์ ในโขนในมุมมอง ของ พิเชษฐ กลั่นชื่น ว่าต้องประกอบ ด้วยอะไร บ้าง โดยใช้วิธีการ นำเสนองานแบบ สื่อสาร ข้ามวัฒนธรรม (Cross Culture) ด้วยรูปแบบ Dance Performance เพื่อนำเสนอ สิ่งที่ซ่อนอยู่ใน โครงสร้าง และการเคลื่อนไหวของโขนยักษ์ ด้วยหลักการทาง วิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ เพื่อหาคำอธิบายที่กระจ่างชัด ถึงหัวใจ และความหมาย ของการเคลื่อนไหว

AppleMark
               

ไม่ว่ารูปแบบการนำเสนอจะแตกต่างกันอย่างไร ในโขน แต่สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญร่วมกันคือ พลัง แห่งศรัทธาใน นาฏยศาสตร์ปี 2549 พิเชษฐได้นำการแสดงเรื่องนี้ มาคารวะครู ชัยยศ คุ้มมณี ครูผู้สอนโขนแก่เขา ในปีนี้ 2550 พิเชษฐ มาพร้อมกับการแสดง ที่ต่อเนื่องจาก Pichet Klunchun and Myself, I am a Demonและ About Khon ครั้งนั้น เขามาในชุด นุ่งน้อยห่มน้อย ทรมานใจสาว ครั้งนี้เขาจะทรงเครื่องเต็มยศ เป็นที่น่าสนใจว่า มันคือ ความหมายของอะไร เขามักจะมา พร้อมกับความน่าประหลาดใจเสมอ นัย ครั้งนี้มีว่าอย่างไร ? สำคัญแค่ไหน ? ไม่น่าพลาด เชิญพิสูจน์ได้เลยค๋ะ

" About Khon " โดย พิเชษฐ กลั่นชื่น Jerome Bel  เปิดการแสดงเพียง วันเดียว ในวันอาทิตย์ที่ 21ตุลาคม 2550 เวลา : 19.00 น. ที่ พิพิธภัณฑ์ บ้านหม่อมราชวงศ์ คึกฤทธ์ ปราโมท (ซอยสวนพลู สาธร 3 )

บัตรราคา 800

* ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

 English: 081-9850281

Thai: 081-9231029

ขอขอบคุณ ภาพการแสดงโขนที่โรงละคร

ศาลาเฉลิมกรุงโดบุญฑิตา สุภัทรพันธ์

 

 อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
อะหนึ่ง วันที่ : 02/04/2009 เวลา : 15.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mindhand
  อะหนึ่ง    คิ ด เ ขี ย น...พ อ สั ง เ ข ป  

มานั่งดู อะ เบ้าท์ โขน ครับ

ไม่เห็นต้องปีนบันไดดูเลยนิ


ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ครูแมน วันที่ : 19/10/2007 เวลา : 01.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/manrit

แวะมาเยี่ยมเช่นเคยครับ ครูแมนมีงานวิจัยเชิงคุณภาพให้ศึกษาและร่วมแสดงความคิดเห็น เรียนเชิญนะครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
Supawan วันที่ : 12/10/2007 เวลา : 19.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

ขอบคุณค่ะ ... สำหรับบทความค่ะ ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมค่ะ จะติดตามอ่านบ่อยๆค่ะ

มีความสุขในคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
minmint วันที่ : 12/10/2007 เวลา : 16.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paradiso

กราบขอบพระคุณครูแมนมากค่ะ ที่ให้กำลังใจblogger
มือใหม่หัดคอม ทุกประโยคของครูแม้จะสั้น ๆ แต่มี
ความหมายต่อการทำงานเหลือเกิน รู้สึกไม่ได้เดินอยู่เพียง
ลำพัง แวะเข้ามาเยี่ยมเติมพลังกันใหม่นะคะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ครูแมน วันที่ : 12/10/2007 เวลา : 16.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/manrit

ได้อ่านเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมแบบไทยชั้นสูง แต่นำเสนอในแบบชาวบ้านๆ อย่างนี้แล้ว อดภูมิใจไม่ได้ครับ ที่ยังมีเพื่อนๆชาวโอเคที่ยังดำรงไว้ซึ่งความสวยงามของเรื่องราวที่น่าจดจำและคู่ควรกับการเผยแพร่อย่างยิ่ง... อย่างโขนไทย ครับ เป็นกำลังให้นะครับ และกำลังรออ่านผลงานของท่านอีกนะครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน