• patijjachon
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-02-08
  • จำนวนเรื่อง : 276
  • จำนวนผู้ชม : 721498
  • ส่ง msg :
  • โหวต 425 คน
ปฏิจจชน
: อุดมการณ์แม้กินไม่ได้ แต่สิ่งที่กินไม่ได้สิ่งนี้ จะช่วยทำให้คนที่ไม่ค่อยจะมีกิน มีกินขึ้นมาได้สักวัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/patijjachon
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
Posted by patijjachon , ผู้อ่าน : 6855 , 20:15:03 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ผมได้รับ Tag My King จากบล็อกเกอร์ Roselobster หรือคุณกุ้ง ตั้งแต่ ๑๕ ก.พ. ๕๓  โดยมีเงื่อนไขว่าขอให้ส่งก่อน ๒๖ ก.พ. ๕๓

ได้ตอบเธอไปอย่างไม่ต้องคิดมากว่า  รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้รับ Tag   แต่ที่ต้องส่งช้า (เกือบเลยกำหนดส่ง)  เพราะผมตระหนักดีว่าการเขียนสิ่งใด ๆ ถึง My King หรือในหลวงนั้นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ แต่มีความละเอียดอ่อนมาก ๆ

ผมคิดว่า  พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านต่อประชาชนชาวไทยนานัปการนั้น  ผู้คนได้กล่าวขานกันไม่รู้จบรู้สิ้นแล้ว

จึงขออนุญาตเขียนอีกด้านหนึ่งซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามีใครเคยเขียนไว้แล้วหรือยัง  นั่นก็คือ  ความเป็นอริยบุคคล

ตามพจนานุกรม  คำว่า “อริย, อริยะ”  ให้คำอธิบายไว้ว่า  “ในพระพุทธศาสนาเรียกบุคคลผู้บรรลุธรรมวิเศษ  มีโสดาปัตติมรรค เป็นต้นว่า  พระอริยะ หรือ พระอริยบุคคล

และผมก็เชื่อมั่นว่าในหลวงของเรา  ทรงเป็น พระอริยกษัตริย์  หรือพระมหากษัตริย์ผู้บรรลุธรรมวิเศษ

ทำไมผมถึงมีความเชื่อเช่นนั้น 

ผมขอย้อนระลึกไปยังสมัยที่ผมเป็นเด็กและพ่อให้ผมอ่านหนังสือพุทธประวัติซึ่งสนุกมาก

ตอนนั้นผมยังติดใจตามความคิดประสาเด็กอยู่เลยว่า  ทำไมนะ  เจ้าชายสิทธัตถะถึงเลือกออกบวช  แทนที่จะอยู่เป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ทางโลกตามคำทายของโหรหลวงเมื่อครั้งที่ประสูติ

ผมตีความอย่างง่าย ๆ ได้ว่า มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของโลกสามารถเลือกสร้างคุณประโยชน์ให้กับมวลมนุษย์ได้ทั้ง ๒ ด้าน อย่างเด่นชัด คือ ทางโลกและทางธรรม

แต่เมื่อผมเริ่มโตขึ้น  ได้ศึกษาความเป็นไปของชีวิตตามแนวทางของพุทธองค์  ความคิดของผมก็ค่อย ๆ เริ่มเปลี่ยน  จนกระทั่งผมเห็นว่าการออกบวชของเจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์  เป็นพระบรมศาสดาของศาสนาพุทธ  ยังประโยชน์ต่อมวลมนุษย์อย่างหาที่เปรียบมิได้

และก็คิดว่าการทำสิ่งอันใดที่ดี ๆ ให้สำเร็จในทางโลกนั้น  ต้องใช้ทางธรรมเข้าช่วย

มีอยู่  ๒ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับในหลวงแล้วทำให้ผมมักจะคิดถึงพระอริยสงฆ์แทบทุกครั้งไป

ประการแรก  พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของในหลวงนั้น คือ หลักธรรมคำสอนในศาสนาพุทธดี ๆ นี่เอง

ประการที่สอง  ภาพที่พระองค์ท่านเสด็จฯ ไปทรงพบและมีพระราชปฏิสันถารกับพระอริยสงฆ์ทั่วประเทศตั้งแต่อดีตมานั้น  แสดงให้เห็นอะไรหลาย ๆ อย่าง โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเพิ่มเติม

หลวงพ่อเกษม เขมโก

 

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล  เคยกล่าวว่า

“ผู้ที่ปฏิบัติปฏิปทาอันเดียวกันย่อมจะรู้กัน
ย่อมจะเข้าใจกันได้ในเมื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในเมื่อได้อยู่ร่วมกัน หรือแม้ไม่ได้อยู่ร่วมกัน

แต่ได้ทราบข่าวคราวของถ้อยคำ หรือข้อธรรมที่ผู้นั้นๆแสดงออกมา
เพราะข้อธรรมที่ท่านผู้นั้นแสดงออกมา
จะชี้ชัดถึงภูมิธรรมของท่านว่าอยู่ในระดับใด”

และการพิจารณาธรรม ปฏิบัติธรรมจนรู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตนั้น  ก็น่าจะไม่สงวนไว้เฉพาะผู้ที่ออกบวชเท่านั้น 

หลวงพ่อชา
“การปฏิบัติธรรมนั้น ไม่ว่านักพรต นักบวช หรือฆราวาส

ก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรม พิจารณาธรรมได้เท่ากัน
และธรรมที่พิจารณานั้น ก็เป็นธรรมอันเดียวกันนั่นเอง
พิจารณาให้ไปสู่ความสงบระงับอันเดียวกัน”

ท่านพุทธทาสภิกขุ  ท่านได้กล่าวไว้ในลักษณะเดียวกันว่า
“การบรรลุมรรค
เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงวางสมภาพไว้เสมอกันทั้งแก่บรรพชิต และฆราวาส
ฆราวาสอาจได้บรรลุมรรคผลสูงกว่าบรรพชิตก็ได้
ในขณะเดียวกันและได้ฟังอย่างเดียวกัน
เพราะฉะนั้นอาการภายนอก เช่น เพศ เป็นต้น
จึงไม่เป็นประมาณแน่”

“อริยบุคคล ไม่มีเครื่องหมายภายนอกเป็นเครื่องแสดงอย่างแน่นอน
การเป็นอริยบุคคลนั้น จะให้ใครช่วยตั้งให้ก็ไม่ได้ จะตั้งเอาเองก็ไม่ได้
ธรรมเท่านั้นเป็นผู้ตั้งให้เอง”

“ไม่ต้องบวชเป็นนักบวชครองผ้าเหลืองหรืออะไรก็ได้
เป็นฆราวาส ก็เป็นพระอริยเจ้าได้
เพราะคำว่า พระอริยเจ้าในพุทธศาสนานี้ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นนักบวช
มันจำกัดอยู่ที่ว่า
ผู้ใดมีสติปัญญา รู้แจ่มแจ้งในเรื่องดับกิเลส ดับทุกข์นี้”

ตามความเห็นของผม  ผู้ที่หยั่งรู้ในธรรม  รู้แจ้งเห็นจริงในชีวิต จนบรรลุธรรมวิเศษ  (โสดาบัน จนถึง อรหันต์)  ซึ่งได้รับผลอย่างเต็มที่เฉพาะตนแล้ว  ย่อมสามารถบำเพ็ญประโยชน์ทางโลกได้มากมายเหลือคณานับ

พระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติไทย  เปรียบเสมือนเทพที่เปี่ยมล้นด้วยบุญญาธิการ  จุติลงมาเพื่อบำเพ็ญบุญบารมีทางโลกตามเวลาที่เหมาะสม  ช่วยขจัดปัดเป่า  ปลดปล่อยความทุกข์ยากให้แก่ผู้คนภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร 

ลองไล่เลียงดูเอาจากประวัติศาสตร์ชาติไทย

ท่านคิดว่า  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  และสมเด็จพระปิยะมหาราช  ตั้งแต่วันประสูติจนถึงวันสวรรคต  พระองค์ท่านมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายยามใดบ้าง 

ท่านเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า  “พระมหากษัตริย์ที่ดีไม่เคยสบาย”   บ้างหรือไม่

๒ พระองค์แรก  ทรงเหนื่อยยากตรากตรำเพราะทรงทำศึกตลอดชีวิต

ร. ๕  ก็ไม่ต่างกัน  พระบรมราโชวาทของ ร. ๕ พระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าวชิรุณหิศ เมื่อ ๘ ก.ค. รศ.๑๑๒  ตอนหนึ่งความว่า

“... คำซึ่งกล่าวว่า  ได้รับสิริราชสมบัติเป็นคำไพเราะจริงหนอ  เพราะสมบัติย่อมเป็นที่ปรารถนาของบุคคลทั่วหน้า และย่อมจะคิดเห็นโดยง่าย ๆ ว่า  ผู้ซึ่งได้เป็นเจ้าแผ่นดินแล้ว  ย่อมจะมีเกียรติยศยิ่งกว่าคนสามัญ  ย่อมจะมีอำนาจจะลงโทษแก่ผู้ซึ่งไม่พึงใจ  อาจจะยกย่องเกื้อกูลแก่ผู้ซึ่งพึงใจ  และเป็นผู้มีสมบัติมาก  อาจจะใช้สอยเล่นหัวหรือให้ปันแก่ผู้ที่พึงใจได้ตามประสงค์  ผลแห่งเหตุที่ควรยินดีกล่าวโดยย่อเพียงเท่านั้น  ยังมีข้ออื่นอีกเป็นหลายประการ  จะกล่าวไม่รู้สิ้น

            แต่ความจริงหาเป็นเช่นความคาดหมายของคนทั้งปวงดังนั้นไม่  เวลาซึ่งกล่าวมาแล้วอันจะพูดตามคำไทยอย่างเลว ๆ ว่ามีบุญขึ้นนั้น  ที่แท้จริงเป็นผู้มีกรรมและมีทุกข์ยิ่งขึ้น  ดังตัวพ่อได้เป็นมาเอง  อันจะเล่าโดยย่อให้ทราบต่อไปนี้ ...”

สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่  http://www.oknation.net/blog/patijjachon/2008/07/27/entry-1

ในหลวงของเราก็เช่นกัน  พระองค์ท่านทรงงานอย่างมิได้หยุดหย่อนแม้กระทั่งเมื่อยามที่ประชวร

การที่พระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่งของชาวไทยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจได้มากมาย  เกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดาจะเป็นหรือทำได้นั้น  น่าจะมาจากความถึงพร้อมด้านจิตใจอันสูงส่งในทางธรรม  ในระดับที่ใกล้กับความเป็นพระอรหันต์ หรือผู้ที่พ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง  สามารถรู้แจ้ง เห็นชัดในความเป็นไปในทางโลกตามเหตุตามปัจจัย 

เวลาของพระองค์จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชน  เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก  เพราะไม่เหลือสิ่งใดตกค้างที่จะต้องทำเพื่อส่วนพระองค์อีกต่อไปแล้วในทางโลก

พุทธทาสภิกขุ เคยกล่าวไว้ว่า
“ผู้หมดกิเลสตัณหาอย่างพระพุทธเจ้า
กลับทำงานหามรุ่งหามค่ำ กว่าพวกเราท่านทั้งหลายนี่เสียอีก”

อย่างไรก็ตาม   แม้ว่าพระองค์จะอุทิศพระวรกายอย่างเต็มที่เพื่อพสกนิกรและประเทศไทยเพียงใด   ใช่ว่าจะสามารถดลบันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้ร่มเศวตฉัตรเป็นได้ดังพระราชปณิธาน

กมฺมุนา วตฺตตีโลโก....สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม 

มนุษย์ทุกผู้ทุกนามล้วนมีกรรมเป็นของตัวเอง  ซึ่งรวมถึงประเทศชาติอันประกอบด้วยผู้คนที่อยู่อาศัยด้วย

หลวงพ่อชาเคยกล่าวไว้ว่า
“คนอยู่ครองโลก ครองบ้าน ครองเมือง

ทำทุกอย่างก็อยากให้มันสำเร็จ
แต่ไม่มีทางสำเร็จหรอก เรื่องของโลกมันจบไม่เป็น
ถ้าทำตามโลกแล้วจบได้ พระพุทธเจ้าท่านก็คงทรงทำแล้ว
เพราะท่านครองโลกอยู่ก่อน แต่นี้มันทำไม่ได้”

ในเส้นทางแห่งธรรม  อาจจะมีคนชี้แนะหรือช่วยบอกทาง   แต่ไม่มีใครสามารถพาใครไปได้นอกจากต้องเดินสู่จุดหมายปลายทางด้วยตนเอง  ถึงจะรักและเป็นห่วงผู้อื่นสักเพียงใดก็ตาม

จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ยังไม่กระจ่างชัดนัก  ในบั้นปลายแห่งชีวิตของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช    พระองค์ท่านได้ทรงเร่งบำเพ็ญและปฏิบัติธรรมอย่างหนักเช่นกัน

ขออย่าได้ห่วงกังวลในเรื่องของพระองค์ท่านจนเกินเหตุ 

ที่ผมกล้าพูดเช่นนี้  เป็นเพราะว่า  เราเป็นเพียงประชาชนธรรมดาหรือปุถุชนที่ยังมีกิเลส  ยังเจือด้วยโลภ โกรธ หลง  มากบ้างน้อยบ้างไปตามสภาพการขัดเกลาตน  ภูมิธรรมยังห่างไกลจากพระองค์ท่านนัก

อริยบุคคล หรือพระอริยกษัตริย์อย่างพระองค์ท่าน  ไม่มีผู้ใดมาทำอันตรายได้หรอก  ผมเชื่อเช่นนั้น   หรือหากจะมีใครคิดกล้ากล้าทำ  มันผู้นั้นก็จะต้องรับผลแห่งการกระทำกรรมชั่วซึ่งเป็นกรรมหนักอย่างไม่ต้องสงสัย

ทั้งนี้ ผมอยากจะฝากคำถามไว้สักนิดว่า

พวกเราฝากความหวังหรือความอยู่รอดของแผ่นดินไว้กับพระองค์ท่านมากไปหรือเปล่า ?
รวมทั้ง พวกเราได้เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้มากน้อยขนาดไหน  ในวันข้างหน้า ?

เราต่างก็โตเป็นผู้ใหญ่กันมากพอแล้ว 

เมื่อรัก เคารพบูชา และเป็นห่วงพระองค์ท่าน  ก็ต้องหันมาเร่งทำหน้าที่ที่แต่ละคนมีให้สมบูรณ์  ถูกต้อง ให้จงหนัก  ขออย่าให้พระอริยกษัตริย์ที่เราต่างนับถือว่าเป็นพ่อของแผ่นดินต้องทรงเหน็ดเหนื่อยกว่านี้อีกเลย

ผมเองเชื่อมั่นเสมอมาว่า  ใครก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติตนตามพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้ไว้นั้น  ชีวิตย่อมประสบแต่ความสุข  ความเจริญ  และไม่มีวันตกอับเด็ดขาด

เมื่อเกิดมาแล้วในชาตินี้   ได้พบศาสนาพุทธ  มีโอกาสได้น้อมนำคำสอนของอริยบุคคลไม่ว่าจะเป็น พระอริยสงฆ์หรือพระอริยกษัตริย์มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต  นับว่าเป็นบุญแห่งชีวิตยิ่งนัก

ผมไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้ว 

แต่หากทำไม่ได้  กลอนแปดบทเดียวนี้  เป็นตัวแทนบอกถึงความรู้สึกทั้งหมดในใจที่มีต่อพระองค์ท่าน

หากแม้ว่า  ตัวข้าฯ  เลือกเกิดได้
ก่อนชีพวาย  ขอตั้งจิต  อธิษฐาน
ยอมเป็นข้า  ตามพระ  ภูมิบาล
ก้มกราบกราน  รองพระบาท  ทุกชาติไป
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
จอมโจรเทวะ วันที่ : 02/03/2010 เวลา : 22.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kpkk

ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ...
ความคิดเห็นที่ 15 (0)
LhinHui วันที่ : 28/02/2010 เวลา : 04.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tsasalak

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ.

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
feng_shui วันที่ : 26/02/2010 เวลา : 18.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

ทศพิธราชธรรม


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
Yai_Nid วันที่ : 26/02/2010 เวลา : 17.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/YaiNid
เที่ยว Melbourne..ที่นี่  Love U..OK?..รักนะ..ได้มั้ยล่ะhttp://www.oknation.net/blog/konlangkow

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ทรงพระเกษมสำราญ และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ดินดำน้ำชุ่ม วันที่ : 26/02/2010 เวลา : 16.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/derreiser
เพื่อชาติ และเป็นคนดีของชาติ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
pukpik วันที่ : 26/02/2010 เวลา : 14.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pukpik
Love is not measured by how you feel.. but , how you make the other person feel..

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
สงราษฎร์ วันที่ : 26/02/2010 เวลา : 11.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Leo

One for All / All for One..
...........................
สวัสดี คุณจิ๋ว...ขอให้ ความรัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน อยู่กับ คุณจิ๋ว จนนิรันดร์

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
แม่หมี วันที่ : 26/02/2010 เวลา : 11.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
BlueHill วันที่ : 26/02/2010 เวลา : 10.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

เป็นบุญของคนไทยเราครับ ที่เกิดมาในแผ่นดินของพระมหากษัตริย์องค์นี้

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
chompoopookha วันที่ : 26/02/2010 เวลา : 08.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chompoopookha

สวัสดีค่ะ คุณปฏิจจชน นานๆ มาที มาแต่ละทีก็มีสิ่งดีๆ มาฝาก เด็กๆ เป็นไงมั่งคะ สบายดี ยังซนเหมือนเดิมหรือป่าว

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 26/02/2010 เวลา : 07.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จะรักสถาบันหลักของชาติจนกว่าชีวิตจะหาไม่

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
redribbons07 วันที่ : 26/02/2010 เวลา : 06.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07

Long Live Our Bloved King


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
driftworm วันที่ : 26/02/2010 เวลา : 01.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/driftway
ซักผ้า..เจอแบ๊งค์ห้าร้อยในกระเป๋า...ฮิ้ววว

คำหลวงพ่อชา "เรื่องของโลก จบไม่เป็น" สั้น รวมความหมดจด

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
Bhirisa_ภิริสา วันที่ : 26/02/2010 เวลา : 00.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Bhirisa
www.oknation.net/blog/misspostcard

Tag นี้น่าจะเป็นความภาคภูมิใจของผู้เขียนมากมายนะคะเพราะสัมผัสถึงความตั้งใจจริงมาก ๆ ค่ะ

ไม่อยากเวียนตายเกิดแล้วแต่ถ้าไม่สามารถเป็นได้
ขอมอบถวายชีวิตเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป...

ใครอ่านแล้วคงชื่นใจมิใช่น้อย

ขอพระองค์ท่านทรงพระเกษมสำราญมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 25/02/2010 เวลา : 20.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
roselobster วันที่ : 25/02/2010 เวลา : 20.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Memyself
 º°” ไม่มีความรักใดในโลกจะยิ่งใหญ่เท่าคนไทย รักในหลวง””°

หากแม้ว่า ตัวข้าฯ เลือกเกิดได้
ก่อนชีพวาย ขอตั้งจิต อธิษฐาน
ยอมเป็นข้า ตามพระ ภูมิบาล
ก้มกราบกราน รองพระบาท ทุกชาติไป

...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
และจะขอเดินตามรอยคำสอนของพ่อ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

At Your Side : The Corrs

When the daylight's gone, and you're on your own And you need a friend, just to be around I will comfort you, I will take your hand And I'll pull you through, I will understand

View All
<< กุมภาพันธ์ 2010 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            [ Add to my favorite ] [ X ]