*/
  • pierra
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ploy9petch@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-02-13
  • จำนวนเรื่อง : 356
  • จำนวนผู้ชม : 1172561
  • จำนวนผู้โหวต : 296
  • ส่ง msg :
  • โหวต 296 คน
<< กรกฎาคม 2012 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2555
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 3756 , 11:46:36 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน กระเจี๊ยบ , natcharintorn โหวตเรื่องนี้

อริยสัจจธรรม ๔ คือ...

ทุกขอริยสัจจ์ สังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วดับไป จึงเป็นสภาพที่เป็นทุกข์ คือ ไม่ควรที่จะติดข้อง เพลิดเพลิน (ทุกข์ - ควรกำหนดรู้)

ทุกขสมุทยอริยสัจจ์ ตัณหา คือ โลภะ การพอใจติดข้อง เป็นสมุทัย คือ เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ (สมุทัย - ควรละ)

ทุกขนิโรธอริยสัจจ์ พระนิพพาน เป็นสภาพธรรมที่ดับทุกข์ เพราะดับกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ (นิโรธ - ควรทำให้แจ้ง)

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ อริยมัคค์มีองค์ ๘ คือ การอบรมเจริญสติปัฏฐาน เป็นการอบรมเจริญปัญญาให้รู้แจ้งอริยสัจจธรรม เป็นทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ (มรรค - ควรเจริญให้มาก)

การรู้แจ้งอริยสัจจธรรม เป้นพระอริยบุคคลมี ๔ ขั้น

ผู้รู้แจ้งอริยสัจจธรรม ประจักษ์แจ้งสภาพพระนิพพานครั้งแรก เป็นพระโสดาบันบุคคล ดับความเห็นผิดและความสงสัยในลักษณะของสภาพธรรมทั้งหลาย

เมื่อพระโสดาบันบุคคลเจริญปัญญาขึ้น รู้แจ้งอริยสัจจธรรมประจักษ์แจ้งนิพพานอีกครั้งหนึ่ง ดับความพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อย่างหยาบเป็นพระสกทาคามีบุคคล

เมื่อพระสกทาคามีบุคคลเจริญปัญญาขึ้น รู้แจ้งอริยสัจจธรรมประจักษ์แจ้งนิพพานอีกครั้งหนึ่ง ดับความยินดีพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จึงดับโทสะเป็นพระอนาคามีบุคคล

เมื่อพระอนาคามีบุคคลเจริญปัญญาขึ้น รู้แจ้งอริยสัจจธรรมประจักษ์แจ้งนิพพานอีกครั้งหนึ่ง  ดับอกุศลธรรมที่เหลืออยู่ทั้งหมด เป้นพระอรหันต์

เมื่อพระอรหันต์ดับขันธปรินิพพานแล้ว ไม่เกิดอีกต่อไป

เมื่อเข้าใจแล้วว่า โลกุตตรปัญญาของพระอริยบุคคลแต่ละขั้นดับกิเลสแต่ละขั้นอย่างไร ก็จะต้องศึกษาให้เข้าใจหนทางปฏิบัติที่จะอบรมเจริญปัญญาให้รู้แจ้งสภาพธรรมที่ปรากฏและดับกิเลสได้จริงๆ ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้

(ปรมัตถธรรมสังเขป จิตตสังเขป และภาคผนวก โดยอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์)


ธรรมเตือนใจ

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอว่า

สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา

พวกเธอ จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด

นี้...เป็นพระปัจฉิมวาจาของพระตถาคต

ทีฆนิกายมหาวรรค

มหาปรินิพพานสูตร


Permalink : http://www.oknation.net/blog/boy-girl 

Permalink : http://www.oknation.net/blog/diamondเรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น