• สอนสุพรรณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ekchit@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-03-16
  • จำนวนเรื่อง : 590
  • จำนวนผู้ชม : 3925233
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2245 คน
ครูแผน
เพื่อการศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปกรรมสากล และความสัมพันธ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen
วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2554
Posted by สอนสุพรรณ , ผู้อ่าน : 11011 , 07:13:16 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 7 คน นายสิบหมื่น , monotone และอีก 5 คนโหวตเรื่องนี้

หุ่นปูนเด็กชิ้นนี้ เป็นหุ่นปูนรูปเด็กเต็มตัวไม่มีแขนและขา เป็นหุ่นปูนที่ศึกษาถึงโครงรูปหน้าและสัดส่วนลำตัว   อิริยาบถของหุ่นปูนเด็กกำลังนั่งเล่นอย่างสบายใจ มีใบหน้าน่ารักน่าเอ็นดู 

๑. น้ำหนักของเงาและน้ำหนักของเส้นที่เน้นควรจะมีความแตกต่างกัน คือ น้ำหนักเงาที่แรเงาโดยรวมมีสามน้ำหนัก คือ อ่อน กลาง เข้ม ส่วนน้ำหนักของเส้นที่เน้นโดยเฉพาะความลึกตามขอบ มุม จะมีความเข้มมากกว่า

๒. ควรแยกน้ำหนักของแสง เงา เงาเข้ม แสงสะท้อน และเงาตกทอดให้ชัดเจน เพื่อให้เห็นถึงความหนา และความนูนของพื้นระนาบต่าง ๆ

๓. ทิศทางของเส้นที่แรเงาจะประกอบกันสองส่วน คือ ทิศทางของเส้นพื้นหรือเส้นเฉียง ผสมผสานกับเส้นที่เคลื่อนไหวไปตามพื้นระนาบของวัตถุ ลักษณะของเส้นพื้นคือเส้นที่แรเงาเป็นพื้นน้ำหนักที่หนึ่ง เส้นนี้เป็นเส้นที่ควรแรเงาในทิศทาง ๔๕ องศา เพราะเป็นเส้นที่แรเงาได้ง่ายที่สุด 

๔. หลังจากร่างเส้นโครงคร่าว ๆ แล้ว เน้นน้ำหนักเส้นให้มีความเข้มตามเส้นร่างที่ตัวหุ่นให้ชัดเจนก่อนลงน้ำหนักที่หนึ่งถึงน้ำหนักที่สาม
๑. หุ่นปูนเด็กทารก

ขั้นตอนการเขียนวาดเส้นหุ่นปูนเด็ก๒. เขียนรูปศีรษะ ลำตัว หัวไหล่และต้นขาเป็นรูปทรงกลมเป็นเส้นร่างคร่าว ๆ๓. แบ่งเส้นแกนในแนวตั้งและครึ่งส่วนในแนวนอนที่ใบหน้าเป็นเส้นโค้ง๔. เขียนคิ้ว ตา จมูก และปาก๕. เส้นรอบดวงตา เปลือกตาและถุงใต้ตา๖. เส้นโหนกแก้ม๗. แก้ม๘. ตำแหน่งของหูอยู่ในแนวเส้นโค้งของคิ้วถึงปลายจมูก๙. ภาพเส้นร่างดินสอก่อนลงน้ำหนักแสงเงา๑๐. เน้นน้ำหนักเส้นที่ขอบเปลือกตาข้างขวา๑๑. ขอบเปลือกตาข้างซ้าย๑๒. ปลายจมูก๑๓. เน้นน้ำหนักเส้นที่ริมฝีปาก๑๔. เส้นรูปใบหน้าด้านข้างเป็นเส้นที่มีน้ำหนักอ่อนเข้มเพราะมีกล้ามเนื้อที่ทับซ้อนกัน๑๕. เน้นเส้นที่ใบหู๑๖. ภาพการเน้นด้วยน้ำหนักเส้นก่อนลงน้ำหนักแสงเงา๑๗. ลงน้ำหนักที่หนึ่งที่ระนาบด้านหน้าด้วยเส้นเฉียง๑๘.๑๙. น้ำหนักเงาที่ลำตัว๒๐. ลักษณะเส้นที่แรเงาเป็นเส้นโค้งตามระนาบผิวบริเวณหน้าท้อง๒๑. แรเงาเส้นน้ำหนักที่หนึ่งเบาๆบริเวณพื้นระนาบด้านที่ถูกแสง เพื่อเว้นบริเวณโหนกแก้มให้เป็นจุดที่สว่างที่สุดของแสง๒๒. เส้นโค้งตามระนาบบนหน้าผาก๒๓. เน้นน้ำหนักเส้นที่ขอบตาให้เข้มขึ้น เป็นเส้นเน้นที่มีน้ำหนักอ่อนและเข้มตามความโค้งของรูปเปลือกตา   แรน้ำหนักเงาใต้เปลือกตา เว้นความสว่างไว้เป็นความนูนของตาขาว๒๔. ขอบเปลือกตาบนข้างซ้าย๒๕. น้ำหนักเงาในตาขาว๒๖. น้ำหนักเงารอบดวงตาข้างซ้าย๒๗. เน้นเงาบาง ๆ เป็นรูปเปลือกตาและถุงใต้ตาให้มีความนูน๒๘. ระนาบที่หัวคิ้วลงมาถึงสันจมูก๒๙. ปลายจมูกเน้นน้ำหนักให้กลมนูน๓๐. แสงจากโหนกแก้มด้านบนถึงเงาของแก้มด้านล่างไล่จากอ่อนไปหาเข้ม๓๑. เงาลึกในช่องปาก๓๒. เพิ่มน้ำหนักเงาที่ริมฝีปากบน และริมฝีปากล่าง น้ำหนักเงาที่คางด้านบน๓๓. น้ำหนักเงาเข้มที่คางและระนาบใต้คาง๓๔. ล่องข้างแก้มเน้นด้วยเส้นเพื่อให้เกิดความคมชัดเล็กน้อย๓๕. เน้นน้ำหนักที่แก้มให้เข้มขึ้น๓๖. เงาตกทอดด้านล่างของใบหูมีน้ำหนักเข้มกว่าเงาของใบหูที่ถูกคั่นด้วยแสงสะท้อน๓๗. เส้นที่วิ่งไปบนพื้นระนาบของต้นแขนข้างซ้าย๓๘. เส้นที่แรเงาน้ำหนักที่หนึ่งบนระนาบที่หน้าอกเป็นเส้นโค้งในแนวนอน๓๙. น้ำหนักเงาเข้มที่ขอบรอยตัดระนาบที่ต้นแขนข้างขวา๔๐.๔๑. เส้นโค้งบริเวณหน้าท้อง๔๒. เน้นเงาเข้มน้ำหนักที่สามบริเวณซอกคอ๔๓. แรเงาเป็นเส้นเฉียงทับเส้นโค้งบริเวณหน้าท้องเพื่อให้มีความแน่นของน้ำหนัก๔๔. เพิ่มน้ำหนักเงาเข้มน้ำหนักที่สามบริเวณท้อง๔๕. เส้นแรเงาน้ำหนักที่สองบริเวณท้องด้านล่างมีลักษณะโค้งในแนวตั้ง๔๖. เงาตกทอดบริเวณซอกขามีความเข้มมาก๔๗. ความเข้มของเงาบริเวณน่องขา๔๘. แสง (น้ำหนักอ่อน) เงา (น้ำหนักกลาง) และเงาตกทอด (น้ำหนักเข้ม) บริเวณท้อนขาข้างขวา๔๙. แสงเงาและเงาเข้มบริเวณขอบระนาบที่ต้นขาข้างซ้าย๕๐. ภาพการลงน้ำหนักแสงเงาสามน้ำหนักโดยรวมยังไม่สมบุรณ์๕๑. น้ำหนักเงาเข้มที่สุด เน้นบริเวณสันจมูกถึงหัวคิ้ว๕๒. เพิ่มเงาน้ำหนักที่สองบริเวณหน้าผากเป็นเส้นเฉียง เว้นแสงสะท้อนบริเวณขอบด้านข้าง๕๓. น้ำหนักเข้มที่สุดบริเวณปลายจมูก เพื่อเน้นปลายจมูกให้มีความกลมนูนชัดเจนยิ่งขึ้น๕๔. เพิ่มน้ำหนักเงาใต้คางให้ชัดเจน๕๕. เพิ่มน้ำหนักอีกเล็กน้อย บริเวณถุงใต้ตาให้มีความกลมกลืน บริเวณถุงใต้ตาไม่มีความลึกมาก๕๖.๕๗. ลงน้ำหนักเข้มบริเวณรอยตัดระหว่างหุ่นปุนและพื้นหลัง๕๘. แรเงาน้ำหนักกลาง ๆ เป็นเส้นเฉียงในบริเวณพื้นหลัง๕๙.๖๐. แรเงาเป็นเส้นที่พื้นหลังรอบใบหู๖๑. ความเข้มของเงาและความอ่อนของแสงจะตัดกัน๖๒. เส้นแรเงาของพื้นหลังเคลื่อนไหวเป็นเส้นขนาน ไปตามเส้นรอบนอกของหุ่นปูน๖๓. ประสานน้ำหนักอ่อนเข้มบริเวณพื้นหลัง๖๔. ภาพเสร็จสมบูรณ์เขียนภาพโดย นายศิพพร  สุนทระศานติก  
ตำแหน่งครูชำนาญการ  วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
หมูอวย วันที่ : 05/10/2011 เวลา : 20.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/moo-uay
เป็นผู้ชายที่เรียบง่าย...ที่มีใจรักในศิลปะ

ว๊าว.ว สุดยอดมากๆ เลยครับอาจารย์ โหวตๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
Ae^ วันที่ : 05/10/2011 เวลา : 08.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chae-reu-mai

ฝีมือเยี่ยมจริงๆค่ะ วาดไม่ได้เลย เวลาวาดก็ไม่เคยแบ่งสัดส่วนของภาพเลย เวลาอาจารย์เขาสอนเขาก็บอกให้เริ่มแบ่งสัดส่วนของภาพก่อนร่างไว้เหมือนของอาจารย์แหละค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ไอลี่ วันที่ : 04/10/2011 เวลา : 23.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ilyy
เรื่องเล่าของฉันสีน้ำ

โอ เยี่ยมเลยค่ะครูแผน ได้รับความรู้พร้อมภาพประกอบวิธีการฝึก เคยวาดหุ่นปูนค่ะ ไม่ง่ายเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ฅนสยาม วันที่ : 04/10/2011 เวลา : 21.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khonsiam

โหวต 5 คน โหวตเรียบร้อยแล้ว...

ละเอียดยิบ..ดีเลยครับ..ครูแผน..

ผมมัวแต่ไปเล่นอย่างอื่น..จนยังไม่ได้เริ่ม..วาดเส้นหุ่นปูน..สักภาพ..

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
captain.Jack วันที่ : 04/10/2011 เวลา : 21.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Mafia

อยากเขียนเป็นบ้างง่ะ....

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
สอนสุพรรณ วันที่ : 04/10/2011 เวลา : 20.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen


@ คห.๔ >>> ขอบคุณมากครับพี่เม็ดฝุ่น...

@ คห.๕ >>> ขอบคุณมากครับพี่นุ...

@ คห.๖ >>> ขอบคุณมากครับพี่ชบาตานี...

@ คห.๗ >>> ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับคุณครูเอ จะตรงกับจุดประสงค์และเป้าหมายของการนำเสนอเลยครับ ขอบคุณมากครับ...

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ครูเอ วันที่ : 04/10/2011 เวลา : 20.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/larnpikul

ขั้นตอนละเอียดเลยครู จะว่ามั๊ย?ถ้าจะแนะนำให้เด็กๆ ของผมเข้ามาดูกัน

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ชบาตานี วันที่ : 04/10/2011 เวลา : 16.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

ไม่ง่ายเลยนะคะ แต่ภาพออกมาสวยสมใจค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 04/10/2011 เวลา : 14.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

ดูง่าย แต่มันยากสำหรับผม สอบวิชานี้ตกมาตลอด

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
Thaihippy วันที่ : 04/10/2011 เวลา : 09.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Thaihippy

สุดยอดสสส์...ขนาดค่อย ๆ ไล่ดูขั้นตอน ยังเหนื่อยเลย..
จานสอน/จานต๊ะ..ขอบคุณยิ่ง..

นายเม็ดฝุ่น เองครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
สอนสุพรรณ วันที่ : 04/10/2011 เวลา : 09.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen


@ คห.๑ >>> ขอบคุณมากครับคุณhayyana...

@ คห.๒ >>> แม้จะทำไม่ได้ แต่ป๋าก็ยังมาดู นับว่ามีรสนิยมทางศิลปะสูงมากครับ...

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
น้ำทะเล วันที่ : 04/10/2011 เวลา : 09.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soda
เ พ ร า ะ พี่ เ ป็ น พี่ ... ที่ ... ว่ า ง เ ป ล่ า 

อ่านแล้ว คิดว่า ป๋าคงไม่สามารถทำได้ ฮ่า ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ++++++

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
hayyana วันที่ : 04/10/2011 เวลา : 08.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hayyana
You are what you is  !   

สวยครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

หุ่นกระบอก

ไหว้ครูเบิกโรงหุ่นกระบอก

View All
<< ตุลาคม 2011 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]