*/
  • minmint
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : kawinporn@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-10-05
  • จำนวนเรื่อง : 88
  • จำนวนผู้ชม : 276858
  • จำนวนผู้โหวต : 232
  • ส่ง msg :
  • โหวต 232 คน
<< ธันวาคม 2009 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2552
Posted by minmint , ผู้อ่าน : 3488 , 11:15:55 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน


“มหกรรมวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ๘๒ พรรษา

๓ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๒

 โดย กระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

 

 รัฐบาลกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาล ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชน 

ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์สมบัติ           

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จัดภายใต้แนวคิด ความสุขของคนไทยภายใต้แสงพระบารมี สะท้อนผ่าน ๙ กิจกรรม ประกอบด้วย 

๑. แสงพระบารมี เบิกดินฟ้าโรจน์ไสว 

๒.แสงพระบารมี ผสานไทย สมานฉันท์ 

๓.แสงพระบารมี คีตศิลป์ เสนาะนิรันดร์

 ๔.แสงพระบารมี ร้อยใจมั่น ถวายพระพรชัย 

๕.แสงพระบารมี ส่องแผ่นดิน ถิ่นสวรรค์

 ๖.แสงพระบารมี ทอมหัศจรรย์ อันยิ่งใหญ่

 ๗.แสงพระบารมี เปล่งประกาย เรืองสายใย

 ๘.แสงพระบารมี ฉายพระกรณียกิจ สถิตไผท 

๙.แสงพระบารมี ศูนย์รวมใจ ไทยสถาพร


 กำหนดให้บริเวณถนนราชดำเนิน ตั้งแต่ป้อมมหากาฬ จนถึงหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์  เป็นถนนแห่งความสุขภายใต้แสงพระบารมี  

ที่มีแสงไฟต่าง ๆ ประดับประดาระยิบระยับ มีแสงเลเซอร์มัลติคัลเลอร์ น้ำพุดนตรี น้ำพุดอกไม้ ไฟเต้นระบำบนเกาะกลางถนน ๙ จุด 

มีการประดับไฟกระพริบ ๙,๙๙๙ ดวง

      กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ กำหนดจัดงาน

มหกรรมวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ  "  บ้าน วัด วัง  "  

ซึ่งสะท้อนถึงศูนย์รวมจิตใจและวิถีชีวิตอันงดงามของไทยในอดีตสืบทอดมาถึงปัจจุบัน


 บ้าน   เป็นการสาธิตภาพวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสังคมไทย อาทิ การแสดงผ้าไหมไทย ผ้าพื้นเมือง เครื่องเคลือบดินเผา

 เครื่องประดับร่วมสมัย ตลาดนัดศิลปะ ตลอดจนผลผลิตทางวัฒนธรรมที่สนับสนุนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น

            วัด   เป็นศูนย์กลางของวิถีไทย ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การเรียนรู้หลักธรรม และธรรมะในชีวิตประจำวัน

ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ การสาธิตเกมคุณธรรมออนไลน์ เป็นต้น

            วัง  นำเสนอพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

โดยเฉพาะพระกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม ในฐานะทรงเป็น  “องค์อัครศาสนูปถัมภก” “องค์อัครศิลปิน” 

และ “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย” โดยจัดแสดง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ภาพพระราชประวัติทรงดนตรี 

ภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ กว่า ๓๐ ภาพ นอกจากนี้ จะมีการสาธิตงานช่างสิบหมู่ งานหัตถกรรมชั้นเลิศต่าง ๆ ฯลฯ


กิจกรรมในพื้นที่ วัง วัด บ้าน 

บ้าน

v นิทรรศการ “ภูมิปัญญาสู่ความเป็นร่วมสมัย”

v สาธิตวาดภาพเหมือน พร้อมบริการแต่งกายภาพโบราณ

v การแสดงชิ้นงานการประกอบโมเดลจำลองสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ 

วัด

v นิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯกับงานด้านศาสนาทุกศาสนาในฐานะเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก

v ฉายภาพยนตร์ธรรมะเรื่องสั้น

v ตอบปัญหาธรรมะ 

วัง

v นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “องค์อัครศิลปิน” นำเสนอภาพฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

v นิทรรศการภาพจดหมายเหตุ เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎร ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และเรื่องยุวเจ้าฟ้าในรัชกาลที่ ๙

v จัดฉายวีดิทัศน์ เรื่อง "อัครศิลปิน"

v กิจกรรมเสวนา “ ร้อยศิลปวัฒนธรรมจรรโลงไทย ร้อยใจครูกวีศรีแผ่นดิน ร้อยพลังครูศิลป์เทิดไท้ ” ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  “ อัครศิลปิน ” 

ถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ประกอบด้วย

o ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

o ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง

o ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

o ผู้ทรงคุณวุฒิ

v การจัดกิจกรรมบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ 

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ( TYO )  และวงดนตรีไทยจากสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน

v สาธิตงานช่างสิบหมู่ ๖ สาขา ได้แก่ งานช่างศิราภรณ์ ช่างโลหะ ช่างปิดทองประดับกระจก ช่างผ้าลายทองแผ่ลวด ช่างแกะสลัก ช่างประดับมุก

v สาธิตทำเครื่องโขนละคร

v สาธิตการเขียนลายรดน้ำ

v กิจกรรมสาธิตศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ แกะสลักผักและผลไม้ ร้อยมาลัย ฯลฯ

มอบพิเศษสำหรับผู้ร่วมงาน

v พระบรมฉายาลักษณ์พร้อมคำถวายสัตย์ปฏิญาณคุณธรรม ๔ ประการมอบให้ประชาชน

v บัตรถวายพระพร จำนวน ๔ แบบ


ตารางการแสดง "งานมหกรรมวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ บริเวณเขตพระนคร

วันที่

สถานที่

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-20.00

20.00-21.00

21.00-22.00

พฤ. 3 ธ.ค.52

 

 

โรงละครแห่งชาติ

(โรงใหญ่)

พิธีถวาย-สัตย์ฯ

(09.19 – 10.00)

การแสดงเบ็ดเตล็ดสำหรับเยาวชน

- การแสดงมายากล

- การแสดงเทวะอัปสรา

- การแสดงละครนอกเรื่อง “มณีพิชัย”

 

 

 

 

 

 

 

พิธีเปิด

- รำถวาย พระพร

- การแสดงหุ่นกระบอก ของอาจารย์จักรพันธุ์  โปษยกฤต เรื่อง  ตะเลงพ่าย ตอนส่ง พระสุพรรณกัลยาไปพม่า

- การแสดงหุ่นนานาชาติ

 (ทุกประเทศ)  

 

 

โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก)

การจัดฉายภาพยนตร์ 3 มิติ ทุกต้นชั่วโมง เรื่อง “8 ทศวรรษกษัตริย์ไทย” และ “ภูมิใจที่เกิดเป็นไทย”

 

 

 

เวทีสังคีตศาลา

 

 

 

 

 

 

 

 

การแสดงของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 

 

 

ห้องดำรงราชานุภาพ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

Workshop หุ่น

(สสต.สป.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถนนราชดำเนินกลาง (ฝั่งสำนักงานกองสลาก) บริเวณสี่แยกคอกวัว

 

 

 

 

 

 

 

 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การสาธิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์/ ผลผลิตทางวัฒนธรรมสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Zone) ระหว่างเวลา 18.00 – 24.00 น.

เวทีกลางบริเวณป้อมมหากาฬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแสดงนาฏศิลป์-ดนตรี4 ภาค 

วันที่

สถานที่

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-20.00

20.00-21.00

21.00-22.00

ศ. 4 ธ.ค.52

 

 

โรงละครแห่งชาติ

(โรงใหญ่)

การแสดงเบ็ดเตล็ดสำหรับเยาวชน

- การแสดงมายากล

- การแสดงร่วมสมัย ชุด

 เทวะอัปสรา

- การแสดงละครใบ้แสนสนุก  โดย คณะ Baby Mime

 

 

การแสดงหุ่นนานาชาติ

(เกาหลี/ สเปน/ ฟิลิปปินส์) 

 

 

 

- การแสดงหุ่นกระบอก ของอาจารย์จักรพันธุ์  โปษยกฤต เรื่อง  ตะเลงพ่าย ตอนสมเด็จ พระนเรศวรประกาศ อิสรภาพ

- การแสดงหุ่นนานาชาติ 

 (รัสเซีย/ อินเดีย/ จีน)

 

โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก)

การจัดฉายภาพยนตร์ 3 มิติ ทุกต้นชั่วโมง เรื่อง “8 ทศวรรษกษัตริย์ไทย” และ “ภูมิใจที่เกิดเป็นไทย”

 

 

 

เวทีสังคีตศาลา

 

 

 

 

 

 

 

 

การแสดงของกรมศิลปากร

 

 

 

ห้องดำรงราชานุภาพ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

Workshop หุ่นนานาชาติ

(ฟินแลนด์/ อิหร่าน/ ศรีลังกา)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถนนราชดำเนินกลาง (ฝั่งสำนักงานกองสลาก) บริเวณสี่แยกคอกวัว

 

 

 

 

 

 

 

 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การสาธิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์/ ผลผลิตทางวัฒนธรรมสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Zone) ระหว่างเวลา 18.00 – 24.00 น.

เวทีกลางบริเวณป้อมมหากาฬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ยกรบ


 

วันที่

สถานที่

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-20.00

20.00-21.00

21.00-22.00

ส. 5 ธ.ค.52

 

 

โรงละครแห่งชาติ

(โรงใหญ่)

การแสดงเบ็ดเตล็ดสำหรับเยาวชน

- การแสดงมายากล

- การแสดงร่วมสมัย  ชุดเทวะอัปสรา

- การแสดงละครนอกเรื่อง  “มณีพิชัย”

 

 

การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน รามราชจักรี

 

 

 

 

 

การแสดงหุ่นนานาชาติ

(เยอรมนี/ เกาหลี/ ศรีลังกา/ ฟินแลนด์)

โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก)

การจัดฉายภาพยนตร์ 3 มิติ ทุกต้นชั่วโมง เรื่อง “8 ทศวรรษกษัตริย์ไทย” และ “ภูมิใจที่เกิดเป็นไทย”

 

 

 

เวทีสังคีตศาลา

 

 

 

 

 

 

 

 

การแสดงพื้นบ้านของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

 

 

 

ห้องดำรงราชานุภาพ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

Workshop หุ่นนานาชาติ

(รัสเซีย/ จีน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถนนราชดำเนินกลาง (ฝั่งสำนักงานกองสลาก) บริเวณสี่แยกคอกวัว

 

 

 

 

 

 

 

 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การสาธิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์/ ผลผลิตทางวัฒนธรรมสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Zone) ระหว่างเวลา 18.00 – 24.00 น.

เวทีกลางบริเวณป้อมมหากาฬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแสดงพื้นบ้าน

 

 

 

 

วันที่

สถานที่

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-20.00

20.00-21.00

21.00-22.00

อ. 6 ธ.ค.52

 

 

โรงละครแห่งชาติ

(โรงใหญ่)

การแสดงเบ็ดเตล็ดสำหรับเยาวชน

- การแสดงมายากล

- การแสดงร่วมสมัย ชุด  เทวะอัปสรา

- การแสดงหุ่นช่างฟ้อน

- การแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่อง  รามเกียรติ์ ตอน ทศกัณฐ์เกี้ยว

 นางสีดา (แปลง) หนุมานจับ นางเบญจกาย

 

 

การแสดงหุ่นนานาชาติ

(รัสเซีย / จีน / ไทย)

 

 

 

การแสดงหุ่นนานาชาติ

(อินเดีย/ อิหร่าน/ สเปน/ ฟิลิปปินส์)

 

โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก)

การจัดฉายภาพยนตร์ 3 มิติ ทุกต้นชั่วโมง เรื่อง “8 ทศวรรษกษัตริย์ไทย” และ “ภูมิใจที่เกิดเป็นไทย”

 

 

 

เวทีสังคีตศาลา

 

 

 

 

 

 

 

 

การแสดงร่วมสมัยของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 

 

 

ห้องดำรงราชานุภาพ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

Workshop หุ่นนานาชาติ

(เยอรมนี/ เกาหลี/ ไทย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถนนราชดำเนินกลาง (ฝั่งสำนักงานกองสลาก) บริเวณสี่แยกคอกวัว

 

 

 

 

 

 

 

 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การสาธิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์/ ผลผลิตทางวัฒนธรรมสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Zone) ระหว่างเวลา 18.00 – 24.00 น.

เวทีกลางบริเวณป้อมมหากาฬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย

 

วันที่

สถานที่

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-20.00

20.00-21.00

21.00-23.00

จ. 7 ธ.ค.52

 

 

โรงละครแห่งชาติ

(โรงใหญ่)

การแสดงเบ็ดเตล็ดสำหรับเยาวชน

- การแสดงมายากล

- การแสดงร่วมสมัย ชุด  เทวะอัปสรา

- การแสดงหุ่นช่างฟ้อน

- การแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่อง  รามเกียรติ์ ตอน ทศกัณฐ์เกี้ยว

 นางสีดา (แปลง) หนุมานจับ นางเบญจกาย

 

 

การแสดงหุ่นนานาชาติ

(เยอรมนี/ ศรีลังกา/ เกาหลี/อิหร่าน)

 

 

 

การแสดงหุ่นนานาชาติ

(รัสเซีย/ จีน)

การแสดง Finale

(ทุกประเทศ)

การแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่ง

โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก)

การจัดฉายภาพยนตร์ 3 มิติ ทุกต้นชั่วโมง เรื่อง “8 ทศวรรษกษัตริย์ไทย” และ “ภูมิใจที่เกิดเป็นไทย”

 

 

 

เวทีสังคีตศาลา

 

 

 

 

 

 

 

 

การแสดงของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 

 

 

ห้องดำรงราชานุภาพในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

Workshop หุ่นนานาชาติ

(อินเดีย/ สเปน/ ฟิลิปปินส์)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถนนราชดำเนินกลาง (ฝั่งสำนักงานกองสลาก) บริเวณสี่แยกคอกวัว

 

 

 

 

 

 

 

 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การสาธิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์/ ผลผลิตทางวัฒนธรรมสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Zone) ระหว่างเวลา 18.00 – 24.00 น.

เวทีกลางบริเวณป้อมมหากาฬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแสดงระบำอาเซียน

  

 

บันทึกภาพตัวอย่างการแสดงหุ่นนานาชาติ

จากพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสที่ ๓ ธัวาคม ๒๕๕๒
 

ณ โรงละครแห่งชาติ 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 
 
 


 


 


 


  


 ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก กระทรวงวัฒนธรรม และ Museum Siam

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.m-culture.go.th

- http://www.ndmi.or.th/

ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันหยุด และการร่วมเฉลิมฉลองวันพ่อแห่งชาตินะคะ
 


 


 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
neroli วันที่ : 02/01/2010 เวลา : 13.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/neroli
คุยกันประสาเพื่อน

happy new year 2010
+++ขอให้มีความสุข ร่างกายแข็งแรง โชคดีตลอดปี+++

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
minmint วันที่ : 13/12/2009 เวลา : 09.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paradiso

กราบขออภัยพี่น้องที่เข้ามาแล้วพบเพียงโค้ดลับ อันเป็นรหัสของข้อมูล

หน้าจอ mad mac.ของ minmint จะเรียนร้อยดี PC เป็นเปี๊ยนไป๋

ไม่รู้จะทำยังไงกับระบบของ ok ที่ไม่okกำลังพยายามหาวิธีการอยู่ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
บรรณาลัย วันที่ : 13/12/2009 เวลา : 09.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yongyoot

พลาดโอกาสได้ไปดูครับ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
mookie วันที่ : 11/12/2009 เวลา : 07.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mookie
เราอาจไม่ได้มีความสุขในทุกนาทีของชีวิต  แต่เราอยากให้ทุกนาทีของความสุข...ถูกบันทึก

ดูจากเครื่องมุกกี้ ก็เห็นแบบที่ป้ารุบอกอ่ะฮะพี่มิ้นท์ๆ

มันเป็นโค้ดลับอ่ะ

มีโอกาสได้ไปถึงสนามหลวงในวันที่ไปดูคอนเสิร์ต แต่ไม่มีปัญญาเดิน เห็นกองทัพผู้คนแล้ว ก็ได้แต่เดินเล่นอยู่ท่าพระจันทร์

อยากได้วีซีดีบันทึกการแสดงที่รัฐบาลเค๊าแจกกัน แต่ไม่ทราบว่าจะไปขอรับได้ที่ไหนอ่ะ...

อย่าหักโหมงานนัก พักผ่อนด้วยนะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
minmint วันที่ : 08/12/2009 เวลา : 07.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paradiso

มัวแต่วุ่นวายวิ่งตามงานไม่ได้เช๊คว่าหน้าตาบนจอของพี่น้องเป็นเยี่ยงไร?
ใครเห็นเป็นแบบป้ารุ คห.5 บ้างรบกวนแจ้งเข้ามานิดนะคะ ขอบคุณมาก

มีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันที่ minmint จะมองเห็นเป็นจอขาวๆ ที่ VDO ด้วย
แล้วมีโค้ดประหลาดโผล่มากับ icon ของเพื่อนๆ สงสัยระบบกำลังปรับอีก

ถ้าโชคดีวันที่ 19 ธ.ค นี้จะได้พบกัน ขอให้มีความสุขกับปีที่จะมาถึงทุกคนค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
Cat@ วันที่ : 08/12/2009 เวลา : 04.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

ตอนเด็กๆ ไปดูเค้า ชักตะลุง
นานมาแล้ว...

....................

ขอเชิญนะค่ะ

อาจล่าช้า

ติดภาระ

แต่ก็มานะค่ะ

ขอเชิญจากใจจริง

ตอน

วัดฮันโนเฟอร์...คณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิการวมใจจัดพิธีสดุดีมหาราชา

ตอบ tag อาจารย์สุรศักดิ์ ความสุขที่ประทับใจและปลื้มใจมิรู้ลืมของผม !! [ เรื่องราวความสุขสำหรับเดือนมหามงคล ] (เรื่องราวความสุขสำหรับเดือนมหามงคล )

ต้องขออภัย ที่มาตอบช้า เนืองจาก ไปถือศีลแปดสามวัน เพือถวายแด่พ่อหลวง


ต้องคลิกไปทางนี้นะค่ะ

ทางลัด

http://www.oknation.net/blog/Akanittha/2009/12/08/entry-1

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ป้ารุ วันที่ : 06/12/2009 เวลา : 20.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paaru

เอ๊ะ...ทำไมดูเครื่องบ้านป้ารุ entry นี้ของมินท์กลายเป็นโค้ดลับไปหมดอย่างงี้ล่ะ
ตรงตัวอย่างการแสดงหุ่นก็เป็นจอขาว ๆ ซะงั้นค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
minmint วันที่ : 05/12/2009 เวลา : 08.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paradiso


ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาร่วมให้กำลังใจ ทั้งที่ทิ้งร่องรอยไว้และผู้ไร้ร่องรอย

ถ้าต้องการชมภาพเต็มๆขอความกรุณากดที่ พิมพ์หน้านี้ มุมบนซ้ายมือนะคะ

ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดยาว ทั้งที่ออกต่างจังหวัดและในอยู่ก.ทค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
Patui วันที่ : 04/12/2009 เวลา : 19.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparatเยี่ยมเลยค่ะคุณมินท์
ไม่มีโอกาสมาชมของจริง...
ก็ชมได้ในบ้านนี้......ขอบคุณนะคะความคิดเห็นที่ 2 (0)
เพลงฝน วันที่ : 04/12/2009 เวลา : 16.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hyacinth
   เรามีตาคนละดวง มีโลกคนละใบ และเราไม่ใช่คนเดียวกัน จึงมีชุดความจริงต่างกันก็เท่านั้นแหล่ะ 

เสียดายจังค่ะพี่มินท์

กลับกรุงเทพฯ วันที่ 8 อดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 04/12/2009 เวลา : 11.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง


ขอบคุณมากๆจ้ามินมินท์..อยู่ต่างจังหวัด ตามกิจกรรมถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวได้ทางสื่อต่างๆ..

เห็นแล้วก็ปลาบปลื้มใจในความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ของประชาราษฎร์ไทยเรา

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน