*/
  • อิศรา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-07-05
  • จำนวนเรื่อง : 1484
  • จำนวนผู้ชม : 1866912
  • จำนวนผู้โหวต : 336
  • ส่ง msg :
  • โหวต 336 คน
เที่ยวงานศาลาไทยที่ Bad Homburg 4-5 กรกฏาคม2009

"สง่างามและงดงาม ตามรูปแบบเฉพาะ ศาลาอันสวยงามแห่งนี้ ตั้งเด่นอยู่เบื้องหน้าเรา เหมือนดั่งเทพนิยายจากดินแดนอันห่างไกล สีสันอันสว่างไสวทำให้ดูโดดเด่น จากต้นไม้สีเขียวที่รายรอบ และเมื่อการตกแต่งประดับประ

View All
<< พฤษภาคม 2019 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[ Add to my favorite ] [ X ]


สนใจด้านไหนมากที่สุด
ศิลปะวัฒนธรรม
46 คน
ท่องเที่ยว
98 คน
อาหาร
63 คน
วรรณกรรม/กาพย์กลอน
22 คน
ทั่วไป
28 คน

  โหวต 257 คน
วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2562
Posted by อิศรา , ผู้อ่าน : 818 , 23:37:11 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย   พระนามาภิไธย  และสถาปนาพระบรมวงศ์ จำนวน 10 ฉบับ

king0510140562903

วันที่ 2 พฤษภาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า  โดยที่ทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงสมเด็จพระบรมชนกนาถ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร  ซึ่งได้ทรงรับพระราชภาระสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์  รัชกาลที่  9  แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  ดำรงพระองค์เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทย  ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ  เป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์  แก่อาณาประชาราษฎร์  เป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของบรรดาพสกนิกร  และนานาอารยประเทศ  จนกระทั่งเสด็จสวรรคต  เมื่อวันที่  13  ตุลาคม  พุทธศักราช 2559  แม้ระยะเวลาจะล่วงเลยมาจวบจนปัจจุบัน  แต่เหล่าพสกนิกรก็ยังคงคำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณเสมอมาไม่เสื่อมคลาย  

ในศุภสมัยอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้  สมควรจะได้สนองพระเดชพระคุณถวายพระเกียรติยศให้ปรากฏแผ่ไพศาลยิ่งขึ้น  ด้วยมีพระราชหฤทัยระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมชนกนาถ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธย   พระบรมอัฐิ  สมเด็จพระบรมชนกนาถ  ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร

ขอให้พระเกียรติคุณ วิบุลยยศปรากฏแผ่ไพศาลไปในสากลจักรวาล   จิรัฏฐิติกาล  ตลอดนิจนิรันดร์  เทอญ

ประกาศ  ณ  วันที่  5  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒  เป็นปีที่  4  ในรัชกาลปัจจุบัน

ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า  โดยที่ทรงพระราชดำริด้วยพระราชหฤทัยประกอบด้วยพระกตัญญูกตเวทิตา  ระลึกถึงพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมราชชนนี  อันได้มีมาเป็นล้นพ้นยิ่งกว่าผู้อื่น  และทรงพระราชดำริว่า  พระบรมราชชนนีเป็นผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ  ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันได้บังเกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและพสกนิกรเป็นอเนกปริยาย  มีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาธิคุณ  เสด็จออกสอดส่องดูแลทุกข์สุข  ของราษฎรทั่วทุกแห่งหนแม้ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร  ด้วยพระวิริยอุตสาหะอย่างยิ่งยวด  โดยทรงดำเนินพระราชจริยวัตรด้วยพระราชปณิธานแห่งธรรมราชินี  

ในศุภสมัยอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้  สมควรจะเฉลิมพระเกียรติยศ  สนองพระคุณตามโบราณราชประเพณี  อันจะอำนวยสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแด่พระองค์  และสยามรัฐสีมาอาณาจักร

จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระนามาภิไธย   สมเด็จพระบรมราชชนนี  ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และถวายเหรียญรัตนาภรณ์  รัชกาลที่  10  ชั้นที่  1 ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย  อำนาจแห่งพระกตัญญูกตเวทิตาธรรม  และเทวดา เจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงบันดาลอภิบาลรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ทรงเจริญพระชนมายุ  พรรณ  สุข  พล  ปฏิภาณ  คุณสารสมบัติ สรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล  วิบุลศุภผลมโหฬารธนสารสมบูรณ์  วรเกียรติคุณอดุลยยศ  ปรากฏยิ่งยืนนาน ตลอดจิรัฏฐิติกาล  เทอญ

ประกาศ  ณ  วันที่  5  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 เป็นปีที่  4  ในรัชกาลปัจจุบัน

ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ  สยามบรมราชกุมาร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ราชประเพณีซึ่งมีสืบมาแต่โบราณ  เมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว  ย่อมโปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศพระบรมวงศานุวงศ์  ทรงพระราชดำริว่า  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ  สยามบรมราชกุมารี  เป็นพระโสทรกนิษฐภคินีที่ได้ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์  มาแต่ทรงพระเยาว์  เมื่อทรงเจริญพระชนมายุ  ก็ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยพระวิริย อุตสาหะ  เป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์อย่างใหญ่หลวง เป็นอเนกประการ 

ครั้นในรัชกาลปัจจุบัน ก็ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์  ในหลายวาระ  และช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจน้อยใหญ่ที่สืบเนื่องมาแต่ครั้งรัชสมัยสมเด็จพระบรมชนกนาถ  ให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย  เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย  สมควรจะยกย่องพระเกียรติยศตามฐานะแห่งพระบรมราชวงศ์ จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระนามาภิไธย  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ  สยามบรมราชกุมารี  ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ  สยามบรมราชกุมารี และพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์  รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 

ขอจงเจริญพระชนมายุ พรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสมบัติ  สรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล  วิบุลศุภผลธนสารสมบูรณ์  วรเกียรติคุณอดุลยยศ  ปรากฏยิ่งยืนนาน  ตลอดจิรัฏฐิติกาล  เทอญ

ประกาศ  ณ  วันที่  5  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562  เป็นปีที่  4  ในรัชกาลปัจจุบัน

 ประกาศสถาปนา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า  โดยที่ราชประเพณีซึ่งมีสืบมาแต่โบราณ  เมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว  ย่อมโปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศพระบรมวงศานุวงศ์  ทรงพระราชดำริว่า  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  เป็นพระโสทรกนิษฐภคินี  อีกพระองค์หนึ่ง  ที่ได้ทรงร่วมสุข ร่วมทุกข์มาแต่ทรงพระเยาว์  เมื่อทรงเจริญพระชนมายุ  ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระ ของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี  โดยเฉพาะการทรงงานทางวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และด้านการแพทย์  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ  เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศ  จวบจนรัชกาลปัจจุบัน  ก็ได้ทรงงานอย่างต่อเนื่องด้วยพระวิริยอุตสาหะ  เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย  สมควรจะยกย่องพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณี  

จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน มีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรี สวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี  และพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์  รัชกาลที่ 10  ชั้นที่ 1 ขอจงเจริญพระชนมายุ  พรรณ  สุข  พล  ปฏิภาณ  คุณสารสมบัติ  สรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล  วิบุลศุภผล  สกลเกียรติยศ  ปรากฏยิ่งยืนนาน  ตลอดจิรัฏฐิติกาล  เทอญ

ประกาศ  ณ  วันที่  5  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562  เป็นปีที่  4  ในรัชกาลปัจจุบัน

ประกาศสถาปนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า  โดยที่ราชประเพณีซึ่งมีสืบมาแต่โบราณ  เมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว ย่อมโปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศพระบรมวงศานุวงศ์  ทรงพระราชดำริว่า  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ  เป็นพระมารดาผู้ทรงอภิบาล พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ซึ่งเป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่  ด้วยพระวิริยอุตสาหะและพระทัยเมตตา จนทรงเจริญพระชนมายุ  และทรงปฏิบัติสรรพกรณียกิจอันควรแก่ขัตติยนารี  กอปรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ
ผู้พระมารดานั้น  ก็ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่  สนองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลก่อน  สืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน  ได้ราชการเป็นอันมาก  เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย  สมควรจะยกย่องพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณี  

จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ  เป็นพระองค์เจ้าต่างกรมฝ่ายใน  มีพระนามตามที่จารึก ในพระสุพรรณบัฏว่า  พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์  กับเหรียญรัตนาภรณ์  รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 
ขอจงเจริญพระชนมายุ  พรรณ  สุข  พล  ปฏิภาณ  คุณสารสมบัติ  สรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล  วิบุลศุภผล  สกลเกียรติยศ  ปรากฏยิ่งยืนนาน  ตลอดจิรัฏฐิติกาล  เทอญ

ประกาศ  ณ  วันที่  5  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562  เป็นปีที่  4  ในรัชกาลปัจจุบัน

king05101405629

ประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า  โดยที่ราชประเพณีซึ่งมีสืบมาแต่โบราณ  เมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว  ย่อมโปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศพระบรมวงศานุวงศ์  ทรงพระราชดำริว่า  พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ซึ่งเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่  ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยอุตสาหะ  และพระกตัญญูกตเวทิตา  ฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อน  สืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน  ได้แบ่งเบาพระราชภาระเป็นอันมาก  จนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย  สมควรจะยกย่อง  พระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณี 

จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนาม  พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี  กับพระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่ง  มหาจักรีบรมราชวงศ์  และเหรียญรัตนาภรณ์  รัชกาลที่  10 ชั้นที่ 1 ขอจงเจริญพระชนมายุ  พรรณ  สุข พล ปฏิภาณ  คุณสารสมบัติ  สรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล  วิบุลศุภผล  สกลเกียรติยศ  ปรากฏยิ่งยืนนาน  ตลอดจิรัฏฐิติกาล  เทอญ

ประกาศ  ณ  วันที่  5  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562  เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  นารีรัตนราชกัญญา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า  โดยที่ราชประเพณีซึ่งมีสืบมาแต่โบราณ  เมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว  ย่อมโปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศพระบรมวงศานุวงศ์  ทรงพระราชดำริว่า  พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  ซึ่งเป็นพระราชธิดาพระองค์รอง  ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วย พระวิริยอุตสาหะ  และพระกตัญญูกตเวทิตา  ฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อน  สืบเนื่องมาจนถึง รัชกาลปัจจุบัน  ช่วยเหลือพระราชกรณียกิจได้เป็นอันมาก  เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย สมควรจะยกย่อง
พระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณี จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนาม  พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา  กับพระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรี บรมราชวงศ์  และเหรียญรัตนาภรณ์  รัชกาลที่  10   ชั้นที่  1 ขอจงเจริญพระชนมายุ  พรรณ  สุข  พล  ปฏิภาณ  คุณสารสมบัติ  สรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล  วิบุลศุภผล  สกลเกียรติยศ  ปรากฏยิ่งยืนนาน  ตลอดจิรัฏฐิติกาล  เทอญ

ประกาศ  ณ  วันที่ 5  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562  เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวชิโรตตมางกูร  สิริวิบูลยราชกุมาร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า  โดยที่ราชประเพณีซึ่งมีสืบมาแต่โบราณ  เมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว  ย่อมโปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศพระบรมวงศานุวงศ์  ทรงพระราชดำริว่า  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  ซึ่งเป็นพระราชโอรส ได้ทรงเจริญวัยตั้งพระทัยศึกษา  และทรงปฏิบัติสรรพกรณียกิจ  อันควรแก่ขัตติยกุมารได้อย่างดียิ่ง  เป็นที่ประจักษ์แก่มหาชนทุกหมู่เหล่า  สมควรจะยกย่องพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณี จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนาม  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร กับพระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์  และเหรียญรัตนาภรณ์  รัชกาลที่ 10  ชั้นที่ 1 ขอจงเจริญพระชนมายุ  พรรณ  สุข  พล  ปฏิภาณ  คุณสารสมบัติ  สรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล  วิบุลศุภผล  สกลเกียรติยศ  ปรากฏยิ่งยืนนาน  ตลอดจิรัฏฐิติกาล  เทอญ

ประกาศ  ณ  วันที่  5 พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 เป็นปีที่  4  ในรัชกาลปัจจุบัน

ประกาศเฉลิมพระเกียรติยศพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า  โดยที่คำนำพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งใช้มาแต่กาลก่อนนั้น  บัดนี้สมควรจะเปลี่ยนแปลงตามรัชกาล  ทรงพระราชดำริว่า  พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์  ซึ่งเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ใน  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  พระโสทรกนิษฐภคินี  ได้ทรงเจริญวัยและทรงปฏิบัติสรรพกรณียกิจ  อันควรแก่ขัตติยนารี  แบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมาก  จนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย  สมควรจะยกย่องพระเกียรติยศให้สมแก่ฐานะในขัตติยวงศ์ จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนคำนำาพระนาม  พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์  และจารึกลงในพระสุพรรณบัฏว่า  พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ กับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า  ฝ่ายใน  ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า  
และเหรียญรัตนาภรณ์  รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 ขอจงเจริญพระชนมายุ  พรรณ  สุข  พล  ปฏิภาณ  คุณสารสมบัติ  สรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล  ทุกประการ  เทอญ

ประกาศ  ณ  วันที่  5  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562  เป็นปีที่  4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ประกาศเฉลิมพระเกียรติยศพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า  โดยที่คำนำพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งใช้มาแต่กาลก่อนนั้น  บัดนี้สมควรจะเปลี่ยนแปลงตามรัชกาล  ทรงพระราชดำริว่า  พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  ซึ่งเป็นพระธิดาพระองค์รองใน  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  พระโสทรกนิษฐภคินี  ได้ทรงเจริญวัยและทรงปฏิบัติสรรพกรณียกิจ  อันควรแก่ขัตติยนารี  ช่วยแบ่งเบาพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่  จนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย  สมควรจะยกย่องพระเกียรติยศให้สมแก่ฐานะในขัตติยวงศ์ จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนคำนำพระนาม  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และจารึกลงในพระสุพรรณบัฏว่า  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ กับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า  ฝ่ายใน  ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า  และเหรียญรัตนาภรณ์  รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 ขอจงเจริญพระชนมายุ  พรรณ  สุข  พล  ปฏิภาณ  คุณสารสมบัติ  สรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล  ทุกประการ  เทอญ

ประกาศ  ณ  วันที่  5  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2562  เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

https://www.isranews.org/isranews/76248-kingg26248.html


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน