• ปลากัด
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : truelove_romeo_juliet@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-04-13
  • จำนวนเรื่อง : 432
  • จำนวนผู้ชม : 463492
  • ส่ง msg :
  • โหวต 170 คน
อนุสรณ์ธรรมาธิปไตย
มองการเมืองแบบงูๆปลาๆ ตามประสา 'นิสิต ปี 3
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/plagud
วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2554
Posted by ปลากัด , ผู้อ่าน : 3542 , 12:38:24 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน ปุณณดา , kokoyadi โหวตเรื่องนี้

ในห้วง 1 เดือนที่ผ่านมา  หากไม่นับ "การเลือกตั้ง" ที่กำลังจะมีขึ้น  เชื่อว่าเรื่องที่เป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะใน "สื่อกระแสรอง" และ "ชุมชนออนไลน์" ต่างๆ คงจะหนีไม่พ้นการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักวิชาการและนักคิดนักเขียนที่ต้องการให้ "ยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ"

ที่น่าสนใจก็คือ  "กระแสสังคม" บางส่วนมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในมิติที่ว่าเป็นการดำเนินการของ "พวกล้มเจ้า" เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ "พระมหากษัตริย์" หรือแม้แต่เป็นการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์เพื่อต้องการให้เกิด "แนวร่วม" ในวงกว้าง

แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าก็คือ  จะผิดไหม . . . ถ้า "ไม่ล้มเจ้า" แต่ "ไม่เอากฎหมายหมิ่นฯ" !!!???

กล่าวเป็นเบื้องต้นถึง "ข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" นั้น  โดยแท้จริงแล้วมิได้มีอยู่ในสารบบของ "กฎหมายไทย" แต่อย่างใดเลย  กล่าวคือ  โปรดพิจารณา "ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 112"  ดังนี้...

..."มาตรา 112  ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาต มาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี"...

ซึ่งจะเห็นได้ว่าใน มาตรา 112 ดังกล่าว  เป็นความผิดที่ปรากฏเพียงการกระทำ "หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรืออาฆาตมาดร้าย" ต่อ "พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์"  โดยที่ไม่ปรากฏเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องด้วย "พระบรมเดชานุภาพ" แต่อย่างใด  ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจร่วมกันนั้น  ก็คือ  "ข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" มิได้มีอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายไทย  เพียงแต่เป็นมายาคติของสังคมไทยที่ได้รับอิทธพลจากประวัติศาสตร์ชาติ  ซึ่งมายาคติดังกล่าวนี้เองที่มีผลอย่างยิ่งต่อกระบวนของการใช้ "ข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" ในสังคมไทย(ทั้งในอดีตและอนาคต)

ด้วยภาวการณ์ทาง "การเมือง" ในระยะ 1-2 ปีที่ผ่านมา  ปรากฏ "ชุมความคิด" จากสังคมไทย(บางส่วน)ว่าการเคลื่อนไหวให้ยกเลิก-แก้ไข "กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" เป็นการกระทำของกลุ่มบุคคลที่ถูกขนานนามว่า "พวกล้มเจ้า" ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่มี "กรอบคิด" มาตั้งแต่ "การเมือง" ยุคหลัง "6 ตุลาคม 2519" หรือแม้ "คนรุ่นใหม่" ที่ถูกปลูกฝังแนวคิดในเรื่องดังกล่าว

เรียกได้ว่าหาก "ใคร" แสดงความคิดเห็นในแง่ของปัจเจกที่เรียกร้อง/เห็นด้วย/คล้อยตามการเคลื่อนไหวให้ยกเลิก-แก้ไข "กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" ก็มีความเป็นไปได้ที่จะถูกตีค่าว่าเป็น "พวกล้มเจ้า" ในทันทีทันใด  ทั้งที่หลายครั้ง "เหตุผล" ของเธอและเขาเหล่านั้นยังไม่ได้รับการให้คุณค่าอย่างจริงจังด้วยซ้ำ

ประเด็นหนึ่งที่ควรถกเถียงหรือกล่าวถึงก็คือ แม้จะมีการอ้างกันว่า มาตรา 112 แห่ง "ประมวลกฎหมายอาญา" เป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องด้วย มาตรา 8 แห่ง "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย" ที่บัญญัติว่า  ...องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่ เคารพสัก การะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระ มหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้"...

แต่หากเราแยก "เจตนา" ในการเคลื่อนไหวให้ยกเลิก-แก้ไข "กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" ออกจากความกังวลว่าจะนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ "พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์" โดยกลุ่มบุคคลที่อาจจะฉกฉวยกาณณ์ดังกล่าวเป็นโอกาสในการวิพากษ์วิจารณ์ "พระมหากษัตริย์"

...แล้วลองพิจารณาถึง "ปัญหา" ที่เกิดขึ้นจากการนำ มาตรา 112 แห่ง "ประมวลกฎหมายอาญา" มาบังคับใช้โดยเฉพาะในสถานการณ์ทาง "การเมือง" ที่มีความขัดแย้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา  จะเห็นได้ว่าปี 2548-2552 มีการนำ "คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาประมาณ 500 คดี

ดังนั้นสิ่งที่ควรพิจารณาอย่างยิ่งก็คือ  การที่ "กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" อันได้แก่ มาตรา 112 แห่ง "ประมวลกฎหมายอาญา" เป็น "ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร" ที่บุคคลใดก็ได้แม้มิใช่ "ผู้เสียหาย" สามารถ "กล่าวโทษ" ว่ามีบุคคลรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ดีได้กระทำความผิดฐานนี้ขึ้น  ซึ่งการณ์ดังกล่าวนี้เองที่ทำให้ "กฎหมายหมิ่พระบรมเดชานุภาพ" ถูกนำไปใช้เป็น "เครื่องมือ" โดยเฉพาะระหว่างคู่ปฏิปักษ์ทาง "การเมือง" ดังปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดนับแต่ปรากฏการณ์ "เราจะสู้เพื่อในหลวง" ของนายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำ "พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย"

ด้วยเหตุนี้  หากเรามองการเคลื่อนไหวให้ยกเลิก-แก้ไข "กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" ด้วยเหตุที่ต้องการให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายมิให้ "ใคร" ใช้ "กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" เป็น "เครื่องมือ" ในการทำลายล้างทาง "การเมือง"  ...จึงมิควรหรือที่จะถึงเวลายกเลิก-แก้ไข "กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" เพื่อที่จะสามารถบังคับใช้กฎหมายให้สมเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งเน้นการ "ปกป้องพระมหากษัตริย์" จากการวิพาษ์วิจารณ์บนพื้นฐานที่ "the king can do no wrong" เพราะ "พระมหากษัตริย์" ไม่สามารถกระทำการตามกฎหมายในฐานะ "พระมหากษัตริย์" ด้วยพระองค์เอง

และหากปรากฏคำถามต่อไปว่า  แล้วจะยกเลิก-แก้ไขอย่างไรมิให้กระทบต่อเจตนารมณ์ของในการ "ปกป้องพระมหากษัตริย์" จากการวิพากษ์วิจารณ์เพราะ "พระมหากษัตริย์" ย่อมไม่สามารถ(ไม่มีกรณีปฏิบัติ)ชี้แจงหรือ "ค้าความ" ในฐานะของ "ผู้เสียหาย" ?

คำตอบที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือ  การแก้ไข "กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" โดยการกำหนด "ผู้เสียหาย" ให้ชัดเจน  กล่าวคือ  อาจกำหนดให้หน่วยงานของรัฐแห่งใดแห่งหนึ่งหรือ "สำนักพระราชวัง" โดย "ราชเลขาธิการ" เป็น "ผู้เสียหาย" ที่สามารถ "ร้องทุกข์" เพื่อเอาผิดแก่ผู้กระทำความผิดเพราะ "พระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการสำนักพระราชวัง พ.ศ. 2541" มาตรา 4 บัญญัติว่า  ..."ให้สำนักพระราชวังมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักพระราชวังหรือตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ"... 

ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้ "กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" มิให้ผู้ใดใช้เป็น "เครื่องมือ" ในการทำลายปฏิปักษ์ของตน  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ากระทบต่อ "พระบรมเดชานุภาพ" ของ "พระมหากษัตริย์" ในทางอ้อมอย่างยากยิ่งจะป้องกัน

ทั้งหมดทั้งสิ้นจึงน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า  จะผิดไหม . . . ถ้า "ไม่ล้มเจ้า" แต่ "ไม่เอากฎหมายหมิ่นฯ" !!!???  เพราะนับวันการใช้ "กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" มักจะเป็นไปในลักษณะของการเป็น "เครื่องมือ" ทาง "การเมือง" มากกว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายในการ "ปกป้องพระมหากษัตริย์" !!!

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 54 (0)
เขาชะโงก วันที่ : 05/12/2011 เวลา : 10.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poo31

คนชั่วขาดคุณธรม ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำ จึงตกเป็นเครื่องมือให้กับพวกล้มสถาบัน ที่สุดก็กลายเป็นคนทรยศแผ่นดิน

ความคิดเห็นที่ 53 (0)
เขาชะโงก วันที่ : 24/10/2011 เวลา : 13.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poo31

บ้านเมืองผ่านพ้นวิกฤติมาได้ด้วยพระบารมี แต่คนชั่วมักมองไหนคุณค่าตรงนี้

ความคิดเห็นที่ 52 (0)
oiseau วันที่ : 31/05/2011 เวลา : 13.24 น.

เท่าที่เห็นมาศาลก็ตัดสินคดีเกี่ยวกับมาตรานี้อย่างเป็นคุณกับผู้ต้องหาทั้งนั้น ถ้าไม่ฟังว่าผิดแบบเต็มๆจริงๆก็ไม่เห็นว่าจะได้ลงโทษใครในข้อหานี้สักเท่าไหร่ ชาวบ้านที่ทำมาหากินทั่วไปก็ไม่เห็นจะมีใครเดือดร้อนกับมาตรานี้กันนี่ ให้มีอยู่อย่างนี้แหละดีแล้วอย่างน้อยสำหรับผมมาตรานี้ก็สามารถใช้ปกป้องสถาบันที่ผมรัก

ความคิดเห็นที่ 51 (0)
ChaiManU วันที่ : 31/05/2011 เวลา : 12.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaimanu
   ทำงานให้สนุก  เป็นสุขกับการทำงาน    

http://www.oknation.net/blog/kakalot/2011/05/30/entry-2

ความคิดเห็นที่ 29 ครับคุณปลากัด

ความคิดเห็นที่ 50 (0)
ChaiManU วันที่ : 31/05/2011 เวลา : 11.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaimanu
   ทำงานให้สนุก  เป็นสุขกับการทำงาน    

ขอบคุณคุณปลากัดครับสำหรับคำตอบและความเข้าใจกัน

เลิกพูดเรื่องนี้ แล้วไปแอบดูเด็กม.เกษตรด้วยกันท้าชกกันดีกว่า

v
v
v

ความคิดเห็นที่ 49 (0)
นายกรัฐมนตรี_โจโฉ วันที่ : 31/05/2011 เวลา : 10.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PM-CaoCao
 PM_Cao Cao

เห็นว่าคุณเรียน ม.เกษตร ผมก็เรียน ม.เกษตร (ปีสี่) ผมไม่รู้ว่คุณเรียนจบหรือยังนะครับ

ผมไม่ได้เรียนคณะสังคม แต่เรียนวิศวะ และชอบศึกษาประวัติศาสตร์ไทย และการเมืองไทย

ผมมองอย่างนี้นะครับเรื่องนี้

ต้องแยกคนเป็น "สองส่วน" คือ คนธรรมดาที่ไม่ได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ กับสองคือคนที่ได้เรียน

คนสองกลุ่มมองเรื่องเดียวกันได้คำตอบต่างกันโดยเฉพาะเรื่อง ม.๑๑๒

ผมเข้าใจในเจตนาของคุณนะครับ แต่ไม่ได้สนับสนุนหรือส่งเสริม(แต่ก็อยากจะมานั่งคุยด้วย)

เรื่องนี้ทางกฏหมาย(ผมมองจากคนที่ไม่ได้เรียนทางกฎหมาย)มันดูกำกวมและกินอาณาเขตมาก จริง ผมคิดเช่นนั้น แต่ผมก็มองเห็น "ผู้ได้รับโทษ" แต่ละคนจากกฎหมายนี้ก็ "สมควร" ทั้งสิ้น ไม่มีคนไหนเลยที่ผมเห็นว่าไม่สมควร

กฎหมายมีปัญหา(ในสายตาคุณและผม)แต่การบังคับใช้กฎหมายไม่มีปัญหาในสายตาผมแต่อาจมีปัญหาในสายตาคุณก็เป็นได้

ดาร์ ตอปิโด , จตุพร ฟังคำพูดเขาแล้วก็สมควรโดน

แต่พอมาเรื่องนักเขียนที่รวมกลุ่มกันเพื่อเสนอให้แก้ไข

อันนี้ผมต้องขอบอกว่าที่เขามองนั้นก็ไม่ต่างจากที่คุณมอง ผมมอง แต่เขาไม่ได้แลไปดูผลลัพธ์ว่าคนที่ได้รับโทษนั้นสมควรหรือไม่

อีกอย่างผมเข้าใจเรื่องที่คุณเสนอว่าคนที่เสนอแก้เป็นคนล้มเจ้าในสายตาคนทั่วไป

ในสิบคนที่เสนอมีแปดคนคิดไม่ดีผมเชื่ออย่างนั้น สมศักดิ์ เจียมฯ ต่อให้เขาไม่เคยพูดอาฆาต แต่งานเขียนของเขามันก็ส่อ

คุณปลากัดคือสองคนนั้นผมเชื่อใจคุณ

แบบที่ผมเคยเสนอและเขียนมาหลายบทความเรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรติที่ฟุ่มเฟือยของรัฐบาลเพียงเพื่อได้ชื่อว่าเป็นคนจัดงานที่ยิ่งใหญ่ และขัดกับหลักการพอเพียง และการถ่ายทอดแนวคิดของพระเจ้าอยู่หัวเป็นไปด้วยความฉายฉวยเป็นพิธี

ผมเขียนหลายครั้ง ดีนะไม่โดนแบน ผมก็เหมือนคุณคือเสนอแนวคิดที่ออกแนวฝืนกระแสสังคม ด้วยความหวังดี

แต่เรื่อง ม.๑๑๒ นี้ผมไม่ขอฝืนกระแสสังคม เพราะผมมองเห็นแล้วว่าการแก้ไขหรือเปิดช่องเท่ากับเปิดทางให้คนไม่หวังดีมาทำลายในหลวง ผมเชื่อแบบนั้นจริงๆ

และอีกอย่างที่ผมมักจะทำเป็นคำถามไปถามคนที่เสนอให้ยกเลิก ม.๑๑๒ เสมอมาคือ

"ม.๑๑๒ มันเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องรีบแก้ไขหรืออย่างไร?"

บ้านเรามีกฎหมาย และอีกหลายเรื่องที่ต้องรับแก้ไขมากกว่า ม.๑๑๒ ที่คนส่วนน้อยที่สุดต้องการเสียอีก

ด้วยจิตคารวะ

หากคุณยังเรียนอยู่ที่เกษตรหวังว่าเราคงจะได้มาพูดคุยกันสักครั้งครับ

ความคิดเห็นที่ 48 (0)
น้ำหลาก วันที่ : 31/05/2011 เวลา : 10.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/abccalo

มีไว้ดีแล้วครับ ผมเห็นด้วยกับ คห.45 นะครับ เพราะแค่การบอกกล่าวก็เป็นความผิด ทั้งที่เรารู้อยู่ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ถ้าเรานำมาบอกกล่าวให้รู้ก็จะเป็นความผิดไงครับ นี่คืออีกประการนึงที่ทำให้พวกที่คอยหมิ่นพระองค์ฯ มีอยู่เกลื่อนไปทั่ว เพราะแค่การบอกกล่าวให้ จนท.ทราบ ถือว่าผิดแล้วอย่างนี้ จะมีใครเป็นหูเป็นตาให้ได้ละครับ ดูก่อนว่าหมิ่นฯจริงๆๆ มันคืออะไร? นะครับ
ปล.ขอบคุณ จขบค.นะครับที่มีความรู้ให้เรามาแชร์ความคิดกัน ไม่ผิดที่จะคิดต่างกันนะครับ จะคอยติดตามบทความต่อๆ ไปนะครับ จากคนรักสถาบันฯ ครับ

ความคิดเห็นที่ 47 (0)
kokoyadi วันที่ : 31/05/2011 เวลา : 10.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kokoyadi
Blog me if you can!!! KoKoyadi  โกโก้...อย่าดิ

คุณต้นฝ่าย ถามน่าสนใจ เอ้าจขบ.ตอบด่วน

ความคิดเห็นที่ 46 (0)
cozy วันที่ : 31/05/2011 เวลา : 10.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kakalot
I agreed that what really matters is what you like, not what you are like... Books, records, films -- these things matter. Call me shallow but it's the fuckin' truth - High Fidelity

สวัสดีคุณปลากัด ผมชอบโค้วนี้ของคุณแฮะ

ผมคิดเองได้ครับ สมองผมไม่ใช่เครื่องถ่ายเอกสารนะครับผมตอบที่บ้านผมไป น่าจะช่วยคุณอธิบายบางอย่างได้นะ

นำมาซึ่งข้อที่สอง หลายๆความเห็นบอกไว้ว่า

จะเลิกหรือ แก้ไข น่าจะไม่ใช่ประเด็น อยู่ที่ว่าคนที่ใช้กฏหมายจะเอาจริงเอาจัง หรือที่พี่ชัยว่า คนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมของกฏหมายจริงๆก็มีช่องทางให้ต่อสู้คดีได้

สรุปคือ ถ้าไม่ไปแตะเลยเสียก็ไม่เห็นเป็นไร หรือ ถึงถูกแกล้งแจ้งความ มันก็ต้องขึ้นศาล ไปสู้คดีเอาสิ ...

ยิ่งทำให้เห็นว่ากฎหมายนี้ มีอะไรบางอย่างต้องมาคุยกัน

คำว่า - ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาต มาดร้าย - จะให้ใครจำกัดความ

ผมยกตัวอย่างหยาบๆที่สุดนะฮะ

ผมน่ะ ไม่ชอบหน้าพี่ชัย อยากจะกลั่นแกล้ง

ถ้าผมไปแจ้งความตำรวจ ว่าพี่ชัยน่ะ ดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ ตามมาตรา 112 เพราะเพราะเขียนเอนทรี่เรียกพระเจ้าแผ่นดินว่า "พ่อ" คนธรรมดาไปนับญาติกับพระองค์ได้อย่างไร ถือว่าล่วงเกินเบื้องสูง

ที่นี้ผมไปแจ้งความที่เชียงใหม่ พี่ชัยอยู่สุราษฎ์

ผมซี้กับตำรวจที่นี้ บอกเลยว่าให้รับแจ้งและออกหมายเรียกมารับข้อหา

พี่ชัยต้องถ่อจากใต้มาเชียงใหม่นะครับ ไม่งั้นมันจะกลายเป็นหมายจับ

ไม่นับว่าถ้าผมซี้อัยการที่นี้อีก ไปแอบบอกให้สั่งฟ้องเลย

คราวนี้พี่ชัยต้องเทียวมาเทียวไปอีกกี่รอบ สุราษฎ์ - เชียงใหม่น่ะ กว่าศาลจะตัดสิน ไหนจะค่าทนาย ค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก

คราวนี้เข้าใจหรือยังครับ ว่าทำไมเวลาเขาจะแกล้งแจ้งความกันน่ะ ทำไมต้องไปแจ้งความที่ อุบล บ้าง หนองคาย บ้าง คุณสนธิแกวิ่งขึ้นศาลวันนั้นก็ไม่เป็นต้องทำงานอะไรแล้ว

แต่ถ้าเราแก้ให้มีองค์กรรับผิดชอบเสีย คอยตีความว่าที่เขียน ที่พูดไป มันเข้าข่ายไหม จะลดการคิดกลั่นแกล้งได้มาก (ระดับตำรวจท้องถิ่นพอสั่งได้นะครับ แต่ระดับกรมขึ้นตรงกับรัฐมนตรีสั่งยากกว่าแยะ)

เอาแค่สองเรื่องนี้กอ่นนะครับ

ปล.พี่ชัยอยากได้เล่มไหนครับ จัดให้ทันที

ความคิดเห็นที่ 45 (0)
แผ่นดินเดียวกัน วันที่ : 31/05/2011 เวลา : 10.38 น.

ผมตอบว่าผิดครับ ก.ม.มีไว้เพื่อไม่ให้มีใครไปก้าวล่วงพระองค์ท่านครับ และที่ยกตัวอย่างคุณสนธินี้น ควรจะต้องไปตำหนิเจ้าหน้าที่ฯ ที่งี่เง่าที่แยกไม่ออกระหว่างการดูหมิ่นหรือการบอกกล่าวให้เจ้าหน้าที่ฯรู้ว่ามีคนพูดจาดูหมิ่นพระองค์ท่าน ฉะนั้นกฎหมายไม่ได้มีปัญหา แต่คนที่รักษากฎหมายนั่นเองที่มีปํญหา ไม่มีวิจารณาณ แยกไม่ออกเอง

ความคิดเห็นที่ 44 (0)
ปลากัด วันที่ : 31/05/2011 เวลา : 10.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/plagud

เรียนคุณ ChaiManU (ความคิดเห็นที่ 39)

ขอตอบคุณ ChaiManU นะครับว่า ด้วยตัวผมนั้นพรรษาในความรู้ความเข้าใจทางการเมืองคงอ่อนด้อยกว่าหลายท่าน(หรืออาจจะทุกท่านด้วยซ้ำ) แต่ขอยืนยันและหากต้องการหลักฐานก็สามารถดูได้จาก entry เก่าๆ ของผมได้ว่า ผมแสดงความคิดเห็นมาตลอดว่าในการเมืองปัจจุบัน(เพราะเป็นสิ่งที่ร่วมสมัยกับชีวิต/อายุของผม)โดยเฉพาะในกรณีของ "คนเสื้อแดง" นั้น ชัดเจนว่าปรากฏกลุ่ม "มวลชน" ที่สามารถจำแนกได้อย่างหยาบเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.ฐาน "มวลชน" สำคัญ(ในเชิงปริมาณ)ที่นิยมชมชอบในตัวของ พ.ต.ท.ทักษิณ และ 2. "กลุ่มนำ" ที่โดยมากเป็นนักวิชาการ/ปัญญาชน ที่อาจจะมีแนวคิดทางการเมืองตกค้างมาตั้งแต่สมัย "6 ตุลาคม 2519" หรือที่เรียกกันว่า "คอมม์ฯ หลงยุค" นั่นแหละครับ ...และกลุ่มหลังนี้เองที่เป็นผู้กำหนดการเคลื่อนไหวและวาทกรรมของ "คนเสื้อแดง" โดยฉายภาพออกมาในรูปของการต่อสู้เชิง "สัญลักษณ์" ที่ล้วนแล้วแต่สามารถตีความได้ว่า "รับใช้" แนวคิดของพวกเขาเหล่านั้นอย่างสอดประสาน

ง่ายๆ ก็คือ ผมก็มองคล้ายหรืออาจเหมือนกันหลายๆ ท่านนั่นแหละครับ ว่าตอนนี้โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของ "คนเสื้อแดง" เป็นไปในลักษณะที่ทั้ง พ.ต.ท.ทักษิณ และ "คอมม์ฯ หลงยุค" ต้องการ "แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง" หรือแม้ "หลอกใช้" ซึ่งกันและกัน ...ซึ่งถ้าจะถามว่าผมเชื่อหรือไม่ว่ามี "พวกล้มเจ้า" แล้วหยิบยืม "มวลชน" อื่นการสร้างพลังของตนเอง ตอบได้เลยครับ ว่าผมเชื่อ และเชื่อว่ามีการขับเคลื่อนเป็นกระบวนการ ทั้งการชี้นำและผลิตซ้ำชุดความคิดต่างๆ ออกมา

ครับ ตามที่คุณ ChaiManU ถามในประเด็นของ "เงื่อนเวลา" ว่าเหมาะสมหรือไม่ในการยกเลิก "กฎหมายหมิ่นฯ" ผมก็เห็นด้วยยิ่งกับคุณ ChaiManU ครับว่า "ไม่เหมาะสม" เพราะจะถูกฉกฉวยเป็นโอกาสในการ "โจมตี" ต่อ "พระมหากษัตริย์" หรือ "สถาบันพระมหากษัตริย์"

แต่ด้วยความคิดเห็นที่ผมแสดงออกไป ไม่มีส่วนไหนเลยที่ตีความได้ว่าผมมีจุดยืนให้ "แก้ไข" ต่อ "องค์ประกอบความผิด" ซึ่งผมขอยอมรับว่าสงสัยจะเป็นเพราะความบกพร่องของผมเอง ทำให้หลายท่านถึงขั้นตั้งแง่แก่ผมในทำนองว่า "แล้วไง ทำผิดกฎหมายแล้วจะไม่รับผิด/ไม่รับโทษอย่างนั้นหรือ? หรือแต้องการแก้กฎหมายเพื่อต้องการให้กระการทำความผิดดังว่าไมเป็นการกระทำความผิดอีกต่อไป?"

และขอถามกลับบ้างได้ไหมครับว่า ...แล้วโดยหลักการที่ควรจะเป็น ซึ่งผมแสดงความคิดเห็นว่าควรจะมีการ "แก้ไข" การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของ "ผู้ถูกกล่าวหา" ว่ากระทำความผิดจาม มาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา เพื่อมิให้ "กฎหมายหมิ่นฯ" ต้องตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองซึ่งมีแต่จะกระทบต่อ "พระบรมเดชานุภาพ" นั้น ถูกต้อง/เหมาะสมหรือไม่?

ด้วยความเคารพและเห็นด้วยในความห่วงใยของคุณ ChaiManU และทุกท่านที่กรุณาแสดงความคิดเห็น เอาเป็นว่าผมของดแสดงความคิดเห็นหลังจากนี้นะครับ และผมยินดีน้อมรับโดยไม่ชี้แจงใดๆ อีก ไม่ว่าท่านใดจะเข้าใจในเจตนาที่แท้จริงของผมหรือไม่ก็ตาม

ด้วยความเคารพอย่างแท้จริงครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 43 (0)
ต้นฝ้าย วันที่ : 31/05/2011 เวลา : 10.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/123shoot
“If we are to teach real peace in this world, and if we are to carry on a real war against war, we shall have to begin with the children.” Mahatma Gandhi

ถ้าสิ่งที่เขียนมาคือการนำกฎหมายนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากกว่าการใช้ปกป้องสถาบัน... แล้วทำไมไม่แก้ไขตรงวิธีนำไปใช่ล่ะครับ ทำไมถึงจะไปถอดเกราะที่จะใช้ป้องกันสถาบันล่ะครับ ?? (ถามแบบคนรู้น้อยนะครับ เพราะถ้าคิดเหมือนที่เขียนมาในฟารากราฟสุดท้ายนะ มันก็ต้องแก้ให้ถูกจุดมิใช่ให้เลิก)

ความคิดเห็นที่ 42 (0)
ต้นฝ้าย วันที่ : 31/05/2011 เวลา : 10.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/123shoot
“If we are to teach real peace in this world, and if we are to carry on a real war against war, we shall have to begin with the children.” Mahatma Gandhi

ถ้าสิ่งที่เขียนมาคือการนำกฎหมายนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากกว่าการใช้ปกป้องสถาบัน... แล้วทำไมไม่แก้ไขตรงวิธีนำไปใช่ล่ะครับ ทำไมถึงจะไปถอดเกราะที่จะใช้ป้องกันสถาบันล่ะครับ ?? (ถามแบบคนรู้น้อยนะครับ เพราะถ้าคิดเหมือนที่เขียนมาในฟารากราฟสุดท้ายนะ มันก็ต้องแก้ให้ถูกจุดมิใช่ให้เลิก)

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
ต้นหญ้าในป่าใหญ่ วันที่ : 31/05/2011 เวลา : 10.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ponder

กฏหมายรัฐธรรมนูญที่ตั้งหน้าตั้งตาชอบเเก้นั้นน่ะไม่ได้เป็นอุปสรรคในการบริหารประเทศ..ฉันใด..กฏหมายหมิ่นฯก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตที่ปกติในสังคมฉันนั้น.

กฏหมายโดยรวมมีเจตนารมย์ที่จะคุ้มครองคนทุกคนจากการโดนหมิ่นโดนรังเเก..เพียงเเต่กฏหมายหมิ่นฯนั้นรองรับหมวดสถาบันเนื่องจากกระบวนการขึ้นโรงขึ้นศาลนั้นมันไม่งามมันไม่เคารพต่อสถาบันที่คนไทยเราควรเคารพ.
ดูอย่างศาลหรือผูพิพากษานั้นเขาโดนรังเเกโดนใส้ใคล้โดนกุเรื่องสารพัดเขายังไม่ลงมาฟ้องเป็นความเพราะหน้าที่เขานั้นต้องนั่งอยู่บนบัลลังค์ศาลจึงต้องกล้ำกลืนใว้ไม่ลงมาเป็นความ-นึกเสียว่าสุนัขข้างถนนมาทำเปรอะ. เเละคู่ความน่ะคงตีปีกเเค่กุเรื่องใส่ใคล้ก็เอาผู้พิพากษามาขึ้นศาลได้ง่ายๆ.

คนปกติ ไม่พูดใส่ใคล้สามหาว ไม่ดึงฟ้าโหนฟ้า - ไม่เห็นจะมีใครเดือดร้อน. ที่โดนๆกันนั้นก็เห็นมีเเต่พวกมุ่งร้ายหมายหยาบหยามหรือหาเสียงกับพวกพ้อง จึงกระทำการเลียบความผิดตามกฏหมาย-เเต่บางครั้งก็พลาดดั่งกิ้งกือตกท่อ..โดนกฏหมายเอาเข้าคุกเเล้วก็มาโวยว่ากฏหมายไม่ยุติธรรม.

นักวิชาการ เเละนักกฏหมาย ตลอดจนนักสิทธิมนุษย์ชน - ควรเอาเวลาเเละเเรงกายเเรงใจเเรงสมองไปใช้ในทางที่เป็นมรรคเป็นผล เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจะดีกว่า

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
kokoyadi วันที่ : 31/05/2011 เวลา : 10.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kokoyadi
Blog me if you can!!! KoKoyadi  โกโก้...อย่าดิ

ผมว่า ผู้เขียนตอบคำถามได้ดีมากๆครับ ชื่นชม ทั้งไม่บางคำถามดูไม่น่ารักมากๆ ครับ

อยากให้อ่านเอนทรี ก่อนแล้วค่อยตัดสิน มากกว่าอ่านชื่อเอนทรีแล้วสรุปกันเองครับ


ความคิดเห็นที่ 39 (0)
ChaiManU วันที่ : 31/05/2011 เวลา : 10.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaimanu
   ทำงานให้สนุก  เป็นสุขกับการทำงาน    

ดูเหมือนว่าประเด็นเอนทรีนี้คงจะต้องถกเถียงกันต่อไปไม่รู้จักจบ แต่ผมกลับมองไม่เห็นประโยชน์อะไรในการที่จะมานั่งถกเถียงกันต่อไปให้มากกว่านี้ เพราะมันมีแต่จะทำให้พระองค์ท่านและสถาบันฯมีความเสียหายยิ่งๆขึ้นไป ทั้งโดยความตั้งใจและไม่ตั้งใจ

ผมไม่อยากที่จะมาเปิดประเด็นหรือต่อความยาวใดๆแล้วล่ะ เพียงแต่อยากจะถามคุณปลากัดง่ายๆ สั้นๆ ว่า

คุณเชื่อไหมว่า ณ เวลานี้ มีคนที่มีความมักใหญ่ใฝ่สูง มุ่งที่จะทำร้ายทำลาย และหวังไปถึงการได้ล้มล้างสถาบันนั้น มันมีตัวตนและมีกระบวนการอยู่จริง

ถ้าคุณตอบคำถามนี้ได้ด้วยความจริงใจ ด้วยความมั่นใจและด้วยความรับรู้ในสถานการณ์จริง คุณน่าที่จะพอหาคำตอบได้ ว่า เหมาะ ควร หรือไม่ที่จะทำการแก้ไขกฏหมายกันในเวลานี้

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
ปลากัด วันที่ : 31/05/2011 เวลา : 10.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/plagud

เรียนคุณราศีเมษ

ผมเรียน ม.เกษตร ครับ มีตัวตนชัดเจน

แต่ถ้าจะบริภาษว่าผมดีหรือเลว ขอเป็นว่าให้ลงที่ผมนะครับ อย่ายึดโยงกับสถาบันการศึกษา เพราะสถาบันการศึกษาไม่เคยสอนหรือชี้นำผมให้มีแนวคิดในทางการเมืองไม่ว่าในทางใดทั้งสิ้น

...แล้ว 4-5 ปีมานี้ ที่ผมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองออกมา(ถ้าจะกรุณากลับไปดูหรือทราบ) ไม่ทราบว่าคุณราศีเมษ จะตั้งข้อสงสัยอีกหรือไม่ครับ...หรือว่าถึงอย่างไรคุณราศีเมษ ก็ยังจะตั้งข้อสังเกตในเชิงว่า ..."อ๋อ ที่เมื่อก่อนแสดงความคิดเห็นเป็นไปในแนวทางของ "พันธมิตรฯ" สงสัยจะเป็นลูกศิษย์ของ อ.ภูวดล ทรงประเสริฐ?"... ซึ่งไม่ใช่เลยครับ ผมไม่เคยเรียนกับ อ.ภูวดล ไม่แม้แต่จะเคยเจอตัวจริงเพราะท่านป่วยตั้งแต่ผมเข้าเรียนที่ ม.เกษตร ในปีแรกๆ

ที่อยากบอกก็คือ ผมคิดเองได้ครับ สมองผมไม่ใช่เครื่องถ่ายเอกสารนะครับ

ด้วยความเคารพ

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
ราศีเมษ วันที่ : 31/05/2011 เวลา : 09.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Steel-Roses
I have a dream.

สงสัยจัง"ปลากัด"เรียนธรรมศาสตร์หรือเปล่า?

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
ราศีเมษ วันที่ : 31/05/2011 เวลา : 09.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Steel-Roses
I have a dream.

สงสัยจัง"ปลากัด"เรียนธรรมศาสตร์หรือเปล่า?

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
kamolnum วันที่ : 31/05/2011 เวลา : 09.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kamolnum

ถามตรงๆ

ปกติแล้ว พวกคุณก็วิพากษ์วิจารณ์กัน อยู่ในมุมมืดอยู่แล้วไม่ใช่หรือ ก็คงน่าจะสนุกปากกันพอแ้ล้วกระมัง
แต่นี่กำเริบเสิบสาน อยากวิจารณ์ออกสื่อ อย่างไม่สำนึกถึงสถาบันที่คุ้มกะลาหัวพวกคุณมาตั้งแต่สมัยบรรพบรุษ

ไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ ชาติไทยไม่อยู่อย่างทุกวันนี้หรอก

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
ปลากัด วันที่ : 31/05/2011 เวลา : 09.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/plagud

เรียนคุณปีศาจเสรี (ความคิดเห็นที่ 31)

เจตนาของผมในการเขียน entry นี้ หากทุกท่านที่ให้เกียรติอ่าน entry นี้จะตีค่าราคาความเป็นอย่างไร ผมยินดีน้อมรับในความคิดเห็นของทุกท่านนะครับ และยืนยันอีกครั้งว่า "ด้วยความยินดี" แต่หากถึงขั้นตราหน้า entry นี้หรือตัวผมเองว่าเขียน entry นี้โดยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์หรือ "ต้องการโยนหินถามทาง" หรือ "เช็คเรตติ้ง" นั้น ...ผมขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิง เพราะผมเองไม่ได้มีส่วนได้เสียหรือมีวาระซ่อนเร้นใดๆ ในการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ซึ่งกำลังเป็นที่ถกเถียงและได้รับความสนใจ

ส่วนความคิดเห็นของคุณปีศาจเสรี ที่ว่า ..."ผมสงสัยและอยากถามแค่ว่าพระองค์ท่านไปทำอะไรให้พวกคุณเกลียดชังเหรอ"... ผมขอเรียนว่าอย่า "เหมารวม" ตัวผมโดยใช้คำว่า "พวกคุณ" อันหมายถึงตัวผม(โดยส่วนตัว)ร่วมกับกลุ่มนักวิชาการและนักเขียนที่ล่ารายชื่อเรียกร้องให้ยกเลิก-แก้ไข "กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" หรือ "พวกล้มเจ้า"(ที่มีการขนานนาม)กัน เพราะผมแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ(ทุกเรื่อง ไม่เฉพาะประเด็นนี้)ด้วยความคิดอ่านของผมเอง ไม่ได้รับใช้แนวคิด/วาทกรรม/วาระซ่อนเร้นของใครหรือคนกลุ่มใดทั้งสิ้น หากความคิดเห็นที่แสดงออกไปจะผิดหรือถูก? เหมาtสมหรือไม่? ทุกท่านที่อ่าน entry นี้ก็ตามสามารถตัดสินได้ด้วยตัวท่านและผมก็น้อมรับในเหตุและผลของทุกท่านอย่างจริงใจ

ขอความกรุณาได้ไหมครับ ...กรุณาอย่าตีค่า entry นี้ว่าเป็นการรับใช้แนวคิด/วาทกรรม/วาระซ่อนเร้นของใครหรือคนกลุ่มใด เพราะมันไม่ใช่! แต่หากทุกท่านที่ให้เกียรติอ่าน entry นี้จะ "ไม่ให้ค่า" ใน "ความคิดเห็นของผม" ผมจะยังยินดีเสียมากกว่า อย่างน้อยก็เพราะทุกท่านยังระลึกที่จะให้มุมมองแก่ผมต่อ "ความคิดเห็นของผม" ที่แสดงออกไป ไม่ใช่นำบริบทประกอบมาตัดสิน "ตัวผม" ด้วยความคิดที่เดียดฉันท์ตั้งแต่ต้น

ครับ และก็เป็นดังที่คุณ kokoyadi ว่าไว้ ...ผมมีราคาที่ต้องจ่าย ซึ่งผมก็ยินดีหากมันจะเป็นไปเพราะ "ความคิดเห็นของผม" เอง มิใช่ "คำตัดสิน" ที่หลายท่านมีต่อผมเพียงเพราะยึดโยงกับความคิดของใครหรือคนกลุ่มใดมาตัดสินผมแทน

- - - - - - - - - -

เรียนคุณ อธิฏฐาน (ความคิดเห็นที่ 33)

หากคุณอธิฏฐาน จะกรุณา "อ่าน" เนื้อหาและความคิดเห็นใน entry ของผม กรุณาบอกผมได้ไหมครับ ว่ามีบรรทัดไหนที่แสดงให้เห็นว่าผมแสดงความคิดเห็นให้ยกเลิกหรือแก้ไข "องค์ประกอบความผิด" ของ มาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้นที่คุณอธิฏฐาน แสดงความคิดเห็นว่า ..."นี่บางคนตั้งใจวิ่งไปชน ม.112 จะไม่ให้รับผิดเลยหรือไร กลับจะให้ยกเลิก ม.112 เสียงั้น"... ถ้าคุณอธิฏฐาน กรุณา(เถอะครับ) "อ่าน" เนื้อหาและความคิดเห็นของผมอีกสักครั้ง สิ่งที่ผมนำเสนอคือการ "แก้ไข" เพื่อให้เกิดความชัดเจนในกระบวนการในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อมิให้ "กฎหมายหมิ่พระบรมเดชานุภาพ" ตกเป็น "เครื่องมือ" ทางการเมือง มิใช่ "แก้ไข องค์ประกอบความผิด" หรือแม้แต่ "โทษ" ที่จะทำให้ "ผู้กระทำความผิด" ตาม มาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ไม่มีความผิด/ไม่ต้องรับโทษ/ได้รับโทษในอัตราโทษที่น้อยลงแต่ประการใดเลย

เพราะหากจะบริภาษผมในสิ่งที่ผมไม่ได้คิดหรือเขียน ...คงไม่มีใครพร้อมใจหรือใจกว้างจะรับฟังในสิ่งที่ตนเองไม่ได้กระทำมิใช่หรือครับ?

ด้วยความเคารพต่อทุกท่านจากใจจริงนะครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
อธิฏฐาน วันที่ : 31/05/2011 เวลา : 08.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sandstone
จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา

ขนาดรถยนต์วิ่งไปชนป้ายจราจร ขนาดไม่เจตนา ก็ต้องรับผิดเลย นี่บางคนตั้งใจวิ่งไปชน ม.112 จะไม่ให้รับผิดเลยหรือไร กลับจะให้ยกเลิก ม.112 เสียงั้น

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
Reds วันที่ : 31/05/2011 เวลา : 08.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Redsscouser
รอย ฮอดสัน อาจจะไม่ใช่ผู้จัดการที่ดีที่สุด แต่เขาอาจจะเป็นผู้จัดการทีมที่เหมาะสมที่สุด ....  

ผมคิดเหมือนพี่ BlueHill สั้นๆง่ายๆ ครับ .....

ถ้าไม่พูด ไม่แสดงความคิดเห็นในทางที่เสียหาย แล้วใครมันจะกล้าฟ้องเรา

กฏหมายมันก็มีไว้เพื่อป้องกัน ป้องปราม มันไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายใคร ส่วนไอ้ที่มีไว้ทำลายกันนั้นคือ อำนาจ ของผู้มีอำนาจนะครับ

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
ปีศาจเสรี วันที่ : 31/05/2011 เวลา : 01.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pesajseri
คืนนี้สร่างเมาอยู่หนใด ลมอรุณเฉื่อยฉิวกิ่งหลิวกิ่งเอี้ยงเอนลู่คนเสเพล ไร้น้ำใจ ไร้น้ำตา จริงจริงหรือ

ผมไม่รู้เจตนาของเอนทรี่นี้ ว่าบริสุทธิใจกับเหตุผลที่ว่าไม่อยากให้มีการนำมาตรานี้มาเล่นงานกันทางการเมือง หรือ "ต้องการโยนหินถามทาง"หรือ"เช็คเรตติ้ง" หรืออะไรนะ ผมสงสัยและอยากถามแค่ว่าพระองค์ท่านไปทำอะไรให้พวกคุณเกลียดชังเหรอ เพราะตั้งแต่ผมเกิดมาสิ่งที่ได้รับรู้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ก็มีแต่พระองค์ท่านทรงงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ ให้อยู่สบาย มีปัญหาอยู่ตรงไหนพระองค์ก็เสด็จไปช่วย ไปเยี่ยมเยียน ไปให้กำลังใจ พวกคุณเลิกยุ่งเกี่ยวกับพระองค์ท่านซะทีเหอะ และ มาตรา 112 นี้ มันก็เหมือนกระบองเพชร ถ้าคุณมองเฉยๆ ไม่พยายามเอามือไปบีบ มือคุณจะเจ็บได้ยังไงครับ

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
driftworm วันที่ : 31/05/2011 เวลา : 00.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/driftway
ซักผ้า..เจอแบ๊งค์ห้าร้อยในกระเป๋า...ฮิ้ววว

สนับสนุน คห.๒๙
แต่จะถูกค้านด้วยผู้ที่ใช้ตรรกแบบตะวันตก สมาทาแนวคิดวัตถุนิยม
ว่าทุกอย่างต้องสามารถให้คำอธิบายอย่างจะแจ้ง แผ่หราบนโต๊ะ
ซึ่งจะถูกใช้ถ้อยคำที่ส่อนัยให้เป็นสามัญลงไปเรื่อยๆ เท่ากับเป็นเลศนัย
ในการทำให้สิ่งเคารพนับถือพังทลายลงมาเรื่อยๆ
ความเคารพเทิดทูนในเรื่องนี้มีมิติทางด้านจิตใจที่ไม่อาจแทนด้วยภาษากฎหมาย
ได้อย่างจะแจ้ง

กรณีของสนธิลิ้ม มีการนำมาเป็นตัวอย่างจนแทบจะเป็นสูตรคล่องปาก
แต่ไม่เคยมีใครออกปากกรณี ดา ตอร์ปิโด ออกมาให้จะจะ ว่านั้นเข้าข่ายหรือไม่
.

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
sawaddeethailand วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 23.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sawaddeethailand

สวัสดีครับ
ที่ถามว่า"จะผิดไหม"ผมขอใช้สิทธิความเป็นคนไทยตอบเลยว่าผิด ผิดตั้งแต่เริ่มคิดแล้วครับครับ
บุคคลธรรมดาอย่างคุณหรือผมยังมีกฎหมายหมิ่นประมาทไว้คุ้มครองเลยครับ แล้วใยจะมิให้พระองค์ทรงมีบ้าง
เอาง่ายๆทำไมต้องเลิกหรือแก้ ถ้าเรารู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรก็จะไม่มีปัญหา ประเทศไทยมีเอกลักษณ์เช่นนี้ก็ดีแล้วครับไม่ต้องไปตามอย่างใครแทนที่จะคิดแก้หรือยกเลิกทำไมไม่ช่วยกันเผยแพร่ให้ความรู้ต่อสาธารณะว่าอะไรควรไม่ควร คงจะดีกว่านะครับ
ม.112อยู่เฉยๆมนุษย์หาเรื่องวิ่งไปชนเองแล้วจะหาเรื่องให้แก้ทำไมไม่เดินหลบล่ะครับ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
notsleep วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 23.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/notsleep

ระวังความคิดของตัวเองจะถูกชักนำครับ
"ผม"คิดว่าประเด็นนี้ถูกจุดขึ้นมาจากคนต้องการ "ล้มล้าง" สถาบันครับ

ไม่ว่ามันจะเบี่ยง จะเลี่ยง จะอ้างยังไง ก็ชวนให้เรามาคุย มาถก มานั่งคิดในเรื่องนี้กัน...ซึ่งผมถามหน่อยเถอะ เรื่องคอขาดบาดตาย เดือดร้อนกว่านี้ทำไมเราไม่คิด ไม่แก้ไขกันครับ

ผมมองเจตนาของคนเขียนเอนทรี่นี้ดีนะครับ
แต่ตกหลุมแล้ว ยิ่งแตกประเด็น ยิ่งตีประเด็น ยิ่งถก ก็ยิ่งเป็นไปตามเกมส์ที่เขาวางไว้...เพราะเรื่องนี้ไม่เคยถูกถกในวงกว้างแบบนี้มาก่อน เจอก็ในวงการเมืองเท่านั้น คนเข้าเล่นการเมืองก็ต้องพร้อมทุกคนละครับ ปาขี้ ปารองเท้า เทเลือด สำคัญอะไรกับอีแค่มาตรานี้ เขาก็ไปสู้กันในศาลครับ

กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ช่องโหว่ มันมีอีกเยอะครับ หรือกฎหมายที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ มีอีกมาก แต่สถาบันมีข้อกำหมายปกป้องคุ้มครองแค่ข้อเดียวเองครับ ให้มันกว้างๆแบบนี้แหละดีแล้วครับ จะได้ระวัง จะได้เว้นครับ


ขอบคุณครับ


ความคิดเห็นที่ 27 (0)
ครูแดง วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 23.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

-ไม่ล้มเจ้า" แต่ ไม่เอากฎหมายหมิ่นฯ

-มันขัดแย้งในตัวของมันเอง...ไม่น่าเชื่อถือ

-หยุดเถอะนะ..ได้โปรดอย่าทำร้ายจิตใจพวกเราเลย...คุณไม่ศรัทธา..แต่เราศรัทธา..

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
หน่อผุด วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 22.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/korpai
'ต้นไม้ต้นเดียวไม่เป็นป่า  กระดาษแผ่นเดียวไม่เป็นหนังสือ'

การนำเอาเรื่องแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายมาตรา 112 มาเป็นประเด็นในเวลานี้
ก็เหมือนกำลังนำกฎหมายนี้มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเหมือนกันนะคะ อาจโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม
และโดยเฉพาะจดหมายเปิดผนึกของพวกนักเขียนทั้งหลายเมื่อหลายวันก่อนซึ่งมีชื่อนักเขียนที่ลงนามอยู่หลายคนเขียนหนังสือออกสีแดงมาก่อนหน้านี้ บางคนก็แดงมาแต่ไกลเลยด้วย
ดิฉันไม่ทราบว่านักเขียนเหล่านั้นอึดอัดใจอะไร มีแต่เรียกร้องเสรีภาพในการคิดเขียน
แต่ไม่มีกรอบเลยว่า ต้องการเสรีภาพสักแค่ไหน ทุกวันนี้ขาดอะไรไปหรือที่ต้องการ

ส่วนข้อเสนอว่า กำหนด "ผู้เสียหาย" ให้ชัดเจน กล่าวคือ อาจกำหนดให้หน่วยงานของรัฐแห่งใดแห่งหนึ่งหรือ "สำนักพระราชวัง" โดย "ราชเลขาธิการ" เป็น "ผู้เสียหาย" ที่สามารถ "ร้องทุกข์" เพื่อเอาผิดแก่ผู้กระทำความผิด
ไม่ว่าจะเป็นใครเป็นผู้ร้องทุกข์ คดีความก็ต้องขึ้นสู่ศาลเช่นเดียวกันไม่ใช่หรือคะ
ผู้ถูกกล่าวหา ย่อมเข้าสู่"กระบวนการยุติธรรม"จากการไต่สวนของศาลหากไม่ได้ทำผิดจริง
ส่วนตัวดิฉันอยากทราบว่า ผู้ที่ต้องการแก้กฎหมายฉบับนี้ ต้องการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอะไรมากกว่า
เนื้อหาอะไรที่มันทำให้อึดอัดใจจนต้องรวมตัวกันออกมาอยากแก้กฎหมายกันในเวลานี้

ที่หลายปีมานี้มีคดีหมิ่นพระบรมฯฟ้องร้องกันมาก เพราะมันมีกระบวนการนี้อยู่จริง
และแทรกซึมเข้าไปในระดับชาวบ้านแล้ว ไม่ใช่อยู่แต่ในแค่โลกออนไลน์เท่านั้นแล้ว

หากนักเขียนสักคนถูกกล่าวหาว่า ก็อปงานชาวบ้านมาแล้วบอกว่าตัวเองเป็นนักคิด หรือถูกกล่าวหาว่าที่แท้หากินกับการเป็นโกสท์ไรท์เตอร์ เขายังมีสิทธิ์ฟ้องร้องปกป้องตัวเอง
พระมหากษัตริย์ ย่อมไม่เป็นโจทย์ฟ้องร้องประชาชนเป็นจำเลยได้ แล้วใครจะปกป้องพระมหากษัตริย์ ถ้าไม่ใช่กฎหมายมาตรา 112

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
ChaiManU วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 22.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaimanu
   ทำงานให้สนุก  เป็นสุขกับการทำงาน    

ต้องขอยืนยันอีกครั้งว่าผมเข้าใจในเจตนาของคุณปลากัดนะครับ แต่ถ้าคุณจะลองกลับไปมองความเป็นจริงที่กำลังเป็นไปอยู่ในเวลานี้ จะมีซักกี่คนกันครับ ที่ต้องการจะแก้ไขด้วยบริสุทธิ์ใจ ด้วยเจตนาดีอย่างที่คุณและผมคาดหวังจะให้เป็นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดารายชื่อนักเขียนเหล่านั้น ส่วนใหญ่แล้วล้วนแต่เป็นคนที่อาศัยเกาะขอบเวที เกาะกระแสที่ไอ้พวกแดงล้มเจ้ามันปั้นกันขึ้นมาทั้งนั้น หาที่บริสุทธิื์ใจได้ยากเต็มที (มีชื่อบล็อกเกอร์ที่นี่อยู่หลายคนเหมือนกัน)

เพราะฉนั้น ด้วยเหตผลนี้ผมจึงไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะให้พวกมันฉวยเอาโอกาสนี้ มาทำระยำกับสิ่งที่ไม่ควรจะทำ

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณปลากัดจะเข้าใจและไม่ถือโกรธในบางความเห็นที่มีการใส่อารมณ์เข้ามาบ้าง เชื่อว่า คุณน่าจะเข้าใจในคำว่า "ศรัทธา" เปรียบไปดั่งเราศรัทธานับถือในศาสนา คงจะมีใครหน้าไหนยอมรับได้ที่จะปล่อยให้ใครคนไหนในต่างศาสนาเข้ามาบังอาจลบหลู่ดูหมิ่นสิ่งที่เราศรัทธาได้่ บางคนจึงหลุดออกมาด้วยอารมณ์อย่างที่เห็นไป แม้จะเป็นข้อเปรียบเทียบที่ดูจะสุดโต่งไปซะหน่อย แต่ผมคิดว่า น่าจะทำให้เห็นภาพชัดว่าบางคนนั้นเขาแสดงความเห็นออกมาด้วยความรู้สึกอย่างไร เหตุที่ผมเข้าใจ เพราะตัวผมเองก็ไม่ใช่สุภาพชนซักเท่าไหร่เหมือนกัน ในยามที่เอาตัวเองเข้าไปปั่นป่วนในเว็บของไอ้พวกล้มเจ้า ผมเองก็หลุดไอ้เหี้ยไอ้ห่าออกมาบ่อยไป จึงเข้าใจในความรู้สึกเหล่านั้นได้ดี

หวังว่าคุณปลากัดก็น่าจะมีความเข้าใจเช่นกัน

ยินดีที่มีโอกาสได้ร่วมสนทนานะครับ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
ลูกหินฮะ๛ วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 22.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/stonekid
http://www.oknation.net/blog/stonekimo    Too bad all the people ,  ..Who know how to run the country !. Are busy Driving Taxicabs and Cutting Hair....

คำถาม ถ้าไม่มีเรื่อง เหตุกาณ์ กลุ่มวางแผน พาทพิงสถาบันที่ผ่านกันมา จนเกิดการจับกุม
... จะมีคนคิดเรื่อง แก้-ยกเลิกม. 112 หรือไม่?

...เชื่อเถอะ.. คนจะไม่คิดเรื่องนี้ เพราะไม่มีคนทำผิดกฎหมาย

แบบนี้ อีกหน่อย ใครทำผิด ก็ต้องแก้กฎหมายกันหมดน่ะสิฮะ !!

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
ลูกหินฮะ๛ วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 22.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/stonekid
http://www.oknation.net/blog/stonekimo    Too bad all the people ,  ..Who know how to run the country !. Are busy Driving Taxicabs and Cutting Hair....

ระบอบอาแม๊ว ทำผิด ใช้วิธีแก้กฎหมาย

ณ...เวลานี้ ..กับกลุ่มการเมืองนี้...
บอกตรงๆก็ได้ฮะ

... " มันยังไม่ถูกที่ถูกเวลา และยังไม่ถูกกับ กลุ่ม " ที่จ้องทำการยกเลิก เพื่อให้ พวกพ้องพ้นผิด ในขณะนี้


ความคิดเห็นที่ 22 (0)
ปลากัด วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 20.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/plagud

เรียนคุณ ChaiManU (ความคิดเห็นที่ 19)

ต้องขออ้างถึง ป.ล. ของคุณ ChaiManU ตั้งแต่บรรทัดแรกที่เขียนตอบเลยนะครับว่า ผมยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับทุกท่าน ไม่ว่าจะเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยต่อความคิดเห็นหรือจุดยืนของผม(ไม่เฉพาะเรื่องนี้) เพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าหากคิดคนเดียวเขียนคนเดียวโดยใช้พื้นที่สาธารณะในการเผยแพร่แต่ไม่ยอมรับและคิดตามความคิดเห็นของคนอื่น ก็ไม่รู้จะเสียเวลานำความคิดเห็นหรือจุดยืนของผมเองมาเผยแพร่ในพื้นที่สาธารณะไปทำไม และก็เป็นจริงดังที่คุณ ChaiManU ว่าไว้นั่นแหละครับ ...ผมเตรียมใจรับทั้งดอกไม้และก้อนอิฐ(แต่จริงที่สุดก็คือ ส่วนใหญ่จะเป็นก้อนอิฐ...แต่ก็ยังยินดีครับ)

ครับ และก็เป็นดังที่คุณ ChaiManU ว่าไว้ ผม(คิดได้)ว่าควรจะเปลี่ยน "ชื่อ" ของ entry นี้แต่ก็ยังไม่ได้ลงมือสักที ก็คงจะได้ฤกษ์จากที่คุณ ChaiManU เข้าใจเจตนาของผมนี่แหละครับ ก็ต้องขอใช้พื้นที่ตรงนี้อีกครั้งว่าการที่ผมจะเปลี่ยน "ชื่อ" ของ entry เป็น "...ไม่เอากฎหมายหมิ่นฯ(ที่เป็นอยู่)..." นั้น ด้วยเหตุที่ "...ไม่เอากฎหมายหมิ่นฯ(ที่เป็นอยู่)..." โดยเฉพาะในแง่ของกระบวนการในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ "ผู้ใด" ก็สามารถ "กล่าวโทษ" บุคคลอื่นได้จนนำไปสู่การถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง

ทั้งนี้การ "แก้ไข" นั้น ผมก็เห็นด้วยกับคุณ ChaiManU (อีกนั่นแหละ)ว่าโดยหลักการแล้วคงจะหนีไม่พ้นดังเช่นข้อคิดเห็นของ อดีตนายกฯ อานันท์ ที่ว่า ..."การดำรงอยู่ของกฎหมายไม่ได้เป็นปัญหา แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือการบังคับใช้"... สิ่งที่ผมเห็นต่างออกไปก็คือแม้จะจริงอยู่ที่ "กฎหมาย" มิใช่ปัญหาและปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมาย แต่จากภาวการณ์ที่เห็นและเป็นอยู่ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา คุณ ChaiManU อาจจะเห็นด้วยกับผมหรือไม่ก็ได้ว่า "คน" นั้นเลวกว่า "ระบบ" ดังนั้นเมื่อ "ระบบ" ที่เป็นอยู่ไม่สามารถทำให้ผลสัมฤทธิ์ท้ายที่สุดตั้งอยู่บนความถูกต้องเหมาะสมได้ ทางเลือกในการ "แก้ไข - ปรับปรุง" "ระบบ" ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็น่าจะส่งผลให้ "คน" ไม่อาจใช้ความอ่อนแอของ "ระบบ" มาเป็นเครื่องมือของตนเองได้ ซึ่งผมมองว่าหากสามารถทำ "ระบบ" ให้ชัดเจน/รัดกุม อย่างน้อยก็น่าจะเป็นหลักประกันได้อีกชั้นหนึ่งว่า "การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นปัญหา" จะเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม ไม่ตกเป็นเครื่องมือของใคร(โดยเฉพาะกลุ่มการเมืองใดก็ตาม)แม้ว่า "คน" ใน "ระบบ" จะยังเลวกว่า "ระบบ" ก็ตามที

อนึ่งเรื่อง "เงื่อนเวลา" ที่คุณ ChaiManU มองว่าไม่เหมาะสมทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยเหตุที่มีผู้จ้องจะฉกฉวยใช้เป็นโอกาสในการวิพากษ์วิจารณ์หรือแม้แต่โจมตี "พระมหากษัตริย์" นั้น ...ครับ ผมพอจะเข้าใจ(ขออภัยที่ที่ต้องประเมินตัวเอง)ในทางเดียวกับคุณ ChaiManU แต่ก็ต้องขอเรียนเน้นย้ำอีกครั้งว่า สิ่งที่ผมนำเสนอในการแลกเปลี่ยนกันอยู่นี้ที่ว่าด้วยการ "แก้ไข" นั้น เป็นการ "แก้ไข" กระบวนการที่จะนำไปสู่การดำเนินการทางกระบวนการยุติธรรม มิใช่การ "แก้ไข" ในเรื่องของ "องค์ประกอบความผิด" พูดง่ายๆ ก็คือ หากผู้ใด "หมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรืออาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์..." ก็ยังถือเป็นการกระทำที่มีความผิดและต้องรับผิดดังเช่นที่เป็นอยู่ เพียงแต่ควรจะมีการกำหนด "ผู้เสียหาย" ที่ชัดเจนที่สามารถ "ร้องทุกข์" ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อมิให้มีการใช้ "กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" เป็น "เครื่องมือ" ทางการเมืองระหว่างคู่ขัดแย้งด้วยกัน ทั้งที่โดยแท้แล้วคู่ขัดแย้งนั้นจะมีทรรศนะคติอย่างไรก็ไม่ทราบได้ เช่น นาย ก เป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองกับ นาย ข ต่อมา นาย ก ร้องทุกข์ว่า นาย ข กระทำความผิดตาม มาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญาทั้งที่เจตนาที่แท้จริงของ นาย ก ก็มุ่งหวังเพียงเพื่อ "ปิดปาก" หรือ "ดิสเครดิต" นาย ข เท่านั้น แต่หากมีหน่วยงาน ค มีอำนาจตามกฎหมายให้เป็น "ผู้เสียหาย" ในการ "ร้องทุกข์" หรือ "ฟ้องคดี" นี้ การใช้ "กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" ก็อาจจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อ "ปกป้องพระมหากษัตริย์" อย่างแท้จริง

ขออภัยที่เขียนมาซะยืดยาว ขอจบประเด็นด้วยการยืนยันกับคุณ ChaiManU และทุกท่านที่ให้เกียรติอ่าน entry นี้นะครับว่า entry ที่ผมเขียนแสดงความคิดเห็นนั้น เป็นการแสดง "จุดยืน" ของผมต่อเรื่องต่างๆ ที่เป็นประเด็นในสังคม ผมไม่เคยคิดว่าจะต้องไปตรงหรืออาจจะไปพ้องกับท่าที/ความคิดเห็นของใครหรือคนกลุ่มใด หากมันจะเป็นไปเช่นนั้นและเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม ผมยินดีน้อมรับความคิดเห็น/ทรรศนะคติที่ได้จากการแลกเปลี่ยนกับทุกท่าน แม้ว่ามันจะทำให้ผมคิดเห็นเป็นเช่นอื่นตามที่ใครหลายคนว่าไว้ก็ตามที...แต่ผมก็เชื่อว่ามันยังเป็นสิ่งที่สวยงามมิใช่หรือที่คนที่มีความคิดเห็นต่างจะสามารถยืนอยู่ในสังคมเดียวกันได้ และเคารพซึ่งกันและกัน

ด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
ChaiManU วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 20.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaimanu
   ทำงานให้สนุก  เป็นสุขกับการทำงาน    

รื้อมาตรา 112 เลิกความผิดหมิ่นสถาบัน? อะไรคือเป้าหมายของ 130 นักเขียน
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9540000065092


แม้แหล่งที่มาอาจจะดูไม่มีความน่าเชื่อถือซักเท่าไหร่แต่ถ้าลองเปิดใจอ่านในเนื้อหาก็น่าจะพอเก็บเอาสาระได้

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
BlueHill วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 19.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

- คห.ที่ 18 คุณปลากัด
ผมอ่านคอมเมนต์ของคุณแล้ว ก็ยังไม่เห็นว่าจะต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรา 112 แต่อย่างใดทิ้งสิ้น กระทั่งเคสที่คุณยกตัวอย่างขึ้นมา ก็เป็นกรณีที่มีการพูดจาหมิ่นประมาทจริงทั้งสิ้น

ผมพยายามชี้ให้เห็นว่า หากไม่มีพฤติกรรมหรือพยายาม จาบจ้วง ล่วงละเมิด หรือหมิ่นประมาท ก็ไม่ได้รับผลกระทบอันใด ส่วนคนที่เดือดร้อนคือคนที่พูดจาหรือมีการกระทำเข้าข่ายดังกล่าว

ผมจึงยังไม่เห็นเหตุอันควรที่จะต้องดำเนินการใด ๆ ครับ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ChaiManU วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 19.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaimanu
   ทำงานให้สนุก  เป็นสุขกับการทำงาน    

สวัสดียามย่ำค่ำครับคุณปลากัด

ก่อoอื่นต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่า ที่ตอนบ่ายแก่ๆมาหยอดเอาไว้ว่าขอให้ได้เจอกันตอนค่ำๆนั้น มิได้มีเจตนาหรือมีความตั้งใจที่จะมากัดกับคุณปลากัดแต่ประการใด แต่เท่าที่ได้อ่านเนื้อหาในบทความของคุณ(คร่าวๆ) พอจะเข้าใจในเจตนาของคุณว่า คุณน่าจะ(ทะเล่อทะล่า)ออกมาเขียนด้วยเจตนาที่ดี และคงจะทำใจพร้อมเต็ทที่ ที่จะรับทั้งดอกไม้ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นก้อนอิฐอยู่แล้วนะครับ

จะผิดไหม . . . ถ้า "ไม่ล้มเจ้า" แต่ "ไม่เอากฎหมายหมิ่นฯ" !!!???

จากหัวเรื่องของคุณ คุณคงจะได้รับคำตอบจากหลายๆความเห็นแล้วว่า (น่าจะ)ผิดครับ กับคำว่า "ไม่เอากฎหมายหมิ่นฯ" ซึ่งเข้าใจว่า คุณน่าที่จะเข้าใจแล้วจากความคิดเห็นที่ 15 ของคุณที่บอกว่า น่าที่จะแก้เป็น "...ไม่เอากฎหมายหมิ่นฯ(ที่เป็นอยู่)..." น่าจะเหมาะสมและตรงตามเจตนาของคุณมากกว่า

ผมเชื่อว่า หลายๆคนที่เข้ามาแสดงความเห็นต่างจากคุณในที่นี้ ก็น่าที่จะมีความคิดเห็นอยู่ในใจที่ตรงกันอยู่บ้างในประเด็นที่ว่า

นับวันการใช้ "กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" มักจะเป็นไปในลักษณะของการเป็น "เครื่องมือ" ทาง "การเมือง" มากกว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายในการ "ปกป้องพระมหากษัตริย์" !!!

ยอมรับว่าผมเองก็มีความรู้สึกกับกฏหมายมาตรานี้เช่นนั้นอยู่บ้าง ในบางกรณีที่เห็นมีคนฉวยโอกาส นำกฏหมายฉบับนี้ไปใช้ในการกลั่นแกล้งและใส่ร้ายกันในทางการเมือง
(แต่ไม่ใช่กรณีที่ใช้กับไอ้สัมภเวสีแดนไกลที่กำลังพยายามมองหาช่องทางมุดรูกลับเข้ามาอยู่ในบ้านอยู่ในเวลานี้แน่ๆ)
แต่ถ้าเรายอมรับว่าเป็นเช่นนั้น ก็แสดงว่า มันไม่น่าจะใช่เป็นความผิดของตัวกฏหมายไม่ใช่หรือครับ ซึ่งก็น่าจะตรงกันกับที่ท่านอดีตนายกอานันท์เคยออกมาพูดเมื่อเร็วๆนี้ว่า "การดำรงอยู่ของกฎหมายไม่ได้เป็นปัญหา แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือการบังคับใช้"

แต่ก็แน่ล่ะ ถึงแม้ว่าตัวบทของกฏหมายจะไม่ได้มีความผิดอะไร แต่กับปัญหาของการบังคับใช้ ถ้าเราคิดที่จะแก้ไข ก็ต้องกลับไปแก้ในตัวกฏหมายอยู่ดี ในการที่จะให้มีการบังคับใช้เป็นไปอย่างถูกต้อง เที่ยงธรรมขึ้นมาให้ได้

พูดอย่างนี้ฟังคล้ายๆว่า ผมน่าจะเห็นด้วยกับการให้แก้กฏหมายใช่มั๊ยครับ

คำตอบคือ ใช่ และ ไม่ใช่ครับ

ใช่ คือผมยอมรับว่ากฏหมายมีช่องโหว่ให้คนไม่ดีฉกฉวยเอาไปใช้ในการกลั่นแกล้งให้ร้ายคนอื่นได้จริง แต่ที่ ไม่ใช่ คือผมคิดว่า เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะที่จะมาทำการแก้ไข และในเวลาต่อๆไปหลังจากนี้ ก็ไม่มีเวลาที่(ผมคิดว่า)เหมาะอีกแล้วที่จะทำการแก้ไข ดังนั้น คำตอบสุดท้ายของผมก็น่าจะได้ว่า "ไม่เห็นด้วย"ที่จะต้องมาแก้กฏหมายในมาตรานี้กันครับ

อ่านแล้วงงดีพิลึกนะ ตกลงว่าผมจะเอายังไง

ทำไมผมจึงบอกว่า เวลานี้ และเวลาต่อไปนับจากนี้จึงไม่เหมาะไม่ควรอีกแล้วที่จะทำการแก้ไขกฏหมายในมาตรานี้

เชื่อว่า คุณปลากัดก็น่าที่จะรู้ดีว่าในเวลานี้มี(กลุ่ม)คนที่มักใหญ่ใฝ่สูง คิดการใหญ่ไปถึงขั้นที่จะต้องการเปลี่ยนแปลงธงชาติไทยไม่ให้มีครบทั้งสามสี และโดยส่วนใหญ่(ผมเชื่อว่า)ใน 90 เปอร์เซ็นหรือมากกว่านั้นของคนที่ออกมาเรียกร้องให้ทำการแก้ไขกฏหมาย ล้วนแต่ไม่ได้ทำไปด้วยเจตนาที่ดี ที่จะแก้ไขเพื่อให้ธำรงค์ไว้ซึ่งสถาบันตามที่กล่าวอ้างกัน แต่จริงๆแล้ว ในกลุ่มคนพวกนั้นล้วนแฝงไว้ด้วยเจตนาที่มุ่งร้ายและคิดที่จะทำลายสถาบันเสียมากกว่า แล้วถ้าเราจะพากันยินดีและยอมรับให้มีการแก้ไขกฏหมายกันในเวลานี้นั้น ก็เท่ากับว่าเรากำลังเปิดทาง หรือกำลังยอมเป็นเครื่องมือให้กับคนมีความคิดเลวๆพวกนั้น มันฉกฉวยเอาโอกาสนี้เป็นเครื่องมือในการให้ร้าย โจมตีสถาบันกันเข้าไปใหญ่น่ะสิครับ

ขอทึกทักเอาว่าคุณน่าจะเข้าใจประเด็นนี้นะ และถ้าคุณกับผมเข้าใจตรงกัน แล้วคุณมีเหตุผลอะไรที่ดีกว่านั้น ที่คุณเห็นควรว่า จะต้องทำการแก้ไขหรือครับ

จากประโยคข้างล่างนี้ของคุณ

เรียกได้ว่าหาก "ใคร" แสดงความคิดเห็นในแง่ของปัจเจกที่เรียกร้อง/เห็นด้วย/คล้อยตามการเคลื่อนไหวให้ยกเลิก-แก้ไข "กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" ก็มีความเป็นไปได้ที่จะถูกตีค่าว่าเป็น "พวกล้มเจ้า" ในทันทีทันใด ทั้งที่หลายครั้ง "เหตุผล" ของเธอและเขาเหล่านั้นยังไม่ได้รับการให้คุณค่าอย่างจริงจังด้วยซ้ำ

ผมเชื่อว่า ถ้าใครมีโอกาสได้อ่านจดหมายเชิญชวนให้ร่วมลงชื่อของนักเขียนเหล่านั้นให้ทำการแก้ไขฯ โดยที่พิจารณาจากเนื้อความที่เชิญชวน(เหมือนจะมี)เจตนาดี โดยไม่ได้พิจารณาถึงสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน ก็อาจจะเข้าใจผิดไปได้ว่า คนพวกนี้ ทำไปด้วยเจตนาที่ดี ตามตัวอักษรสวยหรูสมคุณค่าความเป็นนักเขียนที่มีความสามารถเสกสรรค์ปั้นแต่งประดิฐประดอยถ้อยคำขึ้นมา ให้สละสลวยดูดี มีโอกาสที่อาจจะมีใครบางคนคล้อยตามเอาได้ง่ายๆเหมือนกัน ถ้าหลงคำจนลืมหยิบเอาสถานการณ์ปัจจุบันไปพิจารณาประกอบการอ่าน และที่ยิ่งไปกว่านั้น หากอ่านต่อไปในรายชื่อห้อยท้ายจดหมายดังกล่าวที่เหล่าคนที่เรียกตัีวเองว่า นักเขียน มาร่วมลงชื่อกัน เราก็น่าที่พอจะเห็นกันได้ว่า มีหลายๆรายชื่อทีเดียวในนั้นที่มีพฤติกรรมให้เราประจักษ์กันอยู่แล้วว่า คน(หลายๆ)คนนั้น มันมีความคิด มีเจตนาอย่างไรต่อสถาบัน หาได้เป็นไปตามข้อความสวยหรูที่ปั้นแต่งขึ้นมาในตัวจดหมายแต่อย่างใดไม่

และในความชั่วร้ายที่สุดที่เห็นกันได้ชัดในจดหมายฉบับนั้น คือการยกเอาเหตผลที่ว่า

"เราต้องการเรียกร้องให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยเร็วที่สุด และสนับสนุนการนำแนวทางที่ปัญญาชนบางกลุ่มบางท่าน (เช่น กลุ่มนิติราษฎร์ อาจารย์สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ...........

จดหมายฉบับนี้ ถูกลดทอนความน่าเชื่อถือและแทบจะกลายเป็นเศษกระดาษเปื้อนน้ำลายลงไปในทันทีที่มีการอ้างอิงถึง นัก"บิดเบือน"ประวัติศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างไอ้หัวโตไม่เจียมสกุลคนนั้น พฤติกรรมของมันคนนี้ มีให้เห็นมาช้านานในการที่พยายามจะบิดเบือนประวัติศาสตร์ ด้วยความจงใจที่จะให้ร้ายและมุ่งหวังทำลายสถาบัน "อาจารย์" สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ที่ผมแทบจะไม่เห็นคุณค่าของคำนำหน้าว่าอาจารย์เลยซักนิดนั้น เป็นคนที่ไม่มีคุณค่าใดๆ ที่เราจะไปให้ความสำคัญหรือยกเป็นข้ออ้างขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขกฏหมายให้มันฉวยโอกาสเอาไปสั่นคลอนสถาบันได้

ผมไม่เชื่อนะว่า คุณปลากัดจะเห็นดีเห็นงามไปกับพฤติกรรมของไอ้หัวโต สมศักดิ์ ไปด้วยตามนั้น

โอย...เหนื่อย นานๆจะได้มีโอกาสแสดงความเห็นยาวๆแบบนี้ซะที ขอพักแค่นี้ก่อน ความเห็นอาจจะสะเปะสะปะ กระโดดไปกระโดดมาไม่มีความต่อเนื่องซักเท่าไหร่ ด้วยไม่มีเวลาที่จะเรียบเรียง หวังว่า อ่านแล้วคงพอที่จะเข้าใจเจตนาได้นะครับ

อ้อ...ปอลอ ต้องขอขอบคุณคุณปลากัดที่ยอมเปลืองตัวเปิดพื้นที่ให้ผมได้มีโอกาสมาสนทนาประเด็นนี้ด้วยความคิดเห็นที่เป็นเจตนาดีต่อกัน เพราะปกติแล้ว ไปคุยเรื่องนี้ในเว็บเสื้อแดงทีไร ไม่มีโอกาสได้คุยกับใครยาวๆดีๆได้ซักเท่าไหร่ น็อตมันหลุดไปก่อนทุกทีสิน่า

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ปลากัด วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 17.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/plagud

เรียนคุณ BlueHill (ความคิดเห็นที่ 17)

ต่อข้อถามที่ว่า ..."ทำไมต้องแก้ไขกฎหมายให้เป็นไปตามความต้องการของคนกลุ่มหนึ่งล่ะ่ครับ ในเมื่อคนส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นจะได้รัีบผลกระทบอย่างไร ไม่เดือดร้อนอะไรนี่ครับ"...

ใช่ครับ สิ่งที่ผมนำเสนอเป็นไปในลักษณะของการ "แก้ไข" ...ส่วนประเด็นของ "คนกลุ่มหนึ่ง" กับ "คนส่วนใหญ่" นั้น ผมไม่ได้ยึดติดว่าเป็น คนกลุ่มใดที่ออกมาเรียกร้อง และไม่เคยคิดว่า "จุดยืน" ของผมจะต้อง/อาจจะพ้องกับการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มใด

แต่หากถามว่า "ทำไมต้องแก้ไข?" ...ผมก็ขอเรียนว่าสิ่งที่ผมกำลังแลกเปลี่ยนกับทุกท่านอยู่นั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าการบังคับใช้ "กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" นั้น มักจะเป็นไปในลักษณะของการเป็น "เครื่องมือ" ทาง "การเมือง" มากกว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในการ "ปกป้องพระมหากษัตริย์" !!!

...เพราะเหตุที่ความผิดตาม มาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา บุคคลแม้มิใช่ "ผู้เสียหาย" สามารถ "กล่าวโทษ" บุคคลอื่นว่ากระทำความผิดฐานนี้ได้ ทำให้การบังคับใช้กฎหมายบิดผันไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมายเองที่ต้องการ "ปกป้องพระมหากษัตริย์"

ขอชี้แจง ณ ที่นี้ว่าสิ่งที่ผมนำเสนอผ่าน entry นี้มิใช่การ "แก้ไข" ในเรื่องของ "องค์ประกอบความผิด" แต่เป็นการ "แก้ไข" กระบวนการที่จะนำไปสู่การดำเนินการทางกระบวนการยุติธรรม

ขอยกตัวอย่างนะครับ กรณีที่คุณสนธิ ลิ้มทองกุล ถูกดำเนินคดีในความผิดตาม มาตรา 112 จากการที่เผยแพร่คำปราศรัยของ "ดาร์ ตอร์ปิโด" หรือแม้แต่กรณีการให้สัมภาษณ์ของคุณสนธิ ที่ "คมชัดลึก" เองก็โดนหางเลขไปด้วย ต่อมามีการ "กล่าวโทษ" ต่อพนักงานสอบสวน แม้การกระทำของคุณสนธิ จะครบองค์ประกอบความผิดตาม มาตรา 112 แต่เจตนาโดยแท้จริงของคุณสนธิ มิได้ต้องการ "หมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรืออาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์..."

เมื่อกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น มีบุคคลไป "กล่าวโทษ" คุณสนธิ ต่อพนักงานสอบสวน(จำได้ว่าในหลายท้องที่ทั่วประเทศ)ซึ่งค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นคู่ปฏิปักษ์ของคุณสนธิ ในขณะนั้น ...เหล่านี้ผมมองว่าเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมว่า "กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองโดยเอาเจตนารมณ์ของกฎหมายในการ "ปกป้องพระมหากษัตริย์" เป็นเพียงฉากหน้าเท่านั้น

เช่นนี้หากบุคคลใดก็ได้สามารถ "กล่าวโทษ" ว่าบุคคลอื่นกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว ...จริงอยู่ที่หากศาลยกฟ้อง ผู้เสียหายย่อมใช้สิทธิทางกฎหมายของตนได้อีกทอดหนึ่ง แต่ถามว่ายุติธรรมแล้วหรือที่ใครจะต้องค้าความเพื่อพิสูจน์ความจริงหรือเจตนาในการกระทำของตนเพียงเพราะถูก "กล่าวโทษ" จากคู่ขัดแย้งของตนเอง?

แล้วหาก "องค์ประกอบความผิด" ยังเป็นเช่นเดิม เพียงแต่ "แก้ไข" ให้มี "ผู้เสียหาย" ที่ชัดเจน(ซึ่งแน่นอนว่าต้องไม่ใช่องค์พระมหากษัตริย์)ซึ่งมีอำนาจ "ร้องทุกข์" ว่ามีบุคคลกระทำความผิดดังว่า เพื่อมิให้ "กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" ตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง ...การณ์ดังกล่าวจะไม่เหมาะสมหรืออย่างไรครับ? แล้วการณ์ดังกล่าวจะนำพาไปสู่ความสุ่มเสี่ยงในการวิพากษ์วิจารณ์ "พระมหากษัตริย์" ในแง่เป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิได้อย่างไรครับ? ทั้งที่ "องค์ประกอบความผิด" ก็มิได้ถูกยกเลิก-แก้ไข

ผมก็เชื่อเหมือนทุกท่านครับ หากไม่ได้กระทำความผิดย่อมได้รับ "ความยุติธรรม" จากศาลและไม่จำเป็นต้องกลัวกฎหมาย(ไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานใด)ทั้งนั้น แต่หากกว่าที่จะได้รับ "ความยุติธรรม" กลับต้องติดบ่วงอยู่กับการ "กล่าวโทษ" จากปฏิปักษ์ของเขาเหล่านั้นเอง

...การณ์ดังกล่าวมัน "ยุติธรรม" แล้วจริงหรือครับ?

ด้วยความเคารพนะครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
BlueHill วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 16.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

คุณปลากัดครับ

ทำไมต้องแก้ไขกฎหมายให้เป็นไปตามความต้องการของคนกลุ่มหนึ่งล่ะ่ครับ ในเมื่อคนส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นจะได้รัีบผลกระทบอย่างไร ไม่เดือดร้อนอะไรนี่ครับ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
สตังค์ วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 15.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/stang
ถึงแม้ความจริงจะเป็นอักษรที่ไม่รื่นสายตาในบางครั้ง แต่มันดีกว่า เพราะมันคือ ความจริง

ปลายปากกาอารมณ์ ......ในทางกลับกัน ....ปลายปากกาก้อเป็นเครื่องมือได้เหมือนกัน
.....ใครบ้างล่ะ คนแบบไหน ประเภทไหนกัน... ที่เขียนอักษรแล้ว....ไม่ใส่อารมณ์ให้กับตัวอักษร...

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ปลากัด วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 15.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/plagud

เรียนคุณนายกรัฐมนตรี_โจโฉ (ความคิดเห็นที่ 11)

ขอบคุณสำหรับ entry "ม.๑๑๒ ปัญหาระดับชาติที่ต้องรีบแก้???" นะครับ

ผมยอมรับว่าแปลกใจ(กับตัวเอง)ที่ไม่เคยอ่าน entry ดังกล่าวก่อนหน้านี้ ทั้งที่ก็แวะเวียน(อ่าน entry)ใน oknation.net แทบทุกวัน

- - - - - - - - - - - -

เรียนคุณ cozy (ความคิดเห็นที่ 12)

สงสัยผมต้องเปลี่ยนชื่อ entry กระมังครับ จาก "...ไม่เอากฎหมายหมิ่นฯ..." เป็น "...ไม่เอากฎหมายหมิ่นฯ(ที่เป็นอยู่)..." โดยเฉพาะในแง่ของกระบวนการในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ "ผู้ใด" ก็สามารถ "กล่าวโทษ" บุคคลอื่นได้จนนำไปสู่การถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง

ด้วยความเคารพ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
kokoyadi วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 15.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kokoyadi
Blog me if you can!!! KoKoyadi  โกโก้...อย่าดิ

ความเห็น8 น่าฟังมากจนต้องรอฟังคืนนี้ครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
kokoyadi วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 15.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kokoyadi
Blog me if you can!!! KoKoyadi  โกโก้...อย่าดิ

ความเห็นน่าฟังมากจนต้องรอฟังคืนนี้ครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
cozy วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 15.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kakalot
I agreed that what really matters is what you like, not what you are like... Books, records, films -- these things matter. Call me shallow but it's the fuckin' truth - High Fidelity

คือผมเข้าใจเจตนาของคุณนะครับ ผมว่าไม่เอาเลยก็ไม่ได้หรอกครับ แต่เรียกว่าปรับปรุงแก้ไขจะดีกว่า

ยินดีที่ได้รู้จักครับ ...

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
นายกรัฐมนตรี_โจโฉ วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 15.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PM-CaoCao
 PM_Cao Cao

http://www.oknation.net/blog/PM-CaoCao/2011/05/21/entry-2

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
kokoyadi วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 15.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kokoyadi
Blog me if you can!!! KoKoyadi  โกโก้...อย่าดิ

เงื่อนไขของการพูดเรื่องนี้ยากจน ตัวเนื้อหาอาจไม่ต้องพูดถึงครับ (ที่นี่).

แต่ผมเชื่อว่า ด้วยพื้นฐานวิธีการมองโลกมันตั้งอยู่คนละชุด

อะไรที่ดี ห้ามวิจารณ์ กับ ถ้าอยากให้ดีขึ้นน่าจะพูดในทางปรับปรุงได้บ้าง
และเชื่อว่าการเขียนเรื่องนี้มีราคาที่คุณอาจต้องจ่ายครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
กวิน วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 15.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Pairoch

หากไม่ได้มีเจตนาจริง หากถูกใส่ความ หลักฐานไม่เพียงพอและศาลยังไม่ได้ตัดสินว่าผิด...จะกลัวอะไร

ม.112มิได้กระทบใครที่คิดดีต่อสถาบัน..เป็นอย่างที่เป็นอยู่ดีแล้วครับ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ChaiManU วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 14.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaimanu
   ทำงานให้สนุก  เป็นสุขกับการทำงาน    

เป็นเอนทรีที่ดีและสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นั่งเสวนาปราศรัยกันด้วยเหตุและผลมากกว่าที่จะใช้อารมณ์ใส่กัน และคิดว่า ไม่น่าจะเข้าข่ายเอนทรีที่จะโดนแบนนะครับ

น่าเสียดายที่ผมยังไม่มีเวลาสะดวกพอ ถ้าเอนทรีนี้ยังอยู่ ค่ำๆจะขออณุญาตมานั่งเสวนากันด้วยคนนะครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ปลากัด วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 14.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/plagud

เรียนคุณเขียดขาคำ (ความคิดเห็นที่ 5)

ผมขอยืนยันว่า entry นี้ผมเขียนด้วยตัวเอง เพราะถ้าผมไปคัดลอกงานเขียนของคนอื่นมา...แน่นอนว่าผมคงจะอ้างแหล่งที่มาไว้แล้ว

ส่วนประเด็นที่ว่าจะตีค่าเจตนาของผมเช่นใดนั้น หากทุกท่านที่อ่าน entry นี้จะคิดเห็นเป็นเช่นไร ผมยอมรับโดยดุษฎีทั้งสิ้นครับ

หาก บก. มองว่า entry นี้ขัดต่อ "กฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น" ข้อ 1 ... บก. ผู้ดูแลสามารถลบ entry นี้ได้เลยครับ แต่หวังว่าจะแจ้งเหตุผลให้ผมราบเพื่อเป็นแนวทางต่อไปด้วยนะครับ

ด้วยความเคารพ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ก้อยกัลยา วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 14.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Koikonthai

คนธรรมดายังมีกฏหมายคุ้มครอง ใครที่คิดว่าถูกดูหมิ่นยังแจ้งความฐานหมิ่นประมาท แต่พระองค์เป็นประมุขของประเทศ ใยถึงจะมีกฏหมายคุ้มครองพระองค์ไม่ได้ อย่าได้คิดเลย หยุดเสียทีเถิด เล่นของสูงระวังนรกจะกินกบาล

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
เขียดขาคำ วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 14.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kiadkakam

แต่ผมมองว่า เอนทรี่นี้ ไม่ชอบมาพากล

ผมไม่ทราบถึงเจตนาของเจ้าของเอนทรี่

คิดว่า อาจไม่ใช่งานที่คุณเขียนขึ้นมาเอง

คุณควรลบเอนทรี่นี้ทิ้งไปเสียโดยด่วน

ประเด็นนี้ไม่ควรถูกหยิบขึ้นมาให้ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์
ไม่ว่าในแง่ใดๆ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
Tooh วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 13.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tooh
|Transformers|Star Wars|Robot Jox|Rocketeer|The Twilight Zone|

จุดมุ่งหมานยกฏหมายมีไว้เพื่อห้ามพูดถึงพระองค์ในทางไม่ดี
เพราะท่านไม่อยู่ในฐานะที่จะมาฟ้องร้องดำเนินคดีกับประชาชน

ถ้าไม่อยากโดนข้อหานี้ก็อย่าพูดถึงสิ ทำไมทำกันไม่ได้

พวกล้มเจ้ามันต้องการพูดในทางไม่ดีไง

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
คนโคราชจ๊า วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 13.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nanaja
omm_love@hotmail.com   ทักทายคนโคราชเมล์นี้จ๊า

เลิกคิดเถอะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
คนขีดเขียน วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 13.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/powerbonus

ไม่เห็นด้วยที่จะแก้ไขหรือยกเลิก ม.112 ครับ

เพราะว่าผิดถูกให้ศาลเป็นผู้ตัดสินคดีความ หากศาลเห็นว่าไม่ผิด ยกฟ้องผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหานั้นย่อมสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องกลับผู้กล่าวหาตนเองได้มิใช่หรือ...

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ราศีเมษ วันที่ : 30/05/2011 เวลา : 13.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Steel-Roses
I have a dream.

แค่สงสัย...ไม่มีอะไรจะคิด จะทำแล้วหรือ..

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน