*/
 • นายยั้งคิด
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : sunnytrack@hotmail.com
 • วันที่สร้าง : 2008-07-01
 • จำนวนเรื่อง : 3745
 • จำนวนผู้ชม : 1382228
 • จำนวนผู้โหวต : 436
 • ส่ง msg :
 • โหวต 436 คน
วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561
Posted by นายยั้งคิด , ผู้อ่าน : 563 , 08:38:44 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

Swasdee ! How are you doing ?

Massage parlour raided for sex trafficking

The news headline above indicated endless crime like this. As long as country still allow for the business of some kinds of sexsual such as the massage. Because the need of users never enough at the service of solf sexual. But the man need more service anyway.

Many thanks to Google Translate at one more time.

 

WATCH ONLINE THE FRANCE 24 LIVESTREAM INTERNATIONAL NEWS TV CHANNEL 24/7

https://youtu.be/9c_Bac-17Rk

 

 

.............................................

English @ the Movies

English @ the Movies: 'Act Out'

4 hours ago
 
 
...................................
 

American Kennel Club Welcomes New Dog Breeds

3 hours ago

Juno, right, a grand basset griffon Vendeen , and Nederlandse kooikerhondje, Escher, left, and Rhett, center, are shown by their handlers during a news conference at the American Kennel Club headquarters, Wednesday, Jan. 10, 2018, in New York. (AP Photo/M
Juno, right, a grand basset griffon Vendeen , and Nederlandse kooikerhondje, Escher, left, and Rhett, center, are shown by their handlers during a news conference at the American Kennel Club headquarters, Wednesday, Jan. 10, 2018, in New York. (AP Photo/M
 
American Kennel Club Welcomes New Dog Breeds
The American Kennel Club, or AKC, has increased its membership. New to the AKC pack are an energetic dog whose main interests is ducks and a friendly dog that would rather chase rabbits.

The American Kennel Club announced Wednesday that it is recognizing the Nederlandse kooikerhondje and the grand basset griffon Vendeen. They are the first breeds added to the roster in two years.

The newly added breeds are permitted to compete in many dog shows this year. But they are not yet able to take part in the biggest show; they will have to wait until 2019 to enter the Westminster Kennel Club show, held in New York City.

Nederlandse kooikerhondje Escher, right, and Rhett are shown during a news conference at the American Kennel Club headquarters, Wednesday, Jan. 10, 2018, in New York. The club announced that it's recognizing the Nederlandse kooikerhondje and the grand bas
Nederlandse kooikerhondje Escher, right, and Rhett are shown during a news conference at the American Kennel Club headquarters, Wednesday, Jan. 10, 2018, in New York. The club announced that it's recognizing the Nederlandse kooikerhondje and the grand bas

The Nederlandse kooikerhondje have been around for hundreds of years in Holland. They are called Kooikers for short. The pretty brown-and-white dogs can be seen in some Dutch Old Master paintings.

D. Ann Knoop-Siderius breeds kooikers.

“They're actually like a toddler that never grows up,'' she said. She describes the dogs as happy, sometimes naughty and “very playful.”

Kooikers were trained to help hunters move ducks into water traps called koois. The practice fell from popularity in the 1800s and the dogs almost disappeared.

There are now about 7,000 left worldwide. The first recorded American litter was born in 1999. It is still a rare breed in the country, with about 500 in the U.S.

Kooikers will compete in the sporting dog group.

Juno, a grand basset griffon Vendeen, is shown during a news conference at the American Kennel Club headquarters, Wednesday, Jan. 10, 2018, in New York. The club announced that it's recognizing the Nederlandse kooikerhondje and the grand basset griffon V
Juno, a grand basset griffon Vendeen, is shown during a news conference at the American Kennel Club headquarters, Wednesday, Jan. 10, 2018, in New York. The club announced that it's recognizing the Nederlandse kooikerhondje and the grand basset griffon V

 

The grand basset griffon Vendeen goes by “GBGV'' for short. The basset breed has deep roots in Europe. A smaller cousin, the petit basset griffon Vendeen, and the long-eared basset hound have been recognized by the AKC for many years.

GBGVs have long, rough fur. They are native to France. They weigh around 18 to 20 kilograms and stand fairly low to the ground. They are members of the hound group. GBGVs are known for their speed, lasting energy and good-natured personalities.

Megan Esherick is a dog trainer in Philadelphia, Pennsylvania. She also owns a 9-year-old GBGV named Juno. She says the breed is “pretty laid-back.”

“They're happy to get up and do things if you ask them to, but they're not particularlybusy, in terms of pacing back and forth or throwing a ball in your lap,'' she said. Juno has competed in agility, obedience and other events.

Experts say GBGVs enjoy children and family life but are not easy to train. The breed might not be the best choice for a first-time dog owner.

The AKC is the nation's oldest purebred dog registry. It recognizes 192 breeds, from silky Afghan hounds to the xoloitzcuintlis, also called the Mexican hairless dog.

The AKC does not consider recognition of a breed unless there are at least 300 of the dogs spread across at least 20 states.

Some animal-rights supporters say working to increase interest in purebreds is wrong. They say it leads to cruel breeding operations. Activists also argue that too many dogs are in public shelters already and need owners.

The AKC says responsible breeding permits people to choose pets with somewhat predictable characteristics. The club also notes that mixed-breed dogs compete in many events it supports, such as agility and obedience competitions.

I'm Ashley Thompson.

And I'm Caty Weaver.

 

The Associated Press reported this story. Caty Weaver adapted it for Learning English. Ashley Thompson was the editor.

______________________________________________________________

Words in This Story

 

pack - n. a group of usually wild animals that hunt together

toddler - n. ​a young child who is just learning to walk​

naughty - adj. ​behaving badly — used especially to describe a child who does not behave properly or obey a parent, teacher, etc.

litter - n. ​a group of young animals that are born at a single time​

personality - n. ​the set of emotional qualities, ways of behaving, etc., that makes a person different from other people​

laid-back - adj. relaxed and calm​

particularly - adv. more than usually​

pace - v. to walk back and forth across the same space again and again especially because you are nervous​

agility - n. ​ability to move quickly and easily​

registry - n. ​a place where official records are kept​

characteristic - n. ​typical of a person, thing, or group​

............................................

'Cold Feet' and Other Cold Body Expressions

January 06, 2018

Pedestrians cross the street in downtown Boston, Jan. 4, 2018. A massive winter storm swept from the Carolinas to Maine on Thursday in the United States. (AP Photo/Michael Dwyer)
Pedestrians cross the street in downtown Boston, Jan. 4, 2018. A massive winter storm swept from the Carolinas to Maine on Thursday in the United States. (AP Photo/Michael Dwyer)
 

And now, the VOA Learning English program Words and Their Stories.

Cold weather has a great effect on how our minds and our bodies work. Perhaps that is why we have so many expressions that combine the word “cold” with body parts.

The most straightforward example is the adjective coldhearted. Just as it sounds, a coldhearted person is distant and, well, cold. An action can be coldhearted as well. This would be one that shows no love or sympathy.

There are many songs about coldhearted men or coldhearted women who, without feeling, broke the hearts of their lovers.

In the 1988 song, Cold Hearted, Paula Abdul sings about the coldhearted man who broke her heart.

He's a coldhearted snake, look into his eyes,
Oh, oh he's been telling lies. He's a lover boy at play,
He don't play by the rules oh, oh, oh ...

The song was a huge hit.

It seems a trend may have been set. In 2010, the Zac Brown Band released a song with the exact same name.

Pretty little words covered your dark and crooked heart
With a forked tongue I fell in love,
Then I fell apart
You are so
Cold hearted

Other similar adjectives often get a hyphen, like cold-blooded. Reptiles, amphibians and most fish are cold-blooded animals. This means they are unable to control their own body temperature. Mammals, on the other hand, are warm-blooded -- well, for the most part. There are some people in the world you could call cold-blooded.

People who show no emotions or feelings are often described as cold-blooded. Cold-blooded people are hard to get close to. And they often do terrible things, on purpose.

For example, the police might look for someone they call a cold-blooded killer. The person killed someone without any understandable cause - not in self-defense, fear or even anger. Killing for no reason is often called cold-blooded.

Okay, enough of cold-blooded people. Let’s go back to fish!

As we said earlier, most are cold-blooded. So, calling a striped bass or rainbow trout a “cold fish” is fine. They would not be insulted…if they could be insulted.

But calling a person a “cold fish” is an insult.

cold fish is a person who is unfriendly, unemotional and shows no love or warmth. Cold fish do not offer much of themselves to anyone.

However, not everyone who doesn’t show their feelings is a cold fish. Some people keep their feelings to themselves until they know you better. We could describe these people with the expression cold hands, warm heart.

This means that a person may be very kind and warm. But they just don’t show their feelings very easily. Take my friend Celeste as an example. She doesn’t normally show her feelings. But she is always ready to help and is very kind. She is a classic case of cold hands, warm heart.

Speaking of hands, the hands and feet are some of the first body parts to feel the cold. Getting cold feet is no fun – outdoors or in conversation.

To get cold feet means to become afraid to do something you had already decided to do. We use this expression in situations that make us nervous or afraid -- from leading a big meeting at work to singing on stage in front of strangers.

But we commonly use it in connection with weddings. People who are about to get married may begin to feel nervous as the day nears. They begin to question if they should take such a big step. If a bride shares these feelings of nervousness and uncertainty, a relative or friend might answer with “Don’t worry! This is a classic case of cold feet!”

Another body part involved in our cold expressions today is the shoulder.

You give someone the cold shoulder when you refuse to speak to them. You ignore them. The expression probably comes from the physical act of turning your back toward someone. You may give a cold shoulder to a friend who has broken a promise, or to someone who has said mean things about others.

Well, that brings us to the end of this Words and Their Stories.

In the Comments Section, let us know what you think of today’s show. We try to answer as many comments as we can. But unfortunately we can’t respond to all. So, if you don’t get a reply, please know we’re not giving you the cold shoulder.

I'm Anna Matteo.

 

Anna Matteo wrote this story. Caty Weaver was the editor. At the end, Norah Jones sings "Cold Cold Heart," a Hank Williams song.

_________________________________________________________________

Words in This Story

 

straightforward – adj. easy to do or understand : not complicated

sympathy – n. the feeling that you care about and are sorry about someone else's trouble, grief, misfortune, etc. : a sympathetic feeling

trend – n. a general direction of change : a way of behaving, proceeding, etc., that is developing and becoming more common

forked tongue – n. the intent to mislead or deceive —usually used in the phrase to speak with forked tongue

striped bass – n. a large silvery marine food and sport fish that has black horizontal stripes on the sides,

rainbow trout – n. a large trout native to western North America that usually has red or pink stripes with black dots on its side

classic case – n. a typical example

specific – adj. relating to a particular person, situation, etc.

 

......................................................

NEWS AROUND

THE NATION

 

 

Suthichai an inspiration for generations of journalists

national January 13, 2018 01:00

By KITTIPONG THAVEVONG 
THE NATION

MEDIA LEADER and respected veteran journalist Suthichai Yoon yesterday announced his retirement from the Nation Multimedia Group (NMG), which has grown into a multimedia giant after he co-founded a daily English newspaper 47 years ago.

Colleagues and staff praised him as a visionary leader, a teacher, an inspiration and an outstanding example for media people.

Having been in the industry since the age of 21, Suthichai, now 71, said at his farewell party yesterday that he was proud of the high standards and ethical values followed by NMG.

During his speech, he held up a little book titled “The Nation Way”, which outlines the code of conduct for NMG’s editorial staff, while stressing that the determination to abide by the self-imposed rules has won public faith for the “Nation brand”.

“We are honest in doing our duty and we do our duty like professionals,” he said.

 

Suthichai, who co-founded The Nation newspaper, and is also a former NMG chairman, said he believed that compliance with ethical values and high standards in performing duties would be the key in helping media people survive the current digital disruption.

For almost five decades, Suthichai has expressed his opinions regularly through his newspaper columns. He has also been active in conducting daily Facebook Live interviews with experts and celebrities on various issues.

Suthichai, who is a member of the government-appointed media reform committee, said that after his retirement from NMG he would write a book about “lessons from the past”, which would help journalists in the digital media age adapt to the changing consumer demands. 

Also, he would focus on social work and find ways to improve the work and quality of the media at a time when the main goal is retaining audience ratings.

“I am afraid that if we continue to focus on ratings, in the next three to five years we may not see the media as it is today,” he warned.

At the farewell party held at the Nation University building, Suthichai was mobbed by colleagues, Nation alumni and well-wishers who posed for photographs with him.

Suthichai’s younger brother Thepchai Yong, the chief executive of the NMG, told the huge crowd at yesterday’s farewell party that Suthichai had been an inspiration to his colleagues by serving as a good example.

He said that under Suthichai’s leadership, The Nation had boldly challenged military dictatorships and authoritarian civilian rule.

He pointed out many Suthichai “firsts” in the Thai media industry. These included the first English-language newspaper wholly owned by Thais, the first daily business newspaper (Krungthep Turakij), the first public television iTV, and the first non-government radio news programme.

Pana Janviroj, The Nation’s president, said at the farewell party that while US President Donald Trump’s motto is “America first”, Suthichai’s has been “Thailand’s press freedom first”.

