*/
  • pierra
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ploy9petch@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-02-13
  • จำนวนเรื่อง : 356
  • จำนวนผู้ชม : 1172632
  • จำนวนผู้โหวต : 296
  • ส่ง msg :
  • โหวต 296 คน
<< สิงหาคม 2009 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2552
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 3239 , 16:27:58 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

รูปที่แสดงความเป็นเพศชายให้ปรากฏ(ปุริสภาวรูป)

ปุริสภาวรูป หมายถึง รูปที่แสดงความเป็นเพศชายให้ปรากฏ เป็นรูปธรรมที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐาน มีแผ่ซ่านทั่วไปในร่างกาย มีรูปธรรมที่รู้ได้ด้วยใจ คือทางมโนทวาร มีวจนัตถว่า ปุมสฺส  ภาโว = ปุมภาโว แปลความว่า รูปใดเป็นเหตุแห่งความเป็นชาย ฉะนั้น รูปนั้น ชื่อว่า ปุมภาวะ หรือ ปุริสภาวะ มีคุณลักษณะพิเศษ ดังนี้ คือ.....

ปุริสภาว  ลกฺขณํ     มีสภาวะของชาย     เป็นลักษณะ

ปุริโสติปกาสน  รสํ     มีการประกาศความเป็นชาย     เป็นกิจ

ปุริสลิงฺคาทีนํ การณภาว ปจฺจุปฏฺฐานํ     มีรูปร่างสัณฐาน หรือการงานของชาย เป็นต้น      เป็นผล

จตุมหาภูต  ปทฏฺฐานํ     มีมหาภูตรูป ๔     เป็นเหตุใกล้

บรรดาสัตว์ทั้งหลายต่างๆในโลก(กามภูมิ)นี้ ที่จะรู้ได้ว่า เพศหญิง หรือเพศชายนั้น อาศัยเครื่องหมายที่แสดงออกให้รู้ภาวะเพศได้ ๔ ประการ คือ...

๑. ลิงฺค  หมายถึง รูปร่างสัณฐาน ได้แก่ อวัยวะต่างๆ เช่น แขน, ขา, หน้าตา, เพศที่ปรากฏแต่กำเนิด เป็นต้น.

๒. นิมิตฺต  หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงออกมาในโอกาศต่อมา เช่น หนวด, เครา, หน้าอก เป็นต้น.

๓. กุตฺต  หมายถึง นิสัยใจคอและความประพฤติ มีการเล่นและการกระทำต่างๆ เช่น หญิงชอบเล่นขายของ, เย็บปักถักร้อย, ทำครัว เป็นต้น. ชายชอบเล่นซุกซน โลดโผน มีการชกต่อย ห้อยโหน ผจญภัย เป็นต้น.

๔. อากปฺป  หมายถึง กิริยาอาการ เช่น การยืน เดิน นั่ง นอน การพูดเหล่านี้, เป็นเพศหญิงมักมีกิริยาอาการเรียบร้อย แช่มช้อย เอียงอาย. เพศชายมีกิริยาอาการ กล้าหาญ เข้มแข็ง ว่องไว.

เครื่องหมายที่แสดงให้รู้ถึงเพศชายหรือหญิง ทั้ง ๔ ประการ ดังกล่าวมานี้ ย่อมเกิดขึ้น โดยอาศัยอิตถีภาวรูปเป็นผู้ปกครอง หรือปุริสภาวรูปเป็นผู้ปกครอง. รูปร่างสัณฐาน, เครื่องหมาย, นิสัย, และกิริยาอาการ จึงแตกต่างกันไป จึงให้รู้ได้ว่า เป็นเพศหญิง หรือชาย.

ภาวรูป เริ่มตั้งขึ้นในปฏิสนธิกาล ส่วนทรวดทรง, เครื่องหมาย, นิสัย, กิริยาอาการ ตั้งขึ้นในปวัตติกาล(หลังปฏิสนธิ) อุปมาเหมือนพืช เมื่อพืชมีอยู่ ต้นไม้ที่อาศัยพืชเป็นปัจจัยให้เติบโตเจริญขึ้น เป็นกิ่ง ก้าน ดอก ผล.

ภาวรูปที่แสดงความเป็นหญิง หรือชายทั้ง ๒ นี้ เกิดจากกรรมที่ทำไว้ในชาติปางก่อน กล่าวคือ...

ถ้าชาติปางก่อนได้ประกอบกุศลกรรมมีกำลังอย่างอ่อนที่เป็น ทุพฺพลกุสลกมฺม คือ กรรมที่ประกอบด้วยสัทธาปสาทก็จริง แต่เต็มไปด้วยความหวั่นไหว(อวิสทฺธาการ) ทุพพลกุศลกรรมนั้น ก็จะกระทำกรรมชรูป(รูปที่เกิดจากกรรม)ชนิดที่เป็นอิตถีภาวรูปให้ปรากฏเป็นเพศหญิง.

ผู้ที่ได้ทำกุศลกรรมแต่ชาติปางก่อนไว้ด้วย พลวกุสลกมฺม อันเป็นกุศลกรรมที่มีกำลังเข้มแข็ง ประกอบด้วยศรัทธาอันแก่กล้าและอธิโมกข์ มีการตัดสินใจอันเด็ดเดี่ยว ปราศจากความหวั่นไหว พลวกุศลกรรมนี้ ก็จะกระทำกรรมชรูปชนิดที่เป็นปุริสภาวรูปให้ปรากฏเป็นเพศชาย.

ส่วนอบายสัตว์ที่เกิดเป็นเพศผู้ เพศเมีย ก็ด้วยอำนาจพลวอกุศลกรรม หรือทุพพลอกุศลกรรม เช่นกัน.

ฉะนั้น ท่านที่ปรารถนาจะเกิดเป็นเพศชาย หรือเพศหญิงต่อไปในภายหน้า ย่อมอาจจะปรับปรุงกุศลกรรมของตนให้เข้มข้น หรือย่อหย่อนได้ตามใจปรารถนา ภาวรูปก็จะเป็นไปตามความประสงค์ได้.

(พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๖ รวบรวมโดย อาจารย์วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี)


Permalink : http://www.oknation.net/blog/boy-girl 

       เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น