• ณดาว
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : petpetpe@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-05-06
  • จำนวนเรื่อง : 312
  • จำนวนผู้ชม : 648179
  • ส่ง msg :
  • โหวต 302 คน
ณ ดวงดาว ดวงหนึ่งดวงนั้น
ที่ฉันไม่รู้ว่าอยู่ไหน รู้แต่ว่า หากหาเจอ และค้นพบว่าสิ่งใดที่ดี น่าสนใจ ไม่ไร้สาระ จะเก็บมันมาฝาก หยิบมันมาเล่า บอกกล่าวให้ได้อ่านกัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/petpetpe
วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2553
Posted by ณดาว , ผู้อ่าน : 3234 , 15:23:51 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เชื่อว่า น่าจะ งง ไปตามกัน กับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ยุบพรรคประชาธิปัตย์ เพราะนายทะเบียนพรรคการเมือง (ประธาน กกต.) ส่งฟ้องเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด 15 วัน หรือเท่ากับคดีขาดอายุความ ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นใดๆที่ศาลจะต้องวินิจฉัยข้อเท็จจริงอื่นใดว่าคดีนี้มีความผิดจริงตามฟ้องหรือไม่ ...

 

... เมื่อมันผิดตั้งแต่ส่ง แล้วเสียเวลาไต่สวนทำไม ? ...

 

วันนี้มีเพื่อนรุ่นพี่ส่งคำอธิบายเกี่ยวกับประเด็นที่สงสัยนี้มาให้ แล้วก็เลยมีคำอธิบายขยายไปประเด็นที่กำลังมีการเอาคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ ไปเปรียบเทียบกับคดียุบพรรคอื่นก่อนหน้านี้ กับข้อกล่าวหาศาล 2 มาตรฐาน ว่า เรื่องอายุความเอามาใช้ในกรณีพรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียว ในขณะที่การพิจารณาคดียุบพรรคอื่น ศาลกลับไม่ได้เอามาพิจารณา

 

บทความคำอธิบายนี้ พอที่จะทำให้ข้อสงสัยคลี่คลายไปได้รึเปล่า ...

 

ที่มา ... PANTIP.COM : P9972175 ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับอายุความ 15 วันที่กำลังถูกกระพืออกไป กรุณาใช้สติสักนิด

www.pantip.com

 

 

โดยสรุป.. กรณีการขอยุบพรรค ปชป. นั้น เป็นความผิดในฐานความผิดที่แตกต่างไปจากการยุบพรรค พปช.หรือพรรคอื่นๆ และกฎหมายกำหนดเรื่องเกี่ยวกับอายุความไว้ต่างกัน มาแต่ต้นแล้ว

 

คดี ยุบพรรคพลังประชาชนหรือพรรคอื่นๆนั้น อัยการสูงสุดผู้ร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค เนื่องจากปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ได้กระทำการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  2540 มาตรา 237 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 94 (1) (2) และมาตรา 95 ...  ในขณะที่กรณีขอยุบพรรคประชาธิปัตย์ถูกกล่าวหาเรื่องการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ อันเป็นความผิดตามมาตรา 93

 

เมื่อปรากฎว่าพรรคการเมืองที่ถูกร้องให้ถูกยุบตาม ความผิดมาตรา 94 คือ ...

1. กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตาม วิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกระทำการตามที่รัฐธรรมนูญให้ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อให้ ได้มาซึ่งอำนาจโดยวิธีการดังกล่าว

2. กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

3. กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ

4. กระทำการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร หรือขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ

และ 5. กระทำการฝ่าฝืนมาตรา 21 วรรคหนึ่ง มาตรา 43 มาตรา 65 มาตรา 66 มาตรา 69 หรือมาตรา 104

 

มาตรา 95 ได้บัญญัติไว้ว่า เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียน หรือเมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าพรรคการเมืองกระทำผิดตามมาตรา 94 ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งต่ออัยการสูงสุด พร้อมด้วย หลักฐาน เมื่ออัยการสูงสุดได้รับแจ้งให้พิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าอัยการสูงสุดเห็นสมควร ก็ให้ยื่นคำร้องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมือง ถ้าอัยการสูงสุดไม่ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ให้นายทะเบียนตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่ง

 

... จะเห็นว่าในมาตรา 95 มีข้อกำหนดว่าให้อัยการสูงสุดพิจารณาให้เสร็จใน 30 วัน แต่ไม่มีข้อกำหนดว่า อัยการสูงสุดหรือนายทะเบียนจะต้องส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญในกี่วัน ... ซึ่งต่างจากความผิดในกรณีขอยุบพรรค ปชป. ตามมาตรา 93 ที่ ระบุว่า ...

