• สอนสุพรรณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ekchit@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-03-16
  • จำนวนเรื่อง : 590
  • จำนวนผู้ชม : 3947438
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2245 คน
ครูแผน
เพื่อการศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปกรรมสากล และความสัมพันธ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen
วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2550
Posted by สอนสุพรรณ , ผู้อ่าน : 20116 , 19:17:21 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน


ภาพพระราชทาน

         ในบรรดางานศิลปกรรมฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่แสดงถึงพลานุภาพแห่งการสร้างสรรค์  งานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์นับเป็นการสร้างสรรค์ที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพแห่งพระองค์เป็นอย่างดี  ทรงสนพระราชหฤทัยงานศิลปะแขนงนี้นับแต่ครั้งทรงพระเยาว์ 

         ขณะประทับ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ประมาณพุทธศักราช ๒๔๘๐ – ๒๔๘๘) ทรงศึกษาและฝึกฝนด้วยพระองค์เองจากสรรพตำราที่ทรงซื้อ และที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย ตลอดถึงการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมศิลปินที่ทรงสนพระราชหฤทัย ทรงมีพระราชปฏิสันถาร และทอดพระเนตรวิธีการสร้างสรรค์งานของศิลปิน อาทิ การใช้สี กรรมวิธีการเขียนภาพต่าง ๆ เป็นต้น 

         เมื่อทรงเข้าพระราชหฤทัยในการทำงานของศิลปินนั้นแล้ว  จะทรงฝึกฝนด้วยพระวิริยะอุตสาหะ  จนกระทั่งทรงพระปรีชาสามารถในการสร้างงานศิลปะตามที่ทรงศึกษาและฝึกฝนจากศิลปินแต่ละท่าน  จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ที่ทรงสร้างสรรค์ขึ้นจึงเกิดจากที่ทรงนำวิธีการสร้างงานนั้น  มาเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะพระองค์


ภาพพระราชทาน

         ภายหลังจากที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ  ราวพุทธศักราช ๒๕๐๒  เป็นช่วงเวลาที่ทรงงานจิตรกรรมอย่างต่อเนื่อง  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  เชิญจิตรกรไทยหลายรายเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อร่วมปฏิสันถาร ถวายคำปรึกษาด้านศิลปกรรม อาทิ นายเหม  เวชกร  นายเขียน  ยิ้มศิริ  นายจำรัส  เกียรติก้อง  นายเฟื้อ  หริพิทักษ์  นายจุลทัศน์  พยาฆรานนท์  นายเฉลิม  นาคีรักษ์  นายอวบ  สาณะเสน และนายพิริยะ  ไกรฤกษ์ เป็นต้น อันเป็นพระราชนิยมที่ทรงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเมื่อทรงว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจ 

         พระองค์ทรงใช้ช่วงเวลาทรงงานจิตรกรรมในเวลาค่ำ  โดยทรงใช้แสงเพื่อบรรยากาศการทรงงานทั้งแสงธรรมชาติ และแสงไฟฟ้า  ทำให้ผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์มีความหลากหลายในสีสันของบรรยากาศ  ภาพจิตรกรรมที่ทรงเขียนส่วนใหญ่เป็นจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ  พระสาทิสลักษณ์ครึ่งพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  พระราชโอรส  และพระราชธิดาทุกพระองค์


Untitled (มุมขวาบนมีพระปรมาภิไธยย่อและข้อความ ภอ ๕-๐๖) ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบในแบบแผ่น ขนาด ๓๐ x ๔๐.๕ เซนติเมตร


ไม่ปรากฏชื่อ  ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ ติดบนกระดาษแข็ง ขนาด ๒๑ x ๓๐.๕ เซนติเมตร


ไม่ปรากฏชื่อ  (มุมขวาบนมีพระปรมาภิไธยย่อและข้อความ ภอ ๘-๐๕) ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๔๖ x ๖๑ เซนติเมตร

         นอกจากนี้ เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) เป็นการส่วนพระองค์ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๙  เพื่อทรงเยี่ยมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขณทรงศึกษา ณ โรงเรียนคิงส์มีด  เมืองชีฟอร์ด  แคว้นซัสเซ็กส์  ในครั้งนั้นทรงซื้อหนังสือและสีเขียนภาพเพื่อนำกลับมาทรงงาน 

         ผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จำนวนนับร้อยองค์ที่ทรงสร้างสรรค์ขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ กัน  สะท้อนถึงพระเกียรติคุณแห่งพระองค์ทางด้านศิลปกรรม แบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ ได้แก่ ภาพเหมือนจริง (Realistic) ภาพที่สร้างสรรค์ตามคตินิยมแบบเอ็กเพรสชั่นนิสม์ (Expressionism) ภาพนามธรรม (Abstractionism)


ไม่ปรากฏชื่อ  ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ ติดบนไม้อัด ขนาด ๑๕.๕ x ๒๒ เซนติเมตร


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา  ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๕๖ x ๗๑ เซนติเมตร


ไม่ปรากฏชื่อ  ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๖๔ x ๖๑ เซนติเมตร

         จิตรกรรมฝีพระหัตถ์เหล่านี้ มิได้ทรงวาดตามวิธีการในศิลปะแนวนั้น ๆ หากเป็นการทรงงานในแบบอย่างที่ใกล้เคียงกับแนวทางศิลปะทั้ง ๓ แบบ  ทรงรับสั่งเกี่ยวกับการทรงงานจิตรกรรมของพระองค์ว่า 

         ทรงวาดด้วยพระองค์เอง มิได้ปล่อยให้แบบหรือแนวทางของผู้ใดเข้ามามีอิทธิพลกับงานวาดภาพ  และในการวาดภาพนั้น  ทรงวาดอย่างนักวาดภาพสมัครเล่น คือ ทรงวาดตามที่พระราชหฤทัยนึกจะวาด  มิได้ทรงคำนึงถึงทฤษฎีกับกฎเกณฑ์อันใด ผลงานของพระองค์ท่านออกมาจากจินตนาการของพระองค์เอง...ที่เป็นอิสระเฉพาะตัว 

         ภาพเหมือนจริง (Realistic) เป็นลักษณะจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ที่ทรงเขียนในช่วงแรก (ราวพุทธศักราช ๒๕๐๒ – ๒๕๐๓) ส่วนใหญ่ทรงเขียนพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  พระราชโอรส  พระราชธิดา  พระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  หม่อมหลวงบัว  กิติยากร  พระชายาในพระวรวงศ์เธอพระเจ้านักขัตรมงคลกิติยากร  ฯลฯ 


Portrait of Her Majesty the Queen  ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๓๓ x ๔๖ เซนติเมตร


ไม่ปรากฏชื่อ  สีชอล์กบนกระดาษ ขนาด ๕๙ x ๗๖ เซนติเมตร


สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๖๐ x ๗๕ เซนติเมตร (มีพระปรมาภิไธยย่อและข้อความ ภอ ๔-๒๕๐๓)

         ภาพเหมือนผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท  ภาพหุ่นนิ่ง  ภาพทิวทัศน์  ภาพเหล่านี้มีความงาม กลมกลืนด้วยแสงเงาที่นุ่มนวลให้บรรยากาศลึกซึ้ง  แต่บางภาพทรงใช้ฝีแปรงอย่างกล้าหาญแม่นยำ เช่น ภาพหญิงชรา ทรงวาดเมื่อราวพุทธศักราช ๒๕๐๗ เป็นต้น 

         ภาพที่สร้างสรรค์ตามคตินิยมแบบเอ็กซ์เพรสชั่นนีสม์ (Expressionism) เป็นลักษณะจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดในช่วงพุทธศักราช ๒๕๐๔ – ๒๕๐๙  ทรงสะท้อนพระอารมณ์จากส่วนลึกของพระราชหฤทัย ด้วยสีสันที่สดใสและรุนแรง 

         ภาพนามธรรม (Abstractionism) เป็นจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ที่ทรงสร้างขึ้นในช่วงหลัง ทรงวาดภาพผสมผสานระหว่างข้อมูลที่ทรงเห็นจากธรรมชาติกับพระราชดำริส่วนพระองค์  มีลักษณะเป็นรูปทรงของสิ่งที่ทรงเห็น  ทรงตัดทอนและเพิ่มเติมตามพระราชดำริ  จนเกิดเป็นรูปทรงใหม่ แต่สามารถสื่อถึงที่มาของเรื่องราวได้


ไม่ปรากฏชื่อ  ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๒๐ x ๒๖ เซนติเมตร


ไม่ปรากฏชื่อ  สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๒๙.๓ x ๔๐ เซนติเมตร

         โดยทรงพัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์ จากงานจิตรกรรมตามคตินิยมเอ็กเพรสชั่นนิสม์ (Expreesionism) แสดงถึงพระอารมณ์ที่เป็นอิสระปราศจากรูปทรงและเรื่องราว แต่แฝงความจริง สะท้อนผ่านฝีแปรงที่มีความเคลื่อนไหวฉับพลันมากขึ้น  ผสานกับสีสันที่ลงตัวด้วยเทคนิคการวาดสีน้ำมันทับซ้อนหนาเป็นก้อน อาทิ ภาพดิน น้ำ ลม ไฟ ทรงวาดเมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๘ 

         หม่อมเจ้าการวิก  จักรพันธุ์  ประทานข้อสังเกตเกี่ยวกับจิตรกรรมฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเริ่มวาดภาพเหมือนซึ่งเหมือนจริงและละเอียดมาก  แต่ต่อมาได้ทรงวิวัฒน์เข้ากับภาพของจิตรกรรมสมัยใหม่  และทรงค้นคว้าหาทางใหม่แปลก ๆ ที่จะแสดงออกซึ่งความรู้สึกของพระองค์  โดยไม่ต้องกังวลกับความเหมือน อันจะมีอิทธิพลบีบบังคับไม่ให้ปล่อยความรู้สึกออกมาได้อย่างอิสระ 

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศิลปินโดยแท้  ทรงชื่นชมในงานของศิลปินอื่นเสมอ และไม่เคยทรงพอพระราชหฤทัยกับผลงานฝีพระหัตถ์ของพระองค์  หรือกรรมวิธีที่ทรงใช้ในการวาดภาพ  และแม้ว่าพระองค์โปรดการค้นคว้าวิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะแบบใหม่อยู่เสมอ กระนั้น  จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์ยังคงแฝงลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพระองค์


Water Fall  สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๒๐.๕ x ๒๓ เซนติเมตร


ไม่ปรากฏชื่อ  สีน้ำมันบนผ้าใบ หุ้มบนไม้อัด ขนาด ๒๕.๕ x ๓๖ เซนติเมตร

         กล่าวคือ ขณะที่ทรงวาดภาพนามธรรม ซึ่งไม่มีรูปทรง จับต้องไม่ได้ แต่เป็นสาระ เช่น ภาพชื่อ วัฏฏะ (ทรงวาดเมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๖) ภาพชื่อ โลภะ  ภาพชื่อ ยุแหย่  ภาพชื่อ อ่อนโยน  ภาพชื่อ บุคลิกซ้อน ฯลฯ  แต่ยังทรงวาดภาพในลักษณะสวยงาม น่ารัก ได้เป็นอย่างดี 

         ทั้งที่อาจไม่ตรงกับพระอัธยาศัยค่อนข้างเอาจริงเอาจังของพระองค์นัก  ในฐานะเมื่อทรงเป็นจิตรกรขณะทรงงานทรงถ่ายทอดพระอารมณ์ความรู้สึกเยี่ยงจิตรกรอย่างเต็มที่  ทรงแสดงความรู้สึกตรงและรุนแรงผ่านสีสันที่สดและเส้นที่กล้า  โดยส่วนใหญ่โปรดเส้นโค้ง แต่บางครั้งอาจมีข้อดลพระราชหฤทัย ให้ทรงใช้เส้นตรงและเส้นหยักฟันเลื่อยอยู่บ้าง 

         จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ที่ทรงสร้างสรรค์ขึ้นเหล่านี้  เริ่มเผยแพร่แก่มวลพสกนิกรให้ได้ประจักษ์ในพระเกียรติคุณด้านศิลปกรรม นับแต่พุทธศักราช ๒๕๐๖  ในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ และอีกหลายครั้งต่อมา


ครอบครัว,  ๒๕๐๗ สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๖๐ x ๙๐.๕ เซนติเมตร (มีพระปรมาภิไธยย่อและข้อความ ภอ ๘-๐๗)


ไม่ปรากฏชื่อ  ๒๕๐๔ สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๒๕ x ๓๐ เซนติเมตร (มีพระปรมาภิไธยย่อและข้อความ ๐๔-๑ ร๙)

         และในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี (พุทธศักราช ๒๕๒๕) กรมศิลปากร ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ  จิตรกรรมฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป   

         ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการแสดงงานศิลปกรรมฝีพระหัตถ์พระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียว  ทำให้พสกนิกรชาวไทย และชาวต่างประเทศได้ร่วมกันชื่นชมผลงานฝีพระหัตถ์ อันเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถในเชิงศิลปกรรม 

         ด้วยพระอัจฉริยภาพแห่งการสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาจิตรกรรม  ในพุทธศักราช ๒๕๐๘   ซึ่งหลังจากนั้นสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านศิลปะแก่พระองค์

 *************************

ข้อมูลอ้างอิง : ศิลปากร, กรม. จิตรกรรมฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๙.
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
มิสเตอร์ไท วันที่ : 12/12/2007 เวลา : 06.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/artguidethailand
ไท เปนศิลป์


มาร่วมรักษาดูแลธรรมชาติ ใกล้ตัวเพื่อพ่อเพื่อเรากันเถอะ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
ญิบพันจันทร์ วันที่ : 07/12/2007 เวลา : 14.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yipphanchan
ญิบ_พันจันทร์

ขอบคุณแทนโลมาด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
kroo-ngoe วันที่ : 07/12/2007 เวลา : 09.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/smcmfb
http://www.oknation.net/blog/swcmband วงดนตรีบำบัดhttp://www.oknation.net/blog/my  กีฬา+นานาสาระ


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าฯจะยึดแนวการทำงาน "ตามรอยพระบาท"
--------------
ขอบคุณครูแผนครับ
เยี่ยมจริง ๆ ครับ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
พราวนภา วันที่ : 07/12/2007 เวลา : 01.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yui

พระองค์ทรงพระอัจฉริยาภาพค่ะ..
..

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
อธิฏฐาน วันที่ : 06/12/2007 เวลา : 23.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sandstone
จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา

พระอัจฉริยะภาพมากพ้นรำพันค่ะ ขอขอบคุณภาพจากฝีพระหัตถ์ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
หนุ่มสุพรรณฝันหวาน วันที่ : 06/12/2007 เวลา : 23.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/maggiemaddog
Seize The Day : ฉกฉวยวันเวลาไว้ อย่าทำให้การงาน ทำให้การเที่ยวเสีย

เคยได้ของขวัญเป็นภาพสมุดฝีพระหัตถ์ ดีใจมาก และยังรักษาไว้อย่างดี เพราะภาพบางภาพมันไม่ได้สวยที่ภาพแต่มันสวยที่ใครวาดต่างหาก - ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมครับผม

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
ครูเจี๊ยบ วันที่ : 06/12/2007 เวลา : 22.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/baan-koo-kai
หัวใจ...ของฉัน..เป็นนักเดินทาง..อักษรของฉัน...เป็นนักเดินทาง หัวใจของฉัน...ไร้ซึ่งพันธนาการอักษรของฉันถูกพันธนาการด้วยหัวใจฉันเอง

เป็นบุญตาเหลือเกินค่ะพี่
ฝันดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
ครูเจี๊ยบ วันที่ : 06/12/2007 เวลา : 22.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/baan-koo-kai
หัวใจ...ของฉัน..เป็นนักเดินทาง..อักษรของฉัน...เป็นนักเดินทาง หัวใจของฉัน...ไร้ซึ่งพันธนาการอักษรของฉันถูกพันธนาการด้วยหัวใจฉันเอง

ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
vpts439 วันที่ : 06/12/2007 เวลา : 18.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vpts439dependent
vpts439- - - - - - - - - ->@/\_/\@

สวยงามมากครับ..... ผมต้องการมานานแล้ววว

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
กิต วันที่ : 06/12/2007 เวลา : 17.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kit2550
สิ่งที่ยังไม่รู้........ยังมีอีกเยอะขอบคุณทุกท่าน....ที่นำเรื่องที่ยังไม่รู้...แบ่งปันกันรู้


สวัสดีครับ


ความคิดเห็นที่ 20 (0)
เสือจุ่น วันที่ : 06/12/2007 เวลา : 17.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tigerjun
สู่ฝัน กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน ติดตามข่าวได้ที่ Bangkok Bicycle Campaign

ขอบคุณครับ อาจารย์

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
yongchan วันที่ : 06/12/2007 เวลา : 16.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yongchan

โอ้โห... ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะจริงๆ ด้วยค่ะเนี่ย

ขอบคุณที่นำภาพมาให้ชมนะคะ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
BlueHill วันที่ : 06/12/2007 เวลา : 15.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ทรงเป็นองค์อัครศิลปินอย่างที่กษัตริย์องค์ใดในโลกจะเสมอเหมือนมิได้

ขอบคุณอาจารย์ครับ เป็นเรื่องดีมาก ๆ จริง ๆ ครับ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
คนเลวที่แสนดี วันที่ : 06/12/2007 เวลา : 11.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natentertain
รับรู้ไว้ในใจแต่สิ่งดีงาม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
jam_noyam วันที่ : 06/12/2007 เวลา : 09.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/asyoulikeit

ชอบคุณที่นำสิ่งที่ดีที่สุดในดวงไจของชาวไทยทั้งชาติมาให้ชมครับ
นี่เป็นการทำดีเพื่อพ่อประการหนึ่งครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
โม้งหัวครก วันที่ : 06/12/2007 เวลา : 07.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/think49
ข้าราชฯ

พระองค์ท่าน ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้คนทุกคน

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ผู้หญิงตัวเล็ก วันที่ : 06/12/2007 เวลา : 06.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rinn

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ป้ารุ วันที่ : 06/12/2007 เวลา : 06.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paaru

ขอบคุณคุณสอนสุพรรณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
อะหนึ่ง วันที่ : 05/12/2007 เวลา : 21.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mindhand
  อะหนึ่ง    คิ ด เ ขี ย น...พ อ สั ง เ ข ป  

ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพ
ร่วมเทิดไท้องค์อัครศิลปิน
ร่วมถวายพระพรชัย
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
Romeoza วันที่ : 05/12/2007 เวลา : 21.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/romeoza

ทรงเป็นพระอัจฉริยะอัครศิลปิน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ก้อนหิน8887 วันที่ : 05/12/2007 เวลา : 21.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/TonKaew

วันนี้ก้อนหิน มีความสุขมากๆ ค่ะ
องค์พ่อหลวงพระองค์ทรงแข็งแรงสดใส มากๆ แล้วนะคะ

ทำความดี เพื่อพ่อหลวงกันนะคะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า
blogger ก้อนหิน8887

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ศุภศรุต วันที่ : 05/12/2007 เวลา : 21.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/voranai
เรื่องราวหลากหลายในมุมมองของนักวิชากวน


อัครศิลปิน กรองศาสตร์กรองศิลป์ การดนตรี
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
hippynoi วันที่ : 05/12/2007 เวลา : 20.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kakanoi

ขอบคุณมากค่ะ ที่นำมาแบ่งกันชม

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 05/12/2007 เวลา : 20.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม


ฑี ฆายุโก โหตุมหาราชา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เสียงก้องกังวาล สองฟากถนนราชดำเนิน จะเป็นภาพ ที่

ตราตรึงไปชั่วนิรันดร์

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
นายใต้ วันที่ : 05/12/2007 เวลา : 20.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tai56
ความสุขที่แท้จริง อยู่ที่ "ความเรียบง่าย"


ขอบคุณครับ ของ save รูปไว้ด้วย

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ครูทิพย์ วันที่ : 05/12/2007 เวลา : 20.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Tip2
Every minute is precious if every minute I have you. ทุกนาทีจะมีค่า หากทุกเวลาฉันมีเธอ 


ขอบคุณมากเลยค่ะครูแผน...หลายๆ รูปที่ทิพย์ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะ...ได้ชมเป็นบุญตาจากบล็อกนี้
*********************************
สุขสันต์วันพ่อนะคะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
มะอึก วันที่ : 05/12/2007 เวลา : 20.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom


ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
Jui วันที่ : 05/12/2007 เวลา : 19.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jui880

พระอัจฉริยภาพของพ่อหลวงเกริกไกรจริงครับ
ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 05/12/2007 เวลา : 19.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "ความลับการมีอายุยืนยาวในญี่ปุ่น  ตอนที่ 2 !!" [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

มีภาพฝีพระหัตถ์หลายภาพ ที่ผมยังไม่เคยชม
มาก่อน ขอบพระคุณอาจารย์มากครับที่อัญเชิญ
มาให้ชมกัน พร้อมทั้งประวัติด้านจิตรกรรมของ
พระองค์ท่านอย่างละเอียด

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
None วันที่ : 05/12/2007 เวลา : 19.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kasaem


... ความสุขใด ใด ที่เป็นที่สุดแล้ว ขอเจ้าของบล๊อกนี้พึงได้รับ ... สวัสดีครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

หุ่นกระบอก

ไหว้ครูเบิกโรงหุ่นกระบอก

View All
<< ธันวาคม 2007 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]