• สอนสุพรรณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ekchit@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-03-16
  • จำนวนเรื่อง : 578
  • จำนวนผู้ชม : 3702189
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2245 คน
ครูแผน
เพื่อการศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปกรรมสากล และความสัมพันธ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen
วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2552
Posted by สอนสุพรรณ , ผู้อ่าน : 8293 , 07:16:38 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คนรูปที่ ๑  พระอุโบสถของวัดปราสาท นนทบุรี  สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๒๙๓  ขอให้สังเกตเส้นโค้งของหลังคาอันงดงามอ่อนช้อย  อันแสดงถึงลักษณะสถาปัตยกรรมของสมัยอยุธยาตอนปลายรูปที่ ๒  ลวดลายปูนปั้นของประตูกลางของพระอุโบสถวัดปราสาทรูปที่ ๓  ลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรพิสดาร  ตกแต่งประตูพระอุโบสถวัดปราสาทอันมั่งคั่งอลังการรูปที่ ๔  ลายดอกไม้จำหลักไม้ทรงกลมอันงดงาม ภายใต้ทับหลังประตูกลางของพระอุโบสถวัดปราสาท  ยังคงเหลืออยู่แต่ดอกใหญ่เพียงดอกเดียว  แต่ก็พอที่จะให้เราเห็นว่าลวดลายจำหลักไม้นี้ มีความสวยงามมากเพียงใดได้รูปที่ ๕  ลวดลายจำหลักไม้อันงดงามจากช่องหนึ่ง ในจำนวนห้าช่องของเพดานพระอุโบสถวัดปราสาทรูปที่ ๖  รูปเทพนมยืนแสดงเปรียบเทียบ  รูปแรกเป็นของวัดใหญ่สุวรรณาราม  จังหวัดเพชรบุรี  ประมาณ พ.ศ. ๒๑๙๓  รูปที่ ๒ เป็นของวัดปราสาท  จังหวัดนนทบุรี  ประมาณ พ.ศ. ๒๒๙๓  อิริยาบถและส่วนละเอียดของสี ของภาพเขียนวัดปราสาทนั้น  ได้รับความบันดาลใจจากแบบภาพเขียนของสกุลเพชรบุรีอันมีอายุสูงกว่ารูปที่ ๗  หน้าบันจำหลักไม้ด้วยฝีมืออันกล้า  เต็มไปด้วยความงดงามของวัดปราสาทรูปที่ ๘  ภาพวาดเส้น แสดงให้เห็นถึงลวดลายจำหลักไม้ อันประณีตและมีชีวิต  ของหน้าบันวัดปราสาทรูปที่ ๙  ส่วนรายละเอียดของจิตรกรรมฝาผนังวัดใหญ่สุวรรณาราม  จังหวัดเพชรบุรี  ลำดับระยะเวลาตามเหตุการณ์แล้ว  งานจิตรกรรมเหล่านี้เป็นแบบแรกที่มิได้เขียนตามแบบประเพณี  ซึ่งเขียนพระพุทธรูปประทับนั่งซ้ำ ๆ กัน  แต่ได้มีการเขียนรูปเทวดา ยักษ์มาร  นั่งคุกเข่าอยู่ในท่า “เทพนม” ขึ้นแทน

ซึ่งต่อมาได้เป็นที่นิยมโดยทั่วไป ในงานจิตรกรรมฝาผนัง  ตามวัดต่าง ๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์  จากลักษณะพิเศษโดยเฉพาะบางประการ เช่น รูปดอกไม้ในฉากหลัง  เครื่องเพชรนิลจินดา ลวดลาย
“กระหนก” อันมีชีวิตชีวา

โดยเฉพาะคือเส้นหักมุมขึ้นลงสลับกันไปมา ที่ใช้แบ่งรูปเทวดาออกจากส่วนอื่น ๆ ของภาพ  และจากส่วนลายเส้นของภาพหน้า  เราจึงเชื่อได้ว่า  ช่างเขียนของวัดปราสาทมีความสัมพันธ์กับสกุลเพชรบุรีรูปที่ ๑๐  ภาพช่องที่ ๒ บนด้านซ้ายมือของพระอุโบสถวัดปราสาท  เขียนเป็นเรื่อง เนมีราชชาดก องค์ประกอบภาพแบ่งได้เป็นสองส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนล่าง  ซึ่งมีท้าวมาตุลีทรงราชรถพาเนมีราชไปเยี่ยมนรก และสวรรค์ ซึ่งมีพระอินทร์และทวยเทพคอยต้อนรับอยู่

ส่วนบนเนมีโพธิสัตว์กำลังลงจากราชรถสู่สรวงสวรรค์  มวลของภาพคนอันอยู่ในเส้นระดับ (อันเป็นลักษณะพิเศษของจิตรกรรมวัดปราสาท)  ได้ถูกเส้นรูปนอกทรงปิระมิดของราชรถขนาดใหญ่  ตัดให้แตกแยกออกจากกันรูปที่ ๑๑  ภาพตอนกลางเรื่อง นารทชาดก ของวัดปราสาท  ความศักดิ์สิทธิ์ขณะที่พระโพธิสัตว์นารถ กำลังแสดงพระธรรมเทศนาแก่พระเจ้าอังคตินั้น  อยู่ที่ลีลาของภาพในส่วนระดับของรูปคนที่นั่งพับเพียบ สดับตรับฟังธรรมอย่างจับใจ

รูปกษัตริย์อยู่ในอาการลังเลพระทัยว่า พระองค์จะดำเนินไปในทางที่ถูก หรือผิด ทางด้านขวาของภาพ  มีพระนางฤชาผู้เป็นพระธิดาของพระเจ้าอังคติ  กำลังสวดอ้อนวอนอธิษฐานอย่างท้อแท้ใจต่อเทพยดาทั้งหลาย  ขอให้พระบิดาเปลี่ยนพระทัยจากทางที่ผิดมาสู่ทางที่ถูก

สถาปัตยกรรมส่วนที่อยู่ในเส้นดิ่งของพระอุโบสถนั้น  ตัดกันกับส่วนของรูปคนที่กำลังคุกเข่าอยู่ในเส้นระดับ  ส่วนมวลที่อยู่ในทรงปิระมิดของยอดปราสาทราชวัง และต้นไม้นั้น  ได้เป็นสิ่งที่ประมวลองค์ประกอบภาพอันวิเศษนี้ เข้าด้วยกันเป็นอย่างดียิ่งรูปที่ ๑๒  เรื่องพระมโหสถ  ซึ่งเป็นภาพอยู่ช่องแรกซ้ายมือของทางเข้าสู่พระอุโบสถ  การบรรยายเรื่องราวอันสับสนของชาดกตอนนี้  เป็นสิ่งดลใจให้ช่างเขียน ๆ รูปของมวลภาพอันมีความเคลื่อนไหวขึ้นส่วนหนึ่ง  และรูปคนที่อยู่โดดเดี่ยวแต่โดยเฉพาะขึ้นอีกส่วนหนึ่ง  เพื่อให้เห็นถึงเหตุการณ์  และความรู้สึกอันแตกต่างกันของลักษณะที่เกี่ยวข้องกันอยู่

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่างเขียนแสดงความสามารถของตนตรงหมู่ภาพตอนกลาง  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกองทัพของพระเจ้าจุลนี ที่ยกเข้าโจมตีเมืองมิถิลา  ในขณะที่ประชาชนพลเมืองมีความเชื่อมั่นในองค์พระมโหสถว่า  จะทรงป้องกันเมืองให้พ้นอันตรายได้

จะเห็นได้ว่าพลเดินเท้า พลม้า และแม่ทัพที่อยู่บนหลังช้าง อันมีกองหนุนอันเกรียงไกรนั้นเป็นที่น่าสนใจ  ทั้งในด้านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของการแต่งกาย  และการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ จากภาพเขียนนี้ย่อมประจักษ์ว่าสกุลช่างนนทบุรี  แบ่งเรื่องของภาพตอนหนึ่งออกจากตอนอื่น ๆ  โดยวิธีใช้เส้นหักมุมขึ้นลงสลับกันไปอย่างไม่แน่นอนรูปที่ ๑๓  ภาพเขียนช่องที่สามทางด้านซ้ายของพระอุโบสถวัดปราสาท  แสดงถึงเรื่องสุวรรณสามชาดก  แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าเหลืออยู่ให้เห็นน้อยมาก  ตอนกลางของภาพเราสังเกตได้ว่า  เป็นกระท่อมของพระบิดามารดาของสุวรรณสาม

ในตอนบนซ้ายของภาพ  เป็นกษัตริย์กำลังยิงศรไปถูกพระโพธิสัตว์  ภาพเหนือกระท่อมยังเห็นขบวนแห่ของกษัตริย์มีพระบิดาตาบอดของพระโพธิสัตว์  ซึ่งถูกประหาร  ติดตามมาด้วย  ซึ่งอิริยาบถของทั้งสามพระองค์นั้น  เต็มไปด้วยความรู้สึกของความโทมนัสอย่างลึกซึ้ง

อันมิได้ปรากฏอยู่ในภาพเขียนอื่น ๆ ที่เขียนเรื่องเช่นเดียวกัน  ซึ่งเขียนภาพคนให้มีท่าทางตามแบบประเพณี  จากภาพเขียนนี้เราสังเกตได้อีกว่า ช่างเขียนของวัดปราสาท  แม้จะอยู่ในสมัยรุ่งเรืองก็ตาม  ก็ได้แสดงออกซึ่งความรู้สึกของตนตามวิธีบรรยายภาพ และอารมณ์เป็นส่วนตนรูปที่ ๑๔  ภาพเขียนของวัดปราสาท  ภาพซ้ายเป็นเรื่องพระวิฑูรชาดก  ภาพขวามือเป็นเรื่องพระเวสสันดรชาดก  องค์ประกอบภาพของวิฑูรชาดกนั้นปรากฏว่าไม้เป็นปึกแผ่น  ขาดทั้งความเป็นเอกภาพ และความขัดกันของหมู่ภาพ  เป็นภาพเขียนที่เขียนขึ้นเป็นกลุ่ม ๆ อย่างวิจิตร อยู่ต่างหากจากกัน  แต่ขาดความเป็นปึกแผ่นอันประสานกลมกลืนกัน  ดังเช่นที่เราเห็นจากองค์ประกอบของนารทชาดก

ภาพที่เป็นเรื่องเวสสันดรชาดกนั้น  ส่วนหน้าคนลบเลือนไปมาก  องค์ประกอบภาพอยู่ในมวลส่วนใหญ่ของเส้นระดับ แสดงให้เห็นถึงผู้คนมากมาย  มีลักษณะเป็นอย่างเรขาคณิต และมีลีลาคล้ายแถวทหารเดินออกจากกลางส่วน เช่นรูปเสลี่ยง หรือฉัตรหลายชั้น  ที่ลดความรู้สึกในเส้นระดับขององค์ประกอบภาพให้น้อยลง

สิ่งที่มีค่าควรกล่าวก็คือ  เมื่อเปรียบเทียบกับภาพเขียนตอนพระมโหสถชาดกแล้ว  ภาพเขียนตอนนี้ได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงความสงบอันเหมาะสม  กับเหตุการณ์ของชีวิตของพระเวสสันดร  ที่ได้ทรงสละทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นทานอย่างยิ่งรูปที่ ๑๕  รูปเขียนในพระอุโบสถของวัดปราสาท  ภาพเขียนอันวิจิตรนั้น ประกอบขึ้นอยู่ตอนบนในเส้นระดับเป็นรูปพระพุทธรูปประทับนั่ง  มีเส้นระดับเป็นลำใหญ่คล้ายเสาตกแต่งด้วยเทพนมยืน  และมีเรื่องชาดกเขียนอยู่ในช่องขนาดใหญ่เป็นช่อง ๆ

ทางด้านซ้ายเป็นเรื่องนารทชาดก  ทางด้านขวาเป็นเรื่องวิฑูรชาดก  องค์ประกอบภาพที่บรรยายถึงเรื่องพระนารทโพธิสัตว์นั้น  สวยงามเป็นที่สุด  ตามความจริงแล้วมวลภาพอันอันต่างกัน และขัดกันนั้น  ได้ก่อให้เกิดเอกภาพอันสมบูรณ์ขึ้นรูปที่ ๑๖  ส่วนละเอียดขององค์ประกอบภาพเรื่อง นารทชาดก อันเป็นลักษณะพิเศษของจิตรกรรมฝาผนังของวัดปราสาท เช่น รูปคนมีใบหน้ารูปไข่กว้าง  หน้าผากสูง  คิ้วสูง  อยู่ในเส้นระดับ  และริมฝีปากแบะรูปที่ ๑๗  ส่วนละเอียดจากภาพในเรื่องเนมีราชชาดก ของวัดปราสาท  แสดงให้เห็นถึงแบบอย่างศิลปะชั้นสูงเป็นพิเศษ  ซึ่งกระทำขึ้นโดยช่างท้องถิ่น  ซึ่งฝีมือยังไม่ชำนาญเหมือนกับช่างที่อยู่ในศูนย์กลางของความเจริญรูปที่ ๑๘  (บนและล่าง) ส่วนละเอียดของลายจำหลักไม้ของธรรมาสน์ที่วัดปราสาท  แสดงให้เห็นถึงการใช้ลวดลายตกแต่งอย่างมั่งคั่ง  อันเป็นลักษณะพิเศษโดยเฉพาะของสมัยอยุธยาตอนปลาย
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 15/12/2009 เวลา : 22.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "ทำไมเศรษฐศาสตร์แก้จนได้รับรางวัลโนเบล และจะปรับใช้อย่างไร" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 

สวยงามมากครับวัดนี้
หน้าบัน ลายปูนปั้น ลวดลายจำหลักไม้
ของพระอุโบสถงดงามและ
ทรงคุณค่ามาก

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
Cat@ วันที่ : 18/11/2009 เวลา : 02.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

................................

ลมหนาว
ฝนตก
คิดถึงวันวาน
สาวน้อย เคยร้องไห้ กับสายฝน

มาวันนี้ เป็นวัย คลาสิก แล้ว ..

จึงขอเชิญ เพือน

มาำทำหน้ากกา ..

หน้ากาก ที่ ใส่กันเล่นๆ เพือศิลปะ

ไม่ใช่ เพือหลอกใคร นะ

หมดแรง หรอกแล้ว

ตอน การทำหน้ากา ภาค 1 ( Cat@ )

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
ดินเดินทาง วันที่ : 17/11/2009 เวลา : 18.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/din-travel

สวัสดีค่ะครู

ภาพเก่ามากกก แต่คนสมัยก่อนนี้เก่งเนาะ!!

งดงามหาที่ติไม่ได้

อากาศที่สุพรรณเริ่มเย็นรึยังค่ะ

ครูรักษาสุขภาพด้วยน่ะค่ะ


ความคิดเห็นที่ 20 (0)
Cat@ วันที่ : 16/11/2009 เวลา : 06.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

วีคเอ็นส์ที่ผ่านมา
วันเสาร์ ได้ไปดูหนัง เรืองโลกถล่ม

ดูแล้ว..ทำให้เรา ครอบครัวยิ่งๆ ขึ้นไป

วันนี้เชิญจ๊ะ

วันหยุด กับ คนที่เรารัก

ตอน

สุกี้ยากี้้ ไหหลำ แท้ๆ ( Cat@ )

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
อธิฏฐาน วันที่ : 15/11/2009 เวลา : 14.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sandstone
จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา

เสียดายฝีมืออันวิจิตรบรรจงที่ถูกกัดกร่อนไปด้วยกาลเวลา
น่าจะมีใครทำลอกเลียนขึ้นเพื่ออนุรักษ์ศิลปเดิมนะคะคุณครูแผน

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
loongmoo วันที่ : 15/11/2009 เวลา : 10.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ya-ma-rach-cho
เชิดชูคุณูปการ ท่านเจ้าพระยายมราช และ บ้านยะมะรัชโช  www.oknation.net/blog/chao-pra-ya

ว่างๆ ชวนไปดูคาราวานเพื่อการศึกษามัชฌิมาชน ครับ

http://www.oknation.net/blog/machimachon

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
จุ๊กจุ่น วันที่ : 14/11/2009 เวลา : 20.16 น.

อีกหลายปีภาพวาดจะเลือนหายมากไปกว่านี้


ไหมเจ้าค่ะ เสียดายถ้าจะค่อยๆเลือนหายไป

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ซำมะแจะ วันที่ : 14/11/2009 เวลา : 17.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keepitup

คาระวะไปหนึ่งโหวดเลยเจ้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ผู้หญิงตัวเล็ก วันที่ : 14/11/2009 เวลา : 09.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rinn

ลายดอกไม้จำหลักไม้ทรงกลม
สวยงามมากๆเลยค่ะครู

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
สายลมที่ผ่านมา วันที่ : 13/11/2009 เวลา : 23.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/swongviggit
“เพียงสัจจะ ชนะได้” (Truth alone triumphs.)  

สวยขลังจริง ๆ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
loongmoo วันที่ : 13/11/2009 เวลา : 17.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ya-ma-rach-cho
เชิดชูคุณูปการ ท่านเจ้าพระยายมราช และ บ้านยะมะรัชโช  www.oknation.net/blog/chao-pra-ya

วัดนี้ อยู่โซนแถวๆเดียวกับวัดชมพูเวกใน entry ก่อน
สมัยเด็กๆ ผมเดินจากบ้านผมไปวัดนี้บ่อยๆ
ระยะทางไป-กลับประมาณ ๕-๖ กม.
ไปเตะฟุตบอล โบสถ์หลังนี้เห็นประจำ
เพราะอยู่ติดถนนหน้าวัดพอดี
เวลาวัดมีงานมหรสพ ก็เดินไปเที่ยว ดึกดื่นแค่ไหนก็ไป
แต่สิ่งที่ต้องนำติดตัวไปวัดนี้ทุกครั้งก็คือ อาวุธป้องกันตัว
เพราะเจ้าถิ่นออกนักเลง ถ้ามีคนต่างถิ่นข้ามวัดไปเที่ยว
มักต้องมีเรื่องวิวาทกันเป็นประจำ
ตอนนั้น ผมมัวแต่เล่น และต้องคอยระวังตัว
เลยไม่มีโอกาสได้ชื่นชมงานศิลปะอันมีคุณค่า..เลยครับ
เอวัง...ก็มีด้วยประการฉะนี้.....(เฮ้อ)

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
คนโทใส่น้ำ วันที่ : 13/11/2009 เวลา : 17.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konto
It's not where you start. It's where you finish.

เห็นเป็นเรื่องของครูแผน

เลยนึกว่าจะเป็นวันปราสาททองซะอีก

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
BlueHill วันที่ : 13/11/2009 เวลา : 17.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ลายดอกไม้จำหลักไม้ทรงกลม งามวิจิตรจริง ๆ ครับครูแผน

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
OKeel วันที่ : 13/11/2009 เวลา : 16.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keeluaey
เราทำสิ่งดีๆ เพื่อชาติได้เสมอ

อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน
ปัจจุบันไม่ทราบว่ามีการวาดซ่อมแซมภาพฝาผนังกันหรือยังครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
คมเย็น วันที่ : 13/11/2009 เวลา : 16.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/komyen

งามวิจิตรอลังการครับ
กลัวว่าถ้าไม่รักษาให้ดี
จะเสือมโทรมไปตามกาลเวลา

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ตาพรานบุญ วันที่ : 13/11/2009 เวลา : 16.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ta-pran-boon
ตาพรานบุญ

เข้าไปวัดนี้แล้วรู้สึกถึงบรรยากาศสมัยกรุงเก่าเลยครู

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ครูทิบ วันที่ : 13/11/2009 เวลา : 11.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ku-tip
..Hope for the best and prepare for the worst...

ศิลปะไทยงามสมใจจริงๆ ค่ะครูแผน....

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ni_gul วันที่ : 13/11/2009 เวลา : 10.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc
"ทุกคนก็มีจิตใจที่จะรักกัน ทุกคนมีจิตใจที่จะช่วยกันทำอะไรต่างๆ โดยที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคล ไม่ทะเลาะกัน. แค่นี้ก็พอ ขอแค่นี้" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๔ ธ.ค. ๒๕๓๗) สาธุ! คนไทยทำได้แล้วค่ะ - สมานมหัศจรรย์ | ๐สมาน มือไทยเทศทั้ง_โลกา, สมาน มิตรใส่ใจพา_ช่วยได้, สมาน แผลใส่ยาทา_ยังชั่ว, สมาน ชาติเสียสละไซร้_เพื่อเกื้อมหัศจรรย์ http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc/2018/07/17/entry-2 


ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ศุภศรุต วันที่ : 13/11/2009 เวลา : 08.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/voranai
เรื่องราวหลากหลายในมุมมองของนักวิชากวน

ทรุดเสื่อมสิ้นตามกาล เวลา
วัดปราสาทกษัตรา สร้างไว้
กระจังครุฑหลุดร่อนหาย ลวดลาย เสื่อมสิ้น
จักมีผู้รู้ยืนยิน รักษา สืบนาน


ความคิดเห็นที่ 4 (0)
luerat วันที่ : 13/11/2009 เวลา : 07.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hrd
เภสัชกรปริญญาผู้หันมาเอาดีทางด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเจ้าของผลงานหนังสือ Generation Yร้ายจริงหรือ? และ (ปัญ)ญาแผนปัจจุบันโดยเภสัชกรปริญญา-ประสบการณ์ด้านฝึกอบรมผู้จัดรายการ ธำรงธรรม ช่วงธรรมะแผนปัจจุบัน กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ AM 1422 kHz ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา ๖.๐๕-๖.๓๐ น.

ขอฝากลิ้งค์วัดปราสาทด้วยครับ เผื่อท่านที่สนใจครับ
มีข้อมูลปัจจุบัน รวมทั้งแผนที่ครับ
ขออนุญาตนะครับครู
http://www.oknation.net/blog/watprasat

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
luerat วันที่ : 13/11/2009 เวลา : 07.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hrd
เภสัชกรปริญญาผู้หันมาเอาดีทางด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเจ้าของผลงานหนังสือ Generation Yร้ายจริงหรือ? และ (ปัญ)ญาแผนปัจจุบันโดยเภสัชกรปริญญา-ประสบการณ์ด้านฝึกอบรมผู้จัดรายการ ธำรงธรรม ช่วงธรรมะแผนปัจจุบัน กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ AM 1422 kHz ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา ๖.๐๕-๖.๓๐ น.

ครูแผนครัย ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล
ปัจจุบัน ครุฑหายไปแล้วที่หน้าบัน และที่ธรรมมาสน์ก็ไม่เห็นทีครุฑ น่าเสียดายมากครับ
ขอนำภาพไปอ้างอิงต่อนะครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ภาณุมาศ_ทักษณา วันที่ : 13/11/2009 เวลา : 07.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netmom
เฒ่า..เล่าเรื่อง

มาบ้านนี้ไม่ผิดหวัง มีความรู้ให้ดูเพียบเลย
ขอบคุณอาจารย์ที่สรรหามาให้นะครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
เพลงผ้า วันที่ : 13/11/2009 เวลา : 07.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charothon
" เพลงผ้า ปรพากย์  " ฉันจะร่ายรินจินตนาให้สาสม

สวยงามมากค่ะ

ขอบคุณที่นํามาให้ชมค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

หุ่นกระบอก

ไหว้ครูเบิกโรงหุ่นกระบอก

View All
<< พฤศจิกายน 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          [ Add to my favorite ] [ X ]


หากได้เข้ารับการอบรมศิลปะ ท่านต้องการเรียนในสาขาใด
จิตรกรรมสีน้ำ
259 คน
จิตรกรรมสีน้ำมัน
84 คน
การเขียนลายไทย
305 คน
ลายรดน้ำ
67 คน
ประติมากรรมขนาดเล็ก
49 คน
ภาพพิมพ์แกะไม้
45 คน
เครื่องเคลือบดินเผา
28 คน
พื้นฐานทางศิลปะ
189 คน

  โหวต 1026 คน