• ดร.ปานปรีย์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : parnpree@hotmail.co.th
  • วันที่สร้าง : 2007-10-10
  • จำนวนเรื่อง : 82
  • จำนวนผู้ชม : 153006
  • ส่ง msg :
  • โหวต 69 คน
ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร
พูดคุยเหตุบ้านการเมือง, เศรษฐกิจเรื่องราวต่างๆ วิเคราะห์อย่างเป็นกลาง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/parnpree
วันพฤหัสบดี ที่ 21 สิงหาคม 2557
Posted by ดร.ปานปรีย์ , ผู้อ่าน : 1123 , 09:53:19 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน ปวิภา , hayyana โหวตเรื่องนี้

 
ไทยกำลังก้าวเข้าสู่การปฏิรูปประเทศ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งถือได้ว่าเป็นจังหวะและช่วงเวลาที่เหมาะสม
 
การปฏิรูปประเทศ กำลังเป็นเรื่องใหญ่ เพราะไม่ใช่จู่ๆ ใครนึกจะลุกขึ้นมาทำกันได้ง่ายๆ การที่สังคมตอบรับการปฏิรูปครั้งนี้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก็ต้องใช้โอกาสนี้ให้เกิดผลดีต่อประเทศมากที่สุด เพราะทั้งหมดนี้ หมายถึงการวางรากฐานและทิศทางของประเทศจากปัจจุบันไปสู่อนาคต ที่ไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองอย่างเดียว 
 
ขณะนี้ กระบวนการนำไปสู่การปฏิรูปประเทศ ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ 250 คน ประกอบกันเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อทำหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะการปฏิรูป และทำหน้าที่เสนอรายชื่อกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 20 คน จากทั้งหมด 36 คน
           
ที่สำคัญ สปช.ยังมีอำนาจลงมติในการพิจารณารัฐธรรมนูญทั้งฉบับ แม้จะไม่ใช่เป็นผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญก็ตาม จึงถือว่า สปช.มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อประเทศสูงมาก
 
ทั้งนี้ ความสำเร็จของ สปช.จะเกิดขึ้นได้ น่าจะมีองค์ประกอบสำคัญอยู่หลายเรื่อง คือ
 
1. สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ควรมีความหลากหลายในสาขาอาชีพ มีความเข้าใจพื้นฐาน ปัญหาของบ้านเมืองและประชาชนอย่างดี ที่สำคัญต้องมีวิสัยทัศน์ และเข้าใจสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกและภูมิภาค
           
2. สามารถกำหนดเนื้อหาสาระการปฏิรูปประเทศ ที่จะปลดล็อคปัญหาของประชาชน ที่ค้างคามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องสำคัญ อย่างเช่น ประชาธิปไตยที่อ่อนแอ ขาดความต่อเนื่อง ภาคการเกษตรที่รอการปฏิรูปยกระดับขึ้น การปฏิรูประบบราชการ การกระจายรายได้ของคนไทยในชาติ ที่ยังกระจุกตัวติดอันดับโลก การบริหารการเงิน การคลังและระบบภาษี ที่มีประสิทธิภาพน้อย บริการสาธารณะที่ไม่เพียงพอ ระบบการศึกษาที่รอการปฏิรูปจริงจัง ศีลธรรมและจริยธรรมของสังคมที่เสื่อมลง หรือรอจัดการกับคอร์รัปชันที่อยู่ในขั้นโคม่าแล้ว
           
3. ประชาชนทุกภาคส่วนยอมรับ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการสรรหา สปช. กระทั่งถึงวันลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร มีผลบังคับใช้ และสุดท้ายคือ สาระของการปฏิรูปที่ทุกภาคส่วนนำไปสู่การปฏิบัติ
           
4. เมื่อมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้ว มีหลักประกันเพียงพอที่รัฐบาลใหม่และรัฐบาลต่อๆ ไป จะนำแนวทางการปฏิรูปประเทศครั้งนี้ ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง
 
5. ตัวชี้วัดความสำเร็จในระยะสั้นและระยะยาว ควรมีระบบที่เหมาะสม แต่คงไม่มีอะไรดีไปกว่า การประเมินที่เกิดขึ้นจากการยอมรับและความรู้สึกของประชาชน จากความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
 
ผมมองว่า การปฏิรูป คือการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ไม่หวนกลับไปย่ำอยู่ที่เดิม
           
การปฏิรูปประเทศ ไม่ใช่เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มบุคคลใด บุคคลหนึ่ง แต่เพื่อชาวไทยทุกเพศทุกวัย ดังนั้น ประเด็นหลักที่เป็นสาระสำคัญของการปฏิรูป จึงต้องเริ่มต้นจากกรอบใหญ่ของความคิดที่ถูกต้อง         ผมเสนอว่า น่าจะเป็นเรื่องความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของสังคม (Equality) ซึ่งจะครอบคลุมด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ก่อนเรื่องอื่นๆ
           
ต่อจากนั้น การให้ความสำคัญกับประเด็นในเรื่องยุคสมัยของคน (Generation) จะมีส่วนร่วมในการปฏิรูปครั้งนี้ โดยเฉพาะกับรอยต่อ ระหว่างแนวความคิดของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ ที่มีความแตกต่างกัน
           
คนรุ่นใหม่เติบโตมาคู่กับเทคโนโลยีและระบบสื่อสารที่ทันสมัยกว่า อย่าง Internet, Facebook, twitter หรือ line ที่ทำให้เกิดการรับรู้ข้อมูลต่างๆ อย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับประเทศและโลกอย่างรวดเร็วกว่าในอดีตมาก จึงทำให้คนรุ่นใหม่พร้อมมีส่วนร่วมในความเป็นไปของบ้านเมือง รวมทั้งแสดงความคิดเห็น การเรียกร้องสิทธิ์และความเป็นธรรมต่างๆ มากขึ้น
           
ต้องยอมรับว่า สังคมไทยและโลกในปัจจุบัน มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ฐานความคิดแบบเก่าในด้านต่างๆ สำหรับการปฏิรูปประเทศในยุคนี้ จึงไม่ใช่คำตอบ (Solution) ทั้งหมดของประเทศอย่างแน่นอน แต่ควรเป็นฐานความคิดที่เกิดจากองค์รวม (Holistic approach) ที่ทันสมัย ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก แต่สำหรับ Equality ยังคงเป็นประเด็นที่ ทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ยังคงแสวงหา และยังเป็นแนวโน้มของหลายประเทศทั่วโลกที่ใช้เป็นเป้าหมายหลักในการปฏิรูปประเทศ
           
การปฏิรูปประเทศไทยครั้งนี้ มีความสำคัญมาก เพราะหากทำสำเร็จ ก็จะนำพาประเทศเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน พร้อมกับโอกาสของไทยในการกลับมาเป็นผู้นำของภูมิภาคอีกครั้ง
           
แต่หากทำไม่สำเร็จ นอกจากจะเป็นการสูญเสียเวลาของคนไทยทุกคนที่รอคอยการเปลี่ยนแปลงแล้ว อาจทำให้ประเทศมีความเสี่ยงต่อปัญหาที่จะตามมามากขึ้นไปอีก ซึ่งจะยากต่อการแก้ไขในอนาคตได้  
         
จึงขอให้กำลังใจ สปช. ในการทำภารกิจครั้งนี้ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปประเทศไทย เราทำวันนี้ เพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อๆ ไปด้วยครับ
 
********************
21 สิงหาคม 2557อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 21/08/2014 เวลา : 10.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

เราคิดแบบเก่าจนเพลิน

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน