*/
  • นายยั้งคิด
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sunnytrack@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-07-01
  • จำนวนเรื่อง : 3936
  • จำนวนผู้ชม : 1462922
  • จำนวนผู้โหวต : 458
  • ส่ง msg :
  • โหวต 458 คน
วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562
Posted by นายยั้งคิด , ผู้อ่าน : 247 , 10:37:24 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

Tuesday, January 8, 2019

          If you are parents of child, you need to take care as very well as you can. Especially foods for the child. In

this case, please read the story : Healthy Children Not Growing Properly May Lack This

 

  Many thanks to Google Translate as well.

 

FRANCE 24 Live – International Breaking News & Top stories - 24/7 stream

https://youtu.be/J78SdCzzumA


 
 
Healthy Children Not Growing Properly May Lack This
share

Healthy Children Not Growing Properly May Lack This

4 hours ago

A child may be healthy but still not grow as he or she should be growing. It could be from a lack of a certain chemical in the body.

 
Healthy Children Not Growing Properly May Lack This
 

From VOA Learning English, this is the Health & Lifestyle report.

Most healthy children between the ages of four and 10 grow about five centimeters a year. Parents often notice this growth by how quickly their children grow out of their clothes and shoes.

However, when a child does not reach usual growth markers, it could be a sign of a health problem.

One American family knew something might be wrong when their son was able to fit into the same clothes, season after season.

Spencer Baehman is a boy who loves to play baseball.

"My goal is to play college baseball."

But at age 11, he was much shorter than everyone on his team. Although his small size did not stop Spencer from playing the sport he loves, it did make him feel different.

"I want to be as tall as these kids."

At first, Spencer's parents thought their son was just small. But over time, they began to worry that something was wrong.

When springtime came around and baseball season started, Spencer tried on his old cleats – a type of sports shoe. They still easily fit on his feet.

These are cleats. Many different types of athletes wear them as they grip surfaces better than smooth-soled shoes.
These are cleats. Many different types of athletes wear them as they grip surfaces better than smooth-soled shoes.

That is when his mom called the doctor.

"It really set in one year coming out of winter into spring when he got out his cleats for spring baseball and he put them on, and they fit. And they never should have fit. Those were from the spring prior."

Spencer's parents went to see Dr. Bert Bachrach. He is the chief of pediatric endocrinology at University of Missouri Health Care. After much measuring and testing, Dr. Bachrach found the cause of Spencer’s growth failure: a growth hormone deficiency. In other words, Spencer’s body was not making enough growth hormone.

Hormones are chemicals in the body. They send messages from one cell to another. Growth hormones are necessary for physical growth in children. The levels of growth hormone rise throughout childhood. The levels are highest during puberty.

This hormone helps to control many functions in the body. Dr. Bachrach explains.

"Growth hormone just doesn't affect your growth, it affects your muscle mass and fat distribution. So that affects your cholesterol. It also affects your overall sense of well-being."

Growth hormone deficiency is a disorder involving the pituitary gland. The pituitary gland is small – about the size of a pea. It is located at the base of the brain. This gland produces many hormones, not just the growth hormone.

Several things can affect the pituitary gland’s ability to produce growth hormones.

Growth hormone deficiency is mainly the result of damage to the pituitary gland, or hypothalamus, while the fetus is growing in the mother’s womb. It can also happen as a result of a genetic mutation.

And in some cases, children who severely lack emotional and social experiences do not produce enough growth hormone and stop growing. These children often start growing again when they begin receiving the care and human interaction they need.

In Spencer’s case, he needed daily hormone injections. His mother has been giving him the injection every day for the past two years. In that time, Spencer has grown about 15 centimeters.

But just in case he does not grow as tall as he would like, he has a reminder to himself written into each of his baseball hats.

"It says HDMH -- which means ‘height doesn't measure heart’."

When used this way, “heart” means bravery, determination and emotional strength -- all things that Spencer is not in short supply of.

And that’s the Health & Lifestyle report. I’m Anna Matteo.

 

Quiz - Healthy Children Not Growing Properly May Lack This

Quiz - Healthy Children Not Growing Properly May Lack This

Start the Quiz to find out

 

Carol Person reported this story for VOA News. Anna Matteo adapted it for Learning English. Ashley Thompson was the editor.

_____________________________________________________________

Words in This Story

 

prior – adj. existing earlier in time

endocrinology – n. a branch of medicine concerned with the structure, function, and disorders of the endocrine glands

deficiency – n. a lack of something that is needed : the state of not having enough of something necessary

puberty – n. the period of life when a person's sexual organs mature and he or she becomes able to have children

distribution – n. the act of giving or delivering something to people

pea – n. a small, round, green seed that is eaten as a vegetable and that is formed in a seed case (called a pod) of a climbing plant; also : a plant that produces peas

mutation – n. a change in a gene or the resulting new trait it produces in an individual

womb – n. uterus

...........................................................

Lesson 18: She Always Does That

January 05, 2019
 

Pronunciation

This video teaches about shortened forms of object pronouns that begin with a /th/ or /h/ sound. You also learn about two different ways to pronounce the "s" ending on verbs like "talks" and "says."

Conversation

Anna: Hello, from Washington, D.C.! Today at work I am reading the news for the first time. I am really nervous. But my boss, Ms. Weaver, is here to help me.

Caty: Now, Anna, remember. When we read the news we are always reading facts. We never show our feelings.
Anna: Sure thing, Ms. Weaver.
Caty: Great. Are you ready?
Anna: Yes.
Caty: Okay, let’s try the first story!
Anna: Hello, and welcome to The News.
Anna: A new book is very popular with children and families. This is it.
Anna: It is about a lost duckling. The duck's mother cannot find him.
Caty: Stop! Anna, when you say the words “duck” and “duckling” you look really sad.
Anna: I do?
Caty: Yes. Sad is a feeling.
Anna: Sad is not a fact. Sorry. Let me try again.
Caty: Okay, she’s trying again! And go.
Anna: Hello, and welcome to The News. A new book is very popular with childrenand families. This is it.
Anna: It is about a lost duckling. The duck’s mother can not find ‘im. But a family gives him a home.
Caty: Stop! Anna, you are doing it again.
Anna: This story is very sad.
Caty: I have an idea. Let’s read the second story. She’s reading the second story. And … go!
Anna: Hello , and welcome to The News. In Indiana, a grandmother is the first 80-year-old woman to win The Race Car 500.
Anna: That is awesome!
Caty: Stop! Stop! Anna, please -- no feelings.
Anna: Right. But it is awesome that an 80-year-old grandmother wins a car race.
Caty: Just the facts, Anna.
Anna: Right.
Anna: Hello, and welcome to The News. In Indiana, a grandmother is the first 80-year-old woman to win The Race Car 500.
Anna: She rarely talks to reporters. But when she does, she often says, “Nothing can stop me now!”
Anna: I am very happy for her!
Caty: Stop, stop, stop!! Anna, you cannot say you are happy.
Anna: But I am happy.
Caty: But you can’t say it.
Anna: Why?
Caty: This is the News. Happy and sad are feelings. You can’t have them in The News.
Anna: Okay. I got it.
Caty: Okay. Let’s try the third story. She’s reading the third story!
Anna: Hello and welcome to The News.
City politicians in Big Town are using city money to have a big party on a cruise ship. They are taking the money for the party from the children’s library.
Anna: What?! That makes me very angry.
Caty: No, no, no! Anna, you cannot say you are angry! This is The News!!!
Anna: What can I do, Ms. Weaver? Take out my feelings and put them here … on the news desk?
Caty: Yes. Yes. That’s right! Now you’ve got it!
Caty: Let’s repeat the first story.
Anna: This is going to be a very long day.
Anna: Until next time!
 

Writing

In this lesson, Anna is nervous because she is reading the news for the first time. How do you feel when you do something for the first time? Write to us to tell us about yourself or a friend doing something at work or school for the first time. Send us an email or write in the Comments section.

Use the Activity Sheet to practice writing and using ordinal numbers.

Lesson 18 Activity Sheet

Learning Strategy

Learning Strategies are the thoughts and actions that help make learning easier or more effective.

The learning strategy for this lesson is Classify. We can classify kinds of words we learn, or groups of things we need to remember.

In the video for this lesson, you see Caty classifying the way she wants Anna to read the news. Caty says, "When we read the news we are always reading facts. We never show our feelings." She is classifying two different things: facts and feelings. Anna needs to learn the difference to read the news the way her boss wants her to do it.

How do you classify when you are learning English? Write to us in the Comments section or send us an email. Teachers, see the Lesson Plan for more details on teaching this strategy.

 

Quiz

Test your understanding by taking this listening quiz. Play each video, then choose the best answer.

