*/
ดร.สนอง กับ ทไวไลท์โชว์ (ITV ๘ มกราคม ๒๕๕๐)

ธรรมบรรยาย

View All
<< พฤศจิกายน 2010 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

[ Add to my favorite ] [ X ]


เพื่อสร้างกำลังใจให้สู้ต่อ คุณนึกถึงใครคนแรก เมื่อล้มละลายในชีวิต
พระพุทธเจ้า
10 คน
พระเจ้าอยู่หัว
0 คน
พระอรหันต์ในบ้าน
6 คน
คู่ชีวิตคุณเอง
1 คน
หรือ คุณอายะ
0 คน

  โหวต 17 คน
วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2553
Posted by ปรากฏการณ์หลังม่านสีฟ้า , ผู้อ่าน : 4281 , 13:56:34 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน Patui , Joseph และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

...อะเงิน ไปเอามันออก...
...แกจะปล่อยมารหัวขนนี่ไว้ทำไมเนี้ย อนาคตยังอีกยาวไกลนะเว้ย คิดดี ๆ...
...คนไม่เป็นเหมือนแก ไม่รู้หรอกว่า มันทรมานแค่ไหน ชั้นเข้าใจดี เพราะชั้นก็ผ่านมาแล้ว ไปรีดออกเถอะ...
...ยังไงก็พลาดมาแล้วครั้งหนึ่ง ทำ ๆ ไป อย่าไปคิดอะไรมาก ในเมื่อมันจำเป็น...

ใครจะคิดอย่างไร กับความเห็นเหล่านี้ ก็สุดแท้แต่ สำหรับตัวเอง หงุดหงิดใจ เป็นที่สุด

เพราะแต่ไหนแต่ไร เมื่อมีการยกประเด็นเรื่อง การทำแท้ง ขึ้นถกกัน ผมมักจะเป็นฝ่ายข้างน้อยที่ลงความเห็นในทางปฏิเสธ โดยอ้างเหตุผลแค่ศีลข้อที่ 1 จากศีลทั้งหมด 5 ข้อ

และแม้ว่า จะโดนโน้มน้าวด้วยการให้เหตุผลแบบโลก ๆ มากมายขนาดไหน ผมก็ยังยืนกรานอย่างหัวดื้อในความเห็นของตัวเองเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน

จากวันนั้นถึงวันนี้ ยิ่งเล่าเรียนพุทธวจนะ ก็ยิ่งมีความเชื่อมั่นมากขึ้นไปอีกว่า

ความจำเป็นต่าง ๆ นานา หาใช่เหตุผลที่ทรงคุณค่าเพียงพอที่ชีวิตหนึ่งซึ่งอาจจะผ่านความผิดพลาดใด ๆ มาก็ตาม มีสิทธิเลือก ความตาย ให้กับอีกชีวิตหนึ่ง ซึ่งกำลังจะคลอดออกมาลืมตาดูโลก แต่ทว่าตายเสียก่อน

และด้วยเหตุที่ชีวิตในครรภ์มารดานี้ มิใช่กำเนิดเดรัจฉาน ทว่าเป็นมนุษย์ ก็ยิ่งต้องใคร่ครวญพิจารณาให้หนักขึ้นอีกหลายเท่า เพราะการเกิดเป็นมนุษย์ มิใช่เรื่องง่าย อย่างการเกิดเป็นสัตว์เหล่าอื่น ดังพุทธวจนะที่พระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย

ภิกษุทั้งหลาย !
เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร

ฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้ กับมหาปฐพีนั้น ข้างไหนจะมากกว่ากัน ?

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !
มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่า
ฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้ เป็นของมีประมาณน้อย

ฝุ่นนั้น เมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปฐพี ย่อม...
ไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้ เปรียบเทียบได้
ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกะละภาค (ส่วนเสี้ยว)

ภิกษุทั้งหลย !
อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น

สัตว์ที่เกิดกลับมาสู่หมู่มนุษย์ มีน้อย
สัตว์ที่เกิดกลับเป็นอย่างอื่นจากหมู่มนุษย์ มีมากกว่าโดยแท้

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
ข้อนั้น เพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่
...

มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๗๘/๑๗๕๗

สอดคล้องกับอีกพุทธวจนะที่พระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย

ภิกษุทั้งหลาย !
สมมติว่ามหาปฐพีอันใหญ่หลวงนี้ มีน้ำทั่วถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมด

บุรุษคนหนึ่งทิ้งแอก(ไม้ไผ่ !) ซึ่งมีรูเจาะได้เพียงรูเดียว ลงไปในน้ำนั้น

ลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตก
ลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันออก
ลมทิศเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้
ลมทิศใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนือ

อยู่ดังนี้

ในน้ำนั้นมีเต่าตัวหนึ่งตาบอด ล่วงไปร้อย ๆ ปีมันจะผุดขึ้นมาครั้งหนึ่ง ๆ

ภิกษุทั้งหลาย !
เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร

จะเป็นไปได้ไหมที่เต่าตาบอด ร้อยปีจึงจะผุดขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง
จะพึงยื่นคอเข้าไปในรู ซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้น
?

ข้อนี้ ยากที่จะเป็นไปได้ พระเจ้าข้า !
ที่เต่าตาบอดนั้นร้อยปีผุดขึ้นเพียงครั้งเดียว
จะพึงยื่นคอเข้าไปในรู ซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้น

ภิกษุทั้งหลาย !
ยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่...

ใคร ๆ จะพึงได้ความเป็นมนุษย์
ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะจะเกิดขึ้นใน
ธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองไปทั่วโลก

มหาวาร. °. ๑๙/๕๖๘/๑๗๔๔

และโดยอุปมาทำนองเดียวกัน ก็สอดคล้องกับอีกพุทธวจนะที่พระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย

ภิกษุทั้งหลาย !
เปรียบเหมือนบุรุษทิ้งแอก (ไม้ไผ่ ?) ซึ่งมีรูอยู่เพียงรูเดียว ลงไปในมหาสมุทร

ในมหาสมุทรนั้น มีเต่าตาบอดตัวหนึ่ง ล่วงไปร้อยปี ๆ จะผุดขึ้นมาครั้งหนึ่ง ๆ

ภิกษุทั้งหลาย !
เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร

จะเป็นไปได้ไหม ที่เต่าตาบอดตัวนั้น ล่วงไปร้อยปี ๆ จึงผุดขึ้นมาครั้งหนึ่ง ๆ
จะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้น ?

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !
ข้อนั้นจะเป็นไปได้บ้าง ก็ต่อเมื่อล่วงกาลนานยาวในบางคราว

ภิกษุทั้งหลาย !
ข้อที่
เต่าตาบอด ตัวนั้น ล่วงไปร้อยปี ๆ จึงผุดขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง ๆ
จะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้น

ยังจะเร็วเสียกว่า การที่คนพาลซึ่งเข้าถึงการเกิดเป็นวินิบาตแล้ว จักได้ความเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่ง

ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
ข้อนั้นเพราะเหตุว่าในหมู่สัตว์จำพวกวินิบาตนั้น…
ไม่มี...
ธัมมจริยา

สมจริยา
กุสลกิริยา
บุญญกิริยา

มีแต่การเคี้ยวกินซึ่งกันและกัน

ภิกษุทั้งหลาย !
การที่
สัตว์มีกำลังมากกว่าเคี้ยวสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่า
ย่อมเป็นไป เป็นธรรมดาในหมู่สัตว์จำพวกวินิบาตนั้น

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
ข้อนั้น
เพราะความที่ไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่
...

มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๖๘/๑๗๔๓

นั่นเป็นเพราะความที่สัตว์เหล่าอื่น ซึ่งได้แก่ สัตว์นรก กำเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย ไม่สามารถเห็นอริยสัจทั้ง 4 ด้วยปัญญาอันถูกต้อง จนสามารถหลุดพ้นออกไปจากสังสารวัฏฏ์ได้เหมือนอย่าง เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

แล้วจะเหลือเหตุผลใด ๆ ในการอ้าง ความจำเป็น เพื่อฆ่าชีวิตมนุษย์ที่เกิดใหม่ อีกละหรือ ?

เพราะแม้กระทั่งสิกขาบทในพระปาฏิโมกข์ การฆ่ามนุษย์ ก็ถือเป็นอาบัติที่ร้ายแรงที่สุด ถึงขนาดที่เป็นเหตุให้พระสงฆ์ขาดซึ่งความเป็นสมณะไปโดยปริยาย ปรากฏดังพุทธวจนะที่พระศาสดาตรัสว่า

โย ปะนะ ภิกขุ สัญจิจจะ มะนุสสะวิคคะหัง ชีวิตา.....

