*/
<< มกราคม 2021 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564
Posted by สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ , ผู้อ่าน : 233 , 15:13:22 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัส โควิด 19 ทำให้ต้องเลื่อนการอบรมการเขียนโปรแกรมพัฒนา SOFTWARE  “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร”ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27-29 ม.ค.64 ที่จังหวัดปัตตานีโดย ขอเลื่อนการอบรมออกไป อีก 1 เดือน  กำหนดการ จะประกาศให้ทราบภายหลังในเวปไซด์ของสมาคมฯ  เมื่อสถานการณ์การคิดเชื้อในประเทศดีขึ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศราบชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมในโครงการฯ

รายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมพัฒนา Software

“เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” ปี 2564 ทั้งระดับประถมและมัธยม

ลำดับที่

โรงเรียนประถมศึกษา

จังหวัด

โทร

ลำดับที่

โรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัด

โทร

1

บ้านพะปูเงาะ  

จ.ยะลา    

086-2880214

1.

บ้านน้ำบ่อ 

จ.ปัตตานี     

0879688533

2.

บ้านบาลูกายาอิง

จ.นราธิวาส 

080-1376017

2.

บาเจาะ

จ.นราธิวาส

0813880212

3.

บ้านปงตา

จ.ยะลา

088-3994751

3

บ้านบากง

จ.ปัตตานี

0883951974

4.

บ้านเบญญา

จ.ยะลา

091-0488509

4

ชุมชนบ้านกะมิยอ

จ.ปัตตานี

0840670342

5.

คุรุชนพัฒนา

จ.ยะลา

089-9774184

5

เมืองปัตตานี

จ.ปัตตานี

0820069369

6.

บ้านฮูแตยือลอ

จ.นราธิวาส 

093-5822197

6

ศิริราษฎร์สามัคคี

จ.ปัตตานี

0898786006

7.

บ้านปาแตรายอ

จ.ยะลา

084-3139223

7.

บ้านบางมะรวด

จ.ปัตตานี

0813680635

8.

บ้านทุ่ง

จ.ปัตตานี

089-2971363

8.

บ้านน้ำดำ

จ.ปัตตานี

0872867577

9.

ชุมชนบ้านปาตา

จ.ปัตตานี

098-0283878

9.

ราชประชานุเคราะห์ 40

จ.ปัตตานี

0801461627

10.

บ้านท่าข้าม

จ.ปัตตานี

081-1833044

10.

ศรีวารินทร์

จ.นราธิวาส

0878033128

11.

บ้านควนดิน

จ.ปัตตานี

091-8468640

11.

บ้านหนองแรต

จ.ปัตตานี

0869666563

12.

บ้านท่าพง

จ.ปัตตานี

063-0788086

12.

สตูลวิทยา

จ.สตูล

0945513516

13.

บ้านท่าน้ำ

จ.ปัตตานี

063-8263367

13.

ประตูโพธิ์วิทยา

จ.ปัตตานี

0872869286

14.

ยะหริ่ง

จ.ปัตตานี

084-7494876

14.

บ้านตาบา

จ.นราธิวาส

0878945899

15.

บ้านสระมาลา

จ.ปัตตานี

081-0931100

15.

ราชประชานุเคราะห์ 41

จ.ยะลา

0807010427

16.

บ้านตันหยงดาลอ

จ.ปัตตานี

089-6553934

16.

จันทรฺประภัสสร์อนุสรณ์

จ.ยะลา

0878994398

17.

บ้านจะรัง

จ.ปัตตานี

083-1705128

17.

วังกะพ้อพิทยาคม

จ.ปัตตานี

0950371430

18.

รัชดาภิเษก

จ.ปัตตานี

063-3053899

18.

บ้านบางทัน

จ.ปัตตานี

0892963684

19.

บ้านดาโต๊ะ

จ.ปัตตานี

083-0375592

19.

ราชประชานุเคราะห์ 42

จ.สตูล

0869664808

20.

ชุมชนบ้านตลุโบะ

จ.ปัตตานี

081-2775353

20.

เดชะปัตตนยานุกูล

จ.ปัตตานี

0805407156

21.

อนุบาลควนกาหลง

จ.สตูล

093-6216544

21.

บ้านตะโละหะลอ

จ.ยะลา

0918477012

22.

บ้านตาลีอายร์

จ.ปัตตานี

093-6349228

22.

บ้านหลักเขต

จ.ยะลา

0644759000

23.

บ้านคูระ

จ.ปัตตานี

062-2087189

23.

สายบุรีแจ้งประชาคาร

จ.ปัตตานี

0901806861

24.

บ้านราวอ

จ.ปัตตานี

080-8648089

24.

บูกิตประชาอุปถัมภ์

จ.นราธิวาส

0968496500

25.

ชุมชนบ้านปูยุด

จ.ปัตตานี

089-6543093

25.

สุคิรินวิทยา

จ.นราธิวาส

0623493787

26.

บ้านดือแยหะยี

จ.นราธิวาส

098-0501440

26.

เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

จ.ยะลา

0810967015

27.

บ้านหัวคลอง

จ.ปัตตานี

087-9682815

27.

เวียงสุวรรณวิทยาคม

จ.นราธิวาส

0892963961

28.

บ้านจือนือแร

จ.ยะลา

087-9754837

28.

บ้านมะปริง

จ.ปัตตานี

0813285311

29.

บ้านโคกหมัก

จ.ปัตตานี

083-1759108

29.

บ้านตันหยงเปาว์

จ.ปัตตานี

0840597026

30.

บ้านลดา

จ.ปัตตานี

062-2127974

30.

สะนอพิทยาคม

จ.ปัตตานี

0936429065

31.

บ้านเตราะหัก

จ.ปัตตานี

084-8615137

31.

ท่าข้ามวิทยาคาร

จ.ปัตตานี

0869646145

32.

บ้านป่าทุ่ง

จ.ปัตตานี

 

32.

ทุ่งยางแดงพิทยาคม

จ.ปัตตานี

0895959408

33.

บ้านละเวง

จ.ปัตตานี

086-3036428

33.

เบตง “วีระราษฎร์ประสาน”

จ.ยะลา

0815410363

34.

บ้านปลักปรือ

จ.ปัตตานี

080-1361988

34.

ไทยรัฐวิทยา 94

จ.ยะลา

0892999513

35.

บ้านบูโกะ

จ.ปัตตานี

089-8799945

35.

นราสิกขาลัย

จ.นราธิวาส

0651492594

36.

บ้านจาหนัน

จ.ยะลา

085-7994877

36.

สุวรรณไพบูลย์

จ.ปัตตานี

0810948063

37.

บ้านเจาะบาแน

จ.ปัตตานี

081-0994896

37.

พิมานพิทยาสรรค์

จ.สตูล

0849959594

38.

บ้านเจาะกือแย

จ.ปัตตานี

065-5799706

38.

บ้านลาแล

จ.นราธิวาส

0817667394

39.

บ้านโต๊ะชูด

จ.ปัตตานี

093-3586742

39.

บันนังสตาวิทยา

จ.ยะลา

0896544392

40.

บ้านนาค้อกลาง

จ.ปัตตานี

081-0960101

40.

บ้านปาลัส

จ.ปัตตานี

0891284630

41.

อนุบาลยะลา

จ.ยะลา

086-3253916

41.

พัฒนาบาลอ

จ.ยะลา

0872903755

42.

บ้านบือเจาะ

จ.ปัตตานี

097-3477333

42.

คณะราษฎร์บำรุง 2

จ.ยะลา

0935800322

43.

บ้านตะบิ้ง

จ.ปัตตานี

086-2965051

43.

นิคมพัฒนาวิทย์

จ.ยะลา

0895983193

44.

บ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ)

จ.ปัตตานี

089-4956253

44.

บ้านเกาะเปาะ

จ.ปัตตานี

0815696475

45.

บ้านอินทนิล

จ.ปัตตานี

089-9915762

45.

รือเสาะชนูปถัมภ์

จ.นราธิวาส

0835924669

46.

บ้านอูเป๊าะ

จ.ยะลา

093-5907936

46.

บ้านกาตอง

จ.ยะลา

0939268796

47.

นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2

จ.ยะลา

080-5395255

47.

บ้านบูดี

จ.ปัตตานี

0932291017

48.

บ้านบาโลย

จ.ปัตตานี

086-2952073

48.

ราชประชานุเคราะห์ 43

จ.ยะลา

 

49.

บ้านบือแต

จ.ปัตตานี

085-1124812

49.

บ้านท่าน้ำตะวันออก

จ.ปัตตานี

0986966238

50.

บ้านจะมาแกะ

จ.นราธิวาส

087-9671628

50.

บ้านคาโต

จ.ปัตตานี

0936190088

 


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน