*/
ดร.สนอง กับ ทไวไลท์โชว์ (ITV ๘ มกราคม ๒๕๕๐)

ธรรมบรรยาย

View All
<< พฤศจิกายน 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

[ Add to my favorite ] [ X ]


เพื่อสร้างกำลังใจให้สู้ต่อ คุณนึกถึงใครคนแรก เมื่อล้มละลายในชีวิต
พระพุทธเจ้า
10 คน
พระเจ้าอยู่หัว
0 คน
พระอรหันต์ในบ้าน
6 คน
คู่ชีวิตคุณเอง
1 คน
หรือ คุณอายะ
0 คน

  โหวต 17 คน
วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2552
Posted by ปรากฏการณ์หลังม่านสีฟ้า , ผู้อ่าน : 4409 , 12:02:21 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน ปรากฏการณ์หลังม่านสีฟ้า โหวตเรื่องนี้

คงจะมีสักครั้งเป็นอย่างน้อยที่ใครต่อใครถามเราว่า

“ไก่ กับ ไข่ อะไรเกิดก่อนกัน

แม้กระทั่งทุกวันนี้ มันก็ยังถูกถาม (ซ้ำแล้วซ้ำเล่า) แต่คงมิใช่เพื่อต้องการคำตอบว่า ไก่ หรือ ไข่ เกิดก่อนหรอก แท้ที่จริงแล้ว การเอาชนะในเกมนี้ กลับไม่ใช่การเสาะแสวงหาคำเฉลยที่ถูกต้อง ตรงจริง ไม่จำกัดกาล

หากแต่ ฝ่ายใดสามารถหยิบยกเอาเหตุผล (ที่มีความเป็นไปได้) ออกมากลบทับเหตุผล (ข้าง ๆ คู ๆ) ของอีกฝ่าย จนเขายอมจำนนมิใช่ด้วยอารมณ์แล้ว ฝ่ายนั้นแหละจักเป็นผู้ชนะ คือ ชนะด้วยตรรกะที่ฟังขึ้น ซึ่งคำตอบนั้นอาจจะมิได้ ถูกต้อง ตรงจริง ไม่จำกัดกาล ก็ได้ ตราบเท่าที่ยังมิได้ มีหลักฐานอันใด ทั้งพยานบุคคล (ที่เฝ้าดูการเกิด) และพยานวัตถุ ที่สามารถยืนยันการเกิดก่อน - เกิดหลังของ ลูกไก่ แม่ไก่ และ ไข่ 1 ฟอง

แม้ว่า ความเป็นไปได้ที่เราจะสามารถคลายความฉงนของปัญหาโลกแตกนี้ จะมีอยู่น้อยก็ตาม นั่นก็มิใช่ปัญหาที่สำคัญอะไรต่อการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์บนโลก

แต่ทว่า ความเป็นไปได้ที่มีอยู่น้อยนี่แหละ ก็คือ ความเป็นไปได้ ! ที่สามารถสร้าง “ความหวัง” ให้มนุษย์ใช้ ความพยายามค้นหา “คำตอบ” ต่อทุกปัญหา (ใหญ่ ๆ ) ที่เกิดขึ้นในชีวิต ! 

ปรากฏในพุทธวจนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่เวรัญชพราหมณ์ ว่า

พราหมณ์ ! เปรียบเหมือนฟองไข่ของแม่ไก่อันมีอยู่ ๘ ฟอง หรือ ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง

เมื่อแม่ไก่นอนทับ กก ฟักด้วยดีแล้ว

บรรดาลูกไก่ในไข่เหล่านั้น ตัวใดเจาะแทงทำลายเปลือกไข่ด้วยจะงอยเล็บเท้า หรือ จะงอยปากออกมาได้ก่อนตัวอื่นโดยปลอดภัย เราควรเรียกลูกไก่ตัวนั้นว่าอย่างไร คือ จะเรียกว่า

ตัวพี่ผู้แก่ที่สุด หรือ ตัวน้องผู้น้อยที่สุด ?

“พระโคดมผู้เจริญ ! ใคร ๆ ก็ควรเรียกมันว่า ตัวพี่ผู้เจริญที่สุด เพราะมันเป็นตัวที่แก่ที่สุด ในบรรดาลูกไก่เหล่านั้น" พราหมณ์ทูลตอบ

พราหมณ์ ! ฉันใดก็ฉันนั้น

เรานี้ ขณะเมื่อหมู่สัตว์กำลังถูกอวิชชาซึ่งเป็นประดุจเปลือกฟองไข่ห่อหุ้มอยู่แล้ว ก็ทำลายเปลือกหุ้ม คือ อวิชชาออกมาได้ก่อนใคร ๆ เป็นบุคคลแต่ผู้เดียวในโลกได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่ง สัมมาสัมโพธิญาณ อันไม่มีญาณอะไรยิ่งไปกว่า

พราหมณ์ !

เรานั้น เป็นผู้เจริญที่สุดประเสริฐที่สุดของโลก

ความเพียรเราได้ปรารภแล้ว ไม่ย่อหย่อน

สติเราได้กำหนดมั่นแล้ว ไม่ลืมหลง

กายก็รำงับแล้ว ไม่กระสับกระส่าย

จิตตั้งมั่นแล้ว เป็นหนึ่ง

เราได้บรรลุ
ปฐมฌาน
ทุติยฌาน
ตติยฌาน
จตุตถฌาน
แล้ว

ก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ เป็นการทำลายเปลือกฟองไข่ของลูกไก่ออกจากฟองไข่ ครั้งแรก

ก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อ จุตูปปาตญาณ ฯลฯ เป็นการทำลายเปลือกฟองไข่ของลูกไก่ออกจากฟองไข่ ครั้งที่สอง

ก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อ อาสวักขยญาณ ฯลฯ เป็นการทำลายเปลือกฟองไข่ของลูกไก่ออกจากฟองไข่ ครั้งที่สาม ดังนี้

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบพระองค์เป็นลูกไก่ตัวพี่ที่สุด

นั่นหมายถึง พระองค์เป็นลูกไก่ตัวแรกที่เจาะ แทง ทำลายเปลือกไข่ด้วยจะงอยเล็บเท้า หรือ จะงอยปากออกมาได้ก่อนตัวอื่น สามารถทำลายเปลือกหุ้ม คือ อวิชชา ออกมาได้ก่อนใคร ๆ ในขณะที่หมู่สัตว์อื่น ๆ กำลังถูกอวิชชาซึ่งเป็นประดุจเปลือกฟองไข่ห่อหุ้มอยู่

และการทำลายเปลือกหุ้ม คือ อวิชชา นั้น พระองค์ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้

ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อภิกษุตามประกอบการเจริญภาวนาอยู่ โดยแน่นอน เธอไม่ต้องปรารถนา ว่า 

"โอหนอ ! จิตของเราถึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปาทานเถิด" ดังนี้ 

จิตของเธอนั้นก็ย่อมหลุดพ้นจาก “อาสวะ” เพราะไม่มี “อุปาทาน” ได้เป็นแน่

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า 

ข้อนั้นเพราะเหตุว่า เธอมีการเจริญ

สติปัฏฐานสี่

สัมมัปปธานสี่ 

อิทธิบาทสี่

อินทรีย์ห้า

พละห้า

โพชฌงค์เจ็ด

อริยมรรคมีองค์แปด

ในที่นี้ พระองค์เปรียบว่า

ฟองไข่ ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง อันแม่ไก่กกดีแล้ว พลิกให้ทั่วดีแล้ว คือฟักดีแล้ว โดยแน่นอน แม่ไก่ไม่ต้องปรารถนา ว่า

" โอหนอ ! ลูกไก่ของเรา จงทำลายกระเปาะฟองด้วยปลายเล็บเท้า หรือ จะงอยปาก ออกมาโดยสวัสดีเถิด" ดังนี้ 

ลูกไก่เหล่านั้นก็สามารถทำลายกระเปาะด้วยปลายเล็บเท้า หรือ จะงอยปากออกมาโดยสวัสดีได้โดยแท้

กล่าวคือ 

“ไข่ไก่” ถูกฟักเป็นตัว มิใช่โดยเจตนาของ “แม่ไก่” เหมือน “อาสวะ” สิ้นเอง เมื่อ “ปฏิบัติตรงตามธรรม”

และแม้ไม่สามารถจะสืบสาวต่อไปได้กับ คำถาม 

“แม่ไก่ที่ฟักลูกไก่ตัวแรกเกิดมาได้อย่างไร”

อย่างน้อยเราก็ทราบว่า “แม่ไก่” ตัวนี้เกิดมาจากสิ่งซึ่ง มิใช่ “ไข่ไก่” 100 %

เพราะ “แม่ไก่” ตัวนี้ มิใช่ “ลูกไก่ตัวแรก” ที่ฟักออกมาจากไข่ นั่นเอง

ดังพุทธวจนะข้างต้น ตรรกะซึ่งซ่อนอยู่ คงจะเป็นคำตอบที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดในการยืนยันว่า

 

ไก่ หรือ ไข่ อะไรเกิดก่อนกัน !

อย่างไรก็ตาม เพื่อแสวงหาคำตอบต่อคำถามนี้ หากทิ้งตรรกะ จากพุทธวจนะดังกล่าว แล้วมองความเป็นไปตามกฎอิทัปปจยตา

เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี

เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี

เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป

แล้ว เราก็จะได้คำตอบที่ว่า ทั้ง ไก่และไข่ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อน หรือ หลัง มันย่อมเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยตามกฎธรรมชาติทั้งสิ้น มิใช่ว่า ไก่และไข่ เกิดขึ้นโดยความบังเอิญเป็นแน่

อย่างน้อยการใคร่ครวญ “กฎอิทัปปจยตา” ข้างล่างนี้ บ่อยครั้ง ก็จะทำให้เราทราบความจริงตามกฎธรรมชาติ ซึ่งถูกต้อง ตรงจริง ไม่จำกัดกาล

เมื่อ แม่ไก่ + ... มี ไข่ไก่ ย่อมมี

เมื่อ ไข่ไก่ + ... มี ลูกไก่ ย่อมมี

เมื่อ ลูกไก่ + ... มี แม่ไก่ ย่อมมี

เพราะความเกิดขึ้นแห่ง แม่ไก่ + ... ไข่ไก่ จึงเกิดขึ้น

เพราะความเกิดขึ้นแห่ง ไข่ไก่ + ... ลูกไก่ จึงเกิดขึ้น

เพราะความเกิดขึ้นแห่ง ลูกไก่ + ... แม่ไก่ จึงเกิดขึ้น

หรือว่า นี่อาจจะเป็นคำตอบที่ใช่ ! ผมว่า ผมยอมจำนนด้วยเหตุผลครับ ไม่เถียงต่อไปอีกแล้ว

หลังม่านสีฟ้า
25 พ.ย. 2552

ขอบคุณภาพดีดี จาก

http://dekmor.cmu.ac.th/img_data/4702.jpg

http://www.phuketroot.com/images/55973.jpg

อ้างอิงพุทธวจนะ

ทรงเป็นลูกไก่ตัวพี่ที่สุด

(บาลี มหาวิภังค์ วินัยปิฎก ๑/๕/๓  ตรัสแก่เวรัญชพราหมณ์.)

พราหมณ์ ! เปรียบเหมือนฟองไข่ของแม่ไก่อันมีอยู่ ๘ ฟอง หรือ ๑๐ ฟอง หรือ๑๒ ฟอง,

เมื่อไม่ไก่นอนทับ กก ฟักด้วยดีแล้ว,

บรรดาลูกไก่ในไข่เหล่านั้น ตัวใดเจาะแทงทำลายเปลือกไข่ด้วยจะงอยเล็บเท้า หรือจะงอยปากออกมาได้ก่อนตัวอื่นโดยปลอดภัย เราควรเรียกลูกไก่ตัวนั้นว่าอย่างไร คือจะเรียกว่าตัวพี่ผู้แก่ที่สุด หรือตัวน้องผู้น้อยที่สุด ? 

“พระโคดมผู้เจริญ! ใคร ๆ ก็ควรเรียกมันว่า ตัวพี่ผู้เจริญที่สุด เพราะมันเป็นตัวที่แก่ที่สุดในบรรดาลูกไก่เหล่านั้น" พราหมณ์ทูลตอบ. 

พราหมณ์ ! ฉันใดก็ฉันนั้น : เรานี้, ขณะเมื่อหมู่สัตว์กำลังถูกอวิชชาซึ่งเป็นประดุจเปลือกฟองไข่ห่อหุ้มอยู่แล้ว, ก็ทำลายเปลือกหุ้ม คือ อวิชชาออกมาได้ก่อนใคร ๆ เป็นบุคคลแต่ผู้เดียวในโลกได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณ อันไม่มีญาณอะไรยิ่งไปกว่า.  

พราหมณ์ ! เรานั้น,

เป็นผู้เจริญที่สุดประเสริฐที่สุดของโลก.

ความเพียรเราได้ปรารภแล้ว ไม่ย่อหย่อน,

สติเราได้กำหนดมั่นแล้วไม่ลืมหลง,

กายก็รำงับแล้วไม่กระสับกระส่าย,

จิตตั้งมั่นแล้วเป็นหนึ่ง 

เราได้บรรลุ

ปฐมฌาน ฯลฯ

ทุติยฌาน ฯลฯ

ตติยฌาน ฯลฯ

จตุตถฌานแล้ว

ก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ เป็นการทำลายเปลือกฟองไข่ของลูกไก่ออกจากฟองไข่ ครั้งแรก,

ก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อจุตูปปาตญาณ ฯลฯ เป็นการทำลายเปลือกฟองไข่ของลูกไก่ออกจากฟองไข่ครั้งที่สอง 

ก็น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวักขยญาณ ฯลฯ เป็นการทำลายเปลือกฟองไข่ของลูกไก่ออกจากฟองไข่ครั้งที่สาม, ดังนี้.

ฟองไข่ออกเป็นตัว มิใช่โดยเจตนาของแม่ไก่
(สตตก.อํ. ๒๓/๑๒๗/๖๘)(เหมือนอาสวะสิ้นเอง เมื่อปฏิบัติชอบ)

ภิกษุ ท.! เมื่อภิกษุตามประกอบการเจริญภาวนาอยู่,

โดยแน่นอน เธอไม่ต้องปรารถนา ว่า

"โอหนอ ! จิตของเราถึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปาทานเถิด" ดังนี้.  

จิตของเธอนั้นก็ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปาทานได้เป็นแน่.  

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?

ข้อนั้นเพราะเหตุว่า เธอมีการเจริญ

สติปัฏฐานสี่

สัมมัปปธานสี่

อิทธิบาทสี่

อินทรีย์ห้า

พละห้า

โพชฌงค์เจ็ด

อริยมรรคมีองค์แปด.  

ภิกษุ ท.! เปรียบเหมือน ฟองไข่ ๘ ฟอง ๑๐ ฟองหรือ ๑๒ ฟอง อันแม่ไก่กกดีแล้ว พลิกให้ทั่วดีแล้ว คือฟักดีแล้ว,

โดยแน่นอน แม่ไก่ไม่ต้องปรารถนา ว่า  

"โอหนอ ! ลูกไก่ของเรา จงทำลายกระเปาะฟองด้วยปลายเล็บเท้า หรือจะงอยปากออกมาโดยสวัสดีเถิด" ดังนี้

ลูกไก่เหล่านั้นก็สามารถทำลายกระเปาะด้วยปลายเล็บเท้า หรือจะงอยปาก ออกมาโดยสวัสดีได้โดยแท้, ฉันใดก็ฉันนั้น.อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ปรากฏการณ์หลังม่านสีฟ้า วันที่ : 07/05/2010 เวลา : 13.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poetguide

พี่ chaiyassu - ครับพระอาจารย์ กฎอิทัปปัจยตา คือ กฎแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปของสรรพสิ่ง

หลังม่านสีฟ้า
บลู เลอสง่า
แรม 9 ค่ำ เดือน หก

OKNATION...คือพื้นที่ให้เราพัก ที่พำนักยามจิตว่าง หลากผู้คนบนเส้นทาง ร่วมสรรสร้างสังคมงาม ที่ถ่ายทอดความรู้สึก ที่คิดนึกการไต่ถาม ที่ชี้แนะความดีงาม ที่ร่วมน้ำใจไมตรี…

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
chaiyassu วันที่ : 06/05/2010 เวลา : 20.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bunruang

บทสรุปชัดเจนแล้ว
และก็บังเอิญที่ไปตรงกับเอนทรี่หลวงตากับไอ้จุกพอดี
เป็นอันว่า
เข้าใจตรงกันในประเด็นนี้


ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ปรากฏการณ์หลังม่านสีฟ้า วันที่ : 14/12/2009 เวลา : 14.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poetguide

พี่ ไอลี่ - เถียงกันไม่จบครับ แต่ถ้ามองด้วยกฎอิทัปปัจยตา จะเข้าใจว่า สรรพสิ่งทั้งหลาย เกิดขึ้น ตามเหตุและปัจจัย

หลังม่านสีฟ้า
ขึ้น 12 ค่ำ เดือน อ้าย

OKNATION...คือพื้นที่ให้เราพัก ที่พำนักยามจิตว่าง หลากผู้คนบนเส้นทาง ร่วมสรรสร้างสังคมงาม ที่ถ่ายทอดความรู้สึก ที่คิดนึกการไต่ถาม ที่ชี้แนะความดีงาม ที่ร่วมน้ำใจไมตรี…

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ไอลี่ วันที่ : 11/12/2009 เวลา : 00.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ilyy
เรื่องเล่าของฉันสีน้ำ

คิดเองว่า :

ไก่น่าจะเกิดก่อนไข่ คือ ไก่ถูกวิวัฒนาการมาจากสัตว์ปีกประเภทอื่นมาก่อนที่ตัวใหญ่ๆ ปีกกว้างๆ ต่อมาก็เล็กลงจนเป็นสัตว์ใหม่ เรียกว่าไก่ ดังนั้นมีไก่มาก่อน แล้วจึงออกไข่

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ปรากฏการณ์หลังม่านสีฟ้า วันที่ : 04/12/2009 เวลา : 16.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poetguide

พี่ พญาสุขุม - ขอบคุณนะครับ ชวนไปอ่านเรื่องใหม่ สด ร้อน ครับ ธรรมยาตรา ศาสนากำลัง 0

พี่ สนิมกฤช - สาธุ ในอุปมาของพระองค์เหมือนกันครับ

พี่ ลานเทวา - เพราะความดับแห่งอวิชชา ทุกข์ทั้งหลายจึงดับ

หลังม่านสีฟ้า
แรม 2 ค่ำ เดือน อ้าย

OKNATION...คือพื้นที่ให้เราพัก ที่พำนักยามจิตว่าง หลากผู้คนบนเส้นทาง ร่วมสรรสร้างสังคมงาม ที่ถ่ายทอดความรู้สึก ที่คิดนึกการไต่ถาม ที่ชี้แนะความดีงาม ที่ร่วมน้ำใจไมตรี…

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
พญาสุขุม วันที่ : 02/12/2009 เวลา : 14.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sangrak

มาตามอ่านอีกครั้งครับผม

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
สนิมกฤช วันที่ : 27/11/2009 เวลา : 12.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sanimkrit

สาธุ ครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ลานเทวา วันที่ : 26/11/2009 เวลา : 17.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phutanow
 .......ทุกบทคำนำนัยยะ   เถอะเจ้าจงชำระ   มันด้วยใจ.........

เพราะอวิชชา
สิ่งต่างๆ จึงเกิด

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ปรากฏการณ์หลังม่านสีฟ้า วันที่ : 26/11/2009 เวลา : 15.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poetguide

พี่ narakna_um - เป็นเพื่อนกันครับ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.twitter.com/wishwelltou

พี่ ปรัชญาชนบท - พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นโลกวิทู ผู้รู้แจ้งโลก พระองค์รู้ในสิ่งที่พวกเราไม่รู้ครับ

พี่ rantang - เรามัวเสียเวลากับทางเลือก 2 ทาง คือ มี/ใช่ กับ ไม่มี/ไม่ใช่ โดยที่ลืมเข้าใจ ภาวะการอาศัยกันเกิดขึ้นของสรรพสิ่ง

พี่ ญิบพันจันทร์ - ทึ่งครับ

พี่ มันตรา - ทึ่งครับ

พี่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ - สนใจ ร่วมเผยแผ่ พุทธวจนะ ประกาศความเป็น พุทธ บนทางเลือกกันสิครับ

หลังม่านสีฟ้า
ขึ้น 9 ค่ำ เดือน อ้าย

OKNATION...คือพื้นที่ให้เราพัก ที่พำนักยามจิตว่าง หลากผู้คนบนเส้นทาง ร่วมสรรสร้างสังคมงาม ที่ถ่ายทอดความรู้สึก ที่คิดนึกการไต่ถาม ที่ชี้แนะความดีงาม ที่ร่วมน้ำใจไมตรี…

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
narakna_um วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 22.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sukanda
narakna_um

ชอบบล็อกนี้จัง~!! ขอสมัครเป็นเพื่อนด้วยนะคะ ^^

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ปรัชญาชนบท วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 21.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/j-direk

คิด ทำความเข้าใจได้เยี่ยมธรรมะสวัสดี

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
rantang วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 21.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rantang

กระจ่างขึ้นมานิดนึง เกี่ยวกับก่อนหลังของการเกิดมี และเกิดใหม่ ขอบคุณที่สร้างสรรค์

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ญิบพันจันทร์ วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 15.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yipphanchan
ญิบ_พันจันทร์

เยี่ยมครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
มันตรา วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 14.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lifetime

เยี่ยมครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 14.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wangnuea
=========== I C T  Wangnuea============

น่าสนใจมาก

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ปรากฏการณ์หลังม่านสีฟ้า วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 13.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poetguide

พี่ su - บางคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้ ผมว่า มันมีเสน่ห์ครับ ปลาจะเกิดก่อนหรือไม่ ผมไม่ทราบจริง ๆ ครับ ความรู้วิทยาศาสตร์ไม่แน่นเลย

พี่ นางชม - ใช้ สมมุติ เพื่อ วิมุติ ดีกว่าครับ สาธุ ในภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้าเช่นกันครับ

หลังม่านสีฟ้า
ขึ้น 8 ค่ำ เดือน อ้าย

OKNATION...คือพื้นที่ให้เราพัก ที่พำนักยามจิตว่าง หลากผู้คนบนเส้นทาง ร่วมสรรสร้างสังคมงาม ที่ถ่ายทอดความรู้สึก ที่คิดนึกการไต่ถาม ที่ชี้แนะความดีงาม ที่ร่วมน้ำใจไมตรี…

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
นางชม วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 13.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nattakot

รูปและนามล้วนไม่มีอยู่จริง...เป็นสิ่ง...สมมุติ
ไก่กับไข่อะไรจะเกิดก่อน...ก้ได้
...เพระสิ่งที่สมมุติ...อญู่ที่เราจะสมมุติให้มันป็น..
สาธุ..สาธุ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ปรากฏการณ์หลังม่านสีฟ้า วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 12.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poetguide

ตกหล่นตรงไหน ขออภัยจริง ๆ ครับ ผมแพ้ความรูทางเทคนิค อีกแล้ว ไม่ทราบว่า แก้ไขได้อย่างไร มิให้หนังสือตกขอบ ก็เลยขออนุญาตยืนยันข้อมูลลงใน ความคิดเห็นนี้ครับ

คงจะมีสักครั้งเป็นอย่างน้อยที่ใครต่อใครถามเราว่า

“ไก่ กับ ไข่ อะไรเกิดก่อนกัน ?”

แม้กระทั่งทุกวันนี้ มันก็ยังถูกถาม (ซ้ำแล้วซ้ำเล่า) แต่คงมิใช่เพื่อต้องการคำตอบว่า ไก่ หรือ ไข่ เกิดก่อนหรอก แท้ที่จริงแล้ว การเอาชนะในเกมนี้ กลับไม่ใช่การเสาะแสวงหาคำเฉลยที่ถูกต้อง ตรงจริง ไม่จำกัดกาล

หากแต่ ฝ่ายใดสามารถหยิบยกเอาเหตุผล (ที่มีความเป็นไปได้) ออกมากลบทับเหตุผล (ข้าง ๆ คู ๆ) ของอีกฝ่าย จนเขายอมจำนนมิใช่ด้วยอารมณ์แล้ว ฝ่ายนั้นแหละจักเป็นผู้ชนะ คือ ชนะด้วยตรรกะที่ฟังขึ้น ซึ่งคำตอบนั้นอาจจะมิได้ ถูกต้อง ตรงจริง ไม่จำกัดกาล ก็ได้ ตราบเท่าที่ยังมิได้ มีหลักฐานอันใด ทั้งพยานบุคคล (ที่เฝ้าดูการเกิด) และพยานวัตถุ ที่สามารถยืนยันการเกิดก่อน - เกิดหลังของ ลูกไก่ แม่ไก่ และ ไข่ 1 ฟอง

แม้ว่า ความเป็นไปได้ที่เราจะสามารถคลายความฉงนของปัญหาโลกแตกนี้ จะมีอยู่น้อยก็ตาม นั่นก็มิใช่ปัญหาที่สำคัญอะไรต่อการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์บนโลก

แต่ทว่า ความเป็นไปได้ที่มีอยู่น้อยนี่แหละ ก็คือ ความเป็นไปได้ ! ที่สามารถสร้าง “ความหวัง” ให้มนุษย์ใช้ ความพยายามค้นหา “คำตอบ” ต่อทุกปัญหา (ใหญ่ ๆ ) ที่เกิดขึ้นในชีวิต !

ปรากฏในพุทธวจนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่เวรัญชพราหมณ์ ว่า

พราหมณ์ ! เปรียบเหมือนฟองไข่ของแม่ไก่อันมีอยู่ ๘ ฟอง หรือ ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง

เมื่อแม่ไก่นอนทับ กก ฟักด้วยดีแล้ว
บรรดาลูกไก่ในไข่เหล่านั้น ตัวใดเจาะแทงทำลายเปลือกไข่ด้วยจะงอยเล็บเท้า หรือ จะงอยปากออกมาได้ก่อนตัวอื่นโดยปลอดภัย เราควรเรียกลูกไก่ตัวนั้นว่าอย่างไร คือ จะเรียกว่า

ตัวพี่ผู้แก่ที่สุด หรือ ตัวน้องผู้น้อยที่สุด ?

“พระโคดมผู้เจริญ ! ใคร ๆ ก็ควรเรียกมันว่า ตัวพี่ผู้เจริญที่สุด เพราะมันเป็นตัวที่แก่ที่สุด ในบรรดาลูกไก่เหล่านั้น" พราหมณ์ทูลตอบ

พราหมณ์ ! ฉันใดก็ฉันนั้น
เรานี้ ขณะเมื่อหมู่สัตว์กำลังถูกอวิชชาซึ่งเป็นประดุจเปลือกฟองไข่ห่อหุ้มอยู่แล้ว ก็ทำลายเปลือกหุ้ม คือ อวิชชาออกมาได้ก่อนใคร ๆ เป็นบุคคลแต่ผู้เดียวในโลกได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่ง สัมมาสัมโพธิญาณ อันไม่มีญาณอะไรยิ่งไปกว่า

พราหมณ์ !
เรานั้น เป็นผู้เจริญที่สุดประเสริฐที่สุดของโลก

ความเพียรเราได้ปรารภแล้ว ไม่ย่อหย่อน
สติเราได้กำหนดมั่นแล้ว ไม่ลืมหลง
กายก็รำงับแล้ว ไม่กระสับกระส่าย
จิตตั้งมั่นแล้ว เป็นหนึ่ง

เราได้บรรลุ
ปฐมฌาน
ทุติยฌาน
ตติยฌาน
จตุตถฌาน แล้ว

ก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ เป็นการทำลายเปลือกฟองไข่ของลูกไก่ออกจากฟองไข่ ครั้งแรก

ก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อ จุตูปปาตญาณ ฯลฯ เป็นการทำลายเปลือกฟองไข่ของลูกไก่ออกจากฟองไข่ ครั้งที่สอง

ก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อ อาสวักขยญาณ ฯลฯ เป็นการทำลายเปลือกฟองไข่ของลูกไก่ออกจากฟองไข่ ครั้งที่สาม ดังนี้

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบพระองค์เป็นลูกไก่ตัวพี่ที่สุด
นั่นหมายถึง พระองค์เป็นลูกไก่ตัวแรกที่เจาะ แทง ทำลายเปลือกไข่ด้วยจะงอยเล็บเท้า หรือ จะงอยปากออกมาได้ก่อนตัวอื่น สามารถทำลายเปลือกหุ้ม คือ อวิชชา ออกมาได้ก่อนใคร ๆ ในขณะที่หมู่สัตว์อื่น ๆ กำลังถูกอวิชชาซึ่งเป็นประดุจเปลือกฟองไข่ห่อหุ้มอยู่

และการทำลายเปลือกหุ้ม คือ อวิชชา นั้น พระองค์ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้

ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อภิกษุตามประกอบการเจริญภาวนาอยู่ โดยแน่นอน เธอไม่ต้องปรารถนา ว่า

"โอหนอ ! จิตของเราถึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปาทานเถิด" ดังนี้

จิตของเธอนั้นก็ย่อมหลุดพ้นจาก “อาสวะ” เพราะไม่มี “อุปาทาน” ได้เป็นแน่

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?

ข้อนั้นเพราะเหตุว่า เธอมีการเจริญ
สติปัฏฐานสี่
สัมมัปปธานสี่
อิทธิบาทสี่
อินทรีย์ห้า
พละห้า
โพชฌงค์เจ็ด
อริยมรรคมีองค์แปด

ในที่นี้ พระองค์เปรียบว่า

ฟองไข่ ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง
อันแม่ไก่กกดีแล้ว พลิกให้ทั่วดีแล้ว คือฟักดีแล้ว โดยแน่นอน แม่ไก่ไม่ต้องปรารถนา ว่า

" โอหนอ ! ลูกไก่ของเรา จงทำลายกระเปาะฟองด้วยปลายเล็บเท้า หรือ จะงอยปาก ออกมาโดยสวัสดีเถิด" ดังนี้

ลูกไก่เหล่านั้นก็สามารถทำลายกระเปาะด้วยปลายเล็บเท้า หรือ จะงอยปากออกมาโดยสวัสดีได้โดยแท้

กล่าวคือ

“ไข่ไก่” ถูกฟักเป็นตัว มิใช่โดยเจตนาของ “แม่ไก่” เหมือน “อาสวะ” สิ้นเอง เมื่อ “ปฏิบัติตรงตามธรรม”
และแม้ไม่สามารถจะสืบสาวต่อไปได้กับ คำถาม

“แม่ไก่ที่ฟักลูกไก่ตัวแรกเกิดมาได้อย่างไร”

อย่างน้อยเราก็ทราบว่า “แม่ไก่” ตัวนี้เกิดมาจากสิ่งซึ่ง มิใช่ “ไข่ไก่” 100 %
เพราะ “แม่ไก่” ตัวนี้ มิใช่ “ลูกไก่ตัวแรก” ที่ฟักออกมาจากไข่ นั่นเอง

ดังพุทธวจนะข้างต้น ตรรกะซึ่งซ่อนอยู่ คงจะเป็นคำตอบที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดในการยืนยันว่า

ไก่ หรือ ไข่ อะไรเกิดก่อนกัน !

อย่างไรก็ตาม เพื่อแสวงหาคำตอบต่อคำถามนี้ หากทิ้งตรรกะ จากพุทธวจนะดังกล่าว แล้วมองความเป็นไปตามกฎอิทัปปจยตา

เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี
เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี
เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป

แล้ว เราก็จะได้คำตอบที่ว่า ทั้ง ไก่และไข่ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อน หรือ หลัง
มันย่อมเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยตามกฎธรรมชาติทั้งสิ้น มิใช่ว่า ไก่และไข่ เกิดขึ้นโดยความบังเอิญเป็นแน่

อย่างน้อยการใคร่ครวญ “กฎอิทัปปจยตา” ข้างล่างนี้ บ่อยครั้ง ก็จะทำให้เราทราบความจริงตามกฎธรรมชาติ ซึ่งถูกต้อง ตรงจริง ไม่จำกัดกาล

เมื่อ แม่ไก่ + ... มี ไข่ไก่ ย่อมมี
เมื่อ ไข่ไก่ + ... มี ลูกไก่ ย่อมมี
เมื่อ ลูกไก่ + ... มี แม่ไก่ ย่อมมี

เพราะความเกิดขึ้นแห่ง แม่ไก่ + ... ไข่ไก่ จึงเกิดขึ้น
เพราะความเกิดขึ้นแห่ง ไข่ไก่ + ... ลูกไก่ จึงเกิดขึ้น
เพราะความเกิดขึ้นแห่ง ลูกไก่ + ... แม่ไก่ จึงเกิดขึ้น

หรือว่า นี่อาจจะเป็นคำตอบที่ใช่ ! ผมว่า ผมยอมจำนนด้วยเหตุผลครับ ไม่เถียงต่อไปอีกแล้ว

หลังม่านสีฟ้า
25 พ.ย. 2552

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
su วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 12.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suwest

แต่ผมว่าปลาวะ เพราะสิ่งมีชีวิตแรกสุดเกิดจากในน้ำ.

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน