• รีเจนซี่
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : peebba33@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-10-29
  • จำนวนเรื่อง : 16
  • จำนวนผู้ชม : 38592
  • ส่ง msg :
  • โหวต 11 คน
ปัญหาสังคม -ความดีที่ไม่อยากทํา
ปัญหาของการทําความดีของคนในสังคม
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/peeb
วันจันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552
Posted by รีเจนซี่ , ผู้อ่าน : 1443 , 22:40:23 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน


คำว่า สิทธิมนุษยชน เป็นคำที่มีความหมายกว้าง รวมถึงสิทธิ 5 ด้าน คือ

สิทธิพลเมือง  คือ สิทธิในชีวิต สิทธิที่จะไม่ถูกทรมาน ไม่ถูกทำร้ายร่างกาย สิทธิในการได้รับสัญชาติ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
สิทธิทางการเมือง คือ สิทธิในการลงคะแนนเสียง สิทธิเสรีภาพในความเชื่อทางการเมือง การนับถือศาสนา สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ในการชุมนุม ในการรวมตัวกันเป็นสมาคม และการดำเนินการทางการเมือง ในการตีพิมพ์โฆษณา และในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
สิทธิทางเศรษฐกิจ คือ สิทธิในการหางานทำ ในการประกอบอาชีพ สิทธิในการได้รับค่าจ้างและราคาผลผลิตอย่างเป็นธรรม สิทธิในการได้รับการจัดสถานที่ให้ประกอบอาชีพ เช่น ลานค้า หรือตลาดนัด สิทธิได้รับการคุ้มครองในการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม สิทธิได้รับหลักประกันการมีมาตรฐานชีวิตอย่างเพียงพอ สิทธิมีที่อยู่อาศัย และสิทธิมีอาหารการกินอย่างเต็มอิ่ม
สิทธิทางสังคม คือ สิทธิได้รับประกันสุขภาพ ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญเลี้ยงตัวเมื่อชรา สิทธิในการเลือกคู่ครอง สิทธิได้รับการรักษาพยาบาลและการมีนาราคาถูก สิทธิของแม่ลูกอ่อนในการได้รับสวัสดิการ สิทธิของเด็ก ผู้หญิง และคนพิการ สิทธิไม่ถูกเลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านความเชื่อ ทางการเมือง ศาสนา เชื้อชาติ อายุ เพศ และผิว
สิทธิทางวัฒนธรรม คือ สิทธิในการได้รับการศึกษา สิทธิในการแต่งกายตามความเชื่อ หรือตามใจอยาก สิทธิในการปฏิบัติตามประเพณีความเชื่อ สิทธิในการมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสาธารณะ สิทธิในการมีศูนย์ศิลปวัฒนธรรม การบันเทิงและกีฬ่า (กมล กมลตระกูล. ส่องกล้องสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม: สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2550)
ทั้งนี้หมายถึงว่า การใช้สิทธินั้นๆ ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่น หรือทำให้คนในสังคมมีสิทธิในทางที่ถูกที่ควรลดลง

สิทธิของกลุ่มชนที่สำคัญ และสิทธิในบางเรื่องที่สำคัญ

    1. สิทธิสตรี (Right of Women) ที่จะได้รับการศึกษา ทำงานและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคทัดเทียมกับบุรุษ
2. สิทธิเด็ก (Right Children) สิทธิที่จะได้รับการปก ป้องคุ้มครอง มีชีวิตที่มีสุขภาวะ ได้รับการศึกษา ไม่ถูกใช้แรงงานเกินวัยอันเหมาะสม ไม่ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว เฆี่ยนตี ล่วงเกินทางเพศ หรือถูกบังคับให้เป็นแรงงาน ทาส หรือโสเภณี
3. สิทธิของชนกลุ่มน้อย (Right of Indigenous People) ที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค เท่าพลเมืองคนอื่น
4.สิทธิในที่ทำกิน (Right to Land) โดยไม่ถูกไล่ที่ ไม่ถูกคดโกงเอาเปรียบจากเจ้าหน้าที่รัฐ หรือคนที่มีอำนาจมากกว่า
    5.สิทธิมีงานทำ และสิทธิในการประกอบอาชีพ โดยได้รับการคุ้มครอง (Right to work) โดยไม่ถูกเลิกจ้าง ถูกขับไล่จากที่ทำกินหรือแหล่งขายสินค้า เช่น กรณีหาบเร่ และแผงลอย ถูกไล่ที่หรือไล่จับ
6.  สิทธิที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม
(Right to Adequate Housing) เช่น การพัฒนาชุมชนแออัด การสร้างอาคารสงเคราะห์และการให้ความช่วยเหลือ ให้ประชาชนที่ยากจนได้มีที่อยู่อาศัย
7. สิทธิมีอาหารการกินอย่างเหมาะสม (Rights to Adequate Food) ไม่อดอยาก หรือเกิดภาวะทุกขโภชนาการในชนบท และในหมู่คนจนในเมือง
8. สิทธิได้รับการพยาบาล (Rights to Health) โดยไม่ถูกปฏิเสธจากหมอ โรงพยาบาล หรือไม่ถูกคิดค่ารักษาพยาบาลแพงเกินเหตุ
9. สิทธิได้รับการศึกษา (Rights to Education) ที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อย่างน้อยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. สิทธิได้รับการประกันสังคม (Rights to Social Security) คือ สิทธิของแรงงานและประชาชนที่ได้รับการคุ้มครองชดเชย ค่ารักษาพยาบาล การเกิดอุบัติเหตุ การตกงาน การชราภาพหรือเกษียณอายุ จากรัฐหรือหน่วยงานด้านการประกันสังคม ซึ่งควรขยายถึงประชาชนทุกคน  นอกจากแรงงานที่เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ เช่น เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย

สิทธิที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ คือสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นสิทธิมนุษยชน หรือสิทธิความเป็นมนุษย์ ซึ่ง เป็นหน้าที่ของรัฐบาล ที่ต้องประกันสิทธิเหล่านี้ให้กับพลเมืองของตน ตัวอย่างเช่น ประชาชนควรมีสิทธิที่จะมีน้ำสะอาดและปลอดภัยไว้กินไว้ใช้ เพราะเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ รัฐบาลจึงมีหน้าที่จัดหาน้ำบริการสะอาดให้กับประชาชนในราคาต่ำพอที่ทุกคนจะ เข้าถึงได้

สิทธิมนุษยชนนั้นเป็นเรื่องที่คนหลายคนไม่ค่อยให้ความสนใจเนื่องจากขาดความรู้และความเข้าใจจนบางครั้งอาจจะละเมิดสิทธิของคนอื่นโดยไม่รุ้ตัวเลยก้อได้  จนบางครั้งทำให้เกิดเรื่องและข้อเรียกร้องต่างๆมากมายในเรื่องสิทธิมนุษยชน  เราควรจะหันมาใส่ใจในเรื่องนี้ให้มากกว่านี้ขึ้นไปอีก  เพือที่พวกเราจะสามารถรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนบ้านเมืองของเราก็จะมีความสงบสุข  ทุกคนรู้หน้าที่และบทบาทของตนเอง ไม่ไปล่วงเกินสิทธิของคนอื่น

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
น้องมดแดงแฝงพวงมะม่วง วันที่ : 12/02/2009 เวลา : 20.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Peaceful1906


คุนบีป....

ต้องเลี้ยงขนมคือนะ

เพราะคุนกำลังละเมิดสิทธิที่ของเรา

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ชมพู่หวาน วันที่ : 11/02/2009 เวลา : 16.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tato30

ข้อมูลกระชับ ครอบคลุม เข้าใจง่ายดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
dreamy วันที่ : 11/02/2009 เวลา : 06.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/happyhut

ข้อมูลดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
น้องมดแดงแฝงพวงมะม่วง วันที่ : 03/02/2009 เวลา : 18.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Peaceful1906


มาร่วมกันต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนกันดีกว่า

แต่แบบชินจังก้อไม่ไหวนะคะ....

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ข้อคิดไหนโดนใจที่สุด
สิ่งที่แสนสาหัสในชีวิตเรา คือ ความอิจฉาริษยา
5 คน
สิ่งที่น่าสรรเสริญที่สุดในชีวิตเรา คือ ความวิริยะอุตสาหะ
6 คน
ความผิดพลาดมหันต์ที่สุดในชีวิตเรา คือ การยอมแพ้ตนเอง
15 คน
ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา คือ การให้อภัยและความเมตตา
12 คน
แฟนคนอื่นมักสวยกว่าแฟนเราเสมอ
5 คน

  โหวต 43 คน