*/
  • pierra
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ploy9petch@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-02-13
  • จำนวนเรื่อง : 356
  • จำนวนผู้ชม : 1172561
  • จำนวนผู้โหวต : 296
  • ส่ง msg :
  • โหวต 296 คน
<< กันยายน 2012 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอังคาร ที่ 4 กันยายน 2555
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 3078 , 09:10:39 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน กระเจี๊ยบ , feng_shui โหวตเรื่องนี้

 

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 สคารวสูตร

 (ว่าด้วยฝั่งนี้และฝั่งโน้น)

 

 

[๑๑๗] ครั้งนั้นแล พราหมณ์ชื่อว่าสคารวะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ

ได้ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว

จึงนั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อะไรหนอแลเป็นฝั่งนี้ อะไรเป็นฝั่งโน้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า

ดูก่อนพราหมณ์ มิจฉาทิฏฐิเป็นฝั่งนี้ สัมมาทิฏฐิเป็นฝั่งโน้น

มิจฉาสังกัปปะเป็นฝั่งนี้ สัมมาสังกัปปะเป็นฝั่งโน้น มิจฉาวาจาเป็นฝั่งนี้ สัมมาวาจาเป็นฝั่งโน้น

มิจฉากัมมันตะเป็นฝั่งนี้ สัมมากัมมันตะเป็นฝั่งโน้น มิจฉาอาชีวะเป็นฝั่งนี้ สัมมาอาชีวะเป็นฝั่งโน้น

มิจฉาวายามะเป็นฝั่งนี้ สัมมาวายามะเป็นฝั่งโน้น มิจฉาสติเป็นฝั่งนี้ สัมมาสติเป็นฝั่งโน้น

มิจฉาสมาธิเป็นฝั่งนี้ สัมมาสมาธิเป็นฝั่งโน้น มิจฉาญาณะเป็นฝั่งนี้ สัมมาญาณะเป็นฝั่งโน้น

มิจฉาวิมุตติเป็นฝั่งนี้ สัมมาวิมุตติเป็นฝั่งโน้น

ดูก่อนพราหมณ์ นี้แลเป็นฝั่งนี้ นี้เป็นฝั่งโน้น.

 

พระคาถา 

ในหมู่มนุษย์ เหล่าชนผู้ไปถึงฝั่งโน้นมีประมาณน้อย

ส่วนหมู่สัตว์นอกนี้เลาะไปตามฝั่งทั้งนั้น

ส่วนชนเหล่าใดประพฤติตามธรรมในธรรม อันพระตถาคตตรัสแล้วโดยชอบ

ชนเหล่านั้นจักข้ามพ้นวัฏฏะ อันเป็นบ่วงมารที่ข้ามพ้นได้แสนยาก

แล้วจักถึงฝั่งโน้น คือนิพพาน บัณฑิตละธรรมดำเสวยแล้ว

พึงยังธรรมขาวให้เจริญ บัณฑิตละกามทั้งหลายแล้ว

เป็นผู้ไม่มีกังวล ออกจากความอาลัย อาศัยธรรมที่ไม่มีความอาลัย

พึงปรารถนาความยินดียิ่งในวิเวก ที่ยินดีได้แสนยาก

บัณฑิตพึงชำระตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหม่องจิตทั้งหลาย

บัณฑิตเหล่าใดอบรมโดยชอบในองค์ธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้ทั้งหลาย

ไม่ถือมั่นแล้ว ยินดีในนิพพาน เป็นที่สละความถือมั่น

บัณฑิตเหล่านั้นสิ้นอาสวะ มีความรุ่งเรื่อง ดับสนิทแล้วในโลก.

 

 

ข้อความโดยสรุป

สคารวสูตร

(ว่าด้วยฝั่งนี้และฝั่งโน้น)

พราหมณ์ ชื่อสคารวะ ได้เข้าไปเฝ้ากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า.....

อะไรเป็นฝั่งนี้ และ อะไรเป็นฝั่งโน้น

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ฝั่งนี้ได้แก่ ความเห็นผิด ความดำริผิด เจรจาผิด

การงานผิด อาชีพผิด ความเพียรผิด ระลึกผิด ตั้งมั่นผิด รู้ผิด พ้นผิด ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดทั้งหมด นี้เป็นฝั่งแห่งวัฏฏะ

ส่วนฝั่งโน้น ได้แก่ ความเห็นชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ อาชีพชอบ ความเพียรชอบ ระลึกชอบ

ตั้งมั่นชอบ รู้ชอบ และ พ้นชอบ นี้เป็นสิ่งที่ถูกทั้งหมด

ทำให้ฝั่งคือการประจักษ์แจ้งพระนิพพานดับกิเลสได้

ต่อจากนั้นพระองค์ได้ตรัสพระคาถาว่า ในบรรดาหมู่มนุษย์นั้น ชนผู้ถึงฝั่งโน้น

[เป็นฝั่งที่เกษม เป็นฝั่งที่ปลอดภัยจากกิเลสและความทุกข์ทั้งปวง เป็นฝั่งที่ตรงกันข้ามกับสังสารวัฏฏ์]

มีเป็นส่วนน้อย ส่วนชนนอกนี้ ก็วิ่งไปตามฝั่ง (คือสักกายทิฏฐิ) อย่างเดียว

ชนเหล่าใด ประพฤติตามธรรมในธรรมอันพระตถาคตตรัสไว้ชอบแล้ว

ชนเหล่านั้นก็จักข้ามพ้นวัฏฏะอันเป็นบ่วงของมารซึ่งข้ามพ้นไปแสนยาก

แล้วถึงฝั่งโน้น คือ นิพพานได้ เป็นต้น (ดังที่ปรากฏในพระสูตร).

(พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕ - หน้าที่ ๓๗๕)

(มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา - Dhamma study and support foundation)


 

Permalink : http://www.oknation.net/blog/boy-girl

Permalink : http://www.oknation.net/blog/diamond


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 06/09/2012 เวลา : 08.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

สาธุค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
Payont วันที่ : 05/09/2012 เวลา : 19.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/payont

สาธุ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
Augustman วันที่ : 05/09/2012 เวลา : 09.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Augustman
• มอบทุกสิ่ง ด้วยใจ ใสพิสุทธิ์

อนุโมทนา สาธุ ครับ


ความคิดเห็นที่ 2 (0)
TaTee วันที่ : 04/09/2012 เวลา : 14.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poo

อนุโมทนาครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
feng_shui วันที่ : 04/09/2012 เวลา : 09.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

ธรรมะสวัสดี

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น