*/
  • pierra
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ploy9petch@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-02-13
  • จำนวนเรื่อง : 356
  • จำนวนผู้ชม : 1172680
  • จำนวนผู้โหวต : 296
  • ส่ง msg :
  • โหวต 296 คน
<< ธันวาคม 2021 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2552
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 3177 , 14:55:45 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

"ปัญญาจักขุ" ความสามารถในการรู้เรื่องต่างๆด้วยปัญญาในอัฏฐสาลินีอรรถกถา แสดงความหมายของจักขุไว้เป็น ๒ ประการ คือ มังสจักขุ และ ปัญญาจักขุมังสจักขุ ได้แก่ นัยน์ตาเนื้อที่ใช้มองดูสิ่งต่างๆได้ เช่น นัยน์ตาของสัตว์ทั้งหลาย ว่าโดยสภาวธรรมแล้ว ได้แก่ จักขุปสาทรูปนั่นเองปัญญาจุกขุ ได้แก่ ความสามารถในการรู้เรื่องต่างๆด้วยปัญญา คือเป็นการรู้ด้วยทางใจ ไม่ใช่รู้ได้ด้วยนัยน์ตา ปัญญาจักขุนี้พระพุทธองค์ยังแสดงไว้เป....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2552
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 5384 , 14:31:55 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ประโยชน์จากการศึกษาพระอภิธรรมประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระอภิธรรมมีอยู่มากมายหลายประการ แต่ที่สำคัญมี โดยสังเขปดังนี้๑ การศึกษาพระอภิธรรมจะทำให้เข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนา เพราะพระอภิธรรมเกิดจากพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธองค์ การเข้าถึงพระอภิธรรมจึงเท่ากับเข้าถึงพระปัญญาคุณของ พระพุทธองค์อย่างแท้จริง๒ การศึกษาพระอภิธรรม ก็คือศึกษาธรรมชาติการทำงานของกายและใจซึ่งเป็นธรรมชาติ ที่มีอยู่ในตัวเราและสัตว์ทั้....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2552
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 3007 , 11:45:52 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ความหมายของปัจจัย ๒๔ โดยย่อ(๒)๑๓.กัมมปัจจัย เพราะเจตนาความตั้งใจเป็นปัจจัย เช่นเจตนาที่เกิดร่วมกันกับจิต เป็นปัจจัยแก่นามรูปที่เกิดพร้อมกันอย่างหนึ่ง และเจตนาที่ดับไปแล้ว เป็นปัจจัยแก่วิบากที่เกิดต่างขณะกันอย่างหนึ่ง๑๔.วิปากปัจจัย เพราะผลของกรรมเป็นปัจจัย เช่นวิบากนามขันธ์ ๔ เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่กันและกัน และยังอุปการะแก่รูปที่เกิดพร้อมกันด้วย๑๕.อาหารปัจจัย เพราะอาหาร ๔ เป็นปัจจัย เช่นรูปอาหารเป็น....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2552
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 3560 , 10:46:33 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ความหมายของปัจจัย ๒๔ โดยย่อ(๑)๑.เหตุปัจจัย เพราะเหตุ ๖ (โลภเหตุ,โทสเหตุ,โมหเหตุ, อโลภเหตุ, อโทสเหตุ, อโมหเหตุ,)เป็นปัจจัย เช่น โมหเหตุ เป็นปัจจัยแก่อกุศล ๑๒, เจตสิก ๒๖(เว้นโมหเจตสิก)ฯลฯ๒.อารัมมณปัจจัย เพราะอารมณ์ ๖ เป็นปัจจัย เช่น รูปารมณ์ เป็นปัจจัยแก่ จักขุวิญญาณ ๒, เจตสิก ๗ ฯลฯ๓.อธิปติปัจจัย เพราะความเป็นหัวหน้าหรือเป็นอธิบดีเป็นปัจจัย เช่น พอใจในการศึกษาธรรมมาก เพราะทำให้รู้เหตุผลความจริง ก็มีฉัน....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2552
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 7010 , 14:56:42 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คัมภีร์มหาปัฏฐาน (๒)ปัฏฐาน แปลว่า ความตั้งอยู่โดยประการต่างๆ หมายถึง ความตั้งอยู่ของธรรมโดยอาศัยปัจจัยต่างๆ มีปัจจัย ๒๔ โดยย่อ ซึ่งเป็นธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดผลธรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในสากลโลกหรือจะกล่าวว่า ปัฏฐานเป็นผลธรรมที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจปัจจัยต่างๆเป็นผู้อุปการะ หรือผลธรรมที่เกิดจากปัจจัยก็ได้ เพราะคำว่า ปัฏฐาน มาจากคำว่า ป + ฐาน   ป ในที่นี้ แปลว่า ประการต่างๆ ส่วน ฐาน หมายถึง ปัจจัยอันเป็นเหตุ ดัง....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2552
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 3128 , 16:10:33 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คัมภีร์มหาปัฏฐาน (๑)มหาปัฏฐาน หมายถึง ฐานที่ตั้งของความรู้ที่สำคัญยิ่ง หรือประเสริฐยิ่ง เพราะเนื้อความในมหาปัฏฐานนี้ ท่านแสดงถึงเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในสากลโลก มหาปัฏฐานจึงเป็นคัมภีร์ที่มีความสลับซับซ้อนสุขุมลุ่มลึกที่สุด เพราะเต็มไปด้วยเหตุผล จึงเป็นของยากที่วิสัยของสามัญชนจะหยั่งรู้ให้แจ่มแจ้งทั่วถึงได้ หากแต่เป็นวิสัยของพระสัพพัญญุตญาณเท่านั้นที่สามารถรู้ได้ละเอียดแจ่มแ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2552
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 10096 , 15:52:55 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สังขารุเบกขาญาณ(ญาณที่ ๑๑ เป็นยอดแห่งวิปัสสนาในขั้นโลกีย์)ชื่อว่า"สังขารุเบกขาญาณ" เพราะว่า ญาณนี้เป็นญาณที่วางเฉยต่อสังขาร คือ "นามรูป" นั่นเองคำว่า"วางเฉย"นั้นหมายความว่า วางใจเป็นกลาง ไม่มีความยินดียินร้ายในนามรูปทั้งปวง ในการที่ได้รับอารมณ์เช่นนี้ ก็เพราะเหตุว่า ปัญญาที่ได้พิจารณาเห็นความจริงมาแล้วในญาณต้นๆนั้น มีกำลังแก่กล้าขึ้นด้วยอำนาจที่เข้าไปเห็นความไม่มีสาระแก่นสาร และเข้าไปเห็นความว่างเปล่....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2552
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 2277 , 10:28:35 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เหตุที่ทำให้ได้ความรู้ (อย่างแก่กล้า) ๘ ประการความรู้ย่อมแน่นหนาย่อมถึงความแก่กล้า เพราะเหตุ ๘ อย่าง๑. ความรู้ย่อมแน่นหนา ย่อมถึงความแก่กล้า เพราะความแน่นหนาแห่งวัย ได้แก่ เพราะความแน่นหนา คือความเต็มที่แห่งวัย ที่เรียกว่า ปัญญาทสก (ช่วง ๑๐ ปีที่มีปัญญาเกิดง่าย คืออายุระหว่าง ๔๐ ปี ถึง ๕๐ ปี สำหรับในกัปที่มนุษย์มีอายุเฉลี่ย ๑๐๐ ปี)๒. ความรู้ย่อมแน่นหนา ย่อมถึงความแก่กล้า เพราะความแน่นหนาแห่งยศ ได้แก่....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันเสาร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2552
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 4633 , 12:27:45 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 เทวดาตาย(จุติ)เพราะหมดบุญใช่ไหม?          ถาม  เทวดาท่านตายเพราะหมดบุญใช่ไหม ถ้าไม่หมดบุญก็ไม่ตายใช่ไหม           ตอบ  เทวดาท่านมิได้ตายเพราะหมดบุญเพียงอย่างเดียว แต่เทวดาตายด้วยเหตุ ๔ ประการด้วยกันคือ           ๑. ตายเพราะสิ้นอายุ คืออายุในสวรรค์ชั้นนั้นมีกำหนดเท่าใด เช่น ๕๐ ปีทิพย์ ท่านก็อยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นจนครบอายุแล้วจึงตาย ภาษาธรรมะเรียกการตายว่าจุติ ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนจากภพ           ๒. ตาย....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2552
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 2232 , 13:21:16 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระนิพพาน ชื่อว่า นิปปปัญจธรรมธรรม ๓ อย่าง คือ ตัณหา, มานะ, และทิฏฐิ ชื่อว่า ปปัญจธรรมเพราะอรรถว่า เป็นเครื่องเนิ่นช้าในสังสารวัฏแห่งสัตว์ทั้งหลายพระนิพพาน ชื่อว่า นิปปปัญจธรรม โดยนิปริยายเพราะอรรถว่า เป็นที่ไปปราศปปัญจธรรมเหล่านั้นส่วนมรรค ๔ มีโสดาปัตติมรรค เป็นต้น ชื่อว่า นิปปปัญจธรรมโดยเกี่ยวกับเป็นอุบายบรรลุพระนิพพาน และมีพระนิพพานนั้นเป็นอารมณ์แม้สามัญผล ๔ มีโสดาปัตติผล เป็นต้น ก็ชื่อว่า นิปปปัญ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2552
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 2505 , 15:33:13 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การก้าวลงสู่ครรภ์มารดาของสัตว์พระผู้มีพระภาคทรงภาษิตข้อความนี้ไว้ว่า.....ติณฺณํ  โข  ปน  ภิกฺขเว  สนฺนิปาตา  คพฺภสฺสาวกฺกนฺติ  โหติ ฯเปฯเอวํ  ติณฺณํ  สนฺนิปาตา  คพฺภสฺสาวกฺกนฺติ  โหติดูกร ภิกษุทั้งหลาย การก้าวล่วงสู่ครรภ์ย่อมมีได้เพราะการประชุมกันแห่งเหตุ ๓ อย่าง คือมารดาและบิดาในโลกนี้ร่วมกัน ๑มารดามีระดู ๑มีสัตว์ปรากฏ ๑ดูกร ภิกษุทั้งหลาย การก้าวลงสู่ครรภ์ย่อมมีได้เพราะการประชุมกันแห่งเหตุ ๓ อย่างเห....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2552
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 2011 , 11:15:32 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เวทนาเวทนา มี ๓ อย่าง คือ สุขเวทนา, ทุกข์เวทนา, อทุกขมสุขเวทนา.บุคคลเมื่อเล็งเห็นเวทนาเป็นอัตตา ย่อมเล็งเห็นว่าเวทนาเป็นอัตตาของเราถ้าเวทนาไม่เป็นอัตตาของเราแล้ว อัตตาของเราก็ไม่ต้องเสวยเวทนาหรือเล็งเห็นอัตตา ดังนี้ว่า เวทนาไม่เป็นอัตตาของเราเลยจะว่าอัตตาของเราไม่ต้องเสวยเวทนาก็ไม่ใช่ อัตตาของเรายังต้องเสวยเวทนาอยู่เพราะฉะนั้น อัตตาของเรามีเวทนาเป็นธรรมดาแม้เวทนาทั้ง ๓ คือ สุขเวทนา, ทุกข์เวทนา, อทุกข....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2552
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 151227 , 10:58:13 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

  สติปัฏฐาน ๔ คืออะไรสติ แปลว่า การตามระลึกรู้อารมณ์ปัฏฐาน แปลว่า ที่ตั้ง (ของการเพ่ง)สติปัฏฐาน ๔ หมายถึง ฐาน หรือที่ตั้งอันเป็นที่รองรับของการกำหนดสติอย่างประเสริฐ เพราะเป็นการตามระลึกรู้อารมณ์ปรมัตถ์ (รูป-นาม) ที่เกิดขึ้นตามฐาน ซึ่งมี ๔ ฐานด้วยกัน คือ กาย เวทนา จิต และธรรม ผู้ใดที่มีการปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักของสติปัฏฐาน ย่อมเป็นเหตุให้เกิดวิปัสสนาปัญญา อันเป็นปัญญาที่เข้าถึงสภาวธรรมของไตร....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2552
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 1798 , 10:44:58 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อริยวสธรรม ๔ ประการ คือธรรมอันเป็นเครื่องอาศัยของพระอริยเจ้า(๒)วิริยะ===== ความเพียร....คำว่า วิริยะ จะมีอยู่ในหลายหมวดธรรมในคำสอนของพระพุทธศาสนา...เช่นในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ คือ...ในสัมมัปปธาน ๔ คือความเพียรต่อกุศลธรรมอย่างแรงกล้า ๔ ประการในอิทธิบาท ๔ คือธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงความสำเร็จ ๔ ประการ คือ...๑. ฉันทะ, ๒. วิริยะ, ๓.จิตตะ, ๔. วิมังสา.อินทรีย์ ๕ คือ ๑. สัทธินทรีย์ ๒. วิริยินทรีย์, ๓. สตินท....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2552
Posted by pierra , ผู้อ่าน : 2866 , 09:50:31 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อริยวสธรรม ๔ ประการ คือ ธรรมอันเป็นเครื่องอาศัยของพระอริยเจ้า(๑)อริยวสธรรม ๔ ประการ...ธรรมอันเป็นเครื่องอาศัยของพระอริยเจ้า ได้แก่.....๑. พอใจในภัตตาหารโดยง่าย๒. พอใจในจีวรโดยง่าย๓. พอใจในเสนาสนะโดยง่าย๔. มีความบันเทิงใจในการเจริญภาวนาพระอริยวสธรรมทั้ง ๔ ประการ ที่เคยปรากฏอยู่ดุจดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ แต่ปัจจุบันนี้คล้ายกับโจนลงไปในแม่น้ำเสียแล้ว เพราะกำลังตัณหาในจตุปัจจัย และกำลังตัณหาในเกียรติยศ ในโภ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น


/11