• สอนสุพรรณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ekchit@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-03-16
  • จำนวนเรื่อง : 578
  • จำนวนผู้ชม : 3591162
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2245 คน
ครูแผน
เพื่อการศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปกรรมสากล และความสัมพันธ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen
วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2550
Posted by สอนสุพรรณ , ผู้อ่าน : 5727 , 01:19:07 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

        นักสิทธิ์วิทยาธร  เป็นผู้วิเศษจำพวกหนึ่งที่พำนักอยู่ในป่าหิมพานต์  นักสิทธิ์ แปลว่า ผู้สำเร็จ  วิทยาธร แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งวิทยา  ทั้งสองพวกนี้แต่งตัวคล้ายเทวดาแต่สวมชฏาเป็นดอกลำโพง  หรือโพกผ้าแบบฤๅษี  ตามภาพจิตรกรรมที่พบเห็นทั่ว ๆ ไปมักถือพระขรรค์เป็นอาวุธ  บรรดาวิทยาธรทั้งหลาย  อาศัยอยู่ที่เชิงเขาสุทัสน์  อันเป็นหนึ่งในเจ็ดของเขาสัตบริภัณฑ์ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ          คติความเชื่อของไทยแต่โบราณตามข้อเขียนของพระยาอนุมานราชธน  กล่าวว่าวิทยาธรแบ่งออกเป็นหลายพวกตามเชื้อชาติ  เรียกว่าวิทยาธร ๑๒ ภาษา  มีทั้งวิทยาธรแขก  วิทยาธรฝรั่ง  วิทยาธรจีน ฯลฯ  จากภาพจิตรกรรมฝาผนังในสมัยอยุธยาที่วัดใหญ่สุวรรณาราม  จังหวัดเพชรบุรี  วิทยาธรบางตนมีหน้าเป็นยักษ์  นักสิทธิ์นั้นไม่ใช่ฤๅษีเป็นผู้สำเร็จพวกหนึ่ง ดังนั้น มนุษย์ไม่ว่าชาติใดภาษาใด  หรือแม้แต่ยักษ์ก็อาจเป็นผู้สำเร็จได้         ในวรรณคดีไทยเมื่อกล่าวถึงนักสิทธิ์มักมีคำว่าวิทยาธรต่อท้ายเสมอ  เพราะผู้จะเป็นวิทยาธรได้ต้องผ่านขั้นตอนการเป็นนักสิทธิ์มาก่อน  ตามจิตรกรรมฝาผนังนิยมเขียนภาพนักสิทธิ์วิทยาธรไว้แถวบนสุด  ต่อจากภาพเทพชุมนุมบนผนังด้านซ้ายและด้านขวา เช่น จิตรกรรมฝาผนังที่พระอุโบสถวัดสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร  เป็นต้น

         นักสิทธิ์หรือผู้สำเร็จเป็นผู้มีความรู้วิชาไสยศาสตร์ในทางเล่นแร่แปรธาตุ  สามารถทำปรอทซึ่งเป็นโลหะเหลวให้แข็งเป็นก้อนได้  เรียกกันว่าสำเร็จปรอท  อานุภาพของก้อนปรอทนี้ทำให้ผู้สำเร็จเหาะเหินเดินอากาศได้  ทั้งยังมีร่างกายเป็นหนุ่มอยู่ตลอดเวลา  เมื่อสำเร็จแล้วก็ไม่สามารถอยู่ในแดนมนุษย์ได้อีกต่อไปเพราะเหม็นสาบมนุษย์         ผู้สำเร็จต้องเหาะไปยังป่าหิมพานต์  ครั้นไปถึงแล้วจะพบบ่อน้ำวิเศษบ่อหนึ่ง  น้ำในบ่อนั้นมีสีขาวเหมือนน้ำนมบริสุทธิ์  มีนางเทพธิดาชื่อจันทรเทวีเป็นผู้รักษาอยู่         เมื่อผู้สำเร็จปรอทเหาะไปถึงที่นั่นจะตกลงไปในบ่อ  ร่ายกายที่เป็นมนุษย์อยู่แต่เดิมจะสูญสลายไปในทันที  แล้วเกิดเป็นฟองน้ำปุดขึ้นมาลอยบนผิวน้ำ  นางจันทรเทวีผู้รักษาบ่อน้ำจะคอยเอามือช้อนฟองน้ำนั้น  บัดดลฟองน้ำจะเปลี่ยนสภาพเป็นเด็กอ่อน  แล้วเติบโตโดยลำดับเป็นวิทยาธร

         วิทยาธรที่ปรากฏตามจิตรกรรมฝาผนังมีแต่เพศชาย  กล่าวกันว่ามีอิทธิฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้  ใครฆ่าก็ไม่ตาย  แม้ต้องศาสตราวุธใด ๆ ก็เป็นแต่สิ้นสติไปชั่วขณะหนึ่ง  ครั้นลมพัดมาก็กลับฟื้นขึ้นได้  มีอายุยืนอยู่คอยท่าพระศรีอาริยเมตไตรยซึ่งจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต

         ในป่าหิมพานต์มีต้นไม้วิเศษชนิดหนึ่งคือ  มักกลีผล  หรือนารีผล  ไม้ชนิดนี้มีผลเป็นรูปสตรี  “งามนักดังสาวอันพึงใหญ่ได้ ๑๖ ปี  แลฝูงผู้ชายได้เห็นก็มีใจรักกัน” (ไตรภูมิพระร่วง) นารีผลนี้เป็นที่ปรารถนาของเหล่านักสิทธิ์วิทยาธรต่างชิงกันเก็บไปเชยชม         ปรกติวิทยาธรถือกิ่งไม้เป็นอาวุธ  ซึ่งกิ่งไม้นั้นจะกลายเป็นพระขรรค์ทันทีเมื่อปรารถนาจะให้เป็น  ผิวกายของวิทยาธรมีทั้งสีเหลือง  สีขาว  สีดำ  ฯลฯ  บางตนมีหน้าตางดงาม  แต่บางตนก็มีหน้าตาเหี่ยวย่น  หนวดเครารุงรังไม่น่าดูเนื่องจากผู้ที่จะสำเร็จปรอทเป็นบุคคลหลายจำพวก  แม้เมื่อได้รับการชุบให้เป็นวิทยาธรแล้วก็ยังไม่ทิ้งเค้าของชาติกำเนิดเดิม         นักสิทธิ์วิทยาธรในสมุดภาพวัดหัวกระบือเล่มนี้มีทั้งหมด ๓ คู่ (๖ภาพ) ทุกภาพมีหน้าตาแปลก ๆ กันไป  แต่ไม่ครบ ๑๒ เชื้อชาติอย่างที่โบราณเรียกว่าวิทยาธร ๑๒ ภาษา  ทุกตนประนมมือถือช่อดอกไม้บูชาพระพุทธคุณ  ในภาพนี้วิทยาธรเทิดมือทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะแบบ  “อุตตมางคศิโรตม์”  เฟื่องช่อดอกไม้ที่อ่อนโน้มลงมาให้ความรู้สึกถึงศรัทธาอันบริสุทธิ์

         เป็นอันว่าครบถ้วนกระบวนความทั้ง ๓ ตอนของสมุดภาพวัดหัวกระบือ เล่ม ๑  ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้อ่านและท่านผู้ชม  คงจะได้รับรู้ถึงอรรถรสของสุนทรียภาพแห่งความงาม  ในงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายแล้วในระดับหนึ่ง  ในโอกาสต่อ ๆ ไปผมจะได้พยายามค้นคว้าเสาะหาข้อมูล  ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาผลงานศิลปะของไทยเราแขนงต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมาอีก  ซึ่งจะส่งผลให้เห็นถึงวิวัฒนาการจากอดีตมาสู่ปัจจุบันได้อย่างชัดเจนขึ้น  หากแม้นว่าท่านผู้อ่าน หรือท่านผู้ชม จะมีข้อเสนอแนะประการใดและได้กรุณาให้คำติชมต่อเรื่องที่นำเสนอมานี้  ผมยินดีน้อมรับทุก ๆ ความคิดเห็นเพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ครับ...

         ผมลืมบอกไปว่าสมุดภาพวัดหัวกระบือเล่มนี้  มีลักษณะเป็นสมุดไทยขาว  เขียนด้วยหมึกดำ  ตัวอักษรขอม  ภาษาบาลี  เรื่อง พระพุทธคุณคัมภีร์  สถานที่เก็บรักษาคือ  วัดหัวกระบือ  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร ครับ...


************************


ข้อมูลอ้างอิง : บุญเตือน  ศรีวรพจน์, ประสิทธิ์  แสงทับ. สมุดข่อย. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๒. หน้า ๓๓๒ – ๓๔๙.

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
matay_art วันที่ : 21/08/2007 เวลา : 00.10 น.

ข้อมูลชั้นดีในการทำงานเลยคับ ขอบคุณมากคับ อาจารย์

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
paedophile วันที่ : 20/08/2007 เวลา : 22.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paedophiel
ขับเคลื่อนอารมณ์ให้ตรงร่องน้ำหากประมาทอาจทำให้สำนึกถูกเฉี่ยวชนจนสติปัญญาเกยตื้น

งดงาม

ตามเคย

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
yuth วันที่ : 20/08/2007 เวลา : 18.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yuthyam
เรื่องของคนรักการสะสมรถเหล็ก

ภาพสวยมาก ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ครูทิพย์ วันที่ : 20/08/2007 เวลา : 10.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Tip2
Every minute is precious if every minute I have you. ทุกนาทีจะมีค่า หากทุกเวลาฉันมีเธอ 


แวะมาสวัสดีอาจารย์ในเช้าวันหยุดชดเชยค่ะ...ขอให้วันนี้เป็นอีกวันที่สดใสของอาจารย์นะคะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 20/08/2007 เวลา : 07.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 

สวัสดีตอนเช้าวันหยุดชดเชยครับคุณครู...

แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก ร่วมกันสร้างสังคมอุดมปัญญาครับ...

ขอบคุณครับ...

..........................................................

เป็นมุมมอง ที่น่าสนใจนะคะ ครูแผน ขออนุญาติ
นำไปใส่ในเนื้อกระทู้นะคะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 20/08/2007 เวลา : 01.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 

เข้ามาชมภาพ และอ่านเรื่องราวค่ะอาจารย์

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

หุ่นกระบอก

ไหว้ครูเบิกโรงหุ่นกระบอก

View All
<< สิงหาคม 2007 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]


หากได้เข้ารับการอบรมศิลปะ ท่านต้องการเรียนในสาขาใด
จิตรกรรมสีน้ำ
256 คน
จิตรกรรมสีน้ำมัน
84 คน
การเขียนลายไทย
301 คน
ลายรดน้ำ
67 คน
ประติมากรรมขนาดเล็ก
49 คน
ภาพพิมพ์แกะไม้
45 คน
เครื่องเคลือบดินเผา
28 คน
พื้นฐานทางศิลปะ
185 คน

  โหวต 1015 คน