 

Quiz - Lesson 18: She Always Does That

Quiz - Lesson 18: She Always Does That

Start the Quiz to find out

New Words

angry – adj. having a strong feeling of being upset or annoyed
cruise ship – n. a large ship that stops at different ports and carries passengers who are traveling for pleasure
desk – n. a piece of furniture that is like a table and often has drawers
duck – n. a bird that swims and has a flat beak, a short neck, a heavy body, short legs, and webbed feet
duckling – n. a young duck
fact – n. a true piece of information
feeling – n. an emotional state or reaction
get – v. to understand (something or someone)
Indiana – n. state of the U.S.
long – adj. lasting or continuing for a great amount of time
lost – adj. not knowing where you are or how to get to where you want to go
popular – adj. liked or enjoyed by many people
race car – n. a very fast car that is used in professional auto racing
rarely – adv. not very often
repeat – v. to say (something) again
sad – adj. not happy
story – n. a description of how something happened
throw – v. to cause (something) to move out of your hand and through the air by quickly moving your arm forward
win – v. to achieve victory in a fight, contest, game, etc.
 
...................................................
 

Unit 1: The Experiment

SELECT A UNIT

  1. 1

Session 11

 

The Experiment is a collection of short series that are a little different to our usual programmes - but still help you improve your English.

Our third series, Small Talk, lets you know which subjects it's best to avoid when chatting to British people.

Session 11 score

0 / 3

Activity 1

Small Talk

Subjects to avoid in British small talk: Salary

They're the conversations we have by the lifts, at bus stops and over garden fences. We call it small talk - but that doesn't mean it's of little importance. In this episode we tackle another big conversational no-no - salary.

See what happens when Neil tries to ask Callum some financial details. BBC Learning English Producers Kee and Sam then explain what's wrong with Neil's small talk and how he could make it better in future.

 Watch the video and complete the activity

Show transcript

Did you enjoy that? You might like these…

Small talk sex1920 X 1080 copy warts.jpg put someone on the map

 

Small tips for making small talk:

Subjects to avoid in British small talk: sex, salary, politics

These are examples of the topics it's best not to ask about when you are making conversation with people you don't have a very close relationship with. They can make people feel awkward and the conversation may end suddenly!

Do: ask general questions about work

Use the information you have about someone as a place to start a conversation. You might ask how their job or college course is going. Then you could tell them something about your experience at work or college. If you know they have family, you could ask how they are and say something about your own family.

Don't: ask how much someone earns

British people tend to avoid discussing how much money they earn or have during small talk. And asking someone about their salary will probably make them feel very awkward and want to avoid you!

To do

Try our quiz to see what you've learnt about British small talk:

 

The Small Talk Quiz

3 Questions

See how much you've learnt about British small talk

 
 ..........................................
 
 
 
 
File photo: Deputy Prime Minister Somkid Jatusripitak
File photo: Deputy Prime Minister Somkid Jatusripitak

Poll uncertainty, trade war hurting exports, investment: Somkid

business January 08, 2019 01:00

By PHUWIT LIMVIPHUWAT 
THE NATION

THAILAND’S economic outlook for 2019 is “uncertain and gloomy” due to the upcoming general election and the US-China trade war, deputy Prime Minister Somkid Jatusripitak warned yesterday.

Somkid said investors were questioning the stability of the Thai economy ahead of the election. He called it a key cause for the uncertain and pessimistic economic outlook for 2019.

“Investors are wondering which party will lead Thailand’s next government, who will be prime minister and whether current development schemes and policies will be continued,” he said.

The election uncertainty was curbing interest among both local and foreign investors, Somkid said. 

With electoral laws unveiled and a ban on political activity lifted, it had been widely believed that the often-delayed election would take place on February 24. 

But last week, less than two months before that date, the ruling junta again intervened, claiming post-election formalities could clash with preparations for the coronation of His Majesty the King now set for May.

It appears likely that the election will not take place next month and it remains uncertain what new date will be chosen. 

The government has shown a preference for March 24, with the election results to be formally announced after the King is enthroned on May 4-6. The Election Commission would prefer March 10 if February 24 is impossible. The final say rests with the government, which critics say could time the release of the electoral royal decree to favour its preference.

“We know the election will occur within the first half of this year,” Somkid said at yesterday’s Krungthai Bank seminar on “Thailand Economic Challenges 2019”. 

The other factor clouding the economic outlook is the ongoing US-China trade dispute, he said.

US President Donald Trump, he said, “has destabilised the global economy despite being able to achieve impressive domestic growth for the United States. This has a direct negative impact on export-oriented countries such as Thailand and Singapore.”

He cited a 5.2-per-cent year-on-year contraction in Thai exports in September, the first such setback the Kingdom had seen in 19 months, as evidence of the negative impact the US-China spat was having here. 

Exports contribute up to 70 per cent of Thai GDP, Somkid noted. 

“Furthermore, stock markets global have been at their worst since the 2008 financial crisis, largely due to the trade war. This dampens investor confidence and leads to lower consumption – another negative impact of the US-China trade war.”

Expansion plans on hold

The National Economic and Social Development Board has predicted that export growth will slow this year to a mere 4.6 per cent, down from a robust 7.2 per cent in 2018. 

Bank of Thailand (BoT) senior director Don Nakornthab agreed with Somkid’s assertion that the trade war was hurting both Thai exports and investment. The BoT anticipates export growth of 4.3 per cent in 2019.

“Investors are holding off, exporters are unsure about business prospects and manufacturers are delaying plans to expand in Southeast Asia as they wait to see whether the 90-day halt [in the US-China tariff battle] will lead to settlement of the conflict,” Don said during an interview. 

Despite the grim outlook, Somkid predicted that the trade war would de-escalate or be resolved by the end of the year because both Beijing and Washington were feeling negative fallout and were actively seek to end the dispute. 

To stimulate growth in 2019, Somkid said the next government would need to focus on reforming the country’s economic foundation and proceed with major infrastructure projects initiated under the junta.

He urged the new government to continue promoting e-commerce for the agricultural industry, which has remained sluggish, and to improve and extend tourism infrastructure so that travellers begin visiting more places, not just the best-known attractions.

......................................

 
 
The Thaiger

The Thaiger

 
 

BANGKOK

Saudi teenager allowed to stay in Thailand, for now

The Thaiger & The Nation

Published

 1 min ago 

on

 January 8, 2019
Saudi teenager allowed to stay in Thailand, for now | The Thaiger
follow us in feedly

A Saudi teenager who flew to Thailand to escape her family in Kuwait will be allowed to stay in the country for now.

Thai officials ended up in diplomatic hot water yesterday after government officials initially said they planned to deport a Saudi teenager who was stopped in Bangkok, en route to Australia to seek asylum, drawing objections from the international community, netizens  and rights advocates.

Deputy PM Prawit Wongsuwan spoke about the matter insisted that 18 year old Rahaf Mohanned al-Qunun had to be sent back to her family despite her claims that they had abused her and would kill her when she returned.

Immigration chief Surachate Hakparn initially agreed but later said at a press conference that al-Qunun would not be forcibly deported after all.

“If deporting her would result in her death, we definitely wouldn’t want to do that.”

Al-Qunun was detained on Saturday during transit at Suvarnabhumi Airport, Surachate claiming she had no visa to enter Thailand. Al-Qunan told rights groups and reporters that a representative of the Saudi embassy in Bangkok had intercepted her at the airport and seized her passport.

The teenager said she wanted to avoid a forced marriage arranged by her family, whom she accused of physical and psychological abuse. She departed from Kuwait, bound for Australia, while the family were travelling.

She said she was “100 per cent sure” her family would kill her if she was sent back.

The Nation reports that Thai-Saudi relations have been strained ever since a major ruction over a Thai migrant worker’s theft of a diamond from the Saudi royal palace and the assassinations of Saudi diplomats in Bangkok in 1989-1990. Several attempts have since been made to normalise relations, none successful.

Foreign Ministry spokesperson Busadee Santipitaks said the ministry had no advance notice of plans to turn back al-Qunun.

“The case is under the jurisdiction of the Immigration Bureau under the 1979 Immigration Act,” she said. “This action was taken according to the law and related regulations.”

Having barricaded herself in a hotel room at the airport, al-Qunun has been keeping followers updated about her situation via tweets, videos and interviews with foreign media outlets. The Twitter account, which appears to be managed by more than one person, has issued appeals to foreign diplomats for help, as well as to US President Donald Trump.

In one video posted last night from her hotel room, she refused to leave her room until she could meet with representatives of the UN High Commission for Refugees. Photos tweeted showed a mattress jammed up against the room’s main door, blocking entrance.

UNHCR spokesperson Caroline Gluck told The Nation that access had been granted to the agency to assess al-Qunun’s need for its protection. After the two hour meeting, the teenager left the airport hotel under the care of UN. She was allowed to stay in Thailand for five days while the UN was considering her asylum request, said immigration chief Surachate.

The agency maintains that refugees and asylum seekers – whether confirmed to be in need of its protection or claiming to need it – cannot legally be returned to their countries of origin, the UNHRC said in a statement, citing the principle of “non-refoulement”.

The principle prevents states from expelling or returning persons to a territory where their life or freedom would be threatened. It is enshrined in treaty obligations to which Thailand is a signatory.

Saudi teenager allowed to stay in Thailand, for now | News by The ThaigerSaudi teenager allowed to stay in Thailand, for now | News by The Thaiger

SOURCES: The Nation, CNN

 ......................................................

FINISHED

January 8, 2019

 

 แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน