• pimahn
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : pimahn@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-01-02
  • จำนวนเรื่อง : 62
  • จำนวนผู้ชม : 637261
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2165 คน
pimahn
ชีวิต คือ การเรียนรู้และใช้ชีวิตไปในแต่ละวัน ด้วยการเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ด้วยสติด้วยปัญญา บางส่วนของชีวิตเรากำหนดได้ แต่บางส่วนนั้นเราต้องเผชิญแม้ว่าเราอาจไม่ชอบ หรือไม่ต้องการ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
วันจันทร์ ที่ 14 เมษายน 2551
Posted by pimahn , ผู้อ่าน : 9376 , 12:57:07 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน chedtha โหวตเรื่องนี้

ธรรมะกับชีวิตประจำวัน

เรื่อง

บุญที่ทำได้โดยไม่ต้องใช้เงิน
เรามักได้ยินใครๆพูดกันว่า ไปทำบุญ  ซึ่งส่วนใหญ่ จะหมายถึงการทำบุญตักบาตร  การไปวัด   การให้ทานสิ่งของเครื่องใช้ หรือเงินทอง การปล่อยนกปล่อยปลา  การบริจาคเงินสร้างวัด สร้างโบสถ์ สร้างโรงเรียนหรือการบริจาคเงินให้มูลนิธิและอื่นๆ  ซึ่งล้วนแต่ต้องใช้เงินในการทำบุญทั้งนั้น

เราต้องใช้เงินซื้อหาอาหารมาทำบุญ  หรือซื้อหาสิ่งของเครื่องใช้  หรือใช้เงินบริจาคให้ไป  ถ้าการทำบุญต้องใช้เงินเสมอ  คนจนที่แทบไม่มีเงินพอซื้ออาหารและเสื้อผ้า  ก็จะไม่มีโอกาสทำบุญเลยใช่ไหม

อันที่จริงแล้ว  หลักแห่งการทำบุญนั้นมีถึง 10 วิธี  ดังนี้:

บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ คือ หนทางแห่งการทำบุญหรือทำความดี 10 วิธี
(bases of meritorious action)

       1. ทานมัย (merit acquired by giving)
เป็นการทำบุญด้วยการให้สิ่งของ  ไม่ว่าจะเป็นอาหาร  เสื้อผ้า  ยารักษาโรค หนังสือ  หรือแม้แต่เงินบริจาค  จัดเข้าเป็นการให้ทานทั้งสิ้น (การให้บุหรี่  เหล้า  ยาพิษ  สินบน  ค่าจ้าง  อาวุธ ไม่ถือเป็นการทำบุญ เพราะสิ่งเหล่านี้ ไม่นำซึ่งความสุขความเจริญ  ไม่เป็นการทำความดี)  ซึ่งมีเพียงวิธีนี้วิธีเดียว ที่การทำบุญต้องใช้เงิน

       
2. สีลมัย (by observing the precepts or moral behavior)
เป็นการทำบุญด้วยการรักษาศีลหรือประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี
วิธีการทำบุญนี้ ไม่ต้องใช้เงินเลย  เพียงเราประพฤติปฏิบัติตนด้วยการรักษาศึล 5 ให้ได้  ก็เป็นการทำบุญแล้ว
 
       
3. ภาวนามัย (by mental development)
เป็นทำบุญด้วยการเจริญภาวนาคือฝึกอบรมจิตใจ    เช่น ฝึกให้เป็นคนโกรธให้ช้า และอภัยให้เร็ว   หรือ เป็นคนที่ไม่ถือโทษโกรธใครเลย  มีจิตเมตตา  มองผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีเสมอ
ฝึกตนเองให้พึงพอใจในสิ่งที่ตนมี  ไม่โลภ  ไม่อยากได้ของของคนอื่น  ไม่คิดชิงดีชิงเด่นกับใครๆ เป็นต้น  วิธีการทำบุญนี้ ก็ไม่ต้องใช้เงินเลย  เพียงเราเฝ้าดูจิตใจของเรา  อย่าให้เกิดโทสะ อย่าให้เกิดความละโมบโลภมาก  ก็เป็นการได้ทำบุญแล้ว

      
 4. อปจายนมัย (by humility or reverence)
ทำบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม  เช่น  การเคารพผู้อื่น   ไม่คิดว่าตนเองมีดี วิเศษกว่าคนอื่น เราต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน  มีความสุภาพอ่อนโยนต่อผู้อื่นเสมอ  รู้จักรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  ไม่ดูถูกดูแคลนภูมิปัญญาของคนอื่น รู้จักยกย่องให้เกียรติผู้อ่ืน  ด้วยการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน  วิธีการทำบุญนี้ ก็ไม่ต้องใช้เงินเลย

       5. เวยยาวัจจมัย (by rendering services)
ทำบุญด้วยการช่วยขวนขวายรับใช้ เช่น  การเป็นอาสาสมัครทำงานในองค์กรการกุศลต่างๆ เช่นมูลนิธิ   วัด หรือการอาสาสมัครทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม  โดยไม่หวังค่าตอบแทนใดๆ  หรือแม้แต่การดูแลรับใช้พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ หรือผู้มีพระคุณ อย่างเต็มอกเต็มใจ   รวมไปถึงการแสดงน้ำใจต่อบุคคลอื่นด้วยการกระตือรือร้น    แม้แต่เพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆ  เช่น การบอกทางอย่างเต็มอกเต็มใจแก่ผู้หลงทางมา    การช่วยเก็บเศษขยะตามพื้นในโรงเรียนไปทิ้งถังขยะ  ฯลฯ  สิ่งเหล่านี้ เป็นน้ำใจที่เราสามารถแสดงออกได้ทุกวัน และ ทุกสถานที่  วิธีการทำบุญแบบนี้ก็ไม่ต้องใช้เงินเลย

       
6. ปัตติทานมัย (by sharing or giving out merit)
ทำบุญด้วยการยกความดีให้แก่ผู้อื่น   หรือ ทำบุญด้วยการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้อื่น  ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ   ด้วยการทำใจให้สงบ  น้อมรำลึกถึงคุณงามความดีที่เราได้กระทำไป  และตั้งจิตอธิษฐาน  ขอให้บุญกุศลที่เราทำไปแล้วนั้น     หรือที่กำลังจะทำต่อไป  ขออุทิศกุศลผลบุญนั้น ให้กับทุกคนที่เราต้องการอุทิศส่วนกุศลให้   ทั้งผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว   และผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่    หรือแม้แต่ในการทำการงานใดๆ   ในความสำเร็จของงานที่เราทำนั้น  ย่อมมีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือ เพื่อให้งานสำเร็จขึ้นมา  เราควรยกความดีนั้น ให้แก่เพื่อนร่วมงานของเราหรือทุกคนที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนช่วยให้งานสำเร็จ  ไม่ควรคิดว่า เราเก่งอยู่คนเดียวงานจึงสำเร็จออกมาได้ เป็นต้น ในการทำบุญด้วยวิธีนี้ ก็ไม่ต้องใช้เงินเลย

      
 7. ปัตตานุโมทนามัย (by rejoicing in others’ merit)
ทำบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่น  หรือเรียกว่า การอนุโมทนา นั่นเอง  เมื่อเราเห็นใครทำความดี เราควรมีจิตยินดีด้วยในสิ่งดีๆที่เขาได้กระทำไป   กล่าวคำอนุโมทนาบุญกับเขาด้วย  เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาทำดีต่อไป  ในการทำบุญวิธีนี้ก็ไม่ต้องใช้เงินเลย

      
 8. ธัมมัสสวนมัย (by listening to the Doctrine or right teaching)
ทำบุญด้วยการฟังธรรมศึกษาหาความรู้   ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือธรรมะ   การท่องเว็บธรรมะ  การฟังเทศน์ฟังธรรม  หรือรับฟังคำสั่งสอนจากพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ฯลฯ  รวมไปถึงข้อคิดดีๆต่างๆ เพื่อการประเทืองปัญญา   ทำให้เราฉลาดขึ้น   เข้าใจชีวิตมากขึ้น และรู้วิธีแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  มีผลดีตามมาจากการแก้ปัญหานั้น  ไม่ใช่แก้ปัญหาอย่างหนึ่ง แต่ไปเพิ่มปัญหาอีกอย่างหนึ่ง ฯลฯ  การทำบุญอย่างนี้ก็ไม่ต้องใช้เงินเลย

      
 9. ธัมมเทสนามัย (by teaching the Doctrine or showing truth)
ทำบุญด้วยการสั่งสอนธรรมให้ความรู้     การรับฟังปัญหาชีวิตของผู้อื่น และให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่เขา   ชี้แนะทางออกที่มีผลดีแก่ชีวิตเขา     การพิมพ์หนังสือธรรมะแจกจ่ายให้แก่บุคคลทั่วไป   การบรรยายธรรม   การเขียนบทความธรรม  และ  การเขียนข้อคิดที่ดี  เพื่อความรู้ความเข้าใจในเรื่องของชีวิต เพื่อรับมือและจัดการกับปัญหาในชีวิตประจำวันได้ดี  การทำบุญอย่างนี้ก็ไม่ต้องใช้เงินเลย(ยกเว้นการออกเงินเพื่อพิมพ์หนังสือธรรมะ)

       
10. ทิฏฐุชุกัมม์ (by straightening one’s views or forming correct views)
ทำบุญด้วยการทำความเห็นให้ตรง  ทำความเห็นให้ถูกต้อง  หรือ สัมมาทิฏฐิ  เช่น  มีความเห็นว่า  ผลวิบากของกรรมที่ทำดี ทำชั่วแล้ว มีอยู่จริง   โลกนี้มีจริง โลกหน้ามีจริง   บิดามารดามีบุญคุณต่อเรา   ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า  เป็นต้น  การทำบุญด้วยวิธีนี้ก็ไม่ต้องใช้เงินเลยเพียงแต่เราทำความเห็นของเราให้ถูกต้อง 


ที่กล่าวมาทั้งหมด   เพียงจะชี้ให้เห็นว่า   ในการทำบุญ 9 ประการหลังนั้น  เราไม่ต้องใช้เงินเป็นปัจจัยเลย    แม้เราไม่มีเงิน เราก็ยังทำบุญได้ทุกวัน   แต่ถ้าเราสามารถสละทรัพย์ของเราแม้เพียงเล็กน้อยเราก็สามารถทำบุญให้ครบทั้ง 10 ประการ  ได้

ขอให้ผู้อ่านทุกท่าน เจริญในธรรมนะครับ   และสามารถนำธรรมะไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน


---------------------------------------------------
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
รักนันท์ วันที่ : 27/09/2009 เวลา : 00.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/peekung

คุณพิมานคะ

ได้อ่านอย่างละเอียดเลยค่ะ พร่งนี้จะใส่บาตรพอดีค่ะ ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่มอบให้ทุกๆคนนะคะ เดี๋ยวโหวตให้ด้วยนะคะ แบ่งบุญที่บังเกิดให้ด้วยนาคะ
รักธนันท์ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
buppha วันที่ : 20/02/2009 เวลา : 14.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supermom

สวัสดีค่ะพี่

มารับทราบการทำบุญ ด้วยใจอันบริสุทธิ์ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
narakna_um วันที่ : 03/01/2009 เวลา : 15.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sukanda
narakna_um

เรื่องนี้เป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีความเชื่อเรื่องการทำบุญที่ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งดีจริงๆ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
Sainam วันที่ : 14/06/2008 เวลา : 22.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sainam

น้ำเริ่ม สะสมการทำบุญทีละเล็ก ละน้อยตามโอกาสค่ะ ... แต่ เวลานี้ยอมรับว่า พยายามทำให้ได้มากที่สุด เพราะทุกครั้งที่ทำ สิ่งที่ได้กลับมาทันทีทันใด คือ ความสุขใจค่ะ

เมื่อใดได้ให้อภัย....น้ำสุขใจมากมายกว่าการผูกใจเจ็บค่ะ

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
พระจันทร์ วันที่ : 02/05/2008 เวลา : 22.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sasithorn
เพราะเชื่อว่า...โลกนี้ไม่มีความบังเอิญ...รู้หรือไม่รู้...เท่านั้นเอง