He noted that under Suthichai’s leadership, The Nation had spearheaded the campaign to abolish a post-coup order restricting media freedom. He was also behind the formation of the National Press Council.

Also, Suthichai co-founded Asia News Network, an alliance of the continent’s leading media groups that began with seven members and now boasts a membership of 24 media outlets from 20 countries.

Political News Editor Somroutai Sapsomboon said that over the past 24 years working at NMG, she had learned a lot about media professionalism while associating closely with Suthichai when she co-hosted the “Emergency Newsroom” TV programme with the veteran journalist.

“What I learnt from Khun Suthichai is that, ‘Don’t think that what you do is already perfect. If you think so, you will not learn anything. You have to find out what mistakes you made today so that you will do better tomorrow’,” she said. 

Somroutai added that she always regarded Suthichai as an exemplary journalist who has never stopped improving himself.

Nation TV reporter Tanpisit Lerdbamrungchai, who was one of Suthichai’s students at Nation University, said that “Ajahn Suthichai” taught very little about covering news in his class. 

“He sent the students to different Nation Group newsrooms so they could learn on the job. I was sent to The Nation’s editorial section, where I started covering news for the first time in my life,” he said.

Suthichai began his journalistic career at the Bangkok Post in 1968, where he worked as a proofreader. At that time, he was also studying communication arts at Chulalongkorn University but later had to drop out because his work hours did not permit him to attend classes.

He became an assistant news chief at the English-language newspaper and later was promoted as its local news editor, despite his young age and lack of a diploma. 

On July 1, 1971, after the Bangkok Post took over the other English-language daily in what Suthichai perceived as a move to monopolise the market, he joined his journalist allies in setting up the country’s first English-language newspaper to be wholly owned by Thais. It was called The Voice of The Nation, which would later be known as The Nation Review five years later, and The Nation now.

....................................................

 

Massage parlour raided for sex trafficking

Breaking News January 12, 2018 17:10

By Khanathit Srihirundaj 
The Nation

2,831 Viewed

The Department of Special Investigation (DSI) joined with the Army and police to raid a massage parlour in Bangkok’s Rama 9 area on Friday over allegations of human trafficking and prostitution of girls under 18.

DSI deputy chief Pol Colonel Songsak Raksaksakul led DSI officers, soldiers and administrative officials in a raid of “Victoria’s: The Secret Forever” massage parlour – with an arrest warrant for a man identified as “Kob”.

The operation was also backed by a warrant to search the premises for Kob, who reportedly worked there as an “enticer”, and to gather related incriminated evidence.

It remained unclear whether the suspect was taken into custody in the raid.

The case stemmed from a previous complaint by Alliance Anti Trafic (AAT), which had rescued a Myanmar girl under 18 who had been lured into prostitution at the age of 12.

 

DSI had taken up the case investigation last year as the case reportedly linked criminals in Thailand, Myanmar and Malaysia who preyed on girls under 18. It was alleged the gang had recruited virgin underage girls from outside Thailand to provide sex services. The girls were then sent to perform sex work at the Bangkok massage parlour – a form of human trafficking. 

The ongoing case investigation had identified seven suspects now covered by court-ordered arrest warrants, including Kob.


 
 
 
 
 
Most view
Last 24 Hrs. Last 7 Days Last 30 Days
 • Massage parlour raided for sex trafficking
  Breaking News January 12, 2018 17:10
 • ‘Saipan’ discusses boyfriend’s penis image with police
  Breaking News January 12, 2018 11:24
 • 2 teens in crash car, police find Bt2 million in marijuana
  Breaking News January 12, 2018 16:46
 • Two engineering graduates arrested for Bt4m burglaries
  Breaking News January 12, 2018 16:52
 • Five hurt in Korat as motorist suffers seizure
  Breaking News January 12, 2018 11:37
 • 31 smuggled elephant tusks seized at Suvarnabhumi
  Breaking News January 12, 2018 16:30
 • Mediaplex signs deal with VR Educate
 • Megabangna launches Children's Day campaign
 • Angkorian jewellery exhibition
 • Megabangna launches new dining venue with over 30 restaurants
 • PEA promotes core values
 • Flood assistance from PEA
 • In times of crisis
 • Standard Performance Day at PEA
 • PEA signs cash-management deal with UOB
 • Aeronautic sports exhibition
 • Mediaplex signs deal with VR Educate
 • Megabangna launches Children's Day campaign
 .....................................................
 
FINISHED
 
January 13, 2018


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน