• Plin
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : rethinker@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-03-19
  • จำนวนเรื่อง : 165
  • จำนวนผู้ชม : 233852
  • ส่ง msg :
  • โหวต 50 คน
ด้านที่สามของเหรียญ
พื้นที่ในจินตนาการสำหรับสหายทางความคิด
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/plin
วันจันทร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2551
Posted by Plin , ผู้อ่าน : 4057 , 14:53:49 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน
ประเทศจีนมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน สั่งสมวิทยาการ ความรู้ หลักคิด ปรัชญา ต่าง ๆ ไว้อย่างมากมาย จากรุ่นสู่รุ่น จากยุคสู่ยุค ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ ผ่านยุคราชวงศ์ สู่ยุคสาธารณรัฐ จวบจนยุคปัจจุบัน ความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญาเหล่านี้ ตลอดไปจนถึงการดำเนินชีวิตของชนชาติ รวมแล้วกลายเป็น วัฒนธรรมจีน อันมีเอกลักษณ์

แม้ว่าจะมีลักษณะเฉพาะตัว แต่ก็มีความหลากหลายอย่างมากเช่นกัน เนื่องจาก ความกว้างใหญ่ไพศาลของพื้นที่ และความหลายหลากของเชื้อชาติภายในประเทศจีน นอกจากนี้ ยังเกิดจากความแตกต่างระหว่างชนชั้นในสังคมอีกด้วยรูปแบบวิถีชีวิต และ สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาในวัฒนธรรมนั้น มีความสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งไม่เพียงแต่จะสะท้อนถึงสติปัญญาความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวัตถุเท่านั้น หากแต่ยังแฝงไว้ซึ่งมิติของความงดงาม อันเป็นการสะท้อนถึงความละเอียดอ่อน ลุ่มลึก ทางจิตวิญญาณ อีกด้วย ซึ่งเราสามารถรับรู้และเข้าถึงสิ่งที่เป็นศิลปะแบบนี้ได้ ผ่านประสาทสัมผัสต่าง ๆ

ในวัฒนธรรมจึงมีศิลปะ และศิลปะก็ได้แฝงอยู่ในทุกองค์ประกอบของวัฒนธรรมด้วยเช่นกันคงเป็นการยากสำหรับคนผู้หนึ่งที่จะศึกษาศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อให้ได้ประเด็นต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ในระยะเวลาอันสั้น และ น่าจะเป็นการดีกว่า หากได้มีโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายจากอาจารย์ผู้มีความรอบรู้ เชี่ยวชาญ ในด้านจีนศึกษา เพื่อให้ได้กรอบแนวคิด และ ภาพกว้าง ๆ ในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบในงานวิชาการ “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกนั้น ทางมหาวิทยาลัยได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแสดงปาฐกถาในเรื่องเกี่ยวกับประเทศจีนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

โดยพระองค์ได้ทรงบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ศิลปะจีน”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระปรีชาสามารถด้านจีนศึกษาเป็นอย่างยิ่ง พระองค์ได้ทรงพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ กับนักวิชาการ นักคิด นักเขียน กวี ศิลปิน อย่างสม่ำเสมอ ทรงสนพระทัยใฝ่เรียนรู้ศิลปะวิทยาการจีนหลายแขนง อาทิเช่น วรรณคดี กวีนิพนธ์ ศิลปะการเขียนตัวอักษรจีน ศิลปะการวาดภาพจีน การทรงเครื่องดนตรีจีนโบราณ เช่น ซอเอ้อร์หู เป็นต้นหนังสือ “ศิลปะจีน” เล่มนี้ เป็นการจัดพิมพ์ขึ้นตามปาฐกถาที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงแสดงไว้ในวันนั้น ซึ่งพระองค์ได้ตรัสเริ่มต้นปาฐกถาว่า

“การบรรยายในวันนี้จะให้แคบลงมาหน่อย เหลือเพียงแค่ความคิดเรื่องศิลปะจีน ถึงกระนั้นถ้าจะพูดให้กระจ่างจริงจะต้องใช้เวลาประมาณ 3 เดือนหรือทั้งเทอม จึงจะกล่าวได้หมด”

อย่างไรก็ตาม การบรรยายนั้นก็มักจะต้องถูกจำกัดเวลา โดยปาฐกถาเรื่อง “ศิลปะจีน” ที่ทรงแสดงในวันนั้น มีความยาวประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ ทางผู้จัดพิมพ์ได้เรียบเรียงประโยค อักษร ตามที่ได้ทรงตรัสบรรยาย พร้อมทั้งรวบรวมภาพประกอบที่ทรงใช้ ไว้ในหนังสือ “ศิลปะจีน” เล่มนี้ด้วยปาฐกถาที่ทรงแสดงนั้น เป็นการแนะนำศิลปะจีนอย่างกว้าง ๆ ซึ่งเนื้อหาได้ครอบคลุม จิตรกรรม การเขียนตัวอักษรจีน ประติมากรรม ศิลปะเครื่องกระเบื้อง สถาบัตยกรรม สวนจีน เครื่องเรือน ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี ศิลปะพื้นบ้าน รวมถึงประเด็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะจีน โดยหน่วยงานต่าง ๆ

หนังสือจัดพิมพ์ได้อย่างสวยงาม น่าอ่าน และเนื่องจากเรียบเรียง มาจากปาฐกถาที่มีความยาวไม่มาก จึงสามารถอ่านจบได้ภายในเวลาไม่นานนัก

อนึ่งปาฐกถาที่ทรงแสดงในครั้งนั้น พระองค์ไม่ได้ทรงเน้นวิชาการทางศิลปะ หากแต่ทรงมุ่งหวังให้ผู้ฟัง (และผู้อ่าน) ชื่นชมศิลปะที่ทรงคุณค่า

ปาฐกถาเรื่อง ศิลปะจีน ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548 มีความยาวประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ แม้เวลาที่ทรงบรรยายจะไม่นานนัก แต่เนื้อหาสาระนั้นเปี่ยมด้วยคุณค่า ครอบคลุมศิลปะจีนแขนงต่าง ๆ ครบถ้วน ทั้งด้านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และวรรณศิลป์ อีกทั้งยังได้ทรงฉายภาพงานศิลปะประเภทต่าง ๆ ที่คัดสรรแล้วอีกประมาณ 130 ภาพ ประกอบการบรรยาย อันทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้ซาบซึ้ง...

ปาฐกถาที่ทรงแสดงในครั้งนั้น มิใช่คำบรรยายของผู้ที่ศึกษาเนื้อหาความรู้จากตำรับตำราทั่วไป หรือจากการได้เห็นได้ชมมามากอย่างหนึ่งอย่างใด หากแต่เป็นคำบรรยายของผู้ที่ทั้งได้ศึกษา ได้เห็น และมีประสบการณ์ความเข้าใจศิลปะจีนอย่างแจ่มชัดพร้อมมูล


(จากปกหลัง)

ภาพปก : ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ศิลปะจีน
ปาฐกถาพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2550
บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด
www.nanmeebooks.com
E-mail : editorial@nanmeebooks.com
ISBN 978-974-8327-22-8
166 หน้า
195 บาท

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
เป๊ปซี่ วันที่ : 06/05/2008 เวลา : 21.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Pepsi8


ศิลปะจีน...มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แฝงไปด้วย...ศาสนาและปรัชญา.....น่าสนใจอย่างยิ่ง...

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
บรรณาลัย วันที่ : 05/05/2008 เวลา : 21.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yongyoot

ศิลปะจีนน่าสนใจ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Supawan วันที่ : 05/05/2008 เวลา : 17.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

ขอบคุณ ... สำหรับบทความดีๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
mr_taweesak วันที่ : 05/05/2008 เวลา : 15.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mrtaweesak
http://www.taweesak.in.th        บล๊อกของฉัน

ขอบคุณที่นำเรื่องดีๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้แนะนำหนังสือจากปาฐกถาเรื่อง ศิลปะจีน ของสมเด็จพระเทพฯ ... ผมต้องขอไปเดินหาซื้อมาเก็บสะสมไว้ ด้วยความชื่นชมพระปรีชาสามารถเรื่องภาษาจีนและศิลปะจีนของพระองค์ ... ขอโหวตลำดับที่ 40 สำหรับเรื่องดีๆ มาแบ่งปันกันครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

วิธีเล่น ลูกข่างพื้นเมืองของชาวเหนือ

มีคนนำลูกข่างนี้มาให้ข้าพเจ้าเมื่อคราวที่ยังทำงานที่เชียงใหม่ เนื่องจากว่าแปลกดี จึงบันทึกวิธีเล่นไว้

View All
<< พฤษภาคม 2008 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]