*/
  • ไหปลาแดก
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : jeeradar_p@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2010-06-05
  • จำนวนเรื่อง : 135
  • จำนวนผู้ชม : 426900
  • จำนวนผู้โหวต : 181
  • ส่ง msg :
  • โหวต 181 คน
<< มกราคม 2012 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2555
Posted by ไหปลาแดก , ผู้อ่าน : 3340 , 11:31:04 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว โหวตเรื่องนี้
โอ้อนิจจา..ชาวนาไทย  หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
....


มีผู้สำรวจเอาไว้ว่าในประเทศไทยมีประชาชนที่อยู่ภาคการเกษตรประมาณร้อยละ ๖๐ ของประชากรทั้งประเทศ  ในจำนวนนี้มีกลุ่มชาวนามากที่สุด  และเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองมากที่สุด
หลายท่านอาจสงสัยว่า  ในภาคการเกษตรประกอบด้วยกลุ่มใดบ้างนอกจากชาวนาแล้ว  ขออธิบายอย่างนี้ครับว่า  เกษตรกร หมายถึง คนที่มีหน้าที่ผลิตพืชผลทางการเกษตรทุกประเภท  เกษตรกรสามารถแบ่งออกได้เป็น๓กลุ่ม  คือ
๑ ชาวนา  มีหน้าที่ปลูกข้าว
๒ ชาวไร่  มีหน้าที่ปลูกพืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ปอ ฯลฯ
๓ ชาวสวน  มีหน้าที่ปลูกพืชสวน  เช่น  ผักชนิดต่างๆ  ผลไม้
ขอตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับว่า  ในจำนวนเกษตรกรทั้ง๓กลุ่มนี้  กลุ่มชาวนามีทางเลือกน้อยที่สุด  เพราะปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว  หากข้าวราคาตกหรือผลผลิตไม่ดี  ชาวนาก็จบ  ในขณะที่ชาวไร่ ชาวสวน มีทางเลือกให้ปลูกพืชได้หลายชนิด  ความเสี่ยงจึงน้อยกว่า
แต่ถึงอย่างไร..กลุ่มชาวนาก็ยังมีความสำคัญมากกว่าเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ

ถ้าเราพิจารณาจากสำนวนโบราณที่ว่า “หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน” ก็จะพอมองเห็นบริบทของความเป็นชาวนาได้อย่างชัดเจน  และยังฉายภาพถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ชาวนา ข้าว ฟ้าดิน อย่างเป็นหนึ่งเดียวกันโดยไม่สามารถแยกออกจากกันได้  จะเห็นได้จากอดีต  ในวิถีชีวิตชาวนาจะให้ความเคารพบูชาต่อ ข้าว ธรรมชาติ ราวกับเป็นมารดาของตน  ด้วยเหตุนี้ชาวนาถึงเรียกดินว่า..แม่ธรณี  เรียกน้ำว่า..แม่คงคา  และเรียกข้าวว่า..แม่โพสพ  มีพิธีกรรมที่แสดงออกในทางเคารพยกย่องในหลายๆวาระ  เช่น บุญกองข้าว-สู่ขวัญข้าว(ข้าว) การแฮกนา(ดิน) ลอยกระทง(น้ำ)

เมื่อกว่า๗๐๐ปีที่ผ่านมา  ในสมัยกรุงสุโขทัยได้มีการจารึกอักษรไทยขึ้นเป็นครั้งแรก  ในคำจารึกนั้นมีข้อความว่า..เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว  คำจารึกนั้นบ่งบอกถึงความสำคัญ-ความผูกพัน ระหว่างคนกับข้าวได้เป็นอย่างดี  คนไทยมีหลักฐานบ่งบอกว่ามีการทำนามาอย่างน้อย๕๐,๐๐๐ปี(แหล่งโบราณคดีบ้านโนนนกทา-ขอนแก่น)  และก็เป็นคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้แต่เดิมแล้ว  ถึงแม้จะมีการโยกย้ายไปหาแหล่งที่ทำกินเพื่อความเหมาะสมของคนแต่ละกลุ่ม  ก็เป็นการเคลื่อนย้ายในระยะใกล้ๆในแผ่นดินบริเวณนี้  ไม่ได้อพยพโยกย้ายมาจากเทือกเขาอัลไตอย่างที่เราเคยเข้าใจมา

ชนเผ่าไทยมีอาชีพทำนาอยู่ในสายเลือด  โดยเริ่มจากการปลูกข้าวไร่  ทำการเกษตรในที่ดอนก่อน  จากนั้นก็ค่อยปรับเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนามาเรื่อยๆจนกลายเป็นการทำนาในที่ลุ่ม  ซึ่งให้ผลผลิตมากกว่า  ชนเผ่าไทยแม้จะอยู่ที่ใดก็หนีไม่พ้นการทำนา  เช่น ไทยอาหมในประเทศอินเดีย  ไทยสิบสองปันนาในประเทศจีน  ไทยใหญ่ในประเทศพม่า  และไทยดำในประเทศเวียตนาม  ก็ยังประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักจนถึงปัจจุบัน

ในช่วงเวลาเกือบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา  หลังจากที่ประเทศไทยประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ(พ.ศ.๒๕๐๔-ถนอม กิตติขจร)  ดูเหมือนสถานการณ์ชาวนาไทยย่ำแย่ลงตามลำดับ  ที่ย่ำแย่ลงเพราะเราเปลี่ยนจากระบบการผลิตเพื่อกินเพื่อใช้ในครัวเรือน ในชุมชน มาเป็นการผลิตเพื่อขายทั้งในประเทศและส่งออก  ทำให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก การสร้างเขื่อนเพื่อสร้างระบบชลประทานตอบสนองกลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า การใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์และสารเคมี  มีปริมาณสูงขึ้น

นั่นแสดงให้เห็นว่า  นโยบายของรัฐผิดพลาดอย่างไม่น่าให้อภัย  โดยเฉพาะนโยบายด้านการเกษตร  จนมีคนเอาไปล้อเลียนเป็นเพลง”ผู้ใหญ่ลี”  ว่า..
“พ.ศ.๒๕๐๔ ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุม
ชาวบ้านต่างมาชุมนุม มาชุมนุมที่บ้านผู้ใหญ่ลี
ต่อไปนี้ผู้ใหญ่ลีจะขอกล่าว เป็นเรื่องราวที่ได้ประชุมมา 
ทางการเขาสั่งมาว่า  ให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกร 
ฝ่ายตาสีหัวงอน..ถามว่าสุกรนั้นคืออะไร 
ผู้ใหญ่ลีลุกขึ้นตอบทันใด..สุกรนั่นไซร้ คือ หมาน้อยธรรมดา”

ในเนื้อเพลงนี้แสดงออกอย่างชัดแจ้งว่า  แม้แต่ผู้ใหญ่ลีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ก็ไม่ได้มีความเข้าใจในนโยบายของรัฐแต่อย่างใด  เมื่อรัฐบอกว่า..สุกร คือ หมาน้อย  ผู้ใหญ่ลีก็ไปบอกชาวบ้านว่าอย่างนั้น  ทั้งๆที่มันเป็นสิ่งที่ผิด  ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่รัฐบาลเริ่มประกาศใช้แผนที่๑เมื่อกว่าห้าสิบปีที่ผ่านมา  จึงถือว่าเป็นปฐมบทแห่งการโกหกหลอกลวงประชาชนอย่างเป็นลายอักษรเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

กว่า๕๐,๐๐๐ปีที่ผ่านมา  ไม่มีช่วงเวลาใดที่ชาวนาจะตกต่ำย่ำแย่  ไร้เกียรติภูมิอย่างเช่นปัจจุบันนี้  รู้สึกแย่เอามากๆก็ตรงที่..คนไทยด้วยกันเองนี่แหละ  ทำให้มันตกต่ำ
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
Ae^ วันที่ : 30/01/2012 เวลา : 14.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chae-reu-mai

ไม่รู้ว่าอนาคตจะมีคนมาทำนาปลูกข้าวให้เรากินหรือเปล่า

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ลุงวอ วันที่ : 30/01/2012 เวลา : 12.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/welder

ต้องมีตัวแทนชาวนาลุกขึ้นสู้

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
su วันที่ : 30/01/2012 เวลา : 10.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suwest

อย่าดูหมิ่น ชาวนาเหมือนดั่งตาสี
เอาผืนนาเป็นที่ พำนักพักพิงร่างกาย
ชีวิตเอย ไม่เคยสบาย
ผ่าเปลวแดด แผดร้อนแทบตาย
ไล่ความ ไถนาป่าดอน.
(เพลงกลิ่นโคลนสาบควาย)

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว วันที่ : 30/01/2012 เวลา : 10.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jarinasa

ชาวนาเป้นกระดูกสันหลังของชาติ แต่ถูกปฏิบัติเหมือนคนแทะกระดูก...

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
vatchara_4 วันที่ : 28/01/2012 เวลา : 12.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vatchara
เปิดประเด็นให้เม็นต์ให้อ่านกันครับ

อนาคตจะยิ่งแย่หนัก ทุกวันนี้ชาวนาอีกไม่น้อยที่เช่าที่นาทำกิน เพราะที่นาเป็นของนายทุน ทั้งนายทุนคนไทยและต่างประเทศไปเสียเยอะแล้วครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 28/01/2012 เวลา : 11.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

กระดูสันหลังของประเทศ....กำลังผุ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน