• สอนสุพรรณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ekchit@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-03-16
  • จำนวนเรื่อง : 578
  • จำนวนผู้ชม : 3566617
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2245 คน
ครูแผน
เพื่อการศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปกรรมสากล และความสัมพันธ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen
วันศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2551
Posted by สอนสุพรรณ , ผู้อ่าน : 6379 , 06:17:26 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยนายสมนึก เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ตลอดจนถึงนักวิชาการและผู้รักบ้านเกิดหลาย ๆ ท่าน ได้มีความคิดที่ต้องการจะมีสถานทีที่เป็นแหล่งความรู้ประวัติศาสตร์ และทางวัฒนธรรมของเมืองนครศรีธรรมราช 

ในการจัดทำพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช ในระยะแรก เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ปรับปรุงอาคารวีรไทย ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์เมือง เพื่อรวบรวมเกี่ยวกับประวัติชุมชนเมือง โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี

ให้เยาวชน และประชาชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ศึกษา ในประวัติศาสตร์ของเมืองนครศรีธรรมราช ที่มีความเป็นมาที่ยาวนานมีหลักฐานถึงความรุ่งเรืองในครั้งอดีต เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เข้าชม ประกอบกับฟื้นฟู และเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอดีตที่เคยค้าขายกับนครศรีธรรมราช เช่น ประเพณี จีน อินเดีย ศรีลังกา โปรตุเกส ญี่ปุ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของนครศรีธรรมราช


พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชในระยะแรกใช้งบประมาณในการตกแต่งและจัดนิทรรศการถาวร เป็นเงิน ๔,๘๗๘,๔๐๕.๕๓ บาท และได้เปิดให้เข้าชมเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๖
อาคารวีรไทย

ชั้นบน เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี เน้นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จบแล้วออกจากอาคารวีรไทย ไปอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   
 

ชั้นล่าง ที่แท่นกลางห้อง ต้อนรับท่านด้วยวีดิทัศน์ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช จบแล้วเลี้ยวซ้าย ชมวีดิทัศน์เส้นทางการค้า และเมืองท่าโบราณ 

ห้องนิทรรศการหมุนเวียน "รอยพระบาทยาตรายังจารึก ที่นครศรีธรรมราช" ๖๐ ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ ชาวนครศรีธรรมราช ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระองค์ท่าน ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม ราษฎรชาวนคร ถึง ๑๖ ครั้ง  

ทางพิพิธภัณฑ์เมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอย้อนรอยพระบาท โดยจัดแสดงนิทรรศการนี้ที่ชั้น ๒ อาคารวีรไทย ภายในห้องนี้จะมีการประมวลภาพ และมีการฉาย วีดีทัศน์ภาพประวัติศาตร์ในหลวงเสด็จมาเยี่ยม ราษฏรตามอำเภอต่างๆที่นครศรีธรรมราช รวมถึง โครงการพระราชดำริที่อำเภอปากพนัง

ออกจากอาคารวีรไทยจะไปยังอาคารเทิดไท้ราชินี ซึ่งเป็นอาคาร ๒ ชั้น โถงทางเข้าชั้นล่างจัดจำลองเหมือนผู้ชมนั่งอยู่ภายในเรือสมุทรโบราณและ กำลังนำผู้ชมล่องเรือย้อนอดีตผ่านเมืองท่าต่างๆไปยังเมืองตามพรลิงค์เมืองท่าค้าขายทางทะเลที่สำคัญ ของคาบสมุทรไทย ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘-๑๙

การนำเสนอใช้สื่อผสม Animation และ วีดีทัศน์ เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจให้ความเพลิดเพลินในการชม ณ จุดนี้เป็นจุดที่ตั้งใจ จัดเป็นพิเศษให้เรืองโยกโคลงเหมือนโดนคลื่นในทะเล เป็นเสน่ห์ที่ผู้ชมประทับใจและอยากจะมาเยี่ยมชมอีก 

ออกจากเรือเดินสมุทรเข้าไปยังท่าเรือรับส่งสินค้า ซึ่งจำลองท่าเรือเมืองนครศรีธรรมราชในอดีต จัดแสดงหุ่นลอยตัวแสดงการติดต่อซื้อขายทั้งสินค้าเครื่องเทศของเมืองตามพรลิงค์และ สินค้าเข้าโดยสื่อ Magic vision  

แสดงสมมุติให้เป็นนักเดินเรือชาวจีนโบราณออกมาเล่าสิ่งที่เขาพบเห็นในเมืองนคร โดยอ้างอิงหลักฐานบันทึกของหวังต้าหยวนและเจาจูกัวนักเดินทางชาวจีน ภาพและเสียงจะปรากฏเมื่อกดปุ่ม 

ผ่านท่าเรือติดต่อซื้อขายเข้าเขตนครศรีธรรมราช ศูนย์กลางทางศาสนา จัดแสดงด้วยสื่อ วีดิทัศน์จอกลมอยู่ในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ บรรยายถึงความเชื่อดั้งเดิม จนกระทั่งมีศาสนาต่างๆ เข้ามาทั้ง พราหมณ์ พุทธ อิสลาม คริสต์ เน้นประเด็นที่แม้ต่างศาสนาแต่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขร่มเย็น 

ถัดจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไป มีการจัดแสดงพัฒนาการเมืองนครศรีธรรมราช กับเงินนโมหลักฐานที่ยืนยันความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของนครศรีธรรมราชในอดีต การจัดแสดงบริเวณภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิต การแสดงมรดกวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน มีมโนราห์ หนังตะลุง ลิเกป่า เพลงบอก เป็นต้น นอกจากจะจัดเป็นนิทรรศการภาพแล้วยัง มีวีดิทัศน์ประกอบในแต่ละเรื่อง ซึ่งผู้ชมสามารถกดปุ่มและชมได้ทันทีเหมือนหลายจุดที่กล่าวมา
ที่ชั้นสองของอาคารเทิดไท้ราชินี จัดแสดงเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองคือเหตุการณ์ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่นครศรีธรรมราช ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ และเหตุการณ์วาตภัยแหลมตะลุมพุกเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕  

ณ จุดนี้นำเสนอโดยจัดที่นั่งชมให้ผู้ชมได้ระลึกเหตุการณ์ภัยธรรมชาติครั้งรุนแรงที่สร้างความสูญเสีย แก่เมืองนครศรีธรรมราชเป็นอย่างมาก โดยนำเสนอด้วยวีดิทัศน์จอยักษ์ประกอบหุ่นจำลองแสดงภูมิประเทศแหลมตะลุมพุก ก่อนเกิดวาตภัยและพลิกเป็นสภาพความหายนะ โดยใช้เทคนิคสายลม ละอองฝน และฟ้าแลบ เสริมบรรยากาศ ตามบทบรรยายทำให้ผู้ชมได้สัมผัสเกิดจินตนาการตามรับรู้เรื่องราวได้อย่างชัดเจนจบด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงปัดเป่า ความทุกข์ยากของราษฎร ชาวแหลมตะลุมพุก และเหตุแห่งการก่อกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 

พื้นที่อีกส่วนหนึ่งของชั้นสอง ซึ่งปัจจุบันใช้แสดงเชิดชูเกียรติบุคคลสำคัญของเมืองนครศรีธรรมราช กำลังได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม ในโครงการระยะที่ ๓ เพิ่มเติมเนื้อหา ชาวต่างชาติผู้ร่วมสร้างเมืองนครศรีธรรมราช โดยจะจัดเป็นหุ่นลอยตัวขนาดเท่าคนจริง ประกอบสื่อผสม Diorama และ Software animation  

และปรับปรุงห้องบุคคลสำคัญจัดแสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์เครื่องเงินดุน และ วีดิทัศน์พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวนคร และพระราชกรณียกิจของ พระบรมราชวงศ์ด้วย ผนังโค้งท้ายห้องจัดแสดงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระราชกรณียกิจในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา (๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗)
จบการชมนิทรรศการแล้วจะพักรับประทานอาหารและซื้อของที่ระลึกที่อาคารนานัครรส ก่อนที่กลับด้วยความประทับใจ ขอเชิญฝากบันทึกการเยี่ยมชมไว้ในสมุดบันทึกผู้มาเยี่ยมชมไว้เป็นอนุสรณ์ ที่เคาน์เตอร์ต้อนรับในอาคารรวมใจภักดิ์

 

ข้อมูลที่มา : http://www.nakhonmuseum.com/detail_sanpipit.php?n_id=143

เพลงสานฝัน สู่ความจริง ดีเกฮูลูคณะแหลมทราย

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
แม่มดขาว วันที่ : 29/05/2008 เวลา : 14.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/superme
<<<< เ ส ม อ ม า แ ล ะ ต ล อ ด ไ ป >>> 

พี่ชายของหนูทำไมเงียบจังคะ

สงสัยจะงานยุ่ง

อิอิ

น้องสาว

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
chedtha วันที่ : 29/05/2008 เวลา : 02.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chedtha
http://www.oknation.net/blog/chedtha3 (ภาพที่สวยงามในความทรงจำ)

พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
มีโมเดลจำลองให้เห็นสภาพบรรยากาศและชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยก่อน
เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ควรแก่การเข้าไปศึกษา เยี่ยมชม
ประวัติการสร้างเมืองก็เก่าแก่ ถึง 800 ปีมาแล้ว

ขอบคุณครูแผนที่นำภาพมาให้ชมพร้อมคำบรรยาย

โหวตให้กับบทความพร้อมภาพประกอบนี้นะครับ


อีกสี่ห้าวัน จะไปถ่ายรูป Art Gallery Pinakothek ให้ครูแผนแล้วนะครับ
กำลังหาเวลาอยู่ คิดว่าจะได้ไปเร็วๆนี้


ธรรมชาติสวย ดอกไม้งาม ความรัก และ อารมณ์สุนทรีย์
http://www.oknation.net/blog/chedtha3/2008/05/28/entry-2

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
..ขิงชมพู.. วันที่ : 28/05/2008 เวลา : 19.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khingchomphuu


สวัสดีค่ะคุณครู..

คนนครฯอย่างขิง รู้เรื่องความเป็นมาอย่างลึกซึ้งแบบนี้น้อยมากค่ะ..

อ่านแล้วรู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้เกิดที่นครศรีธรรมราชค่ะคุณครู...

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 28/05/2008 เวลา : 14.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

ได้ความรู้ดีจังเลยค่ะ คุณครู

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
Din วันที่ : 28/05/2008 เวลา : 12.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/372smallroom
ดินน้อมรับคำปรามาสแล้วผลิดอกเพื่อตอบแทนชมรมคนรักษ์ภาษาไทย


นับว่าตั้งใจทำได้สวยงาม น่าสนใจมากค่ะ
ส่วนใหญ่พิพิธภัณฑ์ทั่วไปในบ้านเรา เห็นแล้วรู้สึกว่าเจ้าตัวพิพิธภัณฑ์เองนั่นแหละน่าเก็บเข้าเป็น 1 ในสิ่งของในนั้นซะเลย

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
Kibangkok วันที่ : 28/05/2008 เวลา : 09.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thaithai
สีน้ำ(มือสมัครเล่น)และเรื่องราวชิวชิวที่ไร้สาระของผู้ชายหน้าแก่     .    ลุงกิ๊..

ผมยังไม่เคยไปนครฯครับ แต่ถ้าได้ไป จะขอแว๊บเข้าไปเที่ยว
บ้างนะครับ ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลครับครูแผน

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
สายธาร วันที่ : 28/05/2008 เวลา : 02.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cyberfrogy
 http://www.facebook.com/groups/dhammayatrahttps://www.facebook.com/BAAN.RAI.SAITHARN http://www.oknation.net/blog/DigitalTour


เอาบุญมาฝากครับ...ขออภัยที่เอาลิงค์มาแปะไว้...แต่ทางกาชาดยังต้องการเลือดอีกมากครับ.....

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
คุณนายจำเป็น.. วันที่ : 27/05/2008 เวลา : 00.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ClubOffit
มิตรแท้นั้น..จะดีทั้งต่อหน้า และลับหลังเรา ..จะคอยส่งเสริมและมีแต่สิ่งที่ดีๆ ให้แก่กัน..นี่คือมิตรแท้..

ครูแผนคะ เรือ่งนี้ขอไปเม้นท์ให้หน่อยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
เก็ดถวา วันที่ : 26/05/2008 เวลา : 11.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/gedtawa
ความใฝ่ฝันแสนงามแต่ครั้งเคยเนา ชื่นหวานในใจเราอยู่มิเว้นวัน 

เคยไปนครฯ แค่ครั้งเดียวค่ะ
ตอนนั้นจะไปคีรีวงศ์น่ะค่ะ
เห็นแล้วอยากจะไปอีกครั้งจัง


ความคิดเห็นที่ 17 (0)
สายธาร วันที่ : 26/05/2008 เวลา : 00.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cyberfrogy
 http://www.facebook.com/groups/dhammayatrahttps://www.facebook.com/BAAN.RAI.SAITHARN http://www.oknation.net/blog/DigitalTour


ครูแผน....ปูเสื่ออยู่ตรงไหนครับ.....ชูมือหน่อยซิ....

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ม้าลาย วันที่ : 25/05/2008 เวลา : 22.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/zebra
อีกความสุข ที่หาได้ง่ายๆ

สวยและน่าสนใจมากๆครับ
ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
แสงเดือน วันที่ : 25/05/2008 เวลา : 22.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sangduean

มีความรู้มาให้เพื่อนหลาว (เฮายังต้องเฮียนภาษาอักฤษอยู่น่ะเจ้า บ่ม่วนเลย แต่ยังดีแหมน้อย คุณครูเปิ้ลง้ามงาม งามแต้งามว่า ปี้อ้ายของเฮาน่ะม่วนขนาด นั่งเฮียนตาใส ปิ๊งๆ)

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
yai2333 วันที่ : 25/05/2008 เวลา : 21.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yai2333
..Everything can do... If you done..

มีความรู้ประดับสมองเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ...

...

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
เป๊ปซี่ วันที่ : 25/05/2008 เวลา : 11.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Pepsi8

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจมากนะครับ....ดูทันสมัยดีเชียว....

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
อธิฏฐาน วันที่ : 25/05/2008 เวลา : 10.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sandstone
จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา

นครศรีธรรมราชน่าเที่ยวมากค่ะคุณครูแผน แหวนอยู่สงขลาไปนครศรีฯไม่กี่ครั้งเองค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ปรีเปรม วันที่ : 25/05/2008 เวลา : 08.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/preprem

สวัสดีครับครู

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ครูแดง วันที่ : 25/05/2008 เวลา : 07.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

- ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมบ้านนะคะ
- เคยไปนครศรีธรรมราชหลายครั้ง วันหลังจะไปเยี่ยมชมของจริง วันนี้ศึกษาเรื่องไปก่อนค่ะ ขอบคุณนะคะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
พราวนภา วันที่ : 25/05/2008 เวลา : 00.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yui

..
สวัสดีค่ะครูแผน...

ตามมารับความรู้ที่บ้านครูก่อนนะคะ..
ยังไม่มีโอกาสได้ไปชมสถานที่จริง..

..

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 24/05/2008 เวลา : 21.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "5  พฤติกรรม ถ้าคุณทำเป็นนิสัย ชีวิตยืนยาวขึ้นแน่ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 

แวะมาเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
ด้วยคนครับ มีเรื่องราวน่าสนใจทั้งนั้น เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ดีแห่งหนึ่ง ขอบคุณมากครับ ... กำลัง
สนใจตำนานเมืองนครศรีธรรมราชอยู่พอดี

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
rakmananya วันที่ : 24/05/2008 เวลา : 09.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rakmananya

ธรรมสวัสดี
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆ มีความหลากหลาย

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
paedophile วันที่ : 24/05/2008 เวลา : 09.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paedophiel
ขับเคลื่อนอารมณ์ให้ตรงร่องน้ำหากประมาทอาจทำให้สำนึกถูกเฉี่ยวชนจนสติปัญญาเกยตื้น


แวะมาชมศิลปะครับท่าน

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ครูเอก วันที่ : 24/05/2008 เวลา : 05.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kruak

คงมีโอกาสไปสัมผัสสักครั้ง
อดีตอันรุ่งเรืองเมืองนคร

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
อัปสรสวรรค์ วันที่ : 23/05/2008 เวลา : 13.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aupsornsawan
<<<ที่นี่มีจดหมายวรรณกรรม>>>(เล่ม ๖ อวลดอกไม้เลือดนก) 

สวัสดีคะพี่ชาย

อยากอ่านประวัตฺของแต่ละท่านคะ

แต่ตัวหนังสือเล็ดและค่อนข้างเบลอ อิอิ อ่านม่ายออก

น้องสาวของพี่

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
Supawan วันที่ : 23/05/2008 เวลา : 10.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

สวัสดีวันสุขค่ะ ...

ขอบคุณ สำหรับบทความ และภาพสวยๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
wansuk วันที่ : 23/05/2008 เวลา : 08.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wansuk

ขอบคุณค่ะ ...
ถ้ามีโอกาสคงได้แวะไปชมบ้าง

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
roselobster วันที่ : 23/05/2008 เวลา : 08.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Memyself
 º°” ไม่มีความรักใดในโลกจะยิ่งใหญ่เท่าคนไทย รักในหลวง””°

แหล่งความรู้อีกทีหนึ่งเลยนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ..

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

หุ่นกระบอก

ไหว้ครูเบิกโรงหุ่นกระบอก

View All
<< พฤษภาคม 2008 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]


หากได้เข้ารับการอบรมศิลปะ ท่านต้องการเรียนในสาขาใด
จิตรกรรมสีน้ำ
256 คน
จิตรกรรมสีน้ำมัน
84 คน
การเขียนลายไทย
301 คน
ลายรดน้ำ
67 คน
ประติมากรรมขนาดเล็ก
49 คน
ภาพพิมพ์แกะไม้
45 คน
เครื่องเคลือบดินเผา
28 คน
พื้นฐานทางศิลปะ
185 คน

  โหวต 1015 คน