• ภาษาหลากสี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-02-11
  • จำนวนเรื่อง : 404
  • จำนวนผู้ชม : 939751
  • ส่ง msg :
  • โหวต 541 คน
ภาษาหลากสี
สื่อความคิดหลากหลาย สู่ภาษาร้อยกรองหลากสี
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/pasalarksee
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2550
Posted by ภาษาหลากสี , ผู้อ่าน : 760 , 14:14:58 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หมวดที่ 7 ไม่มากความตามแสดง
ประจักษ์ แจ้ง ให้ส่วนร่วม ตามทวงถาม
2 หมื่นคน เข้าชื่อ ถือเข้าตาม
กระบวนความ ร้องกฏหมาย ร้องถอดถอน

อีกดำเนิน การประชา มีมติ
มีให้สิทธิ หากกระทบ ประชากร
แต่สวง งงงวย ต้องขอวอน
รัฐมนตรี ต้องเห็นก่อน  จึงประชา


ใยข้อ 2 มีข้อแม้ อีกมากมาย
เพิ่มความหมายหรือขัดแย้งแจงก่อนหนา
ถ้าประชาร้องชัดขัดมาตรา
ใครกำหนด กฏมา ต้องฟังใคร

กลอนโดย  นิดนรี

อุลตร้าซาวน์ รัฐธรรมนูญ 3

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช......

ฉบับรับฟังความคิดเห็น

หมวด ๗
       
       การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน
       
       --------------------
       
       
       มาตรา ๑๕๙ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมายตามที่กำหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕ แห่งรัฐธรรมนูญนี้
       คำร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจัดทำร่างพระราชบัญญัติเสนอมาด้วย
       หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อรวมทั้งการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
       
       มาตรา ๑๖๐ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๖๕ ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๖๑ ออกจากตำแหน่งได้
       คำร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวกระทำความผิดเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน
       หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ประชาชนจะเข้าชื่อร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
       
       มาตรา ๑๖๑ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ
       การจัดให้มีการออกเสียงประชามติให้กระทำได้ในเหตุ ดังต่อไปนี้
       (๑) ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่ากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีการออกเสียงประชามติได้
       (๒) ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติ
       การออกเสียงประชามติตาม (๑) หรือ (๒) อาจจัดให้เป็นการออกเสียงเพื่อมีข้อยุติโดยเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติในปัญหาที่จัดให้มีการออกเสียงประชามติ หรือเป็นการออกเสียงเพื่อให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีก็ได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ
       การออกเสียงประชามติต้องเป็นการให้ออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในกิจการตามที่จัดให้มีการออกเสียงประชามติ และการจัดการออกเสียงประชามติในเรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลจะกระทำมิได้
       ก่อนการออกเสียงประชามติ รัฐต้องดำเนินการให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ และให้บุคคลฝ่ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบกับกิจการนั้น มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเท่าเทียมกัน
       หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติซึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงประชามติ ระยะเวลาในการดำเนินการ และจำนวนเสียงประชามติเพื่อมีข้อยุติ

ร่างนี้เป็นร่างที่ยังสามารถแก้ไขได้น่ะค่ะ
ยกมาให้อ่านแค่นี้ก่อนน่ะค่ะ ใครคิดเห็นอย่างไร แสดงความคิดเห็นได้ค่ะ
แล้วจะยกมาให้พิจารณาในตอนต่อไป หรือจะไปอ่านแบบเต็มๆ ที่นี่ก็ได้น่ะค่ะ
http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9500000044371
หรือ
http://www.parliament.go.th/parcy/sapa_db/committee0-upload/0-20070419162437_cdc%20draft.pdf
หรือแสดงความคิดเห็นในการร่างรัฐธรรมนูญได้ที่
http://www.parliament.go.th/parcy/sapa_db/sapa_cons/index.php
ดูรายละเอียดสรุปสาระสำคัญได้ที่

http://www.oknation.net/blog/thaidemocracy/2007/04/21/entry-1

ลิ้งก่อนหน้า อุลตร้าซาวน์ รัฐธรรมนูญ 1

http://www.oknation.net/blog/pasalarksee/2007/04/21/entry-1

ก่อนหน้า อุลตร้าซาวน์ รัฐธรรมนูญ 2

http://www.oknation.net/blog/pasalarksee/2007/04/22/entry-1

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ภาษาหลากสี วันที่ : 28/04/2007 เวลา : 12.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pasalarksee
นิดนรี

"ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่ากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชน "

ตรงนี้เป็นจุดที่ นิด คอมเม้นท์น่ะคะ คือ ถ้าเกิดปัญหาว่าเรื่องใดควรให้มีการประชามติ กรณีที่ประชาชนเห็นว่าควรมีประชามติในเรื่องนี้ แต่ ครม ไม่เห็นความจำเป็น ก็จะไม่สามารถร้องศาลปกครองได้ เนื่องจากขัดรัฐธรรมนูญที่ ให้อำนาจแก่ ครม เป็นคนกำหนดแล้ว ซึ่งเราไม่รู้ว่า ครม ในอนาคตจะเป็นยังไงน่ะค่ะ ถ้า ครม ฉ้อฉล หรือ ขี้เกียจ ก็จะไม่มีเรื่องใดได้ประชามติ เลยสิ หรือนิดตีความผิดไป ใครอ่าน กม. ทะลุ ช่วยชี้แจงหน่อยค่ะ // นิดนรี

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
pran วันที่ : 28/04/2007 เวลา : 11.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pran


อัฟบล็อกเรื่องใหม่แล้วค่ะ
http://www.oknation.net/blog/pran/2007/04/28/entry-1

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
chalee วันที่ : 28/04/2007 เวลา : 10.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/DearChalee
This land taught me the value of life.

นับเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มาก ๆ เลย จ้ะ นิดนรี
ชาวบ้านอย่างเรา ๆ มีสิทธิที่จะรับรู้ และเรียนรู้กฎหมาย
อยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับชาวบ้าน ที่ชาวบ้านรู้เรื่องจัง
เพราะเราทุกคนควรรับรู้ พร้อมทั้งเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ชาวบ้านตาดำ ๆ จะได้ไม่กลัวรัฐธรรมนูญไทยเสียที

ชาลี

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
หมอยุ่น วันที่ : 27/04/2007 เวลา : 22.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/moryoon

หมอยุ่นขอ.คิด ,

หมอยุ่นขอ..เขียน ,

หมอยุ่นขอ...พูด (บ้าง)

--------------------------------

หมอยุ่นขอ..เขียน [5]

--------------------------------


พระพุทธศาสนา เป็น ศาสนาประจำชาติไทย

จะทำอย่างไร ? ให้เป็นจริง


ประชาชนชาวไทยประมาณ 95 %

นับถือพระพุทธศาสนา

พุทธศาสนิกชน ต้องมี คุณลักษณะอย่างไรบ้าง ?

ต้องเป็นคนดี , มีคุณธรรม


พุทธศาสนิกชน เข้าใจ พระพุทธศาสนา แค่ไหน ?

ต้องเข้าใจ พุทธศาสตร์ , ไม่ใช่ ไสยศาสตร์


พุทธศาสนิกชน เข้าถึงหัวใจพระพุทธศาสนาหรือไม่ ?

ต้องเข้าถึง โอวาทปาติโมกขคาถา

1. การไม่ทำบาปทั้งปวง

2. การทำกุศลให้ถึงพร้อม

3. การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ


ต้องเข้าถึง ธรรมะ 9 ตา

1. อนิจจตา

2. ทุกขตา

3. อนัตตตา

4. ธัมมนิยามตา

5. ธัมมัฎฐิตตา

6. อิทัปปัจจยตา

7. สุญญตา

8. ตถาตา

9. อตัมมยตา


พุทธศาสนิกชน ได้ปฏิบัติ ธรรมะ หรือไม่ ?

ต้องปฏิบัติตามแนวทาง อริยมรรค มี องค์ 8

1. สัมมาทิฏฐิ คือ ความเข้าใจถูกต้อง

2. สัมมาสังกัปปะ คือ ความใฝ่ใจถูกต้อง

3. สัมมาวาจา คือ การพูดจาถูกต้อง

4. สัมมากัมมันตะ คือ การกระทำถูกต้อง

5. สัมมาอาชีวะ คือ การดำรงชีพถูกต้อง

6. สัมมาวายามะ คือ ความพากเพียรถูกต้อง

7. สัมมาสติ คือ การระลึกประจำใจถูกต้อง

8. สัมมาสมาธิ คือ การตั้งใจมั่นถูกต้อง


พุทธศาสนิกชนต้อง เข้าใจ ? เข้าถึง ? ปฏิบัติ ? ธรรมะ

ดังที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ และ ได้สืบทอดมาถึง

ปัจจุบัน , ถึงแดนสยาม ประเทศไทย สุวรรณภูมิ

โดยมี ตัวชี้วัด ดูได้จาก สถิติ ดังนี้ ครับ


1. สถิติการเกิด คดีทั้งอาญา , แพ่ง ,

คดีการล่วงละเมิดทางเพศ ,...

2. อุบัติเหตุการจราจรที่เกิคจากเมา ,ซิ่ง ,..

สถิติการเสียชีวิต , การสูญเสียอวัยวะ / ทุพพลภาพ

ในช่วงเทศกาล , ตลอดทั้งปี , สถิติการตายซ้ำซาก

3. สถิติยอดจำหน่ายของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

4. สถิติของการเล่นการพนันทั้งถูกและผิดกฎหมาย

รวมถึง ลอตเตอรี่ , หวยบน / ใต้ดิน ,

บ่อนทั้ง ไก่ , ปลากัด , ควายชน , ม้าแข่ง ,...

5. สถิติการเกิด โรคเอดส์ , อุบัติการณ์ ของ

โรคเอดส์ ,โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทุกประเภท

6. สถิติการตั้งครรภ์ในวัยที่ไม่พร้อม , การทำแท้ง

7. สถิติของยาเสพติด , ผู้มีอิทธิพลทุกระดับ

8. คุณธรรม , จริยธรรม ของ นักการเมือง ,

ข้าราชการ , พนักงานรัฐวิสาหกิจ

9. การคอรัปชั่น ของ นักการเมือง ,

ข้าราชการ ทั้งชั้นผู้ใหญ่ - ผู้บริหาร

ตลอดถึงผู้ปฏิบัติตามนโยบาย

10. ปรากฏการณ์ ของ กระแสคุณธรรมนิยม

ค่านิยมการส่งเสริม / เชิดชู / ยกย่อง คนดี

11. วิกฤติปัญหาสังคม , เศรษฐกิจ , การเมือง ,...

ในวันนี้ ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง


พระพุทธศาสนา เป็น ศาสนาประจำชาติไทย อยู่แล้ว

โดยปริยาย ตาม สถิติ

แต่ จะต้องทำ ให้เป็นจริง

โดย เกณฑ์ และ ตัวชี้วัด ดังได้ยกตัวอย่างไว้

เพียงบางส่วน ! ! ! ครับ ? ? ?


หมอยุ่น ษัษฐบุตร พฤทธิพันธุ์

นักสุขศึกษาดีเด่น ปี 2536 - 2537

โดย

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข

http://www.esnips.com/web/moryoonthink
http://www.esnips.com/web/moryoonwrite
http://www.esnips.com/web/moryoontalk
http://moryoon.blogspot.com
http://moryoon.tapee.ac.th

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ภาษาหลากสี วันที่ : 27/04/2007 เวลา : 21.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pasalarksee
นิดนรี

ค่อยๆอ่านน่ะค่ะ มี 299 มาตรา ไม่ใช่นักกฏหมายใช่ว่าจะอ่านรู้เรื่องง่ายๆ ที่ไหนกัน

ขอบคุณทุกคนที่แวะมาอ่านน่ะค่ะ

คงจะลงร่างรัฐธรรมนูญให้ทะยอยอ่านน่ะค่ะ แต่ก็จะลงกลอนสลับให้อ่านด้วยค่ะ จะลงเป็นหมวดๆ ให้อ่าน แต่เลือกหมวดที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงให้อ่านก่อนน่ะค่ะ
นิดนรี

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
คนโทใส่น้ำ วันที่ : 27/04/2007 เวลา : 14.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aquarius
It's not where you start. It's where you finish.

รัดทำมานูน

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
มะอึก วันที่ : 27/04/2007 เวลา : 07.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

รัฐธรรมนูญ.................
อ่านไม่จบซะที

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
เมธา วันที่ : 27/04/2007 เวลา : 00.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/talkwithMetha

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
Nity วันที่ : 26/04/2007 เวลา : 22.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nity
โลกหลากแบบ จึงมองได้หลายมุม!

ได้ทั้งกลอน ได้ทั้งข้อมูล และภาพสื่อดี ครับ คุณภาษาหลากสี

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ภาษาหลากสี วันที่ : 26/04/2007 เวลา : 19.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pasalarksee
นิดนรี

* ดีค่ะ ป๋าโด่ง ที่แวะมาอ่านเรื่องร่าง รัฐธรรมนูญ

* แหะ แหะ ยินดีค่ะ นายทิวา ว่าแต่อะไรดีเอ่ย " ของประจำชาติ " แล้วจะต้องไปเดินขบวนกดดันให้บรรจุด้วยป่ะค่ะ อิอิ จะได้ชวนนายทิวาไปด้วยกัน

นิดนรี

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
naitiwa วันที่ : 26/04/2007 เวลา : 19.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/naitiwa
...ที่เห็น ที่เป็นไป ใช่ ไม่ใช่ ไม่สำคัญ...


สวัสดีครับ
แหะ แหะ แวะมาอ่าน รัฐธรรมนูญร้อยกรอง
ว่าแต่ว่า
จะไม่เสนออะไรให้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ ประมาณว่า เป็น "ของประจำชาติ" สักหน่อยหรือครับ อิอิ
เห็นว่า กำลัง อินเทรน และ อินเทรนด์

แหะ แหะ ขอรับ
สวัสดีครับ


ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ป๋าโด่ง วันที่ : 26/04/2007 เวลา : 19.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/idongphoto
" follow ป๋าโด่ง ได้ที่ http://twitter.com/idongphoto "

แวะมาอ่าน

ขอบคุณกับข้อมูลดีดีครับ

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมบล๊อกผมครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

80'y Long Live the King

ความทรงจำฉลอง 60 ปีครองราชย์

View All
<< เมษายน 2007 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          [ Add to my favorite ] [ X ]