มาสร้างบุญด้วยการอ่านธรรมะค่ะ

พระจันทร์

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
อุต-ศิลป์02 วันที่ : 25/04/2008 เวลา : 10.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/industrialart02

เออ พึ่งรู้ตัวว่าเราเองก็ทำบุญบ่อยเหมือนกันนะเนี่ย

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 18/04/2008 เวลา : 09.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

พี่ชายค่ะ

ก้อนหิน เรียนรบกวนพี่ชาย
ขอเรื่องนี้ บทความนี้ลงพิมพ์ในหนังสือธรรมะที่จะพิมพ์แจกนะคะ
ถ้าพี่ชายอนุญาต ก้อนหินจะได้ copy ไปวางรวมไว้ที่บ้านก้อนหินยิ้ม หมวดพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน ในโอกาสต่อไปค่ะ

กราบขอบพระคุณค่ะ
ก้อนหิน
๑๘เมษายน๒๕๕๑

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
น้ำอมฤต วันที่ : 17/04/2008 เวลา : 18.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suthathip
*@* น้ำอมฤต *@*  ความคิดของคน ไม่ใช่เรื่องที่ห้ามกันยาก แต่...มันห้ามกันไม่ได้ต่างหาก ...จงชนะความโกรธ ด้วยการไม่โกรธตอบ... http://www.oknation.net/blog/suthathip2 เจ้าคือแก้วตาดวงใจของแม่http://www.oknation.net/blog/suthathip3 ครอบครัวทหารครอบครัวของฉัน

ขอให้พี่เจริญในพระธรรมเช่นกันค่ะ

จะว่าไปแล้ว เพิ่งอ่านบุญกิริยาวัตถุ ในหนังสือที่พี่สาวนำมาให้ เมื่อวันหยุดยาวที่ผ่านมานี้เองค่ะพี่

ขอบคุณนะคะ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
เมฆหมอก วันที่ : 17/04/2008 เวลา : 15.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tuangka

มาจดข้อความธรรมะ ที่ดีในชีวิตประจำวันค่ะ
ขอบคุณค่ะ ทั้ง 10 ข้อ ประพฤติได้ ไม่ยาก หากหมั่นศึกษา ฝึกจิต ค่ะ ข้อ 3 เมฆหมอก จะพยายามไม่โกรธ จะเป็นดีมากเลยค่ะ เป็นโกรธง่าย แต่ไม่นานค่ะ

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
pimahn วันที่ : 17/04/2008 เวลา : 14.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณปอม หญิงน้อย lifeon
สวัสดีครับ
ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ ที่คุณปอมฝึกเจริญภาวนา
ขอให้เจริญในธรรมครับ

คุณซันตะวันยิ้ม suntawanyim
ขอบคุณมากเลย ผมก็ปลื้มกับความคิดเห็นของคุณซันฯเหมือนกันครับ

น้องแอนน์ astranger
แต่ผมรู้ตัวตลอดครับ ว่าทำบุญด้วยอะไร
ก็ทำหมดทั้ง 10 อย่างเลยครับ

คุณ ภัทรนภา patnapa
ยิ้มมา ก็ยิ้มตอบนะ

คุณ AJ.p - TheTaleOfFourTribes
ขอบคุณครับ
สุขสันต์วันสงกรานต์ และสวัสดีปีใหม่ไทยครับ

คุณ ทิพย์อาภา rpa
คิดดี คิดอย่างไรล่ะครับ ถึงจะเรียกว่าคิดดี
ต้องคิดแบบ ทิฏฐุชุกัมม์ สิครับ หรือ สัมมาทิฏฐิ ก็เป็นการทำบุญข้อ 10 ไง
แล้ว ทำดีน่ะ ทำอะไรล่ะครับ ทำอย่างไร ถึงจะเรียกว่า ทำดี
ถ้าทำดีแบบรักษาศึล 5 ก็เป็นการทำบุญข้อ 2 สีลมัย ไงครับ
พูดดี พูดอย่างไร เรียกว่า พูดดี
ถ้าพูดแบบปลอบใจเพื่อน พูดมีสาระน่าคิด
ก็เป็นการทำบุญแบบ ข้อ 9 ไงครับ
ขอบคุณสำหรับคำอวยพร
ขอให้คุณมีความสุขมากๆเช่นกันครับ

คุณ supameeh - digitalmedia
ยินดีครับ

คุณ ดินเดินทาง din - travel
ขอบคุณมากครับสำหรับคำอวยพร
ขอให้ก็พบแต่สิ่งดีๆตลอดไป เช่นกันนะครับ

คุณ สายธาร cyberfrogy
ขอบคุณครับ
แวะไปรับบุญที่ฝากแล้วครับ

คุณ ภูผาน้ำฝน augustrain
ใช่ครับ บุญ คือ เรื่องของใจล้วนๆที่ได้รับความสุขจากการทำบุญ

คุณ walkaway - ake yanee
ครับผม แก้ไขแล้วครับ

คุณ ย่าดา dada - freesoultofly
ก็ย่าดาเปลี่ยน Template แล้วนี่ครับ ก็แก้ไขได้แล้ว

คุณ ต.เต้ย SurMonChemin
ดีครับ ที่ทำได้บ้าง
สวัสดีปีใหม่ไทยครับ

คุณ คนกุลา konkula
ขอบคุณครับ

คุณ วิตามินบี babymind
จริงครับ เราทำบุญได้ทุกขณะจิตเลยครับ
ขอบคุณครับ สำหรับคำอวยพร
ขอให้คุณบี และ ครอบครัว มีความสุขมากๆเช่นกันครับ

คุณ somboontiew
สวัสดีปีใหม่ไทยครับ

คุณ หนุ่มแปลกหน้า untameheart
ยินดีครับ ที่เป็นประโยชน์

คุณ Mothemon
ยินดีครับ
สุขสันต์วันสงกรานต์ครับ

คุณ auguzzy - raterko
ยินดีครับ
ขอให้มีความสุขมากๆครับ

ครูเจี๊ยบ baan koo kai
อิ่มบุญด้วยจิต จริงๆ

น้องพร SingMueSai
ใช่ครับ เราสามารถทำบุญได้ทุกขณะจิตเลย
มีเงิน หรือ ไม่มีเงิน เราก็ทำบุญได้
แค่ ไม่คิดอยากได้อะไรจากใคร ไม่คิดถือสาหาความใคร
โกรธให้ช้า อภัยให้เร็ว ก็ได้บุญแล้วครับ
น้ำใจเล็กๆน้อยๆ ที่เราให้กับคนรอบตัวเรา ก็ได้บุญแล้วครับ

คุณ ทราย coolnews
ยินดีครับ

คุณ somboontiew
เดี๋ยวว่างแล้วผมจะแวะไปนะครับ
ช่วงนี้ ยุ่งมากๆ ไม่ค่อยมีเวลาเยี่ยมเพื่อนๆ
แวะไปเยี่ยมได้แค่ วันละ คน สองคนเอง ครับ

คุณ จอมโจร JomJone
สาธุ ครับ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
หญิงน้อย วันที่ : 17/04/2008 เวลา : 01.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lifeon
สุขสราญชีวี ชาติเรามีเสรีมานาน แต่มีแดงงงงงงใจพาลคิดรุกรานแผ่นดินแดนไทย อย่าให้มันราวี

สวัสดีค่ะ

เป็นเรื่องที่ดีค่ะที่นำมาเผยแพร่ ตอนนี้ปอมกำลังอยู่ในระหว่างการฝึกเจริญภาวนา นี่ก็กำลังศึกษาหนังสือของหลวงพ่อปราโมทย์อยู่ค่ะ ค่อยๆอ่ะค่ะไม่รีบ

ด้วยความนับถือ
หญิงน้อย ณ ภูเก็ต

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
ซันตะวันยิ้ม วันที่ : 16/04/2008 เวลา : 23.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suntawanyim

มีทั้งบาลี ทั้งอังกฤษ อธิบายไทยให้อีกอย่างชัดเจน
เห็นแล้วปลื้มใจ

+1

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
@stranger วันที่ : 16/04/2008 เวลา : 22.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/astranger

บางครั้ง เราก็ทำบุญโดยไม่รู้ตัวนะเนี่ย

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
ภัทรนภา วันที่ : 16/04/2008 เวลา : 09.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/patnapa
+++ภัทรนภา+++ท้องฟ้ายังคงงดงามเสมอ+++ http://www.patnapa.com


ความคิดเห็นที่ 20 (0)
AJ.p วันที่ : 15/04/2008 เวลา : 18.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/TheTaleOfFourTribes
- - " หูยาว จ้าวป่า " - - (นะจ๊ะ)

เรื่องดีครับ...สุขสันต์สงกรานต์ไทยด้วยนะครับผม

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ทิพย์อาภา วันที่ : 15/04/2008 เวลา : 10.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rpa

คุณพิมาน นำเรื่องดีดี มาเล่ามาเผยแพร่
ให้เพื่อน ๆ ในบล็อกได้อ่านกัน
นับเป็น ธัมมเทสนามัย อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะ
.
.
.
คิดดี ทำดี พูดดี
สามารถทำได้โดยไม่ต้องจ่ายตังค์เช่นกันใช่ไหมคะ?
.
.
อวยพรให้คุณพิมาน
มีความสุขกับ...
การงาน
เพื่อนร่วมงาน
ครอบตัว และ
ตัวเอง
นะคะ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
supameeh วันที่ : 15/04/2008 เวลา : 10.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/digitalmedia
เปิดโลกทัศน์ ดิจิตอลมีเดีย

ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ดินเดินทาง วันที่ : 15/04/2008 เวลา : 08.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/din-travel


สวัสดีปีวันสงกรานต์..สุขๆๆ..สุขภาพแข็งแรง
พบแต่ส่งที่ดี..ตลอตไป

สาธุ สาธุ สาธุ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
สายธาร วันที่ : 15/04/2008 เวลา : 01.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cyberfrogy
 http://www.facebook.com/groups/dhammayatrahttps://www.facebook.com/BAAN.RAI.SAITHARN http://www.oknation.net/blog/DigitalTour

สงกรานต์ปีนี้ สายธาร ไปเข้าวัด ปฏิบัติธรรม

เอาบุญมาฝากเพื่อนๆครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ภูผาน้ำฝน วันที่ : 14/04/2008 เวลา : 21.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/augustrain
Into each life some rain must fall.

เห็นด้วยค่ะ
เรามักจะเน้นทำบุญด้วยการทำทาน
แท้จริงมีบุญมากมายข้างบนที่ไม่ต้องใช้สตังค์เลย
บุญคือเรื่องของใจล้วนๆ
แค่ระลึกรู้กาย รู้ใจ ก็ได้บุญ
ได้มาจากฟังพระอาจารย์สอนค่ะ
ขอบคุณสำหรับเอนทรี่นี้นะคะ
เพราะทำให้คนอ่านได้บุญไปด้วยค่ะ สาธุค่ะ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
walkaway วันที่ : 14/04/2008 เวลา : 20.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ake-yanee
สิ่งที่เขียนคือสิ่งที่เห็นและเป็นจริงเสมอ

ประการที่10ตัวอักษรมีปัญหาค่ะ..ช่วยดูด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ย่าดา วันที่ : 14/04/2008 เวลา : 20.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dada
วิญญานอิสระโบยบิ http://www.oknation.net/blog/freesoultofly

จริงอ๊ะมีbug หรอคะแล้วทำไง?

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ต.เต้ย วันที่ : 14/04/2008 เวลา : 20.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SurMonChemin
            บางครั้งโลกใบนี้มันก็กว้างใหญ่เกินไปสำหรับคนตัวเล็กๆอย่างเรา          

ทำได้มั่งไม่ได้มั่ง แต่จะพยายามค่ะ

สวัสดีวันสงกรานต์นะคะ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
คนกุลา วันที่ : 14/04/2008 เวลา : 18.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konkula

สาธุ...ครับ ..ท่านพูด..ไว้ ดี แล้ว..ครับ..

มาสดับ ธรรม ครับ วันสงกรานต์ ขอให้ ธรรม รักษา นะครับ..

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
วิตามินบี วันที่ : 14/04/2008 เวลา : 15.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/babymind
VitaMin B @ OK Nature  Save Nature Save Life  


เป็นข้อปฏิบัติที่เหมาะมาก
กับการใช้ชีวิตประจำวันในทุกวันนี้ค่ะ
คนไทยมักคิดว่าการทำบุญคือต้องเข้าวัด
แต่ความจริงแล้วเราทำบุญได้ทุกขณะจิต
ขอบคุณที่นำมาเผยแผ่ เพื่อเตือนสติอย่างสม่ำเสมอค่ะ

ขอให้สายใยรักในครอบครัว
เหนียวแน่นเป็นเกลียวกลมแห่งความผูกพันตลอดไปนะคะ
สวัสดีวันสงกรานต์และวันแห่งครอบครัวค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
SOMBOONTIEW วันที่ : 14/04/2008 เวลา : 15.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somboontiew
เราจักทำเวบหลวงปู่ทิม วัดพระขาว ด้วยใจต้องการบูชาพระคุณ หลวงปู่ www.luangputim.com

สวัสดีปีใหม่ไทยครับ

๑๓ ปีที่รอคอย ผมและอีกหลายต่อหลายคนรอคอยอะไร
......................งงง

เชิญอ่านครับ

http://www.oknation.net/blog/somboontiew/2008/04/13/entry-1

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
หนุ่มแปลกหน้า วันที่ : 14/04/2008 เวลา : 14.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/untameheart

มีประโยชน์มากเลยครับ แฮะๆๆ
วันนี้เราทำบุญยังหนอ ???
ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
Mothemon วันที่ : 14/04/2008 เวลา : 13.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Mothemon

ขอบคุณสำหรับธรรมทานค่ะ
แวะมาสุขสันต์วันสงกรานต์ด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
auguzzy วันที่ : 14/04/2008 เวลา : 13.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/raterko
A man can be destroyed but not defeated.

รับมงคลดีๆครับ

ใความสุขเช่นกันครับผม

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ครูเจี๊ยบ วันที่ : 14/04/2008 เวลา : 13.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/baan-koo-kai
หัวใจ...ของฉัน..เป็นนักเดินทาง..อักษรของฉัน...เป็นนักเดินทาง หัวใจของฉัน...ไร้ซึ่งพันธนาการอักษรของฉันถูกพันธนาการด้วยหัวใจฉันเอง


อิ่มบุญด้วยจิต
ไม่ใช่ด้วยวัตถุ

มารับบุญค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
สิงห์มือซ้าย วันที่ : 14/04/2008 เวลา : 13.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SingMueSai
ร้านพร สิงห์มือซ้ายwww.facebook.com/lefthandshop 

ใช่ค่ะ
คนเราถึงแม้ไม่มีเงิน หรือมีน้อย
เราก็สามารถทำบุญได้
แต่คนส่วนใหญ่ ชอบคิดถึงแต่ว่าทำบุญ
คือการบริจาคทานข้อหนึ่ง
ต้องไปทำบุญใส่บาตรกับพระ

ในชีวิตประจำวันของเรา สามารถทำบุญได้เสมอ
ตามที่พี่เขียนมา แค่อ่อนน้อมถ่อมตน
โกรธน้อยลง ให้อภัยคนง่ายๆ
ก็เป็นการทำบุญแล้ว

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับบทความดีๆ
ต้อนรับวันครอบครัวและสงกรานต์
ขอให้พี่และครอบครัวมีความสุข สงบตลอดไปค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ทราย วันที่ : 14/04/2008 เวลา : 13.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/coolnews

ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
SOMBOONTIEW วันที่ : 14/04/2008 เวลา : 13.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somboontiew
เราจักทำเวบหลวงปู่ทิม วัดพระขาว ด้วยใจต้องการบูชาพระคุณ หลวงปู่ www.luangputim.com

สวัสดีปีใหม่ไทยครับ

๑๓ ปีที่รอคอย ผมและอีกหลายต่อหลายคนรอคอยอะไร
......................งงง

เชิญอ่านครับ

http://www.oknation.net/blog/somboontiew/2008/04/13/entry-1

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
จอมโจร วันที่ : 14/04/2008 เวลา : 13.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/JomJone
ทุกเรื่องที่อยากเขียน เรื่องราวมากมายในชีวิต ทั้งด้านดีและด้านเลว

สาธุ...ครับ


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< เมษายน 2008 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]