อนึ่ง ภิกษุใด...
จงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิต หรือ
แสวงหาศัสตราอันจะปลิดชีวิตให้แก่กายมนุษย์นั้น หรือ
พรรณนาคุณแห่งความตาย หรือ
ชักชวนเพื่ออันตาย

ด้วยคำว่า
แน่ะนายผู้เป็นชายจะประโยชน์อะไรแก่ท่าน
ด้วยชีวิตอันแสนลำบาก ยากแค้นนี้
ท่านตายเสียดีกว่าเป็นอยู่ดังนี้

เธอ...
มีจิตอย่างนี้
มีใจอย่างนี้
มีความหมายหลายอย่าง อย่างนี้

พรรณนาคุณในความตายก็ดี
ชักชวนเพื่ออันตายก็ดี

โดยหลายนัย แม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้

ขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับศีลข้อที่ 1 ในศีลทั้ง 5 ข้อ อย่างที่ผมเคยอ้าง

(ปาณาติปาตา เวรมณี...)
เธอนั้น
ละปาณาติบาต
เว้นขาดจากปาณาติบาต (ฆ่าสัตว์)

วางท่อนไม้และศัสตราเสียแล้ว
มีความละอาย
ถึงความเอ็นดูกรุณา
หวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่

สี. ที. /๘๓/๑๐๓

และการกระทำปาณาติบาต จะสำเร็จลงก็ต่อเมื่อ สัตว์มีการปฏิสนธิ ซึ่งการปฏิสนธินั้นก็ต้องเกิดขึ้นจากการประชุมพร้อมกันของสิ่ง ๓ อย่าง ดังพุทธวจนะที่พระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย 

ภิกษุทั้งหลาย !
การปฏิสนธิของสัตว์ในครรภ์
ย่อมมีได้เพราะการประชุมพร้อมของสิ่ง ๓ อย่าง

ในสัตว์โลกนี้
แม้มารดาและบิดาเป็นผู้อยู่ร่วมกัน
แต่มารดายังไม่ผ่านการมีระดู และ
คันธัพพะ (สัตว์ที่จะเข้าไปปฏิสนธิในครรภ์นั้น) ก็ยังไม่เข้าไปตั้งอยู่โดยเฉพาะด้วย

การปฏิสนธิของสัตว์ในครรภ์ ก็ยังมีขึ้นไม่ได้ก่อน

ในสัตว์โลกนี้
แม้มารดาและบิดาเป็นผู้อยู่ร่วมกัน และ
มารดาก็ผ่านการมีระดู
แต่คันธัพพะยังไม่เข้าไปตั้งอยู่โดยเฉพาะ

การปฏิสนธิของสัตว์ในครรภ์ก็ยังมีขึ้นไม่ได้นั่นเอง

ภิกษุทั้งหลาย !
แต่เมื่อใด
มารดาและบิดาเป็นผู้อยู่ร่วมกันด้วย
มารดาก็ผ่านการมีระดูด้วย
คันธัพพะก็เข้าไปตั้งอยู่โดยเฉพาะด้วย

การปฏิสนธิของสัตว์ในครรภ์ย่อมสำเร็จได้
เพราะการประชุมพร้อมกันของสิ่ง ๓ อย่าง
ด้วยอาการอย่างนี้
…

มู. ม. ๑๒/๔๘๗-๔๘๘/๔๕๒-๔๕๓

ประเด็นจึงอยู่ที่ ณ ขณะทำแท้ง มีการเข้าไปตั้งอาศัยอยู่โดยเฉพาะของคันธัพพะแล้วหรือไม่ ซึ่งหากวิญญาณ (สัตว์ที่จะเข้าไปปฏิสนธิในครรภ์นั้น) มีที่ตั้งอาศัยในนามรูปแล้ว ทุกข์ ได้แก่ ชาติ ชรา มรณะ ก็จักเกิดขึ้นตามลำดับ

เราจึงเรียกเวลา ณ ขณะนั้นได้ว่า เวลาที่เกิดการปฏิสนธิของสัตว์ ดังพุทธวจนะโดยนัยยะตรงข้ามที่พระศาสดาตรัสแก่พระอานนท์

อานนท์ !
ก็คำนี้ว่า

วิญญาณมี เพราะปัจจัยคือนามรูป ดังนี้
เช่นนี้แล เป็นคำที่เรากล่าวแล้ว

ดูก่อนอานนท์ !
ความข้อนี้ เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่า

วิญญาณมี เพราะปัจจัยคือนามรูป

อานนท์ !
ถ้าหากว่าวิญญาณ จักไม่ได้มีที่ตั้งที่อาศัยในนามรูป แล้วไซร้

ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งทุกข์ คือ ชาติ ชรา มรณะ ต่อไป จะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหม ?

ข้อนั้น หามิได้พระเจ้าข้า !

อานนท์ !
เพราะเหตุนั้นแหละ ในเรื่องนี้

นั่นแหละ คือ เหตุ
นั่นแหละ คือ นิทาน
นั่นแหละ คือ สมุทัย
นั่นแหละ คือ ปัจจัยของวิญญาณ นั่นคือ นามรูป

อานนท์ !
ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ สัตว์โลก
จึงเกิดบ้าง
จึงแก่บ้าง
จึงตายบ้าง
จึงจุติบ้าง
จึงอุบัติบ้าง

…

มหา. ที. ๑๐/๖๗/๕๘

กล่าวอย่างสั้นที่สุด เวลาที่เกิดการปฏิสนธิของสัตว์ เป็นเวลาเริ่มต้นของการทำแท้ง เพราะชีวิตมีการเกิดขึ้นแล้ว ก็คงไม่ผิด

สอดคล้องกับนัยยะตรงข้ามที่พระศาสดาตรัสถึงการบังเกิดขึ้นของนามรูป เพราะเหตุที่วิญญาณก้าวลงในท้องแห้งมารดาแล้ว ไม่สลายไป ดังพุทธวจนะที่พระศาสดาตรัสแก่พระอานนท์

อานนท์ !
ถ้าหากว่าวิญญาณก้าวลงในท้องแห่งมารดาแล้ว จักสลายลงเสียแล้วไซร้
นามรูป จักบังเกิดขึ้นเพื่อความเป็นอย่างนี้ได้ไหม
?

ข้อนั้น หามิได้พระเจ้าข้า !
...

มหา. ที. ๑๐/๖๗/๕๘

นั่นหมายความว่า เมื่อวิญญาณยังไม่ก้าวลงในท้องแห่งมารดา เมื่อนั้น นามรูปก็จะปรุงตัวเพื่อการปฏิสนธิไม่ได้ ดังพุทธวจนะที่พระศาสดาตรัสแก่พระอานนท์

อานนท์ !
ก็คำนี้ว่า

นามรูปมี เพราะปัจจัย คือ วิญญาณ ดังนี้
เช่นนี้แล เป็นคำที่เรากล่าวแล้ว

อานนท์ !
ความข้อนี้ เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้
ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่า

นามรูปมี เพราะปัจจัยคือวิญญาณ

อานนท์ !
ถ้าหากว่าวิญญาณจักไม่ก้าวลงในท้องแห่งมารดา แล้วไซร้

นามรูป จักปรุงตัวขึ้นมาในท้องแห่งมารดาได้ไหม ?

ข้อนั้น หามิได้พระเจ้าข้า !
…
มหา. ที. ๑๐/๖๗/๕๘

กล่าวอย่างสั้นที่สุด ขณะที่สัตว์เกิดปฏิสนธิในครรภ์มารดา ขณะนั้น เป็นเวลาเดียวกันกับเวลาเริ่มต้นแท้งเองโดยธรรมชาติด้วยเหมือนกัน

เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ ปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนา อาจจะคลี่คลายไปอย่างง่ายดาย ด้วยสภาพร่างกายที่ยังไม่พร้อมต่อชีวิตที่เกิดใหม่ ก็ได้ ซึ่งโดยสถิติ มีจำนวนไม่น้อยคนที่ได้รับโอกาสเช่นว่านั้น หาต้องเลือกวิธีการทำแท้งหรือการรีดลูกอย่างทารุณโหดร้าย มิใช่หรือ

อย่าพึงถึงการสันนิษฐานโดยส่วนเดียวว่า อย่างนี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นเปล่า เลย แม้ว่าจะตริตรึกไปตามเหตุผลที่แวดล้อมมากมายขนาดไหนก็ตาม ชีวิตที่เกิดใหม่ ชีวิตนี้อาจจะมีคุณค่าต่อคนจำนวนมากมายในสังคมก็ได้ ลองปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ก็ไม่เสียหายอะไร ในเมื่ออนาคตอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดในปัจจุบัน

อีกนัยยะหนึ่ง หากพิจารณาโดยวิบากแห่งกรรม ชีวิตที่เกิดใหม่แล้วตายไปโดยการทำแท้งนี้ ก็ต้องรับวิบากแห่งกรรมชั่วที่เคยทำในชาติที่แล้ว ๆ มา ไปโดยทันควัน จากวิบากแห่งปาณาติบาตของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง ซึ่งเห็นได้ชัดเจนที่สุด ดังพุทธวจนะที่พระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย

ภิกษุทั้งหลาย !
ปาณาติบาต ที่...
เสพทั่วแล้ว

เจริญแล้ว
ทำให้มากแล้ว

ย่อมเป็นไปเพื่อ...
นรก
กำเนิดเดรัจฉาน
เปรตวิสัย
 

วิบากแห่งปาณาติบาตของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือ
วิบากที่เป็นไปเพื่อมีอายุสั้น

อฏฐก.อํ. ๒๓/๒๕๑/๑๓๐

ขณะที่ผู้หญิง ตัวการร่วม ผู้ใช้ ผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมในการทำแท้ง จะโดยทางตรงหรืออ้อม ก็รอรับผลของการกระทำแห่งกรรม ในเวลาต่อมา หรือ ในเวลาต่อมาอีก ดังพุทธวจนะที่พระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย

ภิกษุทั้งหลาย !
เรากล่าววิบากแห่งกรรมทั้งหลายว่ามีอยู่ ๓ อย่าง คือ

วิบากในทิฏฐธรรม (คือทันควัน) หรือว่า
วิบากในอุปะปัชชะ (คือในเวลาต่อมา) หรือว่า
วิบากในอปรปริยายะ (คือในเวลาต่อมาอีก)

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๕๘,๔๖๓ - ๔๖๔/๓๓๔

ทว่า อย่างน้อยที่สุด ก็รับไปซึ่ง วิบากในทิฏฐธรรม นั่นคือ ความเดือดร้อนใจ ติดตามไป ดังพุทธวจนะที่พระศาสดาตรัสว่า

...
คนชั่วทำบาปกรรม รู้สึกแต่กรรมชั่วของตน
เสมือนคนยากจนกู้หนี้มาบริโภคอยู่ ย่อมเดือดร้อน

ความตริตรึกที่เกิดจากวิปฏิสาร อันเป็นเครื่องทรมานใจ
ย่อมติดตามเขา ทั้งในบ้านและในป่า
...

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๙๒/๓๑๖

จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมด หากจะมีการติเตียน หรือคัดง้างด้วยความเห็นแบบโลก ๆ บ้าง ก็เห็นจะไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะความขัดกันของโลกกับธรรม คือ ความเป็นธรรมดาที่สุด ดังพุทธวจนะที่พระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย

ภิกษุทั้งหลาย !
เราย่อมไม่กล่าวขัดแย้งกะโลก
แต่โลกต่างหากย่อมกล่าวขัดแย้งต่อเรา
...

ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๖๙/๒๓๙

และแม้พระศาสดาจะตรัสไว้อย่างไร ก็ต้องเข้าใจว่า โลกมักจะหันเหไปในทางตรงกันข้ามเสมอ ๆ

อย่างน้อยที่สุด ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๐๑ มาตรา ๓๐๒ และ มาตรา ๓๐๕ ก็ดันไปรับรองและคุ้มครองการทำแท้งโดยที่สุดว่า ไม่มีความผิดทางโลก

ถึงกระนั้น ในเมื่อเป็นไปไม่ได้ที่ชีวิตที่เกิดใหม่นี้จะตายโดยปราศจากเจตนาฆ่า

อย่างไรเสียแล้ว ฆาตกรเหล่านั้น ก็ยังคงมีความผิดตามกฎแห่งเจตนา โดยหลีกเลี่ยงวิบากแห่งกรรมในครั้งที่ผ่านมานั้นไม่ได้อยู่ดี

นั่นแหละโลก
นี่แหละธรรม

รวบรวมและเรียบเรียง
หลังม่านสีฟ้า
บลู เลอสง่า
แรม 2-5 ค่ำ เดือน 12

ปล. งานชิ้นนี้เขียนขึ้นหลังจากเกิดโศกนาฏกรรมที่เป็นข่าว กรณีพบศพเด็กที่ตายเนื่องจากการทำแท้งจำนวนพัน ๆ ศพในประเทศไทย

หากงานเขียนอิงพุทธวจนะฉบับนี้ มีอานิสงส์อยู่บ้าง ข้าพเจ้าก็ขอแผ่ส่วนแห่งบุญและกุศลที่เกิดขึ้น ไปตลอดทิศทั้ง 4 แผ่ไปโดยความไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความเบียดเบียน แผ่ไปให้กับ ทุกชีวิตในครรภ์มารดาที่ตายเนื่องจากการทำแท้ง ตลอดโลกธาตุแห่งนี้


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
Patui วันที่ : 15/05/2011 เวลา : 13.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparat


ภาพเสทือนใจมาก...
ดูภาพป้าตุ้ยดีกว่า..
สบายดีนะคะ.

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
Man-of-Tomorrow วันที่ : 02/02/2011 เวลา : 09.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/theManOfTomorrow
บนเส้นทางสายสมมุติ  เธอกลายเป็นทุกอย่าง เว้น เป็นจริง

บาปใคร บุญมัน

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
plejang วันที่ : 12/12/2010 เวลา : 15.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/plejang
::  Plejang  ::  + + ... ข อ ใ ห้ รั ก จ ง เ จ ริ ญ ....+ + ::

อ่านแล้วก็นะ...ยิ่งรูปยิ่งน่ากลัวคะ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
เอกสิทธ์ วันที่ : 12/12/2010 เวลา : 15.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vasit
นายอ้วน - Study?& Learn

รูปน่ากลัวจังครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ปรากฏการณ์หลังม่านสีฟ้า วันที่ : 29/11/2010 เวลา : 13.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poetguide

พี่ อ.อัครเมธี - อย่างน้อยที่สุด วิบากแห่งกรรมก็สำเร็จแล้วที่ใจ ดังที่พระศาสดาตรัสว่า

คนชั่วทำบาปกรรม รู้สึกแต่กรรมชั่วของตน
เสมือนคนยากจนกู้หนี้มาบริโภคอยู่ ย่อมเดือดร้อน

ความตริตรึกที่เกิดจากวิปฏิสาร อันเป็นเครื่องทรมานใจ ย่อมติดตามเขา ทั้งในบ้านและในป่า
...

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๙๒/๓๑๖

ผมกำลังคิดตามกฎอิทัปปัจยตาว่า เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี

เมื่อสิ่งนี้มี ศีลย่อมมี สิ่งนี้คืออะไร ไว้ผมจะลองหาเวลา แล้วจะเขียนมาเป็นอีกฉบับ

เพื่อบอกกล่าวว่า เราจะสร้างสันติภาพในโลกได้ก็ด้วยศีล 5 แต่อะไรละเป็นเหตุให้คนมีศีล อันนี้แหละครับ แก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริง ๆ เพราะพระศาสดาตรัสไว้ ธรรมย่อมไหลไปสู่ธรรม

หลังม่านสีฟ้า
บลู เลอสง่า
แรม 9 ค่ำ เดือน 12

OKNATION...คือพื้นที่ให้เราพัก ที่พำนักยามจิตว่าง หลากผู้คนบนเส้นทาง ร่วมสรรสร้างสังคมงาม ที่ถ่ายทอดความรู้สึก ที่คิดนึกการไต่ถาม ที่ชี้แนะความดีงาม ที่ร่วมน้ำใจไมตรี

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
อ.อัครเมธี วันที่ : 29/11/2010 เวลา : 12.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/WRITE

การทำแท้ง เกิดขึ้นทุกวันแหละครับ ผมเชื่อว่า มีเรื่องนี้ตลอดเวลา เพราะความต้องการเรื่องนี้ เกิดขึ้นตลอดเวลา เช่นกัน แต่บ้านเรา ยังอาย และไม่ยอมทำความเข้าใจ ไม่ยอมป้องกัน พอทำเสร็จกิจ แล้วค่อยเกิดความกลัว แต่ผลของกรรมที่เคยทำแท้ง สามารถพิสูจนืได้คล้าย ๆ กัน คือ ทำมาหากินไม่เจริญ ครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ปรากฏการณ์หลังม่านสีฟ้า วันที่ : 27/11/2010 เวลา : 12.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poetguide

พี่ Baibauw - ขอบคูรเช่นกันครับที่เข้ามาทราบความจริงที่พระศาสดาตรัสไว้ อาจจะไม่เกี่ยวกับการทำแท้งโดยตรง แต่นี่คือ การฆ่าคนครับผม

ความจริงหากเราเดินตามความเห็นของพระศาสดา และยอมรับว่า ทุกปัญหาแก้ได้ด้วยคำสอนของพระองค์ มิใช่กฎหมายแล้ว ทุกอย่างก็จะยุติได้ง่ายจริง ๆ ครับ

ความจำเป็น มันก็ ถ้อยคำที่ดูดีเท่านั้นแหละครับ จำเป็นต้องทำเพื่อสุขภาพหญิง เพื่อสุขภาพเด็ก ลองคิดนะครับว่า การเปิดโอกาสให้เด็กคลอดออกมาแล้วพิการดีกว่าให้เค้าโดนฆ่าตายไหม ลองคิดว่าถ้าเป็นคุณ คุณจะยอมไหม อีกไม่กี่เดือนจะเกิดคลอดอยู่แล้ว ใครบ้างปรารถนาจะตายก่อนคลอดออกมา

อย่าเพิ่งไปมั่นใจสิครับ ว่าต้องทำแท้ง อะไร ๆ ก็ไม่แน่ สิ่งที่คุณคิดไว้ในอนาคต ไม่แน่เสมอไป

คุณอาจจะได้ อีก 1 ชีวิตที่บริสุทธิ์กลับมาด้วย คำวินิจฉัยของหมออาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ อย่าคิดว่า สิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า

หลังม่านสีฟ้า
บลู เลอสง่า
แรม 7 ค่ำ เดือน 12

OKNATION...คือพื้นที่ให้เราพัก ที่พำนักยามจิตว่าง หลากผู้คนบนเส้นทาง ร่วมสรรสร้างสังคมงาม ที่ถ่ายทอดความรู้สึก ที่คิดนึกการไต่ถาม ที่ชี้แนะความดีงาม ที่ร่วมน้ำใจไมตรี

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ปรากฏการณ์หลังม่านสีฟ้า วันที่ : 27/11/2010 เวลา : 11.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poetguide

พี่ Joseph - ยินดีต้อนรับเสมอ ๆ ครับ ว่าง ๆ เข้ามาเยี่ยมชมได้ตามสะดวกเลยครับพี่ ผมจะพยายามทำหน้าที่เผยแผ่เฉพาะคำสอนของพระศาสดาเหล่านี้ต่อไป เพราะเชื่อในภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้า

ขอบคุณสำหรับกำลังใจดี ๆ ที่ให้กันครับ

หลังม่านสีฟ้า
บลู เลอสง่า
แรม 7 ค่ำ เดือน 12

OKNATION...คือพื้นที่ให้เราพัก ที่พำนักยามจิตว่าง หลากผู้คนบนเส้นทาง ร่วมสรรสร้างสังคมงาม ที่ถ่ายทอดความรู้สึก ที่คิดนึกการไต่ถาม ที่ชี้แนะความดีงาม ที่ร่วมน้ำใจไมตรี

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
Baibauw วันที่ : 27/11/2010 เวลา : 06.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/baibauw
baibua

สวัสดีคะเข้ามาตามคำเชิญ
เห็นภาพแล้วเศร้าใจ
ขอบคุณบทความดีๆทำให้คิดได้ว่า
อย่างน้อยก็คงมีอีกหลายคนที่คิดเหมือนเรา

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
Joseph วันที่ : 26/11/2010 เวลา : 22.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Joseph
God Bless You, Michael Joseph

แวะมาอ่านตามคำเชิญครับ...

เปิดมา.. ภาพประกอบก็เสียวใส้แล้วครับ...

จัดหนักน่าดูเลย Entry นี้

+1

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ปรากฏการณ์หลังม่านสีฟ้า วันที่ : 26/11/2010 เวลา : 21.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poetguide

พี่ nu_nut - เรียนเชิญเลยครับพี่ ผมมิได้เป็นอาจารย์ครับ เป็นอุบาสกธรรมดา ที่กำลังเล่าเรียนเฉพาะคำสอนของพระศาสดา เชื่อเสมอว่า คำสอนของพระศาสดาเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ อย่างมากที่สุดก็แก้ปัญหาเรื่องความเกิด แก่ ตาย แล้วปัญหาอื่น ๆ ที่แฝงอยู่ในนั้น ก็มลายหายไป เป็นธรรมดา

ผมก็จะเป็นส่วนหนึ่งของฟันเฟืองที่จะบอกกล่าวความจริงจากคำสอนของพระศาสดาต่อไปครับ

หลังม่านสีฟ้า
บลู เลอสง่า
แรม 6 ค่ำ เดือน 12

OKNATION...คือพื้นที่ให้เราพัก ที่พำนักยามจิตว่าง หลากผู้คนบนเส้นทาง ร่วมสรรสร้างสังคมงาม ที่ถ่ายทอดความรู้สึก ที่คิดนึกการไต่ถาม ที่ชี้แนะความดีงาม ที่ร่วมน้ำใจไมตรี

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ปรากฏการณ์หลังม่านสีฟ้า วันที่ : 26/11/2010 เวลา : 21.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poetguide

พี่ สายลมที่ผ่านมา - สำหรับผมแล้ว หากเราตรากฎหมายให้สอดคล้องกับคำสอนของพระศาสดา ประเทศชาติก็จะมีกติกาที่เป็นระบบมากกว่านี้ และกฎหมายเราก็จะเป็นกฎหมายที่ดีที่สุดในโลก

พระไตรปิฎกส่วนที่เป็นพุทธวจนะ ถูกต้อง ตรงจริง และไม่จำกัดด้วยกาลเวลา จะ 2600 ปีที่พระศาสดาเผยแผ่มา ไม่เห็นต้องมีการแก้ใด ๆ เลย และก็ใช้เป็นมาตรฐานในการแก้ปัญหาทุก ๆ อย่างในโลกได้ แม้กระทั่งแก้ปัญหาความเกิด แก่ ตาย

แต่รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ของเรา ไม่เป็นเช่นนั้น แก้แล้วก็ต้องแก้อีก เพราะเราไม่ได้ร่างตามธรรม ร่างตามความเห็นแบบโลก ๆ มันก็เป็นอย่างนี้ ๆ ต่อไป

ขอบคุณครับที่เข้ามาแลกเปลี่ยนกัน

หลังม่านสีฟ้า
บลู เลอสง่า
แรม 6 ค่ำ เดือน 12

OKNATION...คือพื้นที่ให้เราพัก ที่พำนักยามจิตว่าง หลากผู้คนบนเส้นทาง ร่วมสรรสร้างสังคมงาม ที่ถ่ายทอดความรู้สึก ที่คิดนึกการไต่ถาม ที่ชี้แนะความดีงาม ที่ร่วมน้ำใจไมตรี

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ปรากฏการณ์หลังม่านสีฟ้า วันที่ : 26/11/2010 เวลา : 21.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poetguide

พี่ บิ๊กกัน191 - ลองแค่คนมาบีบขมับหัวเล่น ๆ เราก็ทนกันไม่ได้แล้ว นี่ชีวิตน้อย ๆ โดนแท่งเหล็กขนาดใหญ่บีบ มันคงเจ็บเกินจะทน ผมก็สงสารเค้าครับ

หลังม่านสีฟ้า
บลู เลอสง่า
แรม 6 ค่ำ เดือน 12

OKNATION...คือพื้นที่ให้เราพัก ที่พำนักยามจิตว่าง หลากผู้คนบนเส้นทาง ร่วมสรรสร้างสังคมงาม ที่ถ่ายทอดความรู้สึก ที่คิดนึกการไต่ถาม ที่ชี้แนะความดีงาม ที่ร่วมน้ำใจไมตรี

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
nu_nut วันที่ : 26/11/2010 เวลา : 20.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/modonut

คงต้องช่วยๆกัน เขียนเตือนๆกันไปครับ และผมเองเวลาไปออกรายการที่ไหน จะพยายามพูดถึงเรื่องนี้บ่อยๆด้วยเช่นกัน
บล็อคนี้ดีมากครับ อาจารย์

ยินดีที่ได้รู้จัก และพบกันครับ จะแวะมาหาความรู้ที่นี่บ่อยๆครับ


ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สายลมที่ผ่านมา วันที่ : 26/11/2010 เวลา : 16.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/swongviggit
“เพียงสัจจะ ชนะได้” (Truth alone triumphs.)  

จริงค่ะ ที่การทำแท้งไม่ถือว่าผิดกฏหมาย "ฆ่าคนตาย" เพราะตามกฏหมายระบุไว้ชัดเจนว่า การฆ่าคนตาย นั้น ผู้ตายต้องมีสภาพบุคคลแล้ว

ซึ่งสภาพบุคคลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ "คลอด และอยู่รอดเป็นทารก"

แต่ในทางศิลธรรม วิถีชาวบ้าน ไม่ว่าจะ "ฆ่า" ด้วยเหตุจำเป็นใด ๆ ก็ตาม ก็ถือได้ว่าเป็นการ "ฆ่าคนตาย"

การฆ่า และก่อนฆ่าอาจคิดอาจทำเพราะอารมณ์ชั่ววูบ ต้องการเอาตัวรอดตามสัญชาติญาณพื้นฐาน โดยไม่คิดถึงผู้อื่น ซึ่งเป็นเรืองธรรมดาของปัจเจกชน

นั่นคือหนึ่งในสาเหตุของการเขียนเอนทรี่
รู้มั้ย "เขา" จะตายอย่างไร ??? หากคุณไป "ทำแท้ง" !!! (พร้อมคลิปประกอบ)
http://www.oknation.net/blog/swongviggit/2010/11/20/entry-4

เผื่อว่าคนที่กำลังคิดจะไปทำแท้ง ได้มาอ่านแล้วจะได้เปลียนใจ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
บิ๊กกัน191 วันที่ : 26/11/2010 เวลา : 15.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/biggun191

น่าเศร้า

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน