• สอนสุพรรณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ekchit@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-03-16
  • จำนวนเรื่อง : 590
  • จำนวนผู้ชม : 3974179
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2245 คน
ครูแผน
เพื่อการศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปกรรมสากล และความสัมพันธ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen
วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2550
Posted by สอนสุพรรณ , ผู้อ่าน : 231792 , 13:26:37 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

         วาดเส้น (Drawing) เป็นวิธีการสร้างภาพโดยวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว  เพื่อสื่อความหมายทางการเห็นขั้นเริ่มแรกของมนุษย์ด้วยปัจจัยขั้นพื้นฐาน คือ ร่องรอยต่าง ๆ และเครื่องมือง่าย ๆ ที่อยู่ใกล้ตัว เช่น ถ่าน เศษไม้ หรือแม้แต่นิ้วมือของตนเอง  ซึ่งมนุษย์ต้องการแสดงออกในบางอย่างที่เป็นส่วนตนออกมาให้ปรากฏ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อ ความนึกคิด อารมณ์ความรู้สึก หรือแม้แต่ร่องรอยง่าย ๆ ที่ทำขึ้นมาเอง 

         วาดเส้นเป็นพื้นฐานของงานทัศนศิลป์และออกแบบ  เช่น  จิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ์ สถาปัตยกรรม  ออกแบบตกแต่ง  ศิลปะไทย  ลายรดน้ำ  เป็นต้น ก่อนที่เราจะสร้างสรรค์งานศิลปะแขนงต่าง ๆ ดังที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น จำเป็นจะต้องมีความชำนาญทางการวาดเส้นให้แม่นยำเสียก่อน  เมื่อมีความชำนาญทางการวาดเส้นแล้วก็จะทำให้การทำงานศิลปะต่าง ๆ ง่ายขึ้น


วาดเส้นคนเหมือน

วัสดุอุปกรณ์ในการวาดเส้น

         ๑. กระดานรองเขียน ขนาด ๔๐ x ๖๐ เซนติเมตรโดยประมาณ ความหนาประมาณ ๔ มิลลิเมตร

         ๒. กระดาษ กระดาษสำหรับวาดเส้นมีหลายชนิด สามารถเลือกใช้ได้ ตามเทคนิคของการวาดเส้น ซึ่งต้องดูคุณสมบัติและความเหมาะสม เช่น น้ำหนัก การซึมซับ และผิวสัมผัส

        
๓. ยางลบ

         ๔. ตัวหนีบกระดาษ


         ๕. มีดเหลาดินสอ

         ๖. เครื่องเขียน อาจแบ่งออกเป็น

             ๖.๑ ถ่าน  มีคุณลักษณะต่างกันเนื่องจากความละเอียด ความแข็งของเนื้อถ่าน เช่น

                   - ถ่านไม้  เป็นถ่านมีความแข็ง เปราะ คุณสมบัติในการวาดให้น้ำหนักอ่อนแก่ที่นุ่มนวลได้ค่อนข้างมาก  เหมาะสำหรับการเขียนแสงเงาที่นุ่มนวล และเงาที่เป็นพื้นที่กว้าง เช่น การเขียนภาพคนเหมือน ภาพเปลือย ทิวทัศน์ และภาพหุ่นนิ่งต่าง ๆ มีส่วนช่วยจับลักษณะแสงเงาส่วนรวมเหมาะกับการเขียนลงบนกระดาษปรู๊ฟ
(
Proof) หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ 

                    - ถ่านแท่ง หรือ เกรยอง (Crayon) เป็นถ่านแท่งสี่เหลี่ยมมีความแข็งปานกลาง สามารถสร้างเงาที่นุ่มนวล เกรดที่นิยมใช้ทั่วไปคือ B และ 2B มีหลายสีแต่ที่นิยมคือสีดำ  เพราะเน้นน้ำหนักแสงเงาได้ชัดเจนกว่าสีอื่น  เหมาะสมกับการเขียนลงบนกระดาษขาวทั่วไป 

                   - ดินสอถ่าน (Carbon pencil) เป็นถ่านที่บรรจุไว้ในไส้ดินสอมีน้ำหนักความเข้มเช่นเดียวกับถ่านไม้  สามารถใช้วาดภาพวัตถุที่มีรายละเอียดมาก 

             ๖.๒ ชอล์ก (Chalk) ลักษณะเป็นแท่งกลม มีหลายสีเหมาะสมกับการเขียนบนกระดาษสีเข้ม เช่น สีน้ำตาล สีเมา สีเขียว ฯลฯ 

             ๖.๓ ดินสอ (Pencil) เป็นอุปกรณ์พื้นฐานของการวาดเส้นในปัจจุบัน ง่ายต่อการขนย้าย สามารถลบออกได้ มีทั้งไส้อ่อนและไส้แข็ง 

             ๖.๔ หมึก (Ink) สีที่นิยมใช้ในการวาดเส้นคือ สีดำ สีน้ำตาล ควรเลือกใช้กระดาษที่มีความหนา เช่น ๘๐ ปอนด์ หรือ ๑๐๐ ปอนด์  จะใช้ผิวเรียบ หรือหยาบก็ได้  โดยมีอุปกรณ์อื่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น แปรง พู่กัน ปากกา สันไม้ ไม้ทุบปลาย เป็นต้น 

         สิ่งที่ควรฝึกตนเองก่อนเริ่มลงมือวาดรูป ขั้นแรกให้หัดเขียน เส้นนอน เส้นตั้ง เส้นเฉียง ซ้ำ ๆ กันให้คล่องมือ         หลังจากนั้นให้หัดแรเงาตามรูปทรง  โดยใช้เส้นตรงวางให้ชิดเป็นแนวเดียวกัน ใช้วิธีเหวี่ยงข้อมืออย่างเร็วทั้งขึ้นและลง         ฝึกเขียนเลียนแบบจากที่สายตามองเห็น  และลองขยายต้นแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และย่อส่วนจากแบบ สามารถทำให้เกิดภาพลวงตา บอกระยะได้         การฝึกสมาธิให้ใจสัมพันธ์กับมือ  โดยการลงซ้ำบนรอยเดิมค่อย ๆ ทำเวลาให้เร็วขึ้นก่อนเขียนรูปควรสังเกตดูลักษณะของหุ่น            

         ๑. รูปทรง ขนาด ระยะ สังเกตรูปทรงและขนาดของภาพให้ดี  หากเราย่อหรือขยายสัดส่วนโดยสังเกตจากหุ่นที่ใกล้เคียง เปรียบเทียบ ขนาด ระยะ ความสูงต่ำ 

         ๒. แสงและเงา ทิศทางที่แสงตกกระทบหุ่น แสงมีหลายลักษณะ คือ
             - แสงสว่างที่สุด
(
Highlight) อยู่ในส่วนที่รับแสงโดยตรง

             - แสงสว่าง (Light) อยู่ในส่วนรับอิทธิพลของแสง

             - เงา (Shadow) อยู่ในส่วนรับอิทธิพลของแสงน้อยมาก
             - เงามืด
(
Core of Shadow) อยู่ในส่วนที่ไม่ได้รับอิทธิพลของแสงเลย

             - แสงสะท้อน (Reflects Light) บริเวณของวัตถุที่ไม่ได้รับแสงโดยตรง แต่เป็นการสะท้อนของแสงจากวัตถุใกล้เคียง

             - เงาตกทอด (Cast Shadow) บริเวณที่เงาของวัตถุนั้น ๆ ตกทอดไปตามพื้นหรือตามวัตถุอื่นที่รองรับน้ำหนักแก่กว่าบริเวณแสงสะท้อน
         ๓. ผิว  สังเกตหุ่นว่ามีลักษณะผิวอย่างไร เช่น

             - ผิวด้าน เช่น กิ่งไม้แห้ง ใบไม้แห้ง เครื่องปั้นดินเผา หุ่นผิวลักษณะนี้แสงจะต้องนุ่มนวล จากแสงอ่อนไปจนถึงแก่จัด

             - ผิวมัน เช่น ผลไม้สด เซรามิค ภาชนะพลาสติก  หุ่นผิวประเภทนี้จัดเป็นจุดและแสงจะต้องขาวไม่ว่าหุ่นจะเป็นอะไรก็ตาม

             - ผิวใส เช่น แก้วน้ำ ขวดใส ถุงพลาสติกใส่อาหาร โหลแก้ว  หุ่นประเภทนี้ต้องเขียนให้ใสมองทะลุถึงวัตถุที่อยู่ด้านหลังของหุ่นจะมีความแวววาวมาก

         ๔. น้ำหนัก
 

         ๕. องค์ประกอบของภาพ คือ การจัดวางภาพและหน้ากระดาษให้เหมาะสมกัน โดยไม่ให้ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไป


ลำดับขั้นในการสร้างงานวาดเส้น  

         ๑. ขั้นเตรียมการ ได้แก่ การเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมในการวาดภาพ  การเตรียมใจ หมายถึง มีใจพร้อมที่จะวาดภาพ  และการเลือกมุมมอง  ดูทิศทางที่แสงเข้าและเงาตกทอดที่ชัดเจน         ๒. ขั้นร่างภาพ  การร่างภาพเป็นส่วนสำคัญของการวาดเส้น  เพราะถือว่าเป็นการเริ่มต้นของโครงร่างของภาพทั้งหมด  ถ้าร่างได้เหมาะสมกับหน้ากระดาษ การลงน้ำหนักหรือแรเงาจะง่ายขึ้น  เริ่มแรกคือการหาส่วนรวมของภาพ จะทำให้เรากำหนดตำแหน่งของส่วนละเอียดให้ถูกต้องขึ้น         ๓. ขั้นลงน้ำหนัก  เพื่อให้การลงน้ำหนักเหมือนของจริง ต้องสังเกต น้ำหนัก แสงและเงาในตัววัตถุที่เราเตรียมลงน้ำหนัก ดูจากข้อแสงและเงา  การลงน้ำหนักมี ๒ ลักษณะ คือ

             - การลงน้ำหนักตามหลักการของแสงอาทิตย์  ลงน้ำหนักให้แสงเงาเหมือนจริง

             - การลงน้ำหนักตามความรู้สึก  แสดงถึงความสามารถในการคิดสร้างสรรค์รูปร่างและรูปทรงขึ้นใหม่  จากความคิดและความรู้สึกอันทำให้ได้ความงามที่แปลกออกไป         วาดเส้น  มีเรื่องของแสงและเงาเป็นหลักสำคัญ  เป็นพื้นฐานแรกของการเข้าสู่การทำงานทางด้านทัศนศิลป์และออกแบบ  เป็นการแสดงออกโดยการสร้างภาพให้มองเห็นความคิดและความรู้สึก ของผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ         เมื่อท่านได้สังเกตและฝึกฝนการวาดเส้นจนชำนาญ ท่านจะสามารถมองเห็นภาพแสงเงาที่เกิดขึ้นในธรรมชาติได้ง่ายและชัดเจนขึ้น  ทำให้มีความคิดสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความรู้สึกที่ท่านมีต่อสิ่งที่พบเห็นเบื้องหน้าของท่านออกมาเป็นงานศิลปะ  เรียกได้ว่า  ท่านมีสายตาศิลปะและเป็นศิลปินได้  

**************************

ข้อมูลอ้างอิง : เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมศิลปะสำหรับบุคคลภายนอก งานบริการศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
จินตนากาล วันที่ : 19/02/2008 เวลา : 18.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Manake

อยากลองหัดวาดภาพลายเส้นตั้งนานแล้วครับ..มีคนรู้จักหลายคนทีจบศิลปะมา..จะให้มาช่วยสอนและแนะนำพื้นฐานการวาดให้..ก็บอกไม่ค่อยมีเวลา..แต่ชวนจิ๊บน้ำชากับมีเวลาเสร็จแล้วก็มาอธิบาย..ไครจะจำได้..แต่นี่เป็นอนิสงค์อย่างแรงที่อ.แผนได้มาถ่ายทอด..เป็นวิทยาทานให้กับเราชาวบล็อค..ขอขอบเป็นคุณอย่างสูง

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
nakin วันที่ : 01/02/2008 เวลา : 15.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saiparn

อยากเรียนการวาดคนเหมือน ด้วยดินสอ มสอนมั้ยครับ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
fonsasami วันที่ : 15/12/2007 เวลา : 22.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/fonsasami
http://www.namfardress.com 

เคยหัดวาด Drawing ค่ะ แต่ใจร้อนไปมั๊งคะ

เลยวาดให้สวยกะเค้าไม่ได้สักที

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/12/2007 เวลา : 22.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "ความลับการมีอายุยืนยาวในญี่ปุ่น  ตอนที่ 2 !!" [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

ขอบคุณมากครับ เห็นท่าจะต้อง
เรียนกันใหม่แล้ว เคยเรียนตั้งแต่
สมัยมัธยม นานแสนนานทีเดียว

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ฟางเยี่ยหวี วันที่ : 14/12/2007 เวลา : 21.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/fangyaivee
" ไม่มีที่อยู่ สำหรับคนอ่อนแอ "

มีความรู้ มากเลย ครับ
ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลย ว่าการเรียนศิลปะ ที่ถูกต้องนั้น
ต้องหัด ตั้งแต่ ขีดเส้นตรง รูปขยายใหญ่เล็ก ฝึกมือขีดซื้
หนดขี้นบนล่าง ตอนเรียนมาส่วนใหญ่ ก็ วาดมันเลย มากกว่า เช่นภาพวิว ภาพระบายสี
ผมดูแล้ว ขั้นตอนนี้ ถ้าฝึกตั้งแต่เด็ก คงเก่งๆ ทางศิลปะ ครับ จะมีสายตามองเป็นศิลป์ โดยธรรมชาติ
มีมองเห็นแต่วาดไม่ถูกเลย ให้แสงเงาไม่ได้ วาดแล้วไม่เหมือนกับ ที่เห้นจริง

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ปุ๊บปั๊ป วันที่ : 14/12/2007 เวลา : 19.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/champions

ด้านนี้หัวไม่ไปจริงๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
เจเจค่ะ วันที่ : 14/12/2007 เวลา : 18.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jj
Completely support 137 


ความคิดเห็นที่ 14 (0)
พราวนภา วันที่ : 14/12/2007 เวลา : 13.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yui

ระหว่างอ่าน หยิบกระดาษ ดินสอ มาลองขีดเส้น ...ไม่ตรงอ่ะคะ...
..ฝึกสมาธิให้สัมพันธ์กับมือ...อืม...จะพยายามลองทำไปเรื่อยๆค่ะครู...
..ขอบคุณค่ะ..

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
เสดพีร์ วันที่ : 14/12/2007 เวลา : 09.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chao
*+* เพียงแวะเข้าไปทัก..เราก็แอบฮักคุณอยู่ ในใจ._/|\_.

แวะมาอ่านทฤษฎี แต่ไม่มีโอกาสได้ลงมือฝึกฝนมากนัก ได้ฝึกแค่ไม่กี่ครั้งแล้วก็หันมาวาดภาพด้วยตัวอักษรมากกว่า

แต่ก็ยังหาโอกาสไปชมฝีมือคนอื่นบ่อยๆ ครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
จุ๊กจุ่น วันที่ : 13/12/2007 เวลา : 22.22 น.

มารับความรู้เกี่ยวกับศิลปะค่ะ ภาพDrawing ที่มีขาวดำ
มีเสน่ห์ดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
เสือจุ่น วันที่ : 13/12/2007 เวลา : 17.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tigerjun
สู่ฝัน กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน ติดตามข่าวได้ที่ Bangkok Bicycle Campaign

เคยฝึกวาดเหมือนกันครับ แต่เขียนทีไร ไม่มีเงา ไม่มีมิติสักที

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
นายสิบหมื่น วันที่ : 13/12/2007 เวลา : 14.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/namsean
หากแม้นไม่ตายเสียก่อน...ฉันจะคืนสู่รากเหง้าลูกชาวนา

ได้ความรู้ไว้ฝึกหัดครับครู
ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
mayjune วันที่ : 13/12/2007 เวลา : 14.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/juney
 บ้านหลังที่ ๒ เลขที่ - - http://www.oknation.net/blog/emotions

ได้การละ...ครูขา

เด๋วหนูฝึกวาดรูปหม้อดินดีกว่า

ไม่น่าจะยาก (มั้ง)

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
แม่มดขาว วันที่ : 13/12/2007 เวลา : 14.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/superme
<<<< เ ส ม อ ม า แ ล ะ ต ล อ ด ไ ป >>> 

จ้า

จะรอนะคะ

และก็ขอบคุณมากคะ

ที่สอนเด็กๆนักศึกษาชอบมากคะ

เค้าก็ฝากขอบคุณมาด้วยนะคะ

คิดถึงคะ

แม่มดขาว

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
Supawan วันที่ : 13/12/2007 เวลา : 14.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

ยังมีภาพของ Julian Beever อีกประมาณ 30 ภาพค่ะ กำลังนึกว่าจะยาวเกินไปไม๊ ถ้าจะโพสต์ต่ออีก 2-3 วัน กลัวคนดูจะเบื่อค่ะ ..

ตอนนี้ที่อเมริกานิยมเพ้นท์ผนังตึกเป็น 3 มิติ เช่นเดียวกันค่ะ ดูแล้วสวยดี หากชอบอาจจะโพสต์ให้ดูสัก 1 ตอนค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
komidea วันที่ : 13/12/2007 เวลา : 14.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/komdhamma

งั้นขอนำไปใช้งาน..แบบไม่เกรงใจนะครับ...ขอบคุณมากครับผม....

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
เจ้าชายเย็นชา วันที่ : 13/12/2007 เวลา : 13.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aiem

งานศิลปะละเอียดอ่อนจริงๆนะครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
poohhome วันที่ : 13/12/2007 เวลา : 13.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poohhome
ไม่หยุดซ่า ซ่าไม่หยุด 


คิดถึงตอนเรียนศิลปะตอนมัธยมคะ อาจารย์ก็สอนแบบนี้ แต่ทำไมเขียนไม่ดีอย่างในรูปก็ไม่รู้


ความคิดเห็นที่ 3 (0)
Supawan วันที่ : 13/12/2007 เวลา : 13.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

อ่านแล้วก็ยังรู้สึกว่าทำไม่ได้ .. ขาดการฝึกฝนจริงๆจังๆค่ะ .. แต่ชอบงานศิลปะ โดยเฉพาะภาพวาด

มีภาพวาด 3 มิติที่บล๊อกนะคะ หากสนใจแวะไปดูได้ เผื่อจะเอามาแบ่งกันดูกับลูกศิษย์...

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
แม่มดขาว วันที่ : 13/12/2007 เวลา : 13.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/superme
<<<< เ ส ม อ ม า แ ล ะ ต ล อ ด ไ ป >>> 

ดีคะ

ขอบคุณนะคะ

แม่ดขาว

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
แม่มดขาว วันที่ : 13/12/2007 เวลา : 13.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/superme
<<<< เ ส ม อ ม า แ ล ะ ต ล อ ด ไ ป >>> 

มีคนเจิมยังคะพี่ชาย


แม่มดขาว

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

หุ่นกระบอก

ไหว้ครูเบิกโรงหุ่นกระบอก

View All
<< ธันวาคม 2007 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]