 

ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมีเหตุต้องเลิกตามข้อบังคับพรรคการเมืองแต่พรรคการเมืองนั้นยังมีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ หรือในกรณีที่พรรคการเมืองใดไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 42 วรรคสอง หรือมาตรา 82 ให้ยุบพรรคการเมืองนั้น เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดมีเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนโดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันนับแต่วันที่ความปรากฏต่อนายทะเบียน เมื่อ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตาม คำร้องของนายทะเบียน ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น

 

นั้นคือมาตรา 93 บัญญัติอายุความการฟ้องไว้ชัดเจนมากว่าภายใน 15 วันนับแต่วันที่นายบทะเบียนทราบเรื่องการกระทำความผิด

 

 

แล้วถามว่า ... เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองทำการร้องล่าช้าล่วงเลยเกินกำหนดที่กฎหมายกำหนดไว้ ศาลรับฟ้องไว้ทำไม ?

 

 

มีคำอธิบายว่า ในขณะที่ยื่นฟ้อง ... คำยื่นฟ้องและรายละเอียดประกอบที่ยื่นต่อศาลยังไม่มีรายละเอียดมากพอให้ศาลทราบข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดพฤติการณ์แห่งคดีทั้งหมดได้ เพราะผู้ร้องได้ยื่นไว้ตามแบบกำหนดในข้อบังคับศาลที่กำหนดไว้แต่เพียงให้ยื่นเอกสารบางอย่างเท่านั้น เพือประกอบการพิจารณาเบื้องต้น คือ

 

ข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. 2550

หมวด 3 การยื่น การถอน และการจำหน่ายคำร้อง กำหนดการยื่นคำร้องไว้กระชับสั้นๆ ดังนี้ว่า....

 

 

ข้อ 18 คำร้อง ต้องทำเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยคำสุภาพ และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง

2. ระบุมาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุในคำร้อง

3. ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องใช้สิทธิ พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง

4. คำขอที่ระบุความประสงค์จะให้ศาลดำเนินการอย่างใดพร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจ้ง

5. ลงลายมือชื่อผู้ร้อง แต่ในกรณีที่เป็นการทำและยื่นหรือส่งคำร้องแทนผู้อื่น ต้องแนบใบมอบฉันทะให้ทำการดังกล่าวมาด้วย

 

ดังนั้น จะเห็นว่ารายละเอียดต่างๆ ไม่ได้ถูกกำหนดให้ยื่นในขั้นตอนแรก และรายงานการประชุมและเอกสารประกอบต่างๆ ยังไม่ได้มีการยื่นในขั้นนี้ จึงเป็นไปไม่ได้ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะล่วงรู้รายละเอียดแห่งคดีในเวลานั้นหรือรู้เรื่องการประชุมในวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ในเวลานี้น

 

อีกทั้งผู้ร้องคือนายทะเบียน ก็สำคัญผิดคิดว่า การนับเวลา 15 วันนั้นให้นับจากการประชุมครั้งที่ 43/2553 วันที่ 21 เมษายน 2553 ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีมติในรอบที่สอง ยืนยันซ้ำในการเห็นชอบให้ผู้ร้อง(คือนายทะเบียนพรรคการเมือง)ยื่นคำร้องต่อ ศาลรัฐธรรมนูญตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 มาตรา 93 วรรค 2 ซึ่งที่จริงได้มีมติเสียงข้างมากของคณะ กรรมการการเลือกตั้งนั้นเห็นชอบให้ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้ว ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 144/2552 เมื่อ วันที่ 17 ธันวาคม 2552 แล้ว ซึ่งเป็นวันที่ความปรากฎต่อผู้ร้องในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามข้อกำหนดของพรบ.พรรคการเมือง และจะต้องเริ่มนับ 15 วันตั้งแต่วันนี้ ซึ่งความจริงในเรื่องนี้มาปรากฏแก่ศาลในภายหลัง ในระหว่างที่มีการไต่สวนคดีไปแล้ว

 

ดูเหมือนจะเป็นความหลงผิดของนายทะเบียนพรรคการเมืองนี้ มีปรากฏอยู่ในคำบรรยายฟ้องที่เสนอต่อศาลดยอ้างมติผิด ใช้มติที่ประชุมครั้งที่ 43/2553 วันที่ 21 เมษายน 2553 และในเวลาที่ศาลรับฟ้องรายละเอียดตรงนี้ ยังไม่มีผู้ใดรับทราบว่าผิดพลาดผิดหลงไป

 

ต่อมาศาลได้ดำเนินการตาม ข้อ 27 ให้ตุลาการประจำคดีตามข้อ 25 มีอำนาจตรวจและมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณา วินิจฉัยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และข้อ ๒๙ เมื่อศาลหรือตุลาการประจำคดี มีคำสั่งรับคำร้องที่มีคู่กรณีไว้พิจารณาวินิจฉัย จึงส่งสำเนาคำร้องแก่ผู้ถูกร้อง ในที่นี้คือ ปชป. เมื่อผู้ถูกร้องได้รับสำเนาคำร้อง

 

ก็มีการยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และต่อมาจึงมีการต่อสู้ในคดีทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฏหมาย ทำ ให้มีรายละเอียดทางคดีปรากฏขึ้น รวมทั้งพฤติการณ์ที่มีประชุมครั้งที่ 144/2552 เมื่อ วันที่ 17 ธันวาคม 2552 ก็มาปรากฏขึ้นในขณะที่มีการไต่สวน โดยทั้งสองฝ่ายต่างยกมาประกอบพฤติการณ์คดี แต่ดูเหมือนไม่มีใครเอะใจว่า ในวันที่ 17 ธันวาคมนั้น ใน ทางกฏฆมาย ถือว่าเป็นวันที่ความปรากฎต่อผู้ร้องในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามข้อกำหนดของพรบ.พรรคการเมือง และนายทะเบียนจะต้องนำเรื่องยื่นฟ้องต่อศาลรัฐะรรมนูญภายใน 15 วัน โดยต้องเริ่มนับ 15 วันตั้งแต่วันนั้น แต่เนื่องจากคดีได้มีการ พิจารณาไต่สวนกันอยู่ ประเด็นต่างๆยังมิได้มีการวินิจฉัยสรุป การวินิจฉัยประเด็นนี้จึงต้องรอให้ถึงสิ้นสุดกระบวนการตามขั้นตอนจึงทำการวินิจฉัย

 

สรุปข้อสงสัยนี้แปลได้ว่า ... ถ้าศาลไม่รับไว้พิจารณาและไต่สวนก็จะไม่รู้เลยว่า คดีถูกยื่นมาเมื่อหมดอายุความแล้ว !!!

 

-------------------------------------------------------

และจากประเด็นที่เกิดขึ้น ...


คมสัน โพธิ์คง อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บอกว่า การวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชี้ให้เห็นการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เต็มไปด้วยความประมาท เลินเล่อ โดยเฉพาะการไม่ส่งเรื่องยุบพรรคตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อพิจารณาจากการทำงานที่ผิดพลาดของ กกต.หลายครั้งที่ผ่านมา เห็นว่า กกต.ทั้ง 5 คนควรจะพิจารณาตัวเองในทางจริยธรรมด้วยการลาออกจากตำแหน่ง

 

ขณะที่ท่าที พรรคเพื่อไทย โดย นายวิชาญ มีนชัยนันท์ บอกว่า ต่อจากนี้พรรคเพื่อไทยจะหารือกันถึงการฟ้องร้องเพื่อถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในคดีความดังกล่าว ทั้ง 6 คน

 

... ไม่รู้ว่างานนี้ ระหว่าง กกต. กับ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ใครจะโดนหนักกว่ากัน !!! ...
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
เดือน วันที่ : 09/12/2010 เวลา : 18.42 น.

ถ้าคนไม่แน่ใจ และไม่เชื่อในกฎหมายที่ตั้งใจร่วมร่างและกำหนดขึ้นมาใช้ในหมู่สังคมเดียวกันแล้ว ตราบนั้น ความสับสนความกังขาในจิตก็จะไม่คิดในด้านบวกเสมอ ความสันติสุขแบบยั่งยืนจะเกิดขึ้นในหมู่สังคมไทยได้อย่างใดนะ..กลุ้มใจแทนคนคิดต่างจังเล้ย..เฮ้อกรรมของบ้านเมืองเรา

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
OKeel วันที่ : 08/12/2010 เวลา : 11.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keeluaey
เราทำสิ่งดีๆ เพื่อชาติได้เสมอ

ความเที่ยงธรรมของระบบศาล จะทำให้บ้านเมืองอยู่รอดครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
NiiiiZ วันที่ : 01/12/2010 เวลา : 13.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/NiiiiZ

ผมว่าสิ่งที่คุณชัชวาลย์ อยากรู้อาจมีเผยแพร่ออกมาก็ได้นะครับ เพราะ เมื่อวานจากข่าว ไอ้ยินว่าตุลาการทุกท่านได้ทำคำวินิจฉัยส่วนตัวไว้หมดแล้ว ที่ต้องทำหมด ก็เพราะว่า ไม่รู้ว่าเรื่องที่จะต้องพิจารณาเรื่องแรกนั้นจะผ่านหรือไม่

ก็ขึ้นอยู่กับว่าคำวินิจฉัยส่วนตัวของตุลาการแต่ละท่านนั้นจะได้รับการเผยแพร่หรือไม่ หรือจะเผยแพร่เฉพาะข้อพิจารณาแรกเพียงเท่านั้น

แต่เรื่องคำวินิจฉัยกลางคงไม่ต้องหวังทั้งหมด เพราะ เมื่อเสียงส่วนใหญ่ไม่ผ่านในข้อพิจาณาแรก ก็คงไม่มีการพิจาณาในข้อต่อไป

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
BlueHill วันที่ : 01/12/2010 เวลา : 10.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

่ส่งไปให้นักข่าวการเมืองมติชนอ่านหรืิอยังครับเป้

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ชัชวาลย์ วันที่ : 01/12/2010 เวลา : 07.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/watercolorclub

อย่างนี้เอง ผิดหรือถูกก็ใช้ดุลพินิจส่วนตัวแต่ดูข่าวทุกช่องหัวข้อข่าวก็อ่านในเชิงว่าเป็นความผิดทางการเมืองน้ำหนักมันไปอย่างนั้นประชาชนก็สับสนฝ่ายหนึ่งก็ว่าผิดอีกฝ่ายก็ว่าไม่ผิด ใครหละจะเคลียร์ ขอบคุณนะครับที่ให้ความกระจ่าง

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ณดาว วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 22.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/petpetpe

ก็เมื่อคำร้องตกไป...ศาลก็เลยไม่วินิจฉัยไงคะว่าผิดหรือถูก / เหมือนคดีป๋าเหนาะไงคะ คดีขาดอายุความ ศาลก็ไม่วินิจฉัยต่อว่าทำผิดหรือทำถูก / เหมือนคดีที่ทักษิณทำธุรกิจ แล้วโกงนักธุรกิจต่างประเทศ ที่เขาฟ้อง จนคดีขาดอายุความศาลก็ไม่วินิจฉัยว่า ทักษิณ โกงหรือไม่โกงนั่นแหละคะ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ชัชวาลย์ วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 20.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/watercolorclub

สรุปว่า ปชป.ผิดหรือไม่ผิดครับ
ผมเข้าใจว่าถ้ายื่นทันกำหนดต้องถูกยุบใช่ไหมครับ
ถ้าแบบนี้เป็นการเข้าใจถูกแสดงว่าประชาธิปัตย์ก็ผิด แต่ไม่ถูกยุบด้วยเทคนิคพิเศษ ถ้าแบบนี้ก็ไม่สวยเท่าไหร่
หรือหากผมเข้าใจไม่ถูก ขอความรู้จากท่านที่รู้จริงอธิบายเพิ่มหน่อยครับ ว่าประชาธิปัตย์ผิดหรือถูก

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
tengpong วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 20.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tengpong

แจ่มแจ้ง

ใครไม่เข้าใจ ควรอ่านหลายๆรอบ จะได้เข้าใจ

ส่วนพวกหน้าคางคก มันคงไม่เข้าใจ เพราะนี่เป็นภาษามนุษย์

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ChaiManU วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 19.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaimanu
   ทำงานให้สนุก  เป็นสุขกับการทำงาน    

เป็นบทความที่ให้ความกระจ่างได้อย่างมากมายเลยล่ะเป้

ไม่รู้ว่างานนี้ ระหว่าง กกต. กับ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ใครจะโดนหนักกว่ากัน !!! ...

คิดว่า กกต.คงจะไม่เป็นไร เห็นวันนี้ได้ยินข่าวพวกอังคารไร ยกพวกไปให้กำลังใจกันแล้วนี้

ขอยกลิงค์นี้ไปแปะไว้ที่เอนทรีโน้นด้วยนะ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
NiiiiZ วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 19.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/NiiiiZ

เบื่อพวกอวดรู้ เช่น คห.5และ6 จัง ชอบทำเป็นรู้ แต่ที่แท้พูดมาลอยๆทั้งนั้น ไม่เคยเห็นหลักฐานจากคนพวกนี้เลย

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
neti วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 17.00 น.

โดยข้อเท็จจริงทั้ง 2 กรณี นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีคำสั่งไม่ยุบพรรคตั้งแต่แรกแล้วซึ่งเป็นข้อยุติไปแล้วตามหลักฐานเอกสารของ กกต. แต่ไม่รู้ว่าเมื่อเรื่องนี้ได้ยุติไปแล้ว นายทะเบียนจะนำเรื่องนี้ขึ้นมาใหม่ได้อีกหรือไม่ มีกฎหมายรับรองการให้เรื่องที่นายทะเบียนตัดสินไปแล้ว ยกขึ้นมาใหม่ แล้วจึงนำเข้าที่ประชุม กตต. ซึ่งในที่ประชุมให้ฟ้องยุบพรรค การกระทำของคณะกรรมการ กกต.ตลกดี ทั้งที่กฎหมายระบุเป็นอำนาจของนายทะเบียน ยกเว้นหากนายทะเบียนเห็นว่าสมควรฟ้องศาลฯเพื่อยุบพรรค จึงต้องนำเข้าประชุมคณะกรรมการ กตต. แต่เรื่องที่นำเข้า กตต. นายทะเบียนได้ตัดสินไปแล้วว่าไม่ผิด พอนำเข้าคณะกรรมการกลับบอกว่าผิดโดยใช้คะแนนเสียง ซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง การจะนำเข้าประชุม นายทะเบียนต้องตัดสินก่อนว่าเห็นควรฟ้องเพื่อยุบพรรค แล้วจึงขอความเห็น แต่นี้ไม่ใช่ แต่เป็นความเห็นของคณะกรรมการ กตต.ทั้งคณะ ผมว่า กตต.ชุดนี้เพี้ยนไปแล้ว ทั้ง ๆ ที่เป็นนักกฎหมายระดับผู้พิพากษาทั้งนั้น ไม่น่าจะทำเกินกว่ากฎหมายกำหนด เพราะฉะนั้นอีกคดีก็คงไม่ต่างกัน ซึ่งศาลอาจจะตัดสินในข้อกฎหมาย แต่ไม่ใช่เรื่องอายุความ น่าจะเป็นการดำเนินการของ กตต.ไม่ถูกต้องตามกฎหมายมากกว่า หลุดชัวว์

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
Ananda วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 16.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aplang

สั่งไว้ว่าต้องไม่ยุบ วิธีการไปหาเอาเอง

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
คนปางยาว วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 16.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khonpangyao
พเนจร ส.สะพานขาว 

สวัสดีครับขอเป็นเพื่อนบ้านด้วยคน..

****เรื่องนี้ต่อให้ส่งฟ้องทันหรือในเวลาที่กฎหมายกำหนดก็ยุบไม่ได้....จะมีเหตุผลอื่นมาหักล้างได้หมดแหละ คงรู้นะว่าเพราะอะไร????

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
NiiiiZ วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 15.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/NiiiiZ

ไม่ใช่ไม่เข้าใจกฏหมาย แต่ตั้งใจไม่เข้าใจมากกว่า

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
น้ำทะเล วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 15.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soda
เ พ ร า ะ พี่ เ ป็ น พี่ ... ที่ ... ว่ า ง เ ป ล่ า 

อ่านภาษามาตรา , กฏหมาย
มึนจังวุ้ย ...

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
arexy13 วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 15.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/myarexy13

ไม่ว่าใครจะโดนหนักกว่ากัน เรื่องวุ่นๆยุ่งๆมันก็คงเกิดต่อตามมาไม่รู้จักจบ......เพราะตราบใดยังมีคนที่เชื่อที่ความเชื่อ แต่ไม่ยอมเชื่อที่เหตุผลตามหลักถูกต้อง...ก็คงยุ่งๆวุ่นๆกันต่อไป....เฮ่ออออ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 15.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

ยุบก็วุ่น
ไม่ยุบก็วุ่น
ประเทศไทย...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2010 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        [ Add to my favorite ] [ X ]