• รีเจนซี่
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : peebba33@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-10-29
  • จำนวนเรื่อง : 16
  • จำนวนผู้ชม : 38592
  • ส่ง msg :
  • โหวต 11 คน
ปัญหาสังคม -ความดีที่ไม่อยากทํา
ปัญหาของการทําความดีของคนในสังคม
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/peeb
วันอาทิตย์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552
Posted by รีเจนซี่ , ผู้อ่าน : 1022 , 16:14:20 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก คงไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาที่ทำให้ภาคใต้เกิดวิกฤติ หากแต่หลายครั้งทำให้คนไทยบางคนมองเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันได้ คือ มุสลิมอยู่ที่ไหนมีแต่เรื่องวุ่นวาย ส่วนใหญ่มักจะสรุปปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามข้อมูล-ข่าวสารเป็นหลักน้อยนัก ที่จะศึกษาและค้นคว้าหาเบื้องหลังความเป็นมาลึกลงไปถึงรากเหง้าข้อเท็จจริง ในอดีต
ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เรื้อรังมานานนับสิบนับร้อยปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเกิดขึ้นทั้งความเจริญและความเสื่อมถอย การสั่งสมปัญหาในท้องถิ่นมีมากมายสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนโยงใยเป็นเครือข่าย จนยากที่จะมองออกได้ในมิติเดียว แต่การแก้ปัญหาภาคใต้ในขณะนี้กลับย้อนหลังไปหาอดีตเมื่อ 50 ปี ที่ผ่านมา มีผลสรุปถึงความล้มเหลวมานับไม่ถ้วน ผลกระทบของความล้มเหลวกลับเพิ่มเชื้อแห่งความขยาดหวาดกลัว ระแวง สงสัยและไม่ไว้วางใจกลไกรัฐมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ
การแก้ปัญหาความมั่นคงของประเทศต้องมองและใช้วิทยปัญญาอย่างรอบคอบมีสติ ประเด็นที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นรากเหง้าบางปัญหา เป็นมิติที่ถูกละเลย .
.คนในประเทศส่วนใหญ่จะรับได้หรือไม่ ว่าปัจจัยต่อไปนี้เป็นส่วนประกอบพื้นฐานให้ปัญหาใต้ลุกลามใหญ่โต
ความเป็นชาติพันธุ์มลายู ความหลากหลายของเชื้อชาติและชาติพันธุ์ ที่ เกิดขึ้นเป็นองค์ประกอบของชาติไทย มลายูเป็นชนชาติหนึ่งที่มีศาสนา ภาษา จารีต ประเพณี วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์และการดำรงอยู่ของชุมชนที่แตกต่างกับคนไทย ส่วนใหญ่ในประเทศ วิถีชีวิตที่ตั้งอยู่บนฐานทางศาสนา มีการสืบทอดทางภูมิปัญญาอย่างต่อเนื่องนับร้อย ๆ ปี เป็นศักดิ์ศรีที่ให้ความภูมิใจและมีเกียรติยิ่งของชุมชน
เป็นความสวยงามของประเทศที่หาได้ไม่ง่ายนักในโลกใบนี้ เป็นรากเหง้าความมั่นคงของสังคมประเทศ วิถีชุมชนขั้นพื้นฐานง่าย ๆ ที่สามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้

มิติทางประวัติศาสตร์ มุสลิม ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์มลายู อาศัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นส่วนมาก มีประวัติศาสตร์การพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามกลไกการเมืองของภูมิภาคจากนครรัฐ ลังกาสุกะยึดถือฮินดูพราห์มและพุทธ ต่อมาเป็นนครรัฐอิสลามปาตานี ดารุสซาลาม และมาแพ้สงครามประเพณีกับสยามเมื่อ พ.ศ. 2329 ใช้เวลาพัฒนากว่า 2000 ปี จนเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2445
เมื่อครั้งสมัยเป็นนครรัฐอิสลามปาตานี ดารุสซาลามมี ท่าเรือที่เจริญมั่งคั่ง เป็นศูนย์กลางการ อิสลามศึกษา ในภูมิภาค มีผู้คนไปมาเพื่อการค้าและการศึกษาจากทุกสารทิศ มีนักการศาสนาที่มีผลงานวรรณกรรมศาสนาเป็นที่ยอมรับทั่วโลก มีลูกหลานสืบทอดมรดกจวบจนปัจจุบันหากหลักฐานการเป็นนครรัฐอิสลามถูกกลบ เกลื่อนบิดเบือนโดยกระบวนการประวัติศาสตร์ชาตินิยมและกาโหมกระหน่ำของนิยาย ปรัมปราให้เข้าใจผิดว่าเกี่ยวข้องกับประวัติการตั้งนครรัฐอิสลามด้วยเหตุผล การท่องเที่ยวเท่านั้น
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยมุ่งเน้น ผลทางการเมืองเป็นหลัก โดยให้ความสำคัญเรื่องหลักฐานของนักคิดนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่อย่างเบาบาง
ความเป็นจริงบางด้านของประเทศจึงถูกปิดให้ดำมืดตลอดมา เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นถูกละเลยจนทำให้คนในชาติ ไม่รับรู้ความหลากหลายของคนชาติพันธุ์อื่น ๆ ที่ประกอบเป็นชนชาติกันเป็นประเทศไปอย่างน่าเสียดาย
มิติทางศาสนา วิถีศาสนปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ละหมาดรวมกัน ที่สุเหร่าหรือมัสยิดให้ทุกคนต้องละหมาดวันละ 5 เวลา คือ ก่อนฟ้าสาง หลังเที่ยงวัน ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน หลังพระอาทิตย์ตกดิน กลางคืน ส่วน ใหญ่ผู้คนในชุมชนจะเดินทางไปร่วมพิธีที่สุเหร่าและมัสยิด เมื่อการเดินทางไปร่วมละหมาดทำให้มีอุปสรรคอาจจะโดยสาเหตุใดก็ตาม เช่น กลัวในความปลอดภัย การคุกคามทางจิตใจ หมายถึง วิถีธรรมกำลังถูกทำลาย ซึ่งมุสลิมถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และเจ็บปวดอย่างไม่อาจจะประเมินค่า ได้
มิติการแสวงหาความรู้
วิถีธรรมอิสลามได้กำหนดให้ชายหญิงเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกสาขาวิชา เพื่อ เขาจะได้รู้ตัวเองว่ามาจากไหน กำลังทำอะไร เพื่อใคร ตายแล้วไปไหนจะอยู่ให้มีความสุขอย่างไรในโลกอมตะหลังความตาย การศึกษาหาความรู้ทางโลกเป็นการใช้ประกอบอาชีพเพื่อการดำรงอยู่อย่างพอเพียง แก่ตัวเองและครอบครัว เพื่อให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์ตามอัตภาพ
การเรียนการสอนแบบดั้งเดิม คือ ปอเนาะ
การสอนอ่านคัมภีร์อัล-กรุอาน การอธิบายกีตาบตำราศาสนา ตามสุเหร่า ตามบ้านพักผู้นำทางศาสนาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศรัทธาของตนเองให้มากขึ้น โดยมีผู้รู้เป็นผู้สอน ครูสอนหลายคนมีคุณวุฒิและวัยวุฒิที่มากมายประชาชนจะเรียกโต๊ะครู พลวัตรการถ่ายทอดความรู้ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทำให้มุสลิมในภาคใต้เป็นสังคมที่เข้มแข็งสามารถรักษาความเป็นชุมชนดั้งเดิม มากที่สุดสังคมหนึ่งของประเทศ สถาบันเหล่านี้ถือเป็นสถาบันหลักที่มีค่าเป็นอย่างยิ่ง

มิติทางวัฒนธรรม ในสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีวัฒนธรรมทับซ้อนจากอดีต คือ วัฒนธรรมมลายูและวัฒนธรรมอิสลาม ประเพณีการปฏิบัติใดใด ที่เป็นเรื่องดีงามไม่ขัดกับหลักศาสนายังคงปฏิบัติและรักษา เช่น ภาษามลายูยังใช้กันอยู่ถึงแม้จะล่องเลยมานานนับพันปี การไปมาหาสู่ร่วมงานบุญระหว่างญาติพี่น้องในชุมชนที่เป็นมุสลิมและพุทธ คนดั้งเดิม ยังปฏิบัติกันดีอยู่ วัฒนธรรมการละเล่นการแสดงที่ขัดกับหลักศาสนบัญญัติและแสดงความมีอำนาจบารมีและฐานะที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย ค่อยเลือนหายไปหรือหาดูชมยากขึ้น เช่น การละเล่นมโนราห์ มะโย่ง ตือรือ หนังตะลุง รำซีละ การแห่ขบวนนกในวรรณคดีโบราณ ขบวนบายศรี ขบวนแห่ช้างในวันแต่งงาน การเข้าสุนัต ขลิบอวัยวะเพศชาย หรือแม้แต่ดีเกร์ฮูลู วัฒนธรรมบางอย่างสามารถเป็นสื่อสร้างความเข้าใจให้กับคนในท้องถิ่นได้เป็น อย่างดีแต่จะต้องมีกระบวนการกลั่นกรองอย่างมีความเข้าใจในแนวคิดดั้งเดิม เช่น ดีเกร์ฮูลู สามารถสอดแทรกเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ได้มากมาย
การตกผลึกของนโยบายชาตินิยม จากสมัยจอมพล ป.พิบูลย์สงคราม ได้สร้างสมความรู้สึกเรื่องชาตินิยมแก่คนในชาติมาก แนวคิดเรื่องชาตินิยมด้านหนึ่งมีผลดีต่อภาพรวมของประเทศ หากไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เจ็บปวดแก่ชนกลุ่มน้อยในสังคม ซึ่งรวมถึงมุสลิมในประเทศหากไปทำให้เกิด
ความเจ็บปวดแก่ชนกลุ่มน้อยในสังคม ซึ่งรวมถึงมุสลิมในภาคใต้ชนิดต้องใช้เวลาในการเยียวยารักษาหลายสิบร้อยปี ประกอบกับนโยบายการส่งนักปกครองในอดีตไม่คำนึงถึงคุณภาพบำบัดทุกข์บำรุงสุข เท่าที่ควร บรรดาผู้คนเหล่านี้ได้สร้างฐานอำนาจและความมีอคติต่อคนท้องถิ่นอย่างหนัก จึงสอดรับกับนโยบายชาตินิยมเป็นอย่างดี ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงมากมายยังอยู่ในความทรงจำของคนมุสลิม
การจับผู้นำศาสนา ซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่สำคัญอย่างยิ่งของสังคม โดยปราศจากคำตอบแห่งความยุติธรรมจากรัฐเกือบทุกสมัย
การห้ามสอนภาษามลายู อักขระ ญาวี คือ การนำเอาอักษรภาษาอาหรับมาเขียนให้อ่านในภาษามลายู ในโรงเรียนและชุมชน ภาษามลายูถือว่าการออกเสียงใกล้เคียงกับภาษาอัลกรุ-อานมากที่สุดและใช้สื่อ เป็นเพื่อการเรียนรู้ศาสนาให้ลึกซึ้ง จึงถือเป็นภาษาศาสนา ภาษาหนึ่ง


ไฟใต้นั้นเป็นเรื่องที่มีความเป็นมายาวนานน้อยคนนักที่จะมีความสนใจซึ่งได้มีการขัดแย้งที่ไม่รุนแรงมากเท่าไหร่แต่ก้อมีเกิดมานานแล้ว  ปัญหาไฟใต้นั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะหันมให้ความสนใจและใส่ใจให้มากๆ มันไม่ใช่ปัญหาของคนสามจังหวักเท่านั้น แต่มันเป็นปัญหาที่ทุกคนในประเทศต้องช่วยกันแก้ไขให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ยิ่งปล่อยไว้นานปัญหาก็ยิ่งจะมาขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้นไปด้วย  เราควรจะช่วยเหลือคนในประเทศของเรา และรัฐบาลควรที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้มากกว่าที่เป็นอยู่  ประเทศเป็นของเราทุกคนไม่ใช่ของคนๆเดียว


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
piaoliang!!^^ วันที่ : 21/02/2009 เวลา : 00.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rabbygirl

เปลี่ยนไฟใต้ ให้เป็นไฟเย็นได้มั้ย

ไม่ร้อน ไม่แสบ และไม่เจ็บปวดด้วยนะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ซ่าหริ่มน้ำแดง วันที่ : 17/02/2009 เวลา : 20.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sineminyong

ไฟ..มันก็ร้อนอยู่แล้ว....
.
.
ต้องช่วยันดับนะ..เด๋วมันจาลุกลาม...
.
.
เด๋วจาร้อนมากไปกว่านี้...
.
.
.
ประเทศไทย..เป็นเมืองร้อนอยู่แล้ว...
.
.
.
ไม่ต้องช่วยเพิ่มความร้อนหรอก...


เนอะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สายน้ำที่ไหลเย็น วันที่ : 15/02/2009 เวลา : 17.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Somtong


แผ่นดินถิ่นแหลมทอง.....ไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาอะไรเราอยู่แผ่นดินเดียวกัน.... เราควรรักกัน

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
น้องมดแดงแฝงพวงมะม่วง วันที่ : 15/02/2009 เวลา : 17.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Peaceful1906


รักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทย....

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ข้อคิดไหนโดนใจที่สุด
สิ่งที่แสนสาหัสในชีวิตเรา คือ ความอิจฉาริษยา
5 คน
สิ่งที่น่าสรรเสริญที่สุดในชีวิตเรา คือ ความวิริยะอุตสาหะ
6 คน
ความผิดพลาดมหันต์ที่สุดในชีวิตเรา คือ การยอมแพ้ตนเอง
15 คน
ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา คือ การให้อภัยและความเมตตา
12 คน
แฟนคนอื่นมักสวยกว่าแฟนเราเสมอ
5 คน

  โหวต 43 คน