• pimahn
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : pimahn@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-01-02
  • จำนวนเรื่อง : 62
  • จำนวนผู้ชม : 637262
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2165 คน
pimahn
ชีวิต คือ การเรียนรู้และใช้ชีวิตไปในแต่ละวัน ด้วยการเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ด้วยสติด้วยปัญญา บางส่วนของชีวิตเรากำหนดได้ แต่บางส่วนนั้นเราต้องเผชิญแม้ว่าเราอาจไม่ชอบ หรือไม่ต้องการ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
วันพฤหัสบดี ที่ 28 สิงหาคม 2551
Posted by pimahn , ผู้อ่าน : 12354 , 15:37:47 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน ni_gul , komyos และอีก 2 คนโหวตเรื่องนี้ธรรมชั้นสูง กับ อิทธิปาฏิหารย์
จุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาพุทธ คือ นิพพาน  เป็นการหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งปวงและวิญญาณก็ดับไปด้วย  ไม่เวียนว่ายตายเกิดอีก แต่เป็นการยากนักที่จะปฏิบัติธรรมไปจนถึงขั้นบรรลุนิพพานได้   ระหว่างทางที่จะไปถึงนิพพาน มีธรรมหลายขั้นที่ต้องฝึกปฏิบัติ   


ธรรมขั้นต้นที่ต้องปฏิบัติให้ได้ คือ การถือศีล 5   เป็นการประพฤติดีทั้งกายและวาจา   ขั้นต่อไป คือ การปฏิบัติตามมรรค 8 ซึ่งเป็นหนทางที่นำไปสู่การพ้นทุกข์ จะทำให้จิตใจให้บริสุทธิ ปราศจากกิเลส  โลภ โกรธ หลง  ซึ่งการปฏิบัติตามมรรค 8 นี้  ครอบคลุมทั้ง  ศีล สมาธิ  และ ปัญญา ทำให้เกิดญาณ  เมื่อจิตนิ่ง  ปราศจากนิวรณ์แล้วก็ฝึกให้บรรลุฌาน   แล้วจะได้ วิชชา 8  ซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงของพระพุทธเจ้า  ที่เมื่อฝึกได้แล้วจะได้อิทธิปาฏิหารย์ คือ มีฤทธิ์ทางใจ แสดงฤทธิ์ต่างๆได้ มีหูทิพย์ อ่านใจผู้อ่ืนได้  ระลึกชาติได้  มีตาทิพย์ และ หมดสิ้นกิเลสตัณหาทั้งปวง


ผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาจะแนะนำท่านให้มุ่งปฏิบัติธรรมเพื่ออิทธิปาฏิหารย์  เพียงแต่ต้องการเผยแพร่ธรรมชั้นสูง  วิชชา 8 ให้เป็นวิทยาทาน  ว่า วิชชา 8  คือ อะไร มีผลอะไรบ้างเมื่อสามารถบรรลุธรรมชั้นสูงนี้ ตัวผู้เขียนเองยังมิได้บรรลุธรรมชั้นสูงนี้นะครับ เพราะยังติดอยู่ในนิวรณ์ข้อที่ 1 ซึ่งตัดใจลำบาก  ส่วนนิวรณ์อีก 4 ข้อนั้น  ตัดได้เป็นครั้งคราว


สิ่งที่ได้รับในการปฏิบัติธรรมในแต่ละวัน คือ  ความสุขสงบในจิตใจ    ไม่วิตกกังวลเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา แต่...ไม่ใช่เพราะเราทำเป็นไม่สนใจเหตุการณ์รอบตัว  แต่เป็นเพราะเราเข้าใจความเป็นไปของชีวิตต่างหาก  เพราะเรารู้ว่า...   ผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้น  ย่อมมีมาแต่เหตุ  เมื่อคนเราทำเหตุอย่างนั้น   ผลที่ตามมาย่อมเป็นอย่างนั้น   หากจะแก้ไขสิ่งใดให้ดี  ต้องหาสาเหตุที่แท้จริงให้เจอก่อน  แล้วแก้ที่เหตุ   เมื่อเหตุได้รับการแก้ไขแล้ว  ผลที่ออกมาย่อมเป็นไปตามเหตุนั้น  ถ้าสิ่งใดที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ ที่เราจะพึงกระทำได้  เราก็ต้องทำใจปล่อยวาง เนื่องจากไม่ใช่กิจธุระของเรา ที่เราจะมีอำนาจหน้าที่ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรได้  


ก่อนที่จะเข้าใจเรื่อง วิชชา 8 ได้นั้น ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องต่อไปนี้ก่อนคือ:


- มรรค 8 

- นิวรณ์ 5 

- สภาวธรรม 2 

- ขันธ์ 5 

- อวิชชา 8 

- อาสวะ 4

- ปฏิปทา 4

- ญาณ 3

- ฌาน 4

- เจตสิก 52

 


วันนี้จะขอยกเรื่อง นิวรณ์ 5 มากล่าวพอสังเขปก่อน:นิวรณ์ 5 (hindrances)

อกุศลธรรมที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองและทำให้ด้อยปัญญานิวรณ์ 5 (hindrances) คือ สิ่งที่ขวางกั้นจิตใจไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม   ไม่ให้บรรลุในคุณงามความดี ทำให้จิตใจเศร้าหมอง และ ด้อยปัญญา ไม่มีสมาธิ  ได้แก่


1. กามฉันทะ (sensual desire)  คือ ความยินดี  ติดใจ  ในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส  ไม่เพียงแต่ในเรื่องเพศเท่านั้น   เป็นความชื่นชมยินดีใน ลาภ ยศ สรรเสริญ  แก้วแหวนเงินทอง  บ้าน ที่ดิน รถยนต์ ฯลฯ ที่เป็นความพอใจในทางโลกทั้งปวง


2. พยาบาท (illwill) คือ ความโกรธ ความไม่พอใจ   ผูกใจเจ็บ พยาบาท  ความคิดเคียดแค้นชิงชัง   มุ่งร้ายต่อผู้อื่น


3. ถีนมิทธะ (sloth and torpor) คือ ความท้อแท้สิ้นหวัง   ความหดหู่  หมดกำลังใจ  ความเกียจคร้าน เฉื่อยชา  ไม่มีเรี่ยวแรง ความง่วงเหงาเซื่องซึม  ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า


4. อุทธัจจกุกกุจจะ (distraction and remorse, flurry and worry, anxiety) คือ ความฟุ้งซ่าน   จิตไม่สงบ  ความหงุดหงิดรำคาญใจ  ความวิตกกังวล


5. วิจิกิจฉา (doubt, uncertainty) คือความไม่แน่ใจ  ตัดสินใจไม่ได้   ความลังเล  สงสัย  ความไม่มั่นใจ  ไม่ปักใจเชื่อว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด   ไม่รู้ว่าจะทำแบบไหนดีในแต่ละวัน เราควรเฝ้าดูจิตของเราว่า มีนิวรณ์ในข้อใดบ้าง และ พยายามฝึกจิตให้ปราศจากนิวรณ์ เพื่อที่เราจะได้บรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นไป  หากจิตยังมีนิวรณ์หลายข้ออยู่  สมาธิและปัญญาย่อมไม่เกิดขึ้นได้


ในตอนต่อไปจะได้กล่าวถึงมรรค 8  ขันธ์ 5 และ สภาวธรรม 2 เพื่อเป็นความเข้าใจพื้นฐาน ก่อนที่จะได้อ่านเรื่อง วิชชา 8 ต่อไป


ขอให้ผู้อ่านทุกท่านมีจิตใจสุขสงบ  แม้ในยามที่บ้านเมืองวุ่นวาย  แต่เราก็ทำใจเราให้สงบได้   ด้วยการเข้าใจความเป็นไปของชีวิต  และ  ทำอย่างดีที่สุดในส่วนที่เราจะทำได้ หากทุกคนมีใจสุขสงบแล้ว บ้านเมืองของเราก็จะมีความสุขสงบเอง  ขอให้เจริญในธรรมนะครับ
มีต่อ  ตอนที่ 2  http://www.oknation.net/blog/pimahn/2009/02/04/entry-1

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 181 (0)
ภาษาไทย วันที่ : 12/08/2009 เวลา : 21.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/snowy


สวัสดีวันแม่ค่ะ คุณพิมาน

ติดตามมาจากบ้านพี่หวานหวานค่ะ
สนใจเรื่องธรรมเช่นกัน แต่เป็นเด็กใหม่ในบล๊อกมาก ๆ เลย จึงยังไม่เคยอ่านบทความของคุณ

ขอผูกปิ่นโตไว้ก่อนนะคะ แล้วจะย้อนมาอ่านค่ะ

http://www.oknation.net/blog/snowy/2009/08/12/entry-1

ความคิดเห็นที่ 180 (0)
wadwangnoy วันที่ : 28/07/2009 เวลา : 23.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wadwangnoy

คนตกปลา เป็นนิทานเชิญอ่าน วันที่ 23 ตุลาคม 2552 จะมีการทอดกฐินสามัคคี เจริญพรเรียนเชิญร่วมงาน

ความคิดเห็นที่ 179 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 14/07/2009 เวลา : 12.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

ย้อนมาอ่านค่ะ

ความคิดเห็นที่ 178 (0)
walkaway วันที่ : 14/02/2009 เวลา : 10.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ake-yanee
สิ่งที่เขียนคือสิ่งที่เห็นและเป็นจริงเสมอ

อนุโมทนาสาธุ

ความคิดเห็นที่ 177 (0)
ครีจู วันที่ : 09/02/2009 เวลา : 09.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Toe
CreeJU...  แม้เท้าเปล่าเปลือย แต่ในใจไม่เปลือยเปล่า

ดูเหมือนจะค้างเติงงงงงงงง อยู่ที่นิวรณ์ 5 ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 176 (0)
หมอโกมล วันที่ : 08/02/2009 เวลา : 16.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kommeed
จุดหมายอยู่ไม่ไกล...เดินเรื่อยไป...เดี๋ยวก็ถึง

ตอนนี้กำลังปอกเปลือกนิวรณ์อยู่

ความคิดเห็นที่ 175 (0)
wadwangnoy วันที่ : 04/02/2009 เวลา : 22.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wadwangnoy

มองสิ่งใด ไม่เห็นสิ่งนั้น

เมื่อไม่เห็น ก็หลงยึดติด

เมื่อหลงยึดติดย่อมไม่หลุดพ้น” เจริญพร

ความคิดเห็นที่ 174 (0)
เพชรชมพู วันที่ : 02/02/2009 เวลา : 19.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pinkdiamond
                      

นิวรณ์ 5
ตอนนี้มีครบทั้ง 5 ข้อเลยค่ะ

.

ความคิดเห็นที่ 173 (0)
Cat@ วันที่ : 22/01/2009 เวลา : 15.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

ยังติดกับของปราณีต ของละเอียดของสวยงาม
แอบมาบ่น

โหวตให้
กับธรรมะดีๆ ที่มีมาให้อ่าน
รอ ชุดต่อไป

ความคิดเห็นที่ 172 (0)
mindsoul วันที่ : 18/01/2009 เวลา : 19.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mindsoul

อิทธิปาฏิหาร์ย แม้จะได้จะถึง แต่ก็ไม่ช่วยให้พ้นไปจากห้วงวัฏฏสงสารได้เลย เป็นเพียงผลพลอยได้จากการปฏิบัติธรรมเท่านั้น
สวัสดีปีใหม่ครับ

ความคิดเห็นที่ 171 (0)
Cat@ วันที่ : 17/01/2009 เวลา : 03.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

โหวตให้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 170 (0)
แต๋งแต๋ง วันที่ : 16/01/2009 เวลา : 05.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/usah
การพัฒนาประเทศเริ่มจากตนเองสู่วงกว้างคือสังคม จากบ้านเรือนสู่ชุมชน  จากชุมชนไปสู่ประเทศชาติ   จากวันนี้สู่วันหน้า เริ่มในบัดดล

สวัสดีครับคุณพิมาน

วันนี้สมาธิไม่ดีคิดงานไม่ออก มาอ่านธรรมหาความสงบครับ

ทำให้คิดถึงคำว่า ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้

ตกน้ำไม่ไหล คือ กระแสแห่งธรรมใดใด เช่นโลกธรรม ที่ไม่ใช่ทำนองคลองธรรม คือเป็นธรรมอันไม่ถูกต้อง ก็ไม่ไหลตามกระแสนั้น เรียกว่า เป็นตัวของตัวเองมิได้หวั่นไหว ไปตามกระแสแห่งโลกธรรมนั้นๆ

ตกไฟไม่ไหม้ คือ ไฟแห่งอวิชชาจะเผาไหม้อย่างไร ก็หาได้เปลี่ยนเป็นเถ้าถ่านดังประสงค์ของต้นตอุแห่งไฟนั้นไม่ เรียกว่า มั่นไม่หวั่นไหวในกิเลสและอวิชชาใดใด

นึกถึงความหมายของสองวรรคนี้ก็ขอบันทึกฝากเป็นพรปีใหมสำหรับท่านผู้ที่ผ่านมาพบเห็นครับ

ความคิดเห็นที่ 169 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 11/01/2009 เวลา : 07.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

คนเรามันมี อกุศลธรรม

นิวรณ์ 5

ครับธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสคน บ้างเมืองสังคมเสื่อมถ่อยเพราะเราละเลยธรรม เรียนมากรู้มาก แต่พระยาอนุมานราชธน ท่าน กล่างวว่า เรียนมากรู้น้อย คือยิ่งเรียนยิ่งโง่ สถาบันการศึกษา ประสานมิตรมั่ง ใช้กราฟไฮพาฦโบล่า เป็นโลโก้มหาวิทยาลัย คือการเรียนไม่จบสิ้นครับ

ความคิดเห็นที่ 168 (0)
ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ วันที่ : 10/01/2009 เวลา : 00.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somchoke101

ขอบคุณกับธรรมดี ๆ ที่เป็นประโยชน์... +1 ครับ

ความคิดเห็นที่ 167 (0)
ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ วันที่ : 10/01/2009 เวลา : 00.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somchoke101

พวกเราคนเดินดินธรรมดา ขอเพียงธรรมขั้นต้นที่ต้องปฏิบัติให้ได้คือ การถือศีล 5 เป็นการประพฤติดีทั้งกายและวาจา ก็น่าจะพอเพียงแล้ว

แต่ถ้ามากกว่านั้นได้ก็เป็นการสร้างบารมีและการประพฤติคุณความดีที่เลิศล้ำ...ขออนุโมทนาครับ

ความคิดเห็นที่ 166 (0)
Cat@ วันที่ : 08/01/2009 เวลา : 02.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

ö.ö

ความคิดเห็นที่ 165 (0)
Cat@ วันที่ : 05/01/2009 เวลา : 05.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

แวะมาโหวตให้ต้อนรับปีใหม่

ความคิดเห็นที่ 164 (0)
หนึ่งมิตรชิดใกล้ วันที่ : 01/01/2009 เวลา : 18.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/skylove
นิราศรักหน้าถ้ำ : ร่ายโคลงร่ำเมรัยอาลัยรัก / กลุ่มเขียนข้าว 

ขอให้มีสุขภาพกายใจแข็งแรงครับ

ความคิดเห็นที่ 163 (0)
mr_taweesak วันที่ : 30/12/2008 เวลา : 17.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mrtaweesak
http://www.taweesak.in.th        บล๊อกของฉัน


“ เวียนบรรจบครบศักราชตั้งปีใหม่
ขออวยชัยอวยพรอักษรศรี
ขอทุกท่านพบพานแต่สิ่งดี
มีชีวีสุขสดใสชีพชื่นบาน
ให้สุขภาพสมบูรณ์ทั่งกายใจ
ให้ปลอดภัยแคล้วคลาดประสาทประสาน
งานรุ่งเรื่องเงินรุ่งโรจน์ชัชวาล
สนุกสนานอภิรมย์สมใจปอง
ปีผ่านไปให้ผ่านพ้นตั้งต้นเริ่ม
ที่ดีเพิ่มที่ร้ายลืมไม่มัวหมอง
ปรุงแต่งจิตพิชิตใจไร้ขุ่นข้อง
เปิดสมองรับสิ่งใหม่สดใสพลัน
คิดสิ่งใดลุล่วงสำเร็จได้
ขอเทพไทสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นมิ่งขวัญ
เกิดปัญหาได้ปัญญาเป็นที่มั่น
ให้สร้างสรรค์รับสิ่งดีปีใหม่เอย..”

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๒ ครับ

ความคิดเห็นที่ 162 (0)
กระเจี๊ยบ วันที่ : 30/12/2008 เวลา : 01.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/JinjokJiap
www.oknation.net/blog/QuatschBox (-: ............ :-)


เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้คุณพิมานและครอบครัว จงมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการ

โหวต 1705 ของกระเจี๊ยบเองค่ะ

ความคิดเห็นที่ 161 (0)
อุต-ศิลป์02 วันที่ : 29/12/2008 เวลา : 08.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/industrialart02

HAPPY NEW YEAR

ขออวยพรให้ พี่พิมาน
.. สุขภาพแข็งแรง
.. เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
.. ร่ำรวยเงินทองและทรัพย์สิน
.. มีความสุขมากๆ
นะคะ

เที่ยวให้สนุกในช่วงวันหยุดยาวด้วยค่ะว่าแต่เจ้าของบ้านหายไปไหนนานผิดปกติ

ความคิดเห็นที่ 160 (0)
wadwangnoy วันที่ : 29/12/2008 เวลา : 07.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wadwangnoy

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้โยมทุกๆ ท่าน

จงประสบแต่ความสุขความเจริญในปีใหม่นี้ และปีต่อๆ ไป เทอญ ...

ความคิดเห็นที่ 159 (0)
mr_taweesak วันที่ : 28/12/2008 เวลา : 22.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mrtaweesak
http://www.taweesak.in.th        บล๊อกของฉัน


สวัสดีปีใหม่ 2552 และขออวยพรให้มีความสุข สุขภาพดี ตลอดปีและตลอดไปนะครับ ... ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 158 (0)
ครูส้ม วันที่ : 27/12/2008 เวลา : 14.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thipjt
http://www.oknation.net/blog/krusom


สวัสดีปีใหม่ 2552
ขอให้มีความสุขและแข็งแรงตลอดปี
และตลอดไปนะคะ
คิดถึงค่ะ

ความคิดเห็นที่ 157 (0)
redribbons07 วันที่ : 27/12/2008 เวลา : 13.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07


สุขเกษมเปรมปรีดิ์วันปีใหม่

ขอพรให้พระคุ้มครองจิตแจ่มใส

สุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจ

หวังสิ่งใดสำเร็จทุกประการ

Happy New Year 2009


ความคิดเห็นที่ 156 (0)
กระเจี๊ยบ วันที่ : 25/12/2008 เวลา : 01.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/JinjokJiap
www.oknation.net/blog/QuatschBox (-: ............ :-)


Frohe Weinhachten und einen guten Rutsch ins neue jahr wünshen wir Dir und Deinen Familien. Liebe Grüsse / Jinjok & Jiap

ความคิดเห็นที่ 155 (0)
ก้อนหินสีน้ำเงิน วันที่ : 24/12/2008 เวลา : 23.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/marinestone
สองมือ  สองเท้า  หนึ่งสมอง  หนึ่งหัวใจ  รวมร้อยเป็นหนึ่งก้อนหินสีน้ำเงิน


Merry Christmas and Happy New Year.

Hope the season finds you in good cheer.

And wishing you all success in the next.


...marinestone...

ความคิดเห็นที่ 154 (0)
theeratatt วันที่ : 24/12/2008 เวลา : 21.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thebier


..

ความคิดเห็นที่ 153 (0)
ครูเก๋ วันที่ : 24/12/2008 เวลา : 19.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/clear
www.facebook.com/callmeclearความคิดเห็นที่ 152 (0)
Cat@ วันที่ : 22/12/2008 เวลา : 04.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

ขอโมทนาสาธุ

โหวตให้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 151 (0)
คุณนายหวี วันที่ : 08/12/2008 เวลา : 13.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hello

คุณนายกลับมาแ ล้วค่า....คุณพิมาน
คิดถึงนะคะ..มีเ รื่องอะไ รก็ไ ปบอกคุณนายที่บ้านด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 150 (0)
gorngamon วันที่ : 07/12/2008 เวลา : 17.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/gorngamon
มีทางต้องเดิน..และมีทางต้องไป

สวัสดีค่ะคุณpimahn

ขอบคุณนะคะที่แวะไปทักทาย(ซะยาวยืด)

ขอบคุณ สามโหวตที่ให้ไป

ขอบคุณข้อคิด และธรรมะ ค่ะ


ความคิดเห็นที่ 149 (0)
แม่หมี วันที่ : 06/12/2008 เวลา : 06.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

คุณพิมานหายไปไหนคะ ใครๆมาตามกันแล้ว

ความคิดเห็นที่ 148 (0)
อุต-ศิลป์02 วันที่ : 19/11/2008 เวลา : 23.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/industrialart02

แวะมาเยี่ยมเยียนค่ะ
ว่าแต่ เจ้าของบ้านหายไปไหน นานผิดปกติแล้วนะคะ

ระลึกถึงเสมอค่ะ


ความคิดเห็นที่ 147 (0)
Cat@ วันที่ : 17/11/2008 เวลา : 01.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

ก็อกๆ สงสัยไปตาหาต้นฉบับ

ความคิดเห็นที่ 146 (0)
เป๊ปซี่ วันที่ : 09/11/2008 เวลา : 19.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Pepsi8

...จขบ.หายไปไหนครับ...

...คิดถึง...

ความคิดเห็นที่ 145 (0)
Cat@ วันที่ : 06/11/2008 เวลา : 20.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

รอตอน สอง ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 144 (0)
ภู_เชียงดาว วันที่ : 01/11/2008 เวลา : 18.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phuchiangdao

มารับศีลรับพรครับ...
ขอบคุณที่ไปเยี่ยมนะครับ

ความคิดเห็นที่ 143 (0)
FlymetoPolaris วันที่ : 31/10/2008 เวลา : 18.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/FlymetoPolaris

แวะมาเยี่ยมค่ะ
ธรรมะ สบายใจนะคะ

ความคิดเห็นที่ 142 (0)
คุณนายจำเป็น.. วันที่ : 31/10/2008 เวลา : 17.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ClubOffit
มิตรแท้นั้น..จะดีทั้งต่อหน้า และลับหลังเรา ..จะคอยส่งเสริมและมีแต่สิ่งที่ดีๆ ให้แก่กัน..นี่คือมิตรแท้..

ตื่นแล้วค่ะ

ขอบคุณมากค่ะพี่

มีลูกค้าโทรมาปลุกสั่งงานด้วยละค่ะ

เลยรีบลุกไปเอางานมาแล้วล่ะค่ะ

**

เรื่องไปหาหมอ โอ๋ก็กังวลมากค่ะ

ไปตรวจคลื่นหัวใจมาแล้ว ก้บอกว่าไม่เป้นอะไร

แต่เป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบค่ะ

แต่โอ๋ก้ยังคลางแคลงใจในตัวเองที่ทำไมง่วงได้ง่วงดี

มีเพื่อนคนหนี่ง เสียไปแล้ว เคยบ่นแบบนี้แร่ะค่ะ

ผลสุดท้ายเป้นโรค 1 ในล้านคน

เป็นลิ้นหัวใจ อุดตัน คือลิ้นหัวใจมันงอกออกมาอุด

ตรงหัวใจที่จะเอาเลือดลงมาเลี้ยงร่างกายพอดีค่ะ

ก็ยังหวาดๆ อยู่เหมือนกันค่ะ เพราะหายใจไม่สะดวกไม่ทัน

แต่ก็ยัง ลืมที่จะไปเช็คให้ละเอียด

คงต้องไปอีกสักครั้งเช็คให้ละเอียด

หรือโอ๋อาจอ้วนเกินไป เลยทำให้อะไรๆในร่างกาย

ไม่สมบูรณ์ ไปหมด จากคนที่ไม่เคยอ้วนมากมาย

ขนาดนี้

ตอนนี้เริ่มหันมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นแล้วค่ะ

เรื่องสุขภาพ โดยการออกกำลังกายค่ะ

ความคิดเห็นที่ 141 (0)
auguzzy วันที่ : 31/10/2008 เวลา : 14.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/raterko
A man can be destroyed but not defeated.

คนประเภทเหมือนจะมีศีล แต่ดันมีแต่สิ้น นี่สิน่ากลัวคับ

ความคิดเห็นที่ 140 (0)
คุณนายจำเป็น.. วันที่ : 31/10/2008 เวลา : 14.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ClubOffit
มิตรแท้นั้น..จะดีทั้งต่อหน้า และลับหลังเรา ..จะคอยส่งเสริมและมีแต่สิ่งที่ดีๆ ให้แก่กัน..นี่คือมิตรแท้..

พยายามคุยในบล๊อกแล้วนะคะ

แต่คราวนี้ถ้าจะไม่ไหวตาจะปิดแล้ว

คงต้องขอตัวไปงีบสัก 20 นาทีแล้วล่ะค่ะ

ช่วงนี้ อึม แต่ก้นานแล้วนะ

โอ๋จะง่วงตลอดล่ะคะ

ไม่รู่เป้นไร

น่าจะผิดปกติ

ถ้าให้นอนทั้งวันก้นอนได้นะคะ

มันรุ้สึกเหมือนว่าอยากหลับตลอดน่ะค่ะ

ไม่รู้เป็นไร ง่วงมากๆๆ

ง่วงจนทนไม่ได้ บางทีขับรถอยู่นะคะ

ต้อง จอดหลับสัก 10 นาทีเลยค่ะ

เคยเป้นอย่างงั้นเลยล่ะ

สงสัยหัวใจไม่ดี เดาเอาเองค่ะ

ขอตัวไปงีบสักแปปนะคะ

เดี๊ยวตื่นแล้วจะเข้ามาคุยอีกทีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 139 (0)
คุณนายจำเป็น.. วันที่ : 31/10/2008 เวลา : 13.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ClubOffit
มิตรแท้นั้น..จะดีทั้งต่อหน้า และลับหลังเรา ..จะคอยส่งเสริมและมีแต่สิ่งที่ดีๆ ให้แก่กัน..นี่คือมิตรแท้..

สวัสดียามบ่ายของเมืองไทยค่ะ

วันนี้เป้นวันที่ง่วงนอนที่สุดเลยค่ะ

ที่เยอรมัน ช่วงบ่าย มีการง่วงนอนกันบ้างไหมคะ

อยากจะฟุบหลับสักงีบให้รู่รอดไปเลย่ล่ะ

ความคิดเห็นที่ 138 (0)
kunlek วันที่ : 30/10/2008 เวลา : 16.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kunlek
ไม่มีอะไรเป็นของเรา แม้แต่ตัวเราเอง

แวะมาทักค่ะ...คุณพิมาน

ความคิดเห็นที่ 137 (0)
musachiza วันที่ : 20/10/2008 เวลา : 03.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/musachiza
Bin humzah

แวะมาอ่านวิถีหลุดพ้นแบบพุทธครับ
http://www.oknation.net/blog/dragonball

ความคิดเห็นที่ 136 (0)
artemis-tai วันที่ : 18/10/2008 เวลา : 20.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/artemis-inside

ไม่มีบุญใดยิ่งใหญ่เท่ากับบุญที่ให้ธรรม
ขออนุโมทนาค่ะคุณพิมาน

ความคิดเห็นที่ 135 (0)
น้ำอมฤต วันที่ : 18/10/2008 เวลา : 20.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suthathip
*@* น้ำอมฤต *@*  ความคิดของคน ไม่ใช่เรื่องที่ห้ามกันยาก แต่...มันห้ามกันไม่ได้ต่างหาก ...จงชนะความโกรธ ด้วยการไม่โกรธตอบ... http://www.oknation.net/blog/suthathip2 เจ้าคือแก้วตาดวงใจของแม่http://www.oknation.net/blog/suthathip3 ครอบครัวทหารครอบครัวของฉัน

ขอให้เจริญในพระธรรมเช่นกันค่ะพี่

แล้วจะกลับมาอ่านธรรมมะดีๆ เช่นนี้อีกนะคะ

ความคิดเห็นที่ 134 (0)
wadwangnoy วันที่ : 18/10/2008 เวลา : 00.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wadwangnoy

ไขขานการบุญ วัดวังน้อยวนาราม เจริญพร

ความคิดเห็นที่ 133 (0)
มิสเตอร์ฮอง วันที่ : 14/10/2008 เวลา : 01.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/misterhong
เรื่องเที่ยว+กิน เป็นเรื่องใหญ่  เรื่องตายเรื่องเล็ก

แวะมาทักทายก่อนเข้านอนครับผม

ความคิดเห็นที่ 132 (0)
เป๊ปซี่ วันที่ : 13/10/2008 เวลา : 18.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Pepsi8

...คุณพิมานหายไปนานนะครับคราวนี้...

ความคิดเห็นที่ 131 (0)
สนิมกฤช วันที่ : 10/10/2008 เวลา : 21.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sanimkrit

เข้ามาอ่าน..ครับคุณพิมาน

ความคิดเห็นที่ 130 (0)
พระจันทร์ วันที่ : 08/10/2008 เวลา : 04.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sasithorn
เพราะเชื่อว่า...โลกนี้ไม่มีความบังเอิญ...รู้หรือไม่รู้...เท่านั้นเอง

ไปทำบุญมา...เอาความสุขจากใจที่สงบ(ขึ้น)มาฝากค่ะ

...นิวรณ์ ...เยอะไปหมด....

...ได้ตระหนัก...
...ทางสายนี้...ยังอีกยาวไกลนัก...

ขอบคุณ
...สำหรับ..ความเป็นกัลยานมิตร...
ที่ทำให้มีความสุขและยิ้มได้เสมอ
เมื่อระลึกถึงคราใด


พระจันทร์

ความคิดเห็นที่ 129 (0)
wadwangnoy วันที่ : 07/10/2008 เวลา : 17.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wadwangnoy

ขอเชิญร่วมบริจาคตู้พระตรัยปิฎก
เป็นจำนวน ๓ ชุด
เพื่อเป็นสมบัติของวัดวังน้อยวนาราม จ.กำแพงเพชร

ความคิดเห็นที่ 128 (0)
..ขิงชมพู.. วันที่ : 05/10/2008 เวลา : 13.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khingchomphuu


สุขสันต์วันหยุดค่ะ...

อ่านแล้วต้องพยายามฝึกจิตให้ปราศจากนิวรณ์...

ทุกสิ่งตั้งอยู่ และดับไป...

ทุกอย่างล้วนอยู่ที่ใจใช่มั้ยคะ...

ขอบคุณเรื่องราวดีๆมากๆนะคะ...

ความคิดเห็นที่ 127 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 04/10/2008 เวลา : 15.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

นิวรณืข้อ 2 ผมทำได้นะ

ความคิดเห็นที่ 126 (0)
wadwangnoy วันที่ : 01/10/2008 เวลา : 23.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wadwangnoy

เจริญพร

ความคิดเห็นที่ 125 (0)
wadwangnoy วันที่ : 30/09/2008 เวลา : 17.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wadwangnoy

เจริญพร

ความคิดเห็นที่ 124 (0)
ซันตะวันยิ้ม วันที่ : 28/09/2008 เวลา : 19.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suntawanyim

ธรรมะ หรือแม้แต่ศีล๕ ต้องทบทวนบ่อยๆ
เพราะจิตยังไม่แข็งและมั่นคงพอ ชอบวูบไหวไปตามอารมณ์

ความคิดเห็นที่ 123 (0)
Ch.Minivet วันที่ : 26/09/2008 เวลา : 13.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ChMinivet
Ch.Minivet @ OK NATURE Save Nature Save Life 

Ch.Minivet คุ้นๆ ไม่แน่ใจว่ามาอ่านแล้วยัง ค่ะ ..

หรือไม่ก็เม้นท์ไม่ติด ..

อ่านอีกครั้งแระค่ะ เลยสะกิดของเก่าขึ้นมาได้ ...

ถ้าทิ้งไว้นานกว่านี้ ส่งสัย Ch.Minivet อ่านอีกรอบแน่นอน

ความคิดเห็นที่ 122 (0)
คนสวย วันที่ : 26/09/2008 เวลา : 09.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ratana

สวัสดีค่ะคุณพิมาน
ขอบคุณนะคะที่ไปชื่นชม " เจ้าสีฟ้า"
............................
คนสวยได้รับการสอนสั่งว่า..
"จิตนี้เป็นใหญ่ จิตเป็นประธานของทุกสิ่ง"ค่ะ
แต่บางครั้งจิตของคนสวยก็โลดแล่นไป....
ไม่ยอมอยู่นะที่ขัง.......ค่ะ คุณพิมาน
ขอบคุณอีกครั้งกับ "นิวรณ์"นะคะ......
แล้วจะมาตามอ่าน.ธรรมชั้นสูง ค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 121 (0)
kunlek วันที่ : 26/09/2008 เวลา : 08.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kunlek
ไม่มีอะไรเป็นของเรา แม้แต่ตัวเราเอง


สวัสดีค่ะ คุณพิมาน

แวะมาขอบคุณค่ะ ที่โหวตของรักของหวงนะคะ พักนี้ไม่ค่อยได้เข้าบล็อก บางครั้งมาเขียนเอ็นทรี่ทิ้งไว้ แล้วก็ไปค่ะ

ต้องขออภัยอย่างสูงเลย ที่ไม่ค่อยได้แวะมาทัก ต่อไปจะพยายามเข้ามาทักนะคะ ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยม และเสียงโหวตค่ะ

ความคิดเห็นที่ 120 (0)
อุต-ศิลป์02 วันที่ : 25/09/2008 เวลา : 23.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/industrialart02

แวะมาเยี่ยมค่ะพี่พิมาน

ยังไม่อัพบล๊อคหรือคะ แฝดน้องเองก็ยังไม่อัพบล๊อคเหมือนกันค่ะ ปาเข้าไปสองเดือนแล้ว


ทำงานหนัก รักษาสุขภาพด้วยนะคะ


ความคิดเห็นที่ 119 (0)
ครูเก๋ วันที่ : 25/09/2008 เวลา : 23.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/clear
www.facebook.com/callmeclear


สวัสดีค่ะคุณพิมาน(ใช่ไหมหนอ)

แวะมาขอบคุณที่ไปโหวตให้ค่ะ
เป็นโหวตที่ประทับใจที่สุดเลยค่ะ
เพราะเห็นคุณอ่านทุกเรื่องอย่างละเอียด

ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเหตุผลประกอบการโหวต
มันทำให้การโหวตของคุณมีคุณค่ามากๆเลยค่ะความคิดเห็นที่ 118 (0)
buppha วันที่ : 24/09/2008 เวลา : 16.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supermom

สวัสดีค่ะ คุณ Pimahn,


ขอบคุณมากค่ะ ที่แวะไปอ่านเรื่องของรักของหวงที่บ้านค่ะ

รู้สึกละอายยังไงไม่ทราบที่แวะเวียนมาอ่านแล้วไม่ได้ทิ้งรอยคอมเม้นท์ไว้
จนคุณพี่ นึกว่าหน่อยจะไม่อ่านแล้ว
.. อ่านค่ะ
แต่ไม่ทราบว่าจะเม้นท์อย่างไรดีค่ะ


ช่วงหลังนี้ ไม่ค่อยได้แวะเวียนไปเยี่ยมเพื่อนบ้านเท่าไหร่ค่ะ
อัพบล็อกไว้ ตอบเม้นท์บ้าง แล้วก็ทิ้งไปเลยค่ะ ..
(น่าอาย .. ยังหาข้อแก้ตัวได้เรื่อยๆ)

ด้วยเหตุผลหลายประการ ทั้งช่วง งานราษฏร์ และ งานหลวงเข้า .. หัวฟูไปเป็นอาทิตย์ค่ะ

นี่ก็เพิ่งฟื้น.. เสียงหายไปหลายวันค่ะ...

กลับมาเรื่องของรักของหวง
เค้าโครงเดิมยังมีอยู่ค่ะ คือความจ้ำม้ำ.. ไม่มีเปลี่ยนแปลง
อ้วนยังไง ก็อ้วนเหมือนเดิมค่ะ
แม่บอกว่า สู้กล้อง แต่ไม่ค่อยยิ้มค่ะ แต่พอสัก สี่ห้าขวบ เริ่มบ้ากล้องค่ะ เห็นใครถ่ายรูปเป็นไม่ได้ ยิ้มหวานรอก่อนเลย
เขาจะถ่ายเราหรือเปล่าไม่รู้ ขอให้ฉันยิ้มไว้ก่อน (แม่เล่าให้ฟังค่ะ)

ขอบคุณอีกครั้งนะคะ ที่แวะไปเยี่ยมกันเสมอค่ะ
+++++++++

ป.ล.

พยายามอย่างยิ่ง กับการฝึกจิตให้นิ่ง ไม่ฟุ้งซ่านค่ะ ...

ความคิดเห็นที่ 117 (0)
chai14 วันที่ : 24/09/2008 เวลา : 14.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kittichaiblog
Independent Living

ตัวผม มีนิวรณ์หลายข้ออยู่นะ ก็พยายามสู้กันมัน
ชนะบ้าง แพ้บ้าง ตามความเข้มแข็งของใจในช่วงนั้น
อย่างไรก็ ต้องอยู่กับ คน สังคม นี่นะ
ถ้ายังไม่นิพพาน(ซึ่งคงอีกไกล) ก็คงต้องสู้กันไปแบบนี้ละครับ

ความคิดเห็นที่ 116 (0)
noykrup วันที่ : 24/09/2008 เวลา : 08.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/noykrup


สวัสดีครับ พี่pimahn

ผ้าปักครอสติสชิ้นนี้เป็นการปักครั้งแรกที่ใหญ่กว่าที่เคย
ทำมา เคยทำเล่นๆแต่ผืนเล็กกว่าเยอะ อันที่จริงผมเคยปัก
ผ้าแบบนี้แต่ตาใหญ่กว่าเป็นแบบคลุมส่วนบนของเก้าอี้เป็น
แบบง่ายๆที่ทำเมื่อตอนเป็นเด็กอยู่ชั้นป.4 เห็นจะได้

พอมาเจอผืนใหญ่กว่าก็คิดว่าจะทำได้ไงเนี่ย แต่ก็ไหนๆ
ก็ลองทำดูจะเป็นไร ทุกครั้งก่อนจะเปิดหนังสือเพื่อที่จะดู
ช่องลายปัก ก็จะเห็นองค์ของพระราชินีรูปเล็กๆติดอยู่ข้าง
หน้า ก็จะมองทุกๆครั้งก่อนจะทำการปัก ผมก็จะกราบ และ
ขอพรจากองค์ท่าน จะทำให้เรามีสมาธิในการปักมาก ว่า
เราจะต้องทำให้สำเร็จให้จงได้ แต่ไม่ได้ฝืนนะครับ ถ้า
เมื่อยก็พัก มันมีจุดดึงดูดให้เราจะต้องทำให้เห็นพระพักตร์
ขององค์ท่านให้ได้ ผ้าผืนนี้เก็บมา10ปีแล้ว ที่จริงกะว่าจะ
ไม่ส่งประกวดเพราะไม่อยากเอาไปอวด อยากเก็บไว้ดู
และกำลังจะปักของพ่อหลวงอีกชิ้น เพิ่งจะหาเจอครับ
เพราะเมื่อก่อนหาก็ไม่เจอ ติดต่อที่เก่าก็ไม่ได้ และสิ่งที่
คิดมาตลอดก็เจอจนได้ มันเป็นความภาคภูมิใจ ดีใจปนกัน
ในสิ่งที่เราได้ทำสำเร็จ เป็นสิ่งที่สอนได้ว่าความอดทน
พยายาม ตั้งใจ และผลสำเร็จก็จะตามมา

ผมขอขอบคุณพี่pimahn ที่มาโหวตให้ครับ

ความคิดเห็นที่ 115 (0)
star612 วันที่ : 23/09/2008 เวลา : 15.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/star612

ถ้าละนิวรณ์ได้ซักข้อหนึ่งก็ดีใจแล้วครับ
มีครบถ้วนเลยครับขอบคุณที่เข้าไปเยี่ยมนะครับ

ความคิดเห็นที่ 114 (0)
ย่าดา วันที่ : 23/09/2008 เวลา : 05.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dada
วิญญานอิสระโบยบิ http://www.oknation.net/blog/freesoultofly

อมิตพุทธ
ตามมาฝึกจิตค่ะ

ความคิดเห็นที่ 113 (0)
เอื้อยนาง วันที่ : 22/09/2008 เวลา : 10.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ouynang

สาธุ
ขอบคุณค่ะจะพยามยาม

ความคิดเห็นที่ 112 (0)
สุภาพสตรี วันที่ : 21/09/2008 เวลา : 17.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/LadyJourney

สวัสดีและยินดีที่ได้รู้จักค่ะ
..
นิวรณ์ข้อแรกนี่หนักหนาสาหัสจริงๆ เป็นสิ่งที่คู่กับชีวิตประจำวันทั่วๆไป แต่ขอแค่ควบคุมให้อยู่ในกรอบและเหมาะสมกับตัวเราก็คงพอนะค่ะ

ขอบคุณที่เข้าไปอ่านและชื่นชมกับเรื่องค่ะ


ความคิดเห็นที่ 111 (0)
walkaway วันที่ : 21/09/2008 เวลา : 00.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ake-yanee
สิ่งที่เขียนคือสิ่งที่เห็นและเป็นจริงเสมอ

อนุโมทนาบุญ

ความคิดเห็นที่ 110 (0)
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 20/09/2008 เวลา : 16.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 

แวะมาเยี่ยม มาทักทาย ...และมาอ่าน ..

....................................................

ขอบคุณมากนะคะที่เข้าไปโหวตให้ที่บ้านนู้น

ความคิดเห็นที่ 109 (0)
ครูติ๋ว วันที่ : 20/09/2008 เวลา : 06.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/romrawin
 รักความไทย ใส่ใจคนรอบข้าง


หน้าม้ามาเชียร์
งานเข้า งานเข้า งานเข้า
แวะมาปักป้ายหาเสียงก่อนค่ะ
ยังไงก็ช่วยเชียร์ ครูเก๋ ด้วยนะคะ
สาย ข เรื่องโจงกระเบนของยาย โดยครูเก๋
อ่านแล้วอินกับเรื่องค่ะ
http://www.oknation.net/blog/mindhand/2008/09/18/entry-1

ความคิดเห็นที่ 108 (0)
นานาจิตตัง วันที่ : 19/09/2008 เวลา : 17.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yorwor
บ้านหลังใหม่ฮะ --- >>>> http://www.oknation.net/blog/mouthshell

ได้รู้ นิวรณ์5
ที่ไม่เคยรับรู้มาก่อน
จะพยายามตัดให้ได้ครับ

เชิญมาชม วัดมหัตตมังคลารามครับ
http://www.oknation.net/blog/yorwor/2008/09/19/entry-1

ความคิดเห็นที่ 107 (0)
Man-of-Tomorrow วันที่ : 17/09/2008 เวลา : 16.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/theManOfTomorrow
บนเส้นทางสายสมมุติ  เธอกลายเป็นทุกอย่าง เว้น เป็นจริง

รู้เยอะ แต่ไม่ปฏิบัติ

ไม่รู้ และไม่ปฏิบัติ

รู้ และปฏิบัติ

ไม่รู้ แต่ปฏิบัติ

คนมี 2 ประเภท
1. ผู้รู้ธรรม
2. ผู้อยู่ในธรรม

ความคิดเห็นที่ 106 (0)
นายโจอี้ วันที่ : 17/09/2008 เวลา : 14.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mrjoey

กิเลสมักจะขัดขวางการทำดีเสมอ เพีงแค่ละกิเลสได้ ก็ถือว่าได้ทำดีแล้ว

ความคิดเห็นที่ 105 (0)
จิตราภรณ์ วันที่ : 16/09/2008 เวลา : 09.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jitrapon
ครั้นว่าได้ฮัก.....ฮักแล้วบ่ขืน....ครั้นว่าได้ลืน....บ่คืนออกได้....หมายถึง....รักแล้วรักเลย...ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเด็ดขาด

มาอีกรอบค่ะ
นิวรณ์นี่ตัดยากนะคะ
เหนียวชะมัดเลย

ความคิดเห็นที่ 104 (0)
komyos วันที่ : 12/09/2008 เวลา : 09.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/youngmomy
อยู่กับสิ่งที่มี..ไม่ใช่สิ่งที่ฝัน..

สวัสดีวันสุข(ศุกรฺ)เจ้า

ปิ๊กเข้ามาอ่านแห๋มเตื่อ

ตะวามีคนว่าหื้อข้าเจ้า..ว่านิวรณ์ 5 ตัดบ่ได้สักข้อ..อิอิ

ความคิดเห็นที่ 103 (0)
BATTY วันที่ : 10/09/2008 เวลา : 12.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/DIVING

ขออนุญาตมาแนะนำตัว Blogger หน้าใหม่ เพิ่งมาฝึกเขียน blog ที่บ้านนี้ด้วยนะครับ
แวะไปดูได้ที่ http://www.oknation.net/blog/DIVING
blog สำหรับคนรักสุขภาพ เสนอบทความสร้างสรรค์ในการดูแลสุขภาพอย่างมีหลักการโดยเภสัชกรที่ชื่นชอบกีฬาดำน้ำ มาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรค การดูแลรักษาตนเอง การปฐมพยาบาล ยาและวิธีใช้เบื้องต้น ครับผม

ความคิดเห็นที่ 102 (0)
BATTY วันที่ : 10/09/2008 เวลา : 11.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/DIVING

ขออนุญาตมาแนะนำตัว Blogger หน้าใหม่ เพิ่งมาฝึกเขียน blog ที่บ้านนี้ด้วยนะครับ
แวะไปดูได้ที่ http://www.oknation.net/blog/DIVING
blog สำหรับคนรักสุขภาพ เสนอบทความสร้างสรรค์ในการดูแลสุขภาพอย่างมีหลักการโดยเภสัชกรที่ชื่นชอบกีฬาดำน้ำ มาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรค การดูแลรักษาตนเอง การปฐมพยาบาล ยาและวิธีใช้เบื้องต้น ครับผม

ความคิดเห็นที่ 101 (0)
คนใกล้ฟ้า วันที่ : 08/09/2008 เวลา : 12.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konklaifa

สวัสดีค่ะ
เดี๋ยวนี้ท่องตลอดเวลาค่ะ
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย
...
http://www.oknation.net/blog/konklaifa/2008/09/08/entry-1

ความคิดเห็นที่ 100 (0)
Cat@ วันที่ : 08/09/2008 เวลา : 02.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

แวะมาอีกรอบ

ความคิดเห็นที่ 99 (0)
wadwangnoy วันที่ : 07/09/2008 เวลา : 15.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wadwangnoy

ขออนุโมทนากับคำสอนดี ๆ
เจริญพร

ความคิดเห็นที่ 98 (0)
พระจันทร์ วันที่ : 07/09/2008 เวลา : 05.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sasithorn
เพราะเชื่อว่า...โลกนี้ไม่มีความบังเอิญ...รู้หรือไม่รู้...เท่านั้นเอง

สวัสดียามเช้า...ของประเทศไทยค่ะ

โชคดีจังที่จะได้อ่านธรรมะ...
..ก่อน..จะไปตามดูเจ้าตัวนิวรณ์ทั้งหลายของตัวเอง
ในช่วงปลายเดือนนี้....

..คาดว่า...คงตามดูได้ชั่วครั้งชั่วคราว...
และคงได้เห็นเป็นบางตัว...
...เพราะหลาย ๆตัว...ก็นอนเนื่อง...มานาน
...จน ชักชิน...และชอบ...ยากจะตัดใจเช่นกัน

พระจันทร์

ความคิดเห็นที่ 97 (0)
Cat@ วันที่ : 05/09/2008 เวลา : 03.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha


แวะมาหา

ความคิดเห็นที่ 96 (0)
ปราโมทย์ วันที่ : 03/09/2008 เวลา : 14.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pramote

ช้วยกันสร้างความถูกต้องสู่สังคมไทย

ความคิดเห็นที่ 95 (0)
@stranger วันที่ : 03/09/2008 เวลา : 13.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/astranger

สวัสดีค่ะ
หายไปนานเลยนะคะ พักร้อนมาสนุกมั้ยคะ

จริงอ่านบทความนี้มาตั้งแต่วันอาทิตย์ มาจบเอาวันนี้ เพราะอ่านไปก็ปิดไป รับความจริงไม่ได้ ว่าเรายังมีเจ้านิวรณ์ 5 อยู่ในจิตใจเต็มๆทั้ง 5 ข้อ ตอนนี้รู้และยอมรับได้แล้วค่ะ ว่าในใจเรามีเจ้านิวรณ์ 5 เต็มไปหมด แต่จะทำยังไง ให้มันลดลงได้บ้างหล่ะคะ

ความคิดเห็นที่ 94 (0)
anytime วันที่ : 02/09/2008 เวลา : 12.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/anytime

หายไปนานแต่ก็ยังมีธรรมมะมาสอนใจ ทำให้ใจเย็น แอนอ่านเอ็นทรีที่บ้านนี้แล้ว จะบรรลุแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลที่ดีๆอย่างนี้

ความคิดเห็นที่ 93 (0)
เอ้ วันที่ : 02/09/2008 เวลา : 02.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sorawich
บันทึกการท่องเที่ยว เดินทาง และ ภาพถ่าย ของ เอ้ [ Sorawich ]

อ่าน hindrances แล้วช่วงนี้เจอไปหลายข้อเลย

ความคิดเห็นที่ 92 (0)
Cat@ วันที่ : 02/09/2008 เวลา : 02.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanitthaความคิดเห็นที่ 91 (0)
pimahn วันที่ : 02/09/2008 เวลา : 00.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ รวงข้าวล้อลม - roungkaw

สวัสดีครับ ครูลำบู
แวะไปแสดงความคิดเห็นให้แล้วครับ
แม้เราอาจมีความเห็นไม่ตรงกัน แต่นั่น ... คือน้ำใสใจจริงของผมครับ
ผมไม่ตอบความคิดเห็นเพื่อเอาอกเอาใจใคร
แต่จะตอบทุกอย่าง อย่างที่ผมคิดและรู้สึกครับ
แต่ไม่โกรธเคืองคนที่คิดแตกต่างจากเรานะครับ
ทุกคนมีเสรีภาพ มีสิทธิที่จะคิดตามมุมมองของตนเองครับคุณ แม่สีไฟ - ting

ผมไม่รู้ว่า ลูกโซ่ ของแม่สีไฟ คืออะไรครับ
ไม่รู้ว่า ใยแมงมุม ของแม่สีไฟ คืออะไร
คิดไม่ออกเลยจริงๆ....


คุณ คนเล่าเรื่อง - daniel

จริงครับ คุณ daniel บ้านเมืองกำลังจะลุกเป็นไฟ เพราะใจอาฆาตพยาบาท
เพราะความโกรธแค้นไม่ได้ดังใจตน เหตุเกิดที่ไหน ควรดับที่นั่นครับ
เหตุเกิดที่ใจ... เห็นผิดเป็นชอบ ต้องดับที่ใจตนเอง
ไม่ใช่ไปโทษนั่นโทษนี่ เห็นคนอื่นผิดอยู่ตลอดเวลา
หากจิตใจดีงาม มีธรรมในใจ คงไม่เห็นผิดเป็นชอบไปได้หรอกครับ
ผมเห็นดังนี้แล้ว จึงตัดนิวรณ์ทั้ง 4 ครับ
ข้อที่ 1 ขอสงวนเก็บไว้ก่อน เพื่อครอบครัวครับ
ผมอธิษฐานทุกวันครับ แต่คำอธิษฐานก็แพ้แรงกรรมของแต่ละคน
ผลทั้งหลาย ย่อมมีมาแต่เหตุอยู่แล้วครับ อธิษฐานอย่างไร คงช่วยอะไรแทบไม่ได้
ถ้ามันเป็นชะตากรรมของชาวไทย ก็คงต้องก้มหน้ารับผลที่จะเกิดขึ้น
ซึ่งผมคิดว่า.... จะร้ายแรงเกินกว่าที่เราจะคาดคิด
หลายคนอาจประเมินสถานการณ์ผิดไปก็ได้นะครับ
งานนี้ มีแต่เสีย กับ เสียครับ ไม่มีใครได้อะไร ไม่ว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้ชนะ
ผลที่ได้คือ การสูญเสียสำหรับทุกฝ่ายครับ
ขอบคุณสำหรับโหวตนะครับคุณ Mothemon

ผมไม่ง่วงเหงาหาวนอนครับ แต่ติดอยู่กับนิวรณ์ข้อที่ 1
ยังชอบมองอะไรสวยๆงามๆ
ชอบฟังเสียงไพเราะเสนาะหู
ชอบสูดกลิ่นหอมๆ
ชอบรับประทานของอร่อยๆ
และยังชอบสัมผัสละมุนละไมอยู่ครับ ยังชอบกอด และ ชอบถูกกอด ตัดใจไม่ได้เลย

ความคิดเห็นที่ 90 (0)
รอยยิ้มจางๆ วันที่ : 01/09/2008 เวลา : 11.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wana22
บ้าน ของ หัวใจ

มาเข้าห้องเรียนธรรมด้วยคะ

นิวรณ์ 5 เป็นสิ่งรอบๆ ตัว และด้วยจิตของเราทั้งสิ้น

ยิ่งนิวรณ์ข้อที่ 3 ถีนมิทธะ

ยอมรับว่า เกิดขึ้นบ่อยคะ ในสภาพเหตุการณ์บ้านเมืองแบบนี้

หลังจากสวดมนต์ ก็จะต้อง อโหสิกรรม แผ่เมตตาจะให้กับตัวเอง หรือให้ผู้อื่น ก็ได้


เรียกได้ว่า ทุกขณะจิต เราต้องมีสติจริงๆนะคะ

ซึ่งก็ทำได้ยากจริงคะท่านพี่


ขอบคุณนะค่ะ สำหรับ นิวรณ์ 5 ที่นำมาฝากให้เจริญสติกัน

ขอบคุณคะ

ความคิดเห็นที่ 89 (0)
จิตราภรณ์ วันที่ : 01/09/2008 เวลา : 10.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jitrapon
ครั้นว่าได้ฮัก.....ฮักแล้วบ่ขืน....ครั้นว่าได้ลืน....บ่คืนออกได้....หมายถึง....รักแล้วรักเลย...ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเด็ดขาด

นิวรณ์
ค่ะ
ไล่จับทีละข้อ
จิตเรานี่ไม่ยอมนิ่งเลยนะคะ
เตลิดไปได้เรื่อย ๆ
ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 88 (0)
market วันที่ : 01/09/2008 เวลา : 07.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/market

ชีวิตปกติก็ยุ่งยากสับสนวุ่นวายอยู่แล้ว ยิ่งมาเจอกับสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน ยากนักกับการทำจิตให้สงบ ถึงแม้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว แต่ใจมันก็สับสนวุ่นวาย เป็นคนห่างวัดค่ะ ไม่นิยมในพระสงฆ์ แต่น้อมรับกับหลักธรรมคำสอน ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่นำมาให้นะคะ อ่านแล้วจะนำไปปฎิบัติค่ะ+

ความคิดเห็นที่ 87 (0)
แต๋งแต๋ง วันที่ : 01/09/2008 เวลา : 06.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/usah
การพัฒนาประเทศเริ่มจากตนเองสู่วงกว้างคือสังคม จากบ้านเรือนสู่ชุมชน  จากชุมชนไปสู่ประเทศชาติ   จากวันนี้สู่วันหน้า เริ่มในบัดดล

ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้เสมอ

ผู้บรรลุอรหัตตผลรู้ว่ามีผู้บรรลุอรหัตตผลฉันใด
ผู้ที่มีความรู้ย่อมทราบว่ามีผู้มีความรู้ฉันนั้น

สิ่งนี้ก็เป็นปาฏิหาริย์

กฏแห่งแรงดึงดูดในหนังสือเดอะซีเคร็ต ก็นับเป็นปาฏิหาริย์ได้เช่นกัน
การที่คนเราได้สัมผัสพระธรรมแล้วซาบซึ้ง ท่านก็เรียกว่านี้คือปาฏิหาริย์

ความคิดเห็นที่ 86 (0)
kikuno วันที่ : 01/09/2008 เวลา : 00.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konbini

ขอยคุณมากค่ะสำหรับธรรมมะ
อ่านแล้วนึกถึงตัวเองแล้วก็ได้เช็คทีละข้อ...
ดีที่สุดคือ ดีที่ได้รู้ตัวค่ะ

ความคิดเห็นที่ 85 (0)
แต๋งแต๋ง วันที่ : 31/08/2008 เวลา : 11.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/usah
การพัฒนาประเทศเริ่มจากตนเองสู่วงกว้างคือสังคม จากบ้านเรือนสู่ชุมชน  จากชุมชนไปสู่ประเทศชาติ   จากวันนี้สู่วันหน้า เริ่มในบัดดล

มีเรื่องราวที่ดีมากและสำคัญต่อชีวิตคนจำนวนไม่น้อยมาให้พิจารณาครับ

http://www.oknation.net/blog/hemophilia1/2008/08/31/entry-1

ความคิดเห็นที่ 84 (0)
แต๋งแต๋ง วันที่ : 31/08/2008 เวลา : 10.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/usah
การพัฒนาประเทศเริ่มจากตนเองสู่วงกว้างคือสังคม จากบ้านเรือนสู่ชุมชน  จากชุมชนไปสู่ประเทศชาติ   จากวันนี้สู่วันหน้า เริ่มในบัดดล

สวัสดีครับคุณพิมาน

ยินดีที่ได้คุยกันอีกครับ
ขอบคุณที่นำเรื่องราวของปฏิกิริยาทางจิตมาให้อ่าน หลักธรรมชั้นสูงล้วนเป็นเรื่องราวที่ให้เรารู้เท่าทันจิตของตนเอง

การรู้เท่าทันจิตตนเองจะนำไปสู่การหลุดพ้นอ่านแล้วสบายใจครับ

บางครั้งการที่เราขาดการศึกษาภายในตนเองอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เราค่อยๆถดถอยทางความรู้สึกนึกคิด ถดถอยทางมโนธรรมได้ แม้ผมเองไม่ได้วาดภาพตนเองในใจว่าต้องเป็นผู้ที่มีมโนธรรม แต่ผมก็รักมโนธรรมสำนึก โดยไม่สำคัญตนว่าฉันมีมโนธรรม เมื่อห่างการศึกษาภายในตน ผมก็มีจิตใจที่ติดตามไปกับกิเลสเบาบาง แล้วก็จมลงในกิเลสที่หนาขึ้น การดำผุดดำว่ายในทะเลกิเลสนี้ ทำให้นึกถึงพระมหาชนกที่แหวกว่ายในมหาสมุทร ผมเองไม่เข้มแข็งเท่าพระมหาชนก แต่ก็แหวกว่ายตามท่านอยู่ ผมก็มีจมลงแล้วก็ผุดขึ้นว่ายสลับไปมาเช่นนี้

ธรรมะที่ได้รับนี้ ผมเปรียบเสมือนขอนไม้ที่ลอยมา ให้ผมได้อาศัยเกาะพักเหนื่อย เสมือนเข็มทิศให้ได้ทราบว่าหลงไปหรือเปล่า? ก่อนนี้ผมหลงไปกับความห่วงใยบุคคล แล้วยึดมั่นถือมั่น จิตใจก้าวล้ำไปในขอบเขตที่เกินควร จึงยุติ เพื่อปรับสภาพทางจิตใจและความคิดใหม่ ได้ธรรมะที่คุณพิมานมาเป็นพลังพอดีๆ จึงรู้สึกขอบคุณมากๆครับ

ความคิดเห็นที่ 83 (0)
komyos วันที่ : 31/08/2008 เวลา : 08.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/youngmomy
อยู่กับสิ่งที่มี..ไม่ใช่สิ่งที่ฝัน..

สวัสดีวันอาติ๊ดเจ้าอ้ายพิมาน

วันนี้จะเฝ้าคอยดูจิตว่านิวรณ์ 5 ข้าเจ้าจะทำได้กี่ข้อ..อิอิมึความสุขในวันหยุดเจ้า

ความคิดเห็นที่ 82 (0)
เคียงดิน วันที่ : 31/08/2008 เวลา : 01.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keangdin
รั ก แ ค่ ว า ท ก ร ร ม  อำ พ  ร า ง

ไปพักร้อน หรือไปพักใจมาคะนี่

ความคิดเห็นที่ 81 (0)
ก้อนหินสีน้ำเงิน วันที่ : 31/08/2008 เวลา : 00.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/marinestone
สองมือ  สองเท้า  หนึ่งสมอง  หนึ่งหัวใจ  รวมร้อยเป็นหนึ่งก้อนหินสีน้ำเงิน

สวัสดีค่ะพี่พิมาน

กลับมาจากพักร้อนกับครอบครัว
ก็นำธรรมะดี ๆ มาฝากเลยนะค่ะ
ขอบคุณมาก ๆ เลย วันนี้เป็นวันพระพอดี
ได้มีโอกาสอ่านธรรมะดี ๆ แบบนี้อีก สุขใจค่ะ

ปล.คิดถึงเหมือนกันค่ะห่างหายไปนานเลย

ก้อนหินสีน้ำเงิน

ความคิดเห็นที่ 80 (0)
Invisible-Ink วันที่ : 30/08/2008 เวลา : 21.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/victor

สุดยอดเลยครับพี่ชาย พอดีผมมาแสวงหา ของริงที่อินเดียพอดี ก้อใจกตรงกัน กับกระทูพี่

โมทนาสาธุด้วย

ต้องมีภาค สอง สาม สี่ ..................ด้วยน๊ะครับ

คิดถึงเสมอ

ความคิดเห็นที่ 79 (0)
อุต-ศิลป์02 วันที่ : 30/08/2008 เวลา : 21.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/industrialart02

ผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้น ย่อมมีมาแต่เหตุ
เมื่อคนเราทำเหตุอย่างนั้น ผลที่ตามมาย่อมเป็นอย่างนั้น

สิ่งใดที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ ที่เราจะพึงกระทำได้ เราก็ต้องทำใจปล่อยวาง
เนื่องจากไม่ใช่กิจธุระของเรา ที่เราจะมีอำนาจหน้าที่ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรได้

เรื่องการเมืองตอนนี้ยุ่งวุ่นวายค่ะพี่พิมาน
แฝดน้องก็ทำเป็นสนใจมั่งไม่สนใจมั่ง
ไม่ได้ไปร่วมหรือต่อต้านกลุ่มพันธมิตร
แฝดน้องคิดเสมอว่าหลายคนเข้าไปยุ่งมากเท่าไหร่เรื่องราวยิ่งลุกลาม
อยู่เฉยๆ และทำตัวนิ่งๆ น่าจะดีที่สุดค่ะ

ไม่ได้มาเยี่ยมพี่พิมานซะนาน ยังระลึกถึงเสมอค่ะ


ความคิดเห็นที่ 78 (0)
sodaaban วันที่ : 30/08/2008 เวลา : 20.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sodaaban


เห็นด้วยครับ

นิวรณ์ ๕
อุปสรรคการเข้าถึงธรรมะชั้นสูง

ผมทั้งศึกษาธรรมะและทั้งปฏิบัติ
มาร่วม 40 ปี ยังไปไม่ถึงไหนเลย
ก็เพราะตัวนี้แหละ

ความคิดเห็นที่ 77 (0)
แมวเหมียว วันที่ : 30/08/2008 เวลา : 19.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wassanok

อ่านไปอ่านมาก็เลยรู้ว่ายังติดอยู่ตั้งหลายข้อค่ะ จะพยายามตัดออกไปซะบ้าง โดยเฉพาะความฟุ้งซ่านค่ะ

ความคิดเห็นที่ 76 (0)
ท่าชนะ วันที่ : 30/08/2008 เวลา : 19.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Karida

ขอบคุณค่ะที่คิดถึงกัน ปอยเองก็คิดถึงเหมือนกัน แต่ช่วงนี้มันหลายเรื่องเหลือเกิน มาอ่านธรรม แต่บอกตรง ๆ ว่า ยังทำใจให้สงบสุขไม่ค่อยได้เลย ซักวันคงทำได้ เมื่อจิตใจสงบกว่านี้ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ มิตรภาพที่แสนเรียบง่าย ไปเที่ยวกลับมาคงมีความสุขมาก ๆ นะคะ

ความคิดเห็นที่ 75 (0)
ผู้หญิงตัวเล็ก วันที่ : 30/08/2008 เวลา : 19.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rinn

มาอ่านธรรมะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 74 (0)
mindsoul วันที่ : 30/08/2008 เวลา : 18.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mindsoul

สวัสดีครับ
มาช้าไปหน่อย เอ็นทรีนี้มีคนอ่านเยอะนะครับ
เห็นด้วยครับ แต่ทั้งนี้ ต้องอาศัย
"ความอดทน และ ทนอด"
เป็นฐานด้วยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 73 (0)
อึ่งอ่าง วันที่ : 30/08/2008 เวลา : 18.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kunyarat
บางทีชีวิต...ก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่า    ความทรงจำดีๆ เอาไว้ให้คิดถึง

สวัสดีค่ะ พี่ชาติ

กลับจากเที่ยวแล้ว

มาพร้อมกับ ธรรมะ ในยามที่บ้านเมือง กำลัง ....


ความคิดเห็นที่ 72 (0)
..ขิงชมพู.. วันที่ : 30/08/2008 เวลา : 15.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khingchomphuu


+1 โหวตสำหรับคติธรรมสอนใจได้ดีเยี่ยมค่ะ....

ได้อ่าน ได้เห็น แต่ไม่ปฎิบัติก็ไม่ถึงธรรมะที่พระพุทธองค์สอนไว้ค่ะ...

ขอบคุณมากๆนะคะ...

ความคิดเห็นที่ 71 (0)
เพลงฝน วันที่ : 30/08/2008 เวลา : 12.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hyacinth
   เรามีตาคนละดวง มีโลกคนละใบ และเราไม่ใช่คนเดียวกัน จึงมีชุดความจริงต่างกันก็เท่านั้นแหล่ะ 

วันนี้เข้าบล็อกมาเจอ...ถีนมิทธะ...เข้าไปเต็มๆ

เศร้ากับภาพเหตุการณ์บ้านเมืองเหลือเกินค่ะ

ความคิดเห็นที่ 70 (0)
เรือรบเมืองมั่น วันที่ : 30/08/2008 เวลา : 11.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ruarob

นิวรณ์ข้อห้า เป็นบ่อยเลยครับ ทำให้คิดว่า เราช่างไม่มีความเป็นผู้นำเสียเลย

ความคิดเห็นที่ 69 (0)
musachiza วันที่ : 30/08/2008 เวลา : 11.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/musachiza
Bin humzah

มาอ่านเรื่องขั้นตอนการสู่นิพพาน
และรายละเอียดของคำว่า นิวรน์
ขอบคุณกับความรู้ในทางปรัชญาและศาสนา
พร้อมกับแวะมาต้อนรับกลับบ้าน
เจ้าของบ้านกลับมาแล้ววันหลัง
จะแวะมาเที่ยวอีกครับ
http://www.oknation.net/blog/dragonnball

ความคิดเห็นที่ 68 (0)
หนึ่งมิตรชิดใกล้ วันที่ : 30/08/2008 เวลา : 09.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/skylove
นิราศรักหน้าถ้ำ : ร่ายโคลงร่ำเมรัยอาลัยรัก / กลุ่มเขียนข้าว 

ครับ ใจสงบแล้วมองเห็นอะไรได้ชัดเจน

ความคิดเห็นที่ 67 (0)
ผักบุ้งไฟแดง วันที่ : 30/08/2008 เวลา : 08.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nong9396
อยากให้ทุกวันเป็นวันที่ดี  และโลกนี้สวยงาม

ขอบคุณค่ะที่กับมาพร้อมธรรมะข้อคิดดีๆในยามนี้
อยากให้บ้านเมืองของเรามีความสงบสุขโดยเร็ววันค่ะ
คนไทยรักกันสามัคคีเหมือนก่อน
ไม่แบ่งฝ่ายไปมากมายเช่นนี้

ความคิดเห็นที่ 66 (0)
ครูทิพย์ วันที่ : 30/08/2008 เวลา : 07.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Tip2
Every minute is precious if every minute I have you. ทุกนาทีจะมีค่า หากทุกเวลาฉันมีเธอ 


สวัสดีค่ะคุณพิมาน...

หายไปให้คิดถึงซะนาน...กลับมาก็มีสิ่งดีๆ มาฝากกัน...ขอบคุณค่ะ

- เอนทรี่นี้มีเนื้อหาน่าสนใจมากๆ
- เอนทรี่นี้โพสต์ได้ถูกเวลามากๆ (ในยามที่ผู้คนมีความขัดแย้งกันหลายฝ่ายในบ้านเมืองเวลานี้)
- ความคิดเห็นที่ 7...ตอบและอธิบายได้ชัดเจนมากๆ
- เอนทรี่นี้สมควรได้รับการโหวตให้เป็นอย่างยิ่ง...กดโหวตเป็นอันดับที่ 1281 นะคะ
********************************
อยากเชิญชวนไปแวะชมว่าครูปลื้มอะไรนะคะ
http://www.oknation.net/blog/Tip2/2008/08/24/entry-2

ความคิดเห็นที่ 65 (0)
ครูติ๋ม วันที่ : 30/08/2008 เวลา : 06.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chutitim

อรุณสวัสดิ์ค่ะ..
ขอบคุณสำหรับ 1 โหวตค่ะ.
นิวรณ์ 5 มีบ้างค่ะ แต่ไม่เยอะ กำจัดยากค่ะคุณขา...

ความคิดเห็นที่ 64 (0)
ซันญ่า วันที่ : 30/08/2008 เวลา : 03.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

คุณพิมาณขา ขอบคุณมากนะคะ ที่นำเอาความเป็นจริงมา
เยียวยาความนึกคิด ที่ไม่สงบนิ่ง ยอมรับว่า มีหวาดวิตก
ที่เห็นชาติพันธุ์ตัวเองที่ติดยึดไว้ เกิดปรากฎการณ์ที่ ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ที่สังคมสมมุติขึ้น แล้วอ้างเอากฎกติกามาบอกมาอ้าง ฝ่ายฉัน ฝ่ายเธอ ได้คำเพื่อนเดือนสิงหาดึงอารมณ์ไว้ และก็เข้ามา
น้อมรับ ธรรมะ และ ความเป็นจิตประภัสสร ที่เสมอต้นเสมอปลายของคุณ จากคุณขอเกาะติดน้อมนำไปด้วย
จิตคารวะ สาธุ สาธุ

ความคิดเห็นที่ 63 (0)
เจริญขวัญ วันที่ : 30/08/2008 เวลา : 01.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charoenkwan

หายไปนาน

กลับมาพร้อมธรรมะเลยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 62 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 23.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

Illwill คือพยาบาท

ครับ ผมค่อยๆมาจำเรียนรู้

โดยเฉพาะ ศัพท์ ภาษาต่างประเทศ

เป็นเอนทรีย์ที่ดีมากครับ

ความคิดเห็นที่ 61 (0)
หนุ่มแปลกหน้า วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 23.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/untameheart

"นิวรณ์ 5" แฮะๆๆ
ยากจริงๆ ครับ แค่ข้อ 1 ก็ทำไม่ได้แล้ว (- -'')
มันคือความสุขที่ยึดติดของมนุษย์ทั่วไปจริงๆ
แต่อยากจะหลุดพ้นความทุกข์ครับ ทำไงดี แฮะๆๆ

ขอบคุณครับพี่ ที่ vote ให้
trip คราวนี้พี่คงเก็บเกี่ยวความสุขกลับมามากมายเลยนะครับ แฮะๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 60 (0)
จูกัดเหลียงเซี่ยงซุน วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 22.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thinkover

ขอคุณครับผมได้อ่านแล้วทำให้จิตใจดีขึ้นครับ...เกือบจะเครียดเหมือนกันครับแต่เราต้องสงบและทำใจให้สบายอะไรจะเกิดบางทีก็ต้องปล่อยให้เกิดลำพังเราเพียงคนเดียวไม่อาจต้านทานฝูงชนได้หรอก กรรมใครกรรมมัน

ความคิดเห็นที่ 59 (0)
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 22.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 

ขอบคุณมากค่ะ แวะเข้ามาทักทายจ๊ะ

ความคิดเห็นที่ 58 (0)
แม่สีไฟ วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 21.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tingจำลูกโซ่ กะ ใยแมงมุมไว้อย่างเดียวค่ะ

อย่างอื่นไม่รู้จักลึกซึ้งหรอกค่ะ


ความคิดเห็นที่ 57 (0)
คนเล่าเรื่อง วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 21.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/daniel

อ้อ ลืมไป 1 โหวตครับ

ความคิดเห็นที่ 56 (0)
คนเล่าเรื่อง วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 21.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/daniel

ขอบพระคุณมากครับสำหรับธรรมะที่นำมาแบ่งปันกัน อันที่จริง คนในบ้านเมืองเราทุกวันนี้ได้ละทิ้งธรรมะเหล่านี้ไปหมด หันไปหาอธรรมที่ตรงกันข้ามกับธรรมะเหล่านี้ แล้วก็อย่างที่เห็นครับ บ้านเมืองกำลังจะลุกเป็นไฟอยู่แล้ว
ส่วนตัวผมนั้นพยายามตัดหรือลดนิวรณ์ 5 ให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อชีวิตที่มีความสุขแท้จริง และผมเชื่อว่า เราสามารถหาความสงบและศึกษาธรรมะได้โดยไม่ต้องบวชเรียนอะไร เราเรียนธรรมะในฐานะฆราวาสก็คงได้ผลดีไม่แพ้กันครับ
ในโอกาสนี้ ผมก็ขอแผ่กุศลจากจิตที่สงบ ปราศจากนืวรณ์ 5 เหล่านี้ให้แก่คนทุกผู้เพื่อให้พวกเขาได้สติและวิจารณญาณอันนำมาสู่ความสุขสงบของบ้านเมือง และขอให้บล็อกเกอร์ทุกๆ ท่านโปรดอธิษฐานและเผยแผ่กุศลจากจิตโดยทั่วหน้ากัน ดีไหมครับ

ความคิดเห็นที่ 55 (0)
Mothemon วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 20.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Mothemon

เข้ามารับฟังธรรมทานค่ะ
ของม้อดเจอข้อถีนมิทธะเนี่ย เสร็จเลยค่ะ ง่วงเหงาหาวนอนเนี่ย ประจำเลย

จะเข้ามาตามอ่านเรื่องต่อๆไปนะคะ น่าสนใจมากๆ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 54 (0)
pimahn วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 19.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ สารวัตรเอ๋ - cop guide

สาธุ ขอให้ปัญญาจงเกิดแก่ชาวไทย เช่นกันครับ
ขอให้หูตาสว่าง รู้และเข้าใจเหตุผล รู้ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร
รู้กำจัดกิเลสตัณหา เลิกอาฆาตพยาบาทจองเวรกันได้แล้วครับ
หันมารักกัน สามัคคีกัน หนักนิดเบาหน่อย อภัยให้กัน
เลิกใส่ร้ายป้ายสีกัน เลิกจ้องจับผิดกัน
มุ่งเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
มุ่งเอาความสุขสงบของคนทั้งประเทศเป็นที่ตั้ง
ทุกคน คือ คนไทย ทั้งนั้น อย่าแบ่งเขา แบ่งเรา
พี่น้องเราทำผิด เราก็ควรใจกว้าง ค่อยๆปรับปรุงกันไป
อย่าไปหักพร้าด้วยเข่า หันหน้าคุยกันดีๆ ดีกว่าครับ


คุณ redribbon07

ดีใจนะครับ ที่คุณแวะมาอ่านธรรมะ
ผมเองก็ตัดนิวรณ์ข้อที่ 1 ไม่ได้เลยครับ
ส่วนข้ออื่นๆ ตัดได้ในบางครั้ง บางขณะ เช่นกัน
เป็นเหมือนนำ้ที่ตกตะกอน วันไหนใคร กวน นำ้ก็ขุ่นได้อีก
ยังต้องเฝ้าดูจิตตนไปเร่ือยๆ และหมั่นขัดเกลาจิตใจไปเรื่อยๆครับ

ความคิดเห็นที่ 53 (0)
pimahn วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 19.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ น้ำทะเล - soda

ยังดีครับ ที่ตายก่อน แล้วยังตัดนิวรณ์ 5 ได้
ส่วนผม ตายแล้ว ก็คงยังตัดนิวรณ์ข้อที่ 1 ไม่ได้
ยังคงต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีก เพราะความรัก ความผูกพัน ที่ยังอยากเจอคนที่เรารัก
ยังติดอยู่ในความรัก ความสุข ความสะดวกสบายอยู่ครับ
ยังตัดใจในข้อนี้ ไม่ได้จริงๆ คงต้องบำเพ็ญธรรมต่อไปอีกหลายภพหลายชาติทีเดียวครับคุณ เป๊บซี่ - Pepsi8

สวัสดีครับ พี่เป๊บซี่
ดีใจมากครับ ที่กัลยาณมิตรอย่างพี่เป๊บซี่แวะมาอ่านธรรมะ
ใช่ครับ...นิวรณ์ 5 ถ้าตัดไม่ได้ ก็ไม่บรรลุธรรมได้
ผมตัดได้ทุกข้อ ยกเว้นข้อ 1 ส่วนอีก 4 ข้อนั้น ตัดได้เป็นบางเวลา
เหมือนนำ้ที่ตกตะกอน พอมีอะไรกวนให้ขุ่น ตะกอนก็ทำน้ำขุ่นได้อีก
ยังต้องฝึกจิตต่อไปครับคุณ เจ้าอารมณ์ - pimeiei

สวัสดีครับ คุณพิม
ขอบคุณที่ถามไถ่ทุกข์สุขนะครับ ผมสบายดีครับ เพราะไม่คิดมาก
ไปพักผ่อนมา มีความสุข อยู่บ้านพักผ่อน ก็มีความสุขครับ
ทำงาน ก็มีความสุขไปอีกแบบครับ ชีวิตนี้ยังเป็นประโยชน์ได้ ด้วยการทำงาน
พยายามไม่เป็นคนคิดมากครับ ต้องข่มนิวรณ์ตัดนิวรณ์ให้ได้

ความคิดเห็นที่ 52 (0)
pimahn วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 19.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ nilsamai

นี่ก็เป็นความคิดเห็นแล้วครับ
ผมก็ห่างวัด ไม่ได้เข้าวัดมาเป็นสิบๆปีแล้วครับ
แต่ถึงแม้จะห่างวัด ก็ไม่เคยไกลจากธรรมะเลย
เพราะ...ธรรมะ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ถ้าผมขาดธรรมะ ใจผมคงไม่สงบ
ต้องหมั่นดูจิตตนเอง และ พยายามขัดเกลาจิตใจเสมอ
เหมือนบ้านที่เราต้องคอยปัดกวาดเช็ดถู ทำความสะอาดน่ะครับ
ทำแล้ว ต้องทำอีก ไม่งั้นก็ฝุ่นจับอยู่เรื่อยๆครับ


คุณ Giftyourlife

แวะไปเยี่ยมตามลิ้งค์แล้วครับ
http://www.wechange.in.th
ไว้ว่างๆจะแวะไปสมัครสมาชิกไว้ครับ
ช่วงนี้ ยังยุ่งๆ เพราะเพิ่งกลับมาจากพักร้อนครับคุณ สิริเกตุ - toy3728

สวัสดีครับ คุณ สิิริเกตุ
ดีใจเช่นกันครับ ที่คุณแวะมาเยี่ยมเยียน
นิวรณ์เป็นเรื่องที่ตัดได้ยาก แต่ถ้าตัดได้ ใจก็สุขสงบนะครับ
ผมตัดได้เป็นบางขณะ แต่ข้อ 1 ไม่อยากตัดครับผม เพราะติดอยู่ในสุข
ขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะครับ
ขอให้คุณสิริเกตุมีความสุขมากๆเช่นกัน และขอให้มีสุขภาพดีตลอดทั้งปีนะครับ

ความคิดเห็นที่ 51 (0)
สารวัตรเอ๋ วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 19.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cop-guide
ส - า - ร - วั - ต - ร - เ - อ๋

สาธุ.......ขอให้ปัญญาจงเกิด แก่ คนไทย

ณ ปัจจุบัน เถิด สาธุ

ความคิดเห็นที่ 50 (0)
redribbons07 วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 19.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07

ได้สาระธรรมค่ะ

สำหรับนิวรณ์ 5 นี้ก็มีในบางเรื่อง ในบางครั้ง ก็พยายามตัดค่ะ

ขอบคุณค่ะ

+1 vote

ความคิดเห็นที่ 49 (0)
น้ำทะเล วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 19.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soda
เ พ ร า ะ พี่ เ ป็ น พี่ ... ที่ ... ว่ า ง เ ป ล่ า 

soda คงตายก่อนอ่ะคับ ... ที่จะตัดนิวรณ์ 5
แหะแหะ โห ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
มันยากนะคับ

ความคิดเห็นที่ 48 (0)
เป๊ปซี่ วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 18.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Pepsi8

....นิวรณ์ 5 เป็นเรื่องสำคัญครับ....

....หากกำจัดไม่ได้ ก็ไม่ถึงทางธรรม....

ความคิดเห็นที่ 47 (0)
เจ้าอารมณ์ วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 18.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimeiei
http://www.jaoarom.com

สภาพการณ์ช่วงนี้
ต้องใช้ธรรมะข่มจิตใจให้เยอะ ๆ ค่ะ
คุณพิมานสบายดีนะคะ
ไปพักผ่อนมาคงมีความสุขมากมาย

ความคิดเห็นที่ 46 (0)
nilsamai วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 18.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nilsamai
.

แสดงความคิดเห็นไม่ถูกค่ะ เป็นพวกห่างวัด แต่รักสงบค่ะ

ความคิดเห็นที่ 45 (0)
Giftyourlife วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 17.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/giftyourlife

ปลูกบ้านใหม่
อย่างเจอเพื่อนเก่า..ครับ
............
http://www.wechange.in.th
............

ความคิดเห็นที่ 44 (0)
สิริเกตุ วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 16.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/toy3728

สวัสดีค่ะ...ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมนะคะ...ขอให้มีความสุขในชีวิตครอบครัวมากๆนะคะ...อืม...ผ่านยากจังนะคะในแต่ละข้ออ่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 43 (0)
pimahn วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 16.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ สดายุ - sdayoo

สวัสดีครับ คุณ สดายุ

ใช่ครับผม... เวลาหาย ก็หายไปพร้อมกัน
เวลากลับ ก็กลับมาพร้อมกัน

ดีใจครับ ที่คุณสดายุแวะมาอ่านธรรมะที่บ้านผม
และร่วมแสดงความคิดเห็นไว้

"ปัญญา" เป็นแสงสว่างให้บรรลุธรรม
"ศรัทธา" เป็นเพียงแรงกระตุ้นให้อยากปฏิบัติธรรม
แต่ไม่อาจบรรลุธรรมได้ถ้าขาดปัญญา

ทุกข์เป็นเหตุให้เกิดศรัทธา
เพราะว่า สุขนั้น ทำให้คนเรา ติดใจ และไม่คิดเรื่องอื่น นอกจากเสพย์สุข
เมื่อเจอความทุกข์ เจอปัญหา คนเราจึงเริ่มคิดหาทางให้พ้นทุกข์
แต่คงไม่มีใคร อยากหาทางให้พ้นสุขนะครับ

คำว่า "สมาธิ" ของผม ไม่ได้หมายถึง การนั่งหลับตา
ผมไม่เคยนั่งหลับตาเลยครับ
Do one thing at one time. คือ การทำสมาธิของผมครับ

มรรค 8 นั้น รวม ศีล สมาธิ ปัญญา ไว้
มรรคมีองค์แปด สามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้เป็น ศีล สมาธิ ปัญญา
▪ข้อ3-4-5 เป็น ศีล (สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ)
▪ข้อ6-7-8 เป็น สมาธิ (สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ)
▪ข้อ1-2 เป็น ปัญญา (สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ)
ข้อที่เป็น "สมาธิ" ไม่ได้กล่าวถึงการหลับตาแม้แต่น้อยเลย

การใช้สมาธิของผม มุ่งเน้นไปที่การเอาใจจดจ่อเป็นสมาธิอยู่กับการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

วิชชา 8 นั้น ตรงกับอภิญญา 6, วิชชา 3, วิปัสสนาญาณ 9
ก่อนที่จะเข้าใจ วิชชา 8 ต้องเข้าใจในเรื่องอื่นๆเช่น
มรรค 8, นิวรณ์ 5, สภาวธรรม 2, ขันธ์ 5, อวิชชา 8, อาสวะ 4,
ปฏิปทา 4, ญาณ 3, ฌาน 4, เจตสิก 52
ก่อนครับ จึงจะพอทำความเข้าใจเรื่องวิชชา 8 ได้
และถ้าได้วิชชา 8 แล้ว นอกจากจะได้อิทธิปาฏิหารย์แล้ว ก็บรรลุนิพพานได้อีกด้วยครับ
เพราะข้อที่ 8 คือ ทำอาสวะให้สิ้นไป เมื่ออาสวะสิ้นไปแล้ว ก็หลุดพ้น

ความคิดเห็นที่ 42 (0)
pimahn วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 16.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ dekkid - reading

ดีใจมากครับ ที่คุณ dekkid จะเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
สาธุ ขอให้เจริญในธรรมนะครับ


คุณ ก้อนหินรูปหมู - piglet22

ดีใจครับ ที่น้องก้อนหินรูปหมู จะพยายามฝึกจิตให้ปราศจากนิวรณ์
ขอให้เจริญในธรรมครับ
ผมเองก็ตัดนิวรณ์ข้อที่ 1 ยังไม่ได้หรอกครับ เพราะไม่อยากตัดน่ะ
ยังติดอยู่กับความรัก ความสุข ความสะดวกสบายอยู่ครับ

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
pimahn วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 16.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ เจ้าชายเย็นชา - aiem

ยินดีครับ
เหตุเกิดที่ใจ ต้องดับที่ใจครับ
เริ่มจากใจทุกอย่างเลยจริงๆคุณ Canary - ajhara

สวัสดีครับ คุณ Canary
ดีใจเช่นกันครับ ที่แวะมาอ่านธรรมะ
ถ้ารู้ทันนิวรณ์ 5 แล้วพยายามดับให้ได้ เหตุเกิดที่ใจ ต้องดับที่ใจครับ
รู้ให้ทันจิตตนเอง ยามโกรธให้รู้ว่าโกรธ แล้วพยายามดับความโกรธเสียด้วยการให้อภัย
ยามวิตกกังวลอะไร ก็ให้รู้ว่าเราเป็นกังวล แล้วพยายามดับความกังวลเสีย
ด้วยการปล่อยวาง หากปัญหานั้น เราแก้ไขได้ เราก็แก้ไป หากแก้ไขไม่ได้
ก็ต้องยอมรับว่า ต้องเป็นเช่นนั้น ก็จะตัดความกังวลได้นะครับ
แต่ผมตัดนิวรณ์ข้อที่ 1 ไม่ได้ เพราะยังติดอยู่กับความรัก ความสุข ความสะดวกสบายอยู่ครับคุณ officemom

ดีใจครับ ที่คุณแวะมาอ่านธรรมะ
และเห็นว่า เป็นเรื่องง่าย ที่พอจะเข้าใจได้
ผมก็เขียนจากความเข้าใจของตนเอง ไม่ได้ใช้ภาษาธรรมะที่ยากๆน่ะครับ

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
pimahn วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 16.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ sanke

ยินดีครับ เราเป็นเพื่อนบ้านกัน
ไปมาหาสู่กันได้เสมอ จะแวะไปเยี่ยมเยืยนเสมอนะครับ
ยินดีสนทนาธรรมด้วยครับคุณ mr taweesak

สวัสดีครัับ คุณทวีศักดิ์
ใช่ครับ พิมานกับเชษฐา เป็นสองคนในร่างเดียวกัน
ไปพร้อมกัน ก็กลับพร้อมกันครับ
รอนิดนะครับ เชษฐาจะโพสต์ภาพให้ชม ถ่ายภาพมาประมาณ 4,000 รูป ครับ
เป็นภาพเดินป่า ภาพในชนบท ลำธาร น้ำตก ทะเลสาบ ล่องเรือ และ ในเมืองครับ


คุณ สุรศักดิ์ - surasakc

อนุโมทนาครับท่าน ใจสงบ จิตว่าง ก็ปราศจากนิวรณ์นะครับท่าน

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
pimahn วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 15.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ Je@b - wujira

สวัสดีครับ คุณเจี๊ยบ
ใช่แล้ว....พิมานกับเชษฐา ต้องไปด้วยกันเสมอครับ
สองคนในร่างเดียวกัน..
ธนันท์ก็คงคิดถึงคุณเจี๊ยบเหมือนกันนะครับ
ส่วนเรื่อง "ทำดีที่สุด" หรือ "คิดอย่างดีที่สุด"
มาตรฐานของแต่ละคนนั้นต่างกันครับคุณเจี๊ยบ
สิ่งที่ดีที่สุดของเรา อาจเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่สุดของเขาก็ได้
สิ่งที่ดีที่สุดของเขา อาจไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีตามมาตรฐานของเราก็ได้
ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพและมาตรฐานของความคิดของแต่ละคนนะครับคุณ MrTote

ดีใจครับ ที่คุณโต๋เต๋มาร่วมอนุโมทนาในธรรมทาน
ผมเองก็เป็นฆราวาส ไม่หวังนิพพาน เพราะยังติดอยู่ในนิวรณ์ข้อที่ 1
ยังอยากเวียนว่ายตายเกิดและได้ผูกพันกับทุกคนที่เรารักครับ


คุณ ดินเดินทาง - din travel

สวัสดีครับ น้องดินเดินทาง น้องสาวที่แสนดี
ยังไงๆ พยายามเฝ้าดูจิตเรา อย่าให้นิวรณ์เข้ามาจับ
แม้เป็นเรื่องยาก แต่ถ้าฝึกบ่อยๆ ก็กำจัดนิวรณ์ได้บางข้อนะครับ
พักร้อน มีความสุข ตอนนี้ ก็ยังพักร้อนอยู่ที่บ้านครับ
สัปดาห์หน้า จึงจะไปเริ่มทำงานอีก
ขอบคุณน้องดินฯที่ถามถึงครอบครัว
ทุกคนสบายดี เหมือนเดิมครับ
ลูกสาวยังไม่เปิดเทอม วันนี้จะไปพักร้อนต่อกับครอบครัวของเพื่อน
เดินทางไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์ต่ออีกครับ

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
pimahn วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 15.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ rakmananya

สวัสดีครับ ท่านรักษ์
สาธุครับ
ผมชอบศึกษาธรรมครับท่าน
พยายามควบคุม กำจัดนิวรณ์ทุกวัน
แต่ก็มีหลุดบ้างครับ เมื่อเจอสิ่งเร้า สิ่งกระตุ้น
เหมือนนำ้ที่ตกตะกอน เมื่อมีคน กวน ก็ขุ่นได้อีกครับ
ยังคงต้องหมั่นฝึกดูจิตตนเอง และ ควบคุมให้ได้ครับ
ขอบคุณสำหรับโหวตนะครับท่าน


คุณ Patong

ขอให้หายเหนื่อยเร็วๆนะครับ
ใครๆก็พักร้อนได้นะครับ อยู่ที่ใจ ถ้าอยากพัก ก็พัก ปล่อยวางเรื่องอื่นๆให้หมดคุณ Supawan

"หิริ โอปตัปปะ" เป็นธรรมคุ้มครองโลกครับ
ทุกฝ่ายควรจะมีธรรมข้อนี้ จะไม่เกิดความวุ่นวายยุ่งยากอย่างที่เป็นอยู่นะครับ

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
pimahn วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 15.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ theeratatt - thebier

ดีใจครับ ที่ทราบว่าคุณธีรทัต จะทบทวนธรรม
ธรรมะ ทำให้ใจสุขสงบได้ครับ ด้วยเหตุนี้ ผมจึงชอบศึกษาธรรมครับ


คุณ ภูผาน้ำฝน - augustrain

ผมก็เช่นกันครับ มีนิวรณ์ 5 เช่นกัน แต่กำจัดเสียได้ในบางขณะ
ยกเว้นข้อที่ 1 กำจัดไม่ได้เลย ยังติดอยู่กับความสุข ความสะดวกสบาย และ ความรักคุณ Cat@ - catadler

สาธุครับ

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
สดายุ... วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 15.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sdayoo

สวัสดีครับ...
เวลาหายไปก็หายไปพร้อมกัน....
คงกลับมาพร้อมกันนะครับ....อิๆๆ

ดีครับ...พูดเรื่องพื้นฐานแบบนี้
การพัฒนาทางด้านจิตใจมันมีลำดับก่อนหลัง
อยู่แหละครับ

ศีลมี..สมาธิจึงเกิด
สมาธิมี...ปัญญาจึงเกิด
และมีแต่ปัญญาเท่านั้นที่อาจแทงทะลุข้อธรรม
จนพาจิตสู่วิมุติภาวะได้...ไม่ใช่ศรัทธา

แต่แปลกที่..ทุกข์กลับเป็นเหตุให้เกิดศรัทธา

โดยส่วนตัวผมไม่เชื่อว่า....
คนเรา..ที่ทำมาหากินอยู่โดยไม่ได้ตระหนัก
หรือสำนึกเข้มงวดจิตตนเองเรื่องถือศีล...
แล้วอยู่ๆจะมานั่งหลับตา
ทำสมาธิแล้วจิตจะเป็นสมาธิไปได้...

ยิ่งประเภทหลับตาสักพักแล้วเห็นโน่นเห็นนี่
ตามเสียงชี้นำที่เบานุ่มทุ้มของพระผ่านระบบกระจาย
เสียงแล้วด้วยนั้น....เข้าใจว่าเป็นภาวะอุปาทานจิต
เหมือนเรานั่งมองทีวี..แต่เมื่อจิตนึกไปถึงสาวสวยข้างบ้าน
จอทีวีฉายอะไรอยู่..นั่นย่อมมองไม่เห็นแล้ว
จนกว่าจะมีใครมาโดนตัว

คล้ายภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์...
ที่เมื่อทิ้งไว้สักพักจะขึ้นเป็น ภาพที่ตั้งเอาไว้
จนขยับเมาส์นั่นแหละมันถึงจะหายไป

ภวังคจิตในขณะนึกเรื่องใดๆก็เหมือนกัน
คงเป็นจิตนาการภาพของคนนั้นๆมากกว่า

อาการหลับตาสักพักแล้วเห็นโน่นเห็นนี่
เป็นกันมากในหมู่คนไทย....

ผมเคยได้ยินแต่
อภิญญา 6....ตรงนี้แหละที่เรียก ฤทธิ์เดช ปาฏิหารย์
พระพุทธองค์บรรลุคุณวิเศษนี้ตั้งแต่ศึกษากับสำนัก
อาฬารดาบส และอุทกดาบส แล้ว เรียกว่าถึงขั้นพระอนาคามี แล้วทีเดียว แต่ไม่บรรลุอรหันต์
เพราะขาดเรื่องสุญญตา หรือ อนัตตา อันเป็นยอดสุด
จึงต้องทรงออกเสาะหาวิถีปฏิบัติของพระองค์เอง

วิชชา 3
มรรคมีองค์ 8
โพธิ์ชงค์ 7

ยังไม่เคยได้ยิน วิชชา 8 เลยครับ
แล้วจะมาติดตามตอนต่อไปครับ

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
dekkid วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 13.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/reading

ขอมาเรียนรู้ค่ะ ยังต้องฝึกฝนอีกเยอะ
และต้องฝึกปฏิบัติค่ะ

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
ก้อนหินรูปหมู วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 12.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/piglet22

แหะ แหะ มีอยู่เยอะเลยค่ะ
จะพยายามฝึกจิตใจนะค่ะ
ขอบคุณที่แนะนำค่ะพี่

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
เจ้าชายเย็นชา วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 11.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aiem

ทุกอย่างเริ่มต้นจากใจเรา

ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
Canary วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 09.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ajhara

สวัสดีค่ะ ดีใจค่ะที่แวะมาเยี่ยมเยียนกัน
นิวรณ์ 5 นี่แหละค่ะ ที่ทำให้ดิฉันเป็นทุกข์ หรือ เครียด
ปัจจุบันก็พยายามอ่านศึกษาธรรมะ อยู่ค่ะ (ระดับอนุบาล)

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
officemom วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 08.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/officemom
officemom ชอบเล่าเรื่องสนุกๆ 

สมัยเด็ก เรียนไปท่องไปจนคล่องปาก ก็ไม่ได้เข้าใจว่ามันคืออะไร พอได้มา ดำเนินชีวิต จริงๆ ได้พบประสบปัญหาจริงๆ แล้ว จึงได้รู้ว่า ความยุ่งยากทั้งหลายทั้งปวง มันก่อเกิดจากเหตุเหล่านี้เอง

ขอบคุณคุณพิมานที่ได้ทำเรื่องยากๆ ให้ง่ายๆ สำหรับดิฉันนะคะ อย่างนี้เขาเรียกว่า คุณพิมานกำลังปฎิบัติ "ธรรมทาน" ใช่ไหมคะ

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
sanke วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 08.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sanke
คุณแม่ทุบโต๊ะ..เปรี้ยง ! เปรี้ยง ! เปรี้ยง

ขอบคุณครับ...และผมขออนุญาต Add ชื่อคุณ Pimahn เป็นเพื่อนธรรมเช่นกัน...ปล.ถ้าคุณPimahnมีโอกาสไปทำบุญที่..วัดอโศฯ,วัดหลวงปู่เจี้ยะ,วัดธรรมสถิตย์..คงมีโอกาสได้สนทนาธรรมกันครับ.

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
mr_taweesak วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 07.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mrtaweesak
http://www.taweesak.in.th        บล๊อกของฉัน

ขอต้อนรับ คุณพิมาน/คุณเชษฐา กลับมาจากพักร้อนครับ

สำหรับคุณพิมาน ทำให้เราไม่ได้อ่านเรื่องราวที่เป็นแง่คิดเกี่ยวกับชีวิตที่ดีๆ และอ่านได้ง่ายๆ เพราะได้ประมวลไว้ให้แล้ว

สำหรับคุณเชษฐา ทำให้เราไม่ได้ชมภาพสวยงามจากสถานที่ต่างๆ ไปหลายสัปดาห์ แต่ผมเชื่อว่าคุณเชษฐาได้ภาพบันทึกมาจากช่วงพักร้อน มาให้ได้ชมอย่างแน่นอนเลยครับ จะรอชมภาพนะครับ


ความคิดเห็นที่ 28 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 07.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

ผมขอเพียงให้มีใจสงบ จิตว่าง เป็นพอแล้วครับ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
Je@b วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 07.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wujira


สวัสดีค่ะ พี่ ....


พักร้อนยาวเลยนะคะ หายไปพร้อม ๆ กับคุณ chedtha เลย ... :)

ว่าแต่ ไปเที่ยวด้วยกันป่ะเนี่ย ^ - ^พักทีนึง ... คุ้มดีจังนะคะ ... ว่าแต่เริ่มคิดถึง ธนันท์ แล้วอ่ะค่ะ พี่ :)

.....................

" ทำอย่างดีที่สุดในส่วนที่เราจะทำได้ "

อยากขอเติมอีกนิดว่า ... การทำดีที่สุด ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ไม่ทำให้คนอื่น ๆ

เดือดร้อนด้วย ... อย่าคิดและทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุด จากมุมมองของ

ตัวเองคนเดียว ...


การมองภาพรวม คือ สิ่งที่เป็นตัวตัดสินด้วยว่า ... สิ่งที่เรียกว่า ทำดีที่สุดนั้น

เกิดมาจาก การคิดอย่างดีที่สุด ... ด้วยหรือเปล่า


ใช่มั้ยอ่ะคะ พี่ :)

คิดถึงเช่นกันค่ะ ... ขอบคุณที่แวะมาทักทายกันนะคะ \\ ^ 0 ^ //

.....................

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
MrTote วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 07.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/MrTote
MrTote : OK Nature - Save Nature, Save Life! - นายโต๋เต๋


อนุโมทนาในผลบุญที่นำธรรมะมาเผยแผ่ครับ!

ผมคงขอแค่ฆราวาสธรรมครับ คงไม่หวังถึงนิพพาน เอาแค่วัน ๆ รักษาศีล ๕ ได้ก็พอใจแล้วคร้าบ!

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
ดินเดินทาง วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 07.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/din-travel


สวัสดีค่ะ พี่พิมาน
นิวรณ์ 5 (hindrances)
อกุศลธรรมที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองและทำให้ด้อยปัญญา
น้องดินเจอ นิวรณ์ 5 ก้อ ตายแล้ว..หุหุ
มันอยากนะค่ะพี่..
ไปพักร้อนมาสนุกมัยค่ะ
พี่สาวและน้องสบายดีน๊า
คิดถึงพี่ชายที่แสนดีเสมอค่ะ
ดินเดินทาง

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
rakmananya วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 07.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rakmananya

ธรรมสวัสดีครับ

พักแล้วได้ธรรมกลับมาด้วย

นับเป็นการพักที่แสนคุ้มครับ...

ขอร่วมอนุโมทนากับการเผยแผ่พระธรรม....

จะมาร่วมรับธรรมอย่างสมำเสมอ...

.........

นิวรณ์ ทั้ง ๕ คือ ธรรมที่คอยกั้นขวาง มิให้ผู้ปฏิบัติฝ่าด่านไปสู่ความรู้แจ้ง หรือบรรลุธรรมได้....เขาใจลักษณะแต่ละอย่างของนิวรณ์ และเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตน เมื่อถูกนิวรณ์แต่ละอย่างรบกวน ด้วยสติที่รู้และตื่นตลอด คือแนวทางที่ถูกต้อง...
........

จะรอคอยอ่านตอนต่อไปครับ

+1 สำหรับพระธรรมอันเป็นเครื่องเตืนใจในยามทุกอย่างกำลังอลหม่านครับ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
Patong วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 07.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Patong

อิจฉาจังได้พักร้อน...ตอนนี้ Patong พักเหนื่อยค่ะ... กำลังเข้าบ้านเหมือนกัน

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
Supawan วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 06.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

อยากให้ผู้ที่มีความขัดแย้งกันทุกฝ่ายในบ้านเมืองเวลานี้ ในจิตใจมีธรรมะอย่างแท้จริง ..

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
theeratatt วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 06.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thebier

ท่าทางผมจะต้องทบทวนธรรมกันยกใหญ่ครับ

เรียนตามตรงครับ ตั้งแต่ผมตัดสินใจไม่มีศาสนาแล้วผมก็ไม่เคยอ่านธรรมเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
ภูผาน้ำฝน วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 05.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/augustrain
Into each life some rain must fall.

มีนิวรณ์ครบทุกตัว
สลับไปสลับมาค่ะ
เห็นด้วยค่ะว่าความสุขสงบ
ต้องเริ่มในใจเราก่อน
ชีวิตจะมีความสุขได้
เมื่อเราเข้าใจในธรรม
เจริญยิ่งๆในธรรมเช่นกันนะคะ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
Cat@ วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 03.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha


ขออนุโมทนา

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
pimahn วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 01.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ sanke

สวัสดีครับ

ผมไม่ได้รู้สึกโกรธ หรือ ไม่พอใจอะไรเลยครับ กับความคิดเห็นของคุณ
ถามอะไรมา ผมก็ตอบไป ตามประสาผมน่ะครับ
ยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนบ้านใหม่นะครับ
ผม Add คุณไว้เป็นเพื่อนบ้านกันแล้ว


คุณ kunlek

สวัสดีครับ พี่เล็ก

เที่ยวสนุกจนไม่อยากกลับมาทำงานอีกเลยครับพี่เล็ก นี่แหละ นิวรณ์ข้อที่ 1
ที่ผมยังละไม่ได้เลย ไว้มีเวลา ผมจะเชิญพี่เล็กมาชมภาพที่ไปเที่ยวมานะครับ
ดีใจที่พี่เล็กแวะมาอ่านธรรมะ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
pimahn วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 01.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ komyos - youngmomy

สวัสดีครับ คุณน้อย

ธรรมะเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันสำหรับผมครับ
ขาดธรรมะไม่ได้เลย ต้องคอยหมั่นขัดเกลาจิตใจเสมอ ไม่ปล่อยให้กิเลสครอบงำ
ไม่งั้น....ผมไม่มีความสุขสงบ มักหงุดหงิดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ กับคนนั้นคนนี้
ได้ธรรมะนี่แหละครับ ที่ทำให้มีความสุขสงบได้ทุกวัน
หมั่นเตือนตนเองเสมอ เฝ้าดูจิตตนเองเสมอ พยายามไม่เผลอปล่อยใจให้โกรธใครเลย
นิวรณ์ข้อที่ 1 ผมทำไม่ได้ครับ ยังยึดติดกับความสุขทางโลกและความสะดวกสบายอยู่ครับ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
pimahn วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 01.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ kunlek

ทำยากครับพี่เล็ก ผมทำได้บางข้อ และ บางขณะครับ
แต่ถ้าทำได้ทุกข้อ คงยากมากๆ โดยเฉพาะข้อ 1 ทำไม่ได้เลย
ยังยึดติดอยู่กับความสุข ความสะดวกสบายอยู่ครับ พี่เล็ก
ส่วนข้ออื่นๆ ทำได้ทุกวันละครับ นานๆก็จะหลุดซะที แต่ฝึกจิตทุกวัน
พยายามให้ตะกอนนอนก้นเสมอครับ ถ้ามีใครกวน น้ำก็ขุ่นอีก


คุณ ครีจู - Toe

ธรรมคุ้มครองประเทศ หรือ ธรรมคุ้มครองโลก ให้ผ่านพ้นวิกฤติไปได้ ได้แก่
ธรรมที่ช่วยให้ประเทศ และ โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เดือดร้อน วุ่นวาย สับสน
(virtues that protect the world)
1. หิริ (moral shame, conscience) คือความละอายใจต่อการทำความชั่ว
2. โอตตัปปะ (moral dread) คือ ความเกรงกลัวต่อความชั่ว
ถ้าทุกฝ่าย ต่างรู้จักละอายแก่ใจ ไม่จองล้างจองผลาญ อาฆาตพยาบาทต่อกัน
ไม่กระทำการหยาบคายก้าวร้าวรุนแรงต่อกัน ประเทศชาติก็คงมีความสงบได้


คุณ Nozz - nozzila

สาธุ ครับ
ดีใจที่มาอ่านนะ


คุณ อาโป - agile

สวัสดีครับ คุณ อาโป

ผมไม่ถนัดภาษาบาลีเลยครับ ขอบคุณที่แปลให้ด้วย
"ปัญญา" เป็นสิ่งที่นำทางชีวิตผมเสมอ
ไม่ว่าจะทำอะไร ต้องใช้ปัญญา พิจารณาไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนเสมอครับ
ขอบคุณที่ส่งลิ้งค์ ธรรมะ มาให้นะครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
sanke วันที่ : 28/08/2008 เวลา : 21.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sanke
คุณแม่ทุบโต๊ะ..เปรี้ยง ! เปรี้ยง ! เปรี้ยง

สวัสดีครับ...ก่อนอื่นผมต้องขอโทษจริงๆ ผมไมมีเจตนาที่จะประมาทธรรมใดๆทั้งสิ้น เพราะกลัวโทษขอการประมาทธรรม(ที่เขียนไปก็เขียนไปเรื่อย..ครับและไม่ต้องการคำตอบ)
ผมแค่ลองเอากิเลสของผม..ไปล่อปลาใหญ่...เมื่อคุณPimahnได้อ่านแล้ว..รู้สึกไหมครับว่ามีปลาตัวใหญ่ขนาดไหนมันติดเบ็ด....ใช้ปัญญาจัดการเลยครับ..แต่ถ้าอ่านแล้ว...เกิดความสงสารในความทึบหนาปัญญาของผม..ก็กรุณาอดโทษด้วยนะครับ...ผมไม่มีเจตนาทางร้ายใดๆทั้งสิ้น...เพียงแต่ชื่นชมเวลาเห็น..คนปฏิบัติ...กิเลสมันแยบยลครับ..มันอยู่ได้แม้นกระทั้งในธรรม(ที่เราคิดเองว่ามีในเรา)....สวัสดีครับ (ผมหวังว่าคุณ Pimahn จะให้อภัยผม )

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
kunlek วันที่ : 28/08/2008 เวลา : 21.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kunlek
ไม่มีอะไรเป็นของเรา แม้แต่ตัวเราเอง

สวัสดีค่ะ พักร้อนหลายวันเลย เที่ยวสนุกมั้ยคะ ดีจังเลยได้เที่ยวหลายวัน เป็นการผ่อนคลายที่ดีมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
komyos วันที่ : 28/08/2008 เวลา : 21.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/youngmomy
อยู่กับสิ่งที่มี..ไม่ใช่สิ่งที่ฝัน..

สวัสดีเจ้า..วันนี้ออกไปธุระเพิ่งปิ๊กเข้าบ้านเจ้า

ยินดีต้อนฮับปิ๊กบ้านเจ้า..

ข้าเจ้ากับธรรมะ ดูช่างห่างไกล๋เหลือเกินเจ้า

ทุกวันนี้ เข้าวัดเข้าวาทำบุญทำทาน ทำสมาธิ เมื่อเวลาเอื้ออำนวย..ก็ทำหื้อใจ๋เป็นสุข..

นิวรณ์ 5 ข้าเจ้าก็คงปฎิบัติได้บ่ครบทุกข้อ..ยังอยู่และวุ่นวายกับทางโลกอยู่เจ้า..

ยังอยากเหมือนกั๋นตี้จะกำจัดนิวรณ์ 5 หื้อพ้นไปจากตั๋วเองแต่ก่อคงต้องฝึกและใจ้เวลาแห๋มนักเจ้า..

ขอบคุณธรรมะและข้อคิดดีๆตี้นำมาเผยแพร่เจ้า

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
kunlek วันที่ : 28/08/2008 เวลา : 21.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kunlek
ไม่มีอะไรเป็นของเรา แม้แต่ตัวเราเอง

จะพยายามทำจิตให้ปราศจาก นิวรณ์ 5 ค่ะ แต่ต้องมีสักข้อในทุกวันล่ะค่ะ

ทำยากนะคะ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ครีจู วันที่ : 28/08/2008 เวลา : 19.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Toe
CreeJU...  แม้เท้าเปล่าเปลือย แต่ในใจไม่เปลือยเปล่า

อยากได้ธรรมคุ้มครองประเทศ ให้ผ่านพ้นวิกฤตในตอนนี้ค่ะ
บ้านเมืองไม่พัฒนา มั่วแต่ทะเลาะกัน

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
Nozz วันที่ : 28/08/2008 เวลา : 17.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nozzila
:A40: คืออะไร หาคำตอบได้ที่http://www.oknation.net/blog/nozzila/2008/04/25/entry-1

สาธุ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
อาโป วันที่ : 28/08/2008 เวลา : 17.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป


โยคา เว ชายเต ภูริ
อโยคา ภูริสงฺขโย
เอตํ เทฺวธาปถํ ตฺวา
ภวาย วิภวาย จ
ตถตฺตานํ นิเวเสยฺย
ยถา ภูริ ปวฑฺฒติ
แปลว่า ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะ
ประกอบ, เสื่อมสิ้นไปก็เพราะไม่ประกอบ,
รู้ทางทั้งสองของความเกิด ความเสื่อม
แห่งปัญญาแล้ว. ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ด้วย
ประการใด ก็พึงตั้งตนไว้ด้วยประการนั้น
ดังนี้.
............
http://agile3.spaces.live.com/files/
วรรธนะในธรรม..ขอรับ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
pimahn วันที่ : 28/08/2008 เวลา : 16.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ peace corner - writtaholic

สุขทุกข์อยู่ที่ใจเราเองครับ
ขอให้มองบ้านเมือง เพียงรับรู้ว่า เกิดอะไรขึ้น
แต่อย่าเอาอารมณ์ทุกข์ร้อนเข้าไปจับ
อย่าไปกังวลเลยครับ เพราะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น
ทำ ในสิ่งที่เราทำได้ อย่างดีที่สุด

เบนความสนใจไปเรื่องอื่นบ้างนะครับ
อย่าหมกมุ่นกับเรื่องปัญหาบ้านเมืองที่อยู่นอกเหนืออำนาจการแก้ไขของเรา

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
pimahn วันที่ : 28/08/2008 เวลา : 16.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ sanke

1. ผมไม่ใช่สัพพัญญูครับ ไม่สามารถรู้เองได้
แต่เป็นเพราะศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าครับ ก็เรียนรู้เอา
แต่ไม่ได้ลอกใครมาครับ ศึกษาแล้ววิเคราะห์
เขียนด้วยการกลั่นกรองออกมาจากความคิดตัวเอง จากความเข้าใจของตัวเอง

2. ตัดนิวรณ์ 4 ข้อได้ แต่นิวรณ์ข้อที่ 1 ตัดไม่ได้ครับ
ส่วนนิวรณ์ข้อ 2 ตัดได้ ด้วยการรู้ทันจิตตัวเอง ยามที่รู้สึกโกรธ ก็ให้มีสติ
รู้ว่าโกรธ ก็ต้องรีบดับ ด้วยการให้อภัย และ ฝึกตัวเองให้โกรธช้า อภัยเร็ว
นิวรณ์ข้อ 3 ตัดได้เพราะ ตัวเองเป็นคนขยัน อุตสาหะ มีพลังมาก
เอาเป้าหมายตั้งไว้ และ ทำไป โดยไม่ย่อท้อ ก็เลยไม่ค่อยเกียจคร้าน หรือท้อแท้หรอกครับ
นิวรณ์ข้อ 4 เป็นคนเข้าใจชีวิต รู้ว่า ผลทั้งหลายย่อมมีมาแต่เหตุ
ถ้าเราทำเหตุไว้ดี เราจะไปกังวลอะไร ผมไม่วิตกกังวล เพราะเข้าใจโลกธรรม 8 ครับ
นิวรณ์ข้อ 5 ผมเป็นคนเด็ดขาด โดยธรรมชาตินิสัย ไม่ลังเล
หากไม่เข้าใจอะไร จะซักถาม หรือค้นคว้า จนกว่าจะได้คำตอบที่ตัวเองพอใจ
ฉะนั้น จึงค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ลังเลหรอกครับ

3. ข้อนี้ ผมไม่เข้าใจคำถามนะครับ ว่าคุณถามเรื่องอะไร
อะไรจริง ช่วยตั้งคำถามให้ชัดเจนกว่านี้หน่อยนะครับ

4. คนเรามีความรู้ความเข้าใจ ก็มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้นะครับ
ผมไม่ได้สอนใคร เพียงนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียนมา มาเผยแพร่ต่อน่ะครับ
แต่ในการปฏิบัติ ผมยอมรับว่า...ผมปฏิบัติได้แค่นี้ การตัดนิวรณ์ ตัดได้เป็นบางขณะ
เหมือนการทำน้ำให้ตกตะกอน แต่ตะกอนยังนอนก้นอยู่
เมื่อมีสิ่งเร้า นำ้ก็ขุ่นได้อีก นิวรณ์ก็เกิดได้อีก ยังคงต้องฝึกจิตกันต่อไปครับ
ผมยังไม่เป็นสัพพัญญู ยังไม่ตรัสรู้ ยังไม่นิพพาน ก็เลยยังตัดนิวรณ์ทั้งหมดไม่ได้
และผมมีครอบครัว มีความรัก มีความผูกพัน ผมยังไม่อยากจากครอบครัวไป
และยังติดอยู่ในความสุขอยู่ด้วยครับ ละ นิวรณ์ข้อ 1 ไม่ได้

5. ผมเป็นคนไม่โกหกตัวเอง และไม่โกหกผู้อื่น
ผมพูดในสิ่งที่ผมคิด ในสิ่งที่ผมรู้ ในสิ่งที่ผมรู้สึก
ไม่มีเจตนาโกหกหลอกลวงใคร และรู้ตัวครับ ว่าทำอะไร เพื่ออะไร
ผมตัดนิวรณ์ไม่ได้ ผมก็บอกว่าตัดนิวรณ์ข้อ 1 ไม่ได้
แต่ข้ออื่นๆ ผมฝึกมาเยอะแล้ว และตัดได้เป็นบางขณะ
นานๆเผลอสติที ก็วูบโกรธ ขึ้นมาได้บ้าง แต่ก็ดับความโกรธได้เร็ว อย่างที่บอกนะครับ
ไม่ได้อวดตัวว่าดีกว่าใครๆ เพียงอยากถ่ายทอดและเผยแพร่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้น

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
peace-corner วันที่ : 28/08/2008 เวลา : 16.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/writtaholic
"ขอโทษนะ ฉันบินไม่ได้" 

ช่วงนี้ ตื่นเต้นวุ่นวายกับเหตุการณ์บ้านเมือง
แต่หวังว่าท้ายที่สุดจะได้รับความสงบสุขเหมือนกันค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
pimahn วันที่ : 28/08/2008 เวลา : 16.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ ลีโอนิกด์ - artpom

สาธุ ขอให้คุณลีโอนิกด์มีใจสงบนะครับ
ทำใจครับ ทำใจ... อะไรจะต้องเป็นไป คงต้องเป็นไปแน่ๆ
บางสิ่งบางอย่าง ก็อยู่นอกเหนืออำนาจของเรา ที่จะไปควบคุมบังคับได้
แม้ไม่เป็นไปดังใจเราต้องการ เราคงต้องทำใจเราให้สงบให้ได้
แม้ใจไม่สงบ ก็ใช่ว่า จะทำให้อะไรๆดีขึ้นนะครับ


คุณ feng_shui - buzz

ยินดีครับ ที่แวะมาเยี่ยมเยียนกัน


คุณ auguzzy - ratetko

ครับ เป็นเรื่องธรรมดาครับ สำหรับจิตใจของมนุษย์ปกติมีนิวรณ์กันทุกคน
ส่วนคนที่ปฏิบัติธรรม จนใจนิ่ง สงบแล้ว ตัดนิวรณ์ได้บางข้อ และ บางอารมณ์เท่านั้น
เหมือนน้ำที่ตกตะกอน แต่ก็พร้อมที่จะขุ่นได้อีก เมื่อมีสิ่งเร้า

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
sanke วันที่ : 28/08/2008 เวลา : 16.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sanke
คุณแม่ทุบโต๊ะ..เปรี้ยง ! เปรี้ยง ! เปรี้ยง

1. รู้เอง..หรือ...ลอกมา
2. ตัดนิวรณ์ได้เป็นครั้งคราว..ตัดด้วยวิธีไหน
3. วันนี้จริง จริง ได้แค่ไหน...ทำไมไม่สอนแค่นั้น
4. กล้าดียังไง..แค่นิวรณ์.ตัดได้แค่นี้..จะยกนิวรณ์ทั้งแท่งมาสอนได้ยังไง
5. ศีลข้อ มุสา ถ้าถือข้อนี้ไม่ได้ ข้ออื่นก็ด่าง เพราะเริ่มต้นก็โกหกตัวเองแล้ว

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ลีโอนิกด์ วันที่ : 28/08/2008 เวลา : 15.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/artpom

คงต้องทำใจให้มี"นิวรณ์"5 ในยามบ้านเมืองหน้าสิ่วหน้าขานเช่นนี้ที่แบ่งแยกออกเป็น 2 ขั้ว

พยายามทำใจให้"สงบ" ไม่ฟุ้งซ่าน..และภาวนาเผื่อแผ่ให้เพื่อนคนไทย...ด้วย...

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
feng_shui วันที่ : 28/08/2008 เวลา : 15.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

ขอบคุณสำหรับ อรรถาธิบายค่ะ
.
..
.

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
auguzzy วันที่ : 28/08/2008 เวลา : 15.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/raterko
A man can be destroyed but not defeated.

เจอแค่นิวรณ์5 ผมก้อสะดุ้งแล้วครับพี่

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2008 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]