• สอนสุพรรณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ekchit@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-03-16
  • จำนวนเรื่อง : 590
  • จำนวนผู้ชม : 4096321
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2245 คน
ครูแผน
เพื่อการศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปกรรมสากล และความสัมพันธ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen
วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
Posted by สอนสุพรรณ , ผู้อ่าน : 19424 , 18:53:55 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 7 คน Quixote , ทางแก้ว และอีก 5 คนโหวตเรื่องนี้

การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปะไทยในระดับชั้น ศ.ปวส. นั้น มีเนื้อหาการสอนเกี่ยวข้องกับงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ที่มีรูปแบบ เรื่องราว และแนวทางของการสร้างสรรค์ในลักษณะต่าง ๆ ที่นักศึกษามีความจำเป็นต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจอย่างรอบด้าน

ดังนั้นภาควิชาศิลปไทย จึงได้จัดโครงการบรรยายพิเศษด้านศิลปะไทยปีการศึกษา ๒๕๕๔ ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรง ในลักษณะของงานจิตรกรรมไทยจากผู้เชี่ยวชาญในชุมชน เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ให้เข้ากับการศึกษาพัฒนาทักษะความคิดของตนเอง และเป็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตได้เมืองสิงห์ จันทร์ฉาย เป็นชาวสุพรรณโดยกำเนิด ยึดอาชีพศิลปินอิสระพำนักอาศัยและสร้างสรรค์ผลงานอยู่ที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี จบการศึกษาระดับชั้นปวช., ปวส. จากวิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพฯ และระดับปริญญาตรีจากเพาะช่าง จากนั้นจึงได้เดินทางไปศึกษาต่อยังดินแดนแห่งพุทธภูมิ ได้แก่ อินเดีย เนปาล และทิเบต

นอกจากการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยในแนวทางของตนเองแล้ว ยังเป็นผู้ที่คร่ำหวอดอยู่กับการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังฝากผลงานไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ มากมาย อาทิ ที่วัดสองพี่น้อง ที่ระเบียงคดรอบวิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์ (เขียนเรื่องขุนช้าง ขุนแผน) จิตรกรรมฝาผนังวัดบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ฯลฯ และสถานที่ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งคือ อุโบสถกลางน้ำ หลวงพ่อปัญญา

ด้วยปณิธานของพระพรหมมังคลาจารย์ หรือหลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ พระนักเทศน์ พระนักพัฒนาแห่งวัดชลประทานรังสฤษฎ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ในการสร้าง “อุโบสถกลางน้ำ” ให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให้เป็นศูนย์กลางประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเป็นที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ทดแทนสิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่ถูกทำลายไปในครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเหลือเพียงซากปรักหักพัง

ท่านกล่าวอยู่เสมอว่า คนโบราณยังสามารถสร้างวัดวาอารามใหญ่โตไว้ให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานได้ แล้วเหตุใดในสมัยเราจะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ไว้ในแผ่นดินไม่ได้ แม้หลวงพ่อจะเคยตั้งอธิษฐาน...อุโบสถไม่เสร็จไม่ตาย ซึ่งถือเป็น "มรดกธรรม" ชิ้นสุดท้าย ก่อนที่ชาวพุทธไทยทั้งประเทศต้องเกิดธรรมสังเวช เมื่อได้รับทราบข่าวการละสังขารของหลวงพ่อเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.

การสืบสานปณิธานของหลวงพ่อที่บรรดาศิษยานุศิษย์ต่างมุ่งมั่นจะสานต่อให้สำเร็จ ให้สมดังเจตนารมณ์ของหลวงพ่อปัญญาตั้งไว้ แม้ท่านจะละสังขารไปแล้วเกือบห้าปี แต่ความรู้สึกของชาวไทยยังคงมีหลวงพ่ออยู่เคียงข้างเสมอเสมือนดังท่านยังคงมีชีวิตอยู่ โดยเฉพาะอุโบสถกลางน้ำที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นดั่งสัญลักษณ์แทนหลวงพ่อ ที่มีความห่วงใยต่อลูกหลานและพระพุทธศาสนา (เรียบเรียงจาก
: http://www.mcu.ac.th)อ.เมืองสิงห์ กล่าวบรรยายให้นักศึกษาฟังว่า การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่อุโบสถกลางน้ำแห่งนี้ ขั้นตอนของการร่างภาพตามแนวคิดที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจร่างนั้น ใช้เวลาในการปรับแก้อยู่หลายครั้งจึงจะผ่านจนเป็นที่พอใจและขยายงานขึ้นเท่าจริงได้ ภาพแรกเขียนที่ผนังด้านหน้าพระประธานเป็นภาพ “มารผจญ”

มารผจญ เหตุการณ์ตอนนี้เกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ พญาวสวัตตีมารได้ใช้ความพยายามครั้งสุดท้ายที่จะผจญขัดขวางมิให้พระมหาบุรุษตรัสรู้พระสัพพัญญูตญาณสำเร็จ จึงเนรมิตกรทั้งซ้ายและขวาข้างละ ๑,๐๐๐ ถือสรรพาวุธต่าง ๆ ขี่ช้างคิริเมขล์ยกพลพยุหเสนามาร พร้อมศัสตราวุธร้ายแรงนานาชนิด

เหาะมาในอากาศทางด้านทิศเหนือ เข้ามาทางซ้ายของพระพุทธองค์ซึ่งประทับหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ล้อมเขตโพธิบัลลังก์ของพระองค์ไว้ เหล่าเทพยดาทั้งหลายในหมื่นจักรวาลที่พากันมาห้อมล้อมถวายการสักการบูชาพระมหาบุรุษอยู่ ต่างก็ตระหนกตกใจ พากันหนีไปยังขอบเขาจักรวาลทั้งสิ้น ทิ้งพระองค์ให้ต่อสู้กับเหล่ามารร้ายแต่เพียงลำพัง

แต่พระมหาบุรุษก็ยังคงประทับนิ่ง มิได้ทรงสะทกสะท้านหวาดหวั่น พระองค์ทรงระลึกถึงพระบารมี ๑๐ ทัศ หรือ สมดึงสบารมี ที่ทรงบำเพ็ญมาแล้วในพระอดีตชาติเป็นเกราะคุ้มกันพระองค์ หลังจากที่พญามารเห็นว่าห่าฝน ๙ ประการ ซึ่งตนบันดาลให้ตกลงมาไม่สามารถทำอันตรายพระมหาบุรุษได้แล้ว ก็ขู่กรรโชกให้พระองค์เสด็จลุกจากรัตนบัลลังก์ ซึ่งพญามารอ้างว่าเกิดขึ้นเพราะบุญบารมีของตน

และทูลถามพระมหาบุรุษว่า พระองค์ทรงมีหลักฐานอันใดที่แสดงว่า ได้ทรงบำเพ็ญบุญบารมีมากมายจนเกิดรัตนบัลลังก์ขึ้น พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ขวา ชี้พระดัชนีลงที่พื้นพสุธา อ้างนางพระธรณีเป็นสักขีพยานเข้าช่วยผจญมาร

ทันใดนั้น นางพระธรณีก็ปรากฏกายขึ้นบิดน้ำทักษิโณทกในมวยผมให้หลั่งไหลท่วมท้นพลมาร พัดพากองทัพมารกระจัดกระจายหายสูญไปสิ้น และความแรงของน้ำก็ได้ทุ่มซัดพัดพาช้างคิริเมขล์ ให้ลอยไปตามกระแสน้ำจนถึงมหาสาคร ในที่สุดพญามารจึงยอมอ่อนน้อม ทิ้งสรรพาวุธทั้งหลายประนมหัตถ์ทั้ง ๒,๐๐๐ ถวายนมัสการพระมหาบุรุษ แล้วกลับสู่เทวพิภพ (กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส/-/๑๔๑-๑๖๐.)

โดยทั่วไปแล้ว ภาพมารผจญเขียนไว้ที่ผนังหุ้มกลองด้านตรงข้ามพระประธาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผนังด้านทิศตะวันออก ในระดับเหนือกรอบประตูด้านบนขึ้นไปจนจรดเพดาน ในขณะที่ภาพเล่าเรื่องไตรภูมินั้นเขียนไว้ที่ผนังหุ้มกลองด้านหลังพระประธาน เนื่องจากพระพุทธประวัติตอนนี้มีความสำคัญอย่างมาก ช่างเขียนจึงจำเป็นต้องใช้พื้นผนังกว้าง เพื่อแสดงความดุดันและความโกลาหลของกองทัพมารอย่างเต็มที่

กล่าวกันว่า ผู้ที่เขียนภาพมารผจญนี้จะต้องเป็นช่างชั้นครู เนื่องจากเป็นการเขียนภาพตนขนาดใหญ่ ทั้งยังต้องแสดงอารมณ์ การเคลื่อนไหว อาการตระหนกตกใจ อย่างมีชีวิตชีวาและสมจริง

สำหรับภาพมารผจญที่เขียนในสมัยอยุธยาตอนกลางนั้น สังคมอยุธยายังไม่รังเกียจชาวต่างชาติที่นับถือศาสนาต่าง ๆ มากนัก เพราะมารแต่ละตนที่ปรากฏ มีหน้าตาดุร้าย หรือเป็นสัตว์ร้ายดังที่บรรยายในพระพุทธประวัติ แต่ในสมัยอยุธยาตอนปลายนั้น เหล่าพลมารทั้งหลายมีหน้าตาเป็นฝรั่งต่างชาติ เช่น ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เปอร์เซีย จีน จาม เป็นต้น ซึ่งชาวต่างชาติเหล่านี้ต่างนับถือลัทธิของตน ดังนั้นช่างเขียนสมัยอยุธยาตอนปลาย จึงจัดพวกนี้เป็นมารไปหมด

ส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์นั้น นอกจากจะชนชาติหลายภาษาในกองทัพมารแล้ว มารบางตนยังมีลักษณะเป็นยักษ์แบบหัวโขนด้วย อนึ่ง เมื่อกองทัพมารเหล่านี้ยกมาโจมตีพระมหาสัตว์นั้น ในภาพจิตรกรรมส่วนใหญ่พญามารขี่ช้างคิริเมขล์นำพลมารเข้ามาทางซ้ายของพระมหาบุรุษ ดังที่บรรยายไว้ในพระพุทธประวัติ

และเมื่อนางพระธรณีปรากฏกายขึ้นเป็นสักขีพยานนั้น ก็บิดเกศาให้น้ำไหลท่วมกองทัพมารแตกกระเจิดกระเจิง พ่ายแพ้ไปทางขวาของพระมหาบุรุษ ภาพพระมหาบุรุษที่ปรากฏในฉากเหตุการณ์ตอนนี้ ประทับปางมารวิชัยหรือปางสมาธิบนรัตนบัลลังก์ ใต้ร่มไม้อัสสัตถพฤกษ์ (ต้นโพธิ์) มีประภามณฑลเป็นกรอบล้อมพระวรกาย ซึ่งส่วนใหญ่ช่างเขียนจะเขียนเป็นรูปเรือนแก้ว ส่วนนางพระธรณีนั้นอยู่ในท่ายืนหรือนั่ง บีบเกศาอยู่ภายในซุ้มใต้โพธิบัลลังก์ (สนธิวรรณ อินทรลิบ, ๒๕๓๖
: ๒๘)

การสร้างสรรค์ภาพพระพุทธประวัติตอน “มารผจญ” ของอ.เมืองสิงห์นั้น ได้กระทำตามเนื้อหาดังที่บรรยายมาข้างต้น ผสานกับจินตนาการแบบเหนือจริง การแสดงออกด้วยอารมณ์ ความเคลื่อนไหว อุดมไปด้วยทัศนธาตุอย่างเอกอุแห่งองค์ประกอบทางศิลปะ อันเป็นอัตลักษณ์ของศิลปินท่านนี้ ดังภาพที่นำมาเสนอครับ...ผนังเต็มภาพมารผจญพระพุทธเจ้า รูปแบบของการเขียนภาพจะมิใช่ลักษณะจิตรกรรมไทยแบบประเพณีดั้งเดิม แต่ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงดินแดนแห่งพุทธภูมิและผสานกับความเป็นไทยลงไปในงานรัตนบัลลังก์เหล่าเทพยดาในหมื่นจักรวาล ที่พากันมาห้อมล้อมถวายการสักการบูชาพระมหาบุรุษ สังเกตเครื่องประดับศีรษะและเครื่องประดับร่างกายตามส่วนต่าง ๆ จะเป็นการออกแบบขึ้นมาใหม่ที่ผสมผสานกันของยุคสมัยทางศิลปะนางพระธรณีรายละเอียดตามส่วนต่าง ๆ ภายในภาพศิลปินสอดแทรกมุขตลกร่วมสมัยลงไป สังเกตตัวพลมารที่โพกหัวดูนะครับช้างแนวงานเหนือจริง (Surrealism)จ้าวนี้...สงสัยจะเป็น “ไกรทอง” ชัวร์เลยครับส่วนนี่...จัดเต็ม (ตีน)อีกัวน่า ก็มาด้วยนะกินนรี และกินนรสั่งตรงจากฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการยูนิคอร์นออกแนว Erotic Artsขนจักแร้ทองคำสวัสดีชาวโลก...ทำอะไรกันอยู่เหรอจ๊ะ ขอถ่ายรูปหน่อยดิ๊...พบแล้ว...นี่งัย!!! ตัวพ่อของเหตุการณ์ระเบิดช้างคิริเมขล์ หรือแมมมอธ?มารพ่าย
หากยังไม่จุใจ ขอเรียนเชิญไปชมภาพของจริงได้ที่อุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นะครับผม...

ขอขอบคุณภาพถ่ายจากศิลปิน สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ยายเช้า วันที่ : 23/02/2012 เวลา : 20.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/titletete
หนังสือย่อโลกให้เล็กลง การอ่านขยายโลกให้ใหญ่ขึ้น 

งามแท้
วิจิตรมาก


ความคิดเห็นที่ 16 (0)
Ae^ วันที่ : 22/02/2012 เวลา : 14.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chae-reu-mai

จินตนาการหลากหลายเหลือเกิน

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
Quixote วันที่ : 22/02/2012 เวลา : 09.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/coolfool
Twitter: QuixoteDeBKK Instagram: quixotedebkk

งามละเอียดมากครับ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ปวิภา วันที่ : 22/02/2012 เวลา : 07.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pavipa
ปวิภา วัฒนวราสิน...@ บูชาคนดี...ไว้เชิดชู...แผ่นดินไทย @ 

...ศิลป์นี้ล้ำลึกนัก...นะคะ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
สอนสุพรรณ วันที่ : 22/02/2012 เวลา : 06.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen


@ คห.๑๑ >>> ขอบคุณมากครับพี่ฅนสยาม

@ คห.๑๒ >>> ที่ระเบียงคตวิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์ ผมไปช่วยเขียนช่องที่ขุนไกรต้อนควายแล้วถูกประหารชีวิต ปรากฏว่าเขียนได้ช่องเดียว เมื่อพิจารณาดูรูปแบบของงานแล้ว ก็ดูไม่ค่อยไปด้วยกันเลย แบบว่าผมติดรูปแบบของประเพณีไทยนะครับ ขอบคุณมากครับพี่ทางแก้ว

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 22/02/2012 เวลา : 05.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

สวยมากครับมารผจญเวอร์ชั่นนี้ครูแผน
พระพุทธเจ้าหน้าสวย
แม่ธรณีดูเป็นแขกๆไทยๆ
มารนี่พิสดารดีจังเลย
ผมเคยไปดูงานจิตรกรรมขุนช้างขุนแผนที่ระเบียงคตวัดป่าเลย์ครับละเอียดและพิสดารดีดูจบเหมือนอ่านหนังสือจบเล่มเลย

+

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ฅนสยาม วันที่ : 22/02/2012 เวลา : 05.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khonsiam

โหวต 5 คน โหวตเรียบร้อยแล้ว....

งามมากๆครับ..ครูแผน..

สมกับงานชั้นครูนะครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
สอนสุพรรณ วันที่ : 22/02/2012 เวลา : 04.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen


ขอบคุณมากครับคุณเฒ่าไผ่เขียว, พี่ชบาตานี, คุณครูอ๊อฟ, คุณวินเชนโซ, และคุณchailasalle

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
chailasalle วันที่ : 22/02/2012 เวลา : 01.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chailasalle

เขียนได้อ่อนช้อย งามมาก

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
วินเชนโซ วันที่ : 22/02/2012 เวลา : 01.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/atsawin
ลมบก

ชอบมุขที่สอดแทรก

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
วินเชนโซ วันที่ : 22/02/2012 เวลา : 01.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/atsawin
ลมบก

ชอบมุขที่สอดแทรก

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ครูอ๊อฟ วันที่ : 21/02/2012 เวลา : 22.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/carnival

สวยครับครู

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ชบาตานี วันที่ : 21/02/2012 เวลา : 19.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

งดงามสุดที่จะบรรยายเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ยามเสาร์ วันที่ : 21/02/2012 เวลา : 19.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/GreenLiving

"ดูกรสิทธัตถะราชกุมาร รัตนบัลลังก์นี้เป็นของเรา เกิดขึ้นด้วยบุญเรา ไพร่พลเสนามารนี้เป็นพยานได้ ดังนั้นท่านจงเร่งลุกออกไป"
"ดูกรพญามาร รัตนบัลลังก์นี้เป็นของเรา เกิดขึ้นด้วยบุญเราอันสั่งสมแต่ปางก่อน พระธรณีเป็นพยานแห่งเรา ดูกร วสุนธรา หรือแผ่นดิน หมายถึง พระแม่ธรณี นางจงมาเป็นพยานในการบำเพ็ญกุศลของอาตมาในกาลบัดนี้ด้วยเถิด"
อธิบายความ น้ำที่พระแม่ธรณีบีบจากมวยผมนั้น คือ จำนวนปริมาณน้ำสะสมที่พระมหาสัตว์ทรงหลั่งลงสู่ธรณีทุกครั้งที่ได้ทำกุศลสะสมบารมีตั้งแต่อดีตชาตินานโพ้น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
เฒ่าไผ่เขียว วันที่ : 21/02/2012 เวลา : 19.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/okokbaby

ความงดงาม...ที่สอดแทรกอารมณ์ขัน..และจินตนาการ...

น่าไปชมอย่างยิ่งครับ
สวัสดีครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สอนสุพรรณ วันที่ : 21/02/2012 เวลา : 19.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen


ขอบคุณมากครับ อ.เจี๊ยบ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ศุภศรุต วันที่ : 21/02/2012 เวลา : 19.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/voranai
เรื่องราวหลากหลายในมุมมองของนักวิชากวน

ผสมผสาน
หลากหลาย

สวยโคตร

หุหุ


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

หุ่นกระบอก

ไหว้ครูเบิกโรงหุ่นกระบอก

View All
<< กุมภาพันธ์ 2012 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      [ Add to my favorite ] [ X ]