• BLP-PLB
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : lookpad.big@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2010-06-09
  • จำนวนเรื่อง : 11
  • จำนวนผู้ชม : 22493
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
PadBig-Together Plus
สร้างความฝันให้เป็นจริงกับ AIMSTAR
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/pb-aimstar
วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2553
Posted by BLP-PLB , ผู้อ่าน : 1164 , 01:21:11 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง (STARMATCHING)

แผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง เป็นแผนธุรกิจที่ง่ายต่อการปฏิบัติงาน ให้ผลตอบแทนกับนักธุรกิจเอมสตาร์อย่างสูงสุด จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริหารองค์กรธุรกิจของบริษัทฯ โดยนักธุรกิจเอมสตาร์จะได้รับรายได้ต่างๆ ดังนี้  

1. กำไรจากการขายปลีก 20-30% (Retail Benefit 20-30%) 

2. โบนัสสาขา 20% (Branch Bonus 20%) 

3. โบนัสส่วนบุคคล 20% (Personal Bonus 20%) 

4. โบนัสทีมอ่อน 20% (Weak Team Bonus 20%) 

5. โบนัสทีมแข็ง 10-13% (Strong Team Bonus) 

6. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง ทีมลูก 100% (Star Matching Bonus 100%) 

7. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง ทีมหลาน 50% (Star Matching Bonus 50%)


1.      กำไรจากการขายปลีก 20-30% 

      ตัวอย่าง นักธุรกิจเอมสตาร์ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทเอมสตาร์เน็ทเวิร์ค

                      ในราคาสมาชิก 750 บาท แล้วจำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า

                      ตามราคาปกติ 900 บาท 

                      » ได้กำไรจากการค้าปลีก จำนวน 150 บาท (900 – 750) 

                       หรือคิดเป็น % เท่ากับ 20%

2. โบนัสสาขา 20% 

20%ของยอดธุรกิจส่วนตัวของนักธุรกิจเอมสตาร์ที่เราเป็นผู้สปอนเซอร์ แต่ไม่เกิน 1,000 คะแนน 
ตัวอย่าง นักธุรกิจเอมสตาร์ได้สปอนเซอร์ให้ผู้อื่นสมัครเข้ามาเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์


            และมียอดธุรกิจส่วนตัว 1,000 คะแนน นักธุรกิจเอมสตาร์ที่เป็นผู้สปอนเซอร์

                   จะได้รับโบนัสสาขา 20%
                          20% x 1,000 = 200 บาท                   
            นักธุรกิจเอมสตาร์สปอนเซอร์นาย ก. 

            นาย ก. มียอดธุรกิจส่วนตัว = 1,000 คะแนน
            นักธุรกิจเอมสตาร์ที่เป็นผู้สปอนเซอร์นาย ก. 
                   » ได้รับโบนัสสาขา = 20% X 1,000 = 200

3. โบนัสส่วนบุคคล 20%  

20% ของยอดธุรกิจส่วนตัวที่เกินกว่า 1,000 คะแนน

ตัวอย่าง นักธุรกิจเอมสตาร์ที่มียอดธุรกิจส่วนตัว 1,500 คะแนน

                  » จะได้รับโบนัสส่วนบุคคล = 20% x 500 = 100 บาท

4. โบนัสทีมอ่อน 20%  

20% ของคะแนนทีมอ่อน แต่ไม่เกินยอดคำนวณโบนัสที่กำหนด
ตัวอย่าง
 นักธุรกิจเอมสตาร์ที่มียอดธุรกิจของทีมอ่อน 10,000 คะแนน
             จะได้ รับโบนัสทีมอ่อน     = 20 % x 10,000 = 2,000 บาท
             ยอดธุรกิจทีมอ่อน (ข)     = 10,000 คะแนน 

                  » โบนัสทีมอ่อน   =  20% X 10,000 คะแนน  =  2,000 บาท

5. โบนัสทีมแข็ง 10-13% 

10-13% ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง และคุณสมบัติของนักธุรกิจเอมสตาร์นั้นๆ โดยคิดจากคะแนน

ที่เท่ากับทีมอ่อน และไม่เกิดยอดคำนวณโบนัสสูงสุดของคะแนนที่กำหนด
ตัวอย่าง นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับซูเปอร์ไวเซอร์ (
Supervisor) ที่มียอดธุรกิจของทีมแข็ง

             เท่ากับ 10,000 คะแนน และยอดธุรกิจทีมอ่อน 5,000 คะแนน 

                  จะได้รับโบนัสทีมแข็ง = 10% x 5,000 = 500 บาท
                  ยอดธุรกิจทีมแข็ง (ก)     = 10,000 คะแนน
                  ยอดธุรกิจทีมอ่อน (ข)     = 5,000 คะแนน
             เพราะฉะนั้น ยอดคำนวณโบนัสทีมแข็ง เท่ากับ 5,000 คะแนน 

             (คะแนนทีมแข็งที่เหลืออีก 5,000 คะแนน เก็บไว้คำนวณในรอบถัดไป)
                  » โบนัสทีมแข็ง  =  10% X 5,000 คะแนน   =   500 บาท       

6. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง ทีมลูก 100% (Star Matching Bonus 100%) 

100% ของโบนัสทีมแข็งของทีมลูก (ผู้ที่ตนสปอนเซอร์)

ตัวอย่าง  น.ส.สุขใจ ได้สปอนเซอร์ นายสมหวัง 

              เมื่อนายสมหวัง ได้รับโบนัสทีมแข็ง 2,000 บาท           

              น.ส.สุขใจ ก็จะได้รับโบนัสทีมลูกจำนวน 2,000 บาทเช่นกัน
                  น.ส.สุขใจ สปอนเซอร์นายสมหวัง
                  นายสมหวังมียอดธุรกิจดังนี้ 

                  ยอดธุรกิจทีมแข็ง = 20,000 คะแนน                

                  ยอดธุรกิจทีมอ่อน = 20,000 คะแนน                      

              เพราะฉะนั้นยอดคำนวณโบนัสทีมแข็งของนายสมหวัง

              เท่ากับ 20,000 คะแนน                                   

             โบนัสทีมแข็ง  = 10% X 20,000 คะแนน   = 2,000 บาท                      

                    » โบนัสทีมลูก   =  100% X 2,000 บาท    = 2,000  บาท

7. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง ทีมหลาน 50% (Star Matching Bonus 50%) 

50% ของโบนัสทีมแข็งของทีมหลาน (ลูกของผู้ที่ตนสปอนเซอร์)

ตัวอย่าง * นายสามารถ ให้การสปอนเซอร์ น.ส.สุขใจ  

                น.ส.สุขใจ ให้การสปอนเซอร์ นายสมหวัง
            *  น.ส.สุขใจ เป็นทีมลูก ของ นายสามารถ  

                 นายสมหวัง เป็นทีมลูก ของ น.ส.สุขใจ 

            * นั่นก็คือ นายสมหวัง เป็นทีมหลาน ของนายสามารถ นั่นเอง 

เมื่อนายสมหวัง ได้รับโบนัสทีมแข็ง(สมมุติโบนัสทีมแข็งของนายสมหวัง เท่ากับ 2,000 บาท)

            » น.ส.สุขใจ จะได้รับโบนัสทีมลูก จำนวน 100% ของโบนัสทีมแข็ง ของนายสมหวัง หรือเท่ากับ 2,000 บาท

            » นายสามารถ จะได้รับโบนัสทีมหลานจำนวน 50% ของโบนัสทีมแข็งของนายสมหวัง 

หรือเท่ากับ 1,000 บาท นั่นเอง

             นายสามารถ สปอนเซอร์ น.ส.สุขใจ
             น.ส.สุขใจ สปอนเซอร์ นายสมหวัง
            นายสมหวังมียอดธุรกิจดังนี้
                 ยอดธุรกิจทีมแข็ง     =    20,000 คะแนน
                 ยอดธุรกิจทีมอ่อน     =    20,000 คะแนน

            เพราะฉะนั้น ยอดคำนวณโบนัสทีมแข็งของนายสมหวัง เท่ากับ 20,000 คะแนน
            โบนัสทีมแข็ง ของนายสมหวัง  =   10% X 20,000 คะแนน    = 2,000 บาท
              
    » โบนัสทีมลูก      = 100% X 2,000 บาท   = 2,000  บาท

                  » โบนัสทีมหลาน  =   50% X  2,000 บาท  = 1,000  บาท 

............................................................................................................................หมายเหตุ : 

         -  พิจารณาคิดยอดคะแนนทีมแข็ง โดยดูจากยอดคะแนนทีมอ่อนเป็นเกณฑ์

ส่วนยอดที่เกินกว่านั้น แต่ไม่เกินยอดคำนวณโบนัสที่กำหนดจะเก็บไปคำนวณให้ในรอบถัดไป

         -  ระดับ % ของโบนัสทีมแข็ง ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของนักธุรกิจเอมสตาร์ ดังแสดงในตาราง

แสดงผลตอบแทนทางธุรกิจ ของนักธุรกิจเอมสตาร์ในตำแหน่งต่างๆ          

         -  นักธุรกิจเอมสตาร์ที่ไม่ได้ดำรงคุณสมบัติ หรือไม่ได้รักษายอดตามตำแหน่ง จะไม่ได้รับ

การคิดคำนวณผลตอบแทนตามแผนธุรกิจ

            -    ยอดคำนวณโบนัส (Bonus Scoring) หมายถึง ยอดคะแนนธุรกิจสูงสุด ที่นำมาคำนวณ

   โบนัททีมแข็ง และโบนัสทีมอ่อนของนักธุรกิจเอมสตาร์ โดยพิจารณาตัดยอดคำนวณโบนัสต่อเดือนปฏิทิน


 

 

 

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน