*/
  • minmint
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : kawinporn@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-10-05
  • จำนวนเรื่อง : 88
  • จำนวนผู้ชม : 276522
  • จำนวนผู้โหวต : 232
  • ส่ง msg :
  • โหวต 232 คน
<< พฤศจิกายน 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552
Posted by minmint , ผู้อ่าน : 7261 , 15:21:45 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

รายงานพิเศษ พระพุทธศาสนากับพญานาค สู่ " นาคา " นาฏศิลป์ร่วมสมัยโดย โกมลกูณฑ์นาค เป็นหนึ่งในสาวกของพระพุทธเจ้าที่มีบทบาทสำคัญในพุทธประวัติ ซึ่งเป็นสมมุติเทพที่คนไทยศรัทธามานานพร้อม ๆ กับการถือกำเนิดพระพุทธศาสนาในประเทศ นับเป็นเวลาสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้ว มีความสำคัญทั้งในศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม เป็นสัญลักษณ์ของศิริมงคลแห่งชีวิต ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน ไม่ต่างจาก มังกร สมมุติเทพของจีน ที่มีตำนานแห่งความสักสิทธิ์ที่เล่าขานกันมายาวนาน เช่นเดียวกับอีกหลายชนชาติในโลก

ในบทบาทเดียวกัน อันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านของความศรัทธา เชื่อมั่น และพิทักษ์ พระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาล แต่ปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ คนรุ่นใหม่กลับพยายามหาหลักการทางวิทยาศาสตร์มาลบล้างความเชื่ออันดีงามของบรรพบุรุษ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแปรเปลี่ยนของจิตรใจ ศรัทธา และความเชื่อมั่นที่พุทธศาสนิกชนมีต่อพระพุทธศาสนา
พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานฝ่ายสงฆ์

ทาง สมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ หรือ สพวช. ( ถือกำเนิดเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อ เดือนพฤษภาคม พ.ศ 2552 ด้วยปณิธานที่จะ ให้การสนับสนุน ส่งเสริมองค์กรต่างๆ ที่ดำเนินงานเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทย ) จึงได้จัด โครงการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย เพื่อพิทักษ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนา ขึ้น โดยจัดให้มีการแสดงนาฏลีลาร่วมสมัยเรื่อง “ นาคา “ ของคณะนาฏศิลป์ “ โกมลกูณฑ์​ ” เป็นการนำเสนอเพื่อเชื่อมโยง ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม และในวันแถลงข่าว 16 พฤศจิกายน 2552 ณ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ  โดยได้จัดให้มีการเสวนาทางวิชาการขึ้น ในหัวข้อ “ พญานาค กับพระพุทธศาสนา ”  ด้วยเจตนาที่จะนำเรื่องราวความเกี่ยวข้องของพญานาคกับพระพุทธศาสนา มาเป็นแรงจูงใจให้ผู้คน ในสังคมปัจจุบัน และที่สำคัญคือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลพระพุทธศาสนา ได้ตระหนักและเกิดสำนึก ร่วมกันพิทักษ์ สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ด้วยแนวทางการทำงานของแต่ละองค์กร ที่มี สพวช. เป็นพลังสนับสนุน เพื่อการขับเคลื่อนก้าวหน้าต่อไป

 และด้วยความเชื่อมั่นว่า การแสดงนาฏลีลาที่วิจิตรงดงามเรื่อง “ นาคา “ และสาระสำคัญที่รังสรรค์ขึ้นด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะสามารถสร้างจิตสำนึก แรงจูงใจ และปลูกฝังให้เยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นพลังสำคัญในอนาคต ไม่หลุด ไหลไปกับแรงแห่งยุคโลกาภิวัฒน์จนวิบัติศรัทธา  ได้มีจิตสำนึกที่ดี ศรัทธา และมั่นคงในพระพุทธศาสนาสืบไป

นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  ประธานฝ่ายฆารวาส
 

การจัดเสวนา ในหัวข้อ ” พญานาคกับพระพุทธศาสนา “

เป็นการเสวนาเชิงวิชาการ ระหว่างองค์กรทางภาครัฐ และองค์กรเอกชน ที่มีบทบาททางพระพุทธศาสนา

 พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆารวาส

พิธีกร โดย นายสมหมาย สุภาษิต หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระครูปลัดสุวัฒจริยคุณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการนิสิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


นายณรงค์ หนูเชื้อ ประธานโครงการ และ นายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ  เสวนาเรื่อง 

 “ปัญหาในพระพุทธศาสนา และบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน”

อาจารย์แสวง อุดมศรี จาก มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


 


ผู้ร่วมเสวนา  นายสัมพันธ์ เสริมชีพ อนุกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เสวนาเรื่อง 
“ กฎหมายเพื่อพิทักษ์พระพุทธศาสนา ”อาจารย์ นิมิต พิพิธกุล ศิลปินศิลปาธร  กระทรวงวัฒนธรรม , ผู้อำนวยการ คณะหุ่นสายเสมา และ มันตาศิลปะการแสดง 

 เสวนาเรื่อง   “ นาฏกรรมไทยกับการพิทักษ์ และส่งเสริมพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน ”อาจารย์ ธีรยุทธ นิลมูล ผู้ชำนาญการวิจิตรศิลป์ นีโอล้านนา เสวนาเรื่อง  “ พญานาคในตำนานกับงานศิลปกรรม  ”

 รูปแบบการจัดการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยเรื่อง “นาคา”

 การจัดการแสดงเรื่อง “นาคา” ถือเป็นส่วนที่สำคัญของการจัดโครงการนี้ ได้รับเกียรติจากกลุ่มนาฏศิลป์ร่วมสมัย “ โกมลกูณฑ์ ” หนึ่งในเครือข่ายของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้จัดการแสดง “ นาคา “ เป็นเรื่องราวบทสรุปความสัมพันธ์ และบทบาท ของพญานาคกับพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงยุคปัจจุบัน พื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกค่านิยมทางจิตใจให้พุทธศาสนิกชน ได้เห็นความสำคัญ และคุณค่าของศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา เพราะหากเราขาดศรัทธา และความเชื่อมั่นในพุทธประวัติ รวมถึงสิ่งที่เป็นตำนาน อาทิ พญานาค ฯลฯ แล้ว ก็อาจเกิดความสั่นคลอนต่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาในอนาคต.

ลำดับการแสดง

  การแสดงเบิกโรง ชุด “ ฉุยฉายนาคา ”  ( 7 นาที )

เป็นการแสดงเพื่อการอนุรักษ์นาฏศิลป์มรดกทางศิลปะของไทยในแบบราชสำนัก ได้มีการประดิษฐ์ท่ารำ เนื้อร้อง และการแต่งกายขึ้นใหม่ตามจารีตประเพณี เพื่อใช้แสดงใน “ โครงการจัดการแสดง นาฏศิลป์ร่วมสมัย เพื่อพิทักษ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนา ” ครั้งนี้โดยเฉพาะ

( ประดิษฐ์ท่ารำโดย อาจารย์ ธงชัย หาญณรงค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม )

นำเข้าการแสดงด้วย ร่าย “ นาค “ ( ขับเสภา 8 นาที  และ เชิดหนังใหญ่พญานาค  ในเพลงเชิดนอก  2 นาที  รวม10 ที  )

เป็นการร้องอารัมพบท เพื่อกล่าวถึงความเชื่อในเรื่องของพญานาค ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล จวบจนถึงยุคสมัยปัจจุบันที่ยังปรากฏความเชื่อที่สัมผัสได้ ทราบได้ว่านาคยังมีอยู่จริง ไม่ว่าจะเป็นการบอกเล่าจากพระอริยสงฆ์ หรือปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ตลอดจนความศรัทธาที่พญานาคมีต่อพระพุทธศาสนา ฯลฯ

 

การแสดงนาฏลีลาร่วมสมัย แบ่งออกเป็น 3 องค์

องค์ที่ 1. “นาค”

องค์ที่ 2. “นาคา-วิปโยค”

องค์ที่ 3. “นาคปรก”

รวมเวลาการแสดงทั้งสิ้น หนึ่งชั่วโมงครึ่ง 
( ประดิษฐ์ท่ารำโดย อาจารย์ ธงชัย หาญณรงค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม / ประธานคณะ โกมลกูณฑ์​
นาฏศิลป์ร่วมสมัย ที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน และเชี่ยวชาญในการแสดงแนวจารีต )

องค์ที่ 1. “นาค”

 เป็นการแสดงท่าทางนาคาอันวิจิตร สื่อให้เห็นถึงเรื่องราวตามตำนานที่ พญานาคมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ถึงขั้นปลอมกายเป็นมนุษย์เพื่ออุปสมบท แต่พญานาคก็ไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งการจะครองผ้าไตรจีวร จุดเด่นขององค์นี้ อยู่ที่ฉากการเข้าอุปสมบทของพญานาค กำลังครองผ้าขาวที่มีความยาวนับสิบเมตร แต่ปลายผ้ากลับมีหางโผล่ออกมา สื่อให้เห็นว่าอย่างไรเสียก็คือนาค และฉากที่สร้างความสะเทือนทางอารมณ์ในความวิจิตรของการแสดงนั้น ก็คือ การที่ไม่สามารถอุปสมบทได้ แต่ขอให้เราจดจำท่านไว้เพื่อเตือนสติเหล่าพุทธบุตร และพุทธศาสนิกชน ด้วยการฝากไว้เพียงแต่ชื่อว่า “ บวชนาค ” องค์ที่ 2. “นาคา-วิปโยค”

 เป็นช่วงการแสดงที่ตื้นเต้น เร้าใจ สื่อให้เห็นถึงยุคโลกาภิวัฒน์ ที่เป็นวิกฤตด้วยการสร้างความเชื่อใหม่ๆ ที่ทำให้พุทธศาสนิกชนด้อยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทั้งผู้ที่อยู่นอกศาสนา ศาสนาเดียวกัน และผู้ไม่มีศาสนา ซึ่งพญานาคเองก็เป็นผู้ที่หาหนทางศึกษาธรรม อันหมายถึงปลายทางความหลุดพ้นจากกิเลสอันเป็นความสุขที่แท้จริง แต่มนุษย์เราผู้ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ สามารถทำได้เหนือกว่านาคมากมายนัก แต่กลับพยายามถดถอยสิ่งดีงาม ถอยลงสู่เบื้องต่ำ โดยเห็นได้อย่างชัดเจน คือการขาดความรู้ ความเข้าใจ และความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา   องค์ที่ 3. “นาคปรก”

 การแสดงช่วงสุดท้ายนี้ เป็นนาฏกรรมร่วมสมัยที่ตระการตาด้วยท่าทางการแสดงที่วิจิตร เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งในบทบาทพญานาคที่คอยปกป้องพระพุทธศาสนา ดูแลพระพุทธองค์ ผู้ซึ่งเป็นดวงใจของพุทธศาสนิกชน คำว่า “ปรก”ในที่นี้ ก็มีควมพ้องเสียงกับ “ปกป้อง” จึงสื่อถึงการที่เราผู้เป็นพุทธบุตร และพุทธศาสนิกชนทุกคน ต้องให้การปกป้อง และคุ้มครอง เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไป ความซาบซึ้งสูงสุดจึงเกิดขึ้นในองค์สุดท้ายนี้ เพื่อเป็นการย้ำเตือน สะเทือนความรู้สึก ให้จดจำไปอีกนานแสนนาน..... 

ซ้าย ประธานที่ปรึกษาฝ่ายการแสดง อาจารย์ นิมิตร พิพิธกุล 
ศิลปินศิลปาธร กระทรวงวัฒนธรรม
ขวา ฝ่ายจัดการแสดง อาจารย์ธงชัย หาญณรงค์  ประธานคณะโกมลกูณฑ์ 
ผู้ออกแบบและกำกับการแสดง

กำหนดการ การแสดง

 จัดการแสดงภายในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552  รวม 2 รอบ

รอบที่ 1. เวลา 14.00 - 16.00 น.

รอบที่ 2. เวลา 19.00 - 21.00 น.

ำหน่ายบัตร

 ราคาที่นั่งละ 300 บาท นักเรียน นักศึกษา ( แสดงบัตร ) 150 บาท

 *** นักเรียน นักศึกษามาเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ลดพิเศษ 10 เปอร์เซ็นต์

สถานที่

 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ( หอประชุมเล็ก )

จองบัตร นาคา ได้ที่ คุณอันนา 081-8269958


 

Play by FoxSaver®

 


 

Play by FoxSaver®

 

Play by FoxSaver®
 
Play by FoxSaver®
 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
Patui วันที่ : 03/12/2009 เวลา : 09.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparatอ่าน...ดูภาพ..ด้วยความซาบซึ้ง...ประทับใจ...
ป้าตุ้ยเองก็เป็นลูกหลานพญานาคเหมือนกัน..
กว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์...หลายภพ...หลายชาติ...
ภูมิใจที่ตนเองเพียรทำบารมี...จวบจนปัจจุบัน....
และจะเพียรทำ....ต่อไป...ตั้งใจ.....นิพพาน.....


ความคิดเห็นที่ 25 (0)
Cat@ วันที่ : 02/12/2009 เวลา : 04.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

ชอบมากนะค่ะ
ละครรือง นาษากาษา หรือไงเนี้ยย

ดูชอบมักๆ เพลงด้วย

เรือง ศาสนา ใกล้ตัวเเราจริงๆ

........................

เชิญนะค่ะ

ว่างไม่ว่าง

แก้เซ้ง ...

มาคุยกับแม่แคทนะค่ะ

ตอน ...

ข้าวมันปีกไก่่ ไหหลำจำแลง ( Cat@ )

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
อิมกุดั่น วันที่ : 01/12/2009 เวลา : 23.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/im
คลิกชื่อ "  อิมกุดั่น " เลือก "สารภาพ" แล้วพบกันที่.. http://www.oknation.net/blog/canvas 

มิ้นท์...เอ็นทรี่นี้สวยเลิศ รายละเอียดงานสำคัญ ป้าอิมชอบ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
ซันญ่า วันที่ : 01/12/2009 เวลา : 14.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  พุทธศาสนิกชนด้อยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทั้งผู้ที่อยู่นอกศาสนา ศาสนาเดียวกัน และผู้ไม่มีศาสนา ซึ่งพญานาคเองก็เป็นผู้ที่หาหนทางศึกษาธรรม อันหมายถึงปลายทางความหลุดพ้นจากกิเลสอันเป็นความสุขที่แท้จริง แต่มนุษย์เราผู้ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ สามารถทำได้เหนือกว่านาคมากมายนัก แต่กลับพยายามถดถอยสิ่งดีงาม ถอยลงสู่เบื้องต่ำ โดยเห็นได้อย่างชัดเจน คือการขาดความรู้ ความเข้าใจ และความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาคุณมิ้นท์มิ้นท์..........ซันญ่ามีความเชื่อในพลังแห่งจิต

ที่หนักแน่นดีงาม ของมวล สรรพสิ่งใน สามโลก ด้วย

ความรู้ สึก เคารพ และ สูงสุด ใน พุทธองค์ พร้อมทั้ง

เป็นคนมีจิต พิเศษ กับ สัมผัสที่ หก อ่านเรื่อง งานเสวนา

และชมภาพ อยู่ หลายรอบ ได้ความรู้ และ

ได้กำไรมาก ที่สุดเลย ยิ่งใหญ่ มากนะคะ เอนทรี่นี้

............

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 29/11/2009 เวลา : 16.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง

มินมินท์จ้ะ..มินมินท์สบายดีเน้อ..คิดถึงจ้า..
นาคาน่าสนใจมากเลย..ทั้งเครื่องแต่งกาย ทั้งการแสดง น่าสนใจจ้ะ..

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 29/11/2009 เวลา : 15.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

อื้อ แวะ มาอีกรอบ เปลือกซอง และ Post card แผ่นบางๆ แผ่นเล็กๆ นั้น นับว่าเป็น งานศิลปะ อย่างหนึ่งที่ควรค่า ของแต่ละคนๆไป พี่เก็บ จดหมายเก่า Post card เก่าๆไว้ จัดลงอัลบั้มเรียบร้อยมีความสุขใจเมื่อได้อ่าน โดยเฉพาะลายมือของพ่อ ของแม่ นั้น ผมว่า ท่านเขียนด้วยจิตวิญญาณนะครับ แม้กระทั้ง คนที่เราเคยรักเขา ลายเส้นช่างสดสวย ตราประทับนั้น ทำให้เราลึกแต่สิ่งดี อีเมลย์ เขียนออกไปแล้วมันหายไป

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 29/11/2009 เวลา : 15.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

ขอขอบคุณน้องมินต์ ขอขอบคุณสถาบันบันฑิตพัฒนศิลป์

ที่ได้ให้ความรู้ แก่ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ ว่างานศิลปะ กับพระพุทธศาสนา เคียงคู่กันมายาวนาน นาคเป็นสาวกพระพุทธเจ้ามายาวนาน พญานาค นั้น จะเข้าไปฟังธรรมเทศนา มีเรื่องเล่าขานกันมายาวนาน โดยเฉพาะ พระเกจิอาจารย์ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ท่าน เดินทางไปปลีกวิเวก มักจะพบ สมมุติเทพนี้บ่อยๆ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ครูไทยใจเกินร้อย วันที่ : 26/11/2009 เวลา : 20.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krusak

ขอขอบพระคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
mookie วันที่ : 21/11/2009 เวลา : 12.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mookie
เราอาจไม่ได้มีความสุขในทุกนาทีของชีวิต  แต่เราอยากให้ทุกนาทีของความสุข...ถูกบันทึก

ที่บ้านเค๊าดูคลิปได้ปกติอ่ะพี่มิ้นท์ๆ ... มัยพี่มิ้นท์ๆ ดูม่ะด้ายอ่ะ... แต่ ม่ะเป็งรัยหรอก เพราะยังงัยพี่มิ้นท์ๆ ก็ได้ดูฉบับเต็มไปเรียบโร้ยแระ...

พอดีเค๊าได้โปรแกรมลดขนาดไฟล์มาใหม่ ดีกว่าเดิมนิดนุง ฉบับที่ส่งให้พี่มินท์ๆ น่ะ มันแค่ 9 เมกเอง อันที่อัพขึ้นนี้ ยี่สิบกว่าๆ นิดหน่อย หน้าตาก็เลยดีขึ้นนิดนุง...

ปล. เลี้ยวเอารูปรัยมาแปะให้ง่ะ...

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
mookie วันที่ : 21/11/2009 เวลา : 08.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mookie
เราอาจไม่ได้มีความสุขในทุกนาทีของชีวิต  แต่เราอยากให้ทุกนาทีของความสุข...ถูกบันทึก

เสร็จสิ้นไปอีกงานแล้วสินะฮะ...

ถ้าพี่มินท์ๆ ว่างๆ มุกกี้ชวนไปดูคลิปลับ! อัพสำมะเหร็ดม่ะวาน


http://www.oknation.net/blog/mookie/2009/11/20/entry-1

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
แม่หมี วันที่ : 20/11/2009 เวลา : 10.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

งดงามมากค่ะ วันนี้แล้วซีนะ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
minmint วันที่ : 20/11/2009 เวลา : 06.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paradiso


ครูแดง..คุณชาลี minmint ไม่ได้แสดงนะคะพี่น้องแต่ไปให้กำลังใจค่ะ


น้องบอย ธงไชย หาญณรงค์ ฝากขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจ
ใครชอบเสื้อผ้าแพรพรรณที่ใช้ในการแสดง น้องบอยออกแบบเองนะคะ

นาฏลีลาร่วมสมัย" นาคา "​วันนี้แล้วค่ะพี่น้องรอบ บ่ายสอง กับ ทุ่มตรง
ครูหนืดนิมิตรและทีมงานรับประกันคุณภาพทั้งสารและการแสดง วันนี้แล้ว
ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ( หอประชุมเล็ก ) แล้วพบกันนะคะ.

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
INDYLOVE วันที่ : 19/11/2009 เวลา : 16.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loveindy
บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจำความประทับใจ ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว และอาหาร

น่าสนใจมากค่ะ....
เครื่องแต่งกายก็งดงามมากเลยค่ะ..

แวะมาเชิญไปอ่านเรื่งเล่าเขย่ารถเมล์ของอินดี้กันค่ะ
http://www.oknation.net/blog/indylove/2009/11/18/entry-1

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
หมีปิศาจ วันที่ : 19/11/2009 เวลา : 09.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mee104
ขอบคุณสำหรับทุกความเห็น ช่วยแนะนำมือใหม่หัดเขียนด้วยครับ

สวัสดีคุณมินมิ้นท์ครับ สบายดีนะครับ
ไม่ได้แวะมานานเลย

เป็นไอเดียที่น่าสนใจมากครับ ที่จัดการแสดงนาฏลีลาแบบนี้
เพื่อสื่อให้เห็นความสำคัญของ พญานาค ที่คอยปกป้องพระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม

ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกท่านด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
BlueHill วันที่ : 19/11/2009 เวลา : 09.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

คิดเหมือนครูแผน สอนสุพรรณครับ

เครื่องแต่งกายนักแสดง ยอดเยี่ยมาก

คุณมิ้นท์ได้ร่วมแสดงด้วยหรือเปล่าครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
กอกบ วันที่ : 19/11/2009 เวลา : 09.28 น.

ขอให้กำลังใจน้องบอยค่ะ
สนับสนุนให้ไปดูกันเยอะๆนะคะ
น้องเขาเก่งจริงๆ
ศิลปินคุณภาพ อนาคตไกลค่ะ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ครูแดง วันที่ : 19/11/2009 เวลา : 08.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

-อ่านไป ดูไป แล้วมองหา ว่ามิ้นมิ้นแสดงด้วยหรือเปล่า อิๆๆๆๆ

-งดงามค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
minmint วันที่ : 19/11/2009 เวลา : 06.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paradiso


ขอบพระคุณทีมงาน oknation และพี่น้องเราทุกคน
ที่ร่วมให้กำลังใจ ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวงาน
“ โครงการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย เพื่อพิทักษ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนา "
และการแสดงนาฏลีลาร่วมสมัยเรื่อง “ นาคา " จากคณะ โกมลกูณฑ์

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยเท่านั้น อยากให้พี่น้องได้ชมเรื่องเต็มๆ
โกมลกูณฑ์ คณะนาฏลีลาร่วมสมัยที่มีผลงานเด่นประกันความขลังอลังการ
ใครที่ต้องการไปถ่ายรูป ทำข่าว แจ้งความประสงค์ไว้ที่นี่ได้นะคะพี่น้อง.

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
สอนสุพรรณ วันที่ : 19/11/2009 เวลา : 06.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen


ผมชอบการออกแบบเครื่องแต่งกาย สวยงามมากครับ...

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
mr_taweesak วันที่ : 19/11/2009 เวลา : 01.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mrtaweesak
http://www.taweesak.in.th        บล๊อกของฉัน

งดงามและทรงคุณค่าความเป็นไทยมากๆ ครับ ชอบมากครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
อะหนึ่ง วันที่ : 19/11/2009 เวลา : 01.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mindhand
  อะหนึ่ง    คิ ด เ ขี ย น...พ อ สั ง เ ข ป  

นาคา งดงาม และน่าสนใจยิ่งครับ มินท์ๆ

หายหน้าไป คิดถึง นะตัว

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
คนโทใส่น้ำ วันที่ : 19/11/2009 เวลา : 00.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konto
It's not where you start. It's where you finish.

เครื่องแต่งกายงดงามจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ป้ารุ วันที่ : 18/11/2009 เวลา : 23.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paaru

งดงามจริง ๆ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
เจริญขวัญ วันที่ : 18/11/2009 เวลา : 21.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charoenkwan

มาบ้านคุณแล้ว แปลกใจหลายหน

เพราะได้เจอภาพเพื่อนเก่า เพื่อนในชีวิตจริงแบบไม่คาดฝัน

อย่างเอ็นทรี่นี้ ไอ้หน้าแก่ที่ยืนหน้าโหดอยู่ข้างหนุ่มหน้าขาวภาพสุดท้ายนี่ มันคือ ไอ้หนืด นิมิตร พิพิธกุล เพื่อนอิชั้นเอง ถ้าคุณเจอ ฝากความระลึกถึงมันให้ด้วยนะคะ

นานแล้ว ไม่เจอกัน

ปล คุณมินต์สบายดีไหมคะ


ความคิดเห็นที่ 2 (0)
mookie วันที่ : 18/11/2009 เวลา : 18.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mookie
เราอาจไม่ได้มีความสุขในทุกนาทีของชีวิต  แต่เราอยากให้ทุกนาทีของความสุข...ถูกบันทึก

ต๊ะเอ๋...

ก่อนอื่นต้องขอบอกเลยว่า เป็นตัวหนังสือที่พอดี๊... พอดี.. ที่สุด ฟรอนต์ไซส์ก็แหร่ม ระยะห่างระหว่างบรรทัดก็แจ่ม... ถูกใจมั่กๆ...


ช่วงนี้เข้าใจว่าอาเจ่เจร๊ ต้องยุ่งมั่กๆ ชิมะคับ...

มีประชาสัมพันธ์งานตลอดเลย... ขยันๆ เข้านะ สู้ต่อไปนะทาเคชิ!!

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สายลมที่ผ่านมา วันที่ : 18/11/2009 เวลา : 16.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/swongviggit
“เพียงสัจจะ ชนะได้” (Truth alone triumphs.)  


http://www.oknation.net/blog/PublicCharity/2009/11/17/entry-1

น่าสนใจมากค่ะ ต้องหาโอกาสเสียแล้ว

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน