*/
  • pierra
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ploy9petch@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-02-13
  • จำนวนเรื่อง : 356
  • จำนวนผู้ชม : 1113506
  • จำนวนผู้โหวต : 287
  • ส่ง msg :
  • โหวต 287 คน
<< มิถุนายน 2021 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2556
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 8698 , 10:59:59 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 9 คน

สังขารธรรม คือ ธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่ง        พระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคนั้น สมบูรณ์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะธรรมข้อใดที่อาจจะมีผู้เข้าใจผิดได้  พระองค์ก็ทรงบัญญัติคำกำกับให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้ผู้ใดเข้าใจความหมายของธรรมข้อนั้นผิด  เมื่อพระองค์ทรงบัญญัติว่าธรรมที่เกิดขึ้นมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้น  เป็นสังขารธรรม (ธรรมที่มีสภาพปรุงแต่ง)  นั้นเป็นสังขตธรรม (ธรรมที่ปรุงแต่งแล้ว) สังขตธรรม คือ ธรรม....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 7288 , 07:17:29 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 8 คน

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น                               วันมาฆบูชา   (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓)        วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้  คือ เป็นวันจาตุรงคสันนิบาต ซึ่งมีการประชุมพร้อมกันด้วยองค์ ๔ ประการ ได้แก่      ๑. เป็นวันอุโบสถขึ้น ๑๕ ค่ำ ประกอบด้วยมาฆนักษัตร      ๒. ภิกษุ ๑,๒๕๐  รูป ประชุม....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 4158 , 14:57:15 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 7 คน

พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้สภาพธรรม พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้สภาพธรรม พร้อมทั้งเหตุและผลของธรรมทั้งปวง พระองค์ทรงแสดงธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้เพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลก ตั้งแต่ สมัยตรัสรู้ ตราบจนถึงสมัยปรินิพพานด้วยพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาคุณ อันไม่มีผู้ใดเปรียบปาน พระผู้มีพระภาคได้ทรงบำเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุธรรมเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ เจ้า ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยสัมปทา(๑) คือเหตุสัมปทา ผลสัมปทา สั....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2555
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 32915 , 10:46:33 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 7 คน

พุทธศาสนาได้รับรางวัลศาสนาที่ดีที่สุดในโลก เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฏาคม คศ.๒๐๐๙ subject : Buddhism won the best religion in the world award 15 Jul 2009, Tribune de Geneve.  หนังสือพิมพ์"ตรีบูน เดอ เจแนฟ" ได้ลงข่าวเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฏาคม คศ.๒๐๐๙(พศ.๒๕๕๒) ว่า พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ดีที่สุดในโลก  คณะ กรรมการเพื่อความก้าวหน้าทางศาสนาและจิตวิญญาณ(Internation Coalition for the Advancement of Religious and Spir....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2555
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 9770 , 10:37:21 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

ประโยชน์จากการศึกษาพระอภิธรรม   ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระอภิธรรมมีอยู่มากมายหลายประการ แต่ที่สำคัญมี โดยสังเขปดังนี้ ๑ การศึกษาพระอภิธรรมจะทำให้เข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนา เพราะพระอภิธรรมเกิดจากพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธองค์ การเข้าถึงพระอภิธรรมจึงเท่ากับเข้าถึงพระปัญญาคุณของ พระพุทธองค์อย่างแท้จริง  ๒ การศึกษาพระอภิธรรม ก็คือศึกษาธรรมชาติการทำงานของกายและใจซึ่งเป็นธรรมชาติ ที่มีอยู่ในตัวเราแ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2555
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 2980 , 10:23:11 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระพุทธศาสนามีองค์ ๙ พระพุทธพจน์ คือ พระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง ประกอบด้วยองค์ ๙ คือ..... สุตตะ ได้แก่ พระสูตรทั้งหลาย มีมงคลสูตร เป็นต้น รวมถึงพระวินัยปิฏก และนิทเทส เคยยะ คือ พระสูตรทั้งหมดที่มีคาถา มีสคาถวรรค เป็นต้น เวยยากรณะ คือ พระอภิธรรมปิฏก พระสูตรที่ไม่มีคาถาปน และพระพุทธพจน์ที่ไม่จัดเข้าในองค์ ๘ คาถา คือ พระธรรมบท เถรคาถา เถรีคาถา และคาถาล้วนๆ ที่ไม่มีชื่อในสุตตนิบาต อุทาน ค....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2555
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 4680 , 11:54:11 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น   (๑) สีสปาสูตร เปรียบสิ่งที่ตรัสรู้มีมากเหมือนใบไม้บนต้น [๑๗๑๒] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ สีสปาวัน กรุงโกสัมพี ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือใบประดู่ลาย๒ - ๓ ใบด้วยฝ่าพระหัตถ์ แล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย มาแล้วตรัสถามว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน ใบประดู่ลาย ๒ - ๓ ใบที่เราถือด้วยผ่า....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันอังคาร ที่ 4 กันยายน 2555
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 2906 , 09:10:39 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น  สคารวสูตร  (ว่าด้วยฝั่งนี้และฝั่งโน้น)     [๑๑๗] ครั้งนั้นแล พราหมณ์ชื่อว่าสคารวะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ได้ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงนั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อะไรหนอแลเป็นฝั่งนี้ อะไรเป็นฝั่งโน้น ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2555
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 52910 , 19:57:43 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

อคติ ความลำเอียงมี ๔ คือ.... คำว่า "อคติ" แปลว่า ทางที่ไม่ควรดำเนินไป, ไม่ใช่ทางที่จะเดินต่อไป หรือไม่ควรประพฤติปฏิบัติ.คำว่า อคติ ในภาษาไทยหมายถึง ความลำเอียง, ความไม่เที่ยงธรรม, ความไม่ยุติธรรม ฯลฯ "อคติ"เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ยังมีกิเลส ซึ่งจะต้องมีอยู่ด้วยกันทุกคน เพราะปกติคนเราจะทำอะไรก็ตาม มักจะคิดถึงประโยชน์ของตนเอง ญาติพี่น้อง หรือพวกพ้องก่อนเสมอ ซึ่งการกระทำในลักษณะเช่นนี้ เป็นสาเหตุให้คว....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2555
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 2960 , 10:33:05 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ทักษะพละญาณ ๑๐ อย่าง (กำลังความสามารถของพระปัญญา) ๑. ญาณรู้ธรรมที่เป็นฐานะโดยความเป็นฐานะ และมิใช่ฐานะตามความเป็นจริง ๒. ญาณรู้วิบากของกัมมสมาทานที่เป็นอดีต ปัจจุบันและอนาคตตามความเป็นจริง ๓. ญาณรู้ทางไปสู่ภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริง ๔. ญาณรู้โลกธาตุอันเป็นเอนกธาตุ นานาธาตุตามความเป็นจริง เช่น รู้ความแตกต่างแห่งขันธ์ อายตนะ ธาตุ ฯ ๕. ญาณรู้ความที่สัตว์ทั้งปวงมีอัธยาศัยต่างกัน ๖. ญาณรู้ความแก่ก....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2555
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 9779 , 10:10:03 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดา..........ในลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงดำริว่า.....พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในอดีตนั้น หลังจากได้แสดงยมกปาฏิหารย์แล้ว ได้ทรงเสด็จไปจำพรรษา ณ. ที่ใด?ครั้นพระองค์ทรงทราบด้วยอตีตังสนาคญาณว่า พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในอดีต เมื่อได้ทรงแสดงยมกปาฏิหารย์แล้ว ได้ทรงเสด็จไปจำพรรษาบนชั้นดาวดึงส์เทวโลกเพื่อแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดา สนองพระคุณด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรมอันบริบูรณ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2555
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 9682 , 13:49:53 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

อุเบกขา การวางเฉยมี ๑๐ อย่างฉฬังคุเปกขา ได้แก่ ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิก ซึ่งเป็นสภาพที่วางเฉยในอารมณ์ ๖ ของพระอรหันต์ผู้ดับกิเลสหมดสิ้นแล้วพรหมวิหารุเปกขา ได้แก่ ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิก ซึ่งวางเฉยเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลายโพชฌังคุเปกขา ได้แก่ ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิก ที่เป็นองค์ คือ ส่วนประกอบที่ทำให้ตรัสรู้อริยสัจธรรมวิริยุเปกขา ได้แก่วิริยเจตสิกที่เป็นความเพียรถูก ซึ่งไม่ตึงนัก ไม่หย่อนนักในการเจริญภาวนาสังขารุเปกข....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2555
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 2810 , 14:50:19 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น โลกสูตร (ว่าด้วยเรื่องทรงตรวจดูโลก)[๘๔] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าแรกทรงตรัสรู้ ประทับอยู่ที่ควงไม้โพธิ์ ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลา ก็สมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขโดยบัลลังก์เดียวตลอด ๗ วัน ครั้งนั้นแลโดยล่วง ๗ วันนั้นไป พระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จออกจากสมาธิแล้วทรงตรวจดูโลก ด้วยพุ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2555
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 2517 , 13:44:02 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นปฐมตถาคตสูตร (ว่าด้วยทรงแสดงพระธรรมจักร)[๑๖๖๔] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้:-สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาแล้ว ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ส่วนสุดสองอย่างนี้* อันบรรชิตไม่ควรเสพ ส่วนสุดสองอย่างนั้นเป็นไฉน?คือ การประกอบตนให้พัวพันด้วยกามสุขในก....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2555
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 3509 , 11:46:36 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

อริยสัจจธรรม ๔ คือ...ทุกขอริยสัจจ์ สังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วดับไป จึงเป็นสภาพที่เป็นทุกข์ คือ ไม่ควรที่จะติดข้อง เพลิดเพลิน (ทุกข์ - ควรกำหนดรู้)ทุกขสมุทยอริยสัจจ์ ตัณหา คือ โลภะ การพอใจติดข้อง เป็นสมุทัย คือ เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ (สมุทัย - ควรละ)ทุกขนิโรธอริยสัจจ์ พระนิพพาน เป็นสภาพธรรมที่ดับทุกข์ เพราะดับกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ (นิโรธ - ควรทำให้แจ้ง)ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น


/24