• ปลากัด
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : truelove_romeo_juliet@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-04-13
  • จำนวนเรื่อง : 432
  • จำนวนผู้ชม : 483712
  • ส่ง msg :
  • โหวต 170 คน
อนุสรณ์ธรรมาธิปไตย
มองการเมืองแบบงูๆปลาๆ ตามประสา 'นิสิต ปี 3
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/plagud
วันเสาร์ ที่ 30 มิถุนายน 2550
Posted by ปลากัด , ผู้อ่าน : 1645 , 21:53:58 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ดร.อัมมาร  สยามวาลา  เคยกล่าวถึง ดร.ป๋วย  อึ้งภากรณ์  ว่า

"บุคคลผู้นี้ ไม่เคยแสวงหาอำนาจ ไม่เคยแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ไม่เคยเห็นแก่อามิสสินจ้าง มีเพียงความชื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงาน มีเพียงความรักชาติอย่างพร้อมจะสละชีวิตเพื่อแผ่นดินแม่ มีเพียงความจริงใจ ให้แก่ประเทศอันเป็นที่รักยิ่ง มีเพียงความกล้าหาญทางจริยธรรม ไม่ยอมก้มหัวให้แก่อำนาจ อธรรมฝ่ายใด มีเพียงความปรารถนาดีและความรักเพื่อนมนุษย์ผู้ทุกข์ยาก ชายชราผมสีดอกเลาท่าทางใจดี จะเป็นตำนาน อยู่ในใจของผู้คนไปชั่วนิรันดร์"

ผลงานของ  ดร.ป๋วย  อึ้งภากรณ์  ที่แพร่หลายและมีคุณค่ายิ่ง  คือ  "คุณภาพชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน"

งานเขียนดังกล่าว  ถือเป็นนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่รัฐบาลทุกรัฐบาลควรให้ความสำคัญ

จากความคิดของ คร.ป๋วย  อึ้งภากรณ์  ทำให้เห็นความปราถนาดีที่มีต่อประเทศชาติ  โดยมิได้หวังผลตอบแทน

...และยังเป็นความจริงของประเทศไทย  ที่ยังรอการพัฒนาตั้งแต่สมัย  ดร.ป๋วย  ยังดำรงชีวิตอยุ่จนถึงปัจจุบัน

ดังคำกล่าวของ  ดร.อัมมาร  สยามวาลา  ที่กล่าวนิยาม  ดร.ป๋วย  ว่า  "An honest man in a corrupt country  :  คนตรงในประเทศคด"

จากความสำคัญข้างต้น  จึงขอตีความ  "คุณภาพชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน"  ตามความคิดอันน้อยนิดของข้าพเจ้าเพื่อเสนอต่อผู้สนใจ  ดังนี้

สิ่งที่รัฐต้องจัดเพื่อประชาชนตามเหมาะสม  ได้แก่

1. การศึกษา  :  ประชาชนทุกคนต้องได้รับการศึกษาที่เหมาะสมไม่ว่าประชาชนเหล่านั้นจะอยู่แห่งหนตำบลใด  รวมถึงต้องมีการรองรับบัณฑิตที่จบการศึกษาออกมา  เพื่อให้ทุกคนสามารถเลี้ยงตัวเองได้

2. สวัสดิภาพของรัฐ  :  บ้านเมืองต้องมีกฎหมายและการดูแลรักษาสิทธิของแต่ละคนอย่างเป็นรูปธรรม  ต้องมีความสัมพันธ์และการข้องเกี่ยวทางผลประโยชน์กับต่างชาติโดยยึดหลักความชอบธรรม  และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม

3. เศรษฐกิจครอบครัว  :  ประชาชนที่เป็นเกษตรกรต้องมีที่ดินทำกินให้เหมาะสม  รวมถึงการหาตลาดรองรับผลผลิตที่ออกมาและการขายสินค้าในราคาที่เหมาะสม  มีแหล่งเงินทุนที่สามารถนำมาสร้างรายได้  ประชาชนที่ทำงานรับจ้างควรมีสิทธิในการรับผลประโยชน์และเรียกร้องสวัสดิการอันดีจากนายจ้าง

4. การสื่อสารมวลชน  :  ประชาชนต้องมีสิทธิ์รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและปราศจากการรบกวนทางความคิดจากกลุ่มทุน

5. สาธารณสุข  :  ต้องมีสถานพยาบาลที่มีคุณภาพและพอเพียง  ซึ่งบริการทั้งหมดรัฐบาลต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

6. วัฒนธรรมและนันทนาการ  :  รัฐต้องมีบริการด้านนันทนาการแก่ประชาชน  รวมถึงการสนับสนุนและอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติให้ดำรงสืบไป

7. การส่งเสริมการความร่วมมือทางสังคม  :  ด้านใดที่ประชาชนกลุ่มใดมีศักยภาพน้อย  ควรให้การช่วยเหลือด้วยการสนับสนุนการจัดตั้งความร่วมมือทางสังคม  เช่น  สหภาพ  สหกรณ์  สโมสร  เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสในด้านนั้นๆ  ถือเป็นการพึ่งพาอาศัยกันทางสังคม

8. สวัสดิการทางสังคม  :  รัฐควรให้สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ไร้รายได้  เช่น  ผู้ที่ไร้ความสามารถ  หรือผู้สูงอายุในวัยเกษียร  เป็นต้น

โดยข้อเรียกร้องต่อรัฐเหล่านี้  ประชาชนต้องยินดีจ่ายภาษีให้แก่รัฐ  เพื่อจัดการด้านต่างๆทางสังคมอย่างมีคุณภาพ

สิ่งเหล่านี้  คือ  สิ่งที่  ดร.ป๋วย  อึ้งภากรณ์  ได้เสนอไว้เพื่อเป็นแนวทางของการเสนอนดบายแงรัฐ

สิ่งเหล่านี้  คือ  สิ่งที่  ดร.ป๋วย  อึ้งภากรณ์  ทำไว้เพื่อชาติ  เพื่อแผ่นดิน

แต่ที่น่าเสียดาย  คือ  คนดี  ความคิดดีๆ  อย่าง  ดร.ป๋วย  ต้องถูกกลืนกินไปเพราะคนชั่วๆในแผ่นดิน
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
chaitham วันที่ : 05/07/2007 เวลา : 14.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/erp
ChaiTham

ขออนุญาติทำ ลิงค์ ถึงบทความดีๆบทนี้ของท่านจากบล็อก Change ด้วยนะครับ
http://www.oknation.net/blog/change

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
chaitham วันที่ : 05/07/2007 เวลา : 14.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/erp
ChaiTham

ขออภัยมีคำผิดใน คห.ที่10

มาอ่านและโหวดให้ หนึ่ง โหวดที่มีส่วนช่วย
เตือนคนไทย
ให้ระลึกถึงผู้นำดีๆ ที่ประเทศชาติเราขาดแคลนและต้องการ

ขออนุญาติฝาก บล็อก
True Change Leader: ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศชาติเราขาดแคลนไว้ด้วยนะครับ

http://www.oknation.net/blog/change/2007/05/11/entry-1

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
chaitham วันที่ : 05/07/2007 เวลา : 13.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/erp
ChaiTham

มาอ่านและโหวดให้ หนึ่ง โหวดที่มีส่วนช่วย
เตือนคนไทย
ให้ระลึกถึงผู้นำดีๆ ที่ประเทศชาติเราขาดแคลนและต้องการ

ขออนุญาติฝาก บล็อก
Ture Change Leader: ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศชาติเราขาดแคลนไว้ด้วยนะครับ

http://www.oknation.net/blog/change/2007/05/11/entry-1ความคิดเห็นที่ 9 (0)
สายสืบภาคประชาชน วันที่ : 03/07/2007 เวลา : 17.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Anti-Corruption


มาร่วมคารวะอาจารย์ป๋วยครับ
แม้จะไม่มีโอกาสได้เป็นลูกศิษย์ท่าน
แต่เชื่อมั่นและศรัทธาในคุณความดีของท่านเสมอมา
------------------
ขออนุญาตแนะนำเรื่องใหม่ครับ
Clip คนเทเวศร์ไล่ ม็อบไข่แม้ว - สุนิสา ด่า เหวง หน้าพารากอน
http://www.oknation.net/blog/Anti-Corruption/2007/07/03/entry-1

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
Nity วันที่ : 02/07/2007 เวลา : 21.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nity
โลกหลากแบบ จึงมองได้หลายมุม!

คารวะ ท่านด้วยคนครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
patijjachon วันที่ : 01/07/2007 เวลา : 00.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/patijjachon
ปฏิจจชน ... คนที่ยังเป็นหนี้แผ่นดิน

ด้วยความเคารพและศรัทธาต่อ ดร.ป๋วยฯ
สิ่งที่รัฐต้องจัดเพื่อประชาชนตามเหมาะสม ทั้ง ๗ ข้อนี้ ... คงเป็นอมตะตลอดไป ... แต่การหาทางให้บรรลุสิ่งดังกล่าวต่างหาก ที่เป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญ ... เราอาจต้องรอถึงวันให้มีคนอย่างท่าน ในจำนวนที่เหมาะสม เพื่อช่วยกันผลักดัน และต่อสู้กับกระแสการเมืองอันเลวร้ายให้ลดน้อยถอยลงไป

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 30/06/2007 เวลา : 22.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 


ความคิดเห็นที่ 5 (0)
นายหัวไทร วันที่ : 30/06/2007 เวลา : 22.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/naiman

ออ...ลืมบอกไป
นักข่าวที่ทุ่งสง จะมาหาผมวันศุกร์นี้ (6 ก.ค.)

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
นายหัวไทร วันที่ : 30/06/2007 เวลา : 22.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/naiman

เก่งมาก....
ศึกษาประวัติศาสตร์
เราจะได้ไม่ผิดซ้ำซาก
ประวัจิศาสตร์จะได้ไม่ซ้ำรอย
เดินก้าวผ่านความเลวร้ายไป

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ชานบ้านชานเมือง วันที่ : 30/06/2007 เวลา : 22.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/threenation

ผู้ชายที่ทำผิดแล้วสำนึกอีกคน แม้ท่านจะทำดี แต่ท่านเคยสารภาพผิดในการทำบางสิ่งในการทำบางอย่างไว้ และนั้นทำให้ผมทราบว่า ความคิดดีๆ ในวันนี้ของผม ก็ต้องมีความผิดพลาดซ้อนอยู่ แต่นั้นอยู่ที่ใครจะค้นพบมัน แล้วผมจะยอมรับมันได้แค่ไหนเท่านั้นเอง

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Thaihippy วันที่ : 30/06/2007 เวลา : 22.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Thaihippy

..มาเยี่ยม มาอ่านแล้วครับ..ยังดีที่มีคนไทยให้ได้ชื่นชมครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ผู้ไม่ประสงค์จะออกนามและเงิน วันที่ : 30/06/2007 เวลา : 22.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/whitaker

ก็เป็นอย่างนี้กับนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษคนแรกของไทย ลี้ภัยจนวาระสุดท้ายของชีวิต ลูกเมียถูกเผด็จการทหารจำคุกโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมใดๆ
ประเทศนี้ไม่ทราบว่าเป็นอะไร คนที่ทำคุณูปการมากๆจะไม่ได้อยู่ อยู่แต่พวกติดยึดในลาภยศ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน