• สอนสุพรรณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ekchit@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-03-16
  • จำนวนเรื่อง : 590
  • จำนวนผู้ชม : 3948383
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2245 คน
ครูแผน
เพื่อการศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปกรรมสากล และความสัมพันธ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen
วันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2550
Posted by สอนสุพรรณ , ผู้อ่าน : 21213 , 18:10:27 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

         วันอาทิตย์เป็นวันที่ผมตั้งใจนำเสนอภาพผลงานจิตรกรรมไทยไปอย่างต่อเนื่อง  โดยจะพยายามคัดสรรภาพผลงานให้มีความหลากหลายในทุก ๆ ด้าน  เพื่อให้ท่านผู้อ่าน ผู้ชมได้รับรู้ถึงเรื่องราว เนื้อหา รูปแบบ เทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่ศิลปินแต่ละท่านได้รังสรรค์ผลงานออกมา  ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากเมื่อท่านได้ชมแล้ว  ก็จะบังเกิดความสบายตาสบายใจกับผลงานเหล่านี้  ได้อย่างแน่นอนขอรับ...กระผม   


สุรพล  จินารัตน์  สู่แดนทิพย์ หมายเลข ๒  สีอะคริลิค  ขนาด ๑๑๗ x ๑๙๕ ซม.

         จิตรกรรมไทยภาพนี้นำเสนอแดนทิพย์ในความคำนึงของช่างไทย  จากอดีตถึงปัจจุบัน  นั่นคือ  วรรณะของสีที่นุ่มนวลอ่อนหวาน  ความงาม  สงบเงียบ  ไร้กาลเวลา  ที่ที่ซึ่งไม่มีความร้อนของดวงตะวัน  หากแต่ก็ไม่มีดวงเดือน  ที่แดนทิพย์อันเป็นจุฬาตรีคูณของความคำนึงคิด  ที่มีแสงพร่างแพร้วจากพรายดาวเสียงขับขานของหงส์เหมราช  นกจากพราก  และการเวก   

         บนผาอัญมณีที่มีลำธารพันสายไหลผ่านป่าไม้กฤษณานานาพันธุ์จรุงกำจาย  กลิ่นทิพย์ระงมแดนสรวง  ระนาบของรูปแบบตานกมอง  จิตรกรเข้าใจ ทวิบาท จตุบาท ถึกเถื่อน ลำเนาไพร และวางเวิ้ง อารมณ์ให้เราล่องลอยไปสู่แดนทิพย์ด้วยปีกปิติ


นิคม  ปทุมล่องทอง  แห่พระรับบัว (ในประเพณีโยนบัว)  สีอะคริลิค  ขนาด ๑๕๐ x ๒๐๐ ซม.

         ค่านิยม  ความเชื่อในพระพุทธศาสนาอันมีกิจกรรมวิถีทางประเพณีหลายรูปแบบ  หลายวิธีการ  ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตในชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ  ประเพณีแห่พระรับบัว  นับได้ว่าเป็นประเพณีทางศาสนาของชุมชนภาคกลางที่ศิลปินได้ใช้ประเพณีดังกล่าว  นำมาเป็นสื่อในการสะท้อนความคิด ความรู้สึก ศรัทธาจากความเชื่อของศิลปินออกมาเป็นงานศิลปะ 

         การนำเสนอรูปแบบจิตรกรรมที่สืบสาน รูปทรง วิธีการแบบประเพณีไทยมีการใช้องค์ประกอบของภาพในมุมมองที่กว้าง  แสดงความอลังการยิ่งใหญ่ทั้งกลุ่มสถาปัตยกรรม  และกลุ่มบุคคลในบริเวณต่าง ๆ ทั้งบริเวณบนฝั่งและในน้ำ  จุดเด่นจะอยู่ที่บริเวณส่วนกลางด้านล่างของภาพ  โดยมีโครงสีที่แสดงความอบอุ่น แสดงความรุ่งเรือง  มองเห็นเป็นพลังบารมีแห่งความศรัทธาของพุทธศาสนา  ที่มีผลต่อพุทธศาสนิกชนทั่วไป 


อานันท์  ราชวังอินทร์  สงบ  สีอะคริลิค  ขนาด ๑๐๕ x ๒๐๐ ซม.

         ความเป็นองค์รวมของงานศิลปะก็คงอยู่ที่ความมีเอกภาพ  ซึ่งบังเกิดจากความประสานสัมพันธ์กันของรูปแบบ  องค์ประกอบของภาพที่รวมไปถึง จังหวะ สัดส่วน น้ำหนัก สีสัน เทคนิค วิธีการ และเนื้อหาสาระ  เรื่องราวของผลงานศิลปกรรมชิ้นนั้น ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวที่สัมพันธ์กับความคิด ความรู้สึก ภายในของศิลปินนับได้ว่ามันคือเอกภาพที่เป็นหลักสำคัญของผลงานศิลปกรรมชิ้นนี้

         ความสงบ จึงเป็นรูปแบบศิลปกรรมที่สืบสาน สร้างสรรค์ และพัฒนารูปแบบ วิธีการในการจัดวางภาพที่พัฒนามาจากจิตรกรรมไทยที่ก้าวหน้า  มาในแบบแผนที่เป็นแนวประเพณีอันเป็นรูปลักษณ์ผลงานที่มีบุคลิกเฉพาะตน  เป็นการพัฒนาอารมณ์  ความรู้สึกของศิลปินในแง่ความมีสมาธิ ความสงบ กลับยังสะท้อนความเชื่อในวิถีชีวิตของชาวพุทธทางภาคเหนือ  อาจกล่าวได้ว่าเป็นผลงานภาพสะท้อนสังคมพุทธที่สื่อสารกับสังคมอื่น ๆ  ที่แสดงเอกภาพของความเป็นจิตรกรรมไทยในแนวทางประเพณี  ที่สืบสานพัฒนาขึ้นมาให้เหมาะสมกับสภาวะยุคสมัยของโลกปัจจุบัน 


สากล  สุทธิมาลย์  มารศาสนา  ปูนปั้น สีฝุ่น  ขนาด ๑๒๒ x ๑๕๗ ซม.

         จิตรกรรมชิ้นนี้  จิตรกรได้แสดงความสามารถอันเป็นเลิศในการแสดงออกด้วยรูปทรง  สี  และองค์ประกอบแบบประเพณีไทยให้ความงาม  ความน่าพอใจอย่างมากตามแบบจิตรกรรมไทย  แต่จุดเด่นที่สร้างคุณค่าทางศิลปะให้แก่งานมากที่สุด  คือแนวคิดในการผสมประติมากรรมนูนต่ำกับจิตรกรรมแบบประเพณีเข้าด้วยกัน 

         ซึ่งนอกจากจะให้ความพอใจในด้านรูปทรง  ในด้านการมองเห็นแล้วยังให้ความลึกซึ้งในแง่คิดทางพุทธศาสนา  ที่ซ่อนลึกอยู่ภายในภาพนูนต่ำขององค์พระพุทธรูปซึ่งเป็นสีขาว  ทำหน้าที่เป็นฉากหลังให้แก่งานจิตรกรรม  พร้อมไปกับให้ความหมายเชิงนามธรรมแก่ผลงานส่วนรวม  ในแง่ของความลวงตา  ความไม่เที่ยงแท้แน่นอน   

         ภาพของพระพุทธองค์บางครั้งก็มีอยู่ บางครั้งก็หายไป  เปลี่ยนแปลงไปตามมุมของแสงที่สาดเข้ามากระทบ  เมื่อแสงเข้ามาทางด้านข้างภาพของพระพุทธองค์ก็จะเด่นชัด  เมื่อแสงเข้าด้านหน้าตรง ๆ กองทัพมารจะต่อสู้กับความว่างเปล่า  ธรรมะของพระพุทธศาสนาย่อมสูงเกินกว่าจะมีมารใดมาทำลายได้ 

         งานชิ้นนี้  จิตรกรมีแนวความคิดที่แยบยลมาก  สร้างสรรค์งานจิตรกรรมแบบประเพณีของไทยขึ้นใหม่  ในความหมายใหม่  เป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ด้วยผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะไม่ใช่การทำซ้ำลอกเลียนของเก่าอย่างจืดชืดไร้ชีวิต

 
จักพรรดิ์  รัตนจันทร์  สาวพริ้ง  สีฝุ่น + กระดาษสา  ขนาด ๑๙๐ x ๑๔๐ ซม.

         มุมมองของศิลปิน  แนวความคิดและความรู้สึกของศิลปินที่เฝ้ามองสังคม  เป็นแนวคิดทัศนคติที่นับได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญ  ที่ศิลปินได้นำมาเป็นโจทย์ในการตีความหมาย  และการแก้ปัญหาออกมาเป็นผลงานทัศนศิลป์ 

         ทัศนคติมุมมองที่เยาะเย้ย ถากถาง ประชดประชันสังคมนับได้ว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่ศิลปินได้สะท้อนและมองผ่านกลุ่มสตรี  ซึ่งนับได้ว่าเป็นกลุ่มสังคมที่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย นับได้ว่าเป็นสังคมบริโภคทางวัตถุนิยม  ค่านิยมในแฟชั่น เสื้อผ้าอาภรณ์  รวมไปถึงการตกแต่งใบหน้า ร่างกายให้ทันยุคทันสมัย  โดนที่พยายามปฏิเสธความเป็นจริงของวัย และอายุขัย 

         ผลงานชื่อสาวพริ้งจึงเป็นการสะท้อนมุมมองทัศนคติของศิลปิน  มองผ่านกลุ่มสตรีเพศในแง่ของการประชด เยาะเย้ย  แต่ศิลปินก็มีวิธีการนำเสนอที่พัฒนาจากเทคนิค  วิธีการ  การวางองค์ประอบของภาพที่มีรากฐานมาจากจิตรกรรมแบบประเพณีไทย  แต่ก็ยังแสดงเนื้อหาสาระที่ตรงเป้าหมายกับเจตนาของศิลปิน  ที่ต้องการให้สังคมปัจจุบันได้เห็นเจตนา และมุมมองของศิลปิน


สาครินทร์  เครืออ่อน  สัมพันธภาพ กับ พันธนาการ  สีอะคริลิค  ขนาด ๒๕๐ x ๒๐๐ ซม.

         สาครินทร์นำเสนอสารัตถะในงานจิตรกรรมไทยอย่างน่าสนใจ  ทั้งรูปแบบที่แกร่งกร้าวสนิทนิ่งเป็นพลังศักยะ  ที่แฝงเร้นวรรณะของสีที่เร้นลับ  และกระหนกนาคคาบ ที่คาบเกี่ยวก้อนศิลาสู่ทารกในอ้อมหิน  และทั้งเนื้อหาที่พันธนาการชีวิตแรกเกิด 

         ในกรอบของแกร่งผาที่ลายไทยเลื้อยพาดผ่านตรวนจำไว้  ในรอยเท้าของกรงขังชีวิตในโกรกภู  ช่างเขียนเป็นอิสระในอันที่จะรจนาความเป็นไทย  ผ่านทอดกระแสลมหายใจร่วมสมัยของโลกอย่างองอาจกล้าหาญ 

         ขณะเดียวกันกับที่รักษาความเป็นช่างที่มีวิญญาณไทยไว้  ในรูปของลายไทยที่เกี่ยวกระหวัดในเกลียวหิน  บังเกิดรสของสุนทรียภาพใหม่ของจิตรกรรมไทยที่สะท้อนให้เห็นกาลเวลา  ที่ช่างเป็นผู้เฝ้ามองพฤติกรรมของดวงจิต  ผ่านความงามที่ล้ำลึกและทรงคุณค่าออกสู่สังคม


เชิดชัย  กาญจนศิริรัตน์  บรรยากาศในจิตรกรรมฝาผนัง  สีอะคริลิค  ขนาด ๑๔๐ x ๑๗๕ ซม.

         งานชิ้นนี้แสดงให้เห็นความชาญฉลาด  ในการสร้างบรรยากาศให้แก่งานจิตรกรรมแบบประเพณีของไทยขึ้นใหม่  ด้วยการประสานสีหม่นและสีที่สด  รุนแรง เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน  ถึงแม้การกำหนดตำแหน่งของรูปแบบและรายละเอียดของแต่ละส่วนจะเป็นไปตามแบบประเพณี 

         แต่สีที่ปรุงขึ้นใหม่อย่างจัดจ้านตามความรู้สึกของจิตรกร  ได้ให้รสชาติใหม่ความรู้สึกใหม่  ต่างจากจิตรกรรมฝาผนังเดิมของไทย  งานชิ้นนี้จึงเป็นการสร้างสรรค์ศิลปะใหม่ขึ้นบนพื้นฐานของประเพณีไทย


ชินสีห์  จันทร์มณี  มหาสมุทรธรณี  สีอะคริลิค  ขนาด ๑๔๐ x ๑๘๐ ซม.

         เป็นงานที่แสดงเรื่องมารผจญตอนมารพ่ายต่อพระบารมีของพระพุทธองค์  ด้วยการหลั่งน้ำของพระธรณี  การวางรูปทรงที่ต่างขนาด  ในแง่มุมที่น่าสนใจ  ความประณีตละเอียดอ่อนอย่างยิ่งของฝีมือ  ให้ความพอใจในด้านความงาม  ตามแบบของจิตรกรรมแบบประเพณีไทย 

         ผลงานทั้งหมดที่ผมนำมาเสนอต่อท่านผู้ชมนี้  เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงในหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมา  โดยมีการแสดงทัศนคติ ข้อคิดเห็น และคำวิพาก วิจารณ์จากคณะกรรมการตัดสินประกอบอยู่กับผลงานแต่ละชิ้นในสูจิบัตรนิทรรศการ   

         คงพอที่จะทำให้ท่านผู้ชมเกิดความเข้าใจต่อผลงานชิ้นนั้น ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้นใช่ไหมครับ  ในโอกาสต่อไปผมจะได้นำเสนอผลงานในแบบร่วมสมัยบ้าง  เพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการชมผลงานศิลปะของทุก ๆ ท่าน  กับวันพักผ่อนอันแสนสบายเช่นนี้... ดีไหมครับท่านผู้ชม...

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
วิหคพลัดถิ่น วันที่ : 25/09/2007 เวลา : 10.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vihokpludtin
..'AVihok's Family@Mafia War


อ.เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็น อ. เป็นบล็อคเกอร์รอบดึกเลยนะคะ

เห็นตอนเช้า เลิกเข้าเวรแล้วเหรอคะ


ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ครูเจี๊ยบ วันที่ : 25/09/2007 เวลา : 00.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/baan-koo-kai
หัวใจ...ของฉัน..เป็นนักเดินทาง..อักษรของฉัน...เป็นนักเดินทาง หัวใจของฉัน...ไร้ซึ่งพันธนาการอักษรของฉันถูกพันธนาการด้วยหัวใจฉันเอง

แวะมาทักทาย
ในวันที่น้ำตาดอกมะลิไหลรินค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ปี๊นปี๊น วันที่ : 24/09/2007 เวลา : 21.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/peanpean
"ไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไร แค่มีคุณธรรมก็พอแล้ว" 

สวยมากๆครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
จุ๊กจุ่น วันที่ : 24/09/2007 เวลา : 21.34 น.


เห็นแล้วไม่อยากเป็นสาวพริ้งเลยค่ะ สัมพันธภาพและพันธนาการก็ดูอึดอัดจัง สู่แดนทิพย์ดูแล้วเหมือนทะเลหมอกสบายตาดีค่ะสมัยนี้ใช้สีอะคริลิคแต่สมัยก่อนการใช้สีอะไรก็ไม่รู้คงจะลำบากเหมือนกันนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
patijjachon วันที่ : 24/09/2007 เวลา : 17.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/patijjachon
ปฏิจจชน ... คนที่ยังเป็นหนี้แผ่นดิน

สวยงาม เพลินตา ...
ชมแล้วสามารถสร้างจินตนาการภายในใจให้กว้างไกลเหลือคณาครับ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
Jui วันที่ : 24/09/2007 เวลา : 17.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jui880

สวยงามมากเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ku_khuan วันที่ : 24/09/2007 เวลา : 17.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khuan
<<"วันนึงชั้นก็ตื่นขึ้นมา!...แล้วพบว่า....ตัวเองเป็นแค่ถ่านไฟฉายก้อนนึง">>

งาม...ขนาด หนอ...
..วิจิตร ใจ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
driftworm วันที่ : 23/09/2007 เวลา : 23.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/driftway
ซักผ้า..เจอแบ๊งค์ห้าร้อยในกระเป๋า...ฮิ้ววว

ดีสิครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
พราวนภา วันที่ : 23/09/2007 เวลา : 23.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yui

ขอขอบคุณครูแผนนะค่ะ..
อธิบายแล้วพอจะเข้าใจบ้างค่ะ..
เพลงประกอบได้อารมณ์มากค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
Supawan วันที่ : 23/09/2007 เวลา : 19.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

ตามมาชมภาพไทยงามๆค่ะ ...

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
วิหคพลัดถิ่น วันที่ : 23/09/2007 เวลา : 18.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vihokpludtin
..'AVihok's Family@Mafia War

ภาพ สัมพันธ์ภาพและพันธนาการ

ให้ความรู้สึกแตกต่างและขัดแย้งจังค่ะครู

***********
วิหคอยู่บ้านนี้นะวันนี้
http://www.oknation.net/blog/songforlife/2007/09/23/entry-1

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
feng_shui วันที่ : 23/09/2007 เวลา : 18.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

มาเจิมไม่ทัน หงะ
ชอบมากค่ะ อาจารย์
****************************

ยินดีต้อนรับสู่
โครงการเปิดกรุ ประสานรัก แห่งชาวโอเคเนชั่น..เพิ่มเติมผู้สมัครและกติกาในการโพสต์เรื่องลงประกวดค่ะ.. คลิกด่วน!!! ชมตัวอย่างเพียบ!!!!! ♪ ♥ http://www.oknation.net/blog/buzz/2007/09/23/entry-1
อย่าลืมส่งเรื่อง และร่วมเป็นกรรมการตัดสินให้เพื่อนๆด้วยนะคะ
Update ข้อมูลได้ตลอด24 ชั่วโมงค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
หมวยนรกไม่ชอบยกล้อ วันที่ : 23/09/2007 เวลา : 18.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/human-error-story

ทำให้เย็นวันอาทิตย์...มีคุณค่าและสาระ..อีกวันนึงค่ะ
ขอบคุณสำหรับสาระ...
ยินดีกับความงดงามและมีคุณค่าของศิลปะไทย...
ที่ยังคงอยู่....งดงามค่ะ..

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

หุ่นกระบอก

ไหว้ครูเบิกโรงหุ่นกระบอก

View All
<< กันยายน 2007 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            [ Add to my favorite ] [ X ]