*/
  • pierra
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ploy9petch@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-02-13
  • จำนวนเรื่อง : 356
  • จำนวนผู้ชม : 1172561
  • จำนวนผู้โหวต : 296
  • ส่ง msg :
  • โหวต 296 คน
<< ตุลาคม 2009 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2552
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 2912 , 12:32:16 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธโคดม

นิคมกถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ

*********

รตนตฺตยํ อหํ วนฺทามิ สพฺพทา

พหุนฺนํ วต อตฺถาย อุปฺปชฺชนฺติ ตถาคตา ฯ

ข้าพเจ้าขอกราบมนัสการ พระศรีรัตนตรัยในกาลทุกเมื่อ

ที่สมเด็จพระตถาคตเจ้าทั้งหลาย

เสด็จอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ชนทั้งหลายอันมากมาย

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธโคดม ทรงสั่งสมบารมีมาถึง ๔ อสงไขยแสนมหากัปป์ ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เพื่อประโยชน์อันใดแก่ใคร?

เพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ เทวดา พรหม ที่ยังต้องเวียนเกิด เวียนตายในวัฏฏทุกข์ ให้พ้นจากวัฏฏทุกข์

มนุษย์ เทวดา พรหมทั้งหลายนั้น มีธรรมอะไรที่ยังบกพร่องเสื่อมถอยอยู่หรือ?

โลกุตรธรรม คือ มรรค ผล นิพพาน ยังบกพร่องอยู่ เพราะเหตุใด โลกุตรธรรม จึงยังบกพร่องอยู่

เพราะเหตุว่า ไม่รู้ปรมัตถธรรม ๔ ประการ คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน อันเป็นธรรมที่เป็นความจริงอันประเสริฐ

การที่มนุษย์ เทวดา และพรหมทั้งหลาย ไม่รู้ธรรมที่เป็นความจริงเหล่านั้น เพราะเหตุใด?

เพราะมีอวิชชา คือโมหะปกปิดไว้ จึงไม่รู้ความจริงของปรมัตถธรรมนั้น จะมีโทษภัยอย่างไร?

ทำให้ยึดรูป นาม ขันธ์ว่าเป็นอัตตาตัวเรา ด้วยอำนาจของกิเลส จึงเป็นเหตุให้กระทำกรรม แล้ววิบากที่เป็นผลของกรรมก็ปรากฏขึ้น เป็นความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เวียนเกิด เวียนตายในสังสารทุกข์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ทำอย่างไร จึงจะทำลายอวิชชาที่เป็นตัวปกปิดธรรมที่เป็นความจริงนี้เสียได้?

ต้องทำวิชา คือความรู้ปรมัตถธรรมตามความเป็นจริงขึ้น การทำวิชา คือความรู้ปรมัตถธรรม จะทำอย่างไร?

ต้องเรียนรู้ความจริงในพุทธศาสนา เพราะพุทธศาสนาสอนวิชาที่ว่าด้วยความจริงแท้ของธรรมชาติ ซึ่งไม่วิปริตผันแปร อันเป็นความรู้ที่เกิดแต่พระสัพพัญญุตญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีความสุขุมคัมภีรภาพ อันชนทั้งหลายไม่อาจตรึกตรองเอาได้ตามความคิดนึกของตน

การเข้าถึงความรู้ของพระพุทธเจ้า หรือการเข้าถึงพระพุทธศาสนานั้น จะเข้าถึงอย่างครบถ้วนได้ ต้องเข้าถึงด้วย ๓ ขั้นตอน คือ...

ปริยัติศาสนา, ปฏิบัติศาสนา, และปฏิเวธศาสนา.

หมายความว่า จะต้องศึกษาสัจธรรมให้เข้าใจเป็นเบื้องต้น ชื่อว่าปริยัติศาสนา เมื่อเรียนสัจธรรม คือรูป-นาม เข้าใจดีแล้ว จึงนำไปปฏิบัติด้วยศีล สมาธิ ปัญญา เป็นการกำหนดรู้รูป-นาม ตามความเป็นจริง เพื่อละกิเลสทั้งปวง ชื่อว่าปฏิบัติศาสนา ผลคือปฏิเวธศาสนา ไปเห็นแจ้งพระนิพพานอารมณ์.


Permalink : http://www.oknation.net/blog/boy-girl เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น